Trwa ładowanie...
d3jlvl8

Artykuły z dnia: 2011.12.06 - finanse.wp.pl

 1. 23:06 To mleko w proszku może być radioaktywne
 2. 22:30 Trzeba poskromić rynki - dzikie bestie
 3. 22:18 ERG - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (53/2011)
 4. 22:18 MIESZKO - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości w spółce zależnej (30/2011)
 5. 21:18 Black Lion NFI - Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii A na żądanie Emitenta (...
 6. 21:08 Rząd jest gotowy do nowelizacji budżetu na '12, jeśli sytuacja w EMU dramatycznie się pogorszy -
 7. 21:03 Black Lion NFI - Emisja obligacji, ustanowienie zabezpieczeń oraz znaczna umowa dotycząca gwaranc...
 8. 21:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (104/2011)
 9. 21:03 SKOTAN S.A. - Zatwierdzenie SKOTAN SA jako producenta drożdży paszowych i nadanie weterynaryjneg...
 10. 20:33 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Wykup akcji własnych od Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. (103/2...
 11. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 6 grudnia, 20.00
 12. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 6 grudnia, 20.00
 13. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 6 grudnia, 20.00
 14. 20:08 KGHM szacuje, że po przejęciu Quadry koszty operacyjne spadną w '18 o ponad 20 proc. (opis)
 15. 20:03 MERCOR S.A. - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w październiku 2011 (38/2011)
 16. 19:50 Irlandia podnosi VAT do 23 procent
 17. 19:48 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (125/2011)
 18. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 19. 19:38 Polska w imieniu UE na globalnym szczycie klimatycznym (komunikat)
 20. 19:33 MIT - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (102/2011)
 21. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 22. 19:18 CASH FLOW S.A. - Ustanowienie zabezpieczenia hipotecznego obligacji serii B (58/2011)
 23. 19:18 BORYSZEW - Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A. (104/2011)
 24. 19:18 CASH FLOW S.A. - Nabycie aktywów o znaczącej wartości - Korekta omyłki zawartej w raporcie bieżąc...
 25. 19:18 CERSANIT - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta (38/2011)
 26. 19:18 EUROTEL S.A. - Informacja o udzieleniu przez emitenta poręczenia jednostce zależnej. (38/2011)
 27. 19:08 GPW: Pierwszy dzień notowań akcji spółki AITON CALDWELL
 28. 19:08 GPW: COPERNICUS SECURITIES animatorem akcji spółki IGORIA TRADE
 29. 19:08 Szacunkowa produkcja KGHM i Quadry w 2018 r. wyniesie 635 tys. ton miedzi
 30. 19:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 31. 19:00 USA nie zamierzają wspierać finansowo Europy via MFW
 32. 18:50 Romney wyprzedza Obamę w wyścigu o poparcie miliarderów
 33. 18:50 Fillon: Nowy traktat raczej tylko w eurogrupie
 34. 18:30 Szacunkowa produkcja KGHM i Quadry w 2018 r. wyniesie 635 tys. ton miedzi
 35. 18:18 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży (165/2011)
 36. 18:08 Kolejny raz KGHM w centrum uwagi
 37. 18:08 Transakcje pakietowe
 38. 18:08 GPW: Transakcje w ramach wezwania na JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY
 39. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 40. 18:08 W ramach wezwania na akcje Jupiter NFI zawarto transakcje na 1.266.408 akcji
 41. 18:03 CEDC - Raport bieżący CEDC - otrzymanie zawiadomienia od CJSC "Russian Standard" Corporation" na ...
 42. 18:03 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (199/2011)
 43. 18:00 Propozycje Francji i Niemiec mogą nie wystarczyć na szczyt euro
 44. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 45. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2242,12 pkt (-2,18%)
 46. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 47. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 6.12.2011
 48. 17:53 Zarząd GPW uchwalił emisję do 2,5 mln obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł
 49. 17:53 Aiton Caldwell zadebiutuje na rynku NewConnect 9 grudnia
 50. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,08 proc. z 4,14 proc. - NBP
 51. 17:49 Standard & Poor's i KGHM w roli głównej
 52. 17:48 IGROUP - Postanowienie sądu rejestrowego o sprostowaniu postanowienia sądu rejestrowego z dnia 17...
 53. 17:48 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komentarz do Wyceny Aktywów Netto na Certyfikat Inwesty...
 54. 17:48 INTERCARS - Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars. (33/...
 55. 17:48 INTERCARS - Transakcja na akcjach spółki (32/2011)
 56. 17:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 6 grudnia, 17.00
 57. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 58. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 6 grudnia, 17.00
 59. 17:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (71/2011)
 60. 17:33 TABLEO S.A. - Zmiany w akcjonariacie emitenta (2/2011)
 61. 17:25 W 2011 r. dług sięgnie 53,7 proc. PKB, a w 2012 r. 52,4 proc.
 62. 17:23 GPW: DOM MAKLERSKI BZ WBK animatorem spółki ACTION
 63. 17:23 W 2012-15 średnia zapadalność długu krajowego 4,1-5,0 roku, całego długu 5,3-5,9 roku - strategia
 64. 17:23 Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa w '12 46,2 mld zł, EURPLN 4,0 na koniec '12 - strategia (tabela)
 65. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 05.12.2011
 66. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 6 grudnia, 17.00
 67. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 05.12.2011
 68. 17:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 69. 17:20 Tusk: Nie jestem zwolennikiem nowelizacji przygotowanej przez KRRiT
 70. 17:18 ARTERIA S.A. - Umorzenie części obligacji serii A (23/2011)
 71. 17:08 GPW SA podjęcie uchwały o emisji obligacji i rozpoczęcie procesu emisyjnego
 72. 17:05 Pawlak: to autorski budżet Rostowskiego, zbyt pesymistyczne założenia
 73. 17:03 GPW - Podjęcie uchwały o emisji obligacji i rozpoczęcie procesu emisyjnego (30/2011)
 74. 17:03 POSITIVE ADVISORY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Sp...
 75. 17:03 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (85/2011)
 76. 17:01 Dynamika niemieckiego przemysłu najwyższa od marca 2010
 77. 17:00 Gigantyczne oszustwo z ekologiczną żywnością
 78. 16:55 Tusk: Polska wesprze działania na rzecz ratowania strefy euro
 79. 16:53 Dywidenda z KGHM będzie przyzwoita, choć nie będzie to 9-10 mld zł - prezes
 80. 16:53 Od 2014 roku dług publiczny wg metodologii krajowej spadnie poniżej 50 proc. PKB - strategia
 81. 16:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 82. 16:52 Strefa euro w coraz większych opałach
 83. 16:48 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (164/2011)
 84. 16:48 BINARY HELIX S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posia...
 85. 16:48 TABLEO S.A. - Uzyskanie dostępu do Elektonicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) (1/2011)
 86. 16:40 KGHM kupuje amerykańskie kopalnie
 87. 16:38 Planowane wykonanie budżetu w 2011 zakłada deficyt w wysokości 30,2 mld zł - projekt budżetu
 88. 16:38 Produkcja cementu w XI wzrosła o 17,1 proc. rdr
 89. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 90. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 91. 16:38 KGHM podpisał warunkową umowę kupna 100 proc. kanadyjskiej Quadra FNX za 9,44 mld zł (opis2)
 92. 16:33 Rebus na dziś:EFSF bez AAA?
 93. 16:33 PBG - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości ? akcjach RAFAKO S.A., posiadanych prz...
 94. 16:33 ALTERCO - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alterco S.A. w dniu...
 95. 16:33 HYGIENIKA - Korekta RB 48/2011 - sprostowanie błędu pisarskiego (48/2011)
 96. 16:31 Da się przeżyć za minimalną pensję?
 97. 16:30 Planowane wykonanie budżetu w 2011 roku zakłada deficyt 30,2 mld zł
 98. 16:30 Pawlak nie chce kierować Komisją Trójstronną
 99. 16:24 Cena miedzi na LME wzrosła do 7793,50 USD za tonę
 100. 16:24 Obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 101. 16:24 Deficyt budżetowy w '12 wyniesie 35 mld zł; wzrost PKB 2,5 proc.; CPI średnioroczna 2,8 proc. -
 102. 16:24 Dług publiczny wg metodologii krajowej w '11 wyniesie 53,7 proc.
 103. 16:24 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 16:18 RAINBOW TOURS S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (88/2011)
 105. 16:18 JAGO - Zawarcie umowy na obsługę prawną. (79/2011)
 106. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (144/2011)
 107. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (144/2011)
 108. 16:10 Powrót do walut narodowych to nie propozycja na dziś
 109. 16:08 Giełda daje zarobić miliony
 110. 16:08 Rostowski: bezrobocie na koniec 2012 roku - 12,3 procent
 111. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 16:08 KOV zwiększył do 90 proc. swoje udziały w Bloku L w Brunei
 113. 16:03 POLMED S.A. - Zawarcie porozumienia trójstronnego co do przejęcia praw i obowiązków wynikających ...
 114. 16:03 RUCH CHORZÓW S.A. - Nabycie akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ruch Chorzów S.A. (26/2011)
 115. 16:03 CENTROZAP S.A. - Zawarcie transakcji zabezpieczających przepływy walutowe (87/2011)
 116. 16:03 POLMED S.A. - Zawarcie warunkowej umowy dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowego Neptun - Polmed w Borzec...
 117. 15:55 Whirlpool przenosi z Niemiec do Wrocławia produkcję zmywarek
 118. 15:53 MSZ ws. posiedzenia Rady Ministerialnej OBWE w Wilnie (komunikat)
 119. 15:53 Kopex ma umowę o wartości 157,3 mln zł na pogłębienie szybu w kopalni Karvina
 120. 15:53 Liczba turystów nocujących w Polsce we wrześniu spadła do 484.773 osób - GUS
 121. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 15:53 KGHM podpisał warunkową umowę kupna 100 proc. kanadyjskiej Quadra FNX za 9,44 mld zł (opis)
 123. 15:53 Dług publiczny wg metodologii krajowej w '11 wyniesie 53,7 proc.
 124. 15:53 Tusk przekonany, że PSL poprze podniesienie wieku emerytalnego
 125. 15:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 15:53 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 127. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 128. 15:48 AWBUD - Odwołanie prokurenta Spółki (96/2011)
 129. 15:45 S&P nie wyklucza obniżenia ratingu europejskiego funduszu ratunkowego
 130. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 131. 15:38 KGHM podpisał warunkową umowę kupna 100 proc. kanadyjskiej Quadra FNX za 9,44 mld zł
 132. 15:38 Przychody z prywatyzacji w '12 wyniosą 10 mld zł, dochody z dywidend 8.153,5 mln zł - projekt
 133. 15:38 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2011-2015 w projekcie budżetu na '12
 134. 15:33 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Nabycie AED South East Asia Limited - operatora dla Bloku L w Brunei ...
 135. 15:33 FAM - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości (67/2011)
 136. 15:25 Rząd pracuje nad reformą emerytalną
 137. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 138. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 139. 15:23 DM BZ WBK podniósł cenę docelową Sadovaya Group do 16,9 zł
 140. 15:23 Dochody z podatku od wydobycia srebra i miedzi w '12 wyniosą ok. 1,8
 141. 15:23 Potrzeby pożyczkowe netto w '12 46,2 mld zł; brutto 176,14 mld zł - projekt budżetu
 142. 15:23 Rząd przyjął projekt budżetu na 2012 rok z deficytem 35 mld zl - premier (aktl.)
 143. 15:23 Dochody budżetu w 2012 wyniosą 293.847,3 mln zł - projekt budżetu
 144. 15:23 Polska pozyska z finansowania zagranicznego 17,58 mld zł
 145. 15:23 Deficyt sektora w 2012 ma spaść do 2,9 proc. PKB
 146. 15:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 147. 15:18 KOPEX S.A. - Zacząca umowa jednostki zależnej (179/2011)
 148. 15:18 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Umowa dotycząca nabycia akcji spółki Quadra FNX Mining Ltd. (40/2011)
 149. 15:18 KRUK S.A. - Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A. (7...
 150. 15:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki ABS INVESTMENT
 151. 15:08 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki IGORIA TRADE
 152. 15:08 MSP planuje w '12 zbywanie pakietów akcji PKO BP i PZU; zachowując władztwo korporacyjne - projekt
 153. 15:05 Zapadł wyrok na apteki
 154. 15:03 IZNS IŁAWA S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajny...
 155. 15:03 IZNS IŁAWA S.A. - Zmiany w Radzie Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna. (33/2011)
 156. 15:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (228/2011)
 157. 15:03 Dłużników mniej, ale zaległości rosną
 158. 15:00 Rząd przyjął projekt budżetu na 2012!
 159. 14:53 Wydatki budżetu w 2012 roku wyniosą 328,8 mld zł - projekt budżetu '12
 160. 14:53 Rząd przyjął projekt budżetu na 2012 rok z deficytem 35 mld zl - KPRM
 161. 14:48 NOTORIA SERWIS S.A. - Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów, którzy wzi...
 162. 14:48 IZNS IŁAWA S.A. - Uchwały podjęte na NWZ IZNS Iława S.A. w dniu 6 grudnia 2011 r. (32/2011)
 163. 14:48 WARIMPEX - Nabycie akcji przez podmiot powiązany wobec członka Zarządu (18/2011)
 164. 14:48 EUROFAKTR - Wydanie postanowienia o zatwierdzeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w...
 165. 14:38 Koszty nowej ustawy refundacyjnej dla aptek mogą sięgnąć ok. 112 mln zł - IMS Health
 166. 14:38 Pekao OFE ma poniżej 5 proc. spółki Comp
 167. 14:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 168. 14:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 14:33 TOP 5 pytań do rekrutera
 170. 14:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 14:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 172. 14:18 LENTEX - Wykreślenie hipotek ustanowionych na rzecz BRE SA oraz wykreślenie zastawu rejestrowego ...
 173. 14:18 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (134/2011)
 174. 14:18 PRAGMA INKASO S.A. - Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku (71/2011)
 175. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 176. 13:53 Cena maksymalna arkusza blachy w ciągu roku spadła o 1,7 proc. - PUDS
 177. 13:48 COMP - Podjęcie przez KDPW Uchwały w sprawie warunkowego przyjęcia akcji serri L do KDPW oraz wyz...
 178. 13:48 LENTEX - Korekta do RB 148/2011 - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na NWZA (149/2...
 179. 13:48 COMP - Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Pekao OFE w związku z podwyższeniem kap...
 180. 13:48 BUMECH S.A. - Umowa znacząca (50/2011)
 181. 13:47 Raport z rynku surowców
 182. 13:42 Szwajcaria ma problem! Frank w dół
 183. 13:40 Na celowniku KE krajowe ulgi od podatku VAT
 184. 13:38 Średnie ceny ofertowe mieszkań spadły w XI o 1,5 proc. rdr - Szybko.pl, Expander, Metrohouse
 185. 13:38 Indeks cen mieszkań spadł w XI o 1,6 proc. - Open Finance, Home Broker
 186. 13:38 Konsorcjum z Mostostalem Zabrze-Holding na czele ma umowę o wartości 43,9 mln zł brutto
 187. 13:33 MOSTALZAB - Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta (155/2011)
 188. 13:31 Anglicy, Irlandczycy i Niemcy wykupują mieszkania w Polsce
 189. 13:18 COLIAN SA - Rejestracja połączenia Colian SA z Ziołopex sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach (176/2...
 190. 13:18 MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (84/2011)
 191. 13:18 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (70/2011)
 192. 13:14 To praca dla kobiet towarzyskich, atrakcyjnych i punktualnych
 193. 13:09 Tylko co piąta firma będzie zatrudniać
 194. 13:08 AD Drągowski planuje skup akcji własnych za 1,5 mln zł
 195. 13:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 196. 13:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 197. 13:03 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (220/2011)
 198. 13:03 MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy (154/2011)
 199. 12:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 200. 12:53 Amerbrokers zaleca trzymanie akcji Mondi Świecie
 201. 12:48 MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (219/2011)
 202. 12:40 Polacy najchętniej wybierają mieszkania dwupokojowe
 203. 12:38 Bogdanka liczy na zatwiedzenie w styczniu prospektu dot. akcji pracowniczych
 204. 12:38 Rejestracja nowych aut użytkowych w XI spadła o 17,6 proc. rdr - PZPM
 205. 12:38 W '12 wzrost polskiego PKB spowolni do 2,8 proc., stopy w górę o 25 pb Nomura (opinia)
 206. 12:33 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 207. 12:30 Prezes URE nie zgadza się na propozycje podwyżek cen prądu
 208. 12:30 Groźba S&P najlepszą motywacją przed szczytem
 209. 12:25 Związki z fabryki Opla: jest szansa na produkcję chevroleta cruze
 210. 12:23 Komunikat ze 143 posiedzenia KNF
 211. 12:23 MSiT ws. otwarcia nowych Orlików (komunikat)
 212. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 235/A/NBP/2011
 213. 12:21 Za co płacisz, kupując piwo?
 214. 12:19 Kto może liczyć na podwyżki?
 215. 12:18 S&P popsuło nastroje
 216. 12:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (...
 217. 12:18 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego ...
 218. 12:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (47/2011)
 219. 12:11 Deflacja w Szwajcarii szansą na powrót franka do 3,50
 220. 12:08 Belka w "L'Echo" nie wyklucza wyjścia niektórych krajów ze strefy euro
 221. 12:08 Grupa Work Service prognozuje 23,06 mln zł zysku netto w 2011 r.
 222. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 223. 12:03 SOPHARMA AD - Shares buy-back (10/2011)
 224. 12:01 Ostatnie podrygi podwójnej zaliczki na podatek
 225. 11:53 Kurs akcji Centrum Finansowego BPS wzrósł w debiucie na NewConnect o 2 proc.
 226. 11:53 Suma zaległych płatności Polaków w XI'11 wzrosła o 37 proc. rdr do 34,35 mld zł - InfoMonitor
 227. 11:50 Belka nie wyklucza wyjścia niektórych krajów ze strefy euro
 228. 11:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (168/2011)
 229. 11:47 Raport z rynku surowców
 230. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 231. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 232. 11:38 Po jakich uczelniach zatrudniają?
 233. 11:33 SOBIESKI - Udostępnienie raportu finansowego za pierwszą połowę 2011 r. (34/2011)
 234. 11:33 POZBUD T&R S.A. - Propozycje zmian do projektów uchwał nr 4 i nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromad...
 235. 11:33 INTERFERIE S.A. - Uzupełnienie Raportu bieżącego 35/2007 z dnia 05.10.2007 roku oraz Raportu bież...
 236. 11:30 Rząd podejmie dodatkowe działania, by ograniczyć deficyt
 237. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 238. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 239. 11:22 Hipoteki: Znaczny spadek rządowych dopłat
 240. 11:19 Ile zarobi Mikołaj z Nowego Jorku?
 241. 11:18 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą pośred...
 242. 11:08 HSBC rekomenduje "neutralnie" dla akcji MOL-a, cena docelowa 20.300 HUF
 243. 11:06 Pozytywne ostrzeżenia agencji S&P?
 244. 11:05 Doktorat pomoże w karierze?
 245. 11:03 BMPAG - bmp sfinansuje Tweek TV - społecznościowy przewodnik telewizyjny (39/2011)
 246. 11:03 ProxyAd S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (28/2011)
 247. 11:03 MUZA - Skup akcji własnych w celu umorzenia (41/2011)
 248. 10:55 Merkel: agencje ratingowe działają na własną odpowiedzialność
 249. 10:53 Credit Suisse rekomenduje "ponad rynek" dla PGNiG, cena docelowa 5 zł (opis)
 250. 10:53 Marża rafineryjna w listopadzie 2011 roku spadła do 2,9 USD na baryłce - PKN Orlen
 251. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 109,72-109,74 USD za baryłkę
 252. 10:38 Hygienika chce w '11 mieć 25-proc. dynamikę wzrostu przychodów, a w '12 ją poprawić
 253. 10:38 Jak odróżnić produkt bezpieczny od chińskiego?
 254. 10:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 255. 10:33 TELFORCEONE S.A. - Kolejna umowa z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. - aktualizacja informacji (3...
 256. 10:33 BBI ZENERIS NFI - Emisja obligacji serii E (43/2011)
 257. 10:30 "S&P ma rację; być może zmobilizuje przed szczytem UE"
 258. 10:23 Lekkie osłabienie złotego; ceny obligacji mogą spadać
 259. 10:23 Rząd podejmie dodatkowe działania, aby ograniczyć deficyt sekt. fin. publ. do 3 proc. PKB - projekt
 260. 10:18 INTERFERIE S.A. - Informacja na temat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Nadzwyczajne Walne...
 261. 10:18 POZBUD T&R S.A. - Otrzymanie promesy kredytowej z PKO Bank Polski S.A. (48/2011)
 262. 10:13 Samotne matki bez szansy na pracę?
 263. 09:56 S&P ostrzega strefę euro, minorowe nastroje powracają
 264. 09:53 Analitycy Millennium DM obniżyli rekomendację dla Stalproduktu do "redukuj" (popr.)
 265. 09:52 S&P straszy
 266. 09:48 ERG - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (52/2011)
 267. 09:39 Informacje ze spółek
 268. 09:33 BBI CAPITAL NFI SA - zmiany w statucie spółki (53/2011)
 269. 09:30 Branże, w których zarabiają najwięcej
 270. 09:26 Europejscy politycy nie rozpieszczają rynków
 271. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 272. 09:23 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2273,98 pkt (-0,79%)
 273. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 274. 09:23 POLSAT OFE informuje
 275. 09:23 PGNiG wciąż wnioskuje o dwucyfrowy wzrost cen gazu - URE
 276. 09:23 DM Banku BPS rekomenduje "kupuj" NG2, cena docelowa 54,4 zł
 277. 09:23 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 278. 09:23 Analitycy Millennium DM obniżyli rekomendację dla Stalproduktu do "neutralnie"
 279. 09:11 Jak długo szukamy pracy?
 280. 09:08 We wtorek WIG 20 otworzy się na plusie, ważnym poziomem będzie 2.304 pkt (opinia)
 281. 09:03 DROZAPOL - Skup akcji własnych (96/2011)
 282. 09:03 CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (86/2011)
 283. 09:00 W Chinach bessa na całego
 284. 08:58 Co może i ile zarabia kanar?
 285. 08:56 Noe dostrzegł suchy ląd
 286. 08:54 Jak długo najczęściej Polacy są bez pracy? Rok czy może dłużej?
 287. 08:53 Automaty wkroczą w finanse publiczne państw Eurolandu
 288. 08:53 Credit Suisse rekomenduje "ponad rynek" dla PGNiG
 289. 08:50 Agencja ratingowa znowu na pierwszym planie
 290. 08:48 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 291. 08:45 Niemiecka droga
 292. 08:38 Jefferies rozpoczął wydawanie rekomendacji dla NWR od "trzymaj"
 293. 08:38 Kupujący w taktycznej przewadze
 294. 08:31 Problemy ze sforsowaniem: 2320 – 2325 pkt.
 295. 08:18 BORYSZEW - Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A. (103/2011)
 296. 08:18 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (84/2011)
 297. 08:16 To koniec "jabola"
 298. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 6 grudnia
 299. 08:06 Oto jak haruje Święty Mikołaj. Grozi mu stres, wypalenie i zawał
 300. 07:43 W jakiej branży kierownik zarobi najmniej?
 301. 07:42 Polska.pl po cichu przekazana Agorze
 302. 07:37 Święta urzędników na bogato!
 303. 07:27 Kluczowe narodowe domeny w prywatnych rękach?
 304. 07:08 MG: Jest merytoryczne porozumienie w sprawie europejskiego patentu (komunikat)
 305. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 6 XII - 30 XII
 306. 07:08 S&P ostrzega czołowe kraje strefy euro przed możliwością obniżki ich ratingów
 307. 06:58 Pawlak: wcześniejsze emerytury dla kobiet, które wychowały dzieci
 308. 06:49 Cenowy bunt taksówkarzy
 309. 06:49 Lotnisko Chopina będzie płacić ludziom odszkodowania
 310. 06:42 15 państw UE na liście obserwacyjnej
 311. 06:24 Kredyt niekorzystny dla spadkobierców
 312. 06:10 Urzędy zlekceważyły premiera i zatrudniają
 313. 05:05 Miedziowe akcje - KNF odmówiła ministrowi
 314. 04:35 Mazury walczą z górami o narciarzy
 315. 04:05 Urzędy zlekceważyły premiera i zatrudniają
 316. 02:35 Wykupili kawałki Dworca Centralnego
 317. 02:05 Cenowy bunt taksówkarzy