Trwa ładowanie...
d1abxkv

Artykuły z dnia: 2011.12.20 - finanse.wp.pl

 1. 00:48 GRAAL - Decyzja Emitenta o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w postaci powództwa ...
 2. 00:48 GRAAL - Informacja o nabyciu akcji własnych (48/2011)
 3. 00:33 BIOTON - Zmiany w składzie Zarządu BIOTON S.A. (67/2011)
 4. 23:18 REDAN - Rejestracja zmian statutu spółki - tekst jednolity statutu (31/2011)
 5. 23:18 CERABUD S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud SA (23/2011)
 6. 22:48 RAFAKO - Żądanie wykonania gwarancji bankowych. (53/2011)
 7. 22:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zbycie akcji własnych (109/2011)
 8. 22:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zbycie akcji własnych (110/2011)
 9. 21:48 IGROUP - Zawarcie aneksu do porozumienia inwestycyjnego z dnia 14 października 2011 r. (69/2011)
 10. 21:38 Emisja akcji serii H Rovese doszła do skutku, przydzielono akcje
 11. 21:33 SKOTAN S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji SKOTAN S.A. (24/2011)
 12. 21:18 DM IDM SA - Przedłużenia obowiązywania znaczącej umowy (100/2011)
 13. 21:08 Agencja Fitch obniża rating banku UniCredit SpA
 14. 21:03 SKOTAN S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym (23...
 15. 21:03 AB S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA (34/2011)
 16. 21:03 CERSANIT - Informacja o przydziale akcji serii H (39/2011)
 17. 20:53 NG2 utworzyła spółkę dystrybucyjną na Słowacji
 18. 20:48 MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych. (96/2011)
 19. 20:48 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (137/2011)
 20. 20:33 NG2 - Utworzenie spółki zależnej (53/2011)
 21. 20:33 MOSTALEXP - Uchwały podjęte na NWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w dniu 19 grudnia 2011 r. (33/2011)
 22. 20:33 MCI - korekta do raportu dotyczącego - braku sprzeciwu KNF wobec planowanego nabycia akcji towar...
 23. 20:23 Best domaga się zapłaty 61,6 mln zł od Bison Investments
 24. 20:23 Synektik prognozuje 7,75 mln zł zysku netto w '12 i 14,37 mln zl w '13
 25. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 20 grudnia, 20.00
 26. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 20 grudnia, 20.00
 27. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 20 grudnia, 20.00
 28. 19:52 Ostre porno zamiast reklamy
 29. 19:38 MSP nie otrzymało żadnej oferty na Lotos, dalsza prywatyzacja możliwa przez GPW (opis)
 30. 19:38 MSP nie otrzymało żadnej oferty na Lotos, rozważy możliwość dalszej prywatyzacji przez GPW
 31. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 32. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 33. 19:18 HAWE - Zmiany w składzie Zarządu Spółki. (RB-120/2011) (120/2011)
 34. 19:18 FON ECOLOGY S.A. - Informacja o akcjonariuszach posiadających powyżej 5% na NWZA w dniu 19.12.201...
 35. 19:18 SIMPLE - Umowa znacząca z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu (31/2011)
 36. 19:03 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (208/2011)
 37. 19:03 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (210/2011)
 38. 19:03 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podpisanie umowy znaczącej na zakup ołowiu (35/2011)
 39. 19:03 PKNORLEN - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (209/2011)
 40. 18:53 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex
 41. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 42. 18:48 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (212/2011)
 43. 18:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki EUROSYSTEM
 44. 18:38 GPW: Wykluczenie z obrotu certyfikatów Raiffeisen Centrobank AG
 45. 18:38 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki LEGAL STREAM
 46. 18:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu PP, PDA i akcji spółki FOREVER ENTERTAINMENT
 47. 18:38 Bogdanka ma kontrakt z Elektrownią Północ o potencjalnej wartości 10,35 mld zł
 48. 18:38 Transakcje pakietowe
 49. 18:35 Łukasz Wejchert złożył rezygnację z funkcji członka zarządu TVN
 50. 18:33 CSY S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% na NWZA CSY S.A. w dniu 19 grudnia 2011 r. (15/2011)
 51. 18:33 BEST - Wszczęcie przez Emitenta przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Emitenta o wa...
 52. 18:24 We wtorek, pomimo wzrostów na GPW, wciąż słabe nastroje wśród inwestorów (analiza)
 53. 18:24 Łukasz Wejchert złożył rezygnację z funkcji członka zarządu TVN
 54. 18:18 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Powołanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki Infovide-Matrix S.A...
 55. 18:18 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 56. 18:15 Lewiatan: firmy potrzebują ułatwień i zmiany prawa
 57. 18:08 MSP wydłużyło Energo-Pro wyłączność negocjacyjną na ZEW Niedzica do 31 stycznia '12
 58. 18:08 MSP przeniosło własność akcji PEC w Jastrzębiu - Zdroju na spółkę z grupy JSW
 59. 18:06 Nieoczekiwany zwrot wydarzeń
 60. 18:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (57/2011)
 61. 18:03 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Rezygnacja Członka Zarządu Infovide-Matrix S.A. (18/2011)
 62. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2136,95 pkt (1,46%)
 63. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 20.12.2011
 64. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 65. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 66. 17:53 Ipopema obniżyła rekomendację PGNiG do "trzymaj" i cenę docelową do 4,4 zł
 67. 17:53 Ipopema obniżyła cenę docelową akcji CEDC do 14,6 zł, podtrzymała zalecenie "sprzedaj"
 68. 17:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 69. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,03 proc. z 3,67 proc. - NBP
 70. 17:52 Rok 2011 w portfelach Polaków
 71. 17:48 QUERCUS TFI S.A. - Zmiana praw z papierów wartościowych Quercus TFI S.A. - zamiana akcji na okazi...
 72. 17:48 LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na dostawę węgla energetycznego z Elektrownią Północ ...
 73. 17:48 BARCLAYS BANK PLC - Invitation to purchase securities for cash: Update (27/2011)
 74. 17:48 BANKBPH - Rejestracja zmian w Statucie Banku BPH (26/2011)
 75. 17:48 TVN - Rezygnacja Członka Zarządu (118/2011)
 76. 17:45 Święty Mikołaj jeszcze nam pokaże?
 77. 17:40 Kancelaria Sejmu wyda w 2012 roku 412 mln zł
 78. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 79. 17:38 Legal Stream zadebiutuje na NewConnect w piątek, 23 grudnia
 80. 17:33 CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (85/2011)
 81. 17:33 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Uruchomienie kredytu na realizację projektu IRIS w Warszawie....
 82. 17:33 TRANS POLONIA S.A. - Zawarcie umów leasingu z Nordea Finance Polska S.A. (43/2011)
 83. 17:33 CD Projekt RED SA - Zakończenie likwidacji spółki zależnej (76/2011)
 84. 17:33 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (96/2011)
 85. 17:33 ABC DATA S.A. - Aktualizacja informacji na temat parametrów skupu akcji własnych ABC Data S.A. (5...
 86. 17:33 ProxyAd S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ? zwołanego na dzień 2...
 87. 17:33 BIOTON - Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji BIOTON S.A. serii AA (6...
 88. 17:30 5-letni kontrakt z chińskim Minmetals Corp. wart 3,5 mld dol.
 89. 17:25 Solidarność apeluje o zakupy w Wigilię najpóźniej do godz. 14
 90. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 20 grudnia, 17.00
 91. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 20 grudnia, 17.00
 92. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 20 grudnia, 17.00
 93. 17:23 GPW zawiesza obrót akcjami Unicredit od 21 do 30 grudnia
 94. 17:10 Eurodolar przebił zeszłotygodniowe maksima
 95. 17:03 TRANS POLONIA S.A. - Informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2011 roku (42/2011)
 96. 16:53 PLN się umacnia; jeśli złe informacje nie zaszkodzą, jest szansa na 4,40/EUR (opis)
 97. 16:38 Grupa PHN nie wyklucza, że wartość jej oferty publicznej może wynieść blisko 3 mld zł
 98. 16:34 Euro potaniało w tydzień 15 gr
 99. 16:33 HYGIENIKA - Korekta RB 47/2011 Nota informacyjna (52/2011)
 100. 16:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (75/2...
 101. 16:30 Rząd: na polskich drogach będzie bezpieczniej
 102. 16:27 Mikołaj rozdał prezenty
 103. 16:23 MS: szybsze procesy (komunikat)
 104. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 105. 16:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 19.12.2011
 106. 16:23 Banki kuszą kierowców tańszym paliwem
 107. 16:20 Senatorowie opozycji chcą wykreślić przepisy o podwyżce akcyzy
 108. 16:19 Spór o podwyżki dla mundurowych
 109. 16:18 OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. ? przekrocze...
 110. 16:18 CENTROZAP S.A. - Zawiadomienie Spółki Zależnej o zmiana stanu posiadania w Pronox SA (93/2011)
 111. 16:18 PBO ANIOŁA S.A. - Realizacja umowy inwestycyjnej (59/2011)
 112. 16:18 MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A. ...
 113. 16:10 Polskie postulaty do paktu: bez szczytów eurolandu i mandat EBC
 114. 16:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 115. 16:03 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (234/2011)
 116. 16:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (150/2011)
 117. 16:03 BIO-MED INVESTORS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na Wal...
 118. 16:03 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (120/2011)
 119. 16:03 MENNICA - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (103/2011)
 120. 16:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (150/2011)
 121. 16:03 WADEX S.A. - Realizacja Programu odkupu ? nabycie akcji własnych. (51/2011)
 122. 16:03 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r....
 123. 16:03 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu i zwiększenie udziału przez...
 124. 16:03 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (122/2011)
 125. 16:03 PBO ANIOŁA S.A. - Realizacja umowy inwestycyjnej (58/2011)
 126. 15:55 Japonia zastanawia się nad kupnem chińskich obligacji
 127. 15:53 W '12 deficyt sektora finansów publ. wyniesie 3,8 proc. PKB - Moody's (aktl.)
 128. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 15:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 15:48 IMPEXMET - Korekta zawiadomienia z dnia 11 października 2011 roku (79/2011)
 132. 15:48 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (119/2011)
 133. 15:48 ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (169/2011)
 134. 15:48 ATREM S.A. - Aneks do umowy znaczącej (61/2011)
 135. 15:48 IMPEXMET - Korekta zawiadomień z dnia 20 października 2011 roku (80/2011)
 136. 15:48 KRUK S.A. - Spełnienie się warunku zawieszającego (80/2011)
 137. 15:48 HYGIENIKA - Uchwała Zarządu w sprawie zmiany Uchwały nr 7 z dnia 01.08.2011 roku dotyczącej emisj...
 138. 15:48 Nieruchomości w USA najzdrowsze od jesieni 2008r.
 139. 15:45 W 2011 r. na Głównym Rynku GPW pojawiło się 38 nowych spółek
 140. 15:40 Ruszyła produkcja nowego ciągnika Ursus
 141. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 142. 15:38 Zapadalność długu zagranicznego w 2012 roku wynosi 3.671 mln euro - MF
 143. 15:38 Obligacje rynkowe zapadające w '12 mają wartość 101,272 mld zł - MF
 144. 15:38 W '12 deficyt sektora finansów publ. wyniesie 3,8 proc. PKB - Moody's
 145. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 146. 15:38 ED Invest chce wybudować kompleks hotelowo-usługowy na warszawskiej Pradze Południe
 147. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 148. 15:38 Dług Skarbu Państwa w X spadł o 941,4 mln zł mdm - MF
 149. 15:38 Zadłużenie SP w PLN na koniec X stanowiło 69,5 proc. całości długu - MF
 150. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 7302,25 USD za tonę
 151. 15:33 KPPD - Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (36/2011)
 152. 15:33 KRUK S.A. - Nabycie niepublicznych imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii P przez spółkę zal...
 153. 15:33 WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Pols...
 154. 15:33 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (11/2011)
 155. 15:33 ENERGOPOL - Nabycie akcji własnych przez "Energopol ? Południe" S.A. w ramach wezwania do zapisyw...
 156. 15:33 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 157. 15:30 Dług Skarbu Państwa w październiku spadł o 941,4 mln zł mdm
 158. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 159. 15:23 Kopex dostarczy kompleks ścianowy do Argentyny, wartość kontraktu to 27,3 mln EUR
 160. 15:23 DM BOŚ zawiesił rekomendowanie akcji Trakcji Tiltry
 161. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 162. 15:18 LENTEX - Nabycie akcji własnych (162/2011)
 163. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w PKO BP SA (238/2011)
 164. 15:18 QUMAK-SEKOM S.A. - Transakcje przeprowadzone na akcjach przez osobę będącą Członkiem Zarządu Spół...
 165. 15:18 ATLANTAPL - Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. (22/2011)
 166. 15:18 ASSETUS S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (10/2011)
 167. 15:15 Szef nadzoru finansowego: utrzymanie ratingu AAA byłoby cudem
 168. 15:10 Rząd przyjął projekt zmian w Prawie ochrony środowiska
 169. 15:09 Rynek miedzi na rozdrożu
 170. 15:08 UOKiK: zgoda na przejęcie (komunikat)
 171. 15:03 ED INVEST S.A. - Podpisanie listu intencyjnego (39/2011)
 172. 15:03 ENERGOINSTAL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (30/2011)
 173. 15:03 UniCredit - BOND ISSUE (cod. ISIN IT0004296767) (119/2011)
 174. 15:03 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu (45/2011)
 175. 14:48 PUŁAWY - Rejestracja zmian Statutu Spółki - tekst jednolity Statutu (47/2011)
 176. 14:48 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (190/2011)
 177. 14:48 MIRACULUM S.A. - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii X (100...
 178. 14:48 KOPEX S.A. - Przystąpienie KOPEX S.A. do realizacji kontraktu na dostawę kompleksu ścianowego dla...
 179. 14:48 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (191/2011)
 180. 14:48 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (189/2011)
 181. 14:48 MOSTALZAB - Zmiana znaczącej umowy (157/2011)
 182. 14:40 Co trzeci dorosły Polak aktywnie korzysta z bankowości internetowej
 183. 14:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 184. 14:38 AXA PTE SA informuje
 185. 14:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 186. 14:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 187. 14:33 KOPEX S.A. - Zawarcie przez emitenta umowy kredytowej. (188/2011)
 188. 14:23 GPW uruchomi w marcu 2012 roku indeks regionalny
 189. 14:23 Barroso wysłał list do Orbana ws. niezależności banku centralnego
 190. 14:23 Inflacja bazowa rdr w XI 3,0 proc. vs 2,8 proc. w X - NBP
 191. 14:23 Na Węgrzech stopy procentowe w górę o 50 pkt bazowych
 192. 14:15 UTK: stan ekspresu Polonia nie jest idealny
 193. 14:10 Miastu na koniec roku może zabraknąć ok. 5-7 mln zł
 194. 14:08 City Interactive sprzedał ponad 2 mln szt. gry Sniper: Ghost Warrior
 195. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 196. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 197. 14:05 Zmiany w podatkach w 2012
 198. 14:03 BOŚ SA - Zawarcie znaczącej umowy (48/2011)
 199. 14:03 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (65/2011)
 200. 14:03 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (66/2011)
 201. 14:03 ENERGOPLD - Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę zarządzającą (84/2011)
 202. 14:03 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (232/2011)
 203. 13:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 204. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 205. 13:53 CIR: Obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 206. 13:53 Fitch podtrzymał rating BBB dla BOŚ, perspektywa pozostaje stabilna
 207. 13:50 Kto ma wolne w święta. A kto musi pracować?
 208. 13:48 CD Projekt RED SA - Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki (75/2011)
 209. 13:48 MCI - Brak sprzeciwu KNF wobec planowanego nabycia akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych w li...
 210. 13:38 Tauron chce w 15 miesięcy zintegrować GZE ze swoimi strukturami
 211. 13:38 GPW spodziewa się w '12 debiutów kolejnych zagranicznych spółek
 212. 13:38 KNF nałożyła 100 tys. zł kary na akcjonariusza Polrestu
 213. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 214. 13:33 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Rejestracja umorzenia akcji własnych w KDPW S.A. (34/2011)
 215. 13:33 BOŚ SA - Rating Banku Ochrony Środowiska S.A. (47/2011)
 216. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 217. 13:23 GPW chce płacić blisko 100 proc. zysku na dywidendę w kolejnych latach
 218. 13:23 Action spodziewa się 20-30 proc. wzrostu przychodów w '12 r., liczy na rekordowy koniec '11
 219. 13:19 Korzyści podatkowe z połączenia etatu z działalnością gospodarczą
 220. 13:08 Wybór wykonawcy dla bloku w Stalowej Woli możliwy teoretycznie jeszcze w grudniu
 221. 13:05 Polska nie planuje wcześniej przyjąć zasad fiskalnych z nowego paktu
 222. 13:03 POZBUD T&R S.A. - Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki. (55/2011)
 223. 13:00 Bankowcy pesymistycznie patrzą w przyszłość
 224. 13:00 KNF bierze się za pseudolokaty
 225. 12:55 79 proc. Polaków zamierza kupić prezenty na Boże Narodzenie
 226. 12:53 Komunikat ze 144 posiedzenia KNF
 227. 12:53 Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości w III kw. '11 wzrosła do 9,89 mln
 228. 12:48 BM MEDICAL SA - Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - zbycie znacznego pakietu akcji (4/2011)
 229. 12:40 KE proponuje 4 mln euro na walkę z bezrobociem młodych
 230. 12:38 Wydobycie Tauronu w '11 będzie wyższe rdr, ale niższe o kilkaset tys. ton od planu
 231. 12:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 232. 12:38 Wskaźnik Pengab w grudniu spadł do 23,9 pkt, w '12 spodziewane jest pogorszenie sytuacji (opis)
 233. 12:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 234. 12:28 Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców
 235. 12:20 Parlament Węgier przyjął oszczędnościowy budżet na 2012 rok
 236. 12:18 KOMFORT-KLIMA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Wal...
 237. 12:15 "Financial Times" ostrzega przed pogłębianiem się kryzysu
 238. 12:08 Uchylenie procedury nadmiernego deficytu dla Polski nawet przy deficycie w wysokości 3,5 proc. PKB -
 239. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 245/A/NBP/2011
 240. 12:08 Kurs PDA Star Fitness wzrósł w debiucie na NewConnect o 39,5 proc.
 241. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 242. 12:03 MAKRUM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółkami Grupy Rolls-Royce (49/2011)
 243. 12:03 INTEGER.PL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (86/2011)
 244. 11:55 Tam robimy zakupy
 245. 11:53 Polacy na prezenty planują wydać średnio 326 zł, o 29 zł więcej niż zakładali przed rokiem - OBOP
 246. 11:53 KGHM podpisał z China Minmetals Corporation umowę o wartości 1,83-3,66 mld USD
 247. 11:48 COMPRESS S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji ComPress SA (17/2011)
 248. 11:48 AWBUD - Powołanie Członka Zarządu (104/2011)
 249. 11:48 COAL ENERGY S.A. - Increase of the share capital of the subsidiary (29/2011)
 250. 11:48 E-KIOSK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA (19/2011)
 251. 11:48 AWBUD - Zmiany stanowisk w Radzie Nadzorczej (105/2011)
 252. 11:40 Polska nie planuje wcześniej przyjąć zasad fiskalnych nowego paktu
 253. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 254. 11:38 UOKiK: Getin Noble Bank złamał prawo (komunikat)
 255. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 256. 11:33 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Umowa na sprzedaż katod miedzianych w latach 2012-2016 dla China Minmetals...
 257. 11:33 AWBUD - Odwołanie prokurenta Spółki (103/2011)
 258. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 259. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 260. 11:23 Trzy fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI mają ponad 5 proc. głosów Prima Moda
 261. 11:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki IZO-BLOK SA
 262. 11:23 Ad Music zadebiutuje na NewConnect w środę, 21 grudnia
 263. 11:23 Wzrost PKB w '11 może wynieść ponad 4,0 proc. - Rada Gospodarcza
 264. 11:23 Wood&Co obniżył rekomendację dla LPP do "sprzedaj", podtrzymał zalecenia dla NG2 i EM&F
 265. 11:18 MNI - Nabycie akcji MNI S.A. przez spółkę zależną MNI Telecom S.A. (96/2011)
 266. 11:18 ENEA - Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla spó...
 267. 11:18 MIRBUD S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach MIRBUD S.A. przesłane przez osobę zobowiąz...
 268. 11:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki GEOINVENT SA
 269. 11:08 GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki UNICREDIT S.p.A.
 270. 11:08 Getin Noble Bank dostał 5,9 mln zł kary od UOKiK
 271. 11:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki AD MUSIC SA
 272. 11:08 GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji spółki MIRACULUM SA
 273. 11:08 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BIOTON SA
 274. 11:03 MIRBUD S.A. - Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji MIRBUD S.A. przesłane przez Prezesa Zarzą...
 275. 11:03 UOKiK ukarał Getin Noble Bank za nieprecyzyjne umowy
 276. 10:55 Majszczyk: rząd planuje podnieść stawkę zwrotu akcyzy za ON dla rolników
 277. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na II - 105,17-105,19 USD za baryłkę
 278. 10:48 ERG - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży (59/2011)
 279. 10:48 PRIMA MODA S.A. - Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej (13/2011)
 280. 10:48 CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (92/2011)
 281. 10:48 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (88/2011)
 282. 10:38 Moody's umieścił ratingi CEDC na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia (opis)
 283. 10:38 KBC Securities rekomenduje "kupuj" Ovostar Union, cena docelowa 92,1 zł
 284. 10:38 Inflacja na koniec 2011 roku wyniesie 4,53 proc. rdr - Pentor
 285. 10:38 Wskaźnik Pengab w grudniu spadł o 4,4 pkt. do 23,9 pkt.
 286. 10:38 KBC rekomenduje "kupuj" Plaza Centers, cena docelowa 2,55 zł
 287. 10:34 ECB będzie działał zgodnie ze swoim mandatem
 288. 10:30 Zadłużenie Poznania na poziomie 55 proc. budżetu
 289. 10:23 Moody's umieścił ratingi CEDC na liście obserwacyjnej z nastawieniem negatywnym
 290. 10:23 Orco Property Group chce przekonwertować 129 mln EUR długu Orco Germany na swoje akcje
 291. 10:20 Niedźwiedzie mają się w najlepsze
 292. 10:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (182/2011)
 293. 10:18 DSS S.A. - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2011 roku, podjęte po pr...
 294. 10:18 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Armatura Kraków SA a spółką zależną Emite...
 295. 10:18 CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (91/2011)
 296. 10:18 DSS S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (62/2011)
 297. 10:11 Lublin: Przy Zamku powstaje galeria handlowa Green Park
 298. 10:08 Fundusze zarządzane przez ING TFI zmniejszyły udział w Forte do 0,96 proc. z 6,59 proc.
 299. 09:53 W oczekiwaniu na wybicie
 300. 09:53 DM BDM rozpoczął rekomendowanie akcji Pragma Faktoring od "kupuj"; cena docelowa 16,50 zł
 301. 09:53 Płynność na FX maleje wraz ze zbliżającymi się Świętami, ale zmienność pozostaje
 302. 09:51 "Utrzymuje mnie mama rencistka. Jak żyć?"
 303. 09:48 PUŁAWY - Uchwały podjęte na ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w dniu 19 grudnia 2011 oraz proj...
 304. 09:48 Rubicon Partners NFI SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (...
 305. 09:48 FORTE - zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (29/2011)
 306. 09:38 Vivid Games planuje debiut na NewConnect w I połowie 2012 r.
 307. 09:33 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 308. 09:24 Moody’s potwierdza rating Polski
 309. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 310. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 311. 09:23 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2099,14 pkt (-0,34%)
 312. 09:18 LUBAWA - Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów (78/2011)
 313. 09:16 Walka o 2100
 314. 09:08 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 315. 09:03 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat Orco Property Group 20.12.2011. (87/2011)
 316. 09:02 Sesja bez historii
 317. 09:00 Informacje ze spółek
 318. 08:55 Moody's potwierdził rating Polski na poziomie A2
 319. 08:53 POLSAT OFE informuje
 320. 08:50 Przewagę wciąż mają niedźwiedzie
 321. 08:48 DROZAPOL - Skup akcji własnych (105/2011)
 322. 08:39 Marazmu ciąg dalszy. Giełda przy minimach, kupujących brak
 323. 08:37 Dominacja podaży trwa
 324. 08:33 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Change of Financial calendar for the year 2012 (29/2011)
 325. 08:27 Uwaga! Fałszywi księża wyłudzają pieniądze
 326. 08:24 Urzędnicy biorą drugą pensję z Unii
 327. 08:23 Moody's potwierdził rating Polski na poziomie A2, perspektywa pozostaje stabilna
 328. 08:23 Fundusze Quercus TFI mają poniżej 5 proc. akcji City Interactive
 329. 08:20 Słabe otwarcie przedświątecznego tygodnia
 330. 08:18 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (95/2011)
 331. 08:09 Słabości ciąg dalszy
 332. 08:03 REDAN - Emisja obligacji (30/2011)
 333. 07:48 CITY INTERACTIVE S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ...
 334. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 20 grudnia
 335. 07:31 Miotła zbliża się do KGHM
 336. 07:24 Zła umowa – strata dla właściciela
 337. 07:21 Ceny choinek - z księżyca! Skąd się biorą?
 338. 07:14 Autostradą dużo szybciej, ale drożej
 339. 07:08 Premier liczy na wzrost PKB w '12 lekko powyżej 2,5 proc.; kurs PLN korzystny dla gospodarki
 340. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 20.12 - 14.11.2012
 341. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 20 XII - 30 XII
 342. 05:15 Uczelnie skazane na śmierć
 343. 05:15 Wdowy szybko nie dostaną rent po mężach
 344. 04:55 Gorzki finał przerwanych wakacji
 345. 04:20 Urzędnicy dostają drugą pensję z UE - nawet 100 tys. zł
 346. 04:00 Kupimy 5 mln choinek
 347. 03:55 Waloryzacja kwotowa tylko w 2012 r.
 348. 03:30 Banki rezygnują z kredytów walutowych
 349. 03:00 Toyota tnie multibranding