Trwa ładowanie...
d1iycd1

Artykuły z dnia: 2014.05.28 - finanse.wp.pl

 1. 23:45 MULTIMED - Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia sprzedaży Akcji (9/2014) /EBI
 2. 23:15 PAGED - wybór biegłego rewidenta (24/2014)
 3. 23:15 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzen...
 4. 23:00 Kino Polska TV S.A. - Transakcja nabycia akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dostę...
 5. 23:00 NEMEX S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przez akcjonariusza (20/2014)
 6. 23:00 Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (21/2014)
 7. 23:00 NEMEX S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przez akcjonariusza (21/2014)
 8. 23:00 NEMEX S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przez akcjonariusza (33/2014) /EBI
 9. 23:00 NEMEX S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przez akcjonariusza (32/2014) /EBI
 10. 23:00 PAGED - Zwięzła ocena sytuacji Spółki za 2013 r. (3/2014)
 11. 23:00 RSY S.A. - wybór biegłego rewidenta (7/2014) /EBI
 12. 23:00 MPAY S.A. - Raport Roczny MPAY SA za rok 2013 (8/2014) /EBI
 13. 22:45 PAGED - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku (2/2014)
 14. 22:30 ADMIRAL BOATS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 27 czerwca 2014 r. (12/2014) /EBI
 15. 22:15 WDBBU - Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2013 (13/2014) /EBI
 16. 21:45 ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok (6/2014) /EBI
 17. 21:45 AKCEPT FINANCE S.A. - Korekta harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2014 r (27/2014) /EBI
 18. 21:30 MIDVEN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (1/2014)
 19. 21:30 PRESTO S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013 (13/2014) /EBI
 20. 21:30 REMEDIS S.A. - Raport roczny za 2013 r. (17/2014) /EBI
 21. 21:30 DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 r. (35/2014) /EBI
 22. 21:27 Centra handlowe (mało) przyjazne dzieciom
 23. 21:15 BROWAR GONTYNIEC S.A. - Zmiana daty przekazania raportu rocznego. Zmiana rewidenta (12/2014) /EBI
 24. 21:10 Katowice/ Radni za ograniczeniem reklam w śródmieściu
 25. 21:00 Szczurek: wzrost PKB w tym roku może przekroczyć 3,3 proc.
 26. 21:00 AFORTI HOLDING S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu za 2013 (47/2014) /EBI
 27. 21:00 FINARCH S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 r. (22/2014) /EBI
 28. 21:00 LAUREN - Raport roczny za rok obrotowy 2013 (11/2014) /EBI
 29. 20:35 Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20.30
 30. 20:30 ORCO PROPERTY GROUP - Orco Property Group - Roczne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariusz...
 31. 20:30 GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. - Stan akcjonariatu na dzień 28.05.2014 r. (12/2014) /EBI
 32. 20:30 MIDVEN S.A. - Zwołanie ZWZA na dzień 25 czerwca 2014 roku (9/2014) /EBI
 33. 20:10 Sawicki rozmawiał z Chińczykami o wznowieniu eksportu naszej wieprzowiny
 34. 20:00 PRÓCHNIK - RB 19/2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Próchnik S.A. na ...
 35. 19:45 COMP - Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych (13/2014)
 36. 19:45 UBOAT-LINE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uboat-Line S.A. wraz z p...
 37. 19:45 KREDYT INKASO S.A. - Informacja o spadku poniżej 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt In...
 38. 19:45 CERTUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekroczenie (pośred...
 39. 19:45 CERTUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekroczenie powyżej...
 40. 19:35 W piątek głosowanie nad odrzuceniem projektu dot. uboju rytualnego
 41. 19:30 DANKS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (19/2014)
 42. 19:30 CERTUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście (pośrednio) p...
 43. 19:30 Poselski projekt ustawy śmieciowej do dalszych prac w podkomisji
 44. 19:30 CERTUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej 20% u...
 45. 19:30 UBOAT-LINE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Uboat-Line S.A. wraz z projektami uchwał (14/2014) /EBI
 46. 19:30 11 BIT STUDIOS S.A. - Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2014r. (8/2014) /EBI
 47. 19:15 DANKS S.A. - Zwołanie ZWZ na dzień 25 czerwca 2014 r. (15/2014) /EBI
 48. 19:15 PYLON S.A. - Raport roczny za 2013 rok (26/2014) /EBI
 49. 19:15 VENITI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (31/2014) /EBI
 50. 19:00 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANKU...
 51. 19:00 AGORA - Podpisanie umowy o wielocelowy limit kredytowy (10/2014)
 52. 19:00 MF nie wyklucza kolejnych raportów nt. skutków podatku od kopalin
 53. 19:00 VENITI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (2/2014)
 54. 19:00 ABS INVESTMENT S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 49/2014 (51/2014) /EBI
 55. 18:45 AGORA - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (9/2014)
 56. 18:45 ORCO PROPERTY GROUP - Orco Property Group informuje o przełożeniu terminu publikacji finansowych ...
 57. 18:45 KRUK S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w d...
 58. 18:45 BANKBPH - Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku (10/2014)
 59. 18:45 KRUK S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 28 maja 20...
 60. 18:45 KRUK S.A. - Zmiana oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w...
 61. 18:45 DTP S.A. - Wybór audytora uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansow...
 62. 18:45 BANKBPH - Dokonane zmiany w Statucie Banku (9/2014)
 63. 18:45 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od ...
 64. 18:45 M DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok (14/2014) /EBI
 65. 18:30 BANKBPH - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH (8/2014)
 66. 18:30 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 5/2014 - Projekty uchwał na Zwyczajne ...
 67. 18:30 Byki dalej bezsilne
 68. 18:30 ABS INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji własnych (50/2014) /EBI
 69. 18:28 Giełdy lekko pod kreską
 70. 18:25 Prodan: Ukraina rozliczy rachunki Gazpromu po ustaleniu ceny za gaz
 71. 18:15 ATM - Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2013 (11/2014)
 72. 18:15 ZETKAMA SA - Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akc...
 73. 18:15 MABION S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki (17/2014)
 74. 18:15 Indeks FTSE 100 na zamknięciu wzrósł o 0,09 proc.
 75. 18:15 M DEVELOPMENT S.A. - Jednostkowy raport roczny za 2013 rok (13/2014) /EBI
 76. 18:15 DANKS S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej Danks SA w sprawie wypłaty dywidendy (14/2014) /EBI
 77. 18:15 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Nabycie akcji własnych (49/2014) /EBI
 78. 18:10 DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,02 proc.
 79. 18:10 CAC 40 na zamknięciu wzrósł o 0,04 proc.
 80. 18:10 Putin: Rosja może zrezygnować z przedpłat za gaz dla Ukrainy
 81. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 82. 18:08 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek
 83. 18:08 Kalendarium ISBnews
 84. 18:05 Oettinger: mniejsza zależność od dostaw energii - priorytetem UE (opis2)
 85. 18:00 WIG30 na zamknięciu sesji spadł o 0,59 proc. i wyniósł 2609,89 pkt
 86. 18:00 ROVESE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 7/2014 - Zawarcie umowy pomiędzy Emitentem i podmiotem...
 87. 18:00 SEKO S.A. - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 201...
 88. 18:00 SEKO S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (11/2014)
 89. 18:00 VERBICOM S.A. - otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną. (24/2014) /EBI
 90. 18:00 ATON-HT S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2013 rok (10/2014) /EBI
 91. 17:45 IMPERA - Odstąpienie od głosowania nad uchwałą z punktu 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro...
 92. 17:45 REDAN - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REDAN SA (12/2014)
 93. 17:45 NEWAG S.A. - Aktualizacja informacji poufnej przekazanej do publicznej wiadomości w raporcie bież...
 94. 17:45 SEKO S.A. - Powołanie Członków Zarządu (10/2014)
 95. 17:45 ELZAB - Wybór audytora (12/2014)
 96. 17:45 MSX RESOURCES SA - Realizacja programu scalania akcji Spółki (34/2014)
 97. 17:45 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Raport roczny za 2013 rok. (47/2014) /EBI
 98. 17:40 BUX na zamknięciu spadł o 0,44 proc.
 99. 17:38 Indeks WIG30 spadł o 0,59% na zamknięciu w środę
 100. 17:30 IMPERA - uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dniu 28 maja 201...
 101. 17:30 POLFA SA - Aktualna struktura akcjonariatu Polfa S.A. (6/2014)
 102. 17:30 SEKO S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej (9/2014)
 103. 17:30 Protest przed Sejmem w sprawie uboju rytualnego (aktl.)
 104. 17:30 CASPAR AM SA - Zawarcie ugody pomiędzy Emitentem a BZ WBK Asset Management S.A. (11/2014) /EBI
 105. 17:30 POLFA SA - Aktualna struktura akcjonariatu Polfa S.A. (28/2014) /EBI
 106. 17:30 LETUS CAPITAL S.A. - Raport roczny Letus Capital SA za rok 2013 (13/2014) /EBI
 107. 17:23 Elemental Holding ma list intencyjny w sprawie przejęcia Evciler z Turcji
 108. 17:20 Komisja obrony: do 200 tys. zł bonifikaty za wykup wojskowych mieszkań
 109. 17:15 ADUMA S.A. - Wykaz akcjonariuszy POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMAD...
 110. 17:15 AB INTER RAO LIETUVA - AB INTER RAO Lietuva announces about financing received from its major sha...
 111. 17:15 INVENTUM TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (63/2014)
 112. 17:15 POLFA SA - Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w KRS oraz tekst Statutu (27/2014) /EBI
 113. 17:15 IAI S.A. - Raport roczny Spółki za 2013 rok (12/2014) /EBI
 114. 17:15 ADUMA S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27 maja 2014 R. (9/2014) /EBI
 115. 17:10 Spokojna sesja na rynku złotego
 116. 17:00 FORTE - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (18/2014)
 117. 17:00 ELEMENTAL HOLDING S.A. - List Intencyjny w sprawie nabycia udziałów i uczestniczenia w spółce Evc...
 118. 17:00 COMP - Wykup i emisja obligacji (12/2014)
 119. 17:00 IndygoTech Minerals S.A. - Ostatni dzień notowań obligacji serii A (42/2014)
 120. 17:00 LIBET S.A. - Wybór podmiotu do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdani...
 121. 17:00 Oettinger: mniejsza zależność od dostaw energii unijnym priorytetem
 122. 17:00 SAKANA S.A. - Zawarcie umowy o kredyt obrotowy (13/2014) /EBI
 123. 17:00 MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. - Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej (10/2014) /EBI
 124. 16:59 Chińczycy wchodzą do Polski
 125. 16:45 FERRUM - Zawarcie z Węglokoks S.A. umowy ramowej na dostawy taśm gorącowalcowanych w kręgach (28/...
 126. 16:45 MAGELLAN S.A. - Nabycie akcji Spółki przez Inwestora (70/2014)
 127. 16:45 PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko zwi...
 128. 16:45 M4B S.A. - Zmiana terminu publikacji okresowego raportu rocznego za rok 2013 (7/2014) /EBI
 129. 16:45 SAKANA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej (12/2014) /EBI
 130. 16:45 LOYD S.A. - Zmiana terminu publikacji okresowego raportu rocznego za rok 2013 (18/2014) /EBI
 131. 16:32 Dolar zyskuje, ale…
 132. 16:30 MAGELLAN S.A. - Nabycie akcji Spółki przez Inwestora (69/2014)
 133. 16:30 IAI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. (2/2014)
 134. 16:30 POLIMEX-MOSTOSTAL - Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (...
 135. 16:30 NEMEX S.A. - Rejestracja spółki zależnej (31/2014) /EBI
 136. 16:30 ABPOL COMPANY POLSKA S.A. - Raport roczny Abpol Company Polska S.A. za 2013 rok (10/2014) /EBI
 137. 16:30 IAI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. (11/2014) /EBI
 138. 16:23 Private Equity Forum i nagrody "Diamenty Private Equity" po raz kolejny w Warszawie
 139. 16:15 PEPEES - Sad Apelacyjny oddalił apelacje Midston i Perły (19/2014)
 140. 16:15 FOTA S.A. - Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. w upadłości układ...
 141. 16:15 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (59/2014)
 142. 16:15 M.W. TRADE - Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA (41/2014)
 143. 16:15 FERRUM - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. (27/2014)
 144. 16:15 STEM CELLS SPIN S.A. - Raport Roczny za rok obrotowy 2013 (7/2014) /EBI
 145. 16:15 NEMEX S.A. - Zmiany w Zarządzie Spółki (30/2014) /EBI
 146. 16:15 DIGITAL AVENUE S.A. - Przerwa w obradach ZWZA oraz uchwały podjęte przed przerwą (10/2014) /EBI
 147. 16:10 W Koszalinie spalarnię odpadów ma zbudować prywatny inwestor
 148. 16:10 Protest przed Sejmem w sprawie uboju rytualnego
 149. 16:05 PO liczy na to, że w czerwcu Sejm rozpatrzy projekt dot. Kompanii Węglowej
 150. 16:00 GRUPA DUON S.A. - Wybór biegłego rewidenta (5/2014)
 151. 16:00 EASTSIDECAPITAL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (5/2014)
 152. 16:00 - Skonsolidowany raport roczny spółki ATC Cargo S.A. (14/2014)
 153. 16:00 BERLING S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A. (5/2014)
 154. 16:00 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 155. 16:00 - Informacja w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska dot. odmowy przyjęcia do roz...
 156. 16:00 BERLING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (4/2014)
 157. 16:00 EASTSIDECAPITAL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (10/2014) /EBI
 158. 16:00 ALUMAST S.A. - Raport roczny za 2013 rok (16/2014) /EBI
 159. 15:53 CD Projekt ma umowę z 1C SoftClub na dystrybucję Wiedźmina 3 w Rosji
 160. 15:47 Rynek ostro gra pod EBC
 161. 15:45 FOTA S.A. - Informacja w przedmiocie zwrotu przez Komornika Sądowego kwot zajętych w toku prowadz...
 162. 15:45 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 163. 15:45 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 164. 15:45 RAFAMET - Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych. (15/2014)
 165. 15:45 ATC CARGO S.A. - Raport roczny spółki ATC Cargo S.A. (13/2014) /EBI
 166. 15:45 EASTSIDECAPITAL S.A. - Raport okresowy za 2013 rok (9/2014) /EBI
 167. 15:43 Biedronka znowu nagrodzona
 168. 15:38 Wynagrodzenia funkcjonariuszy służby więziennej
 169. 15:35 Oettinger pięć punktów unii energetycznej Tuska częścią prac KE (krótka3)
 170. 15:30 DOM DEVELOPMENT S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo (25/2014)
 171. 15:30 VOTUM S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 23/2014 (26/2014)
 172. 15:30 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. w ramach realizacji programu skupu akcji Emperia Hol...
 173. 15:30 MOJ S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MOJ S.A. zwołaneg...
 174. 15:30 RAFAMET - Zgłoszenie sprzeciwów do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w dniu 2...
 175. 15:30 RAFAMET - Wypłata dywidendy za 2013 r. (14/2014)
 176. 15:30 AMPLI - Informacja o proponowanych zmianach statutu AMPLI S.A. (11/2014)
 177. 15:30 RAFAMET - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 28 maja 2...
 178. 15:30 MOJ S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOJ S.A. - termin i prządek o...
 179. 15:30 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu. (42/2014)
 180. 15:30 TECHMADEX S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2013 r. (6/2014) /EBI
 181. 15:30 PGNiG: odwierty poziome w łupkach w 2015 r., po zebraniu danych
 182. 15:25 Dolnośląskie/ 20 mln zł dla samorządów na inwestycje kanalizacyjne
 183. 15:15 IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Ferrum S.A. (16/2014)
 184. 15:15 BUMECH S.A. - Umowa znacząca (14/2014)
 185. 15:15 MCI - Wybór audytora MCI Management S.A. (28/2014)
 186. 15:15 YOUR IMAGE S.A. - Raport roczny za 2013 rok (7/2014) /EBI
 187. 15:08 Luttgens Polska zainwestuje min. 12 mln zł w Warmińsko-Mazurskiej SSE
 188. 15:05 Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15
 189. 15:00 AMPLI - Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walne...
 190. 15:00 OPONEO.PL S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (29/2014)
 191. 15:00 EUROSYSTEM S.A. - Rejestracja zmian w Statucie Spółki (8/2014) /EBI
 192. 14:55 Oettinger zapowiada wkrótce energetyczne stress testy (krótka2)
 193. 14:53 Tele - Fonika Kable opracowała system okablowania dla bolidów Formuły 1
 194. 14:45 AMPLI - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (9/2014)
 195. 14:45 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy (29/2014)
 196. 14:45 SOPHARMA AD - Current report 56 re insiders transactions (56/2014)
 197. 14:40 Struzik: do końca maja możliwa odpowiedź MF ws. pożyczki dla Mazowsza
 198. 14:36 Będą zmiany w ubezpieczeniach zdrowotnych osób bez pracy
 199. 14:30 GMINA BARCIN - Raport roczny JST-R 2013
 200. 14:30 VIATRON S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 c...
 201. 14:30 TELL - Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki. (24/2014)
 202. 14:30 KLON S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2014r. (1/2014)
 203. 14:30 FOTA S.A. - Informacja o czasowym niestosowaniu zasady IV pkt 10 Dobrych Praktyk (1/2014) /EBI
 204. 14:30 TERMOEXPERT S.A. - Zawarcie istotnych umów (9/2014) /EBI
 205. 14:30 KLON S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (6/2014) /EBI
 206. 14:23 Sygnity nie zakłada spadku marży brutto na sprzedaży w kolejnych kwartałach
 207. 14:20 Oettinger: mniejsza zależność od dostaw energii unijnym priorytetem (krótka)
 208. 14:15 DROZAPOL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadze...
 209. 14:15 DROZAPOL - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.05.2014r. (14/2014)
 210. 14:15 UNIBEP S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2014 ...
 211. 14:15 OPONEO.PL S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadz...
 212. 14:15 WBSBANK - Raport roczny Warszawskiego Banku Spółdzielczego za rok 2013 (3/2014) /EBI
 213. 14:15 VIATRON S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 24 czerwca 2014 r. (13/2014) /EBI
 214. 14:15 TROPHY - Application for introducing shares to trading on the NewConnect Market (2/2014) /EBI
 215. 14:15 TROPHY - Obtaining access to the EBI system (1/2014) /EBI
 216. 14:15 KLON S.A. - Raport roczny za rok 2013. (5/2014) /EBI
 217. 14:10 Wzrosła agresja pasażerów wobec kontrolerów biletów
 218. 14:00 INVISTA S.A. - Realizacja skupu akcji własnych (40/2014)
 219. 14:00 RWE zacznie wkrótce montować w Warszawie inteligentne liczniki prądu
 220. 14:00 Biznes chce współpracować z nauką ws. technologii kosmicznych
 221. 14:00 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (17/2014) /EBI
 222. 14:00 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 27 maja 2014 r. (16/2014) /EBI
 223. 13:55 Polskie LNG: terminal w Świnoujściu ukończony w 87 procentach
 224. 13:55 Prokuratura wszczęła śledztwo ws. składowiska odpadów w Morlinach
 225. 13:49 Zapłacą 10 mln za wycięcie drzew
 226. 13:45 SUNEX S.A. - Korekta raportu ESPI nr 2/2014 - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Członka Zarządu ...
 227. 13:45 LSI SOFTWARE S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie (21/2014)
 228. 13:45 UE/ Także Polska narażona w przypadku przerwania dostaw gazu z Rosji (aktl.)
 229. 13:45 MODECOM S.A. - Raport roczny jednostkowy za rok 2013 (6/2014) /EBI
 230. 13:40 Czechy: Bruksela wystawi Ukrainę do wiatru
 231. 13:31 UE przygotowuje się na wstrzymanie dostaw gazu z Rosji
 232. 13:30 BNP PARIBAS PL - Zawiadomienie o zmianie udział w ogólnej liczbie głosów (23/2014)
 233. 13:30 MBANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dnia płatności odsetek od hipotecznych lis...
 234. 13:30 LENTEX - Zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty ? informacja od spółki zależnej (47/2014)
 235. 13:30 MBANK HIPOTECZNY - Dni ustalenia prawa do odsetek oraz dnia płatności odsetek od hipotecznych lis...
 236. 13:30 BNP PARIBAS PL - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (22/2014)
 237. 13:23 Unibep zbuduje dla Dom Development etap osiedla w Warszawie za 61 mln zł netto
 238. 13:23 DI Investors rekomenduje 'kupuj' dla Hawe, cena docelowa akcji 4,52 zł
 239. 13:20 UE/ Także Polska narażona w przypadku przerwania dostaw gazu z Rosji
 240. 13:15 MBANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych...
 241. 13:15 MBANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych...
 242. 13:05 Wszystkie kluby popierają zmiany dotyczące roszczeń pracowniczych
 243. 13:00 Posłowie za uproszczeniem rachunkowości dla najmniejszych firm
 244. 13:00 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-05-28
 245. 13:00 UNIMA 2000 S.A - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (18/2014)
 246. 12:55 Orlen Lietuva nie porozumiał się ws. stawek kolejowych
 247. 12:53 Konsorcjum Budimeksu ma umowę na przebudowę Bydgoszczy Gł. za 134 mln zł netto
 248. 12:53 Orlen Lietuva nie porozumiał się z Kolejami Litewskimi ws. stawek kolejowych
 249. 12:51 25 lat polskich dróg. Jest po czym jeździć
 250. 12:49 Ryzykują życie za 4 funty dziennie
 251. 12:49 Zakładasz firmę? Uważaj na oszustów
 252. 12:45 UNIBEP S.A. - Unibep podpisał umowę na realizację kolejnego etapu zespołu wielorodzinnych budynkó...
 253. 12:45 ECHO - Emisja obligacji przez podmioty zależne Emitenta (15/2014)
 254. 12:45 TELL - Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki. (23/2014)
 255. 12:30 BUDIMEX - Budowa dworca kolejowego Bydgoszcz Główna ? nowy kontrakt Budimeksu SA (45/2014)
 256. 12:23 Paged rozważa emisję obligacji na 60-70 mln zł na inwestycje
 257. 12:23 Paged nie przewiduje dalszej sprzedaży akcji DTP
 258. 12:23 Paged podtrzymuje plany akwizycyjne, ale jest ostrożny w decyzjach
 259. 12:15 PROTEKTOR - Wybór biegłego rewidenta (5/2014)
 260. 12:15 Bowim - Obroty z ISD TRADE Sp. z o.o. Spółka komandytowa na wartość umowy znaczącej (34/2014)
 261. 12:15 Bowim - Obroty z CMC POLAND Sp. z o.o. na wartość umowy znaczącej (33/2014)
 262. 12:08 Jaki kolor ubrania wybrać na rozmowę kwalifikacyjną?
 263. 12:00 INDYKPOL SA - Uchwalone zmiany w Statucie Spółki (16/2014)
 264. 12:00 OT LOGISTICS - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...
 265. 12:00 P.A. NOVA S.A. - Informacja o trwałym niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk (3/2014) /EBI
 266. 12:00 NEPTIS S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok (13/2014) /EBI
 267. 12:00 P.A. NOVA S.A. - Czasowe niestosowanie zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (4/2014) /EBI
 268. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 102/A/NBP/2014
 269. 11:45 INDYKPOL SA - Wypłata dywidendy (15/2014)
 270. 11:45 GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. - Zawiadomienie o osiągnięciu progu powyżej 20 % w ogólnej licz...
 271. 11:38 Zarząd Pragmy Inkaso rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za 2013 r.
 272. 11:30 PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. - Ogłaszenie o zwołaniu ZWZA PFR SA (5/2014)
 273. 11:30 PZU SA - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 17 czer...
 274. 11:30 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (66/2014)
 275. 11:30 PELION SA - Skup akcji własnych (43/2014)
 276. 11:30 INDYKPOL SA - Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA Emitenta (14/2014)
 277. 11:30 ADFORM - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2013 r. (15/2014) /EBI
 278. 11:25 TNS: w maju poprawiły się nastroje konsumentów
 279. 11:25 KE: Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych dla Polski w maju spadł o 0,7 pkt.
 280. 11:23 Plexus Ventures będzie pozyskiwał kontrahentów dla Mabionu
 281. 11:20 KE: Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w maju '14 nie zmienił się
 282. 11:15 INDYKPOL SA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2014 roku. (12/2...
 283. 11:15 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (73/2014)
 284. 11:15 INDYKPOL SA - Wybór biegłego rewidenta (13/2014)
 285. 11:15 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Wydanie nakazu rozpoczęcia robót ? nieziszczenie się warunku rozwiązuj...
 286. 11:15 MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekroczenie w dół p...
 287. 11:15 PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. - Zwołanie ZWZA (4/2014) /EBI
 288. 11:15 NAVIGROUP - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (15/2014) /EBI
 289. 11:10 Nastroje w eurolandzie poprawiły się - wskaźnik wzrósł do102,7 pkt.
 290. 11:08 Karina Wściubiak-Hankó powołana ponownie na prezesa zarządu Alchemii
 291. 11:08 KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wynosi nadal 97,5 pkt w maju
 292. 11:00 PRAGMA INKASO S.A. - Rekomendacja Zarządu ws wypłaty dywidendy w wysokości 1 zł na akcję (19/2014)
 293. 11:00 GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji i udziału w og...
 294. 11:00 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Nabycie akcji własnych (79/2014)
 295. 11:00 WIND MOBILE S.A. - Wind Mobile wdraża halodzwonki w Arabii Saudyjskiej (27/2014) /EBI
 296. 10:53 Griffin Real Estate: Hala Koszyki ma ruszyć wiosną 2016, debiut na GPW to opcja
 297. 10:53 Akcjonariusze Farmacolu zdecydują 24 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2013 r.
 298. 10:45 BOŚ SA - Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych (30/2014)
 299. 10:45 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. - Raport roczny za rok 2013 (14/2014) /EBI
 300. 10:34 Projekt ustawy o zakładaniu firmy na próbę - do Komisji Gospodarki
 301. 10:30 ALCHEMIA - Powołanie osoby zarządzającej na kolejną kadencję. (27/2014)
 302. 10:30 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (14/2014)
 303. 10:23 Akcjonariusze Aplisens zdecydują 24 VI o wypłacie 0,26 zł dywidendy na akcję
 304. 10:20 Funt pod presją
 305. 10:15 FARMACOL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A. (7/2014)
 306. 10:15 ALCHEMIA - Powołanie osoby zarządzającej na kolejną kadencję. (26/2014)
 307. 10:15 ALCHEMIA - Powołanie osoby zarządzającej na kolejną kadencję. (25/2014)
 308. 10:15 ZETKAMA SA - Umowa znacząca. (15/2014)
 309. 10:15 AVIAAM LEASING AB - AviaAM Leasing delivers Boeing 737-300 for lease (12/2014)
 310. 10:15 QUMAK S.A. - Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad ZWZ Spółki zwołanego n...
 311. 10:15 MBFACTORY - Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą (50/2014) /EBI
 312. 10:13 Kapitał płynie za Ocean
 313. 10:10 Projekt ustawy o zakładaniu firmy na próbę - do Komisji Gospodarki
 314. 10:08 Wielton może w tym roku przejąć spółkę w Europie Zachodniej
 315. 10:00 ELEKTROMONT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie (8/2014)
 316. 10:00 APLISENS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 24 ...
 317. 10:00 NEPTIS - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (12/2014) /EBI
 318. 09:53 Wielton liczy na poprawę wyników r/r, wypłaci dywidendę za 2013 r.
 319. 09:51 Płacą 500 zł za chodzenie do pracy
 320. 09:45 INTROL S.A. - Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automat...
 321. 09:38 BIEC: WWK wzrósł o 1,6 pkt; ożywienie gospodarcze jest wyraźne
 322. 09:38 Nowe oblicze "Ruchu"
 323. 09:34 Rośnie zapotrzebowanie na chwilówki
 324. 09:30 PLAZA CENTERS N.V. - INDEPENDENT REPORT ON RESTRUCTURING PROCESS (12/2014)
 325. 09:30 Projekt noweli Prawa geodezyjnego - do Komisji Infrastruktury
 326. 09:30 ADVADIS S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (14/2014)
 327. 09:30 MIT - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2014 roku - porządek, materia...
 328. 09:30 COLOMEDIC - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (22/2014) /EBI
 329. 09:24 W tym roku na świecie powstaną 1134 nowe centra handlowe
 330. 09:23 Oprócz AirportCity, Warimpex pracuje nad sprzedażą hotelu Savoy w Pradze
 331. 09:23 Akcjonariusze Rawlplug zdecydują 27 VI o wypłacie 0,33 zł dywidendy na akcję
 332. 09:23 Ciech zmienił umowę dot. warunków euroobligacji zapadających w 2019 r.
 333. 09:15 EKO EXPORT S.A. - Otrzymanie zamówienia od Koncernu z branży metalurgicznej, zakład produkcyjny w...
 334. 09:15 WBSBANK - Informacja o zmianie składu Zarządu Banku (1/2014) /EBI
 335. 09:12 Polska zajęła trzecie miejsce w Europie pod względem nowo utworzonych miejsc pracy
 336. 09:11 Eskalacja konfliktu na Ukrainie może spowolnić polski PKB
 337. 09:10 Inkasent na autostradzie - stresująca praca bez przyszłości?
 338. 09:05 Masowe zatrucie ryb i skażenie wód w Jeziorze Drużno
 339. 09:05 BIEC: w maju o 1,6 pkt wzrósł Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury
 340. 09:02 Dzięki e-fakturom polskie firmy i administracja zyskają 15 mld zł rocznie
 341. 09:00 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (27/2014)
 342. 09:00 GORENJE D.D. - Convocation of the 21st Shareholder's Assembly Meeting of Gorenje, d.d. (18/2014)
 343. 08:53 Backlog Sygnity na II poł. r.obr. 2014 ma wartość 186 mln zł, wzrost o 75% r/r
 344. 08:53 Strata netto Warimpeksu zwiększyła się r/r do 6,35 mln euro w I kw. 2014 r.
 345. 08:45 MENNICA - Realizacja Programu skupu akcji własnych (56/2014)
 346. 08:45 RAWLPLUG - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami...
 347. 08:45 KONCEPTWS - Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki (11/2014) /EBI
 348. 08:38 Zysk netto Sygnity wzrósł o 110% r/r do 2,16 mln zł w II kw. r.obr. 2014
 349. 08:38 Złoty będzie pozostawał dziś pod wpływem czynników globalnych
 350. 08:38 Tele-Polska Holding wznawia publiczną ofertę akcji serii E, zapisy od 29 maja
 351. 08:38 Olympic Entertainment Group restrukturyzuje łotewskie spółki
 352. 08:20 Ceny ropy w Nowym Jorku wysokie z powodu eskalacji konfliktu na Ukrainie
 353. 08:15 WARIMPEX - Warimpex - I kwartał 2014: stabilny rozwój operacyjnej działalności hoteli (9/2014)
 354. 08:15 UNIBEP S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. oraz Komitetu Audytu (32/2014)
 355. 08:15 WARIMPEX - Warimpex Q1 2014: stable development in hotel operations (9/2014)
 356. 08:15 Ceny miedzi w Londynie najwyższe od ok. 11 tygodni z powodu USA i Chin
 357. 08:15 WARIMPEX - Raport za pierwszy kwartał 2014 (10/2014)
 358. 08:15 WARIMPEX - Report on the first quarter 2014 (10/2014)
 359. 08:08 Notowania wybranych surowców mineralnych
 360. 07:56 Pryska mit bogatego Niemca
 361. 07:53 Małe prawdopodobieństwo obniżek w Polsce, rynek czeka na EBC
 362. 07:53 Przegląd prasy
 363. 07:47 Chcesz zarobić? Inwestuj w ziemię
 364. 06:49 Komisja Europejska ma plan na wypadek zakłócenia dostaw gazu
 365. 06:42 Motoafera: jak wyłudzić VAT
 366. 06:37 Polsko-niemiecki magnes inwestycyjny
 367. 06:34 Urzędnicy nauczą się polskiego
 368. 06:05 Szykują drugą Rospudę?
 369. 05:46 Rząd nauczy się polskiego
 370. 04:35 Tor przeszkód grupowych zakupów
 371. 04:10 Polskie firmy sondują Ukrainę
 372. 03:10 Leśnicy liczą straty