Trwa ładowanie...
d1ubna5

Artykuły z dnia: 2011.12.22 - finanse.wp.pl

 1. 00:33 POLMED S.A. - Zawarcie umowy przez POLMED S.A. oraz aneksów do znaczących umów kredytowych przez ...
 2. 00:03 QUMAK-SEKOM S.A. - Aneks do umowy znaczącej (47/2011)
 3. 23:18 KONSORCJUM STALI S.A. - Znacząca umowa (51/2011)
 4. 23:03 CERABUD S.A. - Korekta (uzupełnienie) treści Raportu ESPI Nr 23/2011 (24/2011)
 5. 22:48 BARLINEK - Rejestracja zmian w Statucie Spółki przez Sąd (29/2011)
 6. 22:18 ART NEW MEDIA S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczaj...
 7. 21:48 BIOERG S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej 50 % udziałów oraz o zmianie dotychczas posiadanego...
 8. 21:33 EKO HOLDING S.A. - Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży (28...
 9. 21:33 DROZAPOL - Skup akcji wlasnych (107/2011)
 10. 21:03 MM CONFERENCES S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA MM Conferen...
 11. 20:33 KOMPUTRONIK S.A. - powołanie członków zarządu (42/2011)
 12. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 22 grudnia, 20.00
 13. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 22 grudnia, 20.00
 14. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 22 grudnia, 20.00
 15. 20:18 BOMI - Stanowisko Zarządu BOMI S.A. w sprawie połączenia BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni z BDF Sp. z...
 16. 20:08 Aegon OFE ma powyżej 5 proc. Comp
 17. 19:48 ENEA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (36/2011)
 18. 19:48 Kino Polska TV S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zg...
 19. 19:38 Generali OFE ma powyżej 5 proc. Comp
 20. 19:33 DECORA - Zakup akcji emitenta przez członka Rady Nadzorczej emitenta (29/2011)
 21. 19:33 BRIJU S.A. - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (7/2011)
 22. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 23. 19:23 NWZ Redanu uchwaliło skup akcji własnych za kwotę do 6 mln zł
 24. 19:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 25. 18:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 26. 18:53 GPW: Wprowadzenie o obrotu akcji i PDA spółki MEDIAN POLSKA
 27. 18:53 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki EUROSYSTEM
 28. 18:53 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki NOWOCZESNA FIRMA
 29. 18:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki DTP
 30. 18:53 GPW: Pierwsze notowanie PDA spółki VENO
 31. 18:53 GPW: Pierwsze notowanie PDA spółki SUPER PREMIUM CARS
 32. 18:53 GPW: Notowanie PP akcji F spółki FOREVER ENTERTAINMENT
 33. 18:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki DENT-A-MEDICAL
 34. 18:48 REDAN - Wykaz akcjonariuszy (33/2011)
 35. 18:48 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (139/2011)
 36. 18:48 REDAN - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (32/2011)
 37. 18:45 Trwa spór o pensje unijnych urzędników
 38. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 39. 18:33 FON ECOLOGY S.A. - Korekta raportu - Informacja o akcjonariuszach posiadających powyżej 5% na NWZ...
 40. 18:33 MENNICA - Nabycie aktywów znacznej wartości, zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawar...
 41. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 42. 18:23 Transakcje pakietowe
 43. 18:23 PGE GiEK podpisała ugodę z konsorcjum firm Alstom
 44. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 45. 18:18 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Dalkia Paliwa Sp. z o.o. (59/2011)
 46. 18:18 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 47. 18:15 Polska w gronie uprzywilejowanych partnerów Chin
 48. 18:10 PKN Orlen zawarł z Souz Petrolium kontrakt na dostawy ropy
 49. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 22.12.2011
 50. 18:08 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2148,41 pkt (-0,37%)
 51. 18:08 Notowania ciągłe - podsumowanie
 52. 18:08 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 53. 18:08 PKN Orlen podpisał z Souz Petrolium umowę na dostawę ropy naftowej do Płocka za 19,4 mld zł
 54. 18:03 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (214/2011)
 55. 18:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (59/2011)
 56. 18:03 SUWARY - Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy...
 57. 17:54 Świąteczne zakupy omijają GPW
 58. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 3,90 proc. z 3,86 proc. - NBP
 59. 17:48 Polscy konsumenci nie przestają zaskakiwać inwestorów
 60. 17:48 BANK PEKAO SA - Długoterminowe i krótkoterminowe oceny ratingowe Banku niezmienione przez Fitch R...
 61. 17:48 BANK PEKAO SA - Umorzenie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez B...
 62. 17:48 BZWBK - Rating Banku Zachodniego WBK S.A. zmieniony w wyniku zmian w ratingu Banco Santander. (26...
 63. 17:42 Eurodolar wciąż bez wyraźnego kierunku
 64. 17:40 Polska wciąż nie wdrożyła w pełni dyrektywy audiowizualnej
 65. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 66. 17:35 PKN Orlen o cenach paliw i rynku paliwowym w 2012 r.
 67. 17:33 ALCHEMIA - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ (171/2011)
 68. 17:33 PEPEES - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (48/2011)
 69. 17:33 KETY - Wstępne wyniki IV kwartału (31/2011)
 70. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 22 grudnia, 17.00
 71. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 22 grudnia, 17.00
 72. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 22 grudnia, 17.00
 73. 17:23 Spółka zależna Almy Market sprzedała nieruchomość w Nowym Targu za 37,2 mln zł netto (opis)
 74. 17:18 LSI SOFTWARE S.A. - Porozumienie w sprawie prowadzenia negocjacji (45/2011)
 75. 17:18 TELESTRADA S.A. - Wstępne dane finansowe grupy Telestrada S.A. za miesiąc listopad 2011 (52/2011)
 76. 17:18 CALATRAVA CAPITAL SA - Porozumienie w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Emite...
 77. 17:18 PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Souz Petrolium SA umowę na dostawy ropy naftowej (211/2011)
 78. 17:10 MF: gwarancje na 200 mld zł to zabezpieczenie na wypadek kryzysu
 79. 17:08 Spółka zależna Almy Market sprzedała nieruchomość w Nowym Targu za 37,2 mln zł netto
 80. 17:08 MSP parafowało z GC Investment projekt umowy sprzedaży PKS w Katowicach
 81. 17:03 BAKALLAND S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Bakalland S.A. (1...
 82. 17:03 M.W. TRADE - Wykup obligacji (112/2011)
 83. 17:03 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (98/2011)
 84. 16:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 85. 16:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 21.12.2011
 86. 16:48 ENERGOPOL - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych otrzymana na po...
 87. 16:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (76/2011)
 88. 16:48 UniCredit - REVERSE SPLIT OF ORDINARY AND SAVINGS SHARES (124/2011)
 89. 16:48 MNI - Zawarcie umowy objęcia akcji. (100/2011)
 90. 16:48 ALMA - Zawarcie znaczącej umowy (28/2011)
 91. 16:40 Czterech przewoźników chce obsługiwać loty z Babimostu do Warszawy
 92. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 16:38 Siły Zbrojne: w szpitalu w Ghazni zmarł polski żołnierz (komunikat)
 94. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 16:38 CIR: Andrzej Dycha podsekretarzem stanu w MG (komunikat)
 96. 16:34 GUS: w listopadzie bezrobocie w dół
 97. 16:33 MNI - Zawarcie znaczącej umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MIT Mobile Internet Technology...
 98. 16:33 ALMA - Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości (27/2011)
 99. 16:30 Rada polityki pieniężnej sygnalizuje kontynuację stanowiska „wait and see”.
 100. 16:30 Rządowe agencje pochłoną miliardy
 101. 16:26 Idealna firmowa wigilia: najeść się na koszt szefa
 102. 16:23 Moody's przyznał PBG rating B2, perspektywa stabilna (opis)
 103. 16:23 Pod koniec roku możliwe umocnienie złotego, ale PLN zakończy rok powyżej 4,4/EUR (opis)
 104. 16:20 Agencja Standard&Poor's utrzymała wysoki rating Krakowa
 105. 16:18 ENERGOPOL - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych otrzymana na po...
 106. 16:18 MIT - Zawarcie umowy objęcia akcji. (112/2011)
 107. 16:18 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (197/2011)
 108. 16:18 ELSTAROIL - Rezygnacja Pana Stanisława Rosnowskiego, Pana Wojciecha Wityka oraz Pana Zbigniewa Ma...
 109. 16:18 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (195/2011)
 110. 16:18 KOPEX S.A. - Znaczące umowy jednostki zależnej. (196/2011)
 111. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 16:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 16:03 POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A. - Korekta raportu 15/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. (16/2011)
 114. 16:03 MIT - Zawarcie znaczącej umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MNI S.A. (111/2011)
 115. 16:02 Złoty umacnia się pod koniec tygodnia
 116. 15:56 Wielkie zmiany w lotto
 117. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 7519,50 USD za tonę
 118. 15:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 15:53 Projekt ustawy Prawo gazowe umożliwia kalkulację cen gazu dla odbiorców przemysłowych
 122. 15:53 Moody's przyznał PBG rating B2, perspektywa stabilna
 123. 15:52 Historyczny zestaw od Żywca
 124. 15:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 125. 15:48 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (170/2011)
 126. 15:48 GRODNO S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji (11/2011)
 127. 15:48 MOTORICUS S.A. - Zwołanie NWZ Spółki Motoricus S.A. na dzień 18 stycznia 2012 r. (14/2011)
 128. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 129. 15:38 W październiku koszty budowy domów wzrosły o 1,9 proc. rdr - GUS
 130. 15:33 ALUMAST S.A. - Informacja o zbyciu akcji Spółki Alumast S.A. (19/2011)
 131. 15:33 PBG - Przyznanie PBG SA ratingu CFR i ratingu PDR przez Agencję Moody?s (79/2011)
 132. 15:33 ALUMAST S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (21/2011)
 133. 15:33 ALUMAST S.A. - Informacja o nabyciu akcji Spółki Alumast S.A. przez osobę blisko związana tj. Hef...
 134. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 135. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 136. 15:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 137. 15:18 GINO ROSSI S.A. - Podjęte uchwały na NWZA Gino Rossi S.A. (85/2011)
 138. 15:18 ALUMAST S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu praw do akcji (17/2011)
 139. 15:18 ALUMAST S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji i zmianie liczby głos...
 140. 15:18 ALUMAST S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji i zmianie liczby głos...
 141. 15:18 ALUMAST S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji i zmianie liczby głos...
 142. 15:18 GINO ROSSI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Gino Rossi S.A....
 143. 15:08 MON ws. śmierci pięciu polskich żołnierzy w Afganistanie (komunikat)
 144. 15:03 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (70/2011)
 145. 15:03 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy developerskiej przez Spółkę zależną od Erbud S.A. ? GWI ...
 146. 15:03 BMPAG - Komunikat dotyczący transakcji zawieranych przez osoby wchodzące w skład organu zarządzaj...
 147. 14:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 148. 14:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 14:48 ŚNIEZKA - Aneks do umowy kredytowej (25/2011)
 150. 14:48 BUMECH S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (52/2011)
 151. 14:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (164/2011)
 152. 14:48 MOSTALEXP - Nabycie akcji przez Członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (36/2011)
 153. 14:48 BLACK POINT S.A. - Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (17/2011)
 154. 14:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 155. 14:48 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacje o transakcjach zbycia akcji Spółki dokonanych przez osobę ...
 156. 14:45 PKB USA niżej od prognoz
 157. 14:45 Arabowie skupują argentyńskie farmy
 158. 14:38 Część członków RPP ocenia, że uzasadniona jest stabilizacja stóp proc. w najbliższych kwartałach -
 159. 14:38 Apator planuje nieodpłatny skup 2 mln akcji własnych od spółki zależnej w celu umorzenia
 160. 14:38 ING OFE ma powyżej 5 proc. Fabryki Mebli Forte
 161. 14:33 VOTUM S.A. - Zbycie aktywów znacznej wartości (63/2011)
 162. 14:33 LEGAL STREAM S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2011)
 163. 14:33 Bezrobotni a mają pieniądze. Z czego żyją?
 164. 14:30 RPP: Założenia do budżetu konserwatywne
 165. 14:27 Szukaj swoich mocnych stron i tam uderz ze zdwojoną siłą
 166. 14:23 CIR ws. nominacji dla Mirosława Sekuły (komunikat)
 167. 14:23 Część członków RPP ocenia, że uzasadniona jest stabilizacja stóp proc. w najbliższych kwartałach -
 168. 14:18 MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (98/2011)
 169. 14:18 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (98/2011)
 170. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 171. 14:08 UOKiK: zgoda na koncentrację - Energo Strefa (komunikat)
 172. 14:08 Opis dyskusji na grudniowym posiedzeniu decyzyjnym RPP (komunikat)
 173. 14:08 Projekt ustawy o podatku od kopalin w ciągu 2 tyg. na komitecie RM - Majszczyk, MF
 174. 14:08 Dlaczego trzeba pracować jak najdłużej?
 175. 14:03 FORTE - zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (30/2011)
 176. 14:00 Pytania nie na miejscu… ale w miejscu pracy
 177. 13:53 PKW Afganistan: pożegnanie kolegów (komunikat)
 178. 13:48 INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (39/2011)
 179. 13:48 AMICA - Suplement do treści Raportu bieżącego nr 62/2011 oraz nr 63/2011 z dnia 25 listopada 20...
 180. 13:48 POLNA - Zmiana stanu posiadania akcji (91/2011)
 181. 13:48 EUROTEL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym ...
 182. 13:48 APATOR - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 23 sty...
 183. 13:48 STALPROFI - Zawarcie aneksu do kontraktu handlowego z firmą Hemat Trade Ostrava a.s. (23/2011)
 184. 13:48 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (236/2011)
 185. 13:48 APATOR - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Apator SA w dniu 23 s...
 186. 13:48 APATOR - Skrócenie terminu trwania Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżeni...
 187. 13:45 Kupującym mieszkanie będzie łatwiej
 188. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 189. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 190. 13:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 191. 13:38 Fitch obniżył rating wsparcia Pekao, ratingi IDR BZ WBK otrzymały wskazanie negatywne
 192. 13:33 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (90/2011)
 193. 13:23 Założenia do budżetu na '12 konserwatywne; pożądane dostosowania po stronie wydatkowej - opinia RPP
 194. 13:22 Drobne kradzieże w pracy grożą dyscyplinarką
 195. 13:20 Świąteczne zakupy możemy skończyć w... kajdankach
 196. 13:18 UniCredit - REVERSE SPLIT OF ORDINARY AND SAVINGS SHARES (124/2011)
 197. 13:08 Uboat Line zadebiutuje na NewConnect we wtorek, 3 stycznia
 198. 13:03 COAL ENERGY S.A. - Increase of the share capital of the subsidiary (31/2011)
 199. 12:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 200. 12:53 OFE POCZTYLION informuje
 201. 12:53 Polska dobrze postrzegana przez inwestorów zagranicznych - MF, Marczak
 202. 12:48 KREDYTB - Rating Banku (24/2011)
 203. 12:38 NPW ws. sekcji zwłok Z. Wassermanna (komunikat)
 204. 12:38 MSZ ws. przekazania zabytkowej tacy muzeum w Malborku (komunikat)
 205. 12:38 Millennium DM podwyższył rekomendację dla Bogdanki do "kupuj", cena docelowa 131,7 zł
 206. 12:38 Spółka Izo-Blok zadebiutowała na NewConnect
 207. 12:38 Założenia do budżetu na '12 konserwatywne; pożądane dostosowania po stronie wydatkowej - opinia RPP
 208. 12:33 OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o datach Dni Wykupu certyfikatów in...
 209. 12:33 ENERGOPOL - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych otrzymana na po...
 210. 12:33 C&C ENERGY SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów nz NWZA Clean&Carb...
 211. 12:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 212. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 247/A/NBP/2011
 213. 12:23 Od nowego roku trzecia umowa na stałe
 214. 12:18 HMSG S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA (7/2011)
 215. 12:18 LSI SOFTWARE S.A. - Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 11 s...
 216. 12:18 BRE - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego BRE Banku SA (67/2011)
 217. 12:18 OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o dacie Dnia Wykupu certyfikatów inwestyc...
 218. 12:12 Wyższe wykształcenie - potrzebne czy nie?
 219. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 220. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 221. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 222. 11:33 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę zależną. (32/2011)
 223. 11:33 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (183/2011)
 224. 11:33 Nie będziemy musieli siedzieć 8 godzin w pracy
 225. 11:26 ECB pożyczył, inwestorzy nie uwierzyli
 226. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 227. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 228. 11:23 Produkcja węgla w XI spadła o 1,3 proc. rdr - GUS
 229. 11:23 UOKIK: kara dla RWE Polska (komunikat)
 230. 11:22 Dzień pod znakiem ważnych danych z USA
 231. 11:19 Najlepsze i najgorsze prezenty od pracodawców
 232. 11:18 MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. (PRD...
 233. 11:18 INTELIWISE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgroma...
 234. 11:18 INTELIWISE S.A. - Informacja o podjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 grudnia 201...
 235. 11:13 Kontynuacja przedświątecznej korekty
 236. 11:10 Kara dla RWE za umowy w ciemno
 237. 11:08 Dalsze pogorszenie nastrojów konsumenckich w grudniu - GUS (popr.)
 238. 11:08 PGE ogłosiła przetarg na budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Bydgoszcz
 239. 11:08 W tyg. zakończonym 18.12 TVN miał 59,1 mln zł wpływów z reklam, Polsat 51,3 mln zł
 240. 11:08 Echo Investment kupił prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w Warszawie za 31 mln euro
 241. 11:08 Wycena złotego stabilizuje się blisko maksimów
 242. 11:08 Dobiegają końca prace nad wprowadzeniem reguły wydatkowej dla samorządów - Rostowski
 243. 11:08 Marna płaca, bez umowy... dlaczego tak pracujemy?
 244. 11:04 Na rynkach widać już świąteczne nastroje
 245. 10:54 Firmowa wigilia nie musi być nudna
 246. 10:53 W XII w przedsiębiorstwa usługowe w większości oceniają koniunkturę negatywnie - GUS
 247. 10:53 Koniunktura w budownictwie w grudniu słabsza mdm i rdr - GUS
 248. 10:48 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (91/2011)
 249. 10:48 WOJAS S.A. - Zawarcie aneksów do umów kredytowych korekta raportu (42/2011)
 250. 10:47 600 nowych zawodów na rynku
 251. 10:38 GPW: umowa o pełnienie funkcji animatora emitenta
 252. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na II - 108,02-108,04 USD za baryłkę
 253. 10:38 Koniunktura w przemyśle w grudniu słabsza mdm i rdr - GUS
 254. 10:38 Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w XII niższy mdm i rdr - GUS
 255. 10:38 W listopadzie 464 zakłady pracy zgłosiły zwolnienie 31 tys. osób - GUS
 256. 10:38 W listopadzie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 44,9 tys. ofert pracy - GUS
 257. 10:38 Liczba nowych bezrobotnych w XI wzrosła do 232,4 tys. osób - GUS
 258. 10:38 Dobra sytuacja sektora przedsiębiorstw w III kw. '11 - NBP
 259. 10:38 Dalsze pogorszenie nastrojów konsumenckich w listopadzie - GUS
 260. 10:38 Koniunktura w handlu w XII oceniana negatywnie, gorzej niż w XI - GUS
 261. 10:33 BAKALLAND S.A. - Treść uchwał podjętych przez ZWZ spółki Bakalland S.A. w dniu 21.12.2011r. (143/...
 262. 10:31 Czego się uczyć, żeby dobrze zarabiać?
 263. 10:23 Wydajność pracy w okresie I-XI wzrosła o 5,3 proc. rdr - GUS
 264. 10:23 Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w XI o 14,5 proc. rdr - GUS
 265. 10:23 Stopa bezrobocia w XI wyniosła 12,1 proc. - GUS
 266. 10:23 Nowe zamówienia w przemyśle w XI wzrosły o 11,3 proc. rdr - GUS
 267. 10:23 Do Polski napłynęło w listopadzie 596,34 mln euro z UE - MF
 268. 10:18 TRO MEDIA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji pouf...
 269. 10:18 CERSANIT - Umowa nabycia nieruchomości (62/2011)
 270. 10:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki STOPKLATKA SA
 271. 10:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki MEW SA
 272. 10:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania pda spółki ALDA SA
 273. 10:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki BINARY HELIX SA
 274. 10:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki WEALTH BAY SA
 275. 10:08 Złoty może się umacniać, obligacje także
 276. 10:07 GUS podał dane o bezrobociu i sprzedaży
 277. 10:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 278. 10:03 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (142/2011)
 279. 09:50 Węgry zaszkodzą Polsce? "Znaczenie ma..."
 280. 09:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (163/2011)
 281. 09:48 Rubicon Partners NFI SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (...
 282. 09:48 HARDEX S.A. - Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. w dni...
 283. 09:48 HARDEX S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. (90/2011)
 284. 09:38 NFI Midas złożył prospekt do KNF dotyczący emisji akcji m.in. na przejęcie Aero2
 285. 09:38 Eko Export chce kupić większościowy udział w spółkach z Europy Wsch.
 286. 09:29 Kim jest 22-latka, która kupiła mieszkanie za 88 mln dol.?
 287. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 288. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 289. 09:23 Mo-Bruk chce się przenieść na rynek główny GPW w I kwartale 2012 r.
 290. 09:18 EKO EXPORT S.A. - Planowane inwestycje Emitenta na rynkach Europy Wschodniej (63/2011)
 291. 09:18 MCI - Korekta prognozy wyników finansowych MCI Management S.A. na 2011 r. (5/2011)
 292. 09:13 Banki łakną pieniędzy, a byki zysków
 293. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2147,61 pkt (-0,41%)
 294. 09:08 Na giełdzie możliwe neutralne otwarcie, ale potem są szanse na wzrosty (opinia)
 295. 09:08 POLSAT OFE informuje
 296. 09:08 Pogarsza się ocena perspektyw rozwoju przedsiębiorczości - MG
 297. 09:05 Tanie pożyczki nie pomogły
 298. 08:59 Wzrosty rzutem na taśmę
 299. 08:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 300. 08:53 Erbud ma kontrakt z Auchan o wartości 179,5 mln zł netto
 301. 08:33 Konsternacja po decyzji ECB. Inwestorzy oczekują na rozwój wypadków.
 302. 08:33 MIRACULUM S.A. - Zawarcie warunkowego porozumienia akcjonariuszy w sprawie zgodnego głosowania na...
 303. 08:33 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane. (58/2011)
 304. 08:24 Formacja szpulki kolejną oznaką niepewności
 305. 08:23 Sejm przyjął ustawę o podwyżce składki rentowej
 306. 08:17 Prawie 30 proc. Polaków pracuje na umowy czasowe
 307. 08:12 Test bariery cenowej: 2199 – 2202 pkt.
 308. 08:08 Wartość kredytów na nieruchomości w XI wzrosła o 10.311,2 mln zł - NBP
 309. 07:51 Internetowi oszuści atakują
 310. 07:48 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 311. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 22 grudnia
 312. 07:08 Bogdanka planuje inwestycje na poziomie 587 mln zł w '12 i 292 mln zł w '13
 313. 07:08 INF OFE ma powyżej 5 proc. NFI EMF
 314. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 22.12 - 14.11.2012
 315. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 22 XII - 30 XII
 316. 06:54 Sprzęt AGD z Polski dalej podbija zagraniczne rynki
 317. 06:51 Zobacz, jaką dostaniesz emeryturę. Straszne prognozy
 318. 06:33 Zyskami ze złota trzeba podzielić się z fiskusem
 319. 03:10 Firmy łowią informacje w sieci
 320. 02:35 Afera prętowa