Trwa ładowanie...
d20og8z

Artykuły z dnia: 2011.12.07 - finanse.wp.pl

 1. 23:25 S&P nie wyklucza obniżenia ratingu Unii Europejskiej
 2. 23:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Skup akcji własnych (106/2011)
 3. 23:03 PKNORLEN - Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zawiesiła Pana Marka Serafina w czynnościach Członka Zar...
 4. 22:18 GRAAL - Informacja o nabyciu akcji własnych (40/2011)
 5. 22:18 EFH - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (62/2011)
 6. 22:18 GRAAL - Informacja o nabyciu akcji własnych (39/2011)
 7. 21:18 NETIA - Informacja o nabyciu akcji Netii przez członka rady nadzorczej (66/2011)
 8. 20:48 JAGO - Uchwały podjęte na WZA (82/2011)
 9. 20:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 10. 20:33 CCI - Nabycia akcji Spółki przez osobę obowiązaną do przekazania takiej informacji. (zgodnie z ar...
 11. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 7 grudnia, 20.00
 12. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 7 grudnia, 20.00
 13. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 7 grudnia, 20.00
 14. 20:03 JAGO - Lista akcjonariuszy (81/2011)
 15. 19:38 Mennica Polska i Wasko wśród firm, które złożyły oferty wiążące ws. kupna COIG
 16. 19:33 MNI - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. (92/2011)
 17. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 18. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 19. 19:08 NWZA DM IDMSA uchwaliło skup akcji własnych za kwotę do 109,08 mln zł (opis)
 20. 19:08 GPW: uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex o akcje spółki COMPERIA
 21. 19:08 GPW: Animator Rynku dla akcji spółki CASPAR ASSET MANAGEMENT SA
 22. 19:08 Aktywa Idea TFI wyniosły na koniec listopada 3,57 mld zł
 23. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 24. 18:53 NWZA DM IDMSA uchwaliło skup akcji własnych za kwotę do 109,08 mln zł
 25. 18:48 LST CAPITAL S.A. - Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. przez Członka Zarządu. (43/2011)
 26. 18:48 IDEA TFI SA - Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych utworzonych przez IDEA TFI S.A. na koniec l...
 27. 18:48 MIT - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (104/2011)
 28. 18:38 NBP wciąż daleki od obniżki stóp - JP Morgan (opinia)
 29. 18:33 MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (86/2011)
 30. 18:33 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (126/2011)
 31. 18:33 EMPERIA - Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 6 grudnia 2011 roku (91/2011)
 32. 18:26 Rynki w stanie zawieszenia
 33. 18:23 Fundusze Allianz zmniejszyły zaangażowanie w Polnord do 4,69 proc.
 34. 18:23 Wysoka zmienność przy niskich obrotach
 35. 18:18 BORYSZEW - Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A. (105/2011)
 36. 18:18 DM IDM SA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ DM IDMSA (85/2011)
 37. 18:18 DM IDM SA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołanego na dzień 7 grudnia 20...
 38. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 7.12.2011
 39. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 40. 18:03 DM IDM SA - Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób maj...
 41. 18:03 MARVIPOL S.A. - Aneks do Umowy Kredytu ? zmiana znaczącej umowy. (200/2011)
 42. 17:57 Inwestorzy coraz bardziej nerwowi
 43. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 44. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2253,57 pkt (0,51%)
 45. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 46. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,00 proc. z 4,08 proc. - NBP
 47. 17:53 NORDEA PTE SA informuje
 48. 17:48 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży (166/2011)
 49. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 50. 17:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 7 grudnia, 17.00
 51. 17:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 7 grudnia, 17.00
 52. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 7 grudnia, 17.00
 53. 17:33 RPP: interwencje ustabilizowały notowania złotego
 54. 17:33 06MAGNA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości (38/2011)
 55. 17:29 To tylko gra niemieckich dyplomatów przed unijnym szczytem?
 56. 17:23 FX i FI czekają na szczyt UE i decyzje EBC; EURPLN w przedziale 4,45-4,49 (opis)
 57. 17:23 RPP nie wyklucza dalszego dostosowania pol. pien., gdyby pogorszyły
 58. 17:20 Niemiecki pesymizm powodem słabego euro
 59. 17:18 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp...
 60. 17:18 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (86/2011)
 61. 17:18 IQ PARTNERS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IQ Partn...
 62. 17:18 MCI - zawiadomienia od osób zobowiązanych z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci...
 63. 17:18 MOSTALEXP - Postanowienie Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w przed...
 64. 17:03 COMP - Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Prezesa Zarządu Spółki w związku z podw...
 65. 17:03 JAGO - Informacja dotycząca zabezpieczenia majątku (80/2011)
 66. 16:53 Balans ryzyk od ostatniego posiedzenia nie zmienił się - prezes NBP
 67. 16:48 ALTERCO - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Alterco SA poniżej pro...
 68. 16:48 COMP - Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Amplico OFE w związku z podwyższeniem k...
 69. 16:40 Pogłębienie kryzysu może kosztować linie lotnicze 8,3 mld dol.
 70. 16:38 Magellan podwyższył wartość programu emisji obligacji do 450 mln zł
 71. 16:38 NWZA DGA uchwaliło skup akcji własnych za kwotę do 9,04 mln zł
 72. 16:38 RPP podtrzymuje stanowisko; inflacja w średnim okresie w celu dzięki podwyżkom - RPP
 73. 16:38 Sąd oddalił apelację PZU od wyroku uchylającego uchwałę w sprawie podziału zysku za '06 (opis)
 74. 16:38 Założenia do projektu budżetu na '12 są konserwatywne - prezes NBP
 75. 16:38 NORDEA PTE SA informuje
 76. 16:38 NORDEA PTE SA informuje
 77. 16:38 NBP zamierza kontynuować interwencje na FX, w momentach, kiedy na rynku jest destabilizacja - prezes
 78. 16:33 ADV.PL - Grupa ADV S.A. - zmiany w Radzie Nadzorczej (34/2011)
 79. 16:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 80. 16:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 81. 16:30 Belka: NBP zamierza kontynuować interwencje na rynku walutowym
 82. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 16:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 06.12.2011
 84. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 85. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 86. 16:18 DGA - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 grudnia 2011 roku (27...
 87. 16:18 DGA - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgro...
 88. 16:09 Olbrzymia kara dla McDonalda!
 89. 16:08 Komunikat po grudniowym posiedzeniu RPP (dokumentacja)
 90. 16:08 Cena miedzi na LME wzrosła do 7835,25 USD za tonę
 91. 16:08 W tygodniu od 28 XI do 4 XII FootFall Index Polska spadł o 1,4 proc. rdr
 92. 16:08 MSP wnioskuje do rady nadzorczej Orlenu o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia (aktl.)
 93. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 94. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 95. 16:03 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej. (105/2011)
 96. 16:03 MAGELLAN S.A. - Podwyższenie wartości programu emisji obligacji Magellan S.A. (222/2011)
 97. 16:03 PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie z Nijhof-Wassink Sp. z o.o. umów, które łącznie spełniają kryteriu...
 98. 15:53 CIR: rozmowa premiera D. Tuska z premierem Wielkiej Brytanii (komunikat)
 99. 15:53 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 7 gr - PIPP
 100. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 15:53 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia wzrosła o 5 gr - e-petrol.pl
 102. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 15:48 CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (88/2011)
 104. 15:48 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola (117/2011)
 105. 15:48 HANDLOWY - Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie Banku (31/2011)
 106. 15:48 RAINBOW TOURS S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (89/2011)
 107. 15:46 Wygrana w totka - największe nieszczęście
 108. 15:40 Nowak: robimy wszystko, by przygotować kolej do zimy
 109. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 110. 15:38 Unibep zakłada w '12 wzrost zysku netto o 30 proc. rdr i ok. 1 mld zł przychodów (opis)
 111. 15:38 MS ws. dyrektywy dot. łączenia rejestrów spółek (komunikat)
 112. 15:38 MSP wnioskuje do RN Orlenu o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia
 113. 15:38 Notowania jednolite - drugi fixing
 114. 15:38 Dahliamatic, z grupy Infovide-Matrix, ma kontrakt z ARiMR o wartości 12,07 mln zł
 115. 15:38 PA Nova sprzeda Kauflandowi grunty z budynkami za 35 mln zł netto
 116. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (229/2011)
 118. 15:33 LST CAPITAL S.A. - Transakcje na akcjach LST CAPITAL S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej ...
 119. 15:33 SEKA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgrom...
 120. 15:33 ŚNIEZKA - Sprzedaż posiadanych udziałów w spółce zależnej (23/2011)
 121. 15:27 Zmieniają się przepisy! Chcesz kredyt? Przynieś pieniądze
 122. 15:23 Qumak-Secom ma kontrakt o wartości 16,42 mln zł netto na lotnisku w Modlinie
 123. 15:20 Pracodawcy i związkowcy: wyższa składka rentowa nie powinna spowodować zwolnień
 124. 15:18 POLICE - Przystąpienie do umowy kredytowej grupy kapitałowej Azoty Tarnów (68/2011)
 125. 15:18 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (97/2011)
 126. 15:18 PELION - Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego. (168/2011)
 127. 15:18 PGNIG - Doręczenie zgody UOKiK na koncentrację poprzez nabycie akcji Vattenfall Heat Poland S.A. ...
 128. 15:13 Nowak: kolei dużych prędkości nie będzie w Polsce przed 2030 r.
 129. 15:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 15:08 Zysk netto sektora bankowego po X '11 wyniósł 13,3 mld zł, wzrost 39,2 proc. r/r
 131. 14:53 Oferta Qumaka-S. za 133,8 mln zł uznana za najkorzystniejszą na system Tristar
 132. 14:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 14:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 14:48 P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej. (37/2011)
 135. 14:48 AMICA - Emisja obligacji (67/2011)
 136. 14:48 AZOTY TARNÓW - Podpisanie aneksu do umowy kredytu z PKO BP S.A. (109/2011)
 137. 14:48 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Avia Solutions Group AB sold Estonian charter operations (2 011/37)
 138. 14:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 139. 14:48 KOPEX S.A. - Zawarcie znaczących umów przez jednostkę zależną. (180/2011)
 140. 14:48 QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (42/211)
 141. 14:38 Unibep wejdzie w '12 ze zleceniami na 807 mln zł, na '13 ma portfel na 484 mln zł (opis)
 142. 14:38 Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w listopadzie o 930,7 mln euro - NBP
 143. 14:38 W połowie grudnia Orlen Upstream rozpocznie kolejny odwiert badawczy na Lubelszczyźnie
 144. 14:33 BRIJU S.A. - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (6/2011)
 145. 14:22 Szacunki MPiPS: bezrobocie w górę
 146. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 147. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 148. 14:03 EMPERIA - Realizacja drugiego programu skupu akcji własnych (90/2011)
 149. 14:03 IMPEXMET - Korekta zawiadomień z dnia 11 października 2011 roku (75/2011)
 150. 13:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 151. 13:50 BNP Paribas: plany KGHM zaszkodzą bilansowi płatniczemu, dywidendzie
 152. 13:48 Kredyt w euro - niższa rata, ale ryzyko walutowe
 153. 13:48 ASSECO POLAND - Powołanie Członków Zarządu Asseco Poland S.A. na nową kadencję (35/2011)
 154. 13:48 JSW S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów. (40/2011)
 155. 13:48 KOMPUTRONIK S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik SA. (40...
 156. 13:48 FASING - Aneks do zawartego kontraktu. (53/2011)
 157. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 158. 13:38 Nowy harmonogram oferty publicznej spółki Work Service
 159. 13:38 RPP pozostawiła stopy proc. na niezmienionym poziomie, referencyjna nadal 4,50 proc.
 160. 13:35 RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych
 161. 13:33 IMPEL - Zaangażowanie kredytowe spółek Grupy Impel w Alior Bank S.A. na łączną wartość umowy znac...
 162. 13:33 MOSTALZAB - Uzupełnienie informacji dotyczącej nowo powołanego Członka Zarządu Emitenta (156/2011)
 163. 13:33 PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, w...
 164. 13:23 MPiPS: sytuacja na rynku pracy w listopadzie 2011 r. (komunikat)
 165. 13:23 Stopa bezrobocia w XI wyniosła 12,1 proc. wobec 11,8 proc. w X - szacunki MPiPS.
 166. 13:23 Unibep zakłada w '12 wzrost zysku netto o 30 proc. rdr i ok. 1 mld zł przychodów
 167. 13:23 Erbud ma kontrakt w budownictwie mieszkaniowym w Gdańsku na 46,19 mln zł netto
 168. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 169. 13:19 S&P 500 testuje kluczową średnią
 170. 13:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (101/2011)
 171. 13:08 Unibep wejdzie w '12 ze zleceniami na 807 mln zł, na '13 ma portfel na 484 mln zł
 172. 13:08 PGNiG w piątek zdecyduje czy wyjdzie w tym roku z emisją euroobligacji
 173. 12:53 PGNiG chce zwiększyć liczbę koncesji na gaz łupkowy, nie wyklucza współpracy z inwestorami
 174. 12:50 ABW zatrzymała cztery osoby ws. korupcji w PKN Orlen
 175. 12:48 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych - Wykaz akcjonariuszy którzy mieli co najmniej 5 proc. gł...
 176. 12:48 MISPOL S.A. - Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad NWZ MISPOL S.A. (71...
 177. 12:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 178. 12:48 MISPOL S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ MISPOL S.A. ...
 179. 12:48 MISPOL S.A. - Projekt uchwały zgłoszonej podczas NWZ MISPOL S.A. w dniu 6 grudnia 2011 r. przez a...
 180. 12:48 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane ? budowa zespołu budynków mieszkalnyc...
 181. 12:45 Mikołaj ma wchodzić przez komin lub balkon
 182. 12:38 KWB Konin będzie się starać o nowe koncesje, planuje budowę farm wiatrowych o mocy 175 MW
 183. 12:38 Dalsze znaczne pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców w listopadzie - IBnGR
 184. 12:38 Sąd oddalił apelację PZU od wyroku uchylającego uchwałę w sprawie podziału zysku za '06
 185. 12:33 ATC CARGO S.A. - Zmiana w stanie posiadania znaczącego akcjonariusza (15/2011)
 186. 12:33 MISPOL S.A. - Uchwały podjęte przez NWZ MISPOL S.A. (68/2011)
 187. 12:30 Awanse i podwyżki najczęściej w branży finansowej
 188. 12:25 Młodzi w dramatycznej sytuacji na rynku pracy
 189. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 236/A/NBP/2011
 190. 12:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 191. 12:23 Awaria w banku? Nie masz gotówki, bo oni oszczędzają
 192. 12:18 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (79/2011)
 193. 12:18 ERBUD S.A. - Ostateczne zarejestrowanie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F (55/2011)
 194. 12:18 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (45/2011)
 195. 12:18 Pijemy za 2 mld zł... nielegalnie
 196. 12:10 W Niemczech produkcja przemysłowa wzrosła mocniej od prognoz
 197. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 198. 12:08 MSiT ws. kontroli w PZPN (komunikat)
 199. 12:08 Podwyżka składki rentowej od 1 lutego zmniejszy deficyt FUS o ponad 7 mld zł w '12 - MPiPS
 200. 12:08 Erste podniósł cenę docelową Action do 30 zł, rekomenduje "kupuj"
 201. 12:08 Polacy nie szukają lepiej płatnej pracy
 202. 12:07 Wysokiej klasy specjaliści na rozmowach wypadają słabo
 203. 11:53 UOKiK: zgody na koncentrację (komunikat)
 204. 11:53 Rafako, Budimex i konsorcjum z PBG zaproszone do składania ofert na budowę spalarni
 205. 11:53 Erste podwyższył rekomendację AB do "kupuj", cena docelowa 27 zł
 206. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 207. 11:53 Zastal nie wyklucza partnerstwa strategicznego z producentem taboru szynowego
 208. 11:53 ED Invest obniża prognozę na 2011 rok, planuje przeznaczenie większej części zysku na dywidendę
 209. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 210. 11:53 Kurs akcji Igoria Trade wzrósł w debiucie na NewConnect o 35,71 proc.
 211. 11:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 212. 11:48 ED INVEST S.A. - Korekta wyniku za rok 2011 i prognoza na 2012 r. (36/2011)
 213. 11:48 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (221/2011)
 214. 11:48 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - OEG: comment on the news published in press (/)
 215. 11:48 PZU SA - Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie dot. uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni...
 216. 11:48 DROZAPOL - Skup akcji własnych (97/2011)
 217. 11:48 LSI SOFTWARE S.A. - Wzrost przychodów (40/2011)
 218. 11:48 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A. - Informacja o transakcji sprzedaży akcji Spółki przez członka Rady Nadz...
 219. 11:48 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Znaczne pakiety akcji (32/2011)
 220. 11:48 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Wilf Walsh will become interim CEO of Fortuna Entertainment Gr...
 221. 11:48 MIT - Informacja osoby zobowiązanej. (103/2011)
 222. 11:48 APLISENS S.A. - Zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości zlokalizowanej na terenie Spec...
 223. 11:48 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (66/2011)
 224. 11:48 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 225. 11:48 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4 fun Media S.A. (36/2011)
 226. 11:48 NETMEDIA S.A. - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (23/2011)
 227. 11:48 VOXEL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Waln...
 228. 11:48 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (83/2011)
 229. 11:48 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test (1/1)
 230. 11:48 ZASTAL SA - Podpisanie listu intencyjnego (51/2011)
 231. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 232. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 233. 11:23 Zawirowania w strefie euro bez wpływu na budżet UE na lata 2014-2020 - Dowgielewicz
 234. 11:23 Integer chce do '13 mieć z projektów zagranicznych ok. 20-40 mln EUR przychodów rocznie
 235. 11:21 7 lat pracy i 1000 zł więcej emerytury
 236. 11:00 Premierze, obiecałeś zlikwidować abonament!
 237. 11:00 OPEC ma nadzieję, że jednak nie będzie embarga UE na irańską ropę
 238. 10:53 Barometr Gospodarczy ZPP w IV kwartale 2011 spadł kdk o 4,76 pkt do 32,34 pkt
 239. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 111,22-111,24 USD za baryłkę
 240. 10:38 Stopy procentowe w Islandii bez zmian
 241. 10:30 Kościół nie jest gotowy na kryzys
 242. 10:27 AT-WIG20
 243. 10:23 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki ELSTAR OILS
 244. 10:23 Runicom chce przenieść się na rynek główny GPW w 2012 r.
 245. 10:23 W XI spadły ceny w 5 grupach towarowych; w 6 bez zmian - PSB
 246. 10:08 W oczekiwaniu na szczyt przywódców UE
 247. 10:08 W weekend 02-04.12 kina najwięcej zarobiły na komedii "Listy do M."
 248. 10:08 MSZ ws. spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO (komunikat)
 249. 10:01 Kombinat przejmuje
 250. 09:43 Nadzieje i dane makro mogą wesprzeć EURUSD
 251. 09:38 W środę spodziewana stabilizacja na rynkach finansowych; w centrum uwagi szczyt UE i decyzja EBC
 252. 09:38 Raport ze spółek
 253. 09:32 KGHM znów w roli głównej
 254. 09:30 Obligacje drożeją, szansa przed szczytem UE
 255. 09:26 Wall Street pod szczytem, Warszawa nad dołkiem
 256. 09:23 Mikołajkowy prezent KGHMu dla akcjonariuszy Quadra FNX (kurs + 40 proc.)
 257. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 258. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 259. 09:23 ZUS w tym tygodniu przekazał do OFE 24,7 mln zł
 260. 09:23 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 261. 09:18 Polityczna decyzja agencji Standard & Poor’s?
 262. 09:10 Święta urzędników na bogato!
 263. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2260,03 pkt (+0,80%)
 264. 09:08 POLSAT OFE informuje
 265. 09:08 Stan wyczekiwania
 266. 09:05 Nauczyciele bez pieniędzy
 267. 08:53 Polacy wydadzą na prezenty 9 mld zł - badania
 268. 08:53 Rostowski nie jest przeciwnikiem euroobligacji, ale w momencie ściślejszej integracji fiskalnej EMU
 269. 08:53 Archer Daniels Midland ogłosił przymusowy wykup akcji Elstar Oils
 270. 08:53 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 271. 08:48 KGHM ponownie rozdaje karty
 272. 08:45 Kanadyjska Quadra FNX to nie tylko miedź
 273. 08:14 Policjant podyktuje do laptopa
 274. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 7 grudnia
 275. 07:53 Kurs walutowy i autonomiczna polit. pieniężna pomagały stabilizować polską gosp. - Sławiński, NBP
 276. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 7.12 - 26.10.2012
 277. 07:08 KGHM szacuje, że po przejęciu Quadry koszty operacyjne spadną w '18 o ponad 20 proc. (opis, popr.)
 278. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 7 XII - 30 XII
 279. 06:38 Czy spółki 24-godzinne ruszą od nowego roku
 280. 06:34 Opłata za prąd wzrośnie
 281. 06:27 Zapłacimy haracz za ładne dworce
 282. 06:13 Ile dla 9,5 mln emerytów?
 283. 06:13 Rodzice płacą za to, co bezpłatne
 284. 03:30 Ile dla 9,5 mln emerytów?
 285. 03:20 Polacy będą rządzić na budowach Europy
 286. 01:35 Parlament uchwalił oszczędnościowy budżet