Trwa ładowanie...
dx6ia0c

Artykuły z dnia: 2012.01.05 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 PBG - Zapłata III, ostatniej raty Ceny za 100% udziałów w MULTAROS Trading Company Limited z sied...
 2. 23:25 MAiC: wniosek ws. powołania Magdaleny Gaj na prezesa UKE
 3. 23:03 QUMAK-SEKOM S.A. - Zamówienie spełniające kryterium umowy znaczącej ? korekta raportu (51/2011)
 4. 23:03 POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (3/2012)
 5. 23:03 SKOTAN S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym (1/...
 6. 22:18 Kino Polska TV S.A. - Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez osobę mającą stały dos...
 7. 22:18 PETROLINVEST S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. (...
 8. 21:05 Wzrost sprzedaży amerykańskich producentów samochodów
 9. 20:48 FITEN S.A. - Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki (1/2012)
 10. 20:33 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (7/2012)
 11. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 5 stycznia, 20.00
 12. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 5 stycznia, 20.00
 13. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 5 stycznia, 20.00
 14. 20:05 Szef Solidarności: Coca-Cola zamierza zwolnić 165 osób
 15. 20:03 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (5/2012)
 16. 19:48 TPSA - Powołanie osoby nadzorującej. (2/2012)
 17. 19:48 TPSA - Powołanie osoby nadzorującej. (2/2012)
 18. 19:38 Spółka zależna Famuru wydzierżawi kombajny chodnikowe za 147,21 mln zł netto
 19. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 20. 19:33 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 21. 19:24 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex
 22. 19:24 Aktualne wskaźniki giełdowe
 23. 19:18 MCI - Umorzenie certyfikatów depozytowych i wykup obligacji serii D ? zbycie aktywów znacznej war...
 24. 19:18 FERRUM - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. (4/2012)
 25. 19:18 HYPERION S.A. - Realizacja Programu skupu akcji własnych w okresie od 03 stycznia 2012 roku do 05...
 26. 19:18 SERENITY S.A. - Zawiadomienie otrzymane od osoby mającej dostęp do informacji poufnych. (6/2012)
 27. 19:03 BOMI - Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. (1/2012)
 28. 19:03 IQ PARTNERS S.A. - Raport miesięczny (1/2012)
 29. 18:48 ALTERCO - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)
 30. 18:48 ALTERCO - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 (2/2012)
 31. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 32. 18:33 ALTERCO - Korekta omyłek pisarskich w rb 77/2011 - Objęcie akcji serii H przez posiadaczy warrant...
 33. 18:33 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komentarz do Wyceny Aktywów Netto na Certyfikat Inwesty...
 34. 18:24 Transakcje pakietowe
 35. 18:24 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 36. 18:24 Grupa Votum obniża prognozy wyników za 2011 r.
 37. 18:18 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 38. 18:18 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Towarzystwem Leasingowym K4 TDJ Finance Spółka z ogranicz...
 39. 18:18 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową S.A. (3/2012)
 40. 18:18 IZNS IŁAWA S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (2/2012)
 41. 18:18 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (5/2012)
 42. 18:03 TABLEO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA TABLEO S.A. w dniu 5 stycznia ...
 43. 18:03 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczacej z NWR N.V. (1/2012)
 44. 18:03 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (4/...
 45. 18:03 MIT - Zawarcie umów zabezpieczeń do umowy kredytu z Kredyt Bank S.A. (6/2011)
 46. 18:03 VOTUM S.A. - Korekta prognozy wyników za rok 2012 (2/2012)
 47. 18:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (4/2012)
 48. 18:03 Bowim - Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji spółki BOWIM S.A. serii B, D, E i F do obrotu na ry...
 49. 18:03 MNI - Zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w MIT ...
 50. 18:03 VOTUM S.A. - Zakup akcji spółki zależnej VOTUM-RehaPlus (3/2012)
 51. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2157,43 pkt (-1,22%)
 52. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 5.01.2012
 53. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 54. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 55. 17:53 Wojas uzyskał 145,33 mln zł przychodów w 2011 r.
 56. 17:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 57. 17:53 Premier powołał Tomasza Lenkiewicza na podsekretarza stanu w MSP
 58. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,25 proc. z 3,97 proc. - NBP
 59. 17:48 BIOTON - Aktualizacja wpisu w KRS dotyczącego akcji BIOTON S.A. serii AA (1/2012)
 60. 17:48 PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Lukoil Polska umowę na sprzedaż paliw (7/2012)
 61. 17:48 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych Investor G...
 62. 17:45 Nowy rząd zaostrza walkę z oszustwami podatkowymi
 63. 17:40 Analitycy HSBC: złoty odrobi w tym roku starty
 64. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 65. 17:38 GPW: DM BZWBK animatorem obligacji SecurAsset S.A
 66. 17:38 GPW W WARSZAWIE SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012
 67. 17:36 Eurodolar testuje poziom 1,28
 68. 17:33 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 69. 17:33 GPW - Terminy publikacji raportów okresowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w rok...
 70. 17:33 ECHO - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta (1/2012)
 71. 17:32 Miłość do ludzi
 72. 17:30 Resort pracy: szacunkowe bezrobocie w końcu grudnia - 12,5 proc.
 73. 17:28 Fetysz czy Feniks?
 74. 17:23 GPW: DM BOŚ animatorem akcji spółki SFD SA
 75. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 5 stycznia, 17.00
 76. 17:23 Fed może ustanowić cel inflacyjny - Bullard
 77. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 5 stycznia, 17.00
 78. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 5 stycznia, 17.00
 79. 17:23 Chiny a złoto
 80. 17:18 AGORA - Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 2% (8...
 81. 17:18 PBG - Oświadczenie osoby zobowiązanej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki PBG (1/2012)
 82. 17:18 CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy (1/2012)
 83. 17:18 OPTEAM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z firmą AVNET Sp. z o.o. ? przekroczenie progu 10% kapitał...
 84. 17:18 HERMAN S.A. - Uchwała NWZA zwołanego na dzień 12.12.2011r. a podjęta po przerwie w obradach w dni...
 85. 17:18 WOJAS S.A. - Przychody spółki osiągnięte w grudniu 2011 roku (1/2012)
 86. 17:15 Rodzina w kryzysie (finansowym)
 87. 17:10 MF: w listopadzie Polska nie spełniała kryterium cen i fiskalnego
 88. 17:08 Paryż da popalić?
 89. 17:08 MSW ws. zaangażowania w WOŚP (komunikat)
 90. 17:06 Węgry pogrążają Warszawę
 91. 17:03 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (4/2012)
 92. 16:53 Złoty i dług słabsze; PLN również w piątek może tracić (opis,popr)
 93. 16:53 MPiPS: sytuacja na rynku pracy w grudniu 2011 r. (komunikat)
 94. 16:48 EMPERIA - Informacja w trybie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (2/2012)
 95. 16:48 CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o podpisaniu nowej umowy z Telewizją Polsat Sp. z o.o. (2/2012)
 96. 16:48 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (5/2012)
 97. 16:48 PKNORLEN - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (6/2012)
 98. 16:48 TUP - Rezygnacja osób nadzorujących (1/2012)
 99. 16:48 BARCLAYS BANK PLC - Invitation to purchase securities for cash:Results (1/2012)
 100. 16:38 Sezon na wyprzedaże czas zacząć!
 101. 16:38 Złoty i dług słabsze; PLN również w piątek może tracić (opis)
 102. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 16:38 MS ws. wizyty ministra sprawiedliwości we Wrocławiu (komunikat)
 104. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 4.01.2012
 105. 16:38 Stopa bezrobocia w XII wyniosła 12,5 proc. wobec 12,1 proc. w XI (opis)
 106. 16:38 NORDEA PTE SA informuje
 107. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 16:33 MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (4/2012)
 109. 16:33 VIDIS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgro...
 110. 16:33 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Rejestracja zmiany firmy spółki zależnej w rejestrze przedsiębiorcó...
 111. 16:33 LENTEX - Nabycie akcji własnych (5/2012)
 112. 16:33 ABC DATA S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki (3/2012)
 113. 16:23 Posiedzenie stałego Komitetu Rady Ministrów ws. podatku od kopalin przesunięte na przyszły tydzień -
 114. 16:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 115. 16:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 116. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 118. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 16:18 NETIA - Informacja o nabyciu akcji Netii przez członków rady nadzorczej (3/2012)
 121. 16:18 SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez członka Zarządu (2/2012)
 122. 16:18 PELION - Skup akcji własnych (5/2012)
 123. 16:18 WILBO - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (3/2012)
 124. 16:18 SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (1/2012)
 125. 16:18 SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (3/2012)
 126. 16:08 Data wejścia w życie podatku od kopalin może się zmienić, jeśli nie będzie 14-dniowego vacatio legis
 127. 16:03 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - Informacja o terminie przekazania raportu rocznego (1/2012)
 128. 16:03 EMPERIA - Realizacja drugiego programu skupu akcji własnych (1/2012)
 129. 16:03 WADEX S.A. - Zwiększenie limitu nabywania akcji własnych w ramach Programu odkupu. (2/2012)
 130. 16:03 NOTORIA SERWIS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Notoria S...
 131. 16:03 JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (1/2012)
 132. 16:03 MAGELLAN S.A. - Podpisanie umowy kredytowej (6/2012)
 133. 15:53 Hygienika planuje skup do 2 mln akcji własnych
 134. 15:53 Hygienika osiągnęła 46,3 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2011 r.
 135. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 136. 15:50 Zawarto umowy na budowę czterech ostatnich odcinków S8
 137. 15:49 Migracje powrotne – mit czy fakt?
 138. 15:48 MIT - Informacja osoby zobowiązanej. (5/2012)
 139. 15:48 AMICA - Otrzymanie przez Emitenta opinii w/s ujęcia aktywa na podatek odroczony od przeszacowane...
 140. 15:48 MIRBUD S.A. - Umowa kredytowa (2/2012)
 141. 15:48 WILBO - Terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2012 (2/2012)
 142. 15:38 Stopa bezrobocia w XII wyniosła 12,5 proc. wobec 12,1 proc. w XI
 143. 15:38 OFE POCZTYLION informuje
 144. 15:33 PC GUARD - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (1/2012)
 145. 15:33 SMT SOFTWARE S.A. - Zmniejszenie ogólnej liczby głosów przez Grupa ADV S.A. (1/2012)
 146. 15:33 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o liczbie Klientów obsługiwanych przez grupę kapitałową Telestrad...
 147. 15:33 WILBO - Wykaz raportów bieżących i okresowych publikowanych w roku 2011 (1/2012)
 148. 15:33 GETIN - TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2012 r. (3/2012)
 149. 15:23 W tyg. zakończonym 01.01 Polsat miał 39,1 mln zł wpływów z reklam, TVN 33,7 mln zł
 150. 15:23 MF zaoferuje w poniedziałek bony 49-tyg. za 1,0-2,0 mld zł
 151. 15:23 Konsekwencje zmian w MSSF dla spółek giełdowych, MSSF w praktyce - konferencja SEG
 152. 15:23 Cena miedzi na LME spadła do 7485,25 USD za tonę
 153. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 154. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 155. 15:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 15:18 INVISTA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji. (3/2012)
 157. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 158. 15:18 SELVITA S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2012)
 159. 15:18 HYGIENIKA - Projekty uchwał na NWZ Hygienika S.A. zwołane na dzień 31 styczeń 2012 roku (3/2012)
 160. 15:18 HYGIENIKA - Przychody spółki osiągnięte w grudniu 2011 roku (4/2012)
 161. 15:18 TILIA S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (1/2012)
 162. 15:18 TELL - Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego i zmiany statutu emitenta. (2/...
 163. 15:18 ATM - Opinia biegłego i strategia możliwości prowadzenia działalności Emitenta po podziale ATM S....
 164. 15:08 Intersport uzyskał 194,08 mln zł przychodów w 2011 r.
 165. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 166. 15:03 WIKANA - Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych z Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Budowlany...
 167. 15:03 ELEKTROTIM S.A. - Zawiadomienie dot. udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A. przez AVI...
 168. 15:03 PZU SA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA, projekty uchwał oraz p...
 169. 15:00 Pośrednicy: kupujący szukają mieszkań do 300 tys. zł
 170. 14:55 Bjoergen, Johaug, Kowalczyk - ile zarobią?
 171. 14:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 172. 14:48 HYGIENIKA - Zwołanie NWZA Hygienika S.A. na dzień 31 styczeń 2012 r. (2/2012)
 173. 14:48 ATM - Opinia biegłego i strategia możliwości prowadzenia działalności Emitenta po podziale ATM S....
 174. 14:48 ZPUE - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)
 175. 14:48 ZPUE - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (2/2012)
 176. 14:48 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży (4/2012)
 177. 14:48 NOVITA - Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (1/12)
 178. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 179. 14:38 W XI Polska nie spełniała kryterium stabilności cen - MF
 180. 14:38 Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w grudniu o 1.446,2 mln euro - NBP
 181. 14:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 182. 14:38 AXA OFE informuje
 183. 14:33 TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji (2/2012)
 184. 14:33 SOPHARMA AD - CORRECTION Current report 2 re 2011 results (2/2012)
 185. 14:33 POL-MOT WARFAMA S.A. - Wykaz wszystkich informacji przekazanych do wiadomości w 2011 r. (2/2012)
 186. 14:33 SOPHARMA AD - CORRECTION Current report 2 re 2011 results (2/2012)
 187. 14:33 PELION - Skup akcji własnych (4/2012)
 188. 14:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. aneksów do umów faktoringowych (1/2012)
 189. 14:33 MAGELLAN S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012 (5/2012)
 190. 14:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 191. 14:18 INTERSPORT S.A. - Przychody za grudzień 2011 roku (1/2012)
 192. 14:18 PKOBP (PKO BP SA) - Prawomocne zakończenia spraw o stwierdzenie nieważności Uchwał: Nr 1/2011, N...
 193. 14:18 MERCOR S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomościw roku 2011 (1/2012)
 194. 14:18 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (4/2012)
 195. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 196. 14:03 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (2/2012)
 197. 14:03 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych TAURON Polska Energia S.A...
 198. 14:03 KOMPAP - Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2011 (1/2012)
 199. 14:03 UniCredit - UniCredit: PROSPECTUS (4/2012)
 200. 13:53 ING OFE informuje
 201. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 202. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 203. 13:48 ENAP - Korekta raportu bieżącego nr 1/2012 w sprawie wykazu raportów przekazanych przez Emitenta ...
 204. 13:48 MUZA - Skup akcji własnych w celu umorzenia - nabycie akcji od Domu Maklerskiego (5/2012)
 205. 13:48 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (3/2012)
 206. 13:48 SOPHARMA AD - Current report 2 re 2011 results (2/2012)
 207. 13:45 Chińskie linie lotnicze nie chcą kupować pozwoleń UE na emisję CO2
 208. 13:40 Od marca mają wzrosnąć stawki za przejazd autostradą Katowice-Kraków
 209. 13:39 Ile zarabia Niecik, nowy król disco polo?
 210. 13:33 ATREM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (1/2012)
 211. 13:33 MUZA - Skup akcji własnych w celu umorzenia (4/2012)
 212. 13:33 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Zmiana warunkowej umowy dotyczącej kupna nieruchomości. (1/2012)
 213. 13:33 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 214. 13:33 Koperta podczas kolędy. Co robi z nią ksiądz?
 215. 13:30 Niemcy skarżą się KE na polskie konsultacje budowy elektrowni jądrowej
 216. 13:24 Dalsze pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców w grudniu - IBnGR
 217. 13:24 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 218. 13:20 Węgry szkodzą Złotemu
 219. 12:51 Euro przytłoczone problemami
 220. 12:48 ES-SYSTEM S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)
 221. 12:38 MNiSW: student może bezpłatnie zmienić studia (komunikat)
 222. 12:38 Przewodniczący rady nadzorczej PGNiG złożył rezygnację z pełnionej funkcji (opis)
 223. 12:38 MSW: spotkanie ze związkowcami (komunikat)
 224. 12:35 IKEA wycofuje krzesełka Antilop do karmienia małych dzieci
 225. 12:33 06MAGNA - Podjęcie uchwały w sprawie podziału podmiotu zależnego (1/2012)
 226. 12:33 MIT - Nabycie akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. przez spółkę zależną El2 sp. z o.o. (4/2012)
 227. 12:23 Obawy o globalną sytuację makroekonomiczną przeważyły nad wzrostami zysków spółek
 228. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr4/A/NBP/2012
 229. 12:23 NWZA Hardeksu zdecyduje o skupie akcji własnych za max. 7,12 mln zł
 230. 12:23 Przewodniczący rady nadzorczej PGNiG złożył rezygnację
 231. 12:18 MENNICA - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (2/2012)
 232. 12:18 ASSECO POLAND - Informacja o zwiększeniu zaangażowania Aviva OFE w akcje Asseco Poland S.A. (2/2012)
 233. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 234. 12:08 CPI przez znaczną część '12 powyżej 3,5 proc., RPP zacznie obniżki w II poł. '12 - BRE (opinia)
 235. 12:03 AMICA - Raport bieżący nr 01/2012 ? Uzupełnienie treści Raportu bieżącego nr 72/2011 z dnia 23 gr...
 236. 12:03 PGNIG - Rezygnacja Pana Stanisława Rychlickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej PGNiG SA (4/2012)
 237. 12:00 Skandal korupcyjny w sprawie cen gazu
 238. 11:48 HARDEX S.A. - Wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki...
 239. 11:38 Konsorcjum Pol-Aquy ma umowę na budowę odcinka S8 za ok. 1,13 mld zł netto
 240. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 241. 11:38 Napływ środków do Pioneer Pekao TFI w grudniu był ujemny i wyniósł minus 297 mln zł
 242. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 243. 11:33 QUANTUM SOFTWARE SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. (2/2012)
 244. 11:33 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 245. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 246. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 247. 11:20 Sąd: kara dla Kasy Krajowej SKOK podtrzymana
 248. 11:18 MAKARONY POLSKIE S.A. - Powołanie prokurenta (2/2012)
 249. 11:06 Bank Węgier podniesie stopy, żeby ratować sytuację?
 250. 11:03 MAKARONY POLSKIE S.A. - Odwołanie prokury (1/2012)
 251. 10:53 UOKiK: reklama SKOK wprowadzała w błąd (komunikat)
 252. 10:38 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 44.464,19 mln zł - NBP
 253. 10:36 A ty jaką ofiarę dajesz podczas kolędy?
 254. 10:33 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation - Informacja o transakcjach w try...
 255. 10:33 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation - Informacja o transakcjach w try...
 256. 10:24 Wybierz formę opodatkowania na 2012 rok: ryczałtowcy mogą płacić tylko kilkuprocentowy podatek
 257. 10:23 UKE zaczyna zbierać opinie w sprawie rozdysponowania częstotliwości z pasma 1800 MHz
 258. 10:23 Węgierski forint nadal bije rekordy spadku do euro
 259. 10:18 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation - Informacja o transakcjach w try...
 260. 10:18 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation - Informacja o transakcjach w try...
 261. 10:08 Przy słabych nastrojach złoty i dług mogą tracić
 262. 09:50 Lekarz, ochroniarz, kontroler – co im wolno i kiedy?
 263. 09:48 Eurodolar powraca pod linię trendu spadkowego
 264. 09:48 HYDROBUDOWA POLSKA - Rejestracja połączenia ze spółką zależną (1/2012)
 265. 09:38 OFE POCZTYLION informuje
 266. 09:38 Informacje ze spółek
 267. 09:33 HAWE - Aneks rozszerzający do znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną ze spółką Netia S.A. ...
 268. 09:33 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (3/2012)
 269. 09:33 SOPHARMA AD - Current report re insider transactions (1/2012)
 270. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 271. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 272. 09:12 Węgry i Niemcy psują nastroje
 273. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2181,38 pkt (-0,12%)
 274. 09:08 Sesja na GPW rozpocznie się neutralnie bądź od spadków, później ważne dane makro (opinia)
 275. 09:07 Europa nie daje o sobie zapomnieć
 276. 09:03 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (1/2012)
 277. 09:03 RANK PROGRESS S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)
 278. 09:02 USA znowu silne, Europa znowu słaba
 279. 08:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 280. 08:50 Będzie wojna?
 281. 08:44 Podaż kontratakuje
 282. 08:38 Morgan Stanley tnie cenę docelową GTC do 9 zł
 283. 08:35 Zarabiamy najgorzej w Unii. Jesteśmy w ogonie biedaków
 284. 08:30 Ceny ropy w USA nadal blisko 8-miesięcznego maksimum z powodu Iranu
 285. 08:24 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 286. 08:24 ING obniżył cenę docelową Enei do 19 zł
 287. 08:18 NAVIMOR-INVEST - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta. (1/2012)
 288. 08:07 Mocno odczuwalna słabość rynku
 289. 08:06 Dłuższe studia będą płatne
 290. 08:04 Orka startuje, Chińczycy już czekają
 291. 08:03 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (3/2012)
 292. 08:01 Święto Trzech Króli zgodne z konstytucją
 293. 07:53 Projekt ustawy o podniesieniu wieku emerytalnego gotowy w zimie, "w niedługiej perspektywie" - MPiPS
 294. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 5 stycznia
 295. 07:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 296. 07:47 Stare hipoteki na nowych zasadach
 297. 07:35 Ojciec Rydzyk bez koncesji
 298. 07:21 Prowincja wychodzi z cienia
 299. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 5 I - 31 I
 300. 07:08 W 2012 może być zarejestrowane ok. 275 tys. nowych pojazdów - Samar
 301. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 5.01 - 14.11.2012
 302. 07:08 W XII zarejestrowano rdr o 34,07 proc. mniej samochodów osobowych - Samar
 303. 07:05 Nowy podatek od chipsów? Czemu nie
 304. 06:49 Teraz pojedziesz na glicerynie
 305. 05:40 Konfliktowy problem senatora Biereckiego
 306. 05:00 KNF boi się rozmów z Rosjanami
 307. 03:30 Jest wyrok Trybunału w sprawie Święta Trzech Króli
 308. 03:10 Wielki skandal zamiast cyfryzacji
 309. 01:48 GRAAL - Informacja o nabyciu akcji własnych (2/2012)
 310. 01:48 GRAAL - Terminy przekazywania raportów okresowych. (1/2012)