Trwa ładowanie...
do6bzzr
do6bzzr

Artykuły z dnia: 2013.10.16 - finanse.wp.pl

 1. 22:48 INTAKUS S.A. - ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K (66/2013)
 2. 22:35 Giełdy w górę w reakcji na porozumienie w Waszyngtonie
 3. 22:18 XSYSTEM S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Wa...
 4. 21:38 CIR: premier podsumował z członkami polskiego rządu dzisiejsze
 5. 20:48 ABC DATA S.A. - Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego Spółki (31/2013)
 6. 20:38 CIR: wizyta w RPA - spotkanie z polskimi przedsiębiorcami (komunikat)
 7. 19:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 15.10.2013
 8. 19:53 GPW: Komunikat z posiedzenia Rady Nadzorczej GPW
 9. 19:38 GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki GANT DEVELOPMENT SA
 10. 19:38 Piechociński o rekonstrukcji rządu: kalendarz polityczny wskazuje na zimę
 11. 19:38 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki PHOTON ENERGY N.V.
 12. 19:38 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki EKOBOX SA
 13. 19:23 CIR: premier w Johannesburgu złożył kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim
 14. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 15. 19:23 GPW: Komunikat - LEASING-EXPERTS SA
 16. 19:18 HYGIENIKA - Wcześniejszy wykup Obligacji serii D (67/2013)
 17. 19:08 Societe General podniosło cenę docelową dla akcji PKO BP, Pekao i BZ WBK
 18. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 19. 19:08 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 20. 18:53 MSP odstąpił od prywatyzacji H. Cegielski-Poznań
 21. 18:38 Modułowe Systemy Specjalistyczne z grupy Polimeksu złożyły wniosek o upadłość likwidacyjną
 22. 18:29 Udało się! Porozumienie budżetowe w Senacie USA
 23. 18:23 CIR: drugi dzień wizyty premiera w RPA (komunikat)
 24. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 25. 18:15 Senator USA: Osiągnięto porozumienie ws. budżetu i limitu zadłużenia
 26. 18:08 Transakcje pakietowe
 27. 18:08 GPW W WARSZAWIE SA przyjęcie jednolitego tekstu statutu przez radę nadzorczą spółki.
 28. 18:08 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA informacja o wyborze
 29. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 30. 18:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Złożenie wniosku przez Spółkę zależną Emitenta (140/2013)
 31. 18:03 GPW - Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (34/2013)
 32. 18:03 TRAKCJA S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (79/2013)
 33. 18:03 GPW - Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w W...
 34. 17:55 Amerykańska gorączka
 35. 17:54 Przed decyzją
 36. 17:53 Stany Zjednoczone na zakręcie
 37. 17:50 Na rynku spokojnie mimo braku porozumienia
 38. 17:49 Giełdy między strachem a nadzieją
 39. 17:48 RONSON EUROPE N.V. - Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo (16/2013)
 40. 17:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 41. 17:38 Stawka Polonia bez zmian na poziomie 2,43 proc. - NBP
 42. 17:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 43. 17:23 Nie widać argumentów za podwyżkami stóp w horyzoncie 6-12 miesięcy - Winiecki, RPP
 44. 17:18 MIT - Powzięcie informacji o nałożeniu kary przez Komisję Nadzoru Finansowego za nienależyte wyko...
 45. 17:18 DELKO S.A. - Zmniejszenie ogólnej liczby głosów na WZA poniżej progu 5% (27/2013)
 46. 17:18 B3SYSTEM - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji B3System S.A. (68/2013)
 47. 17:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (142/2013)
 48. 17:18 IDEA TFI SA - Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec w...
 49. 17:10 KE: dopłaty rolne powyżej 2 tys. euro niższe w tym roku o 2,45 proc.
 50. 17:08 TVN wykupił przed terminem obligacje o wartości nominalnej 593 mln euro
 51. 17:08 Propozycje zmian w OFE źle skonstruowane; doprowadzą do likwidacji funduszy - KNF (opis)
 52. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 53. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 15.10.2013
 54. 17:00 Najlepszy sklep dla Polaków? Oto on!
 55. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 56. 16:53 Pelion rozpoczął prace nad IPO Polskiej Grupy Farmaceutycznej
 57. 16:48 LENTEX - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H (161/2013)
 58. 16:45 KNF: propozycje zmian w OFE doprowadzą do likwidacji funduszy
 59. 16:38 PLN mocny mimo braku porozumienia w USA, dług odporny na kryzys w USA (opis)
 60. 16:38 Terminal LNG powinien zostać ukończony do końca 2014 r. - Karpiński
 61. 16:38 PKP PLK kończy przygotowania do emisji obligacji
 62. 16:38 Propozycje zmian w OFE źle skonstruowane; doprowadzą do likwidacji funduszy - KNF
 63. 16:38 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 64. 16:38 Fundusz Quercusa ma poniżej 5 proc. Gino Rossi
 65. 16:33 BETOMAX POLSKA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (10/2...
 66. 16:33 TVN - Wykup i umorzenie obligacji Senior Notes Grupy TVN o łącznej wartości nominalnej 593 mln EU...
 67. 16:33 AMREST - RB 96/2013 Nabycie akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (96/2013)
 68. 16:33 EUROTEL S.A. - Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta. (37/2013)
 69. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 70. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 71. 16:23 Gant złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
 72. 16:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 73. 16:18 ASSECO POLAND - Podpisanie Planu Połączenia z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym "POSTINF...
 74. 16:18 MERCOR S.A. - Decyzja Konsorcjum Bankowego dotycząca warunków umów kredytowych (20/2013)
 75. 16:18 BETOMAX POLSKA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (9/2013)
 76. 16:18 PELION SA - Podjęcie wstępnej decyzji dotyczącej pierwszej oferty publicznej akcji Polskiej Grupy...
 77. 16:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 78. 16:08 GPW: dopuszczenie do działania na giełdzie spółki DOM INWESTYCYJNY INVESTORS SA
 79. 16:08 GPW: określenie daty rozpoczęcia i zakresu działania na Catalyst przez DOM INWESTYCYJNY INVESTORS SA
 80. 16:08 GPW: określenie daty rozpoczęcia działania na giełdzie przez DOM INWESTYCYJNY INVESTORS SA
 81. 16:08 Emperia kończy dotychczasowy i rozpoczyna nowy skup akcji własnych za 35 mln zł
 82. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 83. 16:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 84. 16:08 Czy PKP Cargo da zarobić?
 85. 16:07 Gminy zajmą się egzekucjami
 86. 16:03 GINO ROSSI S.A. - Zmiana stanu posiadania. (59/2013)
 87. 16:03 AMREST - RB 95/2013 Sprzedaż akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (95/2013)
 88. 16:03 GANT - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (120/2013)
 89. 16:03 JSW S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A o...
 90. 16:03 MENNICA - Przekazanie do wiadomości publicznej informacji poufnej (33/2013)
 91. 15:55 Możliwy ponowny konflikt w sprawie emisji CO2 w lotnictwie
 92. 15:55 Spalinowy pociąg z Pesy z rekordową prędkością w Rosji
 93. 15:53 Cena miedzi na LME spadła do 7181,00 za tonę
 94. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 15:48 FERRO S.A. - Uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 117/2013 z dnia 11.10.2013 Umowa zna...
 96. 15:48 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier...
 97. 15:48 TVN - Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta fun...
 98. 15:48 HAWE - Zawarcie umowy na realizację projektu FTTH na Ursynowie (RB-78/2013) (80/2013)
 99. 15:48 BETOMAX POLSKA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (8/2013)
 100. 15:48 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Sprzedaż akcji przez osobę zobowiązaną (40/2013)
 101. 15:38 GPW: Komunikat - certyfikaty ING Bank N.V.
 102. 15:38 GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów emitowanych przez ING BANK N.V.
 103. 15:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 104. 15:38 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia spadła o 4 gr - e-petrol.pl
 105. 15:38 GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów emitowanych przez ING BANK N.V.
 106. 15:33 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 107. 15:33 EMPERIA - Uchwała Zarządu Emperia Holding S.A. w sprawie przyjęcia "Programu skupu akcji spółki E...
 108. 15:33 KONSORCJUM STALI S.A. - Decyzja o rozwiązaniu umowy spółki cywilnej (33/2013)
 109. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 110. 15:23 ING OFE informuje
 111. 15:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 15:23 GPW: wykluczenie z obrotu certyfikatów RCTSPKO006
 113. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 15:18 SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Zawiadomienia o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej pr...
 115. 15:18 EMPERIA - Realizacja i zakończenie programu skupu akcji Emperia Holding S.A. prowadzonego przez s...
 116. 15:18 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (79/2013)
 117. 15:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ZAKŁADY LENTEX SA
 118. 15:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki OPEN FINANCE SA
 119. 15:03 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 120. 15:03 BAKALLAND S.A. - Negocjacje pomiędzy Bakalland S.A. a UAB "NDX energija" oraz innymi osobami (34/...
 121. 15:00 Eurodeputowani znów grożą odłożeniem głosowania w sprawie nowego budżetu
 122. 14:55 Niewielkie zainteresowanie nieruchomościami po Amber Gold
 123. 14:53 W '12 działalność gospodarczą prowadziło 1.783,0 tys. firm zatrudniających do 9 osób - GUS
 124. 14:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 125. 14:53 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 126. 14:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 127. 14:48 TRANS POLONIA S.A. - Zawarcie umów leasingu (36/2013)
 128. 14:48 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Nabycie akcji Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę zarządzającą Emitenta (...
 129. 14:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 130. 14:48 Bezpłatne kursy językowe i informatyczne dla 240 osób
 131. 14:33 PATENTUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (17/2013)
 132. 14:30 SN spyta unijny trybunał o opłaty końcowe w sieciach komórkowych
 133. 14:23 Inflacja bazowa rdr we IX 1,3 proc. wobec 1,4 proc. w VIII - NBP
 134. 14:23 Wynagrodzenie we IX wzrosło o 3,6 proc. rdr - GUS
 135. 14:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 136. 14:18 JSW S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...
 137. 14:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 138. 14:18 Sieć NEONET obchodzi 10-lecie
 139. 14:17 Wynagrodzenie we wrześniu wzrosło, zatrudnienie spadło
 140. 14:15 KE zawiedziona brakiem porozumienia ws. pracowników delegowanych
 141. 14:10 NBP: inflacja bazowa rdr we wrześniu 1,3 proc. wobec 1,4 proc. w VIII
 142. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 143. 14:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 19 gr
 144. 14:08 PPIM ma ponad 5 proc. głosów na WZ Marvipolu
 145. 14:03 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 146. 14:03 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (47...
 147. 14:03 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (113/2013)
 148. 14:03 EXILLON ENERGY PLC - Form 8.3 - Exillon Energy (121/2013)
 149. 14:03 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (114/2013)
 150. 14:03 GUS podał dane o wynagrodzeniach
 151. 14:00 KE zatwierdziła pomoc na budowę gazociągów
 152. 13:38 Zysk U.S. Bancorp w III kw. 2013 r. wyniósł 76 centów na akcję
 153. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 154. 13:38 W końcu '12 na emigracji przebywało 2 mln 130 tys. mieszkańców Polski - GUS
 155. 13:33 MARVIPOL S.A. - Zmiana posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów. (78/2013)
 156. 13:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 157. 13:23 Ceny pszenicy w ub. tygodniu rosły w czterech z pięciu regionów - MRiRW
 158. 13:23 FootFall Indeks Polska w tygodniu 07.10-13.10 spadł o 5,0 proc. rdr - Experian
 159. 13:23 Gminy chcą 440 mln zł z BGK na budowę mieszkań w latach 2014-2015
 160. 13:23 Zysk Bank of America w III kw. 2013 r. wyniósł 20 centów na akcję
 161. 13:18 IMPERA - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Impera Capital S.A. (103/2013)
 162. 13:18 Anonimowi wykradli dane z Ministerstwa Gospodarki
 163. 13:13 Studenci z wyrokami pilnie się uczą
 164. 13:03 OPEN FINANCE S.A. - DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO AKCJI SPÓŁKI OPEN FINANCE S....
 165. 12:57 Zarobki lekarzy. Ile naprawdę zarabiają ordynatorzy
 166. 12:54 Kogo zatrudniają w korporacjach i ile można zarobić?
 167. 12:53 Rafako w ramach ugody ze spółkami z grupy Alstom ma otrzymać 43,5 mln euro (opis)
 168. 12:48 ORION INVESTMENT S.A. - Nabycie oraz zbycie akcji ORION INVESTMENT S.A. przez Członka Rady Nadzor...
 169. 12:38 Rusza cykl spotkań w ramach Forum Rad Nadzorczych organizowanego przez PwC, GPW i SEG
 170. 12:38 Rafako w ramach ugody ze spółkami z grupy Alstom ma otrzymać 43,5 mln euro
 171. 12:33 IDEON S.A. - Wykluczenie z obrotu na Catalyst obligacji Emitenta (66/2013)
 172. 12:33 JR INVEST S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans...
 173. 12:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 174. 12:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 175. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 176. 12:23 W Biedronce już nie tylko gotówka. Zapłaciliśmy telefonem!
 177. 12:22 Najczęstsze powody zwalniania pracowników
 178. 12:18 RAFAKO - Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o opóźnieniu publikacji informacji poufn...
 179. 12:18 ERGIS - EUROFILMS S.A. - Informacja o uruchomieniu inwestycji w Oddziale Spółki w Oławie. (17/2013)
 180. 12:18 RADPOL S.A. - zmiana wpisu do rejestru zastawu na mieniu ruchomym Spółki (41/2013)
 181. 12:15 Media: dochodzenie w sprawie szwajcarskiego oddziału banku HSBC
 182. 12:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 183. 12:08 MF odkupiło papiery EUR20140203 za 445 mln euro - komunikat
 184. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 201/A/NBP/2013
 185. 12:03 EUROHOLD BULGARIA AD - Realized sales in September 2013 by the companies in the group of Eurohold...
 186. 11:56 Sześciokrotny wzrost płatności zbliżeniowych Visa
 187. 11:48 INPRO S.A. - Zmniejszenie ilości posiadanych akcji INPRO S.A. przez Członka Zarządu. (44/2013)
 188. 11:48 IDEON S.A. - Wyznaczenie terminu przedsądu w sprawie skargi kasacyjnej Propkuratorii Generalnej (...
 189. 11:45 MF odkupiło papiery EUR20140203 za 445 mln euro
 190. 11:45 Komisja konkursowa wybrała Krzysztofa Kapisa na prezesa PAŻP
 191. 11:33 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 192. 11:31 Kto pracuje za najniższą pensję?
 193. 11:30 Eurostat: nadwyżka w handlu eurostrefy wyniosła w sierpniu 7,1 mld euro
 194. 11:25 Eurostat: inflacja HICP w Polsce we wrześniu wyniosła 0,9 proc. rdr
 195. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 196. 11:23 Firmy oczekują znaczniejszego ożywienia w połowie 2014 r. - koniunktura NBP (opis)
 197. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 198. 11:23 Budowlanka widzi już światełko w tunelu
 199. 11:23 Inflacja HICP w Polsce we IX wyniosła 0,9 proc. rdr - Eurostat
 200. 11:20 Eurostat: inflacja w strefie euro we wrześniu wyniosła 1,1 proc.
 201. 11:19 Dolarowy rollercoaster
 202. 11:18 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Zawarcie umów ze spółkami z Grupy Kapitałowej TAURON...
 203. 10:59 Odnieśli sukces, bo mają fach w ręku
 204. 10:58 Studnie zapomniane - studnie złe
 205. 10:48 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Podsumowanie subskrypcji akcji serii C objętych za warranty subskrypcyjne ...
 206. 10:48 GLOBAL COSMED S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (11/2013)
 207. 10:48 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane przez podmiot zależny od Emitenta ? s...
 208. 10:48 Minister pracy zarabia 8-krotność płacy minimalnej
 209. 10:43 Wszystkie oczy zwrócone na USA
 210. 10:38 Nakłady na inwestycje energetyczne, naftowe i gazowe do '20 wyniosą ok. 60 mld zł - Gawlik
 211. 10:38 Po zakończeniu "shutdown" w USA zwyżki na giełdach potrwają do grudnia - Jubak (opinia)
 212. 10:33 LENTEX - Wyniki finansowe GAMRAT S.A. za III kwartał 2013 r. oraz za 9 m-cy 2013 r. (160/2013)
 213. 10:30 GdF Suez wskoczy miejsce E.ON
 214. 10:25 Śmierdzący interes, świetne zarobki
 215. 10:23 UOKiK: Dzień Sprzedaży Bezpośredniej - prawa konsumentów (komunikat)
 216. 10:23 Firmy oczekują znaczniejszego ożywienia w połowie 2014 r. - koniunktura NBP
 217. 10:23 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 28.848,52 mln zł - NBP
 218. 10:22 Auto zastępcze - należy się czy nie?
 219. 10:18 NEUCA - Zwołanie WZA (50/2013)
 220. 10:12 Nie ma kompromisu w sprawie delegowania pracowników
 221. 10:05 W USA cały czas bez porozumienia
 222. 10:03 ZUE S.A. - Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZUE S.A. ze spółką zależną Pr...
 223. 10:03 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Igor Hustič became the third member of the Nova KBM Management ...
 224. 09:53 CIR: RPA - najważniejszy partner gospodarczy Polski w Afryce (komunikat)
 225. 09:50 "FT": USA muszą znieść zakaz eksportu ropy naftowej
 226. 09:49 Zazdrościsz im urlopu? Nie ma czego
 227. 09:42 Czas do północy
 228. 09:39 Górne cienie
 229. 09:38 UniCredit rekomenduje "kupuj" LC Corp, cena docelową 2,03 zł
 230. 09:37 Fiskus broni swojej przewagi nad firmami
 231. 09:23 Marcin Wojciechowski nowym rzecznikiem prasowym MSZ (komunikat)
 232. 09:23 Cena ropy Brent w Londynie na XI - 109,91-109,93 USD za baryłkę
 233. 09:23 PLN mocny mimo braku porozumienia w USA i ryzyka obniżki ratingu tego kraju
 234. 09:18 IDEON S.A. - złożenie wniosku o wykluczenie z notowań obligacji serii A (64/2013)
 235. 09:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 236. 09:08 WIG 30 na otwarciu wyniósł 2663,99 pkt (+0,11%)
 237. 09:08 Nagrodzono firmy - organizatorów bezpiecznej pracy
 238. 09:05 Jak uwieść rekrutera? Jest na to jeden sposób!
 239. 09:03 EXILLON ENERGY PLC - Update on Formal Sale Process (120/2013)
 240. 08:59 Hans Riegel - szef Haribo nie żyje
 241. 08:54 Pracownicy badają kompetencje w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (WIDEO)
 242. 08:53 Liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów wzrosła we IX o 14,7 proc. rdr - ACEA
 243. 08:48 NOVITA - Wyniki ekonomiczno ? finansowe Spółki za miesiąc wrzesień oraz za 9 miesięcy 2013 roku (...
 244. 08:37 Godzina zero coraz bliżej, Amerykanie bez porozumienia
 245. 08:25 Tanieje ropa naftowa na giełdzie w Nowym Jorku
 246. 08:23 ABW ws. zatrzymania osób dokonujących fałszerstw faktur VAT (komunikat)
 247. 08:23 Protektor ma chętnego na swoją siedzibę; wartość transakcji to 8 mln zł netto
 248. 08:21 Firmy będą zatrudniać i wzrosną zarobki (WIDEO)
 249. 08:18 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (71/2013)
 250. 08:15 Niewielkie wahania cen miedzi
 251. 07:59 Złoty stabilny, inwestorzy czekają na rozstrzygnięcia w USA
 252. 07:53 Nagrodzono firmy - organizatorów bezpiecznej pracy
 253. 07:53 Braun: Mamy za małe fundusze, by spełnić oczekiwania widzów
 254. 07:49 W tym roku sfinalizowanych zostanie 15-20 dużych inwestycji zagranicznych
 255. 07:46 Bajkowy biznes bankruta
 256. 07:40 Senacka komisja edukacji chce kompensówek dla nauczycieli z kolegiów
 257. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 16 października
 258. 07:33 PROTEKTOR - Zawarcie umowy znaczącej (19/2013)
 259. 07:08 Skrót wiadomości - wtorek, 15 października
 260. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 16.10 - 31.10.2014
 261. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 16.10-13.12.2013
 262. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 16 X - 19 XI
 263. 07:08 Cena emisyjna akcji MLP Group ustalona na 24 zł
 264. 07:05 Kolejne zatrzymania ABW ws. wyłudzeń VAT
 265. 06:49 Ministrze, weź moją pracę za 1200 zł
 266. 06:40 Dokręcanie śruby firmom bukmacherskim
 267. 06:33 Rekordowe odszkodowanie w Polsce! 2,5 mln zł za wypadek!
 268. 06:17 Autosan zamierza kontynuować produkcję autobusów
 269. 02:25 USA: Przywódcy Demokratów i Republikanów nie doszli do porozumienia