Trwa ładowanie...
d145u5l

Artykuły z dnia: 2014.05.09 - finanse.wp.pl

 1. 01:15 KONSORCJUM STALI S.A. - Raport roczny R 2013
 2. 01:15 KONSORCJUM STALI S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
 3. 01:00 KONSORCJUM STALI S.A. - Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2013 (22/2014)
 4. 01:00 KONSORCJUM STALI S.A. - Korekta Raportu Rocznego za rok 2013 (21/2014)
 5. 23:30 AGROMA S.A. - Raport za 2013 rok (11/2014) /EBI
 6. 23:15 AGROMA S.A. - Raport za pierwszy kwartał 2014 r. (10/2014) /EBI
 7. 23:15 AGROMA S.A. - Raport za kwiecień 2014 (9/2014) /EBI
 8. 23:10 USA/ Lekkie wzrosty na Wall Street na koniec tygodnia
 9. 22:45 MONNARI TRADE S.A. - Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki (7/2014)
 10. 22:30 PAGED - informacja o transakcjach dokonanych przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnyc...
 11. 22:15 BIOMAX S.A. - Raport okresowy za I kwartał 2014 roku. (17/2014) /EBI
 12. 21:45 CCC - Zmiana umowy znaczącej (13/2014)
 13. 21:45 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (41/2014)
 14. 21:45 Rubicon Partners SA - Zawarcie przez spółkę zależną warunkowej znaczącej umowy oraz przedwstępnej...
 15. 21:30 BUDOPOL - Projekty uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S....
 16. 21:30 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwy...
 17. 21:30 BUDOPOL - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol ...
 18. 21:15 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (18/2014)
 19. 20:45 WEEDO S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmni...
 20. 20:45 WEEDO S.A. - Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 8 maja 2014 r. (8/2014) /EBI
 21. 20:30 Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20.30
 22. 20:00 AERFINANCE PLC - Notice Of General Meeting // Zwołanie WZA (11/2014) /EBI
 23. 20:00 FINARCH S.A. - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2013 (18/2014) /EBI
 24. 20:00 HOLLYWOOD S.A. - Zawarcie ugody sądowej przez spółkę zależną (11/2014) /EBI
 25. 19:45 Debata w Katowicach: rynek energii będzie coraz bardziej regulowany
 26. 19:45 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Zmiana statutu przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC ?Otmuchów? S.A...
 27. 19:45 AGORA - Rekomendacja Zarządu Agory S.A. w sprawie niewypłacenia dywidendy za 2013 rok (7/2014)
 28. 19:45 POLIMEX-MOSTOSTAL - Powołanie członka zarządu (55/2014)
 29. 19:45 HOLLYWOOD S.A. - Nabycie udziałów w AMA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (10/2014) /EBI
 30. 19:30 GLOBAL ENERGY S.A. - Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku ? przesunięcie terminu (54/2014)
 31. 19:30 POLIMEX-MOSTOSTAL - Powierzenie funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu (54/2014)
 32. 19:30 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2014 ...
 33. 19:15 POLIMEX-MOSTOSTAL - Rezygnacja Prezesa Zarządu Polimex ? Mostostal z pełnienia funkcji (53/2014)
 34. 19:00 MENNICA - Realizacja Programu skupu akcji własnych (38/2014)
 35. 19:00 MENNICA - Zawarcie transakcji nabycia znaczących aktywów przez Spółkę (37/2014)
 36. 18:55 Towarowa Giełda Energii uruchomi rynek finansowy
 37. 18:45 RANK PROGRESS S.A. - Złożenie wniosku o upadłość spółki zależnej (20/2014)
 38. 18:45 MIRBUD S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych (9/2014)
 39. 18:45 BUDOPOL - Pismo Emitenta do sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym, nowe propozycje ukła...
 40. 18:45 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 5 May 2014 and 9 May 2014 (27/2014)
 41. 18:45 PHN S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądów i badania jednostkowych i sk...
 42. 18:45 VENITI S.A. - Raport roczny za 2013 rok (27/2014) /EBI
 43. 18:45 STAR FITNESS S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r. (6/2014) /EBI
 44. 18:38 Przegląd informacji ze spółek
 45. 18:38 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek
 46. 18:30 RANK PROGRESS S.A. - Ustanowienie hipoteki na aktywach Emitenta (19/2014)
 47. 18:30 BUDOPOL - Zawarcie istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna) (17/2014)
 48. 18:30 RANK PROGRESS S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Rank Progress S.A. (18/2014)
 49. 18:30 Forex: zmiany na horyzoncie - euro analiza techniczna
 50. 18:30 RANK PROGRESS S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 8 maja...
 51. 18:30 PLATIGE IMAGE S.A. - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2013 (4/2014) /EBI
 52. 18:25 DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,27 proc.
 53. 18:25 FTSE 100 na zamknięciu spadł o 0,36 proc.
 54. 18:20 CAC 40 na zamknięciu spadł o 0,66 proc.
 55. 18:15 KRAKCHEMIA S.A. - Raport kwartalny Q 1/2014
 56. 18:15 MEDIATEL - Przekazanie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru wraz z proponowaną ceną emisyjną akc...
 57. 18:01 Czas na ratingi
 58. 18:00 WIELTON S.A. - Przedłużenie terminu złożenia pozwolenia na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego (1...
 59. 18:00 PCC ROKITA S.A. - Termin publikacji prospektu emisyjnego (15/2014)
 60. 18:00 FABRYKAKD - Wcześniejszy wykup obligacji serii A (21/2014) /EBI
 61. 18:00 NWAI DOM MAKLERSKI S.A. - Raport kwartalny - I kwartał 2014 (22/2014) /EBI
 62. 17:57 Odwrót od inwestowania na GPW trwa
 63. 17:53 Powrót do trendu
 64. 17:53 Bank Pekao mógł mieć 662-736 mln zł zysku netto w I kw. 2014 r. wg analityków
 65. 17:53 Indeks WIG30 spadł o 0,60% na zamknięciu w piątek
 66. 17:50 Od 2016 r. URE chce rozliczać dystrybutorów energii z jakości usług
 67. 17:50 Remontowa Shipbuilding zbuduje statek do pracy w arktycznych warunkach
 68. 17:47 Nastroje na giełdach światowych zaszkodziły GPW
 69. 17:46 Koniec tygodnia na konto niedźwiedzi
 70. 17:45 AMREST - RB 36/2014 Sprostowanie Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansoweg...
 71. 17:45 AC S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2014
 72. 17:45 KCI - Raport kwartalny Q 1/2014
 73. 17:45 FABRYKAKD - Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii C (20/2014) /EBI
 74. 17:45 AZTEC INTERNATIONAL S.A. - Zmiany w Statucie dokonane przez ZWZ w dniu 8 maja 2014r. (7/2014) /EBI
 75. 17:41 Disco Polo wiecznie żywe!
 76. 17:35 Rośnie sprzedaż i produkcja cementu
 77. 17:30 JHM DEVELOPMENT S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawoz...
 78. 17:30 MOSTALEXP - Przyjęcie akcji emisji VI do depozytu ? zmiana uchwały KDPW (26/2014)
 79. 17:30 W Poznaniu powstanie tysiąc nowych miejsc pracy
 80. 17:30 WIG30 spadł na zamknięciu o 0,60 proc. i wyniósł 2534,02 pkt
 81. 17:30 MACRO GAMES S.A. - Zmiana adresu siedziby Spółki (7/2014) /EBI
 82. 17:30 Sprzedawcy energii za uwolnieniem taryfy dla gospodarstw domowych; URE sceptyczne
 83. 17:30 PRYMUS S.A. - Raport roczny za rok obrotowy 2013 (11/2014) /EBI
 84. 17:20 BUX na zamknięciu wzrósł o 0,30 proc.
 85. 17:15 M.W. TRADE - Raport kwartalny Q 1/2014
 86. 17:15 KREDYT INKASO S.A. - Rejestracja obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną Emitenta (13/2014)
 87. 17:15 ERG - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 88. 17:15 AZTEC INTERNATIONAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ w dniu 08.05.2014r...
 89. 17:15 INTEGER.PL S.A. - Tekst jednolity Statutu Integer.pl S.A. (58/2014)
 90. 17:15 Prezes PG Silesia: koszty Kompanii Węglowej to szaleństwo
 91. 17:15 Polbrand Sp. z o.o. - uchwała Zarządu KDPW o zarejestrowaniu obligacji serii G (9/2014) /EBI
 92. 17:08 Solar Company miało 13,1 mln zł skonsolidowanych przychodów w kwietniu
 93. 17:00 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów (14/2014)
 94. 17:00 PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do prospektu emisyjnego certyf...
 95. 17:00 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta (15/2014)
 96. 17:00 PLAYMAKERS S.A. - Zmiana daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 roku (20/2014) /EBI
 97. 17:00 MERITUM BANK ICB S.A - przedterminowy wykup obligacji na okaziciela serii A (11/2014) /EBI
 98. 17:00 LEASING-EXPERTS S.A. - Rozszerzenie kanałów dystrybucji (25/2014) /EBI
 99. 17:00 PLAYMAKERS S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok (21/2014) /EBI
 100. 16:53 Miraculum prosi GPW o zawieszenie obrotu od 19V do 4VI
 101. 16:45 SKO rozstrzygnęło spór o wysokość podatku dla lotniska w Szymanach
 102. 16:45 INTEGER.PL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walny...
 103. 16:45 QUMAK S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku (20/2014)
 104. 16:45 SOLAR COMPANY S.A. - Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2014 roku (13/2...
 105. 16:45 TARCZYŃSKI S.A. - Wybór biegłego rewidenta (8/2014)
 106. 16:45 NOVIAN S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszaw związku ze zmianąudziału w głosach na Walnym Zgromadze...
 107. 16:30 WIND MOBILE S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów (6/2014)
 108. 16:30 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (13/2014)
 109. 16:30 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z ABC Data S.A. (22/2014)
 110. 16:30 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (14/2014)
 111. 16:30 RAFAKO - Rejestracja zmian w Statucie RAFAKO S.A. (27/2014)
 112. 16:30 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (57/2014)
 113. 16:30 INTEGER.PL S.A. - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Integ...
 114. 16:30 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (14/2014)
 115. 16:30 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 116. 16:30 WIND MOBILE S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów (5/2014)
 117. 16:30 GPPI S.A. - Rezygnacja Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej GPPI S.A. (4/2014) /EBI
 118. 16:23 Akcjonariusze PGE zdecydują 6 czerwca o wypłacie 1,1 zł dywidendy na akcję
 119. 16:20 Zapowiedzi EBC ustawiły rynek długu na dłużej, złoty słabszy
 120. 16:20 Kielce/ Sąd zdecyduje, czy wznowić śledztwo ws. afery ogórkowej
 121. 16:15 TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Publikacja komunikatu aktualizującego do Pr...
 122. 16:15 ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 czer...
 123. 16:15 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (14/2014)
 124. 16:15 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (14/2014)
 125. 16:15 KBC AMERYKA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (14/2014)
 126. 16:15 ZUK - Uchwały podjęte przez WZA ZUK Stąporków S.A. w dniu 08.05.2014 r. (5/2014)
 127. 16:15 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. - Podpisanie istotnej umowy (11/2014) /EBI
 128. 16:15 ABAK S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r. i rocznego za 2013
 129. 16:15 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A. - Korekta raportu za I kwartał 2014 (18/2014) /EBI
 130. 16:15 LS TECH-HOMES S.A. - Powiadomienie o zatwierdzeniu dofinansowania projektu. (8/2014) /EBI
 131. 16:15 CERTUS CAPITAL S.A. - Wygaśnięcie mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej (35/2014) /EBI
 132. 16:10 Prezes KW: bez elastycznych płac polskie górnictwo upadnie
 133. 16:10 Gdańsk: Nie udała się pierwsza próba sprzedaży złota po Amber Gold
 134. 16:08 Aktywa TFI wzrosły o 2,3% m/m do 196,4 mld zł w kwietniu
 135. 16:00 TIM - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej TIM SA. (14/2014)
 136. 16:00 MOSTALZAB - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów (36/2...
 137. 16:00 Podlaskie/ Łomża planuje system płatności w wykorzystaniem biometrii
 138. 16:00 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE P...
 139. 15:53 Obligacje detal. Best warte 45 mln zł zadebiutują na Catalyst w poniedziałek
 140. 15:47 Nowe Amber Gold? KNF ostrzega przed korzystaniem z usług firmy Zakra
 141. 15:45 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na d...
 142. 15:45 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 143. 15:45 KLEBA INVEST S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 8 maja 2014 roku (10/2014) /EBI
 144. 15:38 Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje
 145. 15:30 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółk...
 146. 15:30 GREMI MEDIA - Zarejestrowanie podwyższenia kapitału Gremi Communication Sp. z o.o. (9/2014)
 147. 15:30 DTP S.A. - Powołanie Prokurentów DTP S.A. (22/2014)
 148. 15:30 BEST - Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii K1 (21/2014)
 149. 15:30 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekaz...
 150. 15:30 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 151. 15:30 NEPTIS S.A. - Zawarcie istotnej umowy (9/2014) /EBI
 152. 15:25 Kara dla Kolei Śląskich za nieprawidłowe oznakowanie pociągów
 153. 15:25 Nowy statut UOKiK trafi do konsultacji w przyszłym tygodniu
 154. 15:23 Eskord ma dokapitalizować Budopol z grupy kapitałowej Ganta
 155. 15:15 MAGELLAN S.A. - Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D (56/2014)
 156. 15:15 PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko zwi...
 157. 15:15 AVIAAM LEASING AB - Notice on the procedure for the payment of dividends (10/2014)
 158. 15:15 Prezydent podpisał nowelę ustawy o transporcie kolejowym
 159. 15:08 Techland wyznaczył datę premiery gry Dying Light na luty 2015 r.
 160. 15:08 Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT
 161. 15:05 Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15
 162. 15:05 Kujawsko-Pomorskie/ Powstaną nowe targowiska
 163. 15:00 GANT - Zawarcie istotnej umowy (informacja poufna) (37/2014)
 164. 15:00 EURO-TAX S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (1/2014)
 165. 15:00 ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (11/2014)
 166. 15:00 PAGED - informacja o transakcjach dokonanych przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego ...
 167. 15:00 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (12/...
 168. 15:00 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Rejestracja zmiany adresu Emitenta w rejestrze przedsiębiorców (2...
 169. 15:00 Prezydent: tradycje rzemiosła fundamentem sukcesu gospodarczego Polski
 170. 15:00 PKP CARGO S.A. - Publikacja protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowi...
 171. 15:00 ROTOPINO.PL S.A. - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE (7/2014) /EBI
 172. 15:00 QUART DEVELOPMENT S.A. - Raport miesięczny za kwiecień 2014 r. (9/2014) /EBI
 173. 15:00 LOGZACT S.A. - Korekta RB z 7 maja 2014 roku - treść uchwał podjętych przez ZWZ (7/2014) /EBI
 174. 15:00 MEGA SONIC S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r. (11/2014) /EBI
 175. 15:00 GOLAB S.A. - Raport okresowy za I kwartał 2014 roku (7/2014) /EBI
 176. 15:00 EUROTAX - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. (11/2014) /EBI
 177. 14:55 Analitycy przewidują tańsze paliwa na stacjach benzynowych
 178. 14:53 Akcjonariusze Emperii zadecydują 5 czerwca o 0,90 zł dywidendy na akcję
 179. 14:45 EMPERIA - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. (46/2014)
 180. 14:45 DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 04 czerwca 2014 roku. (6/2014)
 181. 14:45 ROTOPINO.PL S.A. - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE (3/2014)
 182. 14:45 ROTOPINO.PL S.A. - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWZA ROTOPINO.PL S....
 183. 14:45 DOMEXBUD - Zamierzone zmiany w statucie spółki. (24/2014) /EBI
 184. 14:38 GUS: Wartość inwestycji OFE w akcje notowane na GPW wyniosła 120,3 mld zł w 2013
 185. 14:30 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (16/2014)
 186. 14:30 QUANTUM SOFTWARE SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 czerwca 2014 r....
 187. 14:30 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. - Korekta do ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na ...
 188. 14:30 MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. - Korekta do ogłoszenia o ZWZA na dzień 06.06.2014 (9/2014) /EBI
 189. 14:30 CYG - Emisja obligacji serii A (13/2014) /EBI
 190. 14:30 SAPLING S.A. - Raport okresowy SAPLING S.A. za I kwartał 2014 r. (11/2014) /EBI
 191. 14:23 GUS: Wynik finansowy OFE spadł o 46,8% r/r, a wynik netto PTE - o 49,6% w 2013r.
 192. 14:23 BM Reflex: W przyszłym tygodniu kilkugroszowe spadki cen paliw na stacjach
 193. 14:20 PiS: odrzucić projekt noweli Prawa geodezyjnego i kartograficznego
 194. 14:15 WESTA ISIC S.A. - Explanation regarding the change of publication date of the Annual report for 2...
 195. 14:15 POLMED S.A. - Zawarcie znaczącej umowy o świadczenie usług medycznych dla pracowników Kolei Mazow...
 196. 14:15 BIPROMET S.A. - Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzen...
 197. 14:15 ED INVEST S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A. (8/2014)
 198. 14:15 NETMEDIA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r. (5/2014)
 199. 14:15 DOMEXBUD - Raport roczny Domex-Bud Development S.A. za 2013 r. (22/2014) /EBI
 200. 14:15 DOMEXBUD - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 04 czerwca 2014 roku. (23/2014) /EBI
 201. 14:04 Rośnie popularność cydru w Polsce
 202. 14:00 EMPERIA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. (45/2014)
 203. 14:00 TRAVELPLANET - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej (10/2014)
 204. 14:00 CYG - Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za rok 2013 (12/2014) /EBI
 205. 13:59 9 zawodów, o których nie miałeś pojęcia, że istnieją
 206. 13:54 Wysokie koszty sprawiają, że młodzi ludzie rezygnują z wesela
 207. 13:53 PGNiG nie odnotowuje problemów z dostawami gazu ze wschodu
 208. 13:53 PGNiG podtrzymuje 1,9 mld zł wydatków na poszukiwania i wydobycie w 2014 r.
 209. 13:50 Tusk: będę rozmawiał z Merkel i Hollande'em o unii energetycznej
 210. 13:45 Eksperci: e-handel powinien być dźwigną gospodarki
 211. 13:45 PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Ustalenie ceny emisyjnej certyfikató...
 212. 13:38 Emperia rekomenduje 0,90 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 r.
 213. 13:38 Peixin wchodzi na rynek indyjski, widzi duże perspektywy
 214. 13:38 LPP chce wejść na kolejne rynki Europy Zachodniej, pracuje nad nową marką
 215. 13:36 Co czwarty klient finansuje zakup mieszkania ze środków własnych
 216. 13:30 TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Pierwsza wycena aktywów funduszu (7/2014)
 217. 13:26 Ile musisz zarabiać, żeby być bogatym
 218. 13:20 PiS: ponad 2 mln podpisów ws. referendum o Lasach Państwowych
 219. 13:15 SOPHARMA AD - Sopharma monthly April 2014 (50/2014)
 220. 13:15 TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowa...
 221. 13:15 DROZAPOL - Transakcje forward w Banku Polska Kasa Opieki S.A. (13/2014)
 222. 13:08 Polacy dużo mówią, a mało robią
 223. 13:03 Sejm za poprawkami Senatu do drugiej transzy deregulacji
 224. 13:00 DROZAPOL - Korekta raportu bieżącego nr 4/2014 - Zawarcie umów na dostawę towarów (4/2014)
 225. 13:00 EMPERIA - Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy za 2013 rok. (44/2014)
 226. 13:00 MEGARON S.A. - Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za rok 2013 (14/2014)
 227. 12:58 Gowin: wzrost zarobków zahamuje emigrację
 228. 12:55 PKN Orlen planuje budowę nowej elektrociepłowni w Rafinerii Trzebinia
 229. 12:55 KURSY WALUT - notowania kantorowe z 2014-05-09
 230. 12:53 Sześć podmiotów zainwestuje łącznie 332 mln zł w podstrefach Tarnobrzeskiej SSE
 231. 12:53 SII: Indeks INI spadł o 28,4 pkt do -5,5 pkt w tym tygodniu
 232. 12:50 Tusk: możliwe przedłużenie terminu spłaty długu KW wobec ZUS (krótka)
 233. 12:50 S&P podniósł perspektywę długu Portugalii z negatywnej do stabilnej
 234. 12:45 NEUCA - Nabycie akcji własnych (62/2014)
 235. 12:45 BRASTER S.A. - Raport z zakończenia subskrypcji akcji serii E (33/2014) /EBI
 236. 12:45 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Treść proponowanych zmian statutu na ZWZA 4 czerwca 2014 r. (23/2014) /EBI
 237. 12:39 Bitwa o ograniczenia i obowiązki
 238. 12:38 LPP rewiduje plany rozwoju sieci w 2014 r. przez sytuację w Rosji i na Ukrainie
 239. 12:35 PGNiG zakłada utrzymanie obecnych poziomów wydobycia do końca br.
 240. 12:31 W imię klienta, czyli bankowa uczciwość
 241. 12:30 BEST - Dopuszczenie obligacji serii K1 do obrotu giełdowego (20/2014)
 242. 12:30 SMS KREDYT HOLDING S.A. - Zwołanie ZWZ na 04 czerwca 2014 roku. (22/2014) /EBI
 243. 12:15 DREWEX S.A. - Umorzenie i oddalenie przez Sąd postępowań o zmianę sposobu prowadzenia upadłości (...
 244. 12:10 Sejm znowelizował przepisy offsetowe
 245. 12:08 Remedis wyemituje obligacje serii EF1 o wartości 3,0 mln zł
 246. 12:08 Akcjonariusze Amiki zdecydują 4 VI o wypłacie 3,5 zł dywidendy na akcję
 247. 12:06 Paddington w Zatoce Perskiej
 248. 12:00 INPRO S.A. - Dokonanie wpisu hipoteki na nieruchomości, której INPRO S.A. jest właścicielem. (14/...
 249. 12:00 GRUPA AZOTY SA - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013 (26/2014)
 250. 12:00 COGNOR S.A. - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia (15/2014)
 251. 12:00 EMMERSON REALTY S.A. - podpisanie istotnej umowy z Expander Advisors Sp. z o.o. (5/2014) /EBI
 252. 12:00 BROAD GATE S.A. - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2013 (9/2014) /EBI
 253. 11:57 Bankowy look nie jest bez znaczenia
 254. 11:53 Komputronik zanotował wzrost zysku handlowego o 21,3% r/r do 8,4 mln zł w IV
 255. 11:53 Akcjonariusze Asbis zdecydują 5 VI o wypłacie 0,06 USD dywidendy na akcję
 256. 11:42 Kosztowne prezenty komunijne mogą wymagać wizyty w urzędzie skarbowym
 257. 11:40 Grabowski: 40-proc. cel redukcji emisji CO2 zbyt ambitny
 258. 11:38 Global Cosmed zainwestuje 20 mln zł w TSSE Euro-Park Wisłosan
 259. 11:38 Astarta podtrzymuje plan 'solidnego' zwiększenia produkcji w tym roku
 260. 11:34 FT: Zachód powinien się zamienić rolami z Putinem
 261. 11:30 Sejm za poprawkami Senatu do drugiej transzy deregulacji
 262. 11:15 ASBISc - Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises ...
 263. 11:15 AMICA - Termin zwołania i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wro...
 264. 11:15 KOGENERA - Zmiana daty publikacji raportu okresowego KOGENERACJI S.A. za I kwartał 2014 roku (10/...
 265. 11:15 KOMPUTRONIK S.A. - Sprzedaż po kwietniu 2014 r ? wstępne dane o działalności handlowej (23/2014)
 266. 11:15 AMICA - Treść projektów uchwał ZWZA Amica Wronki S.A. (16/2014)
 267. 11:15 Koncerny naftowe mogą stracić ponad bilion dol. na projektach
 268. 11:15 TELEMEDPL - Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza (13/2014) /EBI
 269. 11:15 PKP Intercity: termin wprowadzenia Pendolino nie jest zagrożony
 270. 11:12 Mijają dni, tygodnie, a rekruter nie dzwoni. Oto powody!
 271. 11:08 Lerg zainwestuje 90 mln zł w SSE Euro-Park Mielec w Dębicy
 272. 11:05 Sejm za ułatwieniami dla sprzedawców
 273. 11:00 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych...
 274. 11:00 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjny...
 275. 11:00 GLOBAL COSMED S.A. - Udzielenie zezwolenia na działalność w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Eko...
 276. 11:00 ASBISc - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc (8/2014)
 277. 11:00 S4E S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 r. (6/2014) /EBI
 278. 10:53 Aktywa pod zarządzaniem Altus TFI wzrosły do 3,11 mld zł na koniec kwietnia
 279. 10:45 INTERSPORT S.A. - Wybór biegłego rewidenta (15/2014)
 280. 10:45 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu za I kwartał 2014 (24/2014) /EBI
 281. 10:45 MBFACTORY - Złożenie pozwu przeciwko byłym Członkom Zarządu Emitenta (45/2014) /EBI
 282. 10:45 GHELAMCO INVEST Sp. o.o. - Zakończenie subskrypcji obligacji na okaziciela serii H (20/2014) /EBI
 283. 10:38 Kompania Węglowa może wyjść na plus za trzy lata, myśli o emisji euroobligacji
 284. 10:37 Szukają stewardes w Polsce
 285. 10:30 Wydarzenie tygodnia za nami. Draghi zdecydowanie osłabił euro
 286. 10:30 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Protokół prostujący do protokołu z obrad ZWZA Spółki z dnia 29 kwietnia...
 287. 10:30 Sejm za obniżeniem progów ostrożnościowych
 288. 10:28 Wyciszenie po nerwowej sesji na eurodolarze
 289. 10:25 W czerwcu darmowe WiFi w pierwszych czterech pociągach
 290. 10:23 Wskaźnik C/I Banku Handlowego pogorszył się do 51% w I kw. 2014 r.
 291. 10:22 Jan Kulczyk: Wspólny unijny rynek energii to szansa na niższe ceny
 292. 10:15 FORMUŁA 8 S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie powyżej 10% ...
 293. 10:15 DORADCY24 S.A. - Wniosek akcjonariusza o zmiany w porządku obrad ZWZA (25/2014) /EBI
 294. 10:15 Sejm odrzucił PiS-owski projekt ustawy łupkowej
 295. 10:10 Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta (opis)
 296. 10:08 Saldo odpisów Banku Handlowego w I kw. 2014 r. było dodatnie
 297. 10:00 BGE S.A - Życiorys Członka Rady Nadzorczej (11/2014) /EBI
 298. 10:00 S4E S.A. - Zwołanie ZWZ Spółki na dzień 6 czerwca 2014 roku (5/2014) /EBI
 299. 09:56 Mario Draghi osłabia euro
 300. 09:55 Sejm za obniżeniem progów ostrożnościowych (krótka)
 301. 09:53 Grupa Inpro sprzedała 30 mieszkań netto w kwietniu i 129 od początku roku
 302. 09:50 Triki, które stosują kelnerzy, aby wyłudzić wyższe napiwki
 303. 09:45 S4E S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 czerwca 2014 roku (1/2014)
 304. 09:38 Zysk netto Monnari Trade wzrósł r/r do 6,09 mln zł w I kw. 2014 r.
 305. 09:38 Projekt Feerum rekomendowany do 6,23 mln zł dofinansowania z z POIG
 306. 09:30 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Projekty uchwał na zwołane na dzień 5 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne ...
 307. 09:25 Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta
 308. 09:24 Draghi pomógł, ale...
 309. 09:23 Zysk netto Silvano spadł r/r do 1,89 mln euro w I kw. 2014 r.
 310. 09:23 Akcjonariusze Dębicy zdecydują 4 czerwca o wypłacie 4,18 zł dywidendy na akcję
 311. 09:23 Strata netto Ulma zwiększyła się r/r do 6,07 mln zł w I kw. 2014 r.
 312. 09:23 Zysk netto MLP Group spadł r/r do 0,87 mln zł w I kw. 2014 r.
 313. 09:23 Hawe ukończyła infrastrukturę światłowodową na odcinku Warszawa - Sochaczew
 314. 09:20 Minister pracy: Latem bezrobocie nawet poniżej 12 proc (WIDEO)
 315. 09:15 CI GAMES S.A. - Gra Enemy Front przeszła certyfikację na platformę Sony PlayStation?3 na terytori...
 316. 09:15 MLP GROUP S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 317. 09:15 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (20/2014)
 318. 09:15 MONNARI TRADE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 319. 09:15 GBSBARL - Powstanie spółki zależnej od GBS Banku (8/2014) /EBI
 320. 09:12 Duża zmienność
 321. 09:09 Warszawa przed szansą, choć nie będzie łatwo
 322. 09:08 AmRest oczekuje dalszej poprawy rentowności w kolejnych kwartałach 2014 r.
 323. 09:08 Zysk netto Stalexportu wzrósł r/r do 13,19 mln zł w I kw. 2014 r.
 324. 09:08 Zysk netto Wawelu wzrósł r/r do 22,58 mln zł w I kw. 2014 r.
 325. 09:08 Notowania wybranych surowców mineralnych
 326. 09:06 Gwałtowne osłabienie euro
 327. 09:04 Bez LNG polska bezbronna w gazowej wojnie
 328. 09:00 MEGARON S.A. - Szacunkowe dane sprzedaży Megaron S.A za kwiecień 2014 roku (13/2014)
 329. 09:00 BEDZIN - Raport kwartalny SA-Q 1/2014
 330. 08:45 Liberalizacja rynku gazu nie spowoduje spadku cen dla odbiorców (korekta)
 331. 08:45 VOTUM S.A. - Uzupełnienie do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013 (19/2014)
 332. 08:45 MENNICA - Realizacja Programu skupu akcji własnych (36/2014)
 333. 08:45 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Termin premiery gry na platformie Steam. (40/2014) /EBI
 334. 08:45 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Premiera gry na platformie Apple App Store (39/2014) /EBI
 335. 08:45 UNITED S.A. - Stanowisko Zarządu w sprawie wahań kursu akcji Spółki (16/2014) /EBI
 336. 08:34 Zarabia 32 miliony dolarów w 36 minut (WIDEO)
 337. 08:30 HYGIENIKA - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii I (38/2014)
 338. 08:30 AGROWILL GROUP AB - Resolutions of Supervisory Council of ?Agrowill Group?, AB with regard to rec...
 339. 08:30 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Przyznanie dofinansowania projektu (13/2014)
 340. 08:30 Ceny ropy w Nowym Jorku rosną po spadku zapasów paliw w USA
 341. 08:30 eCARD S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2014
 342. 08:23 Zysk netto Wilbo wyniósł 43 tys. zł w I kw. 2014 r. wobec straty rok wcześniej
 343. 08:23 Zysk netto Pagedu wzrósł r/r do 15,40 mln zł w I kw. 2014 r.
 344. 08:20 Ceny miedzi w Londynie spadają
 345. 08:15 STALEXPORT AUTOSTRADY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 346. 08:15 SEKO S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2014
 347. 08:15 DYWILAN S.A. - Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku (10/2014) /EBI
 348. 08:15 DYWILAN S.A. - Raport roczny za 2013 rok (9/2014) /EBI
 349. 08:14 Coca Cola zamyka fabryki w Rosji
 350. 08:08 Zysk netto Bank Handlowego to 247,65 mln zł w I kw. 2014, konsensus: 211 mln zł
 351. 08:08 Strata netto Astarta to 44,76 mln euro w I kw. 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
 352. 08:06 EBC pomógł złotemu i polskim obligacjom
 353. 08:01 Litwa z tańszym gazem. Co Rosja wzięła w zamian?
 354. 08:00 HAWE - Zakończenie budowy odcinka Warszawa ? Sochaczew (RB - 12/2014) (12/2014)
 355. 08:00 AQUABB - Informacja w sprawie dywidendy za rok 2013. (9/2014) /EBI
 356. 07:55 15 najlepszych branż dla tegorocznych maturzystów
 357. 07:53 Strata netto LPP wyniosła 14,91 mln zł w I kw. 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
 358. 07:53 Zysk netto AmRestu wyniósł 8,50 mln zł w I kw. 2014r. wobec straty rok wcześniej
 359. 07:45 ULMA Construccion SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 360. 07:45 HANDLOWY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 361. 07:38 Przegląd prasy
 362. 07:38 Zysk netto PGNiG wzrósł r/r do 1181 mln zł w I kw. 2014 r.
 363. 07:37 Jakie zarobki w komisji wyborczej? Szykuje się podwyżka
 364. 07:36 Dziura w budżecie NFZ przekroczy w tym roku miliard
 365. 07:20 LTE od nowa. Sąd unieważnił decyzje UKE
 366. 07:16 Kowalski wie, co zrobić z grafenem
 367. 07:15 PAGED - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 368. 07:01 Co czwarty Niemiec pracuje w weekendy
 369. 07:00 WAWEL SA - Raport kwartalny Q 1/2014
 370. 06:48 Wódka droższa, państwo nie zarobi
 371. 06:45 PGNIG - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 372. 06:32 Spółka za 1 zł nabiera kształtów
 373. 06:29 Lecz się, bo z renty nici
 374. 06:05 Po odszkodowanie z OC do ubezpieczalni
 375. 05:35 Lecz się, bo z renty nici
 376. 05:15 LPP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 377. 04:35 Optycy widzą przyszłość wyraźnie i kolorowo
 378. 03:10 Korki przed autostradowymi bramkami stały się normą