Trwa ładowanie...
d4irrt5

Artykuły z dnia: 2012.01.31 - finanse.wp.pl

 1. 00:03 DSS S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (8/2012)
 2. 00:03 ONE-2-ONE S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych (2/2012)
 3. 00:03 POLMED S.A. - Spełnienie się warunków zawieszających zawartego trójstronnego porozumienia co do p...
 4. 23:48 NTT SYSTEM S.A. - Terminarz i zakres przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (2/2...
 5. 23:48 VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE S.A. - Zawiadomienie od p. Jerzego Dmochowskiego, Wiceprezesa Zar...
 6. 23:18 REINHOLD POLSKA AB - Terminy przekazania raportów okresowych w roku 2012/ Submission dates of per...
 7. 23:18 REDAN - Terminy przekazania raportów okresowych REDAN SA w 2012 r. (4/2012)
 8. 23:18 REINHOLD POLSKA AB - Zmiana terminów przekazania raportów okresowych za 2011r./ Change of submiss...
 9. 22:48 CASH FLOW S.A. - Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych (2/2011)
 10. 22:48 CASH FLOW S.A. - Transakcje osób posiadających dostęp do informacji poufnych (3/2011)
 11. 22:33 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (27/2012)
 12. 22:33 MARVIPOL S.A. - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. (29/2012)
 13. 22:33 NETIA - Ustanowienie zastawów finansowych na aktywach o znacznej wartości oraz udzielenie poręcze...
 14. 21:53 Kwota pożyczki NBP dla MFW wyniesie 6,27 mld euro - wiceminister finansów (opis)
 15. 21:48 PETROLINVEST S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PET...
 16. 21:33 PETROLINVEST S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (5/2012)
 17. 21:33 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną. (2/2012)
 18. 21:33 PBO ANIOŁA S.A. - Aneks do umowy kredytowej (16/2012)
 19. 21:33 PETROLINVEST S.A. - Treść uchwał NWZ PETROLINVEST S.A., które odbyło się dnia 31 stycznia 2012 ro...
 20. 20:48 PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. - Sprostowanie informacji o nabyciu akcji Platinum Properties Grou...
 21. 20:38 Selena FM SA skupi nie więcej niż 2 mln akcji własnych za kwotę do 8 mln zł
 22. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 31 stycznia, 20.00
 23. 20:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 31 stycznia, 20.00
 24. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 31 stycznia, 20.00
 25. 20:33 ZUK - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. (4/2012)
 26. 20:33 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (25/2012)
 27. 20:33 ELSTAROIL - Terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2012 (8/2012)
 28. 20:03 LIBET S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2012. (1/2012)
 29. 20:03 ZUK - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (3/2012)
 30. 20:03 SELENA FM S.A. - Wykaz akcjonariuszy Selena FM S.A. posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA ...
 31. 20:03 EUROHOLD BULGARIA AD - Interim Management Report and Financial Statements for fourth quarter 2011...
 32. 19:50 Od środy przedsiębiorcy będą płacić wyższe składki rentowe
 33. 19:48 SELENA FM S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S....
 34. 19:48 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od ...
 35. 19:48 FERRUM - Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a BO...
 36. 19:48 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA - Komunikat aktualizacyjny nr 10 do Prospektu...
 37. 19:33 HERMAN S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012r (14/2012)
 38. 19:33 UniCredit - UniCredit: Board of Directors resolutions (26/2012)
 39. 19:23 PKN Orlen zawarł z Gunvor umowę o wartości netto ok. 80 mln USD
 40. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 41. 19:08 PKN Orlen nabędzie zapasy ropy za 1,198 mld zł
 42. 19:03 KOMPUTRONIK S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012. (6/2012)
 43. 19:03 PKNORLEN - PKN ORLEN S.A. podpisał z Gunvor S.A. umowę na dostawy ropy naftowej do AB ORLEN Lietu...
 44. 19:03 BANK PEKAO SA - Oceny ratingowe Banku potwierdzone przez Fitch Ratings dzięki samodzielnej sile B...
 45. 18:48 ELZAB - harmonogram raportów okresowych w 2012 r. (3/2012)
 46. 18:48 AD MUSIC S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art....
 47. 18:48 MEWA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (2/2012)
 48. 18:38 GPW: Przyznanie tytułu WSE IPO PARTNER
 49. 18:38 GPW: DOM MAKLERSKI BDM animatorem akcji spółki 5TH AVENUE HOLDING
 50. 18:38 GPW: Przyznanie tytułu WSE IPO PARTNER
 51. 18:38 MSZ: uroczystość wręczenia honorowej odznaki "Bene Merito" (komunikat)
 52. 18:38 GPW: DM BOŚ przestanie być animatorem akcji spółki T2 INVESTMENT
 53. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 54. 18:33 COMP - Emisja obligacji Spółki (5/2012)
 55. 18:33 PKNORLEN - Wygaśnięcie umowy na utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej (23/2012)
 56. 18:30 MF: raczej nierealne, by podatek od kopalin wszedł w życie 1 marca 2012 r.
 57. 18:18 COMP - Terminy publikacji raportów okresowych Comp S.A. w 2012 roku (4/2012)
 58. 18:18 TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych,...
 59. 18:18 MIRACULUM S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych Miraculum S.A. w roku obrotowym 2012. (5/...
 60. 18:18 MOL - Number of voting rights at MOL Plc (4/2012)
 61. 18:10 Raport: rośnie zainteresowanie mieszkaniami o małych metrażach
 62. 18:08 Transakcje pakietowe
 63. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 64. 18:08 Stawka Polonia wzrosła do 4,32 proc. z 4,07 proc. - NBP
 65. 18:03 TUP - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012r. (3/2012)
 66. 18:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (25/2012)
 67. 18:03 ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy (2/2012)
 68. 18:03 ENERGOPOL - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z ING Bankiem Śląskim S.A. (6/2012)
 69. 18:03 ELKOP - Zamiar połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi i pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy ...
 70. 18:03 DM IDM SA - Terminy przekazywania raportow okresowych w roku 2012 (6/2012)
 71. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 72. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 31.01.2012
 73. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2332,17 pkt (0,67%)
 74. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 75. 17:50 MF: w 2014 roku możliwy podatek od działalności rolniczej
 76. 17:48 ELKOP - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012r.-Zmiana (4/2012)
 77. 17:48 ASBISc - Informacja o możliwości przekroczenia prognozy zysku netto (9/2012)
 78. 17:48 BYTOM - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)
 79. 17:45 Za kilka dni decyzja w sprawie projektu zmian w ulgach podatkowych
 80. 17:42 Dane zza oceanu rozczarowały
 81. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 82. 17:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 31 stycznia, 17.00
 83. 17:38 Erbud ma kontrakt w budownictwie mieszkaniowym na 93,36 mln zł netto
 84. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 31 stycznia, 17.00
 85. 17:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 31 stycznia, 17.00
 86. 17:30 Lewandowski: strategiczne znaczenie przystąpienia Polski do paktu
 87. 17:23 NWZ Gino Rossi zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego o max. 15,92 mln zł
 88. 17:19 Greckie porozumienie tuż, tuż
 89. 17:18 OPTONET S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania z art.69 ustawy o ofercie p...
 90. 17:18 OPTONET S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania z art.69 ustawy o ofercie p...
 91. 17:18 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami fina...
 92. 17:18 ECHO - Podpisanie aneksów do znaczących umów (7/2012)
 93. 17:18 MEWA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)
 94. 17:08 MSP nie wybrało żadnej oferty w procesie prywatyzacyjnym CPP "Prema"
 95. 17:03 IPOPEMA S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. (1/2012)
 96. 17:03 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Daty przekazywania raportów ...
 97. 17:03 VARIANT S.A. - Podpisanie aneksu do Umowy o kredyt obrotowy nr 3KR/O/2/2003 w Kredyt Bank S.A. (5...
 98. 17:03 ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane przez Emitenta. (8/2012)
 99. 17:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Stałe daty przek...
 100. 17:03 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Daty przekazywania raportów okresowych przez Investor F...
 101. 17:03 SUWARY - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 102. 17:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Daty przekazywani...
 103. 17:03 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Daty przekazywania raportów okresowych przez Inves...
 104. 17:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Stałe daty przekazywania...
 105. 17:03 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Stałe daty przekazywan...
 106. 16:55 Rząd za uchyleniem ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych
 107. 16:53 GPW: Pierwsze notowanie PDA serii D spółki MOBILE FACTORY
 108. 16:53 Złoty przed szansą na przełamanie 4,20/EUR (opis)
 109. 16:48 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (26/2012)
 110. 16:48 WASKO S.A. - Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2012. (1/2012)
 111. 16:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (15/2012)
 112. 16:48 NWAI DM SA - Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez osoby obowiązane (1/2012)
 113. 16:48 RADPOL S.A. - Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach NWZA (7/2012)
 114. 16:48 TPSA - Daty przekazywania raportów okresowych. (16/2012)
 115. 16:48 PBG - Terminarz raportów finansowych publikowanych w 2012 roku (7/2012)
 116. 16:48 TPSA - Daty przekazywania raportów okresowych. (16/2012)
 117. 16:48 WOJAS S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. (3/2012)
 118. 16:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (15/2012)
 119. 16:48 ALCHEMIA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r. (25/2012)
 120. 16:48 ŚWIECIE - RB 2/2012 w sprawie terminów przekazywania sprawozdań okresowych (2/2012)
 121. 16:48 PBG - oświadczenie osoby zobowiązanej o dokonaniu w roku 2011 transakcji na akcjach PBG nie przek...
 122. 16:48 EUROIMPLANT S.A. - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r. (1/2012)
 123. 16:48 GINO ROSSI S.A. - Podjęte Uchwały na NWZA Gino Rossi S.A. (9/2012)
 124. 16:48 RADPOL S.A. - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (6/2012)
 125. 16:46 Za brak najnowszego oprogramowania możesz słono zapłacić... w banku
 126. 16:45 Złoty przed szansą na przełamanie poziomu 4,20 za euro
 127. 16:43 Inwestorzy realizują zyski
 128. 16:38 Obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 129. 16:38 Średniookresowym celem Polski deficyt sektora na poziomie 1 proc. PKB ok. 2015 - Kotecki, MF
 130. 16:38 PGNiG Energia rozpoczęła handel energią i uprawnieniami do emisji CO2 na TGE
 131. 16:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.01.2012
 133. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 16:33 TELFORCEONE S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku dotyczącego ...
 136. 16:33 ALCHEMIA - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalego za IV kwartał 2011 r. (24/2012)
 137. 16:33 MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fina...
 138. 16:33 RAFAKO - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. (8/2012)
 139. 16:31 10 najmniej stresujących zawodów
 140. 16:23 ING OFE informuje
 141. 16:18 Black Lion NFI - Terminy przekazania raportów okresowych w roku 2012. (5/2012)
 142. 16:18 FORMUŁA 8 S.A. - Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (2/2012)
 143. 16:18 SARE S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 16...
 144. 16:18 CASH FLOW S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)
 145. 16:18 SARE S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 16...
 146. 16:08 Fitch potwierdził rating Banku Pekao SA na poziomie "A-" z perspektywą stabilną
 147. 16:03 PKNORLEN - ORLEN Transport S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (22/2012)
 148. 16:03 INTAKUS S.A. - Zawarcie dwóch znaczących umów kredytowych z neoBANKIEM. (4/2012)
 149. 16:03 SARE S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 16...
 150. 16:03 SARE S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 16...
 151. 15:55 Fitch potwierdził rating Banku Pekao SA na poziomie "A-"
 152. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 15:53 Stalprodukt złożył wiążącą ofertę na zakup ZGH Bolesław
 154. 15:50 Streżyńska: rynek telekomunikacyjny będzie w Polsce rósł
 155. 15:48 INTAKUS S.A. - Zawiadomienie Pana Marka Boryczki Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej (3/2012)
 156. 15:48 PKNORLEN - ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (21/2012)
 157. 15:48 ALMA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (2/2012)
 158. 15:48 INVESTcon GROUP - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w głosach ogółem (5/2012)
 159. 15:48 TERESA - Informacja o datach przekazywania przez Spółkę PANI TERESA MEDICA S.A. raportów okresowy...
 160. 15:48 INTERSPORT S.A. - Miesięczne raporty sprzedaży w 2012 roku (3/2012)
 161. 15:38 MSW ws. artykułu "Dziennika Gazety Prawnej" (komunikat)
 162. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 163. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 8495,25 USD za tonę
 164. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 165. 15:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 166. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (21/2012)
 168. 15:33 CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane w zwi...
 169. 15:33 DENT-A-MEDICAL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finan...
 170. 15:33 E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związ...
 171. 15:30 Wydobycie gazu łupkowego na szelfie bałtyckim - nieopłacalne
 172. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 173. 15:23 BZ WBK nie zdecydował o podziale zysku, ale ocenia, że spełnia wymogi KNF
 174. 15:20 Od środy wchodzi w życie ustawa o składkach zdrowotnych rolników
 175. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 176. 15:18 HYDROBUDOWA POLSKA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (7/2012)
 177. 15:18 STALPRODUKT - Złożenie oferty wiążącej na zakup akcji ZGH "Bolesław" S.A. (3/2012)
 178. 15:18 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r. przez P.R.I. "POL-AQU...
 179. 15:18 DREWEX S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. (3/2012)
 180. 15:18 NEUCA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. (3/2012)
 181. 15:18 EUROMARK POLSKA S.A. - Zawarcie z Millennium Bank S.A. aneksów do dwóch umów kredytowych (6/2012)
 182. 15:18 CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane w zwi...
 183. 15:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 184. 15:07 McDonalds rośnie w siłę
 185. 15:03 TRITON - Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2012 (2/2012)
 186. 15:03 JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JDB S.A....
 187. 15:03 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (7/2012)
 188. 15:03 INTAKUS S.A. - Zawiadomienie Pani Iwony Kubicz Ludkowskiej (2/2012)
 189. 15:00 Białoruś potrzebuje inwestycji o wartości 15 mld dol.
 190. 14:53 Mobile Factory zadebiutuje na NewConnect 2 lutego
 191. 14:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 192. 14:53 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Vantage Development
 193. 14:53 GPW: Rewizja listy uczestników indeksu RESPECT
 194. 14:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 195. 14:49 Płace w firmach o różnej wielkości w 2011 roku
 196. 14:48 KBJ S.A. - Korekta raportu bieżącego nr. 1/2012 (1/2012)
 197. 14:48 CODEMEDIA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Spółki w 2011 roku...
 198. 14:48 JSW S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., projektyuchwał (11...
 199. 14:48 BLUMERANG PRE IPO S.A. - Transakcje akcjami Emitenta (2/2012)
 200. 14:48 INPRO S.A. - Uchwała Zarządu INPRO S.A. stwierdzająca umorzenie obligacji (4/2012)
 201. 14:48 CODEMEDIA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Spółki w 2011 roku...
 202. 14:38 Wskaźnik Optymizmu Konsumentów w I nieznacznie wzrósł, nadal na niskim poziomie - Ipsos
 203. 14:38 Średnia oczekiwana stopa inflacji zwiększyła się, jednak lekko poprawiła się struktura oczekiwań -
 204. 14:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 205. 14:38 Ustępująca prezes UKE ocenia, że rynek telekomunikacyjny będzie rósł w najbliższych latach
 206. 14:38 Banco Santader prowadził rozmowy z "bankiem w Polsce" - prezes
 207. 14:33 BLUMERANG PRE IPO S.A. - Transakcje akcjami Emitenta (1/2012)
 208. 14:33 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane od osoby nadzorującej spółkę w trybie art. 160 ustawy o obrocie ...
 209. 14:33 PCC ROKITA S.A. - Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (1/2012)
 210. 14:33 GANT - Nabycie akcji przez Pana Krzysztofa Brzezińskiego (13/2012)
 211. 14:33 PCC ROKITA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (2/2012)
 212. 14:33 KOMFORT-KLIMA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art.160 Ustawy o ...
 213. 14:23 W styczniu inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy wyniosła 5,2 proc. - NBP
 214. 14:20 Ipsos: Wskaźnik Optymizmu Konsumentów nieznacznie wzrósł w styczniu
 215. 14:18 INTAKUS S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012. (1/2012)
 216. 14:18 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (9/2012)
 217. 14:15 Pomoc dla 8 krajów o największym bezrobociu młodych
 218. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 219. 14:08 MSW: Trwa akcja "Bezpieczny stok" (komunikat)
 220. 14:03 OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Daty przekazywania raportów okresowych przez OPERA T...
 221. 14:03 KBJ S.A. - Zawiadomienia od osób zobowiązanych dotyczące transakcji na akcjach Spółki w 2011 roku...
 222. 14:03 TIM - Terminy przekazywania przez TIM SA raportów okresowych w 2012r. (2/2012)
 223. 14:03 OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Daty przekazywania raportów okresowych przez O...
 224. 14:03 PKOBP (PKO BP SA) - Terminy przekazywania przez PKO Bank Polski S.A. raportów okresowych za rok 2...
 225. 14:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Wykreślenie hipotek ustanowionych na aktywach Spółki o znacznej wartości (28...
 226. 14:03 PROJPRZEM - Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych (4/2012)
 227. 14:03 KOMFORT-KLIMA S.A. - Zawiadomienie znaczącego Akcjonariusza w związku ze zmianą ilości głosów na ...
 228. 14:00 Stopa bezrobocia w Polsce i Europie wg Eurostatu
 229. 14:00 Struzik: na Mazowszu janosikowe może być większe niż unijne dotacje
 230. 13:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 231. 13:48 COGNOR S.A. - Decyzje kredytowe instytucji finansowych (3/2012)
 232. 13:48 TIM - Oświadczenie o zamiarze przekazywania przez TIM SA rozszerzonych skonsolidowanych raportów...
 233. 13:48 CODEMEDIA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Spółki w 2011 roku...
 234. 13:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 235. 13:38 GPW: Zmiana uchwały
 236. 13:38 PGNiG może zwiększyć kwotę na poszukiwania gazu łupkowego, ale decyzja zależy od taryfy - wiceprezes
 237. 13:38 BZ WBK planuje na 2012 rok zdecydowanie wyższy wzrost zyskowności niż na rynku (wywiad)
 238. 13:33 DIRECT ESERVICES S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (3/...
 239. 13:33 PRONOX S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. (3/2012)
 240. 13:30 PGNiG uzależnia wydatki na szukanie gazu łupkowego od taryfy na gaz
 241. 13:23 DM IDMSA planuje w '12 akwizycję tow.ubezpieczeniowego i tow.emerytalnego
 242. 13:23 Warsaw Equity Investments kupił 9,99 proc. udziałów w DM IDM SA (opis)
 243. 13:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 244. 13:18 ADV.PL - Grupa ADV S.A - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 (4/2012)
 245. 13:18 CODEMEDIA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie. (2/2012)
 246. 13:18 DIRECT ESERVICES S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie w ogólnej liczbie głosów Direct eSe...
 247. 13:18 DIRECT ESERVICES S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie w ogólnej liczbie głosów Direct eSe...
 248. 13:08 Inwestorzy zagraniczni zainwestowali na koniec grudnia w SPW 154,2 mld zł - MF (tabela)
 249. 13:08 MSW ws. abolicji dla cudzoziemców (komunikat)
 250. 13:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 251. 13:08 Wartość transakcji zawartych na SPW w XII '11 wyniosła 674.432,85 mln zł - MF
 252. 13:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 253. 13:03 AMPLI - Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)
 254. 13:03 GETIN - REZYGNACJA Z FUNKCJI WICEPREZESA ZARZĄDU (5/2012)
 255. 13:03 GEOINVENT S.A. - Informacja o transakcjach członka Rady Nadzorczej Spółki na akcjach Spółki w 201...
 256. 13:03 WAWEL SA - Informacja o transakcjach Członka Rady Nadzorczej Emitenta (2/2012)
 257. 13:03 EMPERIA - Terminy przekazania raportów okresowych w 2012 roku. (6/2012)
 258. 13:03 RICHTER MED S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finan...
 259. 13:00 Fitch: perspektywa polskiego sektora bankowego pozostaje stabilna
 260. 12:53 DM IDMSA nie wyklucza wypłaty dywidendy przez Idea TFI w wysokości 100 proc. zysku
 261. 12:48 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (13...
 262. 12:45 Neczas nie wyklucza, że Czechy jeszcze przystąpią do paktu fiskalnego
 263. 12:35 Do 31 marca klienci mogą przyłączyć się do pozwu przeciw BRE Bankowi
 264. 12:33 MUZA - Skup akcji własnych w celu umorzenia (8/2012)
 265. 12:33 LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - INFORMACJA DOT. DAT PRZEKAZYWANI...
 266. 12:33 Co dziewiąty bezrobotny jest po studiach
 267. 12:28 Grecja – wymuszony kompromis?
 268. 12:25 W styczniu podatnicy złożyli ponad milion e-deklaracji
 269. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 21/A/NBP/2012
 270. 12:18 OPTONET S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Optonet S.A. na dzień 28 lutego 2012 (7/2012)
 271. 12:18 BBI DEVELOPMENT NFI - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (8/2012)
 272. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 273. 12:08 B.Millennium zakłada w '12 wzrosty w segm. detalicznym i korporacyjnym, co przyniesie wzrost wyników
 274. 12:08 Do Polski napłynęło w grudniu 2,47 mld euro z UE - MF
 275. 12:03 KOFOLA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012r. (1/2012)
 276. 11:55 TP wybuduje 220 tys. nowych łączy o przepustowości od 30 Mb/s
 277. 11:53 Kurs akcji 4Studio otworzył się bez zmian w debiucie na NewConnect
 278. 11:48 RADPOL S.A. - Nabycie przez RADPOL S.A. od firmy inwestycyjnej akcji w ramach realizacji programu...
 279. 11:48 COMPLEX S.A. - Zawiadomienie w trybie art.160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (...
 280. 11:48 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (5/2012)
 281. 11:48 MPAY S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Spółki w 2011 roku (1/2...
 282. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 283. 11:38 Sygnity spodziewa się pierwszych zysków ze sprzedaży systemów dla MSP w 2013
 284. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 285. 11:35 Zamieszanie wokół opodatkowania garaży. "Jest problem"
 286. 11:33 GRAJEWO - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)
 287. 11:33 NOTORIA SERWIS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (16/2012)
 288. 11:33 ACTION S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2012 (5/2012)
 289. 11:33 GRAJEWO - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (4/2012)
 290. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 291. 11:23 Bank Millennium zakłada, że koszty ryzyka w 2012 roku będą w okolicach 50 pb
 292. 11:23 Stopa bezrobocia w grudniu w Polsce 9,9 proc. - Eurostat
 293. 11:20 Eurostat: bezrobocie w eurolandzie w grudniu: 10,4 proc.
 294. 11:18 ENERGOPLD - Harmonogram publikacji raportów okresowych przez Energomontaż-Południe S.A. w roku 20...
 295. 11:18 IZOLACJA - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez IZOLACJA - JAROCIN S.A. w 2...
 296. 11:08 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 297. 11:08 Cena ropy Brent w Londynie na III - 111,32-111,34 USD za baryłkę
 298. 11:08 Budimex wykona zespół biurowo-handlowo-mieszkalny za 173 mln zł dla Powiśle Park
 299. 11:08 Bank Millennium nie planuje w najbliższej przyszłości sprzedaży portfeli kredytów
 300. 11:08 B.Millennium zakłada w '12 wzrosty w segm. detalicznym i korporacyjnym, co przyniesie wzrost wyników
 301. 11:06 Niższe renty dla rodzin mundurowych
 302. 11:05 Temat Portugalii powraca
 303. 11:04 Jest jeszcze miejsce do nieznacznej aprecjacji złotego
 304. 11:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Korekta informacji zawartych w raporcie nr 20/2012 (20/2012)
 305. 11:03 INDYKPOL SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną (4/2012)
 306. 11:03 PROJPRZEM - Zakończenie likwidacji spółki zależnej (3/2012)
 307. 10:55 Boegl&Krysl przejął część prac na odcinku C autostrady A2
 308. 10:48 KOMFORT-KLIMA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o...
 309. 10:48 BUDIMEX - Budowa Zespołu Biurowo-Handlowo-Mieszkalnego przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie ? no...
 310. 10:48 CASPAR AM SA - Nabycie akcji Emitenta przez członka Rady Nadzorczej (1/2012)
 311. 10:45 Europa koryguje wczorajsze spadki
 312. 10:42 Baryłka ropy za 230 dolarów, ceny paliw ostro w górę
 313. 10:38 MSW: silne mrozy w Polsce (komunikat)
 314. 10:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 315. 10:38 Warsaw Equity Investments kupił 9,99 proc. udziałów w DM IDM SA
 316. 10:33 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (7/2012)
 317. 10:23 AmerBrokers rekomenduje "kupuj" Synthos, cena docelowa 6,09 zł
 318. 10:18 KOMFORT-KLIMA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Komfort-Klima Spółka Akcyjna....
 319. 10:08 Mocniejsze otwarcie na FX i FI
 320. 10:08 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 15.078,64 mln zł - NBP
 321. 10:03 DROZAPOL - Zawarcie umów na dostawę towarów (2/2012)
 322. 10:03 DM IDM SA - Zmiana w zakresie znacznych pakietów akcji DM IDMSA (5/2012)
 323. 10:03 KOMFORT-KLIMA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku z zakupem znaczącego pakietu akcji. (3...
 324. 09:58 Korekta na eurodolarze traci na sile
 325. 09:55 Deweloper pozwał Sejm RP i NSA
 326. 09:53 Oferta Sygnity za 79,53 mln zł najkorzystniejsza w IV części przetargu na e-zdrowie
 327. 09:48 PEP - Zbycie akcji Spółki (4/2012)
 328. 09:48 D&D S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach osób zarządzającychi zmianie udziału w głosach. (...
 329. 09:48 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 330. 09:48 STALEXPORT AUTOSTRADY - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. (3/2012)
 331. 09:48 SIMPLE - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)
 332. 09:38 Cena maksymalna arkusza blachy w ciągu roku spadła o 3,4 proc. - PUDS
 333. 09:38 Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. '11 wyniósł 198,4 mln zł, wobec konsensusu 207 mln zł (opis)
 334. 09:33 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 335. 09:33 BUDOPOL - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. (3/2012)
 336. 09:33 BGŻ SA - Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2012 (10/2012)
 337. 09:26 Grecja obiecuje porozumienie. Portugalia pod lupą rynków
 338. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 339. 09:23 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2323,93 pkt (+0,32%)
 340. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 341. 09:23 UKE przedłuża termin inwestycji TP w szerokopasmowy internet, a TP zwiększy przepustowość
 342. 09:23 NORDEA PTE SA informuje
 343. 09:23 Banco Santander SA miał w IV kw. 47 mln euro zysku wobec konsensusu 1,78 mld euro
 344. 09:23 Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury spadł w I o 0,6 pkt - BIEC
 345. 09:23 Zysk netto grupy B.Millennium w IV kw. '11 wyniósł 125,1 mln zł, wobec konsensusu 117 mln zł
 346. 09:18 SOPHARMA AD - Current report 10 re insiders transactions (10/2012)
 347. 09:18 POZBUD T&R S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Zakładem Przemysłu Drzewnego STANDREW S.C. (5/2012)
 348. 09:08 Zysk netto grupy B.Millennium w IV kw. '11 wyniósł 125,1 mln zł, wobec konsensusu 117 mln zł (opis)
 349. 09:08 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 350. 09:03 WANDALEX - Nowe zamówienie spółki spełniające, łącznie z wcześniej podpisanymi umowami, kryterium...
 351. 09:03 DE MOLEN S.A. - Informacja o znaczących transakcjach na akcjach Emitenta (1/2012)
 352. 09:00 Szczyt UE poprawił sentyment na rynkach
 353. 08:58 Grecja (znów) w centrum
 354. 08:53 Na GPW możliwe lekkie wzrosty na otwarciu, ale w ciągu dnia nastroje mogą się popsuć (opinia)
 355. 08:53 POLSAT OFE informuje
 356. 08:53 Zysk netto grupy BZ WBK w IV kw. '11 wyniósł 198,4 mln zł, wobec konsensusu 207 mln zł
 357. 08:53 NFI Magna Polonia sprzedał Cyfrowemu Polsatowi wszystkie posiadane udziały w spółce Info-TV-FM
 358. 08:53 Wyniki BZ WBK w IV kw. 2011 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 359. 08:48 POLCOLORIT - Wykaz informacji okresowych i bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku...
 360. 08:48 TPSA - Modyfikacja harmonogramu Porozumienia z UKE. (14/2012)
 361. 08:48 TPSA - Modyfikacja harmonogramu Porozumienia z UKE. (14/2012)
 362. 08:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 363. 08:38 Wyniki Banku Millennium w IV kw. 2011 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 364. 08:38 Banki utrzymują wysokie oprocentowanie depozytów - NBP
 365. 08:38 Bank Millennium nie planuje wypłacać dywidendy z zysku za 2011 rok
 366. 08:34 Byki utrzymują stan posiadania
 367. 08:33 Bank Zachodni WBK SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
 368. 08:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Ustalenie daty pierwszego notowania Obligacji serii B na rynku Catalyst (...
 369. 08:33 Bank Zachodni WBK S.A. - Report of Bank Zachodni WBK Group for Quarter 4 2011 (1/2012)
 370. 08:30 Płytki ruch korekcyjny
 371. 08:23 Rada nadzorcza PGNiG ogłasza konkurs na prezesa i dwóch wiceprezesów
 372. 08:23 Zysk netto grupy B.Millennium w IV kw. '11 wyniósł 125,1 mln zł, wobec konsensusu 117 mln zł
 373. 08:18 Bank Zachodni WBK SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
 374. 08:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku ...
 375. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 31 stycznia
 376. 07:46 Ceny paliw za wysokie, a rząd nie obniża akcyzy
 377. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 31.01 - 14.11.2012
 378. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 31 I - 2 III
 379. 06:41 Unia narzuca nam ceny! Niech wyrówna pensje!
 380. 04:05 Premier Grecji: możemy potrzebować więcej pomocy niż zakładaliśmy
 381. 03:50 Dreamlinery przylecą wcześniej
 382. 01:55 Czyżby Nissan z FSO?