Trwa ładowanie...
d1iycd1

Artykuły z dnia: 2014.05.06 - finanse.wp.pl

 1. 00:00 KONSORCJUM STALI S.A. - Cofnięcie pozwów przez Bowim S.A. i IDM S.A. Wejście w życie Aneksu nr 4 ...
 2. 23:30 POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna ? zgoda wierzycieli na przesunięcie terminu wykonania niekt...
 3. 23:30 ASSECO CENTRAL EUROPE - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 4. 23:15 POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie listu intencyjnego z GDDKiA (50/2014)
 5. 23:00 KANIA - Zmiana na wniosek akcjonariusza porządku obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 2 czerwca 2...
 6. 23:00 JR INVEST S.A. - Skonsolidowany raport roczny za 2013 (14/2014) /EBI
 7. 22:55 USA/Spadki na Wall Street, traciły akcje spółek finansowych
 8. 22:45 IndygoTech Minerals S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (35/2014)
 9. 22:45 JR INVEST S.A. - Jednostkowy raport roczny za 2013 (13/2014) /EBI
 10. 22:30 Turcja zamówiła dwa pierwsze myśliwce F-35
 11. 22:15 - Nabycie aktywów o istotnej wartości przez spółkę zależną (14/2014)
 12. 22:00 - Zmiany w składzie Zarządu Emitenta (10/2014)
 13. 22:00 Bowim - Cofnięcie powództwa przez BOWIM. Cofnięcie powództwa przez Dom Maklerski IDMS.A. Wejście ...
 14. 21:45 - Wpisanie do rejestru handlowego Spółki United D.A.G. (SL) Limited (13/2014)
 15. 21:30 BROWAR GONTYNIEC S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 10.06.2014 r. (7/2014)
 16. 21:30 - Powołanie Członka Zarządu (10/2014)
 17. 21:15 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ spółki Browar Gontyniec S.A. na dzień 10 czerwca 2014 r. (10/2014)
 18. 21:00 Szwajcaria i Singapur zgodziły się ograniczyć tajemnicę bankową
 19. 20:20 W Portugalii wpływy z podatków wzrosły w ub.r. o 24 proc.
 20. 19:45 CCC - Zbycie znacznego pakietu akcji (11/2014)
 21. 19:20 Najbogatsze kraje chcą zmniejszyć swą zależność od Rosji
 22. 19:00 ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy z ING Bank Śląski (11/2014)
 23. 19:00 INVENTUM TFI SA - Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ...
 24. 18:49 Biały Dom obdzwania prezesów firm, by nie jechali na forum w Rosji
 25. 18:45 BALTONA S.A. - Wniesienie pozwu wzajemnego (20/2014)
 26. 18:38 Ciech zażądał wcześniejszego wykupu obligacji serii 01 wartości 160 mln zł
 27. 18:38 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę
 28. 18:38 Kalendarium ISBnews
 29. 18:38 Przegląd informacji ze spółek
 30. 18:30 CAPITAL - Nabycie udziałów w Monetia Sp. z o.o. (2/2014)
 31. 18:30 WIKANA - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok ...
 32. 18:15 ED INVEST S.A. - Aktualizacja informacji o emisji obligacji ED invest S.A. (7/2014)
 33. 18:15 - Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A. (15/2014)
 34. 18:15 WIKANA - Zawarcie znaczącej umowy z Strabag Sp. z o.o. (25/2014)
 35. 18:15 SYMBIO POLSKA S.A. - Przerwa w obradach NWZA oraz treść podjętych uchwał. (14/2014) /EBI
 36. 18:08 Akcjonariusze CD Projekt zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2013 r.
 37. 18:08 ING BSK mógł mieć 240-263 mln zł zysku netto w I kw. 2014 r. wg analityków
 38. 18:00 Podkarpackie/ W przyszłym roku połączenie cargo Jasionka-Miami
 39. 18:00 INVENTUM TFI SA - Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (51/2014)
 40. 18:00 Minister finansów odwołany na tle korupcyjnym
 41. 17:57 Złamane wsparcie
 42. 17:55 Nieudane odbicie
 43. 17:45 Trudny powrót z majówki
 44. 17:45 NETIA - Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emite...
 45. 17:45 CD PROJEKT SA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...
 46. 17:45 CD PROJEKT SA - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (7/2014)
 47. 17:45 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. - Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną (17/2014)
 48. 17:45 INVENTUM TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (52/2014)
 49. 17:45 MIRACULUM S.A. - Emisja obligacji serii BB (21/2014)
 50. 17:45 CD PROJEKT SA - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok. (9/2014)
 51. 17:45 BUWOG AG - Conversion Price of BUWOG Convertible Bond amounts to 18.93 Euro (7/2014)
 52. 17:45 BUWOG AG - BUWOG AG: change in the stake of voting rights (6/2014)
 53. 17:45 Sawicki prosi KE o zwolnienie tradycyjnych wędlin z nowych unijnych norm
 54. 17:42 Niedźwiedzie uwzięły się na "misie"
 55. 17:40 Dolar nadal pozostaje słaby, GBP/USD przy 1,70
 56. 17:38 Indeks WIG30 spadł o 0,63% na zamknięciu we wtorek
 57. 17:31 Fatalny dzień dla dolara
 58. 17:30 APATOR - Rozszerzenie składu Zarządu Apator SA. (22/2014)
 59. 17:30 ROVESE S.A. - Zawarcie umowy pomiędzy Emitentem i podmiotem zależnym Emitenta (7/2014)
 60. 17:30 BUWOG AG - Information on Trading in Financial Instruments (5/2014)
 61. 17:30 CIECH - Wcześniejszy wykup obligacji CIECH S.A. (11/2014)
 62. 17:25 Emerytury z Matriksa
 63. 17:15 PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 64. 17:15 BUWOG AG - BUWOG AG to become member of the EPRA Europe Index (4/2014)
 65. 17:15 BIOFACTORY S.A. - Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2014 - Transakcje na akcjach Spółki BIOFACT...
 66. 17:15 IDH S.A. - ista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA spółki IDH z dni...
 67. 17:15 GETIN - Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r. (14/...
 68. 17:00 BUWOG AG - successful stock exchange listing (3/2014)
 69. 17:00 EKOKOGENERACJA S.A. - Zakończenie kolejnego etapu prac badawczo-rozwojowych (28/2014) /EBI
 70. 16:53 Sygnity ma umowę z Pocztą Polską o max. wartości 25,13 mln zł brutto
 71. 16:50 Serinus odkrywa nowe złoże na odwiercie M-17
 72. 16:45 SOCIALIZER S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w...
 73. 16:45 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (152/2014)
 74. 16:30 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (37/2014)
 75. 16:30 ORANGEPL - Emisja obligacji Orange Polska S.A. w ramach Grupy. (37/2014)
 76. 16:30 OPONEO.PL S.A. - Podwyższenie kapitału w spółce OPONEO Lastik Sat?ş ve Pazarlama D?ş Ticaret Limi...
 77. 16:30 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. - Ujawnienie istotnego akcjonariusza (16/2014)
 78. 16:30 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kier...
 79. 16:30 URSUS S.A. - Zawarcie umowy Konsorcjum - Autobus Elektryczny URSUS (15/2014)
 80. 16:30 PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko zwi...
 81. 16:30 Rubicon Partners SA - Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych KDPW obligacji na okaziciela s...
 82. 16:30 Air Serbia otwiera połączenie z Warszawy do Belgradu
 83. 16:30 AMICA - Suplement do sprawozdania z działalności Zarządu do Jednostkowego oraz Skonsolidowanego S...
 84. 16:30 Przetarg na ekspresówkę do kontroli
 85. 16:25 Tusk: polski węgiel wymaga promocji i ochrony
 86. 16:25 Trichet: euro jest obecnie za mocne
 87. 16:25 Szczurek: wyższy wzrost w UE to większe szanse na obniżenie bezrobocia
 88. 16:23 Milestone Medical chce przejść na GPW z NewConnect w II półroczu
 89. 16:15 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 90. 16:15 RAFAKO - Powołanie Członka Zarządu RAFAKO S.A. (25/2014)
 91. 16:15 PBG - Złożenie rezygnacji z udziału w Zarządzie Spółki. (11/2014)
 92. 16:15 MAKARONY POLSKIE S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Makarony Po...
 93. 16:15 SYGNITY - Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Pocztą Polską S.A. (16/2014)
 94. 16:15 MORIZON S.A. - Zmiana terminu raportu rocznego za 2013 rok (28/2014) /EBI
 95. 16:10 PKP Intercity: zaczniemy naliczać kary za Pendolino bez homologacji
 96. 16:00 M.W. TRADE - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 (39/2014)
 97. 16:00 COMARCH - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW (13/2014)
 98. 16:00 MADKOM - Raport okresowy Madkom SA za I kwartał 2014r. (21/2014) /EBI
 99. 16:00 MILESTONE - Milestone Medical Inc Capital Raise and Uplift to Warsaw Stock Exchange (11/2014) /EBI
 100. 15:53 Samar: Liczba rejestracji aut osobowych i dostawczych wzrosła o 14,21% r/r w IV
 101. 15:53 Wind Mobile jest w 'decydującej fazie' przejęcia spółki z Emiratów Arabskich
 102. 15:53 Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła minus 1,0% w kwietniu
 103. 15:45 VISTAL GDYNIA S.A. - Zwiększenie limitu gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych przez PZU S.A. (2...
 104. 15:45 Szczurek: Polska domaga się zbadania wpływu FTT
 105. 15:45 GANT - Rezygnacja Członka Zarządu (34/2014)
 106. 15:45 MADKOM - Raport roczny Madkom SA za 2013r. (20/2014) /EBI
 107. 15:45 NEPTIS - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. (7/2014) /EBI
 108. 15:40 W 12 miesięcy modlińskie lotnisko obsłużyło ponad 1,6 mln pasażerów
 109. 15:38 Herkules liczy na nawet podwojenie zysku netto w 2014 r., rozważa przejęcie
 110. 15:38 GPM Vindexus rekomenduje wypłatę 0,05 zł na akcję dywidendy
 111. 15:32 Plaga oszustw maturalnych. Ile można zarobić?
 112. 15:30 IMAGIS S.A. - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (11/...
 113. 15:30 SP chce "uczciwych ceł" na węgiel, nie chce pakietu klimatycznego
 114. 15:30 MENNICA - Realizacja Programu skupu akcji własnych (34/2014)
 115. 15:30 GANT - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (33/2014)
 116. 15:30 COMARCH - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 73.953 akcji serii K3 (12/2014)
 117. 15:25 Struzik: zapłacimy tyle janosikowego, na ile nam pozwolą dochody
 118. 15:23 WEI: Nacjonalizacja podręczników to niebezpieczna ingerencja w wolny rynek
 119. 15:23 MF zaoferuje obligacje dwóch serii za 3,0-5,0 mld zł na przetargu w czwartek
 120. 15:20 Miller: ograniczyć fiskalizm wobec górnictwa i import węgla
 121. 15:20 Praca w zagranicznej firmie. Z czym to się wiąże?
 122. 15:15 ZPUE - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA w dniu 5 maja 2014 ...
 123. 15:15 VINDEXUS S.A. - Uchwała Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywide...
 124. 15:15 IndygoTech Minerals S.A. - Rozpoczęcie oferty publicznej obligacji przez LZMO S.A., spółkę powią...
 125. 15:15 YURECO - Utrzymanie zawieszenia skupu akcji własnych (19/2014) /EBI
 126. 15:08 KUKE: Eksport z Polski wzrósł o 9,7% r/r do 14,02 mld euro w marcu
 127. 14:55 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z Veracomp S.A. (21/2014)
 128. 14:55 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - Wykup obligacji serii XSO426658943 notowanych na giełdzie w Luksembur...
 129. 14:55 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Powołanie Członków Zarządu Spółki (15/2014)
 130. 14:55 BUWOG AG - Announcement of voting rights (2/2014)
 131. 14:53 Serinus odkrył złoże gazu na polu Makiejewskoje na Ukrainie
 132. 14:50 Na Lotnisku Chopina w kwietniu mniej pasażerów niż przed rokiem
 133. 14:46 Na L4 też mogą zwolnić
 134. 14:45 FEERUM S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Feerum S.A., ...
 135. 14:45 IMPEL - Kontynuacja usług świadczonych na rzecz szpitala wojskowego w Żarach (6/2014)
 136. 14:38 FAMMU/ FAPA: Eksport jogurtu spadł o 3% w tonach, wzrósł o 2% w euro w 2013 r.
 137. 14:38 Deficyt w handlu zagranicznym USA spadł do 40,4 mld USD w marcu
 138. 14:30 BUWOG AG - Invitation to extraordinary general meeting (1/2014)
 139. 14:30 FEERUM S.A. - Treść uchwał NWZ Feerum S.A., które odbyło się w dniu 6.05.2014 r. (21/2014)
 140. 14:30 BUWOG AG - Invitation to extraordinary general meeting (1/2014)
 141. 14:23 Waryński rozpocznie 2 projekty mieszkaniowe na Woli w połowie tego roku
 142. 14:20 Autorzy skarg w TK podtrzymują wnioski ws. wieku emerytalnego
 143. 14:15 BUWOG AG - Invitation to extraordinary general meeting (1/2014)
 144. 14:09 Watykan: przysięga gwardzistów szwajcarskich
 145. 14:08 ILPEA zainwestuje co najmniej 10 mln zł w Podstrefie Twardogóra Wałbrzyskiej SSE
 146. 14:08 RPP pozostawi stopy bez zmian, nowe sygnały poda dopiero w VII wg analityków
 147. 14:08 Mars RE mógłby trafić na GPW, ale zależy to od strategii Holdingu Zbrojeniowego
 148. 14:06 Pierworodne dzieci ambitniejsze
 149. 14:05 Tegoroczne zbiory szparagów - wcześniej niż zwykle
 150. 14:05 Gaz łupkowy pomoże UE uniezależnić się od Rosji
 151. 14:00 SERINUS ENERGY INC. - Przepływu gazu w testach ze strefy S7 w odwiercie M-17 na Ukrainie (18/2014)
 152. 14:00 BUDVAR CENTRUM S.A. - Zmiany w akcjonariacie Emitenta (46/2014)
 153. 13:59 Trybunał Konstytucyjny rozpatruje zmiany podnoszące wiek emerytalny
 154. 13:45 MUZA - Skup akcji własnych (21/2014)
 155. 13:45 11. miesiąc wzrostu sprzedaży nowych aut w Polsce
 156. 13:40 Celnicy bezprawnie zajęli maszynę do skrętów
 157. 13:38 FRBK: Wartość rynku monitoringu w Polsce podwoi się w ciągu 5 lat do 2 mld zł
 158. 13:38 Spółka zależna Mostostalu Zabrze ma umowę na CH Selgros w Lublinie za 20 mln zł
 159. 13:38 Rewolucja w OC przybiera na sile
 160. 13:34 Resort nauki powinien wezwać uczelnie do zwrotu pieniędzy
 161. 13:32 Lewandowski przeszedł do T-Mobile UB
 162. 13:30 ADVADIS S.A. - Wszczęcie postępowania o zapłatę (12/2014)
 163. 13:30 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (55/2014)
 164. 13:20 Bezrobocie w Hiszpanii - najlepszy kwiecień w historii
 165. 13:18 Trybunał Konstytucyjny rozpatruje zmiany podnoszące wiek emerytalny
 166. 13:08 EY: Aż 37% Polaków jest samowystarczalnych w relacjach z bankami
 167. 13:08 LZMO rozpoczyna publiczną emisję obligacji serii B o wartości do 7 mln zł
 168. 13:06 MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta (35/2014)
 169. 13:02 Polak w banku - biedny, ale samowystarczalny
 170. 12:50 Ponad 80 tys. turystów przypłynie w 2014 r. do Gdyni na wycieczkowcach
 171. 12:47 Najlepiej zarabiający prezydenci miast
 172. 12:45 EMPERIA - Nabycie akcji Emperia Holding S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji program...
 173. 12:38 OECD: PKB wzrośnie o 2,6% w USA, w strefie euro - o 1,2% w 2014 r.
 174. 12:38 Promedica24 chce być jednym z liderów brytyjskiego rynku usług opiekuńczych
 175. 12:38 Marża rafineryjna PKN Orlen spadła r/r do 4,3 USD/b w kwietniu
 176. 12:30 01CYBERATON S.A. - 01CYBERATON S.A. zakupiła do dnia 06.05.2014 roku akcje Biomass Energy Project...
 177. 12:30 URSUS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A. (14/2014)
 178. 12:30 Marża rafineryjna w kwietniu 2014 r. wzrosła do 4,3 USD na baryłce - PKN Orlen
 179. 12:27 Korektę "papierowego" zeznania PIT można złożyć online
 180. 12:23 OECD podniosła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,0% w 2014 r.
 181. 12:15 KETY - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (32/2014)
 182. 12:10 Koncern Chevron rozpoczyna poszukiwania gazu łupkowego w Rumunii
 183. 12:10 15 maja otwarcie drogi z Gorzowa Wlkp. do Międzyrzecza
 184. 12:05 Tusk: w sprawie węgla - symbioza interesów rządu i związków
 185. 12:05 MFW: Ukraina w 2014 roku będzie płacić Rosji za gaz 380 USD za 1000 m3
 186. 11:54 Na rekrutację w przebraniu... kota
 187. 11:45 Taras: w ciągu kilku tygodni program dla Kompanii Węglowej
 188. 11:38 PIR wspomoże woj. kuj-pom. 100 mln zł w projekcie budowy i utrzymania dróg
 189. 11:23 Marvipol liczy na wzrost sprzedaży aut Jaguar Land Rover o 20% r/r w 2014 r.
 190. 11:23 Eurostat: Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 3,5% r/r w marcu
 191. 11:23 Ronson rozpoczął sprzedaż 107 mieszkań w inwestycji Panoramika II w Szczecinie
 192. 11:15 MFO S.A. - Zawarcie znaczacej umowy (19/2014)
 193. 11:15 Sprzedaż detaliczna w eurolandzie w marcu wzrosła o 0,3 proc. mdm
 194. 11:15 Eurostat: sprzedaż detaliczna w Polsce w marcu wzrosła o 3,5 proc.
 195. 11:15 ATENDE S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku (4/2014)
 196. 11:15 NOVITA - korekta RB nr 23/14 dot. projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza (23/14)
 197. 11:15 Polska Razem: potrzebne europejskie embargo na węgiel z Rosji
 198. 11:08 Eurostat: Sprzedaż detaliczna w strefie euro wzrosła o 0,3% m/m w marcu
 199. 11:08 Przychody GK Gino Rossi wzrosły o 26% r/r do 20,7 mln zł w kwietniu
 200. 11:05 OECD podnosi prognozy wzrostu dla Polski, ale radzi zaciskanie pasa
 201. 10:47 Lepsze perspektywy gospodarcze Polski
 202. 10:38 KNF: Wartość kredytów wzrosła o 4,5% r/r, depozytów - o 6,0% w I-III 2014 r.
 203. 10:35 Są dane sektora bankowego za pierwszy kwartał
 204. 10:34 Anglicy powalczą o nasze stopy
 205. 10:30 TRAKCJA S.A. - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku...
 206. 10:23 KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 2,9% r/r do 3,97 mld zł w I-III
 207. 10:23 DM Millennium podniósł rekomendację mBanku do 'akumuluj', wycenę do 559,4 zł
 208. 10:15 GINO ROSSI S.A. - Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży. (18/2014)
 209. 10:15 Indeks PMI w usługach strefy euro w kwietniu wyniósł 53,1 pkt
 210. 10:08 Wskaźnik PMI dla sektora usług Niemiec to 54,7 pkt w IV wg final. danych
 211. 10:08 Wskaźnik PMI dla sektora usług strefy euro to 53,1 pkt w IV wg final. danych
 212. 10:07 Janusz Wojciechowski o wieku emerytalnym
 213. 10:01 Minister pracy liczy, że TK nie zakwestionuje podwyższenia wieku emerytalnego
 214. 10:00 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walny...
 215. 09:53 Astaldi złożyło najtańszą ofertę na odcinek S8 pod Zambrowem wartą 435 mln zł
 216. 09:50 Minister pracy liczy, że TK nie zakwestionuje podwyższenia wieku emerytalnego
 217. 09:38 Dane z zagranicy mogą nadać dziś większą dynamikę rynkowi walutowemu
 218. 09:38 Przychody Wojasa wzrosły o 11,3% r/r do 18,06 mln zł w kwietniu
 219. 09:30 EKO EXPORT S.A. - Inwestycja w Astanie (Kazachstan) ? realizowanie kolejnych płatności na wykonan...
 220. 09:30 DIGITAL AVENUE S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2...
 221. 09:30 ULMA Construccion SA - Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsoli...
 222. 09:30 UE zaostrza stanowisko w sprawie South Streamu
 223. 09:23 Colian liczy na dobry rok w sprzedaży krajowej i 15% udziału eksportu w 2014 r.
 224. 09:08 PMR: Rynek usług dodanych i multimedialnych wzrósł o 8% r/r w 2013 r.
 225. 09:08 Solaris odwołał się od wyboru BYD na dostawę autobusów elektrycznych dla stolicy
 226. 09:08 Dr. Kalliwoda podniósł wycenę SMT do 38,7 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'
 227. 08:56 WOJAS S.A. - Przychody osiągnięte w kwietniu 2014 roku (9/2014)
 228. 08:54 Oczekiwane skromne zwyżki dzięki postawie Wall Street
 229. 08:53 Port lotniczy w Modlinie pozwał Erbud o 34,38 mln zł odszkodowania
 230. 08:53 LiveChat miał łącznie 7463 płatnych klientów na koniec IV, o 55% więcej r/r
 231. 08:53 PKO BP ogłosił przymusowy wykup 0,18% akcji Nordea Bank Polska po 47,99 zł
 232. 08:45 WISTIL - Wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust.1 przekazanych do Komisji Nadzoru...
 233. 08:45 QUERCUS TFI S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2014 r. (...
 234. 08:41 Czy na rynek powróci spokój
 235. 08:38 Boxoffice: Kina sprzedały 11,97 mln biletów w I kw. 2014, o 17,6% więcej r/r
 236. 08:38 KNF: Wynik netto SKOK-ów wyniósł -400,69 mln zł w 2013 r. po korektach
 237. 08:38 Nielsen: Rynek napojów bezalkoholowych skurczył się o 0,5% do 2,56 mld zł w I kw
 238. 08:38 Przychody Vistula Group wzrosły o 7,4% r/r do 33,5 mln zł w kwietniu
 239. 08:37 Manipulował kursem akcji
 240. 08:30 NOVITA - wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZA Novity S.A....
 241. 08:23 Orlen Gaz sprzedał segment butli gazowych firmie Gaspol
 242. 08:08 Indeks WIG20 znów wrócił do ważnego wsparcia 2400 pkt
 243. 08:00 LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Temat: Liczba klientów ? dane o działalności handlowej LIVECHAT SOFTWARE...
 244. 08:00 AGROWILL GROUP AB - Additional information to Annual report of Agrowill Group AB (51/2014)
 245. 07:53 Przegląd prasy
 246. 07:53 FO Dębica rekomenduje 4,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 r.
 247. 07:53 ABC Data rekomenduje 0,36 zł dywidendy na akcję za 2013 r.
 248. 07:52 Złoty pozostaje stabilny, KE podwyższa prognozy dla Polski
 249. 07:49 Za 6 lat bezrobocie na poziomie 3 proc.
 250. 07:47 Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet zmian w podatkach
 251. 07:39 Tablety i smartfony znów najpopularniejsze wśród prezentów komunijnych
 252. 07:33 Po 20 czerwca na kontraktach terminowych na GPW będzie można zarobić więcej
 253. 07:25 Wojna walutowa wisi na włosku
 254. 07:11 Kevin mówi po polsku
 255. 07:04 Zakończył się przestój w Kompanii Węglowej
 256. 06:49 7,5 mln od szkół do zwrotu?
 257. 06:41 Fiskus poluje na grubego zwierza
 258. 06:35 Zakończył się przestój w Kompanii Węglowej
 259. 06:34 Tusk ze związkowcami w Katowicach
 260. 06:34 W polskich bankach mówimy tylko po polsku
 261. 05:25 Prezydenci największych polskich miast dorabiają na boku
 262. 04:45 Rząd oszczędza na najmłodszych
 263. 02:55 Kevin mówi po polsku