Trwa ładowanie...
d1jawll

Artykuły z dnia: 2011.12.29 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 PROTEKTOR - Rozpoczęcie procesu likwidacji spółki zależnej (51/2011)
 2. 23:33 FON - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za rok 2011...
 3. 23:33 M.W. TRADE - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA (114/2011)
 4. 23:03 WASKO S.A. - Sprzedaż 80% udziałów w spółce zależnej za 299,6 tys. zł (22/2011)
 5. 22:03 KOMPUTRONIK S.A. - Oddalenie wniosku o upadłość Emitenta i uznanie wnioskodawcy winnym złożenia w...
 6. 22:03 NFI EMF - Aktualizacja informacji ? zbycie udziałów EPCD SP. z o.o. (39/2011)
 7. 21:48 CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przelewu wierzytelności (63/2011)
 8. 21:33 BIOTON - Zawiadomienie Troqueera Enterprises Ltd o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w...
 9. 21:33 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (219/2011)
 10. 21:08 Selena FM SA planuje nabycie nie więcej niż 2 mln akcji własnych
 11. 20:48 MIT - Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę ? kredyt od Kredyt Bank S.A. (113/2011)
 12. 20:48 NETIA - Informacja o zbyciu akcji Netii przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych (8...
 13. 20:48 MIT - Zawarcie umowy wielostronnego przystąpienia do długu z Kredyt Bank S.A. (114/2011)
 14. 20:40 Odcinek A1 Nowe Marzy - Czerniewice będzie dłużej bezpłatny
 15. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 29 grudnia, 20.00
 16. 20:33 AZOTY TARNÓW - Zmiana stanu posiadania akcji spółki (114/2011)
 17. 20:33 EFH - Nabycie akcji własnych (67/2011)
 18. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 29 grudnia, 20.00
 19. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 29 grudnia, 20.00
 20. 20:03 MONNARI TRADE S.A. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ ...
 21. 20:03 AZOTY TARNÓW - Obroty na wartość umowy znaczącej (113/2011)
 22. 20:03 SELENA FM S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. ...
 23. 20:03 SELENA FM S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selena FM S.A. na dzi...
 24. 19:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.12.2011
 25. 19:33 PTI S.A. - Jednolity tekst Statutu (23/2011)
 26. 19:33 PTI S.A. - Termin publikacji korekty raportu okresowego za III kwartał 2011 ? QSr 3/2011 (23/2011)
 27. 19:33 PTI S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego emitenta (22/2011)
 28. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 29. 19:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 30. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 31. 19:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 32. 19:03 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - Komunikat aktualizacyjny nr 8 do Prospektu ...
 33. 19:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (60/2011)
 34. 18:53 Na giełdzie wahania i niewielka aktywność inwestorów; w piątek może być podobnie (analiza, popr.)
 35. 18:48 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (108/2011)
 36. 18:48 RANK PROGRESS S.A. - Aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży Centrum Handlowego Galeria Tęcza w Ka...
 37. 18:48 CASH FLOW S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (61/2011)
 38. 18:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO HENRYK KANIA
 39. 18:30 90 mln monet dla upamiętnienia wprowadzenia monet i banknotów euro
 40. 18:29 500 tabletów dla posłów
 41. 18:23 Transakcje pakietowe
 42. 18:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 43. 18:23 Na giełdzie wahania i niewielka aktywność inwestorów; w piątek może być podobnie (analiza)
 44. 18:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 45. 18:19 Fixingowy Windows Dressing
 46. 18:18 GENESIS ENERGY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Przewodniczącego Rady Nadzorczej (10/...
 47. 18:10 Radni Kołobrzegu przeciwni elektrowni jądrowej w Gąskach
 48. 18:10 BGK zacieśni współpracę z Warszawą
 49. 18:08 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki UBOAT - LINE
 50. 18:08 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex
 51. 18:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki TIMBERONE
 52. 18:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki MERA
 53. 18:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki BROAD GATE
 54. 18:08 Zetkama kupiła od MSP 94,2-proc. udział w spółce Armak za 19,662 mln zł
 55. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 56. 18:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (64/2011)
 57. 18:03 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (145/2011)
 58. 18:00 Umowa koncesyjna na A4 pozostanie tajna
 59. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2162,62 pkt (0,68%)
 60. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 29.12.2011
 61. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 62. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 63. 17:53 PZU Asset Management ma powyżej 5 proc. głosów na WZA Alma Market
 64. 17:53 Stawka Polonia spadła do 3,19 proc. z 3,25 proc. - NBP
 65. 17:53 NBP potwierdza sprzedaż pewnej ilości walut obcych za złote
 66. 17:51 Amerykańskie dane dały szansę bykom
 67. 17:48 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem...
 68. 17:48 GRUPA LOTOS - Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Eminent Energy ...
 69. 17:48 ZETKAMA SA - Nabycie aktywów o znacznej wartości. (35/2011)
 70. 17:48 C2A - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (4/2011)
 71. 17:48 GRUPA LOTOS - Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy...
 72. 17:48 BANKBPH - Zawarcie umowy (27/2011)
 73. 17:42 Przepuścimy miliardy w jedną noc
 74. 17:38 MNiSW: podsumowanie prezydencji (komunikat)
 75. 17:38 MTBiGM: odwołanie J.Prześlugi ze stanowiska członka zarządu PKP S.A. (komunikat)
 76. 17:38 GPW: DOM MAKLERSKI BDM animatorem spółki XSYSTEM
 77. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 78. 17:38 ING Bank Śląski kupi od ING Lease Holding NV spółkę leasingową i faktoringową (opis)
 79. 17:38 ING Bank Śląski kupi od ING Lease Holding NV spółkę leasingową i faktoringową
 80. 17:38 ING OFE ma ponad 5 proc. akcji i głosów na WZA Cinema City
 81. 17:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 82. 17:33 C2A - Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Spółki (3/2011)
 83. 17:33 HERMAN S.A. - Objęcie znacznego udziału akcji (20/2011)
 84. 17:33 EFH - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (66/2011)
 85. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 29 grudnia, 17.00
 86. 17:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 87. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 29 grudnia, 17.00
 88. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 29 grudnia, 17.00
 89. 17:23 Kredyt Bank zawiązał w IV kw. 35 mln zł rezerwy na potencjalne zobowiązania z tytułu odsprzedaży
 90. 17:18 CCI - Zawiadomienie o zmianie w akcjonariacie Cinema City International NV (24/2001)
 91. 17:18 TALEX - Umowa znacząca (29/2011)
 92. 17:18 TALEX - Umowa znacząca (30/2011)
 93. 17:18 ENERGOPOL - Zawarcie znaczącej umowy warunkowej (148/2011)
 94. 17:18 TALEX - Umowa znacząca (31/2011)
 95. 17:18 ALMA - Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 5% (29/2011)
 96. 17:15 Dobre dane ze Stanów na koniec dnia
 97. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.12.2011
 98. 17:05 Belka przyznaje się do błędu
 99. 17:03 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 100. 17:03 MOSTALEXP - Nabycie akcji przez Członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (39/2011)
 101. 17:03 ECHO - Umowa kredytowa (64/2011)
 102. 16:59 Nowe roczne minimum na eurodolarze
 103. 16:48 OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z ARROW ECS Sp. z o.o. ? przekroczenie progu 10% kapitałów...
 104. 16:48 KREDYTB - Decyzja o utworzeniu rezerwy na potencjalne zobowiązanie z tytułu odsprzedaży spółki Ża...
 105. 16:48 IDEA TFI SA - Informacja o zawarciu transakcji depozytowej (83/2011)
 106. 16:48 RYBNIK - Budżet Miasta Rybnika na 2012 r. (6/2011)
 107. 16:48 JAGO - Lista akcjonariuszy ponad 5% na NWZ Spółki w dniu 28 grudnia 2011 (88/2011)
 108. 16:48 JAGO - Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 28 grudnia 2011 (87/2011)
 109. 16:38 GPW: ALIOR BANK animatorem spółki MEDIAN POLSKA
 110. 16:38 Agora nabyła mniejszościowy udział w Goldenline za 11,52 mln zł
 111. 16:38 GPW: DOM MAKLERSKI BZ WBK animatorem spółki ONE-2-ONE
 112. 16:38 PLN zakończy 2011 r. na poziomie 4,45-4,46/EUR; 2012 r. rozpocznie od spadków (opis)
 113. 16:33 JAGO - Rejestracja zmian w Statucie FH JAGO S.A. (86/2011)
 114. 16:33 INGBSK - Nabycie akcji ING ABL Polska SA posiadającej 100% kapitału zakładowego spółek ING Lease ...
 115. 16:26 Wróżka zarabia nawet 10 tys. zł miesięcznie
 116. 16:23 WSE: Resolution - HYGIENIKA SA
 117. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 16:20 Jakie autostrady otworzą w 2012 roku
 119. 16:19 Silna realizacja zysków na złotym
 120. 16:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox S.A. w upadłości ukła...
 121. 16:04 To nie był udany rok dla inwestujących w fundusze
 122. 16:03 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji emitenta przez osobę pełniącą funkcje kierownicze w strukturze organi...
 123. 16:03 PKNORLEN - ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (216/2011)
 124. 16:03 MNI - Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce STREAM INVESTMENT Sp. z o.o. (107/2011)
 125. 16:03 DEPEND S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA (9/2011)
 126. 16:03 PAMAPOL S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta terminowych transakcji walutowych typu f...
 127. 16:03 SONEL S.A. - Nabycie akcji SONEL S.A. (26/2011)
 128. 16:00 W Sylwestra i Nowy Rok dodatkowe pociągi do Zakopanego
 129. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 15:50 Ipsos: W grudniu nastroje konsumentów pogorszyły się
 131. 15:48 AGORA - Nabycie udziałów spółki Goldenline sp. z o.o. (37/2011)
 132. 15:48 UniCredit - Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o dokonanie wymian...
 133. 15:48 RANK PROGRESS S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za I kwarta...
 134. 15:48 TOYA S.A. - Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności (31/2011)
 135. 15:48 FAMUR S.A. - Spełnienie warunku umowy z Dalkia Paliwa Sp. z o.o. (61/2011)
 136. 15:43 McDonalds chce podbić prowincję
 137. 15:40 Jacek Prześluga odwołany z zarządu PKP S.A.
 138. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 139. 15:38 FWB prognozuje 15-proc. wzrost wskaźnika produkcji budowlanej na koniec 2011 r.
 140. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 7385,50 USD za tonę
 141. 15:38 W grudniu nastroje konsumentów pogorszyły się, WOK najniższy od IV '09 - Ipsos
 142. 15:38 W XII wzrosła liczba osób spodziewających się wzrostu inflacji - Ipsos
 143. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 15:35 Złotówka traci przez sylwestra
 145. 15:34 Raport NBP: dane potwierdzają wyhamowanie wzrostu liczby pracujących
 146. 15:33 ENERGOPOL - Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie ? przekrocze...
 147. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 148. 15:33 POLREST S.A. w upadłości likwidacyjnej - Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonari...
 149. 15:33 AGORA - Rezygnacja Tomasza Józefackiego z uczestnictwa w Zarządzie Agory S.A. (36/2011)
 150. 15:30 Ekspert o zmianach w refundacji: pacjenci i tak zapłacą więcej
 151. 15:25 Dane potwierdzają wyhamowanie wzrostu liczby pracujących
 152. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 153. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 154. 15:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 155. 15:20 ARiMR: na wieś trafiło w tym roku ponad 25 mld zł
 156. 15:18 HYGIENIKA - Uchwała GPW dotycząca wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii A (54/2011)
 157. 15:18 ENERGOPOL - Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie ? sprzedaż 2...
 158. 15:18 FUTURIS S.A. - Zmiana w strukturze akcjonariatu (21/2011)
 159. 15:18 FOTA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach FOTA S.A. w trybie art. 160 ustawy o obrocie ...
 160. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 161. 15:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 15:08 ING OFE informuje
 163. 15:03 PATENTUS S.A. - Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej (27/2011)
 164. 15:03 06MAGNA - Rejestracja zmian statutu NFI Magna Polonia S.A. (41/2011)
 165. 15:03 FOTA S.A. - Aneks do umowy o udzielenie linii na akredytywy własne z możliwością finansowania kre...
 166. 15:03 IMPEXMET - Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki (83/2011)
 167. 15:03 MCI CAPITAL TFI SA - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (102/2011)
 168. 15:03 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (61/2011)
 169. 15:03 LIBET S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.). (26/2011)
 170. 15:00 Iran strzeli sobie w stopę? "To samobójstwo"
 171. 14:53 W długim okresie PLN będzie się umacniał - Sławiński, NBP
 172. 14:53 MŚ ws. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (komunikat)
 173. 14:53 BGK nie jest szczególnie aktywny w tym okresie - prezes
 174. 14:53 MG po serii danych podtrzymało prognozę wzrostu w '11 na poziomie 4,2 proc.
 175. 14:53 Przekroczenie przez CPI progu 5 proc. mało prawdopodobne - Sławiński, NBP
 176. 14:53 Dane za III kw. '11 potwierdzają zahamowanie wzrostu liczby pracujących - raport NBP
 177. 14:53 Wzrost PKB w '12 na poziomie "lekko" powyżej 3 proc. realistyczny - Sławiński, NBP
 178. 14:48 POLREST S.A. w upadłości likwidacyjnej - test (6/6556)
 179. 14:48 UniCredit - BOND ISSUE cod. ISIN IT0004345242 (129/2011)
 180. 14:48 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Umowa na budowę gazociągu Świnoujście - Szczecin (57/2011)
 181. 14:48 FOTA S.A. - Aneks do umowy kredytowej (25/2011)
 182. 14:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zmiany w stanie posiadania akcji Spółki (75/2011)
 183. 14:48 SONEL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (25/2011)
 184. 14:48 INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Ind...
 185. 14:33 FASING - Aneks do zawartego kontraktu. (58/2011)
 186. 14:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 187. 14:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 188. 14:23 DTP zwiększy w '12 wartość portfela wierzytelności o 400-500 mln zł
 189. 14:20 Pawlak: wzrost PKB w 2011 roku przekroczy 4 proc.
 190. 14:18 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (239/2011)
 191. 14:18 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-123/2011) (123/2011)
 192. 14:18 TRANS POLONIA S.A. - Zawarcie umów leasingu z BZ WBK Leasing S.A. (44/2011)
 193. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 194. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 195. 14:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 196. 14:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 197. 14:06 Prawnik – czyli usługi dla każdego
 198. 14:03 ARCUS S.A. - Zlecenia o wartości umowy znaczącej. (40/2011)
 199. 14:03 WOJAS S.A. - Odwołanie prognoz wyników finansowych na 2011 r. (43/2011)
 200. 13:53 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach
 201. 13:48 KOPEX S.A. - Objęcie obligacji imiennych wyemitowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w Kat...
 202. 13:48 TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Compa...
 203. 13:48 M.W. TRADE - Zawarcie znaczącej umowy (113/2011)
 204. 13:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (169/2011)
 205. 13:48 R&C UNION S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (66/2011)
 206. 13:45 Jak wesprzeć partnera po utracie pracy?
 207. 13:40 Jest gdzie wypłacać gotówkę, lecz nie ma komu
 208. 13:33 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 209. 13:33 CENTRUM KLIMA S.A. - Transakcje na akcjach spółki (114/2011)
 210. 13:33 MIRACULUM S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (107/2011)
 211. 13:23 Złoty osłabia się na fali wzrostu awersji do ryzyka
 212. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 213. 13:23 NORDEA PTE SA informuje
 214. 13:18 BOMI - Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. (57/2011)
 215. 13:18 GLOBAL TRADE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 styczni...
 216. 13:12 Jak zwrócić niechciane prezenty
 217. 13:10 Te produkty na pewno zdrożeją w 2012 roku
 218. 13:10 Afganistan i Chiny podpisały kontrakt na wydobycie i przeróbkę ropy
 219. 13:10 Podatek od kopalin zabrałby KGHM 30 proc. zysków za 2010 r.
 220. 13:08 W tyg. zakończonym 25.12 TVN miał 52,8 mln zł wpływów z reklam, Polsat 48,3 mln zł
 221. 13:08 Popyt na mieszkania oraz ceny na rynku nieruchomości w 2012 r. będą spadać - Open Finance
 222. 13:03 HARPER HYGIENICS S.A. - Rejestracja połączenia Harper Hygienics S.A. ze spółką zależną Harper Tra...
 223. 12:48 JUPITER NFI SA - Otrzymanie odpisu pozwu z Sądu Okręgowego (53/2011)
 224. 12:48 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (107/2011)
 225. 12:45 GDDKiA naliczyła 7,5 mln zł kary za opóźnienie e-myta
 226. 12:33 EUROFAKTR - Wpływ pozwu z Sądu Okręgowego w Warszawie (44/2011)
 227. 12:33 GLOBAL TRADE S.A. - Korekta raportu bieżącego z dnia 27.12.2011 (2/2011)
 228. 12:33 KCI - Otrzymanie pozwu z Sądu Okręgowego w Warszawie (46/2011)
 229. 12:30 UKNF rekomenduje bankom, by nie wypłacały dywidendy
 230. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 251/A/NBP/2011
 231. 12:18 OPTONET S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zejściu z progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA S...
 232. 12:18 TVN - Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu TVN S.A. (121/2011)
 233. 12:08 Altus TFI zmniejszyło zaangażowanie w Black Lion NFI poniżej 5 proc.
 234. 12:08 Kurs akcji DTP wzrósł w debiucie na rynku NewConnect o 43,35 proc.
 235. 12:08 Wicepremier Pawlak krytykuje obecny kształt projektu podatku od wydobycia miedzi i srebra
 236. 12:08 UKNF rekomenduje bankom, by nie wypłacały dywidendy (opis)
 237. 12:07 5 mln 328 tys. - tyle kiedyś zarabialiśmy!
 238. 12:04 Cała prawda o stażach. Są potrzebne?
 239. 12:03 TVN - Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. (120/2011)
 240. 12:03 URLOPY.PL S.A. - Zwołanie NZWZA na 25-01-2012 roku (37/2011)
 241. 12:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK ...
 242. 11:53 KNF rekomenduje bankom, by nie wypłacały dywidendy
 243. 11:53 Wzrost PKB w '11 przekroczy 4 proc.; w '12 wyższy niż 2,5 proc. - Pawlak (opis)
 244. 11:49 Na wielozadaniowy okręt brakuje pieniędzy
 245. 11:48 MONTU HOLDING S.A. - Lista uczestników NWZ Spółki powyżej 5% posiadanych akcji, zwołanego na 28 g...
 246. 11:48 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (48/2011)
 247. 11:38 KGHM i Stalprodukt mają czas do 31 stycznia na złożenie ofert wiążących ws. kupna ZGH Bolesław
 248. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 249. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 250. 11:33 DM WDM SA - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 201...
 251. 11:33 Black Lion NFI - Zmiana udziału funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. w ogólnej liczbie głos...
 252. 11:33 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (238/2011)
 253. 11:28 Ile zarabia Niecik, nowy król disco polo?
 254. 11:27 Przerwana seria wzrostów S&P 500
 255. 11:25 W centrum uwagi aukcje włoskiego długu
 256. 11:23 Nerwowo przed aukcją włoskich obligacji
 257. 11:23 UOKiK ws. zgody na koncentrację (komunikat)
 258. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 259. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 260. 11:18 RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...
 261. 11:18 MNI - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej MNI S...
 262. 11:18 PELION - Skup akcji własnych (175/2011)
 263. 11:18 MNI - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeni...
 264. 11:13 MPiPS: Nic nie wskazuje na możliwość gwałtownego wzrostu bezrobocia
 265. 11:08 PLN stabilny w przedziale 4,39-40/EUR; aktywność na FI śladowa
 266. 11:05 W taki sposób podwyżki nie dostaniemy
 267. 11:03 MNI - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 grudnia 2011 roku. (...
 268. 10:53 Obecnie nic nie wskazuje na możliwość gwałtownego wzrostu bezrobocia - MPiPS
 269. 10:53 Wzrost PKB w '11 przekroczy 4 proc. - Pawlak
 270. 10:50 W Grecji strajkują pracownicy urzędów podatkowych
 271. 10:38 Koniec ustawy antykryzysowej
 272. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na II - 108,04-108,06 USD za baryłkę
 273. 10:38 Wartość kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego w XI wzrosła do 66.370 mln zł
 274. 10:33 AMICA - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadz...
 275. 10:33 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (82/2011)
 276. 10:18 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 277. 10:08 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 278. 10:08 OFE POCZTYLION informuje
 279. 10:03 MAKRUM S.A. - Aneks do umowy znaczącej z PEKAO S.A. (52/2011)
 280. 09:53 PGE ogłosiła przetarg na budowę bloku gazowo-parowego w Elektrowni Pomorzany
 281. 09:53 MCB Agricole odwołuje ofertę publiczną
 282. 09:48 TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Informacja o transakcjach osób majacych dostęp do informacji poufnych ...
 283. 09:48 ERBUD S.A. - Zakup akcji Emitenta przez osobę powiązaną (60/2011)
 284. 09:35 Brutalnie zakończony rynkowy spokój
 285. 09:28 Bez entuzjazmu na koniec roku
 286. 09:27 Zarabiają poniżej 2 tys. zł i naprawdę są zadowoleni
 287. 09:25 Eurodolar poprowadził giełdy na południe
 288. 09:23 Jak długo pracują najbardziej efektywni pracownicy?
 289. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 290. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 291. 09:21 Kombinat ciąży
 292. 09:18 TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji (9/2011)
 293. 09:18 FORMUŁA 8 S.A. - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (12/2011)
 294. 09:12 Koniec roku nie pomaga popytowi
 295. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2152,00 pkt (+0,18%)
 296. 09:08 Czwartek na GPW pod wpływem sytuacji na rynku walutowym (opinia)
 297. 09:06 Pół dnia spędzone w drodze do pracy
 298. 09:02 AT WIG20
 299. 08:48 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A. (22/2011)
 300. 08:45 Strach odgrzewany, ale skuteczny
 301. 08:38 Ryszard Krauze zapowiada, że będzie zwiększać udział w akcjonariacie Petrolinvestu
 302. 08:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 303. 08:37 Przebudzenie niedźwiedzi?
 304. 08:33 CP ENERGIA S.A. - Realizacja umowy sprzedaży akcji ZAO Kriogaz przez Kriogaz Polska S.A. (69/2011)
 305. 08:33 AMICA - Emisja obligacji (74/2011)
 306. 08:33 QUERCUS TFI S.A. - Rejestracja akcji serii B3 Quercus TFI S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wart...
 307. 08:33 HYDROTOR - nabycie akcji przez podmiot powiazany (32/2011)
 308. 08:32 Aukcja długu Włoch kluczowa również dla kursu złotego
 309. 08:27 Zabiorą ci samochód. Zobacz, za co
 310. 08:23 ING obniżył rekomendację dla Eurocashu do "sprzedaj"
 311. 08:09 Podażowy przebieg sesji
 312. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 29 grudnia
 313. 07:48 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 314. 07:46 Anglia wprowadzi minimalne ceny na alkohol
 315. 07:28 Grecki rząd stworzy 150 000 miejsc pracy
 316. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 29 XII - 31I
 317. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego 29.12 - 14.11.2012
 318. 07:20 Kupując mieszkanie będzie można utargować coraz mniej
 319. 06:59 Coraz mniej preferencji dla podatników
 320. 06:51 Fiskus skredytuje się u podatników
 321. 05:35 Od 1 stycznia wraca stary kodeks pracy
 322. 04:05 Żużel ze śmieci trafi na budowy
 323. 02:30 Nie tylko rząd finansuje młodych i zdolnych