Trwa ładowanie...
d102el2

Artykuły z dnia: 2011.12.14 - finanse.wp.pl

 1. 23:03 IZNS IŁAWA S.A. - Zmiany w Radzie Nadzorczej IZNS Iława S.A. ? uzupełnienie raportu bieżącego nr...
 2. 23:03 EFH - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (65/2011)
 3. 22:48 ATLANTIS - Rozstrzygnięcia NSA w trzech sprawach wszczętych kasacjami Emitenta. (83/2011)
 4. 22:03 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (207/2011)
 5. 21:33 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Rezygnacja Prezesa Zarządu (45/2011)
 6. 21:33 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Odwołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu (44/2011)
 7. 21:23 Troqueera ma powyżej 5 proc. spółki Bioton
 8. 21:03 BOMI - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii N oraz O (53/2011)
 9. 20:48 AMREST - RB 52/2011 Uchwały Rady Nadzorczej AmRest o odwołaniu i powołaniu Członków Zarządu (52/2...
 10. 20:33 BIOTON - Zawiadomienie Troqueera Enterprises Ltd o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BIO...
 11. 20:33 BIOTON - Emisja akcji BIOTON S.A. serii AA w ramach kapitału warunkowego (64/2011)
 12. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 14 grudnia, 20.00
 13. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 14 grudnia, 20.00
 14. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 14 grudnia, 20.00
 15. 19:48 RAINBOW TOURS S.A. - Informacja o transakcjach członka Zarządu na akcjach Spółki (94/2011)
 16. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 17. 19:23 EBI przeznaczy ok. 1,1 mld euro na finansowanie sektora energii w Polsce w 2012 r.
 18. 19:18 HAWE - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2011 roku. ...
 19. 19:18 TRAVELPLANET - Zmiany w składzie Zarządu Spółki (42/2011)
 20. 19:18 HAWE - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzen...
 21. 19:18 HAWE - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej HAWE S...
 22. 19:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (133/2011)
 23. 19:08 GPW: kwartalna rewizja portfeli indeksów NCIndex oraz NCX Life Science
 24. 18:53 KDPW: Rejestracja pw spółki NOWOCZESNA FIRMA SA
 25. 18:53 GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki FON ECOLOGY SA
 26. 18:53 KDPW: Rejestracja pw spółki QUART DEVELOPMENT SA
 27. 18:48 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (8/2011)
 28. 18:38 GPW: animator rynku dla akcji spółki ARMATURA KRAKÓW
 29. 18:38 GPW: lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o akcje spółki GRUPAHRC
 30. 18:38 GPW: umowa o pełnienie funkcji animatora emitenta
 31. 18:38 GPW: animator rynku dla certyfikatów strukturyzowanych
 32. 18:38 Transakcje pakietowe
 33. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 34. 18:33 TRAVELPLANET - Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. (41/2011)
 35. 18:32 Spadki, ale mogło być gorzej
 36. 18:18 POLSKIE JADŁO S.A. - Zawarcie umowy franczyzowej ze spółką "M2B" sp. z o.o. spółka komandytowa do...
 37. 18:18 FERRUM - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry progu 10% kapi...
 38. 18:15 UE i Rosja zmieniają system opłat za przeloty nad Syberią
 39. 18:15 MFW wzywa Grecję do redukcji zatrudnienia w sektorze publicznym
 40. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 14.12.2011
 41. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 42. 18:03 MIDAS - Powzięcie informacji o niespełnieniu się ostatniego warunku porozumienia do umowy znacząc...
 43. 18:03 MIRACULUM S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 89/2011 w sprawie zmiany warunków emisji oblig...
 44. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 45. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2173,94 pkt (-0,62%)
 46. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 47. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,26 proc. z 4,17 proc. - NBP
 48. 17:48 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 49. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 50. 17:38 GPW: zmiana godzin zawierania transakcji pakietowych 30 grudnia 2011 r.
 51. 17:33 LENTEX - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (155/2011)
 52. 17:33 TVN - Podpisanie umowy o współpracy w zakresie pozyskiwania przekazów handlowych pomiędzy TVN S....
 53. 17:33 TRAVELPLANET - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. (40/2011)
 54. 17:30 Miller: podczas prac nad budżetem na 2012 rok naruszono prawo
 55. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 14 grudnia, 17.00
 56. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 14 grudnia, 17.00
 57. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 14 grudnia, 17.00
 58. 17:18 PLASTBOX - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (45/2011)
 59. 17:17 Eurodolar poniżej psychologicznego poziomu
 60. 17:08 Dolar najdroższy od marca 2009r.
 61. 17:08 Możliwa stabilizacja EURUSD w okolicach 1,30, co może zmniejszyć wahania na EURPLN (opis)
 62. 17:08 Możliwa stabilizacja EURUSD w okolicach, co może zmniejszyć wahania na EURPLN (opis)
 63. 17:03 SYNTHOS - Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (40/2011)
 64. 17:03 KRUSZWICA - Zawarcie umowy faktoringowej z Pekao FAKTORING Sp. z o.o. (27/2011)
 65. 17:03 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (91/2011)
 66. 17:03 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (81/2011)
 67. 17:03 IGORIA TRADE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 stycznia 2012 roku (...
 68. 17:03 TRAVELPLANET - Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni...
 69. 16:53 MS: Michał Królikowski nowym wiceministrem sprawiedliwości (komunikat)
 70. 16:53 GPW: unieważnienie zleceń maklerskich
 71. 16:53 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki FITEN SA
 72. 16:53 GPW: zmiana godzin zawierania transakcji 30 grudnia 2011 r.
 73. 16:53 MSW: Sąd oddalił skargę klubu Zagłębie Lubin (komunikat)
 74. 16:53 GPW: zmiana godzin zawierania transakcji pakietowych 30 grudnia 2011 r.
 75. 16:53 Jeżeli Polska przeprowadzi reformy i będzie kontynuować konsolidację
 76. 16:53 GPW: czasowe ograniczenie zakresu zleceń maklerskich
 77. 16:53 MSP nie wyklucza prywatyzacji Enei poprzez GPW; chce też szybkiego rozstrzygnięcia fuzji PGE i
 78. 16:50 S&P: możliwe podniesienie ratingu pod warunkiem reform
 79. 16:48 IDEA TFI SA - Informacja o zawarciu transakcji depozytowej (80/2011)
 80. 16:48 UniCredit - PARTIAL SPIN OFF IN FAVOR OF UNICREDIT S.P.A. OF THE GOING CONCERN RELATED TO THE SEG...
 81. 16:40 OPZZ: nie zgadzamy się na podniesienie wieku emerytalnego
 82. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 16:38 Plan prywatyzacyjny na lata 2012-13 obejmie około 300 spółek - Budzanowski
 84. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 13.12.2011
 85. 16:35 Raport NIK: zapasy paliw w Polsce na właściwym poziomie
 86. 16:33 BORYSZEW - Nabycie obligacji przez jednostkę zależną (108/2011)
 87. 16:33 BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (109/2011)
 88. 16:33 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 89. 16:33 ECHO - Umowa o generalne wykonanie obiektu (59/2011)
 90. 16:33 DE MOLEN S.A. - korekta do raportu nr 8 dot. Wykazu akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZ...
 91. 16:33 SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Scanme...
 92. 16:23 ARiMR ogłosiła duży przetarg na utrzymanie i rozwój aplikacji IT
 93. 16:23 Netia sfinalizowała kupno Crowley Data Poland za 31,8 mln USD (popr.)
 94. 16:23 Netia sfinalizowała kupno Crowley Data Poland za 31,8 mln USD
 95. 16:23 Iberdola i Polimex złożyli najniższe oferty na blok w Stalowej Woli - PGNiG
 96. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 98. 16:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Rejestracja zmiany firmy Spółki oraz wartości nominalnej warunkowego pod...
 99. 16:18 EMPERIA - Oddalenie zażalenia Emperia Holding S.A. i P1 Sp. z o.o. na postanowienie o zabezpiecze...
 100. 16:18 EMPERIA - Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (93/2011)
 101. 16:18 BM MEDICAL SA - Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie znacznego pakietu akcji (3/2011)
 102. 16:18 MOBINI S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (23/2011)
 103. 16:08 GPW: zmiana Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
 104. 16:08 GPW: zmiana szczegółowych zasad obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych
 105. 16:08 Nakłady inwestycyjne PGNiG w '12 wyniosą ponad 5 mld zł
 106. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 107. 16:08 Produkcja samochodów w XI spadła o 7,04 proc. mdm - Samar
 108. 16:08 PGNiG zakłada, że finalizacja przejęcia aktywów Vattenfalla nastąpi w pierwszych dniach stycznia
 109. 16:03 PELION - Skup akcji własnych (169/2011)
 110. 16:03 DE MOLEN S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA w dniu 12.12.2011r. (8/2011)
 111. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 15:50 Świąteczne premie - kto może tylko o nich pomarzyć?
 114. 15:48 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 115. 15:48 NETIA - Informacja poufna - nabycie udziałów Crowley Data Poland sp. z o.o. (73/2011)
 116. 15:48 Kolejny gigant wchodzi do Polski
 117. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 118. 15:38 MSP nie wyklucza prywatyzacji Enei poprzez giełdę
 119. 15:33 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (102/2011)
 120. 15:33 BOMI - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii N oraz O (52/2011)
 121. 15:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 122. 15:33 MCI - Zawiadomienia od osób zobowiązanych z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci...
 123. 15:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 124. 15:25 Palikot: budżet jest oparty na kłamstwie
 125. 15:24 Notowania jednolite - drugi fixing
 126. 15:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 127. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 128. 15:23 Cena miedzi na LME spadła do 7371 USD za tonę
 129. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 15:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 15:23 Niemcy reaktywują fundusz ratunkowy dla banków
 132. 15:18 FAST FINANCE S.A. - Utworzenie funduszu inwestycyjnego (19/2011)
 133. 15:15 Piróg: do marca 2013 r. pięć Dreamlinerów powinno latać w PLL LOT
 134. 15:08 Depozyty rosły, bo rosła awersja do rynku kapitałowego - NBP
 135. 15:08 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia spadła o 1 gr - e-petrol.pl
 136. 15:03 RAINBOW TOURS S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (93/2011)
 137. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 138. 15:03 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix ...
 139. 15:03 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. (1...
 140. 15:03 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży (42/2011)
 141. 15:03 JUPITER NFI SA - Zmiana warunków znaczącej umowy (50/2011)
 142. 14:53 To nie jest dobry czas na sprzedaż Możejek przez PKN Orlen - minister skarbu
 143. 14:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 14:48 PELION - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (167/2011)
 145. 14:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 146. 14:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie z Raiffeisen Bank Polska S.A. nowej Umowy o limit wierzytelności (...
 147. 14:48 MEDIATEL - Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 12 stycznia 2012 r. (46/2011)
 148. 14:42 Czy można odmówić pracy w święto?
 149. 14:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 150. 14:38 W tym roku dochody z podatku CIT wzrosną o 17 proc. - Rostowski
 151. 14:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 14:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 154. 14:33 ŚWIECIE - RB 20/2011 w sprawie zawarcia znaczącej umowy (20/2011)
 155. 14:33 MEDIATEL - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA (45/2011)
 156. 14:33 POLNA - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (84/2011)
 157. 14:33 POLNA - Przekroczenie progu 5%. (85/2011)
 158. 14:33 LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie Akcjonariusza o zmniejszeniu wartości procentowego udziału w k...
 159. 14:32 UOKiK: 1,86 mln zł kary dla Polkomtela za wprowadzanie klientów w błąd
 160. 14:30 PiS: projekt budżetu na 2012 r. nierzeczywisty i antyspołeczny
 161. 14:27 Będą nowe programy w TV
 162. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 163. 14:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 164. 14:23 Podaż pieniądza w XI wzrosła o 2,0 proc. mdm (tabela)
 165. 13:53 Asseco będzie skupowało akcje własne w drodze wezwania
 166. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 13:53 Asseco będzie skupowało akcje własne w drodze wezwania (opis)
 168. 13:48 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (79/2011)
 169. 13:41 Ile zarabia ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk?
 170. 13:40 Credit Agricole zwolni 2350 pracowników na świecie
 171. 13:33 4FUN MEDIA S.A. - Wybór biegłego rewidenta dla 4fun Media S.A. (40/2011)
 172. 13:33 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A. (41/2011)
 173. 13:23 Asseco jest gotowe do dużego przejęcia; analizuje 40 firm
 174. 13:23 Alokacja środków w ramach programów PARP na '12 planowana jest na ok. 3,6 mld zł
 175. 13:10 Rostowski: budżet na 2012 r. szczególnie trudny do przygotowania
 176. 13:08 MF na aukcji zamiany sprzedało obligacje za 4,63 mld zł (tabela)
 177. 13:05 Żeby dostać kredyt, musisz mieć pieniądze
 178. 13:05 Nie lubimy firmowych Wigilii!
 179. 13:05 Touroperator Thomas Cook w opałach
 180. 13:03 ELEKTROTIM S.A. - Zawarcie umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. PROCOM SYSTEM S.A. z IN...
 181. 13:03 LPP - Zawarcie znaczącej umowy (51/2011)
 182. 12:53 W razie potrzeby MF gotowe nowelizować budżet w trakcie '12 - Rostowski
 183. 12:53 Fitch ocenia perspektywy polskiego sektora bankowego jako stabilne (opinia)
 184. 12:53 MF na aukcji zamiany sprzedało obligacje za 4,6 mld zł
 185. 12:53 Pożyczka dla MFW z rezerw jako umowa NBP-MFW- Rostowski
 186. 12:48 NETIA - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K (72/2011)
 187. 12:48 INWAZJAPC S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...
 188. 12:43 Bezalkoholowa whisky dla muzułmanów
 189. 12:38 Tabela kursów średnich NBP nr 241/A/NBP/2011
 190. 12:38 Ceny żywności w '12 mogą wzrosnąć o maksymalnie 5 proc. - minister rolnictwa
 191. 12:38 UOKiK nałożył na Polkomtel 1,86 mln zł kary za wprowadzanie konsumentów w błąd
 192. 12:38 Polacy! Więcej kanałów TV w lepszej jakości już od jutra
 193. 12:23 Polityka monetarna EBC musi skupić się na zapewnieniu stabilności cen - Mersch z EBC (opinia)
 194. 12:23 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 4 gr
 195. 12:23 Ministrowie spraw wewnętrznych o zarządzaniu strefą Schengen (komunikat)
 196. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 197. 12:08 LST Capital zbuduje zakład produkcji materiału ceramicznego do wydobycia gazu łupkowego
 198. 12:08 Grupa Milkiland przejęła dwie ukraińskie spółki z 1,7 tys. ha gruntów i 150 krowami
 199. 12:08 Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2012 r. wynosi 3,144 mld zł (opis)
 200. 12:08 Kurs akcji Platige Image wzrósł w debiucie na NewConnect o 32,1 proc.
 201. 12:08 Portfel zamówień grupy Asseco Poland na 2012 r. wynosi 3,144 mld zł
 202. 12:07 Bezrobocie w grudniu ma wynieść 12 proc.
 203. 12:03 ARTEFE S.A. - Istotna informacja (12/2011)
 204. 11:48 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (80/2011)
 205. 11:45 Tusk: Europa potrzebuje silnego przywództwa
 206. 11:42 Ile kosztują nas wypadki drogowe?
 207. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 208. 11:38 W styczniu '12 SEJ chce ogłosić przetarg na budowę bloku fluidalnego w EC Zofiówka
 209. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 210. 11:30 Spada produkcja przemysłowa w strefie euro
 211. 11:24 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 212. 11:24 DM BZ WBK wydał rekomendację "kupuj" dla KGHM, cena docelowa 159 zł
 213. 11:24 PKP Cargo po 11 miesiącach 2011 r. ma 226,4 mln zł zysku netto i 4,62 mld zł przychodów
 214. 11:24 Sprzedaż TU Europy bez zaskoczenia, środki z transakcji mogą trafić na wzmocnienie innych spółek
 215. 11:18 BMPAG - Komunikat dotyczący transakcji zawieranych przez osoby wchodzące w skład organu zarządzaj...
 216. 11:18 WESTA ISIC S.A. - WESTA production ans sales data for November 2011 (20/2011)
 217. 11:18 Wielka wpadka Coca-Coli
 218. 11:10 UOKIK: kara za wprowadzanie w błąd klientów sieci telefonii komórkowej
 219. 11:08 UOKIK: kara za wprowadzanie w błąd klientów sieci telefonii komórkowej (komunikat)
 220. 11:08 DM BZ WBK podnosi cenę docelową akcji Ovostar Union do 160 zł
 221. 11:08 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 222. 11:08 Sąd zatwierdził układ Pronox Technology
 223. 11:04 Podwyżki w 2012 r. Kto otrzyma wyższą pensję?
 224. 11:03 TELL - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego. (41/2011)
 225. 10:53 Kancelaria Medius chce na przełomie stycznia i lutego zadebiutować na NewConnect
 226. 10:53 Kurs PLN jest dla RPP problemem - Zielińska-Głębocka, RPP
 227. 10:48 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z Centrum Informacji Biznesu sp. ...
 228. 10:38 FX i FI tracą płynność przed końcem roku; PLN coraz słabszy
 229. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 109,21-109,23 USD za baryłkę
 230. 10:38 Bank centralny Estonii nie wyklucza w 2012 recesji w tym kraju
 231. 10:33 Minorowe nastroje
 232. 10:33 INTEGER.PL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (85/2011)
 233. 10:33 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 234. 10:33 LST CAPITAL S.A. - Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej sektora gazu łupkowego. (46/2011)
 235. 10:33 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Zatwierdzenie układu z wierzycielami. (109/2011)
 236. 10:33 INPRO S.A. - Podpisanie przez INPRO S.A. aneksu do umowy znaczącej zawartej z bankiem Powszechna ...
 237. 10:30 Są po siedemdziesiątce a w pracy niezastąpieni
 238. 10:30 Merkel ruszyła rynkiem
 239. 10:25 Cała prawda o zarobkach lekarzy
 240. 10:23 W weekend 09-11.12 kina najwięcej zarobiły na komedii "Listy do M."
 241. 10:23 Transakcja przejęcia TU Europa przez Talanx i Meiji Yasuda Life ma być zakończona w II kw. '12
 242. 10:18 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (228/2011)
 243. 10:18 HERMAN S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Zakładów Mięsnych H...
 244. 10:15 Getin Holding sprzedaje 50 proc. plus jedna akcja TU Europa
 245. 10:08 KBJ zadebiutuje na NewConnect w czwartek, 15 grudnia
 246. 10:08 Getin Holding sprzedaje TU Europa
 247. 10:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 248. 09:56 AT-WIG20
 249. 09:53 S&P podtrzymał długookresową ocenę zobowiązań w walucie krajowej PKO BP na poziomie "A-pi"
 250. 09:53 Transakcja przejęcia TU Europa przez Talanx i Meiji Yasuda Life ma być zakończona w II kw. '12
 251. 09:38 Fed bez entuzjazmu, Europa bez pieniędzy
 252. 09:38 Przyjęcie euro korzystne, ale na razie bez daty
 253. 09:38 Getin Holding sprzedaje 51 proc. plus jedna akcja TU Europa za 911,9 mln zł (opis)
 254. 09:35 Deficyt budżetowy po listopadzie wyniósł 21,6 mld zł
 255. 09:34 Spora nerwowość
 256. 09:31 Królewski ogrodnik pilnie poszukiwany
 257. 09:23 Raport ze spółek
 258. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 259. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 260. 09:23 Środowa sesja trudna do przewidzenia, możliwe otwarcie w okolicach wtorkowego zamknięcia (opinia)
 261. 09:23 Deficyt budżetowy po XI wyniósł 21,6 mld zł wobec deficytu po X 22,47 mld zł - Majszczyk, MF
 262. 09:23 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 263. 09:23 Talanx International i Meiji Yasuda Life wzywają do sprzedaży 100 proc. akcji TU Europa za 193 zł za
 264. 09:20 Wyhamowanie spadków
 265. 09:18 Ameryka psuje nastroje
 266. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2189,26 pkt (+0,08%)
 267. 09:08 Goldman Sachs podniósł cenę docelową Banku Handlowego do 100 zł
 268. 09:08 Alarm! Farbują cukier! Po co?
 269. 09:03 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami fi...
 270. 08:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 271. 08:53 POLSAT OFE informuje
 272. 08:53 Goldman Sachs podniósł cenę docelową Pekao do 186,81 zł
 273. 08:53 Goldman Sachs obniżył cenę docelową dla Getin do 10,36 zł
 274. 08:53 Getin Holding sprzedaje 51 proc. plus jedna akcja TU Europa za 911,9 mln zł
 275. 08:52 Fitch tnie perspektywy ratingów w regionie
 276. 08:50 Kanclerz Merkel znakomitym pretekstem (dla niedźwiedzi)
 277. 08:48 GASTEL ŻURAWIE S.A. - Zmiana firmy Spółki Emitenta na HERKULES S.A. (67/2011)
 278. 08:48 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (68/2011)
 279. 08:48 Rynki pod presją, złoty coraz słabszy
 280. 08:41 Równowaga rynkowa utrzymana
 281. 08:38 Goldman Sachs obniżył cenę docelową dla PBG do 147 zł z 151 zł
 282. 08:38 Goldman Sachs podniósł cenę docelową PKO BP do 46,4 zł
 283. 08:34 Nieudana próba przełamania strefy: 2221 – 2225 pkt.
 284. 08:33 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A. (21/2011)
 285. 08:33 TU EUROPA SA - Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej (59/2011)
 286. 08:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ (72/2011)
 287. 08:33 GETIN - INFORMACJA ZARZĄDU. ZAWARCIE WARUNKOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY PAKIETU KONTROLNEGO AKCJI SPÓŁKI ...
 288. 08:33 TU EUROPA SA - Zawarcie znaczących umów (60/2011)
 289. 08:24 Fiskus weźmie dwa razy, a ty zapłacisz odsetki
 290. 08:21 Odwołany komornik może nie dostać opłat za wykonaną pracę
 291. 08:20 Nawet 1500 zł nagrody dostaną urzędnicy
 292. 08:15 Chwila prawdy dla szkoleniowców
 293. 08:04 Pół miesiąca na kontakt z dłużnikiem
 294. 07:48 HYDROTOR - nabycie akcji przez podmiot powiazany (29/2011)
 295. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 14 grudnia
 296. 07:08 MSZ: wizyta ministra Radosława Sikorskiego w Moskwie (komunikat)
 297. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 14.12 - 14.11.2012
 298. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 14 XII - 30 XII
 299. 07:00 600 tys. zł dla pasażerów PKP Intercity
 300. 06:20 Rekordowa cena za unikatową perłę Liz Taylor
 301. 06:14 Małe przychodnie zagrożone likwidacją
 302. 06:05 Dzierżawcy chcą zaskarżyć ustawę o nieruchomościach rolnych do TK
 303. 06:05 Szpitale spółki do poprawy
 304. 05:35 Mieszkania coraz tańsze
 305. 04:05 W kryzysie też muszą być nagrody dla urzędników
 306. 03:35 Resort Pawlaka powalczy o inwestorów
 307. 03:10 Chwila prawdy dla szkoleniowców