Trwa ładowanie...
d3neymy

Artykuły z dnia: 2011.12.08 - finanse.wp.pl

 1. 23:18 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (202/2011)
 2. 22:40 Słowacja zabezpiecza się przed nadmiernym zadłużeniem
 3. 22:03 PETROLINVEST S.A. - Zawarcie umów nabycia akcji/udziałów w podmiotach sektora gazu łupkowego, poz...
 4. 21:48 PKNORLEN - Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. odwołała Pana Marka Serafina ze stanowiska Członka Zarzą...
 5. 21:48 PETROLINVEST S.A. - Zmiana harmonogramu spłaty kredytu (114/2011)
 6. 21:33 DM IDM SA - Warunki skupu akcji własnych realizowanego w ramach upoważnienia udzielonego przez Wa...
 7. 21:30 EBA: unijne banki potrzebują blisko 115 mld euro
 8. 21:08 Bank centralny Irlandii nie zamierza drukować funtów
 9. 20:38 PKN zwoła NWZA na wniosek MSP; przedmiotem obrad zmiany w RN
 10. 20:33 MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (87/2011)
 11. 20:33 BORYSZEW - Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A. (106/2011)
 12. 20:33 IN POINT S.A. - Nabycie akcji IN POINT S.A. przez członka Rady Nadzorczej (11/2011)
 13. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 8 grudnia, 20.00
 14. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 8 grudnia, 20.00
 15. 20:08 Unijne banki potrzebują blisko 115 mld euro - EBA
 16. 20:03 IN POINT S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji (9/2011)
 17. 20:03 IN POINT S.A. - Nabycie akcji IN POINT S.A. przez Prezesa Zarządu. Znaczący pakiet akcji (10/2011)
 18. 20:03 SKOTAN S.A. - Zmiana lokalizacji projektu budowy instalacji wykorzystania odpadowego wodoru do ce...
 19. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 20. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 21. 19:23 Grecy wycofują pieniądze z kont z obawy przed powrotem drachmy
 22. 19:18 EUROTEL S.A. - Informacja o udzieleniu przez emitenta pożyczki jednostce powiązanej. (41/2011)
 23. 19:08 GPW: DOM MAKLERSKI BDM animatorem akcji spółki AITON CALDWELL
 24. 19:08 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex
 25. 19:03 BINARY HELIX S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej 50% w o...
 26. 19:03 ERG - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (55/2011)
 27. 19:03 BINARY HELIX S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej 50% w o...
 28. 19:00 PKO BP przeszedł pozytywnie europejskie stress testy
 29. 18:53 KNF - udział PKO Banku Polskiego w europejskiej analizie pozycji kapitałowej banków
 30. 18:53 PKO BP przeszedł pozytywnie europejskie stress testy
 31. 18:48 BARCLAYS BANK PLC - Statement on EBA Announcement (25/2011)
 32. 18:48 MISPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną (72/2011)
 33. 18:48 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwesty...
 34. 18:48 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osoby mającej stały dostęp do inf...
 35. 18:38 GPW: COPERNICUS SECURITIES animatorem obligacji spółki KRUK
 36. 18:38 MF: oświadczenie ministra J.Rostowskiego i przewodniczącego EBA (komunikat)
 37. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 38. 18:33 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjny...
 39. 18:33 BINARY HELIX S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście poniżej 50% w o...
 40. 18:32 Draghi osłabił złotego
 41. 18:28 Mario Draghi tańczy jak mu Angela Merkel zagra
 42. 18:24 Polityczne decyzje wyznaczą kierunek
 43. 18:18 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Zmiana nazwy spółki zależnej (26/2011)
 44. 18:18 ED INVEST S.A. - Korekta funkcji osoby reprezentującej Spółkę (37/2011)
 45. 18:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (127/2011)
 46. 18:09 Konserwatyzm Draghiego rozczarował rynki
 47. 18:08 Transakcje pakietowe
 48. 18:08 NWZA Atremu upoważniło zarząd do skup do 20 proc. akcji własnych
 49. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 50. 18:04 Złe nastroje po konferencji EBC
 51. 18:03 EUROTEL S.A. - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu ...
 52. 18:03 EUROTEL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym ...
 53. 18:03 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost...
 54. 18:03 BIOTON - Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji BIOTON S.A. serii AA (6...
 55. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 56. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2211,83 pkt (-1,85%)
 57. 17:53 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 58. 17:53 Netia ma bezwarunkową zgodę UOKiK-u na przejęcie kontroli nad Crowley Data Poland
 59. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 8.12.2011
 60. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,18 proc. z 4,00 proc. - NBP
 61. 17:48 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (4...
 62. 17:48 ED INVEST S.A. - Zamiar przekroczenia 25% średniego dziennego wolumenu akcji przy skupie akcji wł...
 63. 17:48 DOM DEVELOPMENT S.A. - Oferta dokonania zapisu na akcje Spółki skierowana do pracowników oraz osó...
 64. 17:48 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 65. 17:33 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (38/2011)
 66. 17:33 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (41/2011)
 67. 17:33 ATREM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Waln...
 68. 17:33 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (18/2011)
 69. 17:33 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 70. 17:33 ATREM S.A. - Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 8 grudnia 2...
 71. 17:33 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (41/2011)
 72. 17:33 KBC PREMIA PLUS II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (40/2011)
 73. 17:33 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (41/2011)
 74. 17:33 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (30/2011)
 75. 17:33 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 76. 17:30 Analitycy: osoby spłacające kredyty w euro mogą płacić niższe raty
 77. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 8 grudnia, 17.00
 78. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 8 grudnia, 17.00
 79. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 8 grudnia, 17.00
 80. 17:23 Polnord w XI sprzedał 109 mieszkań brutto, a po uwzględnieniu rezygnacji 100 lokali
 81. 17:20 Przelewy bankowe odejdą do lamusa?
 82. 17:18 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (39/2...
 83. 17:18 NETIA - Informacja poufna - zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie kontr...
 84. 17:18 NETIA - Emisja akcji serii K oraz nabycie akcji przez członków Zarządu oraz osoby sprawujące funk...
 85. 17:18 VOTUM S.A. - Informacja o nabyciu akcji uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami...
 86. 17:18 NETMEDIA S.A. - Powołanie członka Zarządu (24/2011)
 87. 17:18 EBC rozwiązał problem braku płynności, teraz kolej na polityków
 88. 17:08 W tyg. zakończonym 4.12 TVN miał 69,9 mln zł wpływów z reklam, Polsat 55,7 mln zł
 89. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 07.12.2011
 90. 17:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 91. 17:03 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (41/2011)
 92. 17:03 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (41/2011)
 93. 17:03 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (4...
 94. 17:03 KBC FINANSOWY FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (41/2011)
 95. 17:03 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (41/2011)
 96. 17:03 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycy...
 97. 17:03 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (41/2011)
 98. 17:03 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (23/2011)
 99. 17:03 ZAMET INDUSTRY S.A. - Transakcje Prezesa Zarządu na akcjach Spółki Zamet Industry S.A. (9/2011)
 100. 17:03 KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycy...
 101. 17:03 RAINBOW TOURS S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (90/2011)
 102. 17:03 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (87/2011)
 103. 17:03 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 104. 16:54 Tusk: uratujemy nasze pieniądze, jeśli wzmocnimy wspólnotę 27 państw
 105. 16:53 Lotos nie chce inwestować w budowę bloków energetycznych opalanych gazem
 106. 16:53 Lotos nie chce inwestować w budowę bloków energetycznych opalanych gazem (opis)
 107. 16:53 Brak wiarygodnych rozstrzygnięć na szczycie UE może osłabić PLN o ok. 20 gr w tydzień (opis)
 108. 16:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Umieszczenie na wniosek akcjonariusza projektów uchwał w porządku obrad ...
 109. 16:48 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (40/2011)
 110. 16:48 KBC EUROPEJSKI FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (41/2011)
 111. 16:48 PAGED - Sprawozdanie Zarządu "Paged" Spółki Akcyjnej z realizacji Programu skupu akcji własnych ...
 112. 16:48 TRAVELPLANET - Odwołanie i rezygnacja z publikacji prognoz wyników finansowych (37/2011)
 113. 16:48 KRUK S.A. - Informacja dotycząca łącznej wartości umów zawartych w ramach Grupy Kapitałowej KRUK ...
 114. 16:48 KBC BRIC FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (41/2011)
 115. 16:48 KBC ATLANTYCKI FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (41/2011)
 116. 16:48 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (42/2011)
 117. 16:48 KBC DALEKOWSCHODNI FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (41/2011)
 118. 16:48 KBC ELITA II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (41/2011)
 119. 16:48 OPTEAM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej (78/2011)
 120. 16:48 PAGED - Sprawozdanie Zarządu "Paged" Spółki Akcyjnej z realizacji Programu skupu akcji własnych (...
 121. 16:48 KBC BRIC II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (41/2011)
 122. 16:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Umieszczenie na wniosek akcjonariusza projektów uchwał w porządku obrad ...
 123. 16:48 KBC DOLAR FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (26/2011)
 124. 16:48 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A. (37/2011)
 125. 16:38 Wzrost PKB w latach 2012-13 w granicach 2-2,5 proc.; CPI wyższa od celu NBP - Gronicki
 126. 16:38 W listopadzie upadłość ogłosiły 54 firmy; w całym '11 może upaść 720 firm - KUKE
 127. 16:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ miesięczna struktura aktywów - korekta
 129. 16:33 DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Ujawnienie przez Akcjonariusza stanu posiadania akcji Spółki. (8/2...
 130. 16:33 MIT - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (105/2011)
 131. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 16:23 Grupa Lotos do końca roku chce sfinalizować transakcję sprzedaży Lotos Parafiny
 133. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 16:18 INTERSPORT S.A. - Aneks do umowy najmu lokalu w CHR Plaza Kraków (46/2011)
 135. 16:18 INTERSPORT S.A. - Aneks do umowy ze spółką Alma Market S.A. (47/2011)
 136. 16:10 Wiceminister pracy: od 1 marca kwotowa waloryzacja emerytur i rent
 137. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 139. 16:08 Police spłaciły 150 mln zł pożyczki w ARP i wycofały wniosek ws. pomocy na restrukturyzację
 140. 16:03 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach 1-7 grudnia 2011 roku. (145/2011)
 141. 16:03 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach 1-7 grudnia 2011 roku. (145/2011)
 142. 16:03 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Podpisanie znaczącej umowy. (40/2011)
 143. 16:03 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (78/2011)
 144. 16:03 PRAGMA INKASO S.A. - Zmiana nazwy spółki zależnej Emitenta na PRAGMA INWESTYCJE Sp. z o.o. (72/2011)
 145. 16:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Informacja o usta...
 146. 16:02 EBC robi swoje, rynek rozczarowany
 147. 15:53 Cena miedzi na LME spadła do 7824,00 USD za tonę
 148. 15:53 Russian Standard Corporation chce nabyć 19,9 proc. akcji CEDC w zamian za aktywa Roust Inc.
 149. 15:48 AUXILIUM - Zmiana stanu posiadania. (17/2011)
 150. 15:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 151. 15:40 Birol: polski gaz niekonwencjonalny może zmienić cały rynek gazowy UE
 152. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 153. 15:38 Segment poszukiwawczo-wydobywczy ma być głównym motorem rozwojowym Grupy Lotos
 154. 15:38 Lotos oczekuje, że wydobycie ze złoża Yme ruszy na początku II kw. 2012 r.
 155. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 15:35 Marathon Oil: w 2012 w Polsce 6-7 wierceń w poszukiwaniu gazu łupkowego
 157. 15:35 EBC ogłasza "niestandardowe środki", by pomóc europejskim bankom
 158. 15:34 DOM LEKARSKI S.A. - Zakup akcji przez Prezesa Zarządu (7/2011)
 159. 15:34 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Nabycie akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji po...
 160. 15:34 ADV.PL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeni...
 161. 15:34 KCI - Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 44/2011 z dnia...
 162. 15:34 CEDC - Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation informuje o otrzymaniu list...
 163. 15:34 ADV.PL - Grupa ADV S.A - treść uchwał podjętych na WZA w dniu 07.12.2011 (2/2011)
 164. 15:34 CENTROZAP S.A. - Zawiadomienie osób zobowiązanych (89/2011)
 165. 15:29 EBC obniża stopy, raty kredytów pójdą w dół
 166. 15:24 Notowania jednolite - drugi fixing
 167. 15:24 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 168. 15:24 Draghi zaprzecza jakoby sygnalizował zwiększone zakupy obligacji przez EBC
 169. 15:15 CBOS: Polacy rezygnują z wyjazdów głównie z powodu braku pieniędzy
 170. 15:11 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 15:11 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 172. 15:11 MRiRW ws. polsko-ukraińskiego memorandum (komunikat)
 173. 15:11 EBC ogłasza "niestandardowe środki", by pomóc europejskim bankom
 174. 15:05 Sarkozy: groźba rozpadu Europy nigdy nie była tak wielka
 175. 15:04 POLICE - Wycofanie złożonego w Komisji Europejskiej wniosku zgłaszającego pomoc na restrukturyzac...
 176. 15:04 GINO ROSSI S.A. - Aneksy do umów znaczących (78/2011)
 177. 15:04 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Komunikat bieżący Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (49/2011)
 178. 15:04 POLICE - Spłata pożyczki zaciągniętej w ARP S.A. (70/2011)
 179. 15:02 Pracodawcy oszukują, proponując bezpłatny dzień próbny
 180. 14:57 Nadzieje związane ze szczytem UE wspierają Wall Street
 181. 14:54 Aktywa TFI spadły w listopadzie o 1,8 proc. do 114,3 mld zł - Analizy Online
 182. 14:54 FAO obniżyła nieznacznie prognozę dynamiki światowej produkcji zbóż w '11 do 3,5 proc. rdr
 183. 14:54 Indeks cen surowców w XI wzrósł o 1,86 proc. mdm, rdr wzrósł o 13,05 proc. - MFW
 184. 14:54 Newind Grupa Apator, spółka z grupy Apator, ma kontrakt na 12,9 mln zł
 185. 14:54 Banki centralne przygotowują się na życie "po euro" - "WSJ"
 186. 14:54 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 187. 14:48 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 188. 14:48 TELL - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. (37/2011)
 189. 14:48 CP ENERGIA S.A. - Rejestracja praw do akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (...
 190. 14:35 Mimo protestów parlament podniósł wiek emerytalny
 191. 14:35 "WSJ": Banki centralne przygotowują się na życie "po euro"
 192. 14:35 Kurczą się aktywa funduszy inwestycyjnych
 193. 14:33 BOMI - Ogłoszenie zmian w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 grudnia 2011 roku (...
 194. 14:33 KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej (181/2011)
 195. 14:33 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach ...
 196. 14:33 WADEX S.A. - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do po...
 197. 14:31 Po ekonomii bez pracy
 198. 14:25 A.pl Internet 16 grudnia zadebiutuje na NewConnect
 199. 14:25 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 200. 14:25 GPW SA - Indeksy - sesja
 201. 14:25 Indeks cen żywności na świecie w XI spadł o 0,4 proc. mdm, rdr wzrósł o 1,0 proc. - FAO
 202. 14:23 Po czym rozpoznać toksyczną pracę?
 203. 14:11 EBC obniża stopy procentowe
 204. 14:08 MakoLab podtrzymuje prognozę wyników na '11; w '12 chce utrzymać podobną rdr dynamikę przychodów
 205. 14:08 A.pl Internet 16 grudnia zadebiutuje na NewConnect
 206. 14:08 Jefferies podwyższył rekomendację CEDC do "kupuj"
 207. 14:08 Benchmarkowa stopa procentowa EBC w dół o 25 pkt bazowych
 208. 14:05 EBC obniża stopy procentowe
 209. 14:04 APATOR - Zawarcie umowy przez Newind Grupa Apator sp. z o. o. o wartości 12,9 mln zł. (46/2011)
 210. 14:04 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (71/2011)
 211. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 212. 13:53 Rynek apteczny w listopadzie '11 wzrósł o 3,5 proc. rdr do 1,98 mld zł - IMS Health
 213. 13:48 SOPHARMA AD - SHARES BUY-BACK REPORT (11/2011)
 214. 13:35 Kryzys w strefie euro przestraszył Metallicę
 215. 13:33 CAPITAL - Nabycie pozostałych akcji TFI Capital Partners S.A. (21/2011)
 216. 13:30 Gazprom chce pomóc Izraelowi w eksporcie gazu do państw trzecich
 217. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 218. 13:23 Bank centralny Anglii pozostawił stopy procentowe bez zmian, zgodnie z prognozami analityków
 219. 13:23 Mercor liczy na dobre wyniki w II półroczu roku obrotowego 2011/2012
 220. 13:21 Zaległy urlop jednak wykorzystasz do końca września 2012 roku
 221. 13:10 Bank centralny Anglii pozostawił stopy procentowe bez zmian
 222. 13:08 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BIOTON SA
 223. 13:08 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ANTI SA
 224. 13:08 GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AKTYWÓW
 225. 13:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki KRUK SA
 226. 13:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 227. 13:08 Pekao zwiększył liczbę rachunków detalicznych netto o 100 tys. w okresie styczeń - listopad
 228. 13:08 Gdzie pracują i ile zarabiają po studiach teologicznych?
 229. 13:06 Świąteczne trendy na Allegro
 230. 13:03 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 231. 13:03 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży (167/2011)
 232. 13:03 ANTI S.A. - Informacja o uchwale GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego a...
 233. 13:03 INPRO S.A. - Decyzja INPRO S.A. o wcześniejszym wykupie obligacji. (54/2011)
 234. 12:50 FT: Europa nie może sobie pozwolić na połowiczne rozwiązania
 235. 12:38 Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2012 r. w Sejmie 14 grudnia (opis)
 236. 12:35 KNF bierze pod lupę kredyty, ale nie będzie renegocjować umów
 237. 12:33 RAFAMET - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o...
 238. 12:23 MON ws. wizyty T. Siemoniaka na Ukrainie (komunikat) (aktl.)
 239. 12:23 Kurs akcji Caspar Asset Management w debiucie na NewConnect nie zmienił się
 240. 12:23 Dochody budżetu ze sprzedaży praw do emisji CO2 w '12 wyniosą ok. 0,7 mld zł - MF
 241. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 237/A/NBP/2011
 242. 12:20 Fitch nie widzi obecnie przesłanek do zmian polskich ratingów
 243. 12:13 Jesteś w ciąży – jesteś narażona na dyskryminację
 244. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 245. 12:03 MOBINI S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (22/2011)
 246. 11:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 247. 11:53 Dają się molestować, poświęcają swoje związki. Dla awansu!
 248. 11:48 SOBIESKI - Komunikat dot. decyzji Sądu Apelacyjnego w Nimes z dnia 1 grudnia 2011 r. (36/2011)
 249. 11:47 Czy Europejski Bank Centralny znów zaskoczy rynki finansowe?
 250. 11:41 W oczekiwaniu na decyzję ECB
 251. 11:40 Trwają przesłuchania członka zarządu PKN Orlen i biznesmena
 252. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 253. 11:38 EBC ostatecznym kluczem do rozwiązania kryzysu w Europie - Bugaj z DM BOŚ SA (opinia)
 254. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 255. 11:23 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki WEALTH BAY SA
 256. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 257. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 258. 11:23 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki UBOAT - LINE SA
 259. 11:23 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki PLATIGE IMAGE SA
 260. 11:23 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki GRUPA HRC SA
 261. 11:23 Millennium DM tnie rekomendację dla Eurocash do "redukuj", cena docelowa 21,2 zł
 262. 11:08 UOKiK ws. zakupów świątecznych w internecie (komunikat)
 263. 11:08 MSZ ws. kontraktu na sprzedaż śmigłowców Black Hawk S-70i (komunikat)
 264. 11:08 Fitch nie widzi obecnie przesłanek do jakichkolwiek zmian polskich ratingów, perspektywa stabilna
 265. 11:08 Dr.Kalliwoda Research zaleca kupno akcji spółki Kino Polska TV
 266. 11:03 ERG - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (54/2011)
 267. 11:03 SOBIESKI - Udostępnienie prezentacji dot. raportu finansowego za pierwszą połowę 2011 r. (35/2011)
 268. 10:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG S.A. w ramach Umowy programu emisji obligacji z 10 czerwca 2010 ro...
 269. 10:48 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 270. 10:48 Sułtanat Brunei kupi 12 śmigłowców Black Hawk z Mielca
 271. 10:38 MON ws. wizyty T. Siemoniaka na Ukrainie (komunikat)
 272. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 110,51-110,53 USD za baryłkę
 273. 10:30 Już wiemy kiedy odbędzie się pierwsze czytanie projektu budżetu
 274. 10:18 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (135/2011)
 275. 10:08 OFE POCZTYLION informuje
 276. 10:08 Jeśli EBC spełni oczekiwania rynków, PLN może się umocnić w kierunku 4,4/EUR, FI może się umocnić
 277. 10:03 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (223/2011)
 278. 10:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (172/2011)
 279. 09:57 Uwaga rynku ponownie skupiona na Europie
 280. 09:49 Decyzja RPP w cieniu negatywnych nastrojów na rynku.
 281. 09:44 Popracujemy dłużej, dostaniemy więcej?
 282. 09:38 Pierwsze czytanie projektu budżetu na posiedzeniu Sejmu 14-16 grudnia (aktl.)
 283. 09:38 POLSAT OFE informuje
 284. 09:33 PGNIG - Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 7 grudnia 2011 roku (170/2011)
 285. 09:31 Obrona wsparcia
 286. 09:26 Euro czeka na EBC, Radę UE
 287. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 288. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 289. 09:23 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2268,49 pkt (+0,66 %)
 290. 09:23 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 291. 09:23 Andrej Plos powołany na prezesa Nova KBM
 292. 09:22 Czwartkowa eurokolacja raczej bez szampana
 293. 09:18 DROZAPOL - Skup akcji własnych (98/2011)
 294. 09:18 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (77/2011)
 295. 09:16 Agencja S&P kontynuuje ofensywę ratingową na europejskich polityków
 296. 09:11 Niemiecki blef, czy realne zagrożenie?
 297. 09:08 MON ws. otwarcia Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych (komunikat)
 298. 09:03 POLICE - Aneks do umowy kredytowej z PKO BP SA (69/2011)
 299. 09:03 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami fi...
 300. 08:52 Ceny polis dla kobiet w górę
 301. 08:48 S4E S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 7 ...
 302. 08:38 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 303. 08:38 ING obniżył cenę docelową dla KGHM do 134 zł
 304. 08:33 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Supervisory Board of Nova KBM reached a decision concerning the...
 305. 08:33 VARIANT S.A. - Publikacja obrotów wypracowanych przez VARIANT S.A. w listopadzie 2011 roku. (24/2...
 306. 08:31 Kluczowe wsparcie utrzymane
 307. 08:18 BANK PEKAO SA - UNICREDIT: S&P?s European sovereigns? watch triggers a similar action for UniCred...
 308. 08:13 Test strefy wsparcia: 2237 – 2240 pkt.
 309. 08:11 Becikowe nie dla bogatych rodziców
 310. 08:03 BANK PEKAO SA - Umieszczenie długoterminowej oceny ratingowej Banku na liście obserwacyjnej przez...
 311. 08:00 Nawet 30 banków może zniknąć z rosyjskiego rynku w 2012 r.
 312. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 8 grudnia
 313. 07:44 Emeryci do premiera: Chcemy kwotowej podwyżki!
 314. 07:43 Nowy pomysł na biznes ojca Rydzyka
 315. 07:33 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 316. 07:16 Pionierzy wrócili z rozmów z Iraku
 317. 07:08 MSZ ws. rozmowy szefa MSZ z sekretarz stanu USA (komunikat)
 318. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 8 XII - 30 XII
 319. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 8.12 - 26.10.2012
 320. 07:08 S&P umieściła rating UE i ratingi największych europejskich banków na liście obserwacyjnej z
 321. 06:41 Będzie gazowa katastrofa cenowa
 322. 06:31 To będzie dobry rok dla firm prawniczych
 323. 06:27 Nie płacisz za mieszkanie, wylądujesz w kontenerze
 324. 05:55 Samorządom brak samokontroli
 325. 05:25 Becikowe nie dla bogatych rodziców
 326. 03:15 Zielona wyspa się rozpada
 327. 02:03 MAKARONY POLSKIE S.A. - Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Pol...
 328. 01:55 Lotnisko odjedzie szybką koleją