Trwa ładowanie...
d2eermg

Artykuły z dnia: 2014.05.23 - finanse.wp.pl

 1. 00:00 CTF - Zwołanie ZWZA na dzień 18.06.2014 roku (16/2014) /EBI
 2. 00:00 ABS INVESTMENT S.A. - Zmiana daty publikacji raportu rocznego za rok 2013 (44/2014) /EBI
 3. 23:45 STERGAMES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18.06.2014 roku...
 4. 23:45 MOSTALWRO - Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta (16/2014) /EBI
 5. 23:45 MOSTALWRO - Zmiana nazwy firmy i rozszerzenie przedmiotu działalności Emitenta (15/2014) /EBI
 6. 23:30 REMEDIS S.A. - Zmiana umowy pożyczki (15/2014) /EBI
 7. 23:15 AQUAPOZ - Porozumienia nr 2 z PERN dotyczące istotnych umów. (20/2014) /EBI
 8. 23:00 YAWAL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.06.2014 r (16/2014)
 9. 23:00 UNIMOT GAZ S.A. - Jednostkowy raport roczny za 2013 rok (21/2014) /EBI
 10. 22:50 USA/Na Wall Street wzrosty, S&P 500 po raz pierwszy powyżej 1900 pkt.
 11. 22:45 YAWAL S.A. - Powołanie osoby nadzorującej (15/2014)
 12. 22:32 Firmom opłaca się troska o pracowników
 13. 22:31 Porozumienie prokuratury z PIP ws. walki z łamiącymi prawa pracownicze
 14. 22:30 YAWAL S.A. - Uchwały podjęte przez NWZ Yawal S.A. w dniu 23.05.2014 r. (14/2014)
 15. 22:22 Obniżyli wiek emerytalny dla części obywateli w Niemczech
 16. 21:45 JUPITER NFI SA - Rozpoczęcie znaczących negocjacji (17/2014)
 17. 21:45 KRUK S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zw...
 18. 21:45 EVEREST - Wartość przedmiotu zastawu wg stanu na dzień 31.03.2014 r. (9/2014) /EBI
 19. 21:25 Nieoficjalnie: Plan KE zmniejszenia zależności energetycznej UE
 20. 21:00 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 19 May 2014 and 23 May 2014 (32/2014)
 21. 20:45 FOTA S.A. - Postanowienie w przedmiocie skargi FOTA S.A. w upadłości układowej na orzeczenie Refe...
 22. 20:30 AGTES - pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect (5/2014) /EBI
 23. 20:30 UBOAT-LINE S.A. - Raport roczny Uboat - Line S.A. za rok obrotowy 2013 (13/2014) /EBI
 24. 20:15 RONSON EUROPE N.V. - Zmiana praw z obligacji serii C Emitenta (6/2014)
 25. 20:15 Sankcje UE na Rosję obejmą wszystko - od kawioru po ropę i gaz
 26. 20:00 Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20
 27. 20:00 TriOil z grupy PKN Orlen może nabyć kanadyjską spółkę wydobywczą
 28. 19:45 ROVESE S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta (12/2014)
 29. 19:45 PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A. - Zawarcie warunkowej umowy kupna udziałów (15/2014) /EBI
 30. 19:45 EUROSNACK S.A. - Raport roczny za 2013 rok (13/2014) /EBI
 31. 19:45 PRECIOUS METAL INVESTMENT S.A. - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą. (14/2014) /EBI
 32. 19:30 ROVESE S.A. - Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta (11/2014)
 33. 19:20 Pokazy robotów i dronów podczas VI Dni Nauki i Przemysłu w Gliwicach
 34. 19:00 SERINUS ENERGY INC. - Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego zmodyfikowanego wniosku o zatwierdz...
 35. 19:00 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Publication of Final Terms of euro medium term notes (35/2014) /EBI
 36. 18:45 MEDICALGORITHMICS S.A. - Otrzymanie Zawiadomienia Akcjonariusza przekazanego w trybie art. 69 Ust...
 37. 18:45 CIECH - Powołanie Rady Nadzorczej Ciech S.A. na kolejną kadencję. (19/2014)
 38. 18:45 11 BIT STUDIOS S.A. - Data premiery gry Anomaly Defenders (7/2014) /EBI
 39. 18:30 CIECH - Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Ciech S.A. w przedmiocie wy...
 40. 18:30 YAWAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji (13/2014)
 41. 18:30 MEDICALGORITHMICS S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmian w Stat...
 42. 18:15 CAC 40 na zamknięciu wzrósł o 0,33 proc.
 43. 18:15 Indeks FTSE 100 na zamknięciu spadł o 0,07 proc.
 44. 18:15 DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 0,48 proc.
 45. 18:15 CIECH - Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech S.A. podjętych w dniu 23 maja 2014 ro...
 46. 18:15 AMREST - RB 51/2014 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich...
 47. 18:00 PCZ S.A. - Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych (4/2014)
 48. 18:00 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Potwierdzenie ratingu PGE oraz przyznanie ratingu dla progra...
 49. 17:56 Koniec z gigantycznymi karami w UPC
 50. 17:53 Indeks WIG30 wzrósł o 0,22% na zamknięciu w piątek
 51. 17:53 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek
 52. 17:53 Kalendarium ISBnews
 53. 17:53 Przegląd informacji ze spółek
 54. 17:45 WIG30 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,22 proc. i wyniósł 2631,03 pkt
 55. 17:45 ZUE S.A. - Aktualizacja informacji nt. jednej z ofert złożonych przez ZUE S.A. jako partnera w ko...
 56. 17:45 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zmiana statutu ROBYG S.A. (42/2014)
 57. 17:45 PBG - Negatywny wynik głosowania Zgromadzenia Wierzycieli spółki Strateg Capital w sprawie zawarc...
 58. 17:45 MYSŁAW - Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta (16/2014) /EBI
 59. 17:43 Najlepszy tydzień od miesięcy
 60. 17:30 COMP - Zawarcie umowu o świadczenie usług sponsora emisji (10/2014)
 61. 17:30 EUROTEL S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej 5% ogólnej liczby głos...
 62. 17:30 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 63. 17:30 CYFROWY POLSAT S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości przez Cyfrowy Polsat S.A. (podwyższenie...
 64. 17:30 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 65. 17:29 Złoty pozostał mocny na koniec tygodnia
 66. 17:25 Zmienna końcówka tygodnia dla złotego
 67. 17:20 BUX na zamknięciu wzrósł o 0,53 proc.
 68. 17:15 COMP - Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta (9/2014)
 69. 17:15 GROCLIN - Kandydatura Pana Wojciecha Witkowskiego do składu Rady Nadzorczej. (25/2014)
 70. 17:15 MOL - MOL pay HUF 590.10 dividend per share (35/2014)
 71. 17:15 VAKOMTEK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.06.2014 r. wra...
 72. 17:15 BGŻ SA - Stanowisko Zarządu w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z Rabobank Po...
 73. 17:15 GROCLIN - Kandydatura Pana prof. Waldemara Frąckowiaka do składu Rady Nadzorczej. (24/2014)
 74. 17:15 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? Zawarcie przez spółki zależne umów kredytowych ? informa...
 75. 17:15 GROCLIN - Kandydatura Pana Janusza Brzezińskiego do składu Rady Nadzorczej. (26/2014)
 76. 17:15 MOL - Change in treasury shares of MOL (34/2014)
 77. 17:15 VAKOMTEK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 18.06.2014 r. wraz z projektami uchwał (10/2014) /EBI
 78. 17:00 PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko zwi...
 79. 17:00 GROCLIN - Kandydatura Pana Piotra Gałązki do składu Rady Nadzorczej. (22/2014)
 80. 17:00 HYGIENIKA - Złożenie Komunikatu Aktualizacyjnego nr 2 do prospektu emisyjnego Emitenta do KNF (52...
 81. 17:00 GROCLIN - Kandydatura Pana Mike?a Gerstnera do składu Rady Nadzorczej. (23/2014)
 82. 17:00 TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Dopuszczenie do obrotu certyfikatów inwesty...
 83. 17:00 ORBIS - Projekty Uchwał ZWZA (22/2014)
 84. 17:00 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Raport roczny za rok obrotowy 2013 (44/2014) /EBI
 85. 16:53 TriOil z grupy PKN Orlen ma zgodę kanadyjskiego urzędu na przejęcie Birchill
 86. 16:45 GROCLIN - Kandydatura Pana Jörga-Holgera Horniga do składu Rady Nadzorczej. (21/2014)
 87. 16:45 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości...
 88. 16:45 AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (19/2014)
 89. 16:45 GROCLIN - Kandydatura Pana Wilfrieda Gerstnera do składu Rady Nadzorczej. (20/2014)
 90. 16:45 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (65/...
 91. 16:45 TVN - Transakcja kupna akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierowni...
 92. 16:45 HYGIENIKA - Zatwierdzenie aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF (51/2014)
 93. 16:45 B3SYSTEM - Uzupełnienie pkt VI porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku ...
 94. 16:45 MGM SYSTEMS S.A. - Umowa z Raiffeisen Leasing Polska na dostawę sprzętu serwerowego (12/2014) /EBI
 95. 16:40 KIO: odwołania ws. przetargu na blok energetyczny w Turowie oddalone
 96. 16:35 Klub PO złożył w Sejmie projekt dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS (opis)
 97. 16:35 Inwestycje w infrastrukturę pochłoną lwią część środków UE dla Polski
 98. 16:30 ORBIS - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (21/2014)
 99. 16:30 MAGELLAN S.A. - Podpisanie umowy kredytowej (64/2014)
 100. 16:30 MIRBUD S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. (13/2014)
 101. 16:30 PKNORLEN - Zgoda kanadyjskiego Komisarza ds. Konkurencji na nabycie Birchill Exploration LP przez...
 102. 16:30 MIRBUD S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A....
 103. 16:30 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost...
 104. 16:30 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (63/2014)
 105. 16:30 BPS - skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku BPS S.A. za rok 2013 (6/2014) /EBI
 106. 16:30 ACTION S.A. - Informacja o naruszeniu zasady II.6 (4/2014) /EBI
 107. 16:23 Fitch podtrzymał ratingi IDR PGE na poziomie BBB+, perspektywa stabilna
 108. 16:15 ACTION S.A. - Umowa znacząca ? aneks do umowy kredytowej (30/2014)
 109. 16:15 MIRBUD S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgrom...
 110. 16:15 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych (6...
 111. 16:15 P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (18/2014)
 112. 16:15 BERLING S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowane...
 113. 16:08 Sprzedaż nowych domów w USA wzrosła do 433 tys. w kwietniu
 114. 16:05 Do końca 2016 r. w Kędzierzynie pierwsza część nowej elektrociepłowni
 115. 16:00 A.P.N. PROMISE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 10% ogólnej liczby gł...
 116. 16:00 TELL - Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki. (21/2014)
 117. 16:00 Klub PO złożył w Sejmie projekt dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS (krótka)
 118. 16:00 TESGAS S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (14/2014)
 119. 16:00 A.P.N. PROMISE S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 10% ogólnej liczby gło...
 120. 16:00 NEUCA - Nabycie akcji własnych (69/2014)
 121. 16:00 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Wyrok dotyczący postępowania sądowego w sprawie reko...
 122. 16:00 ATAL S.A. - wyniki skonsolidowane Grupy ATAL za 2013r. (25/2014) /EBI
 123. 15:56 Jeździsz rowerami miejskimi? Lepiej się ubezpiecz
 124. 15:53 Wojas rekomenduje 0,15 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 r.
 125. 15:45 COMPERIA.PL S.A. - Podpisanie przez Spółkę umowy zakupu systemu integracyjnego wykonanego na zlec...
 126. 15:45 PROCAD S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowychWybór podmiotu uprawni...
 127. 15:45 PLAZA CENTERS N.V. - FIRST QUARTER INTERIM MANAGEMENT STATEMENT (9/2014)
 128. 15:45 MOSTALZAB - Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgr...
 129. 15:45 Urząd Zamówień Publicznych nie ma uwag do przetargu na S19
 130. 15:45 PC GUARD - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2014 roku (6...
 131. 15:38 Rafako wybuduje elektrociepłownię dla ZAK z Grupy Azoty za 375 mln zł netto
 132. 15:38 ABSL: Liczba pracowników w centrach usług wzrośnie do 160 tys. w 2015 r.
 133. 15:38 Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do ok. 13,0% r/r w kwietniu wg analityków
 134. 15:35 GUS: maj kolejnym miesiącem poprawy nastrojów konsumenckich (aktl.)
 135. 15:35 Eksperci: przed wakacjami ceny na stacjach zapewne wzrosną
 136. 15:30 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 137. 15:30 OT LOGISTICS - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. (28/2014)
 138. 15:30 ROVESE S.A. - Ustanowienie zabezpieczenia z umowy kredytu (10/2014)
 139. 15:30 VAKOMTEK S.A. - Raport roczny spółki Vakomtek S.A. za 2013 r. (9/2014) /EBI
 140. 15:25 Gaz z USA i Kanady popłynie do Polski? "Ekonomia ma swoje prawa"
 141. 15:25 Odłożyliśmy więcej pieniędzy w bankach. Wzrosła tez wartość kredytów
 142. 15:23 Sprzedaż detaliczna wzrosła o ok. 8,8% r/r w kwietniu wg analityków
 143. 15:20 Czy czeka nas finansowy Armagedon?
 144. 15:16 Polska walczy z Indiami o miliardy z outsourcingu
 145. 15:15 WOJAS S.A. - Informacja w sprawie dywidendy za rok 2013 (10/2014)
 146. 15:15 BANK MILLENNIUM S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Banku Millennium S...
 147. 15:15 INVISTA S.A. - Realizacja skupu akcji własnych (38/2014)
 148. 15:15 BANK MILLENNIUM S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Banku Millennium S...
 149. 15:15 Fundusze z UE zwiększą innowacyjność naszej gospodarki
 150. 15:15 IIFSA - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii C. (5/2014) /EBI
 151. 15:10 Prokuratura żąda 6 lat więzienia za "układ warszawski"
 152. 15:08 Newag ma umowę na naprawy wagonów osobowych PKP IC wartą do 82 mln zł
 153. 15:05 Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15
 154. 15:00 INTEGER.PL S.A. - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta- EasyPac...
 155. 14:53 Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje
 156. 14:45 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 157. 14:45 ARCTIC PAPER S.A. - Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji ser...
 158. 14:45 EXAMOBILE S.A. - Transakcje na wartość umowy znaczącej (9/2014) /EBI
 159. 14:45 EGB Investments S.A. - Zakończenie emisji obligacji serii P EGB Finanse Sp. z o.o. (40/2014) /EBI
 160. 14:45 EXAMOBILE S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok (8/2014) /EBI
 161. 14:38 GUS: Wynik netto przedsiębiorstw niefinans. wzrósł o 20,6% r/r w I kw. 2014
 162. 14:35 KE: Polska dobrym wzorem w zakresie wydatkowania środków UE (opis)
 163. 14:35 PKP Intercity kupi 20 elektrycznych pociągów Pesy
 164. 14:30 ARCUS S.A. - Pozostałe dokumenty Spółki na ZWZA (11/2014)
 165. 14:30 INNO GENE S.A. - Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji przez Prezesa Zarządu Emitenta...
 166. 14:30 RAFAKO - Ustanowienie zastawów rejestrowych przez RAFAKO S.A. oraz podmiot zależny od RAFAKO S.A....
 167. 14:30 SKYSTONE CAPITAL S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku (14...
 168. 14:30 INNO GENE S.A. - Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji przez Wiceprezesa Zarządu Emit...
 169. 14:30 IZOSTAL S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółk...
 170. 14:30 EFEKT - sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku (2/2014)
 171. 14:30 VIVID GAMES S.A. - Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach 1.4. POIG (10/2014) /EBI
 172. 14:25 Wynik finansowy netto przedsiębiorstw po I kwartale wzrósł o 20,6 proc.
 173. 14:23 UTK: Liczba uruchomionych pociągów towarowych spadła o 16,3% kw/kw w I kw. 2014
 174. 14:20 GUS: maj kolejnym miesiącem poprawy nastrój konsumenckich
 175. 14:16 Paliwa tanieją na stacjach, w hurcie widać już podwyżki
 176. 14:15 INNO GENE S.A. - Sprzedaż akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu (1/2014)
 177. 14:15 INNO GENE S.A. - Kupno akcji Emitenta przez Wiceprezesa Zarządu (2/2014)
 178. 14:15 NEWAG S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (17/2014)
 179. 14:15 PHOTON ENERGY N.V. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (10/2014) /EBI
 180. 14:15 UNIMOT GAZ S.A. - Podpisanie umowy kredytowej przez spółkę zależną. (20/2014) /EBI
 181. 14:15 EFEKT - oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku (1/2014) /EBI
 182. 14:10 Podkarpackie/ Ponad 5,5 mln zł z rezerwy budżetowej m.in. na nowy most
 183. 14:08 GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -17,0 pkt w maju
 184. 14:00 EFEKT - wniosek w sprawie dywidendy (7/2014)
 185. 14:00 EFEKT - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (5/2014)
 186. 14:00 JSW S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JSW ...
 187. 14:00 EFEKT - projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (6/2014)
 188. 14:00 ELBUDOWA - Powołanie osób nadzorujących (13/2014)
 189. 13:54 Tusk: Wałbrzych przestrogą przed zamykaniem zakładów
 190. 13:50 Czechy/ Rząd poparł utworzenie unii energetycznej
 191. 13:47 Parlament ustanowił kolejny dzień wolny od pracy
 192. 13:45 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (48...
 193. 13:45 STOMIL SANOK SA - Wybór biegłego rewidenta. (8/2014)
 194. 13:45 GRUPA AZOTY SA - Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą ?Nowa Elektrociepłownia w Grupie Azo...
 195. 13:45 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (25/2014)
 196. 13:45 RAFAKO - Zawarcie znaczącej umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (30/2014)
 197. 13:45 BPOCZTOWY - Wybrane dane finansowe GK Banku Pocztowego za I kwartał 2014 r. (12/2014) /EBI
 198. 13:45 RUNICOM S.A. - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (45/2014) /EBI
 199. 13:41 12 tys. ofert pracy dla specjalistów z Polski w Lipsku i okolicach
 200. 13:38 BM Reflex: Po podwyżkach w hurcie możliwe wzrosty cen paliw na stacjach
 201. 13:38 DnB Bank Polska celuje w 20 mln zł zysku w tym roku i sprzedaż 1 mld zł kredytów
 202. 13:35 Andor: 13 mld euro dla Polski z Europejskiego Funduszu Społecznego (krótka2)
 203. 13:30 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgroma...
 204. 13:30 UniCredit - UniCredit: Amendment of Articles of Association (28/2014)
 205. 13:30 WORK SERVICE S.A. - Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług animatora emitenta (38/2014)
 206. 13:30 GINO ROSSI S.A. - Ogłoszenie o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadze...
 207. 13:30 ADUMA S.A. - Raport ESPI 4/2014 - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ Spółki Aduma ...
 208. 13:30 BEST III - Wcześniejszy wykup Obligacji na skutek zamiaru umorzenia certyfikatów (11/2014) /EBI
 209. 13:30 ELEKTROMONT S.A. - Istotna informacja (26/2014) /EBI
 210. 13:30 Zbadano duże złoża ropy łupkowej w Wielkiej Brytanii
 211. 13:23 Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT
 212. 13:15 SELENA FM S.A. - Wybór biegłego rewidenta (11/2014)
 213. 13:15 ATLAS ESTATES LTD - Informacja o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego (5/2014)
 214. 13:15 GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. - Korekta RB 10/2014 Wypłata przez Emitenta dywidendy za 2013 (11/2014)
 215. 13:15 Abonament w górę. I to aż o 11 proc.
 216. 13:10 Tusk: Wałbrzych przestrogą przed zamykaniem zakładów (opis)
 217. 13:08 Egbud na umowę na odbudowę zapory na rz. Witka dla Elektrowni Turów za 57 mln zł
 218. 13:08 Mabion ma umowę na badania nad chłoniakiem w 8 krajach
 219. 13:05 Niemcy obniżyły wiek emerytalny
 220. 13:00 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-05-23
 221. 13:00 ETR - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (33/2014) /EBI
 222. 12:53 KNF: Wynik finansowy TFI wzrósł do 116,02 mln zł w I kw. 2014 r.
 223. 12:48 Pułapki przy zakupie używanego mieszkania
 224. 12:45 LEASING-EXPERTS S.A. - Nabycie akcji własnych przez LEASING-EXPERTS S.A. (41/2014) /EBI
 225. 12:40 Hahn: Polska przykładem w wydatkowaniu środków UE
 226. 12:40 Złoża gazu w Rosji wystarczą na 50 lat
 227. 12:38 Operator sieci Play miał 10,94 mln klientów na koniec marca
 228. 12:30 PELION SA - Skup akcji własnych (40/2014)
 229. 12:30 URSUS S.A. - Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A. (18/2014)
 230. 12:30 HYDRAPRES S.A. - Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2013 rok (11/2014) /EBI
 231. 12:30 GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. - Wypłata przez Emitenta dywidendy za rok obrotowy 2013. (10/2014) /EBI
 232. 12:30 ZWG S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 18.06.2014 r. ZWZ ZWG S.A. (21/2014) /EBI
 233. 12:28 Odbierasz telefon służbowy podczas urlopu? Muszą ci zapłacić
 234. 12:25 W.Brytania/ Rząd ułatwia poszukiwania gazu łupkowego
 235. 12:23 Igrzyska w Krakowie - szansa dla lokalnego rynku pracy?
 236. 12:15 AMREST - RB 50/2014 Nabycie akcji AmRest dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnyc...
 237. 12:15 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Publication of Final Terms (31/2014)
 238. 12:15 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajny...
 239. 12:08 Diora Świdnica otworzyła fabrykę sprzętu nagłaśniającego
 240. 12:06 Najlepiej zarabiające polskie seriale
 241. 12:06 Pięć sposobów na tańsze mieszkanie
 242. 12:06 Zarobki w działach PR i marketingu
 243. 12:00 PRAGMA INKASO S.A. - Pragma Inkaso S.A. ? informacja osoby obowiązanej (18/2014)
 244. 12:00 DORADCY24 S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (10/2014)
 245. 12:00 NANOTEL S.A. - Realizacja prognoz finansowych w 2013r. (20/2014) /EBI
 246. 11:53 MIR: Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa dla Polski
 247. 11:51 Fiskus ściągnie zaległy podatek z wynagrodzenia dłużnika
 248. 11:47 Miliardy euro płyną do i z Polski
 249. 11:46 Sprawdź, co pracodawca może zrobić z Twoimi danymi osobowymi
 250. 11:45 ABM SOLID S.A. - Informacja dotycząca Spółki zależnej od Emitenta. (16/2014)
 251. 11:36 Euro straciło po słabszym Ifo
 252. 11:35 Tusk: ok. 150 mln zł na rewitalizację Wałbrzycha (krótka2)
 253. 11:30 AMREST - RB 49/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers...
 254. 11:30 HYGIENIKA - Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej liczby Akcji Serii I oferowanych w poszcze...
 255. 11:30 YURECO S.A. - Podsumowanie skupu akcji własnych w okresie od 16.05.2014 do 23.05.2014 (23/2014) /EBI
 256. 11:25 Tusk: Wałbrzych przestrogą przed zwykłym zamykaniem zakładów (krótka)
 257. 11:15 BUDOPOL - Realizacja obowiązków istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna) (23/2014)
 258. 11:15 i3D S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zg...
 259. 11:15 EMPERIA - Zwięzła ocena sytuacji Spółki w 2013 roku dokonana przez Radę Nadzorczą (2/2014) /EBI
 260. 11:12 Kartą od lipca w Biedronce?
 261. 11:10 KE przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską ws. funduszy UE
 262. 11:08 Energopol Szczecin z umową na remont linii tramwajowej w Szczecinie za 80 mln zł
 263. 11:00 MIASTO SIEDLCE - Wezwanie do uchwalenia programu postępowania nadzorczego (10/2014)
 264. 11:00 FITEN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN SA (1/2014)
 265. 11:00 IMMOFINANZ AG - Acquisition of shares by a member of the Management Board (10/2014)
 266. 11:00 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu PKO Banku Polskiego SA z...
 267. 11:00 EMPERIA - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A. w 2013 roku (1/2014) /EBI
 268. 11:00 POLFA SA - Złożenie wniosku o zarejestrowanie obligacji serii D w KDPW S.A. (25/2014) /EBI
 269. 10:45 PKOBP (PKO BP SA) - Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu PKO Banku Polskiego SA z Norde...
 270. 10:35 MIR: KE przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską ws. funduszy UE (krótka)
 271. 10:30 ZETKAMA SA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. (14/2014)
 272. 10:30 MOSTALEXP - znaczne pakiety akcji ? przekroczenie progu 5% (31/2014)
 273. 10:30 ZETKAMA SA - Zwołanie Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. (13/2014)
 274. 10:30 Niemcy/Indeks Ifo w maju wyniósł 110,4 pkt., spodziewano się 110,9 pkt.
 275. 10:30 MINOX S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2013 (28/2014) /EBI
 276. 10:30 MINOX S.A. - Skonsolidowane dane finansowe Minox S.A. (27/2014) /EBI
 277. 10:19 Mama na pełen etat - pomiędzy rodziną a pracą
 278. 10:18 Złoty w dobrej formie
 279. 10:15 DEKTRA S.A. - Publikacja raportów miesięcznych (10/2014) /EBI
 280. 10:15 MINOX S.A. - Jednostkowe dane finansowe Minox S.A. (26/2014) /EBI
 281. 10:08 Pesa ma umowę na 20 pociągów dla PKP IC za ponad 1,32 mld zł
 282. 10:00 POLBRAND - Uzupełnienie Sprawozdania Finansowego za IQ2014 o porównywalne dane za 2013(14/2014) /EBI
 283. 09:59 Państwo prześwietli majątki m.in. policjantów i strażników miejskich
 284. 09:53 Belvedere miało 149,6 mln euro sprzedaży w I kw. 2014 r., spadek o 20,7% r/r
 285. 09:45 KETY - Korekta raportu bieżącego nr 37/2014/Powołanie osób nadzorujących (37/2014)
 286. 09:40 Umowa gazowa Rosji i Chin pokazuje słabość polityki USA
 287. 09:40 Protest pracowników McDonald's. Chcą podwyższenia płac (WIDEO)
 288. 09:38 Termin konsolidacji 4 spółek fitness przez Benefit przesunie się (aktual.)
 289. 09:36 Słabsze dane ze świata umacniają złotego
 290. 09:32 Wreszcie wyraźny ruch na GPW
 291. 09:23 SII: Indeks INI wzrósł o 7,8 pkt do11,8 pkt w tym tygodniu
 292. 09:15 GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. - Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji spółki Grupa Prawno-Fi...
 293. 09:15 ISIAG - Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku (17/2014) /EBI
 294. 09:15 BLOOBER TEAM S.A. - Prowadzenie prac nad nową grą (26/2014) /EBI
 295. 09:08 Piątkowa sesja przyniesie kontynuację wzrostów indeksów GPW
 296. 09:08 Szarża kupujących
 297. 09:00 VERBICOM S.A. - otrzymanie istotnego zamówienia przez spółkę zależną. (22/2014) /EBI
 298. 08:58 Protest związkowców przeciwko zwolnieniu przewodniczącej NSZZ Solidarność (WIDEO)
 299. 08:46 Afera Amber Gold może się powtórzyć. Klienci parabanków powinni mieć swojego rzecznika
 300. 08:45 SOBIESKI - GRUPA BELVEDERE SKONSOLIDOWANE OBROTY NETTO (BEZ PODATKU AKCYZOWEGO) W WYSOKOŚCI 110,7...
 301. 08:45 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Premiera gry Frederic: Evil Strikes Back na Steam (46/2014) /EBI
 302. 08:45 Fitch podniósł rating Grecji z "B-" do "B"
 303. 08:45 i3D S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 22 maja 2014 roku (24/2014) /EBI
 304. 08:38 MinRol: Po 1 września te same normy dla producentów tradycyjnych wędlin
 305. 08:38 Poczta Polska będzie uruchamiać własne paczkomaty
 306. 08:35 Wzrost obrotów budzi nadzieje, Ukraina rodzi obawy
 307. 08:35 Samorząd Uniejowa planuje kolejne inwestycje ze środków UE
 308. 08:30 GANT - Informacja w sprawie posiedzenia sądu upadłościowego (38/2014)
 309. 08:27 Złoty najmocniejszy od miesiąca
 310. 08:23 Akcjonariusze ZUE zdecydują 18 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2013 r.
 311. 08:15 PKB Niemiec w I kwartale wzrósł o 0,8 proc. kdk i 2,3 proc. rdr
 312. 08:15 EKO EXPORT S.A. - Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta (41/2014)
 313. 08:15 NOVAVIS S.A. - Podpisanie listu intencyjnego (31/2014) /EBI
 314. 08:10 Ceny miedzi w Londynie bez zmian, ale mogą być wzrosty notowań
 315. 08:08 LZMO przydzieliło obligacje serii B o wartości nominalnej 6,099 mln zł
 316. 08:05 Ceny ropy w Nowym Jorku minimalnie rosną
 317. 08:05 Ubrania od Nike, Pumy czy Adidasa toksyczne
 318. 07:53 Akcjonariusze Ipopemy zdecydują 17 VI o przeznaczeniu 9 mln zł na dywidendę
 319. 07:53 MSP: Kapitał PGZ wzrósł do 3,9 mld zł, grupa składa się z 17 spółek
 320. 07:38 Akcjonariusze Action zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 r.
 321. 07:30 GDDKiA otworzyła autostradę A1 do Czech
 322. 07:30 CERABUD S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. (5/2014) /EBI
 323. 07:25 Poseł do PE - immunitet i pensja blisko 8 tys. euro brutto
 324. 07:23 Przegląd prasy
 325. 07:23 Notowania wybranych surowców mineralnych
 326. 07:05 Giganci w szponach vatowskiej mafii?
 327. 06:45 W ciągu roku zatrudnienie w częstochowskiej hucie zredukowano o ponad połowę
 328. 06:34 Kowalscy i de Maizière są w Niemczech oczywistością
 329. 06:23 I ty złożysz oświadczenie majątkowe
 330. 06:10 Wiara ważna dla biznesmena
 331. 05:55 Fiskusa brygady tygrysa
 332. 05:25 Żywność bez terminu ważności
 333. 05:05 Powstanie darmowy rejestr dłużników podatkowych
 334. 04:30 BGSENERGY - BGS Energy Plus a.s. announces the appointment of a new board member (13/2014) /EBI
 335. 04:20 Lubimy norweskie dorsze