Trwa ładowanie...
d3eupdd

Artykuły z dnia: 2011.12.09 - finanse.wp.pl

 1. 00:10 Bielecki: część polskiej składki do MFW zmieściłaby się w budżecie na 2012 r.
 2. 23:35 S&P grozi obniżeniem ratingów 15 europejskich firm ubezpieczeniowych
 3. 22:33 SKOTAN S.A. - Aneks do umowy o wykonawstwo instalacji badawczej do produkcji drożdży paszowych (2...
 4. 22:18 JAGO - Uzupełnienie raportu nr 82/2011 (85/2011)
 5. 22:03 JAGO - Informacja o zmianie składu Rady Nadzorczej. (84/2011)
 6. 22:03 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (204/2011)
 7. 21:53 NFI Midas nabył pośrednio 100 proc. udziałów w Areo2 za 548 mln zł
 8. 21:48 NETIA - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 grudnia 2011 roku - projekt uchwały ...
 9. 21:48 RSY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA RSY S.A. na dzień 05 stycznia 2012 roku oraz projekty uchwa...
 10. 21:18 FOTA S.A. - Zbycie udziałów spółki zależnej (23/2011)
 11. 20:53 Aviva OFE ma poniżej 5 proc. spółki Comp
 12. 20:48 TABLEO S.A. - Korekta raportu nr 4/2011 - Zwołanie NWZA Spółki TABLEO S.A. (5/2011)
 13. 20:33 COMP - Zmniejszenie udziału w głosach na WZA spółki przez Aviva OFE Aviva BZ WBK w związku z podw...
 14. 20:33 MIDAS - Zawarcie przez Fundusz umowy pośredniego nabycia Aero2 Sp. z o.o. (88/2011)
 15. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 9 grudnia, 20.00
 16. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 9 grudnia, 20.00
 17. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 9 grudnia, 20.00
 18. 20:08 Fundusz Aviva FIO i Quercus Parasolowy przekroczyły 5 proc. głosów na WZA Asbisu
 19. 20:03 TESGAS S.A. - Zawarcie porozumienia do umowy inwestycyjnej i umowy wspólników (38/2011)
 20. 19:48 MARVIPOL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. (203/2011)
 21. 19:44 Najdłuższe mosty w Polsce. Są powody do dumy
 22. 19:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 08.12.2011
 23. 19:38 aktualne wskaźniki giełdowe
 24. 19:33 JAGO - Przyłączenie się Spółki do wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości (83/2011)
 25. 19:33 ASBISc - Zawiadomienie o przekroczeniu w górę progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA (15/2011)
 26. 19:23 GPW: kwartalna rewizja portfeli indeksów
 27. 19:18 PETROLINVEST S.A. - Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW (116/2011)
 28. 19:18 ASBISc - Zawiadomienie o przekroczeniu w górę progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA (14/2011)
 29. 19:03 BORYSZEW - Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A. (107/2011)
 30. 19:03 MIDAS - Zawarcie pakietu umów związanych z bonami dłużnymi emitowanymi przez Fundusz na rzecz Ali...
 31. 19:03 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (128/2011)
 32. 19:03 HYPERION S.A. - Powołanie Prokurenta Hyperion S.A. (59/2011)
 33. 18:48 ATMGRUPA - Zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polsat (17/2011)
 34. 18:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki ABS INVESTMENT SA
 35. 18:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki SMS KREDYT HOLDING SA
 36. 18:38 GPW: Animator Rynku dla akcji spółki GRUPA HRC SA
 37. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 38. 18:33 GRAAL - Informacja o nabyciu akcji własnych (41/2011)
 39. 18:33 GRAAL - Informacja o nabyciu akcji własnych (42/2011)
 40. 18:33 DM IDM SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (88/2011)
 41. 18:23 Transakcje pakietowe
 42. 18:23 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 43. 18:23 Polna dopuszczona przez MSP do kolejnego etapu prywatyzacji Archimedesa
 44. 18:23 Wiceprezes BRE Banku Karin Katerbau zamierza zrezygnować z pełnionej funkcji
 45. 18:18 PTI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZ w dniu 05.12.2011 roku (20/2011)
 46. 18:18 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 47. 18:18 TABLEO S.A. - Zwołanie NWZA Spółki TABLEO S.A. (4/2011)
 48. 18:09 GPW nadal słaba na tle Europy
 49. 18:08 MSW: rusza akcja "Bezpieczny Stok" (komunikat)
 50. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 51. 18:06 Uspokojenie
 52. 18:04 Szczyt nie przyniósł przełomu
 53. 18:03 KERNEL HOLDING S.A. - WYNIKI NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARUSZY (66/2011)
 54. 18:03 POLNA - Dopuszczenie do kolejnego etapu procesu prywatyzacji spółki Archimedes S.A. (73/2011)
 55. 18:03 MEDIATEL - Emisja obligacji (44/2011)
 56. 18:03 TABLEO S.A. - Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA (3/2011)
 57. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2226,88 pkt (0,68%)
 58. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 59. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 60. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,07 proc. z 4,18 proc. - NBP
 61. 17:48 BIOTON - Rejestracja w KDPW akcji BIOTON S.A. serii AA (62/2011)
 62. 17:48 Dla byków świeczka, niedźwiedziom ogarek
 63. 17:48 SADOVAYA GROUP S.A. - LOAN AGREEMENT WITH OTP BANK (35/2011)
 64. 17:48 BRE - Rezygnacja członka Zarządu BRE Banku z pełnionej funkcji (65/2011)
 65. 17:48 MOSTALEXP - Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o upoważnieniu do zwołan...
 66. 17:45 Unijny szczyt nie pomógł złotemu
 67. 17:42 Z dużej chmury mały deszcz, czyli szczyt UE
 68. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 69. 17:38 MSW ws. pomocy dla ofiar handlu ludźmi (komunikat)
 70. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 9 grudnia, 17.00
 71. 17:38 MCB Agricole chce pozyskać z IPO na GPW do 33 mln EUR brutto (opis 2)
 72. 17:35 "FT": Kryzys strefy euro - od ostrego zapalenia do chronicznego
 73. 17:33 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (88/2011)
 74. 17:23 DM BZ WBK przywrócił dla PGNiG rekomendację "kupuj", cena docelowa 5,3 zł
 75. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 9 grudnia, 17.00
 76. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 9 grudnia, 17.00
 77. 17:18 IDEA TFI SA - Informacja o zawarciu transakcji depozytowej (79/2011)
 78. 17:18 VIDIS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 stycznia 2012 r. (10/...
 79. 17:15 Podpisanie nowego paktu fiskalnego "27 minus" na początku marca
 80. 17:14 Inwestorzy dostali mnóstwo nowych informacji do wycenienia
 81. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 82. 17:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki GRUPA HRC SA
 83. 17:08 FX zależny od sytuacji w Europie; na FI może być w poniedziałek optymizm (opis)
 84. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 08.12.2011
 85. 17:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (146/2011)
 86. 17:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (146/2011)
 87. 17:03 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (137/2011)
 88. 17:03 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki . (64/2011)
 89. 17:03 KREDYT INKASO S.A. - Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez Spółkę zależną. (60/2011)
 90. 17:03 ŻYWIEC - Rezygnacja osoby nadzorującej (41/2011)
 91. 17:03 ŻYWIEC - Przyjęcie rezygnacji osoby zarządzącej (42/2011)
 92. 17:02 Pakt fiskalny bez Wielkiej Brytanii
 93. 16:59 Rynki nie wierzą w powodzenie szczytu?
 94. 16:59 Winna wojna o klienta
 95. 16:59 Winna wojna o klienta
 96. 16:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 16:50 Radziwiłł: BGK może do końca br. przewalutować środki o znacznej wartości
 98. 16:48 KREDYT INKASO S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (59/2011)
 99. 16:48 ŻYWIEC - Powołanie osoby zarządzającej (40/2011)
 100. 16:48 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki . (63/2011)
 101. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 16:38 PKO BP wyemitował obligacje o wartości 700 mln zł
 103. 16:33 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Rejestracja certy...
 104. 16:33 AWBUD - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadze...
 105. 16:33 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (62/2011)
 106. 16:33 ALTERCO - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniach 28.11.2011 r. ...
 107. 16:33 LST CAPITAL S.A. - Nabycie akcji LST CAPITAL S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej (45/2011)
 108. 16:33 LST CAPITAL S.A. - Transakcje na akcjach LST CAPITAL S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej ...
 109. 16:33 AWBUD - Zmiana Statutu AWBUD Spółka Akcyjna (100/2011)
 110. 16:33 ALTERCO - Emisja przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych (82/2011)
 111. 16:33 AUXILIUM - Ujawnienie stanu posiadania (21/2011)
 112. 16:33 JUPITER NFI SA - Otrzymanie zawiadomień dotyczących transakcji na akcjach (48/2011)
 113. 16:25 MFW podtrzymuje rządową prognozę wzrostu gospodarczego na rok 2012
 114. 16:25 Sprzedawcy energii chcą wzrostu cen dla gosp. domowych od 4,5 do 5,9 proc.
 115. 16:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 16:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 118. 16:18 PKOBP (PKO BP SA) - Emisja obligacji własnych na rynek krajowy. (81/2011)
 119. 16:18 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (61/2011)
 120. 16:08 Aktualny backlog grupy Kopex w usługach górniczych to około 850 mln zł
 121. 16:08 NBP gotów rozważyć propozycje działań dot. stabilizacji strefy euro, gdy przyjmą kształt konkretnych
 122. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 123. 16:03 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (204/2011)
 124. 16:03 ADVADIS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Advadis S.A. (48/2011)
 125. 16:03 IN POINT S.A. - Zwiększenie stanu posiadania akcji. Nabycie akcji IN POINT S.A. przez podmiot pow...
 126. 16:03 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (90/2011)
 127. 15:53 MF odpowie na list Rehna w przyszłym tyg,. pokaże ścieżkę zejścia z deficytem do ok. 3 proc. PKB -
 128. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 7825,00 USD za tonę
 129. 15:53 DI BRE podwyższył rekomendację dla TVN do "trzymaj", cena docelowa 10,3 zł
 130. 15:50 Rubel walutą rezerwową Ukrainy już w 2012 roku
 131. 15:48 PATENTUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy. (26/2011)
 132. 15:48 P.A. NOVA S.A. - Rozpoczęcie skupu akcji własnych (38/2011)
 133. 15:48 AWBUD - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (99/2011)
 134. 15:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (106/2011)
 135. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 136. 15:38 Rank Progress sprzedał IKEI grunty za ok. 39,33 mln zł (opis)
 137. 15:38 CBA ws. konferencji antykorupcyjnej (komunikat)
 138. 15:38 Netia ma bezwarunkową zgodę UOKiK-u na przejęcie kontroli nad Telefonią Dialog
 139. 15:35 Polacy szukają małych i niedrogich używanych mieszkań
 140. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie z Pragma Inkaso umowy poręczenia za zobowiązania Pragma Faktorin...
 141. 15:33 AWBUD - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 grudnia 2...
 142. 15:33 Coraz trudniej o etat nawet w Warszawie
 143. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 144. 15:23 MF użyje FCL do finansowania potrzeb pożyczkowych, gdyby sytuacja rynkowa tego wymagała - Radziwiłł
 145. 15:23 BGK może do końca '11 przewalutować na FX środki walutowe o znacznej wartości - Radziwiłł (wywiad)
 146. 15:23 MS ws. spotkania J. Gowina z prokuratorem generalnym (komunikat)
 147. 15:23 Płynny kurs złotego powinien pozostać - MFW
 148. 15:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 15:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 150. 15:20 Netia ma bezwarunkową zgodę na przejęcie kontroli nad Telefonią Dialog
 151. 15:18 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie kontroli p...
 152. 15:18 SYNTHOS - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorczego ...
 153. 15:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (105/2011)
 154. 15:18 POWER MEDIA S.A. - Transakcje osoby zobowiązanej (22/2011)
 155. 15:15 26 państw za paktem. Wielka Brytania jest przeciw
 156. 15:08 Notowania jednolite - drugi fixing
 157. 15:08 MFW obniżył prognozę deficytu sekt. fin.publ. w Polsce w '12 z 3,8 proc. PKB do 3,25 proc. PKB
 158. 15:03 COPERNICUS SECURITIES S.A. - Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji Emitenta (14/2011)
 159. 15:03 PRAGMA INKASO S.A. - Udzielenie poręczenia spółce zależnej (73/2011)
 160. 15:03 NETIA - Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie kontroli przez Netię SA n...
 161. 15:03 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 162. 14:58 Czy Skarbówka kontroluje legalność oprogramowania - jak zapewnić sobie spokój?
 163. 14:53 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 70,1 mld zł
 164. 14:53 Rank Progress sprzedał IKEI grunty za ok. 39,33 mln zł
 165. 14:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 166. 14:50 Dochód z aukcji wyposażenia Dworca Centralnego to ponad 109 tys. zł
 167. 14:48 CYFROWY POLSAT S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skon...
 168. 14:48 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (182/2011)
 169. 14:48 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (183/2011)
 170. 14:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 171. 14:48 IMPEL - Zawarcie umowy znaczącej z MAHLE Polska Sp. z o.o. (39/2011)
 172. 14:45 PGNiG podpisało umowę z Gaz-Systemem ws. dostaw gazu do 2015 r.
 173. 14:40 Doniesienia z Europy nie pomagają giełdom
 174. 14:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 175. 14:38 Grupa Nokaut zwróciła się do KNF o zawieszenie oferty publicznej
 176. 14:38 MS ws. znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (komunikat)
 177. 14:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 178. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 179. 14:33 RANK PROGRESS S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z IKEA Property Poland Sp. z o.o. i rozwiązanie umo...
 180. 14:33 KOGENERA - Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ...
 181. 14:33 AMICA - Podpisanie przez Emitenta umowy z zarządzającym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Eko...
 182. 14:33 EMPERIA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Emperia Holding S...
 183. 14:25 Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora na monetach NBP
 184. 14:23 ANR wpłaci do 10.12 do budżetu 700 mln zł; w całym '11 ok. 3 mld zł
 185. 14:23 MCB Agricole chce pozyskać z IPO na GPW do 33 mln EUR brutto (opis)
 186. 14:23 PGNiG podpisało z GAZ-Systemem umowę na przesył zwrotny gazu do końca 2015 r.
 187. 14:23 Chińskie banki wkraczają do Polski. Kto im pomaga?
 188. 14:18 BUMECH S.A. - Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 50/2011 z dnia 06.12.2011 roku (51/2011)
 189. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 190. 14:08 ANR wpłaci do 10.12 do budżetu 700 mln zł; w całym '11 ok. 3 mld zł
 191. 14:08 MCB Agricole chce pozyskać z IPO na GPW do 33 mln EUR brutto
 192. 14:08 Harmonogram oferty publicznej MCB Agricole
 193. 14:06 Banki wypierają się świąt. Nie reklamują kredytów
 194. 14:05 Areszty dla członka zarządu PKN Orlen i biznesmena
 195. 14:03 IQ PARTNERS S.A. - Raport miesięczny (15/2011)
 196. 13:53 Asseco Poland podpisało list intencyjny ws. przejęcia ZETO Łódź (opis)
 197. 13:48 EUROMARK POLSKA S.A. - Wyniki sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2011 roku (20/2011)
 198. 13:48 QUERCUS TFI S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (39/2011)
 199. 13:40 Zarzuty ws. prywatyzacji dla b. wiceministra infrastruktury
 200. 13:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 5 gr
 201. 13:38 Skup zbóż w tym sezonie gospodarczym wyższy niż w '10 o 6 proc. - ARR
 202. 13:38 W tygodniu od 28 XI do 4 XII taniało bydło i kurczęta - ZSRIR (tabela)
 203. 13:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 204. 13:31 Dwie trzecie Polaków żyje w biedzie
 205. 13:30 Prezes UTK: chaos na kolei nie powinien się powtórzyć
 206. 13:30 TNS OBOP: dwóm trzecim Polaków starcza jedynie na bieżące wydatki
 207. 13:23 MSW ws. spotkania Komitetu ds. Współpracy Operacyjnej w Brukseli (komunikat)
 208. 13:23 Samorządy w '12 planują deficyt przekraczający 12 mld zł - MF
 209. 13:18 FASING - Transakcje ze Spółką Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (54/2011)
 210. 13:18 MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (88/2011)
 211. 13:18 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 212. 13:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 213. 13:03 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (72/2011)
 214. 13:03 ZUE S.A. - Informacja o zawarciu aneksu do umowy o kredytowej (49/2011)
 215. 13:03 ADV.PL - Grupa ADV S.A.- Uchwały Zarządu (3/2011)
 216. 13:03 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (225/2011)
 217. 13:03 ASSECO POLAND - Podpisanie listu intencyjnego na zasadach umowy warunkowej (36/2011)
 218. 12:57 Kobiety będą mogły służyć na okrętach podwodnych
 219. 12:53 Grupa HRC zadebiutuje na rynku NewConnect 12 grudnia
 220. 12:50 Projekt: Koszt waloryzacji emerytur i świadczeń w 2012 r. 6,7 mld zł
 221. 12:48 IZOSTAL S.A. - Zawarcie Umowy Kredytowej z BRE Bank S.A. (57/2011)
 222. 12:48 ENEA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgr...
 223. 12:48 UniCredit - UniCredit: EBA Test Results (111/2011)
 224. 12:38 Koszt waloryzacji emerytur i świadczeń w '12 6,7 mld zł - projekt
 225. 12:30 Jesteś właścicielem lasu? Musisz zapłacić podatek
 226. 12:29 Jak walczyć z wypaleniem zawodowym?
 227. 12:25 Możliwe referendum w sprawie unii fiskalnej w UE
 228. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 238/A/NBP/2011
 229. 12:18 TESGAS S.A. - Dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki TESGAS S.A. (37/2011)
 230. 12:08 Madkom planuje debiut na NewConnect na początku II kw. 2012
 231. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 232. 12:00 KPMG: Wskaźnik aktywności polskich producentów najwyższy w UE
 233. 11:55 MF: pracownik płaci podatek od udziału w firmowej imprezie
 234. 11:53 UOKiK ws. zgody na koncentrację: Netia - Crowley Data Poland (komunikat)
 235. 11:53 Kurs akcji Aiton Caldwell w debiucie na NewConnect nie zmienił się
 236. 11:53 64 proc. badanych deklaruje, że starcza im jedynie na bieżące wydatki - OBOP
 237. 11:50 Weto oznacza izolację Londynu i Europę dwóch prędkości
 238. 11:50 „Jesteś beznadziejny, masz same wady". Tak możesz zrujnować karierę
 239. 11:48 POWER MEDIA S.A. - Transakcje na wartość umowy znaczącej (21/2011)
 240. 11:48 AUXILIUM - Zmiana stanu posiadania (20/2011)
 241. 11:48 PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, w...
 242. 11:48 ANTI S.A. - Rejestracja akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (69/2011)
 243. 11:48 AUXILIUM - Zmiana stanu posiadania (19/2011)
 244. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 245. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 246. 11:33 IZOSTAL S.A. - Korekta prognoz wyników finansowych Izostal S.A. na 2011 rok. (56/2011)
 247. 11:30 Nie daj się kredytom na świąteczne pokusy
 248. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 249. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 250. 11:23 Ciekawie na FX zrobi się w poniedziałek, PLN raczej będzie się osłabiał
 251. 11:18 AUXILIUM - Zmiana stanu posiadania (18/2011)
 252. 11:18 MIT - Informacja osoby zobowiązanej. (106/2011)
 253. 11:14 ECB zwiększa płynność
 254. 11:12 Niejednoznaczne wnioski po pierwszym dniu szczytu UE
 255. 11:08 PGE zawiesza zaangażowanie w budowę elektrowni jądrowej na Litwie
 256. 11:08 OFE POLSAT miesięczna struktura aktywów - korekta
 257. 11:08 PGE zawiesza zaangażowanie w budowę elektrowni jądrowej na Litwie (opis)
 258. 11:05 Tusk: Negocjacje zakończyły się umiarkowanym powodzeniem
 259. 11:03 AMICA - Realizacja Programu Wykupu Akcji Własnych w okresie od dnia 01 grudnia 2011 roku do dnia...
 260. 11:00 PGE zawiesza zaangażowanie w elektrownię jądrową na Litwie
 261. 10:53 Wskaźnik aktywności gospodarczej w Polsce wyniósł 47,7 pkt - KPMG
 262. 10:53 Osłabienie PLN nie jest determinowane przez krajowe uwarunkowania gospodarcze - Kotłowski i
 263. 10:48 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (136/2011)
 264. 10:41 Ceny diesla coraz wyższe. Drogo jest w całej UE
 265. 10:38 GPW: DOM MAKLERSKI IDM animatorem CENTRUM MEDYCZNEGO ENEL-MED
 266. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 107,79-107,81 USD za baryłkę
 267. 10:33 FORMUŁA 8 S.A. - Kupno akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu (10/2011)
 268. 10:33 KOELNER - Zmiana formy prawnej większościowego akcjonariusza Emitenta (27/2011)
 269. 10:29 Jak wydłużyć sobie urlop w 2012 roku?
 270. 10:18 Decydujący szczyt UE
 271. 10:18 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A. (38/2011)
 272. 10:10 Lotnisko Modlin przyjmie prywatne samoloty na Euro
 273. 10:05 Wódka i piwo z Kremla, już niedługo na rosyjskim rynku
 274. 09:53 GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki TESGAS
 275. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 276. 09:38 POLSAT OFE informuje
 277. 09:23 Czarny korpus
 278. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 279. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 280. 09:22 Płace od 4 do 6 tys. zł. Dla kogo?
 281. 09:18 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 282. 09:10 AT-WIG20
 283. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2179,91 pkt (-1,44%)
 284. 09:08 Na rynkach słabe nastroje, na GPW możliwa kontynuacja spadków (opinia)
 285. 09:03 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (224/2011)
 286. 09:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie aneksów do umów z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (72/2011)
 287. 09:02 Mario Draghi rozczarował inwestorów
 288. 08:59 Rynki rozczarowane otwarciem spotkana liderów UE
 289. 08:57 Impas w EBC uderza w złotego.
 290. 08:54 Super Mario pchnął europejskich polityków w stronę ściany
 291. 08:53 Szczyt do połowy pełny, czy do połowy pusty?
 292. 08:48 DROZAPOL - Skup akcji własnych (99/2011)
 293. 08:45 W 2014 r. pojedziemy szybkim pociągiem Pendolino
 294. 08:38 Petrolinvest ma umowę nabycia 40 proc. udziałów w spółce z koncesjami na poszukiwanie gazu łupkowego
 295. 08:33 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (85/2011)
 296. 08:33 Niedźwiedzie przejmują inicjatywę
 297. 08:29 Obligacje znów pod presją
 298. 08:23 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 299. 08:13 Mario Draghi stawia polityków pod ścianą
 300. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, piatek, 9 grudnia
 301. 07:55 Słabość w końcówce
 302. 07:48 PEPEES - Korekta raportu nr 43 (43/2011)
 303. 07:43 Tajna receptura Coca-Coli zagrożona?
 304. 07:30 GIODO: w Polsce brakuje uregulowań dot. biometrii
 305. 07:17 Podwyżki emerytur? Kpina! U posłów wyniosą 200 zł, u reszty...
 306. 07:08 RN Orlenu odwołała ze stanowiska członka zarządu ds. petrochemii
 307. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 9 XII - 30 XII
 308. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 9.12 - 26.10.2012
 309. 07:04 Prawie pół miliona bez nadziei na pracę
 310. 06:48 NBP pożyczy bankrutom?
 311. 06:36 Milionerów w Polsce przybywa
 312. 06:30 UE chce zaostrzyć sankcje przeciwko Iranowi
 313. 06:16 Sędziowie bez zmian emerytur
 314. 06:12 Specjalista spoza firmy gorzej dba o BHP
 315. 05:52 Tusk o szczycie UE: za mało, by uspokoić rynki
 316. 05:35 Skonfiskowano 500 kg chińskich grzybów, rzekomych "włoskich borowików"
 317. 05:10 Sędziowie bez zmian emerytur
 318. 04:30 Brak porozumienia. Będzie Europa dwóch prędkości
 319. 04:10 Prawie pół miliona bez nadziei na pracę
 320. 03:35 Firmę na Zachodzie kupię
 321. 03:10 Obywatele mają zaciskać pasa, a państwo nie chce
 322. 03:00 Tokio wywiera presję na UE w sprawie przezwyciężenia kryzysu
 323. 02:35 PKO BP żegna się z euro
 324. 02:10 Nafciarze wkroczą w rajdową niszę
 325. 01:40 Podlaska szynka lepsza od parmeńskiej