Trwa ładowanie...
dskaxtf

Artykuły z dnia: 2011.12.23 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (48/2011)
 2. 23:33 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (216/2011)
 3. 22:48 GRAAL - Informacja o nabyciu akcji własnych (51/2011)
 4. 22:48 GRAAL - Informacja o nabyciu akcji własnych (50/2011)
 5. 22:48 VIRTUAL VISION S.A. - Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji (8/2011)
 6. 22:48 VIRTUAL VISION S.A. - Nabycie i zbycie akcji przez podmiot powiązany (9/2011)
 7. 22:48 STOPKLATKA S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans...
 8. 22:48 STOPKLATKA S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans...
 9. 22:33 MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych w Banku BGŻ S.A. (47/2011)
 10. 22:03 TPSA - Rezygnacja osoby nadzorującej. (153/2011)
 11. 22:03 TPSA - Rezygnacja osoby nadzorującej. (153/2011)
 12. 22:03 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 13. 21:48 REINHOLD POLSKA AB - Nowa data publikacji raportu audytora/ New announcement date of the auditors...
 14. 21:33 REINHOLD POLSKA AB - Niespełnienie warunku zawieszającego umowy przedwstępnej/ Non fulfillment of...
 15. 21:18 BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (110/2011)
 16. 21:18 DROZAPOL - Skup akcji własnych (108/2011)
 17. 20:48 HERKULES S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach HERKULES S.A. zawartych na podstawie art. 16...
 18. 20:33 06MAGNA - Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej (40/2011)
 19. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 23 grudnia, 20.00
 20. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 23 grudnia, 20.00
 21. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 23 grudnia, 20.00
 22. 20:03 JUPITER NFI SA - Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Eurofaktor S.A. ...
 23. 19:33 BAKALLAND S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z SGB-Bank S.A. (uprzednio Mazowiecki Bank...
 24. 19:33 BAKALLAND S.A. - Podpisanie aneksów do umów kredytowych z DZ Bank Polska S.A. (148/2011)
 25. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 26. 19:18 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (146/2011)
 27. 19:18 HYPERION S.A. - Informacja osoby zobowiązanej. (62/2011)
 28. 19:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (142/2011)
 29. 19:18 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (145/2011)
 30. 19:03 FERRUM - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej "FERRUM" Spółka Akcyjna. (141/2011)
 31. 18:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 32. 18:53 PKW Afganistan: pożegnanie zmarłego żołnierza (komunikat)
 33. 18:53 GPW: lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o akcje spółki ADMUSIC oraz YELLOWHAT
 34. 18:53 Trzy banki wypowiedziały umowy kredytowe spółce zależnej Trakcji-Tiltry
 35. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 36. 18:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 37. 18:38 Transakcje pakietowe
 38. 18:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 22.12.2011
 39. 18:23 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 40. 18:23 Jupiter NFI wezwał do sprzedaży 406.458 akcji spółki Eurofaktor po 2,28 zł za akcję
 41. 18:11 Bezpieczny finał tygodnia
 42. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 43. 18:03 SEVENET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA z dnia 23.12.2011 ...
 44. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 23.12.2011
 45. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 46. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 47. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2168,83 pkt (0,95%)
 48. 17:53 Stawka Polonia spadła do 3,35 proc. z 3,90 proc. - NBP
 49. 17:48 Inwestorzy wolą kupować prezenty niż akcje
 50. 17:48 SYNTHOS - Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę Zależną Emitenta (41/2011)
 51. 17:48 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (61/2011)
 52. 17:48 MARVIPOL S.A. - Informacja o obrocie akcjami Emitenta. (215/2011)
 53. 17:48 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o wypowiedzeniu umów kredytowych spółce zależnej od Emitenta (82...
 54. 17:48 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawarcie umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A. przez ROBYG S.A. (61/...
 55. 17:48 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 56. 17:46 Tydzień umocnienia złotego
 57. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 58. 17:38 MSiT ws.raportu NIK (komunikat)
 59. 17:33 SEVENET S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 23.12.2011 (3/2011)
 60. 17:23 GPW: wyznaczenia pierwszego dnia akcji MW TENIS SA
 61. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 23 grudnia, 17.00
 62. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 23 grudnia, 17.00
 63. 17:23 Najdroższe alkohole świata
 64. 17:18 TRITON - Zawarcie umowy o znacznej wartości przez spółkę zależną (13/2011)
 65. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 21.12.2011
 66. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 22.12.2011
 67. 17:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (166/2011)
 68. 16:53 GPW: Animator Rynku dla praw do akcji spółki SUPER PREMIUM CARS SA
 69. 16:38 GPW: Animator Rynku dla praw poboru akcji spółki FOREVER ENTERTAINMENT SA
 70. 16:38 GPW: Animator Rynku dla akcji spółki BINARY HELIX SA
 71. 16:38 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA emisja obligacji serii A
 72. 16:38 PLN stabilny, może umacniać się do końca roku (opis)
 73. 16:33 GPW - Emisja obligacji serii A Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (31/2011)
 74. 16:23 GPW: Animator Rynku dla praw do akcji spółki ALDA
 75. 16:18 QUERCUS TFI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (41/2011)
 76. 16:08 Paged planuje przeznaczyć do 20 mln zł na skup akcji własnych w celu umorzenia
 77. 16:05 Anna Streżyńska przestanie być prezesem UKE
 78. 16:03 Tydzień pod znakiem konsolidacji eurodolara
 79. 16:03 - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (60/2011)
 80. 16:03 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży (49/2011)
 81. 15:59 Najniższy przedział zmian kursu od wigilii 2010 roku
 82. 15:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 15:53 Altus TFI zmniejszyło zaangażowanie w Energopolu-Południe do poniżej 5 proc.
 84. 15:48 OPTONET S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zejściu z progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA S...
 85. 15:48 OPTONET S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2011)
 86. 15:48 CERSANIT - Zamknięcie subskrypcji akcji serii H (40/2011)
 87. 15:48 OPTONET S.A. - Transakcja akcjami Emitenta (3/2011)
 88. 15:48 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (99/2011)
 89. 15:40 MF chce wykupić przed terminem bony o wartości 1-2 mld zł
 90. 15:38 MON: uroczystości pogrzebowe żołnierzy (komunikat)
 91. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 92. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 7614,50 USD za tonę
 93. 15:38 Konsorcjum z Astaldi złożyło najkorzystniejszą ofertę na budową spalarni śmieci w Bydgoszczy
 94. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 15:33 PAGED - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 stycznia 2012 r. (28/2011)
 96. 15:33 UNIMA 2000 S.A - Nabycie akcji własnych (28/2011)
 97. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 98. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 99. 15:18 DROP S.A. - Wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (36/2011)
 100. 15:18 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez Zamet Industry S.A. ze spółkami należącymi d...
 101. 15:18 ENERGOPOL - Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2)...
 102. 15:18 COMPLEX S.A. - Zawiadomienie o dokonaniu wpisu na rzecz ING Bank Śląski S.A. do hipoteki na nieru...
 103. 15:18 CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (87/2011)
 104. 15:18 BBI CAPITAL NFI SA - zawarcie porozumienia w sprawie wydłużenia terminu zapłaty za akcje (58/2011)
 105. 15:18 COMPLEX S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości na rzecz BRE Bank S.A. (64/2011)
 106. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 15:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 15:08 Anna Streżyńska od końca stycznia 2012 r. przestanie być prezesem UKE
 109. 15:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej - poprawiona
 110. 15:08 Moody's obniżył długoterminowy i krótkoterminowy rating depozytów Nova KBM
 111. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 112. 15:03 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (101/2011)
 113. 15:03 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 114. 15:03 ECHO - Umowa o generalne wykonanie obiektu (63/2011)
 115. 14:53 W tygodniu od 11 do 18 XII drożały wieprzowina, bydło i mąka - ZSRIR (tabela)
 116. 14:53 W I poł. XII MF odkupiło obligacje zagr. za 37,1 mln USD i 6,0 mln EUR - komunikat
 117. 14:53 MF przeprowadzi we wtorek odkup bonów za 1,0-2,0 mld zł - komunikat
 118. 14:51 Niezdrowa praca nocna
 119. 14:48 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 120. 14:48 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 121. 14:48 MOBINI S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (25/2011)
 122. 14:48 SUWARY - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadz...
 123. 14:48 CASPAR AM SA - Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej (4/2011)
 124. 14:44 Ile kosztuje jeden niezaangażowany pracownik?
 125. 14:40 Popełniają samobójstwa, mino sukcesu
 126. 14:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 127. 14:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 14:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 129. 14:38 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 74,5 mld zł
 130. 14:33 CEZ, a.s. - ČEZ zawarł ze spółką Dalkia umowę opcji (68/2011)
 131. 14:33 BBI CAPITAL NFI SA - NABYCIE AKCJI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A. Z SIEDZIBĄ W BARLINK...
 132. 14:33 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Moody?s revised the current ratings of Nova KBM (31/2011)
 133. 14:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (77/2011)
 134. 14:33 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Zawiadomienia o zbyciu akcji Emitenta (60/2011)
 135. 14:20 Sprzedaż gruntu z VAT-em tylko w ramach działalności gospodarczej
 136. 14:18 BBI CAPITAL NFI SA - sprzedaż akcji spółki Call2Action S.A. (56/2011)
 137. 14:18 SUWARY - Podpisanie umowy sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. (47/2011)
 138. 14:18 BBI CAPITAL NFI SA - spełnienie warunku z umowy zobowiązującej do zbycia akcji Call2Action S.A (5...
 139. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 140. 14:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki INTERNET MEDIA SERVICES SA
 141. 14:03 PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (60/2011)
 142. 14:03 LENTEX - Zakup akcji przez prokurenta Zakładów "Lentex" S.A. (165/2011)
 143. 13:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 13:53 Amica podwyższyła limit buy-backu, skupi do 20 proc. akcji
 145. 13:53 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 146. 13:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 147. 13:48 LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (30/2011)
 148. 13:48 SUWARY - Podpisanie Aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży Udziałów Kartpol Group Sp. z o.o. (46...
 149. 13:38 GPW: Animator Rynku dla akcji spółki LEGAL STREAM SA
 150. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 151. 13:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 13:38 GPW: umowa o pełnienie funkcji animatora emitenta
 153. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 154. 13:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 155. 13:33 GRAJEWO - Nabycie własności całości linii produkcyjnej przeznaczonej do fabryki płyt MDF w Rosji ...
 156. 13:33 PCC INTERMODAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC...
 157. 13:33 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Przeniesienie własności nabytych wierzytelności (33/2011)
 158. 13:33 AMICA - Zmiany w Statucie Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna. (73/2011)
 159. 13:33 PLAZA CENTERS N.V. - BOND BUYBACK PROGRAMME (31/2011)
 160. 13:33 INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (40/2011)
 161. 13:33 RADPOL S.A. - Nabycie przez RADPOL S.A. od firmy inwestycyjnej akcji w ramach realizacji programu...
 162. 13:27 Jak się nie dać oszukać w gabinecie kosmetycznym?
 163. 13:18 AMICA - Treść uchwał powziętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Amica Wronki ...
 164. 13:18 FERRUM - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej "FERRUM" Spółka Akcyjna. (140/2011)
 165. 13:18 EMPERIA - Realizacja drugiego programu skupu akcji własnych (98/2011)
 166. 13:18 KRUSZWICA - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Jeronimo Martins Dystrybucja (28/2011)
 167. 13:18 MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (99/2011)
 168. 13:03 FASING - Rejestracja spółki zależnej FASING UKRAINA. (56/2011)
 169. 13:03 ATLANTIS - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za rok...
 170. 13:03 VOTUM S.A. - Utworzenie lokat terminowych ? zawarcie znaczącej umowy (64/2011)
 171. 13:03 ELKOP - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za rok 20...
 172. 12:54 Z utęsknieniem myślą o otwartym laptopie
 173. 12:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 174. 12:53 MSZ: życzenia min. Sikorskiego dla działaczy opozycji na Białorusi (komunikat)
 175. 12:48 AC S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki AC S.A. (15/2011)
 176. 12:38 PKO BP BANKOWY PTE SA informuje
 177. 12:38 PAIiIZ prowadzi 156 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 5,72 mld euro - PAIiIZ
 178. 12:33 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (212/2011)
 179. 12:33 AC S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki AC S.A. (15/2011)
 180. 12:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (152/2011)
 181. 12:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (152/2011)
 182. 12:30 Co w święta robią osoby innych wyznań?
 183. 12:25 PKPP Lewiatan: ponad 55 proc. firm inwestuje w innowacje
 184. 12:23 Trigon DM rekomenduje "kupuj" Kredyt Inkaso, cena docelowa 19,8 zł
 185. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 248/A/NBP/2011
 186. 12:18 CIECH - Podpisanie warunkowej umowy znaczącej przez jednostki zależne (74/2011)
 187. 12:10 NIK: ocena dla Orlików pozytywna, choć były zastrzeżenia
 188. 12:08 Moody's podtrzymał długoterminowy rating TP SA na poziomie "A3", perspektywa stabilna
 189. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 190. 12:08 Akcje Legal Stream spadły w debiucie na rynku NewConnect o 50 proc.
 191. 12:03 C&C ENERGY SA - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (71/2011)
 192. 11:48 FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy Famur (60/2011)
 193. 11:48 P.A. NOVA S.A. - Skup akcji własnych. (41/2011)
 194. 11:48 JUPITER NFI SA - Zmiana umowy sprzedaży akcji (51/2011)
 195. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 196. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 197. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 198. 11:33 RAFAKO - Umowa z Elektrownią "Kozienice" S.A. na wymianę elektrofiltra bloku nr 3 (56/2011)
 199. 11:33 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (80...
 200. 11:33 EUROFAKTR - Zawarcie aneksów do znaczących umów zawartych z KCI Łobzów Sp. z o.o. (43/2011)
 201. 11:33 FAM - Postanowienie Sądu oddalające wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia (71/2011)
 202. 11:33 ENERGOPLD - Wpłynięcie zawiadomień o zmianie bezpośredniej kontroli nad Energomontaż Południe S.A...
 203. 11:18 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (92/2011)
 204. 11:18 Polka w BBC: język polski wiele razy okazał się atutem
 205. 11:09 Wrogowie Pana Boga robią karierę i pieniądze
 206. 11:08 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 207. 11:08 Zapadalność zadłużenia SP na '12 denominowna w PLN wynosi 107,1 mld - MF
 208. 11:01 Diesel droższy od benzyny. Pierwsze takie święta w historii
 209. 10:59 Koniec antybelek jest już bliski
 210. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na II - 107,93-107,95 USD za baryłkę
 211. 10:53 KBC podniósł cenę docelową akcji Kęt do 125,2 zł, podtrzymał "kupuj"
 212. 10:48 B3SYSTEM - Zawarcie umowy znaczącej z PKO BP S.A. (40/2011)
 213. 10:48 STALEXPORT AUTOSTRADY - Zakup akcji przez Autostrade per Italia S.p.A (19/2011)
 214. 10:48 B3SYSTEM - Zawarcie umowy znaczącej z BOŚ S.A. (39/2011)
 215. 10:38 W XI sprowadzono do Polski 44.668 samochodów używanych - MF
 216. 10:33 Zmienność spada
 217. 10:30 Świąteczna gorączka poza rynkami
 218. 10:29 Na jakie zawody jest teraz zapotrzebowanie?
 219. 10:18 VARIANT S.A. - Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę Variant S.A. (25/2011)
 220. 10:12 Przedświąteczny tydzień pod znakiem danych makro z USA
 221. 10:09 Indeks VIX najniżej od lipca
 222. 09:53 PLN nie powinien przekroczyć 4,45/EUR; dług pozostanie stabilny
 223. 09:48 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A. (44/2011)
 224. 09:38 Cennikowe wpływy reklamowe TVN wzrosły o 6,1 proc. w XI, Polsatu spadły o 0,14 proc.
 225. 09:31 Spadek zmienności przed świętami
 226. 09:30 Agencja Moody's utrzymała najwyższy rating Austrii
 227. 09:27 Świąteczna atmosfera na GPW
 228. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 229. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 230. 09:23 Cennikowe wpływy reklamowe "Gazety Wyborczej" spadły w listopadzie o 10,9 proc. rdr
 231. 09:18 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (31/2011)
 232. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2154,72 pkt (+0,29%)
 233. 09:06 AT-WIG20
 234. 09:03 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - REPORTING CALENDAR IN 2012 (/)
 235. 09:01 Mała aktywność na rynku złotego
 236. 08:57 Warszawska giełda niezależna i zmienna
 237. 08:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 238. 08:53 W piątek na GPW możliwe lekkie wzrosty, w krótkim terminie szansa na ich kontynuację (opinia)
 239. 08:53 POLSAT OFE informuje
 240. 08:52 Przedświąteczny handel
 241. 08:48 INPRO S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (58/2011)
 242. 08:48 GRUPA LOTOS - Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Grupą Kapitałową Neste Oil (38/2011)
 243. 08:45 W rejonie silnego wsparcia
 244. 08:38 Trion wyemituje dla 3 inwestorów 140 mln akcji za 28 mln zł w ramach programu naprawczego
 245. 08:35 NIK negatywnie o gospodarce mieszkaniami po PGR-ach
 246. 08:33 ASTARTA HOLDING - Publication of inside information whose disclosure has been delayed (17/2011)
 247. 08:18 MIRACULUM S.A. - Zmiana liczby akcji objętych warunkowym porozumieniem akcjonariuszy w sprawie z...
 248. 08:18 MIRACULUM S.A. - Informacje o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (105/2011)
 249. 08:18 MIRACULUM S.A. - Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w ogólnej liczbie akcji (104/2...
 250. 08:18 MIRACULUM S.A. - Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w ogólnej liczbie akcji (103/2...
 251. 08:18 PRAGMA INKASO S.A. - Zmiana siedziby spółki zależnej Emitenta PRAGMA COLLECT Sp. z o.o. (76/2011)
 252. 08:13 Policyjna popisówka
 253. 08:11 Prezydencja nieudana, wyjątkiem praca urzędników
 254. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 23 grudnia
 255. 07:08 Eko Holding rozpoczyna od środy skup do 1 mln akcji własnych
 256. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 23.12 - 14.11.2012
 257. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 23 XII - 31 I
 258. 06:44 Jak Rostowski przekona Unię
 259. 06:20 Masz kablówkę? Abonament rtv zapłacisz na pewno
 260. 06:00 Francuzi największymi pesymistami ws. gospodarki
 261. 05:40 Koniec kolejek na poczcie? Będzie jak w supermarkecie
 262. 05:10 Miliony z konfitur
 263. 04:30 Jak Drzewiecki zamówił Orlika
 264. 03:25 Drogowy rekord, a potem jazda w dół
 265. 03:10 Volkswagen atakuje polski rynek
 266. 03:10 Porozumienie w Kongresie ws. podatków i zasiłków
 267. 03:00 Agencja Moody's obniżyła wiarygodność kredytową Słowenii
 268. 02:05 SKOK mają ujawniać tajemnice