Trwa ładowanie...
d145u5l

Artykuły z dnia: 2014.05.16 - finanse.wp.pl

 1. 00:00 EFH - Zmiany w organach Spółki (20/2014)
 2. 00:00 PLANET SOFT S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z ...
 3. 23:00 WASKO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o...
 4. 23:00 ZWG S.A. - Skonsolidowany raport roczny ZWG S.A. za 2013 rok (19/2014) /EBI
 5. 23:00 MOSTALWRO - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (13/2014) /EBI
 6. 22:45 PETROLINVEST S.A. - Transakcja sprzedaży udziałów w spółce TOO EMBA JUG NIEFT (10/2014)
 7. 22:45 DOM LEKARSKI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (1/2014)
 8. 22:45 ZWG S.A. - Jednostkowy raport roczny ZWG S.A. za 2013 rok (18/2014) /EBI
 9. 22:45 WZRT-ENERGIA S.A. - Termin płatności odsetek (4/2014) /EBI
 10. 22:45 MOSTALWRO - Treść uchwał podjętych na NWZA po przerwie w dniu 15.05.2014r. (12/2014) /EBI
 11. 22:30 ICP GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA na 11 czerwca 2014 r. wraz z projektami (18/2014) /EBI
 12. 22:30 DOM LEKARSKI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (8/2014) /EBI
 13. 22:15 ICP GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu WZA ICP Group S.A. na 11 czerwca 2014 r. wraz z projektami...
 14. 21:45 FAM - Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Zależnej (13/2014)
 15. 21:30 FAM - Powołanie Członka Zarządu FAM Grupa Kapitałowa S.A. (11/2014)
 16. 21:30 FAM - Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki Zależnej (12/2014)
 17. 21:30 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - zmiany Statutu Spółki oraz informacje dla Akcjonariuszy (18/2014) /EBI
 18. 21:25 Szczecin/ Nowy System Informacji Rzecznej dla żeglujących po Odrze
 19. 21:15 FAM - Odwołanie Prezesa Zarządu FAM Grupa Kapitałowa S.A. (10/2014)
 20. 21:15 BANK PEKAO SA - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI S...
 21. 21:15 POLFA SA - Podpisanie istotnej umowy (24/2014) /EBI
 22. 21:00 TVN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 23. 21:00 POLFA SA - wniosek o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego (22/2014) /EBI
 24. 21:00 DOM LEKARSKI S.A. - Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2013 (7/2014) /EBI
 25. 21:00 ASTRO SA - Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień 15 maja 2014 r. (8/2014) /EBI
 26. 21:00 POLFA SA - Raport po zakończeniu emisji akcji serii F Polfa S.A. (23/2014) /EBI
 27. 20:45 TVN - Raport roczny R 2012
 28. 20:45 ARCTIC PAPER S.A. - Warunkowa rejestracja akcji w KDPW (5/2014)
 29. 20:45 UNITED S.A. - Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji -zawarcie istotnej umowy (19/2014) /EBI
 30. 20:45 UNITED S.A. - Porozumienie o potrąceniu wierzytelności - zawarcie istotnej umowy (20/2014) /EBI
 31. 20:45 MARSOFT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 25 czerwca 2014 roku. (8/2014) /EBI
 32. 20:45 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. - Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2014 (13/2014) /EBI
 33. 20:45 UNITED S.A. - Zawarcie istotnej umowy (18/2014) /EBI
 34. 20:30 INVISTA S.A. - Realizacja skupu akcji własnych (34/2014)
 35. 20:30 SADOVAYA GROUP S.A. - CHANGE OF THE DATE FOR FILING ANNUAL REPORT 2013 (8/2014)
 36. 20:15 QUMAK S.A. - Zamówienie spełniające kryterium umowy znaczącej (25/2014)
 37. 20:15 MEGARON S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEGARON S.A. na dzień 13 czerwca ...
 38. 20:10 Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20
 39. 20:00 THE FARM 51 GROUP S.A. - Raport okresowy za 2013 rok (11/2014) /EBI
 40. 19:45 CODEMEDIA S.A. - zwołanie ZWZA na dzień 16 czerwca 2014 roku (16/2014) /EBI
 41. 19:35 W Hucie Łabędy powstanie nowa linia technologiczna
 42. 19:33 Zakupy cię uleczą! Pod warunkiem, że... jesteś zdrowy
 43. 19:30 CODEMEDIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzen...
 44. 19:15 ATREM S.A. - Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy (13/2014)
 45. 19:15 ATREM S.A. - Przyjęcie Polityki Dywidendy Atrem S.A. (12/2014)
 46. 19:15 QUERCUS TFI S.A. - Program skupu akcji własnych (26/2014)
 47. 19:15 DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Sprzedaż Abbey House Gallery (33/2014) /EBI
 48. 19:15 MODE S.A. - Raport roczny 2013 MODE SA (5/2014) /EBI
 49. 19:15 VENITI S.A. - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej (30/2014) /EBI
 50. 19:00 PEGAS NONWOVENS S.A. - SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI - Doprecyzowanie tek...
 51. 18:45 PEGAS NONWOVENS S.A. - Proponowane zmiany Statutu - Korekta błędu pisarskiego i doprecyzowanie te...
 52. 18:45 PEGAS NONWOVENS S.A. - Tekst jednolity Statutu - Korekta błędu pisarskiego i doprecyzowanie tekst...
 53. 18:45 Rozmowy Naftohaz-Gazprom: Ukraina nalega na niższą cenę gazu
 54. 18:39 Neutralność GPW
 55. 18:37 Nadal lekka przewaga niedźwiedzi
 56. 18:36 Rynek jest goły
 57. 18:33 Giełdowe banki w niełasce
 58. 18:31 Uspokojenie pod dwóch dniach spadków
 59. 18:30 TVN - Korekta raportów okresowych TVN S.A. (75/2014)
 60. 18:30 TVN - Korekta raportu o numerze 19/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. o tytule: Transakcja zakupu akcj...
 61. 18:30 EKOBOX S.A. - Raport z dywidendy (19/2014) /EBI
 62. 18:30 MYSŁAW - Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta (15/2014) /EBI
 63. 18:30 ICPD - Incorporation of a new subsidiary company (15/2014) /EBI
 64. 18:25 Indeks FTSE 100 na zamknięciu wzrósł o 0,22 proc.
 65. 18:25 CAC 40 na zamknięciu wzrósł o 0,26 proc.
 66. 18:20 DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,28 proc.
 67. 18:15 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 68. 18:15 EKOBOX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA 16 ma...
 69. 18:15 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Interbud-Lublin...
 70. 18:15 ED INVEST S.A. - ED invest S.A. ? przydział obligacji Serii A (11/2014)
 71. 18:15 EKOBOX S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EKOBOX S.A. w dniu 16 maj...
 72. 18:08 Przegląd informacji ze spółek
 73. 18:08 Kalendarium ISBnews
 74. 18:00 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 12 May 2014 and 16 May 2014 (31/2014)
 75. 18:00 AMREST - RB 44/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers...
 76. 18:00 BUDOPOL - Zawarcie aneksu do istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna) (22/2014)
 77. 18:00 WIG30 na zamknięciu wzrósł o 0,05 proc. i wyniósł 2558,34 pkt
 78. 18:00 EKOBOX S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 16 maja 2014r. (18/2014) /EBI
 79. 17:53 RN Ipopema Securities powołała dotychczasowy zarząd na nową kadencję
 80. 17:50 Hausner: wzrost PKB w tym i przyszłym roku na poziomie 4 proc.
 81. 17:48 Za co skarbówka skontroluje zwykłego Kowalskiego?
 82. 17:45 CD PROJEKT SA - Zawarcie aneksów do umów kredytowych (10/2014)
 83. 17:45 DM IDM SA - Zawarcie umowy znaczącej (30/2014)
 84. 17:45 DM IDM SA - Porozumienie o wcześniejszym wykupie obligacji objętych przez DM IDMSA ? umowa znaczą...
 85. 17:45 DM IDM SA - Porozumienie o potrąceniu wierzytelności (29/2014)
 86. 17:45 CERTUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotychczas pos...
 87. 17:45 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2013 r. (43/2014) /EBI
 88. 17:40 Wendel: resort infrastruktury będzie wspierać polskie wynalazki
 89. 17:40 MG: korzystny bilans handlowy utrzyma się w dłuższej perspektywie
 90. 17:38 Indeks WIG30 wzrósł o 0,05% na zamknięciu w piątek
 91. 17:35 W piątek bez większych zmian na rynku walutowym
 92. 17:35 BUX na zamknięciu wzrósł o 1,08 proc.
 93. 17:30 DM IDM SA - Zawarcie umowy znaczącej (27/2014)
 94. 17:30 CERTUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zmiana dotychczas pos...
 95. 17:30 NETIA - Informacja o nabyciu akcji Spółki (33/2041)
 96. 17:30 MAKARONY POLSKIE S.A. - Zmiana terminu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sp...
 97. 17:30 AMREST - RB 43/2014 Nabycie akcji AmRest dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnyc...
 98. 17:30 MEGARON S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (16/2014)
 99. 17:30 CZERWONA TOREBKA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 100. 17:30 MEGARON S.A. - Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A. (17/2014)
 101. 17:30 INC - Nabycie akcji własnych (54/2014)
 102. 17:30 IPOPEMA S.A. - Powołanie członków zarządu na nową kadencję (8/2014)
 103. 17:30 LUG S.A. - Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2013 rok (10/2014) /EBI
 104. 17:30 EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (9/2014) /EBI
 105. 17:23 Akcjonariusze J.W Construction zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy
 106. 17:23 M.Szymański zrezygnował z funkcji prezesa EM&F, powodem ograniczenie kompetencji
 107. 17:15 MEGARON S.A. - Informacja o pozytywnej opinii Rady Nadzorczej co do deklarowanej dywidendy z podz...
 108. 17:15 ORANGEPL - Orange Polska zawarła umowy o finansowanie z Grupą Orange SA. (40/2014)
 109. 17:15 ORANGEPL - Orange Polska zawarła umowy o finansowanie z Grupą Orange SA. (40/2014)
 110. 17:15 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta (68/2014)
 111. 17:15 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od ...
 112. 17:15 STOPKLATKA S.A. - Emisja akcji serii D - uprawnienie do złożenia zapisów (24/2014) /EBI
 113. 17:15 Tusk: wkrótce projekt ws. odroczenie płatności ZUS przez Kompanię Węglową
 114. 17:00 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki (12/2014)
 115. 17:00 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Przekazanie listy akcjonariuszy, posiadających ponad 5 % głosów ...
 116. 17:00 KOMPAP - Nabycie i zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (21/2014)
 117. 17:00 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie (11/2014)
 118. 17:00 SARE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (1/2014)
 119. 17:00 MŚ obniżyło firmom poziomy recyklingu opakowań wielomateriałowych
 120. 17:00 SARE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ SARE SA wraz z projektami uchwał (10/2014) /EBI
 121. 16:50 Korolec: UE nie może być osamotniona ze swoimi celami klimatycznymi
 122. 16:45 GETIN - Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy (17/2014)
 123. 16:45 EUROHOLD BULGARIA AD - Realized results in April 2014 by the companies in the group of Eurohold (...
 124. 16:45 KOMPAP - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (20/2014)
 125. 16:45 BIOERG S.A. - Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 maja 2014 roku (2/2...
 126. 16:45 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. (15/2014) /EBI
 127. 16:45 KANCELARIA MEDIUS S.A. - Zakup dwóch portfeli wierzytelności o wartości 389 033,48zł (19/2014) /EBI
 128. 16:38 Akcjonariusze Qumaka zdecydują o 0,25 zł dywidendy na akcję 16 czerwca
 129. 16:30 QUMAK S.A. - Projekty uchwał, załączniki oraz dokumentacja dot. obrad Zwyczajnego Walnego Zgromad...
 130. 16:30 KRUSZWICA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT ?Kruszwica? S.A. w dniu 11...
 131. 16:30 ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Organ...
 132. 16:30 BIOERG S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Bioerg SA drugiej kadencji (10/2014) /EBI
 133. 16:30 2C PARTNERS S.A. - Informacja o wyborze biegłego rewidenta 2C PARTNERS S.A. (16/2014) /EBI
 134. 16:15 QUMAK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Qumak S....
 135. 16:15 ORBIS - Rezygnacja osoby nadzorującej (20/2014)
 136. 16:15 ELKOP - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2014 r. (28/2014)
 137. 16:15 LENTEX - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 138. 16:15 E-KIOSK S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 r. (4/2014) /EBI
 139. 16:15 CZERWONA TOREBKA S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r. (8/2014)
 140. 16:15 CALL CENTER TOOLS - Zawarcie umowy o ograniczenie zbywalności akcji Emitenta (12/2014) /EBI
 141. 16:00 RELPOL - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem o...
 142. 16:00 SOLAR COMPANY S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy (14/2014)
 143. 16:00 ALCHEMIA - Odwołanie prokury. (20/2014)
 144. 16:00 LENTEX - Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku (43/2014)
 145. 16:00 BRASTER S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu rocznego (36/2014) /EBI
 146. 15:53 Zatrudnienie wzrosło o ok. 0,8% r/r w kwietniu, płace o 4,0% wg analityków
 147. 15:45 VISTULA GROUP - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki w 2014 roku ...
 148. 15:45 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Termin publikacji raportów rocznych (jednostkowego i s...
 149. 15:45 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Mr. Hubert Bojdo resigns from the Supervisory Council of Avia Solutions...
 150. 15:45 Analitycy: ceny na stacjach benzynowych nie powinny się zmienić
 151. 15:45 HEFAL SERWIS S.A. - Podpisanie umowy istotnej - uzupełnienie RB 11/2014 z 24.02.2014 (19/2014) /EBI
 152. 15:45 WDBBU - Wypłata dywidendy ze spółki zależnej - EKU Sp. z o.o. (12/2014) /EBI
 153. 15:39 Nawet 10 tys. zł za leżenie na trawie
 154. 15:30 SAPLING S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów \ na ZWZ Sapling ...
 155. 15:30 TRAKCJA S.A. - Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (16/2014)
 156. 15:30 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 157. 15:30 WISTIL - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó...
 158. 15:30 AC S.A. - Nowy operator systemu ESPI (16/2014)
 159. 15:30 Rubicon Partners SA - Spełnienie się warunku zawieszającego zawartej warunkowej znaczącej umowy o...
 160. 15:30 BIOERG S.A. - Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 maja 2014 roku (2/2...
 161. 15:30 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (18/2014) /EBI
 162. 15:24 Igrzyska tak, ale nie za tyle pieniędzy
 163. 15:15 PKNORLEN - Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKN ORLEN S.A. ...
 164. 15:15 BOŚ SA - Nabycie akcji BOŚ S.A. przez Prezesa Zarządu Banku (25/2014)
 165. 15:15 TRAKCJA S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (15/2014)
 166. 15:15 ALIOR BANK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wa...
 167. 15:15 TRAKCJA S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (13/2014)
 168. 15:15 TRAKCJA S.A. - Informacja o powołaniu osób zarządzających (14/2014)
 169. 15:15 WISTIL - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL?S.A. ...
 170. 15:15 NETIA - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Netii (32/2014) (32/2014)
 171. 15:15 ADVERTIGO S.A. - Raport roczny ADVERTIGO S.A. za 2013 rok (9/2014) /EBI
 172. 15:15 ABAK S.A. - Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013 rok (8/2014) /EBI
 173. 15:15 EGB Investments S.A. - Zakończenie emisji obligacji serii Ź. (39/2014) /EBI
 174. 15:10 Tusk: energetyka nie jest domeną tylko wolnego rynku (krótka2)
 175. 15:10 Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15
 176. 15:08 Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT
 177. 15:00 FERRO S.A. - Zamiana warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki (12/2014)
 178. 15:00 NOVITA - stanowisko Zarządu NOVITA S.A. dotyczące ogłoszonego przez Lentex S.A. w dniu 29 IV 2014...
 179. 14:55 Tusk: wkrótce projekt ws. odroczenie płatności ZUS przez Kompanię Węglową (krótka)
 180. 14:53 Liczba rozpoczętych budów domów w USA wzrosła do 1072 tys. w kwietniu
 181. 14:50 Trzaskowski: cyfryzacja to nie tylko technologie, to proces społeczny
 182. 14:45 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (11/2014)
 183. 14:45 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11.06.2014r. (1/2...
 184. 14:45 OPTEAM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A. (23/2014)
 185. 14:45 FAMUR S.A. - Opinia Rady Nadzorczej FAMUR S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji d...
 186. 14:45 BZWBK - Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjęty...
 187. 14:45 BZWBK - Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjęty...
 188. 14:45 UNIMA 2000 S.A - Zawarcie znaczącej umowy (17/2014)
 189. 14:45 PKP CARGO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKP CARGO ...
 190. 14:45 OPTEAM S.A. - Wniosek Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie terminów: dnia dywidendy i wypłaty dywide...
 191. 14:45 PKNORLEN - Transakcje na instrumentach finansowych PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko zwi...
 192. 14:45 BLACK POINT S.A. - Korekta raportu okresowego za I kwartał 2014 r. (6/2014) /EBI
 193. 14:45 WRATISLAV - Raport kwartalny za I kwartał 2014 (3/2014) /EBI
 194. 14:45 SAPLING S.A. - Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej SAPLING S.A. (13/2014) /EBI
 195. 14:38 Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje
 196. 14:36 Polscy policjanci mogą teraz łapać przestępców w Niemczech
 197. 14:33 13 tys. zł minimalnej pensji. Mieszkańcy powiedzieli "nie"
 198. 14:30 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (20/2014)
 199. 14:30 SECO/WARWICK S.A. - Kontrakty terminowe ? umowa znacząca (20/2014)
 200. 14:30 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (15/2014)
 201. 14:30 QUMAK S.A. - Wybór audytora (22/2014)
 202. 14:30 GTC - Zmiana w składzie rady nadzorczej Globe Trade Centre S.A. (24/2014)
 203. 14:30 QUMAK S.A. - Rekomendacja Rady Nadzorczej Qumak S.A. dotycząca podziału zysku za rok 2013 i wypła...
 204. 14:30 ELBUDOWA - Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA (7/2014) /EBI
 205. 14:30 ADVERTIGO S.A. - Korekta raportu kwartalnego ADVERTIGO S.A. za IV kwartał 2013 r. (8/2014) /EBI
 206. 14:30 ROVITA S.A. - Korekta do raportu 06/2014 - opinia Biegłego Rewidenta. (9/2014) /EBI
 207. 14:21 Mafia to największy biznes Włoch
 208. 14:15 PKNORLEN - Dopuszczenie obligacji PKN ORLEN S.A. serii F do obrotu giełdowego (168/2014)
 209. 14:15 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (6/2014) /EBI
 210. 14:08 Getin Noble Bank nie wyklucza emisji obligacji na 100-200 mln zł w II kw.
 211. 14:08 EBOR udzieli Axtone 27 mln euro kredytu
 212. 14:00 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (14/2014)
 213. 14:00 T2 INVESTMENT S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (10/2014) /EBI
 214. 14:00 BLUMERANG - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (10/2014) /EBI
 215. 14:00 HBREAVIS - Announcement on Ratio of Financial Indebtedness to Consolidated Assets (5/2014) /EBI
 216. 13:45 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Chemoservis-Dwory S...
 217. 13:45 POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna ? zgoda wierzycieli na przesunięcie terminu wykonania niekt...
 218. 13:45 UNIBEP S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. na dzień 12 cze...
 219. 13:45 BLUMERANG INVESTORS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (4/2014)
 220. 13:45 GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza ? ...
 221. 13:45 WIND MOBILE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (9/2014)
 222. 13:45 PEKAES - Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA zw...
 223. 13:45 PEMUG - Zawarcie umowy znaczącej (2/2014)
 224. 13:45 ENERGOINSTAL S.A. - Powołanie osób nadzorujących. (25/2014)
 225. 13:45 BUWOG AG - Release of other admission duties to follow according to Article 82 Section 9 BörseG (...
 226. 13:45 LEASING-EXPERTS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę mającą dostęp do infor...
 227. 13:45 PEKAES - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA zwołane na dzień 15 ...
 228. 13:45 GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Korekta załącznika do komunikatu nr 3/2014 ( Zawiadomienie o zwołaniu ...
 229. 13:45 LEASING-EXPERTS S.A. - Nabycie akcji własnych przez LEASING-EXPERTS S.A. (32/2014) /EBI
 230. 13:45 GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Korekta załącznika RB 13/2014 Zawiadomienie o zwołaniu ZWZ (14/2014) /EBI
 231. 13:43 Ile zarabiają urzędnicy?
 232. 13:38 Barometr Carrefour wzrósł do -4,6 pkt w maju, jest najwyżej od sierpnia 2010 r.
 233. 13:30 T2 INVESTMENT S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (3/2014)
 234. 13:30 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Wyznaczenie Dnia Referencyjnego w procesie scalania akcji Chemoservis-Dw...
 235. 13:30 08OCTAVA - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava zwołanego na 16 czerwca...
 236. 13:30 08OCTAVA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A. (4/2014)
 237. 13:30 ERG SA - Zmiany w Statucie Spółki zatwierdzone przez ZWZ w dniu 15 maja 2014. (9/2014) /EBI
 238. 13:30 Kopahaus S.A. - Zarejestrowanie akcji serii F w KDPW. (16/2014) /EBI
 239. 13:25 Kolejna runda konsultacji w sprawie gazu
 240. 13:23 Action wyemituje obligacje, myśli o kupnie 'najlepszych sklepów' Avansu
 241. 13:20 Sprawdź, gdzie najbardziej spadły ceny mieszkań
 242. 13:20 Rosja: możemy obniżyć ceny gazu dla Ukrainy
 243. 13:15 SECO/WARWICK S.A. - Informacja o nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A. (19/2014)
 244. 13:15 BIOERG S.A. - Informacja o częściowym niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego (8/2014) /EBI
 245. 13:08 DM IDMSA obniżył wycenę JW Construction do 3,6 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'
 246. 13:08 Backlog Grupy Vistal jest wart 216 mln zł, w negocjacjach umowy na 161 mln zł
 247. 13:08 Buty z Biedronki na podwoziu od Nike
 248. 13:05 VI Kongres IR SEG: komunikacja z inwestorem a wycena spółki giełdowej
 249. 13:00 ENERGOINSTAL S.A. - Informacja o wypłacie dywidendy za 2013r. (24/2014)
 250. 13:00 EUROIMPLANT S.A. - Raport Kwartalny (6/2014)
 251. 12:53 DM Millennium podniósł wycenę Handlowego do 115,2 zł, nadal zaleca 'akumuluj'
 252. 12:53 Hawe zrealizowało założenia na I kw. i optymistycznie patrzy na cały 2014 r.
 253. 12:53 II Kongres Klastrów Polskich odbędzie się 20 maja w Sejmie
 254. 12:50 MF liczy na uchwalenie jesienią nowych przepisów o janosikowym
 255. 12:45 KREDYT INKASO S.A. - Informacja o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Ink...
 256. 12:45 ENERGOINSTAL S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOINSTAL...
 257. 12:45 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA dokonane przez osobę blisko związaną z cz...
 258. 12:45 Majszczyk: wynik budżetu w 2014 r. może być lepszy od założeń
 259. 12:45 MARSOFT S.A. - Raport za I kwartał 2014r. (7/2014) /EBI
 260. 12:45 HBREAVIS - Annual report of the Issuer for financial year ended on 31 December 2013 (4/2014) /EBI
 261. 12:45 T2 INVESTMENT S.A. - Raport roczny za 2013 rok (9/2014) /EBI
 262. 12:38 Unibep rekomenduje 0,12 zł dywidendy na akcję za 2013 r.
 263. 12:38 JSW ogranicza capex, ale nie planuje rewizji polityki dywidendowej
 264. 12:38 Action wchodzi w produkcję gier mobilnych, pierwszy tytuł na początku 2015 r.
 265. 12:30 Ceny węgla koksowego JSW w II kwartale spadły
 266. 12:30 BLUMERANG - Jednostkowy raport roczny za rok 2013 (9/2014) /EBI
 267. 12:30 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. - Publikacja Memorandum Informacyjnego na stronie GPW(38/2014) /EBI
 268. 12:29 Dzisiaj dolarowi mogą zaszkodzić dane z rynku nieruchomości
 269. 12:25 W KPRM rozpoczęło się spotkanie premiera z górnikami
 270. 12:23 'Dzień Inwestora z Energą' odbędzie się 21 maja na Stadionie Narodowym
 271. 12:15 GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę zależną (67/2014)
 272. 12:15 UNIBEP S.A. - Pozytywna rekomendacja Zarządu UNIBEP S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2013r. (3...
 273. 12:15 NETMEDIA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (6/2014)
 274. 12:15 ELEKTROMONT S.A. - Istotna informacja (24/2014) /EBI
 275. 12:15 SAPLING S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ dn. 15.05.2014 r. (12/2014) /EBI
 276. 12:14 Pracownicy niedopasowani do potrzeb pracodawców
 277. 12:13 Miliony książek w Biedronce. Każda za 5 złotych
 278. 12:00 MIRACULUM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 279. 12:00 EKOKOGENERACJA S.A. - Podpisanie istotnej umowy przez Ekokogeneracja S.A. (33/2014) /EBI
 280. 12:00 LAB - Nabycie aktywów o istotnej wartości (10/2014) /EBI
 281. 11:55 Tabela kursów średnich NBP nr 94/A/NBP/2014
 282. 11:53 SII: Indeks INI wzrósł o 9,5 pkt do +4,0 pkt w tym tygodniu
 283. 11:45 PRAGMA INKASO S.A. - Korekta raportu okresowego za I kwartał 2014 roku (15/2014)
 284. 11:45 W. Brytania/ Rekordowa kara za nieuczciwe praktyki w energetyce
 285. 11:45 PRAGMA INKASO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2014
 286. 11:35 Piechociński i Szeremeta o relacjach gospodarczych Polska-Ukraina
 287. 11:32 Banki muszą zostać ukarane, uważa... bankowiec
 288. 11:30 KETY - Rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych (33/2014)
 289. 11:30 PLAZA CENTERS N.V. - IMPORTANT NOTICE REGARDING FILING AND VOTING IN DUTCH RESTRUCTURING PROCEE...
 290. 11:30 MIRACULUM S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku (29/2014)
 291. 11:30 MEGA SONIC S.A. - Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej (14/2014) /EBI
 292. 11:30 CALESCO S.A. - Raport Roczny za rok 2013. (7/2014) /EBI
 293. 11:30 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - IPF plc\'s purchase of own shares (29/2014) /EBI
 294. 11:15 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum ...
 295. 11:14 Idealny Pracodawca 2014
 296. 11:14 Kontrakt na Pendolino może zostać zerwany
 297. 11:00 MAGELLAN S.A. - Umowa dotycząca programu emisji obligacji Magellan S.A. (59/2014)
 298. 11:00 STALPRODUKT - Zawarcie Aneksu Emitenta do znaczącej umowy warunkowej przez podmiot zależny od Em...
 299. 11:00 MAGELLAN S.A. - Zawarcie umów związanych z zarządzaniem aktywami funduszu inwestycyjnego zamknięt...
 300. 11:00 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Wybór przez pracowników osób do Rady Nadzorczej Spółki (11/2014)
 301. 11:00 T2INVEST - harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku (8/2014) /EBI
 302. 10:53 IMC podtrzymało prognozy na cały 2014 r., dewaluacja hrywny wpłynie pozytywnie
 303. 10:53 Strata netto EM&F wyniosła 58,40 mln zł w I kw. 2014 r. (aktual.)
 304. 10:53 JSW obcina 3-letni capex o 1,15 mld zł, średnioroczny spadnie poniżej 2 mld zł
 305. 10:50 Ukraina chce przeprowadzić audyt ws. embarga na polskie mięso
 306. 10:45 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp...
 307. 10:38 Getin Holding chce sfinalizować przejęcie spółek leasingowych w III kw.
 308. 10:30 TELESTRADA S.A. - Korekta raportu bieżącego 13/2014 z dnia 15.05.2014 "Raport kwartalny skonsolid...
 309. 10:30 PROJPRZEM - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZ PROJPRZEM S.A. w dniu 13.05.201...
 310. 10:30 A.C.E. S.A. - The Annual General Meeting of Shareholders, June 17, 2014 - Convening Notice (29/2014)
 311. 10:30 ACEA: w kwietniu liczba zarejestrowanych w Polsce aut wzrosła o 16,8 proc.
 312. 10:30 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby... (15/2014) /EBI
 313. 10:25 KI Chemistry ma zgodę UOKiK na przejęcie Ciechu
 314. 10:23 Strata netto ZUE zmniejszyła się r/r do 1,74 mln zł w I kw. 2014 r. (aktual.)
 315. 10:15 RELPOL - Rekomendacja wypłaty dywidendy (9/2014)
 316. 10:15 KE gotowa do konsultacji gazowych z Rosją i Ukrainą w każdej chwili
 317. 10:15 TELESTRADA S.A. - Korekta RB13/2014 Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2014 (14/2014) /EBI
 318. 10:15 HBREAVIS - Consolidated annual audited financial statements of the Suretyship Provider (3/2014) /EBI
 319. 10:14 Chiny: wieprzowa ofensywa Sawickiego
 320. 10:08 Libet spodziewa się znacznego wzrostu rynku kostki w kolejnych latach
 321. 10:08 KI Chemistry z grupy Kulczyk Investments ma zgodę UOKiK na przejęciu Ciechu
 322. 10:01 PKB rośnie a złoty osłabia się
 323. 10:00 SZAR S.A. - Raport Roczny SZAR SA za rok obrotowy 2013 (11/2014) /EBI
 324. 10:00 SMS KREDYT HOLDING S.A. - umowa dot. rozwoju sieci dystrybucji pożyczek gotówkowych (27/2014) /EBI
 325. 09:53 Famur liczy na ok. 20 mln zł poprawy wyników rocznie dzięki PIO
 326. 09:45 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (19/2014)
 327. 09:45 STALPROFI - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA (13/2014)
 328. 09:38 ACEA: Liczba rejestracji nowych aut pasażerskich wzrosła o 16,8% r/r w kwietniu
 329. 09:30 RELPOL - Wybór audytora spółki na rok 2014. (8/2014)
 330. 09:30 STALPROFI - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA (12/2014)
 331. 09:30 IndygoTech Minerals S.A. - Podpisanie umowy o współpracy w zakresie sprzedaży izostatycznych syst...
 332. 09:20 Korekcyjne umocnienie euro
 333. 09:18 Nerwowy koniec tygodnia
 334. 09:16 Wall Street zasiała niepokój
 335. 09:15 LZMO S.A. - umowa o współpracy w sprzedaży izostatycznych systemów kominowych (21/2014) /EBI
 336. 09:14 Pospieszne ozusowanie umów zleceń groźne dla szpitali
 337. 09:08 BM BGŻ rekomenduje 'kupuj' Amikę z ceną docelową 142,88 zł
 338. 09:03 Od dotacji należy się podatek
 339. 09:00 TIM - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZ TIM SA w dniu 12.05.2014r. (18/...
 340. 08:53 Colian oczekuje efektów synergii Jutrzenki Colian i Solidarności w II półroczu
 341. 08:45 MIRBUD S.A. - Powiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów (10/2014)
 342. 08:45 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Premiera gry Frederic-Resurrection of Music na Steam (42/2014) /EBI
 343. 08:35 W Kanadzie program lojalnościowy tak dobry jak rządowe papiery
 344. 08:27 Rosja chce wstrzymać import naszych jabłek
 345. 08:23 Getin Holding kupi VB Leasing Polska i VB Leasing Romania za ok. 163 mln zł
 346. 08:20 Ceny miedzi w Londynie bez zmian, ale traderzy optymistami z powodu zapasów
 347. 08:15 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE - Transaction in own shares (25/2014)
 348. 07:59 Dobre dane z polskiej gospodarki nie pomogły PLN
 349. 07:56 Rosjanie mieszają na polskim rynku gazu
 350. 07:53 Strata netto Elektrobudowy wyniosła 3,25 mln zł w I kw. 2014 r.
 351. 07:53 PARP zatwierdziła 12,5 mln zł dofinansowania na analizator PZ Cormay
 352. 07:53 Zysk netto NTT wzrósł r/r do 0,49 mln zł w I kw. 2014 r.
 353. 07:53 Strata netto EFH zmniejszyła się r/r do 3,86 mln zł w I kw. 2014 r.
 354. 07:53 Zysk netto Ceramiki Nowa Gala wyniósł 0,94 mln zł w I kw. 2014 r.
 355. 07:38 Zysk netto Cognoru to 6,92 mln zł w I kw. 2014 r. wobec straty rok wcześniej
 356. 07:38 Strata netto Ganta zmniejszyła się r/r do 17,34 mln zł w I kw. 2014 r.
 357. 07:38 Strata netto Vistula Group spadła r/r do 2,47 mln zł w I kw. 2014 r.
 358. 07:38 Zysk netto Peixin spadł r/r do 2,63 mln euro w I kw. 2014 r. (wycofanie)
 359. 07:38 Zysk netto Peixin wzrósł r/r do 3,21 mln euro w I kw. 2014 r.
 360. 07:38 Zysk netto Unibepu wzrósł r/r do 2,86 mln zł w I kw. 2014 r.
 361. 07:38 Zysk netto Konsorcjum Stali to 1,86 mln zł w I kw. wobec straty rok wcześniej
 362. 07:38 Strata netto Infovide-Matrix zmniejszyła się r/r do 0,48 mln zł w I kw. 2014 r.
 363. 07:38 Strata netto Biotonu zwiększyła się r/r do 5,05 mln zł w I kw. 2014 r.
 364. 07:38 Zysk netto Prime Car Management wzrósł r/r do 15,09 mln zł w I kw. 2014 r.
 365. 07:38 Zysk netto Medicalgorithmics wzrósł r/r do 3,77 mln zł w I kw. 2014 r.
 366. 07:38 Strata netto Rovese wyniosła 197,77 mln zł w I kw. przez osłabienie hrywny
 367. 07:38 Zysk netto Polnordu wzrósł r/r do 2,31 mln zł w I kw. 2014 r.
 368. 07:38 Strata netto Rank Progress zwiększyła się r/r do 5,70 mln zł w I kw. 2014 r.
 369. 07:38 Strata netto JSW to 90,18 mln zł w I kw. 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
 370. 07:38 Zysk netto Mostostalu Zabrze wzrósł r/r do 4,10 mln zł w I kw. 2014 r.
 371. 07:23 Zysk netto Amiki wzrósł r/r do 13,09 mln zł w I kw. 2014 r.
 372. 07:23 Akcjonariusze Pegas zdecydują o 1,10 euro dywidendy na akcję 16 czerwca
 373. 07:23 Strata netto IMC to 31,55 mln USD w I kw. 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
 374. 07:23 Zysk netto Rawlplug to 1,58 mln zł w I kw. 2014 r. wobec straty rok wcześniej
 375. 07:23 Strata netto Czerwonej Torebki to 38,40 mln zł w I kw. wobec zysku rok wcześniej
 376. 07:23 Zysk netto Coliana wzrósł r/r do 5,86 mln zł w I kw. 2014 r.
 377. 07:23 Strata netto Mediatelu zmnieszyła się r/r do 1,17 mln zł w I kw. 2014 r.
 378. 07:23 Zysk netto spółki Arteria wzrósł r/r do 2,00 mln zł w I kw. 2014 r.
 379. 07:23 Zysk netto Peixin spadł r/r do 2,63 mln euro w I kw. 2014 r.
 380. 07:23 Zysk netto Getin Noble Banku wzrósł r/r do 130,05 mln zł w I kw. 2014 r.
 381. 07:23 Zysk netto PZ Cormay wzrósł r/r do 3,27 mln zł w I kw. 2014 r.
 382. 07:23 Zysk netto Hawe obniżył się r/r do 7,18 mln zł w I kw. 2014 r.
 383. 07:23 Strata netto Petrolinvestu to 54,12 mln zł w I kw. przez różnice kursowe
 384. 07:23 Strata netto DM IDMSA to 36,92 mln zł w I kw. 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
 385. 07:23 Zysk netto ZM Henryk Kania wzrósł r/r do 6,03 mln zł w I kw. 2014 r.
 386. 07:23 Strata netto ZUE spadła r/r do 1,74 mln zł w I kw. 2014 r.
 387. 07:23 Zysk netto Integer.pl spadł r/r do 2,20 mln zł w I kw. 2014 r.
 388. 07:23 Strata netto Selena FM wzrosła r/r do 16,79 mln zł w I kw. 2014 r.
 389. 07:23 Polimex naruszył umowę z wierzycielami nie utrzymując wskaźnika finansowego
 390. 07:23 Strata netto z dział. kont. NFI EM&F wzrosła r/r do 60,81 mln zł w I kw. 2014 r.
 391. 07:23 Zysk netto W Investments wzrósł r/r do 6,85 mln zł w I kw. 2014 r.
 392. 07:23 Strata netto BBI Development to 1,20 mln zł w I kw. wobec zysku rok wcześniej
 393. 07:23 Zysk netto Kino Polska wzrósł r/r do 39,47 mln zł w I kw. 2014 r.
 394. 07:23 Zysk netto Vindexusa to 1,40 mln zł w I kw. 2014 r. wobec straty rok wcześniej
 395. 07:23 Kino Polska TV obniżyła prognozę EBITDA do 42 mln zł na 2014 rok
 396. 07:23 Zysk netto Wasko wzrósł r/r do 3,67 mln zł w I kw. 2014 r.
 397. 07:08 Przegląd prasy
 398. 07:08 Notowania wybranych surowców mineralnych
 399. 07:08 Echo Investment wyemitowało obligacje o wartości 70,5 mln zł
 400. 07:08 Zysk netto Newagu wzrósł r/r do 3,94 mln zł w I kw. 2014 r.
 401. 07:08 Zysk netto Synthos spadł r/r do 108,08 mln zł w I kw. 2014 r.
 402. 07:08 Zysk netto CD Projekt to 1,50 mln zł w I kw., Wiedźmin 3 w decydującej fazie
 403. 07:08 Akcjonariusze Alior Banku zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2013 r.
 404. 07:08 Zysk netto ZE PAK spadł r/r do 52,44 mln zł w I kw. 2014 r.
 405. 07:08 Zysk netto Mostostalu Warszawa to 1,57 mln zł w I kw. wobec straty rok wcześniej
 406. 07:08 Zysk netto Rafako spadł r/r do 3,37 mln zł w I kw. 2014 r.
 407. 07:08 Zysk netto ACE wzrósł r/r do 0,95 mln euro w I kw. 2014 r.
 408. 07:08 Strata netto CI Games to 1,46 mln zł w I kw. 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
 409. 07:08 Zysk netto Marvipolu wzrósł r/r do 19,68 mln zł w I kw. 2014 r.
 410. 07:08 Zysk netto Atende to 0,05 mln zł w I kw. 2014 r. wobec straty rok wcześniej
 411. 07:08 Zysk netto Comarchu wzrósł r/r do 5,43 mln zł w I kw. 2014 r.
 412. 07:08 Zysk netto Action wzrósł r/r do 17,32 mln zł w I kw. 2014 r.
 413. 07:08 Zysk netto Inter Cars wzrósł r/r do 33,47 mln zł w I kw. 2014 r.
 414. 07:08 Zysk netto Famuru spadł r/r do 28,99 mln zł w I kw. 2014 r.
 415. 07:08 Zysk netto Capital Park zmniejszył się r/r do 4,38 mln zł w I kw. 2014 r.
 416. 07:08 Zysk netto Ferrum wyniósł 0,49 mln zł w I kw. 2014 wobec straty rok wcześniej
 417. 07:08 Spółka należąca do funduszu MCI kupiła 5% udziałów w Netii za ok. 94,5 mln zł
 418. 07:08 Zysk netto Sfinks Polska to 0,87 mln zł w I kw. 2014 wobec straty rok wcześniej
 419. 07:08 Zysk netto Voxel spadł r/r do 1,32 mln zł w I kw. 2014 r.
 420. 07:08 Zysk netto ATM Grupa to 4,04 mln zł w I kw. 2014 r. wobec straty rok wcześniej
 421. 07:08 Zysk netto Feerum wzrósł r/r do 1,81 mln zł w I kw. 2014 r.
 422. 07:08 Strata netto PBG wzrosła r/r do 35,95 mln zł w I kw. 2014 r.
 423. 07:08 Zysk netto Pragma Inkaso wzrósł r/r do 1,34 mln zł w I kw. 2014 r.
 424. 07:08 Zysk netto Avia Solutions Group spadł r/r do 1,64 mln LTL w I kw. 2014 r.
 425. 07:05 Cichoń: za rok możliwe założenia nowego kodeksu podatkowego
 426. 06:36 Terapeuci-klauny wyszli na ulicę. Chcą więcej uznania i pieniędzy
 427. 06:35 Atos IT Services zatrudni 850 pracowników
 428. 06:26 Sąd Najwyższy: prawo jest mało skuteczne
 429. 06:20 W piątek spotkanie premiera z górnikami w sprawie Kompanii Węglowej
 430. 06:16 Rosjanin non grata
 431. 06:15 NOWAGALA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
 432. 05:05 Powódź? Migiem po polisę
 433. 02:50 Polskie firmy coraz śmielej podbijają świat
 434. 02:15 DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2014 (32/2014) /EBI