Trwa ładowanie...
d44s9fd

Artykuły z dnia: 2011.12.30 - finanse.wp.pl

 1. 22:48 LW BOGDANKA S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW Akcj...
 2. 22:48 WANDALEX - Odwołanie osoby zarządzającej (13/2011)
 3. 22:33 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation ? CEDC informuje o złożeniu rapor...
 4. 22:33 POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A. - Zmiana liczby posiadanych głósów na WZA. (18/2011)
 5. 22:03 MNI - Informacja osoby zobowiązanej. (65/2011)
 6. 21:48 GRUPA LOTOS - Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a podmiotami grupy kapitałowej Shell (41/2011)
 7. 21:48 SKOTAN S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym (26...
 8. 21:33 PBO ANIOŁA S.A. - Sprzeciw zgłoszony do protokołu NWZA (62/2011)
 9. 21:33 PBO ANIOŁA S.A. - Przerwa w obradach NWZA (61/2011)
 10. 21:18 COMP - Emisja obligacji Spółki (44/2011)
 11. 21:03 Kino Polska TV S.A. - Zawarcie umowy dotyczącej pełnienia funkcji Animatora Emitenta (54/2011)
 12. 21:03 MCI - zawiadomienia od osób zobowiązanych z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci...
 13. 21:03 ABM SOLID S.A. - Kumulacja umów z tym samym podmiotem. (95/2011)
 14. 20:48 POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A. - Zwołanie na dzień 26 stycznia 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Z...
 15. 20:48 KCI - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (48/2011)
 16. 20:48 EUROFAKTR - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor SA (47/2011)
 17. 20:48 KCI - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (47/2011)
 18. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 30 grudnia, 20.00
 19. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 30 grudnia, 20.00
 20. 20:33 JUPITER NFI SA - Przekroczenie progu znaczącej umowy (56/2011)
 21. 20:33 ABM SOLID S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną od emitenta aneksu do znaczącej umowy kredytowej. ...
 22. 20:33 JUPITER NFI SA - ZMIANA TREŚCI WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI EUROFAKTOR S.A.OGŁOS...
 23. 20:33 JUPITER NFI SA - Zmiana znaczącej umowy (55/2011)
 24. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 30 grudnia, 20.00
 25. 20:23 Spółka zależna Rank Progress sprzedała nieruchomość za 31,8 mln zł netto
 26. 20:03 HYGIENIKA - Zawiadominie o podpisaniu znaczącej umowy (56/2011)
 27. 19:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 28. 19:53 Qumaka-Sekom ma zamówienie o wartości 18,09 mln zł netto od spółki zależnej TP
 29. 19:48 RANK PROGRESS S.A. - Umowa Sprzedaży nieruchomości należącej do spółki zależnej E.F. Progress IX ...
 30. 19:38 GPW: DOM MAKLERSKI IDM nie będzie animatorem HYPERION
 31. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 32. 19:33 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (220/2011)
 33. 19:33 TELL - Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A. (45/2011)
 34. 19:18 SYGNITY - Informacja o transakcjach nabycia i zbycia akcji Sygnity przez osoby blisko związane z ...
 35. 19:18 ERG - Zawiadomienie o trasakcjach osoby zobowiązanej (63/2011)
 36. 19:18 ZASTAL SA - Objęcie akcji IV emisji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych (52/2011)
 37. 19:18 POLSKIE JADŁO S.A. - Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Polskie Jadło S.A. ...
 38. 19:18 QUMAK-SEKOM S.A. - Zamówienie spełniające kryterium umowy znaczącej (51/2011)
 39. 19:18 REDAN - Zawiadomienie dokonane w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentamifinansowymi...
 40. 19:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (147/2011)
 41. 19:08 GPW: UNICREDIT CAIB POLAND nie będzie animatorem spółki CYFROWY POLSAT
 42. 19:08 GPW: DM BZ WBK animatorem akcji spółki BANK MILLENNIUM
 43. 19:08 GPW: DM BOŚ animatorem trzech spółek
 44. 19:08 GPW: Animator ZAT Tarnów
 45. 19:08 Biogened odwołał prognozy wyników finansowych na 2011 r.
 46. 19:08 GPW: NOBLE SECURITIES ANIMATOREM KINO POLSKA TV SA
 47. 18:53 GPW: COPERNICUS SECURITIES nie będzie animatorem BLUMERANG INVESTORS SA
 48. 18:53 GPW: Zmiana listy uczestników indeksu NCIndex
 49. 18:53 GPW: DOM MAKLERSKI BZ WBK animatorem T2 INVESTMENT SA
 50. 18:53 Spółka zależna Trakcji-Tiltry ma umowę przy budowie mostu w Kownie na 131,69 mln zł netto
 51. 18:53 Jupiter NFI podwyższył cenę akcji w wezwaniu na Eurofaktor do 2,57 zł za akcję
 52. 18:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 53. 18:53 GPW: ALIOR BANK animatorem akcji pięciu spółek
 54. 18:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 29.12.2011
 55. 18:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki WŁODARZEWSKA
 56. 18:38 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki BOGDANKA
 57. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 58. 18:38 Transakcje pakietowe
 59. 18:38 EBOiR udzielił Sadovaya Group kredytu na 36 mln USD na rozwój odzysku węgla z odpadów
 60. 18:38 PZU Asset Management zmniejszył udział w Dębicy do 2,11 proc. akcji
 61. 18:38 Spadkowe zamknięcie roku na GPW, możliwe lekkie wzrosty wraz z początkiem '12 (analiza)
 62. 18:38 Rząd chce w I kw. przyjąć projekt ustawy podwyższającej wiek emerytalny finalnie do 67 roku życia
 63. 18:33 FERRUM - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. (146/2011)
 64. 18:28 GPW bez obrotu ale za to do 17.35
 65. 18:23 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 66. 18:18 MIT - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (109/2011)
 67. 18:18 EUROFAKTR - Tekst jednolity zmienionego Statutu Eurofaktor SA. (46/2011)
 68. 18:18 EUROFAKTR - Przydzielenie funkcji Członkom Rady Nadzorczej Eurofaktor SA (45/2011)
 69. 18:10 Sawicki: to był trudny, ale dość dobry rok dla rolnictwa
 70. 18:08 MF i MŚ w I kw. '12 przygotują założenia projektu ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów
 71. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 72. 18:03 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (84/2011)
 73. 17:56 Eurodolar przetestował minima ze stycznia
 74. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 75. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 76. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 30.12.2011
 77. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2144,48 pkt (-0,84%)
 78. 17:53 Spółka zależna CEZ-u kupiła 67 proc. udziałów w Eco-Wind Construction
 79. 17:53 Rząd w styczniu '12 zmieni ustawę wprowadzając kwotową waloryzację rent i emerytur
 80. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 3,65 proc. z 3,19 proc. - NBP
 81. 17:48 CIECH - Podpisanie umowy zmieniającej umowę kredytową przez niemieckie spółki zależne Ciech SA (7...
 82. 17:48 BANK PEKAO SA - Rejestracja akcji serii G oraz podwyższenie kapitału zakładowego Banku (46/2011)
 83. 17:48 BORYSZEW - Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A. (112/2011)
 84. 17:48 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (65/2011)
 85. 17:48 BANK PEKAO SA - Nabycie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Ban...
 86. 17:48 DEBICA - Zawiadomienie (38/2011)
 87. 17:48 SADOVAYA GROUP S.A. - LOAN AGREEMENT WITH EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND ...
 88. 17:48 TRITON - Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej (14/2011)
 89. 17:40 Przyszły rok może stać pod znakiem słabego euro
 90. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 91. 17:38 Rząd w I kw. '12 powinien przyjąć ustawę wprowadzającą regułę wydatkową dla samorządów
 92. 17:33 ALTERCO - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Alterco S.A. poniż...
 93. 17:33 ALTERCO - Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Alterco S.A. powy...
 94. 17:33 ALTERCO - Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Alterco S.A. powy...
 95. 17:23 Rząd powinien w styczniu '12 przyjąć projekt ustawy wprowadzający podatek od kopalin
 96. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 30 grudnia, 17.00
 97. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 30 grudnia, 17.00
 98. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 29.12.2011
 99. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 30 grudnia, 17.00
 100. 17:23 Dziesięciolecie euro bez fajerwerków
 101. 17:18 ESOTIQ & HENDERSON - Nabycie akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A. przez osobę powiązaną. (7/2011)
 102. 17:18 CEZ, a.s. - ČEZ kupuje Eco Wind Construction S.A. (69/2011)
 103. 17:18 ZAKUPY.COM - Zawiadomienia od posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A i B (7/2011)
 104. 17:08 GPW: Wznowienie obrotu akcjami UNICREDIT
 105. 17:05 Plan prac rządu na 2012 r. opublikowany na stronach KPRM
 106. 17:03 WIKANA - Decyzja Zarządu Spółki w sprawie umorzenia akcji własnych (48/2011)
 107. 16:53 Ostatnia sesja na FX w tym roku pod znakiem istotnej zmienności; BGK i NBP były aktywne (opis)
 108. 16:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 16:53 Węgierski parlament przyjął kontrowersyjną ustawę o banku centralnym
 110. 16:45 MF chce rozszerzyć zwolnienie z VAT dla organizacji charytatywnych
 111. 16:45 Akt oskarżenia w sprawie afery w ZUS
 112. 16:38 CIR ws. umowy na telefony komórkowe (komunikat)
 113. 16:38 CIR: Rząd przyjął plan pracy na 2012 rok (komunikat)
 114. 16:33 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości. (128/2011)
 115. 16:31 Kto pije najwięcej piwa?
 116. 16:30 ULC: nowa stawka opłaty terminalowej dla linii lotniczych na 2012 r.
 117. 16:23 GPW: DOM MAKLERSKI BDM nie będzie animatorem spółki SERENITY
 118. 16:23 GPW: DOM MAKLERSKI BDM animatorem spółek EAST PICTURES i NOWOCZESNA FIRMA
 119. 16:23 GPW: DOM MAKLERSKI IDM przestaje być animatorem spółki EAST PICTURES
 120. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:23 Sygnity podpisała umowę z Tauronem za 36,16 mln zł
 122. 16:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 123. 16:20 Parlament przyjął kontrowersyjną ustawę o banku centralnym
 124. 16:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 125. 16:18 AIR MARKET S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 25 stycznia 2012 r. (1/2011)
 126. 16:18 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia (103/2011)
 127. 16:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 128. 16:18 GENESIS ENERGY S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach osób mających dostep do informacji pou...
 129. 16:18 MIT - Nabycie udziałów w spółce Lark Europe Sp. z o.o. (115/2011)
 130. 16:18 INVESTcon GROUP - Nabycie udziałów w spółce Inkubator Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. (19/2011)
 131. 16:10 W przyszłym roku złoty zyska
 132. 16:08 GPW: Zmiana kodu ISIN spółki UNICREDIT
 133. 16:08 Alma Market pozyska w wyniku likwidacji spółki zależnej 39 mln zł
 134. 16:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 16:07 Rok 2011: Wall Street kontra reszta świata
 136. 16:05 Droższe kredyty mieszkaniowe na Nowy Rok
 137. 16:03 TERESA - Wykaz informacji przekazanych przez Spółkę PANI TERESA MEDICA S.A. do publicznej wiadomo...
 138. 16:03 ALTERCO - Zawarcie umowy znaczącej (85/2011)
 139. 16:03 HYPERION S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce Lark Europe Sp. z o.o. (64/2011)
 140. 16:03 ARCUS S.A. - Aneks do Umowy Kredytu (42/2011)
 141. 16:03 QUMAK-SEKOM S.A. - Zamówienie spełniające kryterium umowy znaczącej (50/2011)
 142. 15:58 Węgrzy upolitycznili bank centralny
 143. 15:55 Za oceanem spokojnie, u nas duża zmienność
 144. 15:53 Hydrobudowa Polska i PBG mają umowę na 59,45 mln zł przy Stadionie Narodowym
 145. 15:53 W najbliższych miesiącach nie ma powodów do zmian stóp proc. w dół - Winiecki, RPP
 146. 15:50 Rząd zamierza zmniejszyć wydatki w 2012 r. o 8,9 mld euro
 147. 15:48 HEFAL SERWIS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 stycznia 2012 roku (...
 148. 15:48 SYGNITY - Informacja o zawarciu znaczącej umowy (88/2011)
 149. 15:48 LENTEX - Informacja o zaciągnięciu kredytu w ING Bank Śląski SA - informacja od spółki zależnej...
 150. 15:48 ASBISc - Nabycie akcji własnych (18/2011)
 151. 15:48 INTEGER.PL S.A. - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Integer.pl S...
 152. 15:48 NORTH COAST - Aneks do umowy kredytowej (17/2011)
 153. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 154. 15:38 MS: więźniowie pomogą w porządkowaniu grobów wojennych (komunikat)
 155. 15:38 Inwestorzy zagraniczni zainwestowali na koniec listopada w SPW 153,05 mld zł - MF (tabela)
 156. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 157. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 158. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 7569,00 USD za tonę
 159. 15:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK ...
 160. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 161. 15:33 ALMA - Informacja o otwarciu likwidacji spółki zależnej (30/2011)
 162. 15:23 GPW: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki INTERNET MEDIA SERVICES
 163. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 164. 15:23 MF zaoferuje w I kw. obligacje za 18,0-29,0 mld zł; możliwe bony za 10,0-15,0 mld zł
 165. 15:23 GPW: Uchylenie uchwały
 166. 15:23 MF zaoferuje w styczniu na 2 przetargach obligacje za 4,0-10,0 mld zł
 167. 15:23 AXA OFE informuje
 168. 15:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 15:18 JUPITER NFI SA - Uchwały podjęte na NWZ Jupiter NFI S.A. w dniu 30.12.2011r. (54/2011)
 170. 15:18 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (242/2011)
 171. 15:18 ARCUS S.A. - Realizacja umów dla BRE Leasing Sp. z o.o. ? sprzedaż na wartość umowy znaczącej. (4...
 172. 15:18 HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie umów z Narodowym Centrum Sportu spełniających łącznie kryterium umo...
 173. 15:18 LUXIMA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów na WZ LUXIMA S.A. prz...
 174. 15:18 DELKO S.A. - Projekt połączenia dwóch spółek zależnych. (19/2011)
 175. 15:18 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (241/2011)
 176. 15:10 Początek budowy gazociągu South Stream już w 2012 r.
 177. 15:03 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia ? nabycie akcji od Domu Maklerskiego (149/2...
 178. 15:03 INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Ind...
 179. 15:03 INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Ind...
 180. 15:03 NOVAINVEST S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki Novain...
 181. 14:53 ING OFE informuje
 182. 14:53 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto po III kw. '11
 183. 14:48 JAGO - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Emitenta przez Akcjonariusza (89/2011)
 184. 14:48 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (65...
 185. 14:48 ECHO - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta (65/2011)
 186. 14:48 SUWARY - Objęcie przez Suwary S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Investors P...
 187. 14:38 Zadłużenie zagraniczne ogółem Polski spadło w III kw. '11 do 244.671 mln euro - NBP
 188. 14:38 Raiffeisen podniósł rekomendację dla Eurocash do "kupuj", cena docelowa 33,5 zł
 189. 14:38 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 77,9 mld zł
 190. 14:38 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto po III kw. '11
 191. 14:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 192. 14:38 MF myśli o zmianie czynników uruchamiających sankcje za przekroczenie progów ostrożnościowych -
 193. 14:33 BEST - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA BEST S.A., które o...
 194. 14:23 Nagrody wojewody dla strażników granicznych (komunikat)
 195. 14:23 Relacja długu publicznego do PKB w '11 na poziomie nie wyższym niż 54,0 proc - Radziwiłł, MF (opis)
 196. 14:23 W grudniu inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy wyniosła 4,8 proc. - NBP
 197. 14:18 PEPEES - Transakcje nabycia i zbycia akcji przez osobę blisko związaną z Zarządem Spółki (52/2011)
 198. 14:18 PEPEES - Korekta do raportu bieżacego nr 51 "Transakcje nabycia i zbycia akcji przez Prezesa Zarz...
 199. 14:18 BEST - Informacja o powołaniu osoby nadzorującej (33/2011)
 200. 14:18 ENERGOPOL - Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 usta...
 201. 14:18 BEST - Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. dnia ...
 202. 14:18 HYGIENIKA - Zaprzestanie przekazywania informacji o miesięcznych przychodach (55/2011)
 203. 14:15 NBP: w grudniu inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy - 4,8 proc.
 204. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 205. 14:08 Relacja długu publicznego do PKB w '11 na poziomie nie wyższym niż 54,0 proc - Radziwiłł, MF
 206. 14:08 Generali OFE ma powyżej 5 proc. ZA Tarnów
 207. 14:08 Zakładane przez MF poziomy kursów walutowych w 2012 r. "realne i prawdopodobne" - Radziwiłł, MF
 208. 14:08 Relacja długu publicznego do PKB w '11 na poziomie nie wyższym niż 54,0 proc - Radziwiłł, MF (aktl.)
 209. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 210. 14:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 211. 14:03 PEPEES - Transakcje nabycia i zbycia akcji przez Prezesa Zarządu (51/2011)
 212. 14:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ROBYG S.A. w trybie art. 160 us...
 213. 14:03 XSYSTEM S.A. - Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 25 01 2012 (1/2011)
 214. 14:03 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawarcie znaczącej umowy zakupu wierzytelności (34/2011)
 215. 14:01 Próg długu obroniony. A złoty leci na łeb na szyję! Co się dzieje?
 216. 13:50 Po zakupie używanego samochodu ubezpieczyłem go w...
 217. 13:48 Czy to prawda, że zmienia się kara za brak ubezpieczenia OC?
 218. 13:48 QUERCUS TFI S.A. - Zmiana praw z papierów wartościowych Quercus TFI S.A. - zamiana akcji imiennyc...
 219. 13:48 LPP - Aneks do umowy znaczącej (52/2011)
 220. 13:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (155/2011)
 221. 13:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (155/2011)
 222. 13:48 AZOTY TARNÓW - Znaczne pakiety akcji (115/2011)
 223. 13:48 ABM SOLID S.A. - Informacja o sprzedaży akcji ABM SOLID S.A. (93/2011)
 224. 13:48 INVEST-REMEX S.A. - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (14/2011)
 225. 13:45 Kupiłem używany samochód. Czy mam prawo wypowiedzieć umowę OC...
 226. 13:37 Słyszałem że zmiany w ustawie OC zmieniają coś przy sprzedaży pojazdu? Na czym one polegają?
 227. 13:34 Czy to prawda, że w przypadku wypowiedzenia OC złożonego na poczcie będzie liczyła...
 228. 13:33 DTP S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o osiągnięciu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na WZA Sp...
 229. 13:31 Słyszałem, że po nowym roku będę mógł dowolnie zmienić ubezpieczyciela w przypadku OC.
 230. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 231. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 232. 13:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 233. 13:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 234. 13:18 PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie z grupą kapitałową MSC umów, które łącznie spełniają kryterium zna...
 235. 13:18 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki (13/2011)
 236. 13:18 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (176/2011)
 237. 13:03 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 238. 12:53 PLN ustabilizował się na poziomach powyżej fixingu
 239. 12:48 DEPEND S.A. - KOREKTA RAPORTU NR 9/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów n...
 240. 12:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (241/2011)
 241. 12:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (172/2011)
 242. 12:48 LENTEX - Spłata zobowiązań wobec ING Bank Śląski SA - informacja od spółki zależnej (171/2011)
 243. 12:48 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (62/2011)
 244. 12:48 DTP S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2011)
 245. 12:38 Internet Media Services zadebiutuje na NewConnect 4 stycznia
 246. 12:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 247. 12:33 VARIANT S.A. - Podpisanie aneksu do Umowy o kredyt obrotowy nr 3KR/O/2/2003 w Kredyt Bank S.A. (2...
 248. 12:33 PEP - Pozwolenie na użytkowanie Farmy Wiatrowej Modlikowice (42/2011)
 249. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2011
 250. 12:18 MOSTALEXP - Nabycie akcji przez Członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (40/2011)
 251. 12:18 UniCredit - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie dokonania wy...
 252. 12:18 AMICA - Realizacja Programu Wykupu Akcji Własnych w okresie od dnia 19 grudnia 2011 roku do dnia...
 253. 12:18 FITEN S.A. - Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki (2/2011)
 254. 12:15 "Szukam pracy miesiącami. Mam za wysokie kwalifikacje"
 255. 12:10 Maciej Bando od 1 stycznia 2012 r. obejmie stanowisko wiceprezesa URE
 256. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 257. 12:08 W '12 jednym z ważnych obszarów działania BGK będą operacje dokonywane na FX i FI - wiceprezes BGK
 258. 12:05 Wiemy, o ile wzrosną podatki na olej napędowy. Czekamy na podwyżki na stacjach
 259. 12:03 KOPEX S.A. - Znacząca umowa konsorcjum spółek z Grupy KOPEX S.A. (204/2011)
 260. 12:03 SONEL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (27/2011)
 261. 12:03 INTERCARS - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej (34/2011)
 262. 12:03 WERTH-HOLZ S.A. - Informacja o zmianach stanu posiadania akcji Werth-Holz S.A. (11/2011)
 263. 12:03 AMICA - Suplement do Raportu bieżącego nr 75/2011 ? informacji/wykazu Akcjonariuszy posiadających...
 264. 12:03 i3D S.A. - Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych (17/2011)
 265. 11:53 Kurs PDA Median Polska wzrósł w debiucie na NewConnect o 48,21 proc.
 266. 11:48 PELION - Skup akcji własnych (176/2011)
 267. 11:48 i3D S.A. - Zmiana statusu posiadania akcji i3D S.A. przez Akcjonariusza (16/2011)
 268. 11:48 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (94/2011)
 269. 11:48 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną. (11/2011)
 270. 11:45 Analitycy: w I połowie 2012 r. gracze powinni omijać spółki surowcowe
 271. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 272. 11:38 MSW: nowe przepisy dotyczące imprez masowych (komunikat)
 273. 11:38 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 274. 11:38 W 2012 r. spadek popytu na mieszkania, ceny będą spadać - Szybko.pl, Expander, Metrohouse
 275. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 276. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 277. 11:33 SELVITA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (2/2011)
 278. 11:33 WIND MOBILE S.A. - Nabycie akcji Wind Mobile S.A. przez Prezesa Zarządu Spółki. (10/2011)
 279. 11:33 PGNIG - Aneksy i porozumienie do umów dofinansowania projektów Podziemnych Magazynów Gazu (185/2011)
 280. 11:33 WADEX S.A. - Realizacja Programu odkupu ? nabycie akcji własnych. (52/2011)
 281. 11:32 Pierwszy dzień w pracy? To był koszmar!
 282. 11:23 MF ok. godz. 13.30 poinformuje o przybliżonej relacji długu publicznego do PKB w 2011 r.
 283. 11:18 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 284. 11:03 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o umorzeniu obligacji Emitenta (83/2011)
 285. 11:03 NOVAINVEST S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki Novain...
 286. 11:01 Co przyniesie ostatnia sesja 2011?
 287. 10:54 Stabilna końcówka roku?
 288. 10:53 Dealerzy Rynku Pieniężnego w 2012 - NBP
 289. 10:51 Iskierka nadziei
 290. 10:48 SIMPLE - Umowa kupna udziałów BAZUS Sp. z o.o. (32/2011)
 291. 10:48 ALUMAST S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o ilości posiadanych akcji i liczbie głosów na Walnym ...
 292. 10:48 POZBUD T&R S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach emitenta przesłane przez osobę zobowiąz...
 293. 10:48 Kluczowa godzina 11 dla całej Polski
 294. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na II - 107,80-107,82 USD za baryłkę
 295. 10:38 Zielińska-Głębocka nie oczekuje działań RPP w styczniu i lutym 2012 r.
 296. 10:38 PLN przed fixingiem liczy się z obecnością NBP, potem zależny od sentymentu globalnego
 297. 10:33 RAINBOW TOURS S.A. - Skup akcji własnych ? nabycie akcji od Domu Maklerskiego (97/2011)
 298. 10:33 ZPUE - Odwołanie i udzielenie prokury (48/2011)
 299. 10:33 FERRO S.A. - Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki (73/2011)
 300. 10:33 GINO ROSSI S.A. - Aneks do umowy znaczącej (87/2011)
 301. 10:33 LENTEX - Terminy raportów okresowych w roku 2012 (170/2011)
 302. 10:23 Grupa Protektor konsoliduje produkcję
 303. 10:18 LW BOGDANKA S.A. - Rejestracja przez KDPW S.A. Akcji Serii B (35/2011)
 304. 10:04 W poszukiwaniu zaginionych 2 zł mBanku
 305. 09:53 W weekend 23-25.12 kina najwięcej zarobiły na komedii "Listy do M."
 306. 09:48 DROZAPOL - Informacja o nabyciu akcji własnych (109/2011)
 307. 09:48 CENTROZAP S.A. - Zwołanie NWZ Centrozap SA, porządek obrad i projekty uchwał (94/2011)
 308. 09:48 FOTA S.A. - Informacja na temat wyników spółki zależnej (28/2011)
 309. 09:33 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (36/2011)
 310. 09:33 Dobre dane poprawiły nastroje
 311. 09:23 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2163,27 pkt (+0,03%)
 312. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 313. 09:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 314. 09:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 315. 09:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.12.2011
 316. 09:23 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 317. 09:18 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (240/2011)
 318. 09:18 MILKILAND N.V. - Signing a Loan Agreement with a Syndicate of Banks (18/2011)
 319. 09:18 EKO EXPORT S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytu (68/2011)
 320. 09:17 Nie będzie zapaści na rynku pracy
 321. 09:15 Biedni biednieją, bogaci dostają sute podwyżki
 322. 09:10 Na pożegnanie roku inwestorzy udekorują okna
 323. 09:08 POLSAT OFE informuje
 324. 09:08 Ostatnia sesja w roku powinna być wzrostowa, moc WIG-u 20 zależy od przebicia 2.178 pkt (opinia)
 325. 09:06 Informacje ze spółek
 326. 09:03 KOMFORT-KLIMA S.A. - Sprzedaż wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (11/2011)
 327. 09:03 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie uprawomocnienia się postanowieni...
 328. 08:59 Wymęczone windows dressing
 329. 08:53 Wzrost PKB w IV kw. ok. 4 proc.; w całym roku powyżej 4 proc. - prezes GUS
 330. 08:48 Inwestorzy walczą do końca
 331. 08:43 Rok rozczarowań
 332. 08:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 333. 08:36 Męcząca końcówka roku
 334. 08:33 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (102/2011)
 335. 08:31 Spore emocje w końcówce
 336. 08:18 ZUE S.A. - Informacja o transakcjach oso?b maja?cych doste?p do informacji poufnych (50/2011)
 337. 08:03 ZUK - Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta (30/2011)
 338. 07:44 Subway rośnie w Polsce i wyprzedza McDonalda
 339. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 30 grudnia
 340. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 30.12 - 14.11.2012
 341. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 30 XII - 31I
 342. 06:58 Polaków nie stać na życie
 343. 06:51 Biedni biednieją, bogaci dostają sute podwyżki
 344. 06:36 Lekarze i prawnicy orzekną o odszkodowaniach
 345. 05:05 Nie będzie zapaści na rynku pracy
 346. 04:40 OC będzie droższe
 347. 04:20 Rejestracja spółki w 24 godziny
 348. 03:35 Ile wzrośnie świadczenie emerytalne w 2012 roku?
 349. 01:50 Raty kredytów będą coraz niższe