Trwa ładowanie...
d495f7s

Artykuły z dnia: 2011.12.19 - finanse.wp.pl

 1. 00:03 GRAAL - Informacja o nabyciu akcji własnych (46/2011)
 2. 22:33 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (211/2011)
 3. 21:53 Państwa strefy euro wzmocnią MFW kwotą 150 mld EUR; Polska zadeklarowała chęć wzmocnienia MFW
 4. 21:23 Państwa strefy euro wzmocnią MFW kwotą 150 mld EUR; Polska zadeklarowała chęć wzmocnienia MFW (opis)
 5. 21:18 REINHOLD POLSKA AB - Nowa data publikacji opinii audytora/ New announcement date of the auditors ...
 6. 21:18 MCI CAPITAL TFI SA - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (94/2011)
 7. 21:10 Strefa euro wpłaci na rzecz MFW 150 mld euro, Polska się dołoży
 8. 21:08 Państwa strefy euro wzmocnią MFW kwotą 150 mld EUR; Polska zadeklarowała chęć wzmocnienia MFW
 9. 21:08 Państwa strefy euro wzmocnią MFW kwotą 150 mld EUR; Polska zadeklarowała chęć wzmocnienia MFW
 10. 20:48 PTI S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii C (21/2011)
 11. 20:38 MŚ: ostatnie posiedzenie Rady ds. środowiska podczas polskiej prezydencji (komunikat)
 12. 20:33 LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z Elektrownią Połaniec S.A. - Grupa GDF SUE...
 13. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 19 grudnia, 20.00
 14. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 19 grudnia, 20.00
 15. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 19 grudnia, 20.00
 16. 20:23 Pożyczka dla MFW bez udziału Grecji, Irlandii i Portugalii
 17. 19:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 18. 19:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 19. 19:48 BOMI - Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządk...
 20. 19:33 MAKRUM S.A. - Reorganizacja Grupy Kapitałowej MAKRUM (48/2011)
 21. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 22. 19:18 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla dystrybucji energii elekt...
 23. 19:18 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 24. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 25. 19:03 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (45/2011)
 26. 19:03 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 27. 19:03 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (32/2011)
 28. 19:03 KBC PREMIA PLUS II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (42/2011)
 29. 19:03 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (42/2011)
 30. 19:03 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (45/2011)
 31. 18:53 GPW: notowanie praw poboru akcji spółki VENTURE CAPITAL POLAND SA
 32. 18:53 GPW: Animator Rynku dla praw poboru akcji spółki VENTURE CAPITAL POLAND SA
 33. 18:53 GPW: Animator Rynku dla praw do akcji spółki STAR FITNESS SA
 34. 18:53 GPW: transakcje w ramach wezwania na akcje spółki ENERGOPOL POŁUDNIE SA
 35. 18:53 GPW: lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o akcje spółki KBJ
 36. 18:53 Portugalski Millennium bcp nie sprzeda polskiego Banku Millennium
 37. 18:48 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (41/2011)
 38. 18:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 39. 18:48 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (20/2011)
 40. 18:48 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 41. 18:48 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 42. 18:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Transformation of E-Star Management Kft. (63/2011)
 43. 18:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (115/2011)
 44. 18:48 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (40/2011)
 45. 18:48 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (136/2011)
 46. 18:39 Św. Mikołaja na parkietach wciąż brak
 47. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 48. 18:38 Millennium bcp zdecydował się nie sprzedawać Bank Millennium
 49. 18:33 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 50. 18:33 Rubicon Partners NFI SA - Propozycja uchwały na NWZ GINO ROSSI SA (105/2011)
 51. 18:33 DOMENOMANIA.PL S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji DOMENOMANIA.PL SA (11/2011)
 52. 18:33 DOMENOMANIA.PL S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji DOMENOMANIA.PL SA (10/2011)
 53. 18:33 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 54. 18:33 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (45/2011)
 55. 18:33 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 56. 18:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE I ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 57. 18:32 Przedświąteczna słabość
 58. 18:25 Czy NBP i BGK będą interweniować ?
 59. 18:23 MFW zatwierdził transzę pomocy dla Portugalii w wysokości 2,9 mld EUR
 60. 18:23 Transakcje pakietowe
 61. 18:18 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 62. 18:18 DM IDM SA - Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA (98/2011)
 63. 18:18 KERNEL HOLDING S.A. - RESOLUTIONS ADOPTED AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF...
 64. 18:18 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 65. 18:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Informacja o komunikacie Banco Comercial Portugues S.A. (73/2011)
 66. 18:18 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 67. 18:18 KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (43/...
 68. 18:18 KERNEL HOLDING S.A. - RESOLUTIONS ADOPTED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF KERNEL...
 69. 18:15 UKE wydał decyzję dot. pierwszego multipleksu telewizji cyfrowej
 70. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 19.12.2011
 71. 18:08 Marek Karabuła będzie kierował pracami zarządu PGNiG
 72. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 73. 18:03 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (25/2011)
 74. 18:03 KBC FINANSOWY FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 75. 18:03 KBC EUROPEJSKI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 76. 18:03 KBC ELITA II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 77. 18:03 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (45/2011)
 78. 18:03 KBC DALEKOWSCHODNI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 79. 18:00 Nowy premier Hiszpanii zapowiada reformy
 80. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 81. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2106,24 pkt (-0,46%)
 82. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 83. 17:53 UOKiK zgodził się na przejęcie przez JSW kontroli nad WZK Victoria
 84. 17:53 Utrzymuje się znaczne ryzyko dalszego pogorszenia się sytuacji w gospodarce europejskiej - Draghi
 85. 17:53 Stawka Polonia spadła do 3,67 proc. z 3,75 proc. - NBP
 86. 17:48 KBC BRIC FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 87. 17:48 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych Investor G...
 88. 17:48 KBC ATLANTYCKI FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 89. 17:48 SADOVAYA GROUP S.A. - DEBT REFINANCING COMPLETED (37/2011)
 90. 17:48 UniCredit - Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami zwykłymi UniCredit S.p.A. począwszy od ...
 91. 17:48 ABC DATA S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...
 92. 17:48 KBC BRIC II FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (43/2011)
 93. 17:48 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (54/2011)
 94. 17:45 Kolejny bank wycofuje się z kredytów w euro
 95. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 96. 17:33 AMPLI - Zmiana znaczącej umowy zawartej z KREDYT BANK S.A. (16/2011)
 97. 17:33 EUROTEL S.A. - Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej. (42/2011)
 98. 17:33 BIO-MED INVESTORS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach spółki w związku z art. 160 usta...
 99. 17:33 PGNIG - Podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu PGNiG SA (181/2011)
 100. 17:31 Spokój na rynku. Oczekiwanie na słowa prezesa ECB?
 101. 17:23 DM BZ WBK rekomenduje "sprzedaj" Arctic Paper, cena docelowa 5,8 zł
 102. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 19 grudnia, 17.00
 103. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 19 grudnia, 17.00
 104. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 19 grudnia, 17.00
 105. 17:10 Netia ma zgodę na przejęcie Telefonii Dialog
 106. 17:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 17:08 Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
 108. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 16.12.2011
 109. 17:03 ZETKAMA SA - Umowa znacząca Spółki zależnej Śrubena Unia S.A. z CMC Zawiercie. (35/2011)
 110. 17:03 CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (84/2011)
 111. 16:53 DI BRE obniżył cenę docelową PGE do 23,93 zł, potrzymał rekomendację "kupuj"
 112. 16:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (161/2011)
 113. 16:42 Polska wydaje miliardy na organizacje międzynarodowe
 114. 16:38 Energopol-Południe kupił w wezwaniu 1.560.099 akcji własnych
 115. 16:38 GUS szacuje zbiory zbóż w '11 ogółem na ok. 26,8 mln ton, czyli 1,7 proc. mniej rdr - szacunek GUS.
 116. 16:38 FX czeka na wtorkowe dane z USA i Niemiec; dług stabilny w najbliższych dniach (opis)
 117. 16:38 Baltona planuje skup do 500 tys. akcji własnych
 118. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 119. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 16:33 GINO ROSSI S.A. - Pismo do Zarządu. (82/2011)
 121. 16:33 NETIA - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Nadzwycza...
 122. 16:33 Zostały dwa tygodnie na wykorzystanie limitu wpłat na IKE
 123. 16:23 UOKiK: zgody na koncentracje (komunikat)
 124. 16:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 16:12 KE chce elektronicznego uznawania kwalifikacji zawodowych
 127. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 16:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Umowy kredytu obro...
 129. 16:03 TELL - Zmiana praw z papierów wartościowych. (43/2011)
 130. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 131. 16:03 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 132. 15:53 W tygodniu od 5 do 11 XII drożały żyto oraz żywiec wieprzowy i wołowy - ARR
 133. 15:53 Premier odwołał Adama Leszkiewicza ze stanowiska wiceministra skarbu
 134. 15:53 Cena miedzi na LME spadła do 7301,00 USD za tonę
 135. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 137. 15:48 LENTEX - Aktualizacja informacji na temat parametrów skupu akcji własnych Zakłady Lentex SA (160/...
 138. 15:48 PELION - Skup akcji własnych (172/2011)
 139. 15:38 Nastroje społeczne Polaków w XII pogarszają się - TNS OBOP
 140. 15:38 CIR: premier dokonał zmian kadrowych (komunikat)
 141. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 142. 15:38 MS ws. zmian kadrowych (komunikat)
 143. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 144. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (236/2011)
 145. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (237/2011)
 146. 15:33 FERRO S.A. - Informacja o wykupie w celu umorzenia 1000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A...
 147. 15:33 PROJPRZEM - Odwołanie Wiceprezesa Zarządu i powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu (21/2011)
 148. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 149. 15:23 TVN, ITI podpisały umowę z Grupą Canal Plus o połączeniu platformy "n" i Cyfry Plus (opis2)
 150. 15:18 ZWG S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2011)
 151. 15:18 MOBINI S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (24/2011)
 152. 15:18 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (231/2011)
 153. 15:08 Na MUX1 oprócz TVP będą też: Eska TV, Stavka, Lemon Records i ATM Grupa
 154. 15:08 GPW: obniżenie stawek opłat giełdowych na Głównym Rynku GPW
 155. 15:08 GPW: obniżenie stawek opłat giełdowych na Głównym Rynku GPW
 156. 15:08 Asseco Poland ma kontrakt z IMiGW za ponad 25 mln zł brutto
 157. 15:08 GPW: obniżenie stawek opłat giełdowych na Głównym Rynku GPW
 158. 15:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 159. 15:03 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Udzielenie poręczenia spółce zależnej (45/2011)
 160. 15:03 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zawarcie umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania i przedwstępnej...
 161. 15:03 KREDYT INKASO S.A. - Zawiadomienie o nabyciu pakietu ponad 2% akcji. (64/2011)
 162. 15:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zastaw na wierzytelnościach - zabezpieczenie emisji obligacji serii B. (2...
 163. 14:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 164. 14:48 PELION - Skup akcji własnych (171/2011)
 165. 14:48 SYNKRET S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, w związku ze zm...
 166. 14:38 GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych INVESTOR GOLD FIZ
 167. 14:38 MF może w tym roku przeprowadzić kolejną aukcję odkupu bonów - Marczak
 168. 14:38 Synkret wypłaci dywidendę za 2010 rok i lata ubiegłe 30 czerwca 2012 r.
 169. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 170. 14:38 Ceny produkcji w XI wzrosły o 8,9 proc. rdr - GUS (tabela)
 171. 14:38 MF może w tym roku przeprowadzić kolejną aukcję odkupu bonów - Marczak (opis)
 172. 14:38 Produkcja przemysłowa w XI wzrosła rdr o 8,7 proc. - GUS (tabela)
 173. 14:33 AMICA - Realizacja Programu Wykupu Akcji Własnych w okresie od dnia 09 grudnia 2011 roku do dnia...
 174. 14:31 Nowa praca pod choinkę
 175. 14:23 Prokuratura ws. wniosku o uchylenie immunitetu Macierewiczowi (komunikat)
 176. 14:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki E-KIOSK SA
 177. 14:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 178. 14:20 118 mln euro na walkę z oszustwami finansowymi
 179. 14:18 PRÓCHNIK - RB 20/2011 - Zawiadomienie o zmianie udziałów. (20/2011)
 180. 14:18 PUŁAWY - Decyzja UOKiK w sprawie nabycia akcji Azoty-Adipol S.A. (45/2011)
 181. 14:18 TRAVELPLANET - Informacja o Akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na NWZA Travelplanet.pl...
 182. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 183. 14:05 GUS podał dane o produkcji przemysłowej
 184. 14:05 KE godzi się na przejęcia Volkswagena w Polsce
 185. 14:03 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów inw...
 186. 13:55 MF za ponad 2,2 mld zł odkupiło przed terminem bony skarbowe
 187. 13:53 Wartość rynku aptecznego wzrosła w XI o 11,2 proc. r/r do 2,49 mld zł - PharmaExpert
 188. 13:53 Grupa Nokaut zawiesza ofertę publiczną z powodu trudnych warunków rynkowych
 189. 13:53 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 117,6 mld zł - MRR
 190. 13:53 DI BRE zawiesza rekomendację Trakcji Tiltra po wypowiedzeniu kredytów dla Poldimu
 191. 13:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 192. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 193. 13:53 Coca-Cola i Pepsi walczą na butelki
 194. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 195. 13:35 Nie taki święty jak się wydaje. Mikołaj na bakier z prawem
 196. 13:18 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (79...
 197. 13:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 198. 12:53 WZ Puław zdecydowało o wypłacie na dywidendę prawie 70 mln zł, czyli 3,66 zł na akcję
 199. 12:53 Novitus, Sygnity, Comp i Combidata mają umowy ramowe z MSWiA na SWD PMR
 200. 12:48 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (69/2011)
 201. 12:40 Michał Szubski złożył rezygnację z funkcji prezesa PGNiG
 202. 12:38 MF odkupiło na przetargu bony za 2.247,0 mln zł
 203. 12:33 ADV.PL - Grupa ADV S.A - zawiadomienie od akcjonariusza (41/2011)
 204. 12:23 Michał Szubski złożył rezygnację z funkcji prezesa PGNiG
 205. 12:23 Michał Szubski złożył rezygnację z funkcji prezesa PGNiG (opis)
 206. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 244/A/NBP/2011
 207. 12:18 PUŁAWY - Decyzja ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w sprawie dywidendy (44/2011)
 208. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 209. 12:08 UOKIK ws. zachowań konsumenckich w okresie przedświątecznym (komunikat)
 210. 12:03 CEZ, a.s. - Dalsze postępowanie w Turcji (67/2011)
 211. 12:03 PGNIG - Rezygnacja Pana Michała Szubskiego z funkcji Prezesa Zarządu PGNiG SA (180/2011)
 212. 12:00 Uważaj na przedświąteczne
 213. 11:53 Rynek sprzętu medycznego w '11 wyniesie 5 mld zł, a w '14 9,3 mld zł - PMR
 214. 11:53 Espirito Santo obniżył cenę docelową dla Mostostalu Warszawa do 19,2 zł
 215. 11:53 Kurs spółki Fiten spadł w debiucie na NewConnect o 32 proc.
 216. 11:53 Espirito Santo podtrzymał "kupuj" Budimex; wycena 94 zł
 217. 11:48 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (87/2011)
 218. 11:48 ENAP - Pozyskanie zlecenia od Cementowni Warta. (38/2011)
 219. 11:48 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (69/2011)
 220. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 221. 11:38 Espirito Santo obniżył rekomendację dla Trakcji Tiltra do "neutralnie", cena docelowa 1,25 zł
 222. 11:38 Erste Securities obniżył rekomendację GTC do "trzymaj", cena docelowa 9,80 zł
 223. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 224. 11:38 Espirito Santo obniżył rekomendację dla Polimeksu do "neutralnie", cena docelowa 1,7 zł
 225. 11:38 Espirito Santo podwyższył rekomendacje dla PBG do "kupuj", cena docelowa 87 zł
 226. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 227. 11:14 Praca w święta - komu się opłaca a kto straci?
 228. 11:09 Ergofobia - paraliżujący strach przed pracą
 229. 11:08 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 230. 11:08 Ceny oleju opałowego będą spadać - MG
 231. 11:08 WSE: Resolution - PLATINUM PROPERTIES GROUP SA
 232. 11:02 Agencje ratingowe w gotowości
 233. 11:01 MIH Allegro BV złożyła wniosek do UOKiK ws. akwizycji Agito.pl
 234. 10:53 MSZ: oświadczenie po śmierci Kim Jong Ila (komunikat)
 235. 10:53 DM IDM SA podwyższył rekomendację dla TVN do "trzymaj", cena docelowa 10,5 zł
 236. 10:53 DM IDM obniżył rekomendację dla Agory do "trzymaj" cena docelowa 18,2 zł
 237. 10:53 Szczegóły wsparcia MFW zostaną uzgodnione podczas telekonferencji ministrów finansów UE
 238. 10:48 RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...
 239. 10:48 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 240. 10:41 Wymagane szybkie i sprawne rączki
 241. 10:38 DM IDM SA rekomenduje "kupuj" CD Projekt Red, cena docelowa 7,8 zł
 242. 10:38 DM IDM SA rekomenduje "kupuj" City Interactive, cena docelowa 44,5 zł
 243. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na II - 103,40-103,42 USD za baryłkę
 244. 10:38 W X liczba migrantów z Polski do Niemiec wzrosła do 4.629 - Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców
 245. 10:23 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki YELLOW HAT
 246. 10:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PLATINUM PROPERTIES GROUP
 247. 10:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu praw poboru spółki VENTURE CAPITAL POLAND
 248. 10:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki MW TENIS
 249. 10:20 Saab występuje do sądu o ogłoszenie bankructwa
 250. 10:18 W oczekiwaniu na wyniki aukcji odkupu
 251. 10:18 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A. (42/2011)
 252. 10:08 FX i FI czekają na wyniki poniedziałkowego przetargu odkupu bonów
 253. 10:03 Eurodolar w trendzie bocznym
 254. 10:03 HARDEX S.A. - Wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki...
 255. 10:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (179/2011)
 256. 09:58 Rekordowe odszkodowanie dla Polki
 257. 09:48 ATC CARGO S.A. - Uzupełnienie zawiadomienia dotyczącego ujawnienia stanu posiadania (16/2011)
 258. 09:42 Na wsparciu
 259. 09:40 Zwolnienia w urzędach pracy
 260. 09:40 Saudyjski książę inwestuje 300 mln dolarów w Twittera
 261. 09:38 TVN, ITI podpisały umowę z Grupą Canal Plus o połączeniu platformy "n" i Cyfry Plus (opis)
 262. 09:38 Po zamknięciu transakcji w II poł. 12 Grupa TVN rozpozna w sprawozdaniu fin. niegotówkowy zysk ok.
 263. 09:38 EBITDA spółki n/C+ powinna w '15 przekroczyć ostrożnie szacowany poziom 550 mln zł
 264. 09:26 AT-WIG20
 265. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 266. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 267. 09:23 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2115,41 pkt (-0,03%)
 268. 09:23 Polska pożyczy MFW ok. 6 mld euro, pieniądze pozostaną w rezerwach NBP - Rostowski (aktl.)
 269. 09:18 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 270. 09:15 Rostowski: Polska pożyczy MFW około 6 mld euro
 271. 09:08 Canal + kupi od Grupy ITI 40 proc. udziałów w N-Vision za ok. 230 mln euro
 272. 09:08 MSZ: oświadczenie w 1. rocznicę niedemokratycznych wyborów na Białorusi (komunikat)
 273. 09:08 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 274. 09:08 POLSAT OFE informuje
 275. 09:08 Na GPW w poniedziałek możliwe lekko wzrostowe otwarcie (opinia)
 276. 09:05 TVN i Canal+ uzgodniły połączenie platform "n" i CYFRA+
 277. 09:03 COMPLEX S.A. - Skup akcji własnych (62/2011)
 278. 09:01 W ferworze przedświątecznych przygotowań inwestorzy tracą zainteresowanie giełdą
 279. 08:57 W Azji strach, Europa zbiera pieniądze
 280. 08:54 Informacje ze spółek
 281. 08:53 Polska pożyczy MFW ok. 6 mld euro, pieniądze pozostaną w rezerwach NBP - Rostowski
 282. 08:50 Wiedźmy pogrążyły polski parkiet
 283. 08:33 TVN - Podpisanie istotnej umowy - Grupa ITI i Grupa TVN zawierają umowy z Grupą Canal+ dotyczące ...
 284. 08:33 FORMUŁA 8 S.A. - Kupno akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu (11/2011)
 285. 08:20 Rynek pod presją podaży
 286. 08:18 Tydzień agencji
 287. 08:06 Związkowcy kolejowi grożą strajkiem przed świętami
 288. 08:05 Kryzysowy popyt na złotą rączkę
 289. 07:53 Rada nadzorcza PKN Orlen ogłosiła konkurs na stanowisko członka zarządu ds. petrochemii
 290. 07:23 Petrolinvest chce kupić 79 proc. udziałów w kazachskiej spółce TOO Emba Jug Nieft
 291. 07:23 Wzrost PKB w 2011 r. przekroczy 4 proc. - Rostowski, MF (powt.)
 292. 07:23 Petrolinvest chce sprzedać 79 proc. udziałów w kazachskiej spółce TOO Emba Jug Nieft (popr.)
 293. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 19 XII - 30 XII
 294. 07:23 Petrolinvest chce sprzedać 79 proc. udziałów w kazachskiej spółce TOO Emba Jug Nieft (opis)
 295. 07:23 W przyszłym roku wzrost PKB może osiągnąć poziom 4 proc. - Pawlak
 296. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego 19.12 - 14.11.2012
 297. 07:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, sobota-niedziela, 17-18 grudnia
 298. 07:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, sobota-niedziela, 17-18 grudnia
 299. 07:19 Twórcy zapłacą za kryzys
 300. 07:08 MSZ ws. śmierci Vaclava Havla (komunikat, uzup.)
 301. 07:08 CIR: Kondolencje premiera po tragedii na Morzu Ochockim (komunikat)
 302. 07:08 CIR: Premier Donald Tusk o Vaclavie Havlu (komunikat)
 303. 07:08 MSZ ws. śmierci Vaclava Havla (komunikat)
 304. 06:54 KRRiT już nie chce abonamentu z prądem
 305. 06:36 Chińczycy znów idą do Polski
 306. 06:19 Odszkodowanie za mobbing bez daniny
 307. 06:10 Komorowski reklamował Polskę w Chinach
 308. 05:45 W pośredniaku zwalniają
 309. 05:25 Mało śniegu, narciarzy i pieniędzy
 310. 04:40 Rosnące ceny zmuszą do oszczędzania
 311. 03:35 Kryzysowy popyt na złotą rączkę
 312. 03:10 Kryzys rozlał się w łazienkach
 313. 02:10 Nowe twarze porządzą w skarbie
 314. 01:35 Magdalena Gaj za żelazną damę