Trwa ładowanie...
d3677h8

Artykuły z dnia: 2014.05.26 - finanse.wp.pl

 1. 01:30 WIKANA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 2. 01:15 WIKANA - Raport roczny R 2013
 3. 00:50 Motory na buspasy
 4. 23:55 W poniedziałek giełdy w USA w były nieczynne
 5. 23:45 GLOBAL ENERGY S.A. - Zawiadomienie Polish American Investment Fund w zakresie zmiany stanu posiad...
 6. 23:45 CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. - Raport roczny skonsolidowany za rok 2013 (15/2014) /EBI
 7. 23:30 GRAAL - Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni...
 8. 23:30 GRAAL - Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowi...
 9. 23:15 ELKOP - Nabycie akcji Emitenta - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160...
 10. 23:15 ALFA STAR S.A. - Wybór biegłego rewidenta (21/2014) /EBI
 11. 22:45 BALTICON S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do...
 12. 22:45 KANIA - Zmiana znaczącej umowy (21/2014)
 13. 22:45 BALTICON S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały (16/2014) /EBI
 14. 22:45 PLAYMAKERS S.A. - Raport Roczny za 2013 rok (25/2014) /EBI
 15. 22:30 URSUS S.A. - Powołanie Zarządu Spółki nowej kadencji (21/2014)
 16. 22:30 KANIA - Zmiana znaczącej umowy (20/2014)
 17. 22:30 PKP CARGO S.A. - Informacja o przyjęciu tekstu jednolitego statutu PKP CARGO S.A. (34/2014)
 18. 22:30 ICP GROUP S.A. - Umowa spółki zależnej na realizację badania i edukacji pacjentów (19/2014) /EBI
 19. 22:15 URSUS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ URSUS S.A. w d...
 20. 22:15 FAM - Zawarcie znaczącej umowy (14/2014)
 21. 22:15 URSUS S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZ URSUS S.A. w dniu 26 maja 2014 r. (19/2014)
 22. 22:15 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. - Raport roczny za rok obrotowy 2013 (14/2014) /EBI
 23. 22:00 Oettinger: szansa na porozumienie Rosja-Ukraina
 24. 22:00 REMEDIS S.A. - Zmiana daty przekazania raportu okresowego (16/2014) /EBI
 25. 21:45 ELKOP - Nabycie akcji Emitenta - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160...
 26. 21:45 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Nabycie akcji- Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obroci...
 27. 21:45 ASBISc - Oświadczenie (10/2014)
 28. 21:30 Rosja: nie dla propozycji wznowienia importu wieprzowiny z UE
 29. 21:00 3 mln zł grzywny w głośnej sprawie brzeskich zakładów tłuszczowych
 30. 20:45 CIECH - Informacja o zawieszeniu w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okazi...
 31. 20:45 MIDVEN S.A. - Raport roczny za 2013 rok (8/2014) /EBI
 32. 20:45 MEDIACAP S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MEDIACAP SA w 2013 (19/2014) /EBI
 33. 20:30 CIECH - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...
 34. 20:15 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Zakup akcji Emitenta - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy ...
 35. 20:00 Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20
 36. 19:45 ELKOP - Nabycie akcji Emitenta - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160...
 37. 19:45 ABC DATA S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A (22/2014)
 38. 19:15 GRUPA NOKAUT S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji (21/2014)
 39. 19:15 PZ CORMAY S.A. - Sprostowanie raportu bieżącego nr 28/2014: ?Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromad...
 40. 18:45 COMARCH - Korekta raportu bieżącego nr 16/2014 (16/2014)
 41. 18:45 PIK S.A. - Wybór członków komitetu audytu (15/2014) /EBI
 42. 18:45 IAI S.A. - Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2013 (10/2014) /EBI
 43. 18:35 Szczecin/ Radni zaniepokojeni sytuacją Gryfii, chcą rozwiązania sporu
 44. 18:30 OT LOGISTICS - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2013 r. (30/2014)
 45. 18:30 OT LOGISTICS - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu...
 46. 18:23 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek
 47. 18:20 CAC 40 na zamknięciu wzrósł o 0,75 proc.
 48. 18:20 DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 1,28 proc.
 49. 18:19 GPW po ścianie strachu dalej do góry
 50. 18:15 PHN S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajny...
 51. 18:15 COAL ENERGY S.A. - Correction of an error in the current report no 8/2014 - Unaudited interim con...
 52. 18:15 PHN S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 2014 r. or...
 53. 18:08 Kalendarium ISBnews
 54. 18:08 Akcjonariusze Inter Cars zdecydowali o wypłacie 0,71 zł dywidendy na akcję
 55. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 56. 18:00 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej (20/2014)
 57. 18:00 COMARCH - EBI-2-2014 Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na WZA Comarch S.A. (2/2014)
 58. 17:55 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-05-26
 59. 17:53 Strata netto Coal Energy wzrosła r/r do 17,96 mln USD w III kw. 2013/2014 r.
 60. 17:53 Akcjonariusze Comarchu zdecydują 26VI o niewypłacaniu dywidendy
 61. 17:45 INTERCARS - Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dniu 26.05.2014 r. (16/2014)
 62. 17:45 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Nabycie akcji Emitenta - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej ...
 63. 17:45 RAINBOW TOURS S.A. - Informacja o przychodach spółki w miesiącu kwietniu 2014 roku (16/2014)
 64. 17:45 WIG30 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,23 proc. i wyniósł 2637,13 pkt
 65. 17:45 COMARCH - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. na dzień 26 ...
 66. 17:38 Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Gant PM Odra Tower
 67. 17:38 Indeks WIG30 wzrósł o 0,23% na zamknięciu w poniedziałek
 68. 17:30 MOL - MOL announces a new discovery in the Fedorovsky Block, Kazakhstan (36/2014)
 69. 17:30 INTERCARS - Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (15/2014)
 70. 17:30 BUWOG AG - Information on Trading in Financial Instruments (11/2014)
 71. 17:30 AWBUD - Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy (20/2014)
 72. 17:30 ALCHEMIA - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ (23/2014)
 73. 17:30 INTERCARS - Zatwierdzenie przez ZWZ podziału zysku (14/2014)
 74. 17:30 COAL ENERGY S.A. - Unaudited interim consolidated financial report for 9M FY2014 and 3Q FY2014 (8...
 75. 17:30 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS WITH RESOLUT...
 76. 17:30 AFORTI HOLDING S.A. - umowa o usługi autoryzowanego doradcy z Top Consulting S.A. (46/2014) /EBI
 77. 17:30 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Ustalenie ceny skupu akcji w I transzy (20/2014) /EBI
 78. 17:25 BUX na zamknięciu spadł o 0,46 proc.
 79. 17:23 Comp zapowiada stałą dywidendę oraz skup akcji do max. kwoty 100 mln zł
 80. 17:15 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (22/2014)
 81. 17:15 INTERCARS - Wykaz akcjonariuszy posiadajcych ponad 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 26.05.2014 r. (...
 82. 17:15 GANT - Ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta (39/2014)
 83. 17:15 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 24.06.2014r (15/2014)
 84. 17:15 COMP - Podjęcie przez Zarząd Spółki Comp S.A. uchwały dotyczącej przyjęcia polityki dywidendy ora...
 85. 17:15 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 86. 17:00 BAKALLAND S.A. - Podpisanie aneksów do umów zawartych pomiędzy bankiem BGŻ S.A. a Emitentem (zmia...
 87. 17:00 IMPEXMET - Zmiana wpisów w rejestrze zastawów (11/2014)
 88. 17:00 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eu...
 89. 17:00 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy d...
 90. 17:00 ABS INVESTMENT S.A. - Wznowienie realizacji programu nabywania akcji własnych (48/2014) /EBI
 91. 17:00 SAKANA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 23.06.2014 wraz z projektami uchwał (10/2014) /EBI
 92. 16:53 Moody's obniżył długoterminowy rating PGE do Baa1 z perspektywą stabilną
 93. 16:48 Świąteczny spokój, wybory bez wpływu
 94. 16:45 Spokojny początek tygodnia na rynku walutowym
 95. 16:45 ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (18/2014)
 96. 16:45 SAKANA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2014 r. wraz ...
 97. 16:45 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zmiana ratingu PGE oraz przyznanie ratingu dla programu euro...
 98. 16:45 APIS S.A. - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii K i N (9/2014) /EBI
 99. 16:40 W 2014 r. z Warszawy do Wrocławia dojedziemy w ok. 3,5 godziny
 100. 16:30 ASTARTA HOLDING - Notification concerning purchase of shares within the Buyback program (23/2014)
 101. 16:30 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (67/...
 102. 16:30 KOFOLA - Zwołanie ZWZA Kofola S.A. (4/2014)
 103. 16:30 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych (6...
 104. 16:30 COMPERIA.PL S.A. - Zawarcie przez Spółkę umowy znaczącej - zakup systemu integracyjnego wykonaneg...
 105. 16:30 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Nabycie akcji własnych (46/2014) /EBI
 106. 16:30 VERBICOM S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (23/2014) /EBI
 107. 16:23 mDM podwyższył rekomendację Rovese do 'trzymaj', wycena 1,22 zł
 108. 16:15 GROCLIN - Kandydatura Pana Piotra Halczaka do składu Rady Nadzorczej. (28/2014)
 109. 16:15 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Notification about Avia Solutions Group AB share transactions (10/2014)
 110. 16:15 ENERGA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgroma...
 111. 16:15 KOFOLA - Zakończenie programu odkupu akcji własnych (3/2014)
 112. 16:15 NOVAVIS S.A. - Rejestracja zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy (32/2014) /EBI
 113. 16:15 SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza WZA (8/2014) /EBI
 114. 16:15 WANDALEX - Czasowe niestosowanie zasady \"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW\" (1/2014) /EBI
 115. 16:15 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok (26/2014) /EBI
 116. 16:08 Mota-Engil CE ma umowę na remont A4 w opolskim o wartości ok. 23 mln zł
 117. 16:08 mDM obniżył cenę docelową Elektrobudowy do 107 zł, nadal zaleca 'kupuj'
 118. 16:05 BGK udzielił kredytu Nano Carbon na urządzenie do wytwarzania grafenu
 119. 16:00 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (9/2014)
 120. 16:00 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Nabycie akcji własnych (76/2014)
 121. 16:00 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (9/2014)
 122. 16:00 MEGA SONIC S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok (16/2014) /EBI
 123. 16:00 KLON S.A. - Zmiana daty publikacji okresowego raportu rocznego za 2013 rok. (4/2014) /EBI
 124. 16:00 INVENTI S.A. - Nie spełnienie się warunku z \"Umowy przedwstępnej pod warunkiem\" (22/2014) /EBI
 125. 15:55 Drugi samorządowy konkurs Eco-Miasto
 126. 15:52 Ponad 105 mln euro na wsparcie dla młodych bez pracy
 127. 15:45 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 128. 15:39 15 sposobów na lepszą lub gorszą zdolność kredytową
 129. 15:38 Grupa Tauron centralizuje politykę zakupową, liczy na oszczędności
 130. 15:35 Lublin/ Rusza przygotowanie budżetu obywatelskiego na 2015 r.
 131. 15:35 BŚ: powódź będzie miała negatywny wpływ na gospodarki BiH oraz Serbii
 132. 15:35 Dyskusja w CSM: kraje UE powinny koordynować tworzenie rynków mocy
 133. 15:30 FORTE - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy (17/2014)
 134. 15:30 DOM DEVELOPMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajn...
 135. 15:30 Ponad 105 mln euro na wsparcie dla młodych bez pracy na Śląsku
 136. 15:23 Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie 0,16 zł dywidendy na akcję
 137. 15:23 BGK udzielił kredytu Nano Carbon na zakup urządzenia do wytwarzania grafenu
 138. 15:15 MBANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych...
 139. 15:15 ATMGRUPA - Lista akcjonariuszy na ZWZA odbytym w dniu 26 maja 2014 roku z liczbą głosów powyżej 5...
 140. 15:15 ATMGRUPA - Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 26 maja 2014 roku (10/2014)
 141. 15:15 MBANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od publicznych ...
 142. 15:15 MBANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od publicznych ...
 143. 15:15 MBANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotecznych...
 144. 15:15 SOPHARMA AD - Current report re insiders transactions - 55-Donev (55/2014)
 145. 15:15 ATMGRUPA - Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy (11/2014)
 146. 15:15 DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Zmiana dat przekazania raportów okresowych za 2013 r. (8/2014) /EBI
 147. 15:15 EKOKOGENERACJA S.A. - Uchwała Zarządu podmiotu zależnego o warunkach emisji obligacji (35/2014) /EBI
 148. 15:00 GROCLIN - Kandydatura Pani Marii Drzymały do składu Rady Nadzorczej. (27/2014)
 149. 15:00 Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15
 150. 15:00 WIND MOBILE S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Wind Mobile S.A. z Memor Technolo...
 151. 15:00 WIND MOBILE S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia (25/2014) /EBI
 152. 15:00 K&K HERBAL POLAND S.A. - Podpisanie znaczącej umowy (9/2014) /EBI
 153. 14:55 Koziej: WAT może odegrać rolę w modernizacji armii
 154. 14:54 Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy wypadku komunikacyjnego spisane na miejscu zdarzenia?
 155. 14:51 Jakie ubezpieczenie powinienem wykupić, aby osoby jadące ze mną samochodem, otrzymały odszkodowanie
 156. 14:45 DROP S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A. ? treść uchwał (14/2014)
 157. 14:45 BUWOG AG - Information on Trading in Financial Instruments (/)
 158. 14:45 PBS Finanse SA - Uchwały walnego zgromadzenia podjęte w dniu 26 maja 2014 r. (18/2014)
 159. 14:45 PBS Finanse SA - Raport w trybie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie...
 160. 14:45 DROP S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walne Zgromadzenie DROP S.A. (13/2014)
 161. 14:45 NOVITA - uchwały podjęte przez NWZA (33/14)
 162. 14:45 NOVITA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA (34/14)
 163. 14:45 PBS Finanse SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. ...
 164. 14:35 Czy warto ubezpieczać letnie opony?
 165. 14:35 MF: w I kw. 2014 r. sektor samorządowy miał 9 mld 607 mln zł nadwyżki
 166. 14:33 8 najgorszych zawodów najbliższej dekady
 167. 14:30 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 168. 14:30 NOVITA - podjęcie przez NWZA Novity S.A. uchwały o wypłacie dywidendy nadzwyczajnej (32/14)
 169. 14:30 TOYA S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki (15/2014)
 170. 14:30 Zmiany w Pracowniczych Programach Emerytalnych gdy będą możliwości budżetowe
 171. 14:30 PKO Finance AB - Suplement do Prospektu (1/2014) /EBI
 172. 14:30 BLUE TAX GROUP S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok (14/2014) EBI
 173. 14:29 Czy powinienem mieć jeszcze jakieś ubezpieczenie auta poza OC komunikacyjnym w Turcji?
 174. 14:27 Co powinno się zrobi, gdy sprawca wypadku ucieknie?
 175. 14:26 W jakim terminie firma ubezpieczeniowa powinna wypłacić odszkodowanie z ubezpieczenia AC?
 176. 14:21 Dobre dane o sprzedaży i bezrobociu
 177. 14:20 Majman: Polska nie boi się chińskiego kapitału
 178. 14:15 PELION SA - Skup akcji własnych (41/2014)
 179. 14:15 KANCELARIA MEDIUS S.A. - Zakup portfela wierzytelności o wartości 229 695,11 zł. (21/2014) /EBI
 180. 14:00 AITON CALDWELL S.A. - Zawiadomienie o obrocie instrumentami finansowymi (17/2014)
 181. 14:00 GREENECO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (3/2014)
 182. 14:00 TALANX AG - Q I - Report (3/2014)
 183. 14:00 Nadchodzą podwyżki OC? Szukamy najtańszego ubezpieczenia
 184. 14:00 STAROPOLS - Zawarcie umowy zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach (15/2014) /EBI
 185. 13:53 Briju zadebiutuje na rynku głównym GPW w czwartek
 186. 13:45 ULMA Construccion SA - Wybór biegłego rewidenta (8/2014)
 187. 13:45 COMPERIA.PL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ? udzielenie przez Spółkę licencji na korzystanie z a...
 188. 13:41 TVP podpisała umowę z firmą zewnętrzną ws. outsourcingu
 189. 13:38 Zysk netto Banku Pocztowego wzrósł o 115% r/r do ponad 10 mln zł w I kw. 2014
 190. 13:38 Komputronik szykuje się do zwiększenia sprzedaży, wynajął 10 tys. m2 magazynu
 191. 13:35 Mazowieckie/ Fortum chce zainwestować w Płocku prawie 7,4 mln zł
 192. 13:30 MINERAL MIDRANGE S.A. - Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji (7/2014)
 193. 13:30 DGA - Skup akcji własnych (14/2014)
 194. 13:30 ABS INVESTMENT S.A. - Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013 (47/2014) /EBI
 195. 13:25 Poznań/ Podpisano setną umowę pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA
 196. 13:23 Dane o sprzedaży detal. w IV dają nadzieję na dalsze odbicie PKB wg analityków
 197. 13:20 Nie możesz zarobić ani złotówki, bo stracisz zasiłek
 198. 13:15 ENERGOINSTAL S.A. - Informacja o transakcjach osób majacych dostęp do informacji poufnych. (29/2014)
 199. 13:15 EMPERIA - Rozliczenie Oferty Zakupu akcji Emperia Holding S.A. (52/2014)
 200. 13:15 MINERAL MIDRANGE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (6/2014)
 201. 13:15 CERTUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej progu...
 202. 13:00 DROP S.A. - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 ...
 203. 13:00 MUZA - Skup akcji własnych (23/2014)
 204. 13:00 POLKAP S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 r. (15/2014) /EBI
 205. 13:00 VEDIA S.A. - Odbiór techniczny instalacji pilotażowej w Łodzi (24/2014) /EBI
 206. 13:00 GRA0816 - Kwartalna informacja finansowa GRANIT-COLOR Sp. z o.o. (7/2014) /EBI
 207. 13:00 ABS INVESTMENT S.A. - Raport roczny za rok obrotowy 2013 (46/2014) /EBI
 208. 12:45 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (71/2014)
 209. 12:45 ECA - Likwidacja oddziałów Emitenta w Łodzi i Bielsku - Białej (33/2014) /EBI
 210. 12:35 Spółka Inter RAO Lietuva na Towarowej Giełdzie Energii
 211. 12:30 Rubicon Partners SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (44/2...
 212. 12:30 ENERGOINSTAL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do infromacji poufnych. (28/2014)
 213. 12:30 HANDLOWY - Informacja w sprawie niestosowania przez zasady IV.10. Dobrych Praktyk (1/2014) /EBI
 214. 12:30 BSOSTROW - Informacja o Zebraniu Przedstawicieli w dniu 17.06.2014r. (6/2014) /EBI
 215. 12:30 ELEKTROMONT S.A. - Istotna informacja (27/2014) /EBI
 216. 12:25 Białystok/ Miasto sprzeda MPEC spółce Enea Wytwarzanie (aktl.)
 217. 12:25 Nie będzie akcyzy na e-papierosy
 218. 12:23 Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują 24 VI o 7,15 zł dywidendy na akcję
 219. 12:15 PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko zwi...
 220. 12:15 WIERZYCIEL S.A. - Dojście do skutku emisji obligacji serii A. (5/2014) /EBI
 221. 12:15 ARTBUSI - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta (5/2014) /EBI
 222. 12:00 HANDLOWY - Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Hand...
 223. 12:00 HANDLOWY - Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ba...
 224. 12:00 ELBUDOWA - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zg...
 225. 12:00 BRIJU S.A. - Przeniesienie notowań akcji BRIJU S.A. na Główny Rynek GPW (25/2014) /EBI
 226. 12:00 GLOBAL TRADE S.A. - Uzupełnienie RB 7/2014 o informacje dot. Członków organów Emitenta (9/2014) /EBI
 227. 11:55 GUS: sprzedaż detaliczna w kwietniu wzrosła o 8,4 proc. rdr (aktl.2)
 228. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 100/A/NBP/2014
 229. 11:45 BZWBK - Spełnienie warunku zawieszającego znaczącej umowy ? wydanie przez biegłego rewidenta opin...
 230. 11:45 INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie członka Zarządu Emitenta. (64/2014)
 231. 11:45 BZWBK - Spełnienie warunku zawieszającego znaczącej umowy ? wydanie przez biegłego rewidenta opin...
 232. 11:45 GLOBAL TRADE S.A. - Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (7/2014) /EBI
 233. 11:45 GLOBAL TRADE S.A. - Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego (8/2014) /EBI
 234. 11:37 Wall Street potwierdza apetyty byków
 235. 11:35 Krajobraz po wyborach
 236. 11:30 GLOBAL TRADE S.A. - Decyzja IzbySkarbowej o uchyleniu postanowienia pierwszej instancji(6/2014) /EBI
 237. 11:25 GUS: bezrobocie w kwietniu spadło do 13 proc. (opis2)
 238. 11:23 Ronson wprowadza do sprzedaży 78 mieszkań w Verdis na warszawskiej Woli
 239. 11:23 DM BPS rekomenduje 'kupuj' dla Wojasa, cena docelowa 12,2 zł
 240. 11:15 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (26/2014)
 241. 11:15 PBG - Negatywny wynik głosowania Zgromadzenia Wierzycieli spółki Strateg Capital w sprawie zawarc...
 242. 11:15 CALESCO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. (2/2014)
 243. 11:15 Po klęsce w eurowyborach premier obiecuje dalszą obniżkę podatków
 244. 11:08 Rynki spokojne po weekendzie wyborczym
 245. 11:08 Baltic Ceramics wybrało generalnego wykonawcę fabryki proppantów
 246. 11:05 Kurs Agtes wzrósł w debiucie na NewConnect o 17,33 proc.
 247. 11:05 GUS: w 2013 r. dochód w gospodarstwie domowym wzrósł o 0,7 proc.
 248. 11:05 GUS: sprzedaż detaliczna w kwietniu wzrosła o 8,4 proc. rdr (aktl.)
 249. 11:00 ERG - Zawarcie umowy znaczącej (19/2014)
 250. 11:00 GUS: bezrobocie w kwietniu spadło do 13 proc. (opis)
 251. 11:00 AEDES S.A. - Korekta Raportu Rocznego 21/2014 - za rok obrotowy 2013 (22/2014) /EBI
 252. 10:49 Świąteczna mała zmienność
 253. 10:48 "Atrakcyjna praca w Berlinie"
 254. 10:45 GREENECO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2014
 255. 10:45 MEDIAN POLSKA S.A. - Raport Roczny za 2013 rok (8/2014) /EBI
 256. 10:38 Fitch potwierdza ratingi BBB/BBB+ i A+(pol) mazowieckiego, perspektywa negatywna
 257. 10:38 Spółka z grupy Inter RAO rozpoczęła handel energią elektryczną na TGE
 258. 10:35 GUS skorygował dane o produkcji przemysłowej w marcu rdr do 5,5 proc.
 259. 10:30 GUS: produkcja miedzi rafinowanej w kwietniu spadła o 6,4 proc. rdr
 260. 10:30 IMAGIS S.A. - Wszczęcie procedury umorzenia dokumentu akcji (15/2014) /EBI
 261. 10:25 GUS: produkcja węgla kamiennego w kwietniu spadła o 9,8 proc. rdr
 262. 10:23 GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL wzrosła do 10,6% w I kw. 2014 r.
 263. 10:23 GUS: W kwietniu największy wzrost sprzedaży r/r w dziale żywność, napoje, tytoń
 264. 10:23 GUS: Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 21,1% r/r w kwietniu
 265. 10:23 GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 4,1% w I-IV 2014 r.
 266. 10:20 GUS: liczba nowych bezrobotnych w kwietniu spadła do 172,5 tys. osób (krótka3)
 267. 10:20 GUS: przewozy ładunków w kwietniu wzrosły o 8,1 proc. rdr
 268. 10:20 GUS: w końcu kwietnia w budowie było 693,2 tys. mieszkań
 269. 10:15 GUS: nowe zamówienia w przemyśle na eksport w kwietniu wzrosły o 7,1 proc.
 270. 10:15 GUS: wydajność pracy w okresie styczeń-kwiecień o 4,1 proc. wyższa rdr
 271. 10:15 GUS: bezrobocie według BAEL w pierwszym kwartale - 10,6 proc. (krótka2)
 272. 10:15 SERINUS ENERGY INC. - Zawiadomienia od osoby zobowiązanej o nabyciu akcji Emitenta (26/2014)
 273. 10:15 ABS INVESTMENT S.A. - Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych (45/2014) /EBI
 274. 10:12 Bezrobocie w dół
 275. 10:10 Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w IV wzrosła o 3,8 proc. rdr
 276. 10:10 Kupujemy coraz więcej
 277. 10:08 Fitch potwierdził ratingi BBB i A(pol) Torunia z perspektywą stabilną
 278. 10:08 GUS: Sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,4% r/r w kwietniu; konsensus: +8,8%
 279. 10:08 GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła do 13,0% w kwietniu
 280. 10:08 GUS: Liczba nowych bezrobotnych spadła m/m do 172,5 tys. osób w kwietniu
 281. 10:05 W jakich branżach maturzyści mogą liczyć na pracę w przyszłości?
 282. 10:05 GUS podał dane o bezrobociu
 283. 10:04 Od wtorku nowe przepisy! Duże zmiany czekają bezrobotnych
 284. 10:00 CALESCO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (9/2014) /EBI
 285. 09:53 Fitch potwierdził ratingi Gliwic na BBB+ oraz A+(pol) z perspektywą stabilną
 286. 09:53 Polpharma chce zwiększyć przychody 2-cyfrowo w 2014, najszybciej - na Wschodzie
 287. 09:45 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Wznowienie nabywania akcji własnych (45/2014) /EBI
 288. 09:38 Fitch potwierdził ratingi BBB- i A(pol) ZTM Gdańsk z perspektywą stabilną
 289. 09:38 MPiPS chce udziału największych firm w programie dla rodzin wielodzietnych
 290. 09:35 Europejskie giełdy zyskują po wyborach
 291. 09:30 STAROPOLS - Skonsolidowany raport roczny Grupy Staropolskie Specjały za rok 2013 rok (14/2014) /EBI
 292. 09:25 Białystok/ Miasto sprzeda MPEC spółce Enea Wytwarzanie
 293. 09:23 Konsorcjum ZUE wygrało przetarg na Słowacji, udział spółki to 41,5 mln zł
 294. 09:23 Enea Wytwarzanie ma umowę przejęcia 85% MPEC Białystok
 295. 09:23 Peixin chce przeznaczyć 10-30% zysku na dywidendę w latach 2014-2015
 296. 09:15 MARKA S.A. - Zwołanie ZWZA na dzień 26 czerwca 2014 roku. (4/2014)
 297. 09:14 Foliowa rewolucja
 298. 09:08 KNF: Zysk netto domów maklerskich spadł o 53,6% r/r do 50,09 mln zł w I kw. 2014
 299. 09:08 Akcjonariusze Wojasa zdecydują 20 VI o wypłacie 0,15 zł na akcję dywidendy
 300. 09:08 Peixin zainwestuje 330-360 mln RMB w latach 2014-2015
 301. 09:00 AEDES S.A. - Raport Roczny za 2013 rok (21/2014) /EBI
 302. 08:59 7 sposobów na oszustwo rekrutacyjne
 303. 08:53 Dywidenda MOL-a z zysku za 2013 r. wyniesie 590,10 HUF na akcję
 304. 08:45 IndygoTech Minerals S.A. - Wybór generalnego wykonawcy budowy zakładu proppantów ceramicznych prz...
 305. 08:45 UNITED S.A. - Informacja w sprawie obecnych zobowiązań Emitenta (29/2014) /EBI
 306. 08:45 MARKA S.A. - Zwołanie ZWZA na dzień 26 czerwca 2014 roku. (25/2014) /EBI
 307. 08:38 Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o 1,13 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 r.
 308. 08:38 Netia zaprezentuje jesienią nową strategię rozwoju
 309. 08:33 Od kogo kupimy okręty podwodne?
 310. 08:30 SCO-PAK S.A. - Przystąpienie do programu wspierania płynności. (6/2014)
 311. 08:30 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. - Wybór wykonawcy budowy zakładu proppantów ceram. (39/2014) /EBI
 312. 08:20 Ceny miedzi w Szanghaju najwyższe od 11 tygodni
 313. 08:15 GMINA WAŁBRZYCH - Raport roczny JST-R 2014
 314. 08:15 Tanieje ropa naftowa na giełdzie w Nowym Jorku
 315. 08:05 Emerytury będą wyższe, ale tylko o 1,8 proc.
 316. 08:03 W pracy jesteśmy mniej zestresowani niż w domu, a panie szczęśliwsze
 317. 07:57 Nowe miejsca pracy w LSSE
 318. 07:53 Przegląd prasy
 319. 07:53 Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do ok. 13,0% r/r w kwietniu wg analityków
 320. 07:53 Sprzedaż detaliczna wzrosła o ok. 8,8% r/r w kwietniu wg analityków
 321. 07:38 Dane PKW z 96,79% komisji: PiS ma 32,33% głosów, PO - 31,34%
 322. 07:35 Piechociński: terminal LNG ruszy na przełomie maja i czerwca 2015 r.
 323. 07:32 Od 1 lipca w Biedronce zapłacisz kartą
 324. 07:15 Projekt/ Parki krajobrazowe i rezerwaty - na obszarze kilku województw
 325. 07:11 Totalizator Sportowy chce udostępnić gry i loterie przez internet
 326. 07:10 Posłowie chcą uprościć przepisy o upadłości konsumenckiej
 327. 06:58 Rynek pracy coraz przychylniejszy dla młodych matek (WIDEO)
 328. 06:33 Nowy kodeks zmieni zasady podatkowe i administrację
 329. 06:33 Dekoniunktura zachęca do płacenia pod stołem
 330. 04:55 Dekoniunktura zachęca do płacenia pod stołem