Trwa ładowanie...
d2kkiuv

Artykuły z dnia: 2012.01.02 - finanse.wp.pl

 1. 23:18 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (1/2012)
 2. 23:18 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 3. 22:48 ASBISc - Nabycie akcji własnych (1/2012)
 4. 22:33 NETIA - Informacja o zbyciu akcji Spółki (1/2012) (1/2012)
 5. 22:03 IZNS IŁAWA S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości. (1/2012)
 6. 22:03 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2012)
 7. 22:03 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające...
 8. 21:48 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające...
 9. 21:33 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 10. 21:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2012)
 11. 21:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2012)
 12. 21:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 13. 21:18 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 14. 21:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 15. 21:18 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 16. 21:03 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 17. 20:48 PTI S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (2/2012)
 18. 20:33 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (1/2012)
 19. 20:33 RUNICOM S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zg...
 20. 20:33 KREDYT INKASO S.A. - Zakończenie publicznej emisji obligacji serii U01o wartości 35 mln. zł i pry...
 21. 20:33 Kino Polska TV S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zg...
 22. 20:33 PTI S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (1/2012)
 23. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 2 stycznia, 20.00
 24. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 2 stycznia, 20.00
 25. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 2 stycznia, 20.00
 26. 20:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 27. 19:48 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr...
 28. 19:48 INVESTOR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 29. 19:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 30. 19:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2012)
 31. 19:38 Marża rafineryjna w grudniu 2011 roku spadła do 1,5 USD na baryłce - PKN Orlen
 32. 19:33 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Wykup akcji własnych od Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. (2/2012)
 33. 19:33 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej...
 34. 19:33 LENTEX - Nabycie akcji własnych (2/2012)
 35. 19:33 OPERA TERRA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2012)
 36. 19:33 OPERA TERRA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 37. 19:23 Sąd Rejonowy m.st. Warszawy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Get Banku
 38. 19:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 39. 19:18 TELL - Informacja o transakcjach na akcjach spółki TELL S.A. (1/2012)
 40. 19:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2012)
 41. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 42. 19:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Nabycie akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji po...
 43. 19:03 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na...
 44. 19:03 NOTORIA SERWIS S.A. - Znaczne pakiety akcji (1/2012)
 45. 19:03 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2012)
 46. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2012)
 47. 18:48 GETIN - ZBYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA (2/2012)
 48. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 49. 18:40 KGHM nie pozwala o sobie zapomnieć
 50. 18:38 GPW: Komunikat - UBOAT - LINE S.A.
 51. 18:38 GPW: Komunikat - zmiany w NCIndex
 52. 18:38 GPW: BUDOSTAL-5 S.A.
 53. 18:38 CIR: nowy pełnomocnik rządu ds. deregulacji gospodarczych (komunikat)
 54. 18:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2012)
 55. 18:33 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 56. 18:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 57. 18:33 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2012)
 58. 18:33 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (1/2012)
 59. 18:23 Poniedziałkowa sesja pod dyktando KGHM, noworoczny optymizm utrzyma się podczas kolejnych sesji
 60. 18:23 Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
 61. 18:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 62. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 63. 18:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.12.2011
 64. 18:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 65. 18:23 Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
 66. 18:18 Indeksy europejskie nowy rok rozpoczęły w szampańskich nastrojach
 67. 18:18 GET BANK S.A. - REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO GET BANK S.A. ORAZ NABYCIE AKTYWÓW ...
 68. 18:18 BORYSZEW - Realizacja programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A. (1/2012)
 69. 18:18 PTI S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
 70. 18:18 GETIN - Podział Getin Holding S.A. oraz zbycie aktywów o znacznej wartości (1/2012)
 71. 18:08 Transakcje pakietowe
 72. 18:03 POL-MOT WARFAMA S.A. - Spełnienie się warunku rozwiązującego z umowy znaczącej zawartej przez spó...
 73. 18:00 KGHM: Podatek od kopalin wiąże się z ryzykiem generowania ujemnych wyników
 74. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 75. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 2.01.2012
 76. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 77. 17:53 GPW od 3 stycznia wyklucza z obrotu na NewConnect akcje Avtech Aviation and Engineering
 78. 17:53 Przychody Grupy LPP w '11 wyniosły ok. 2,5 mld zł, wzrost o 20 proc. rdr
 79. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,06 proc. z 3,65 proc. - NBP
 80. 17:48 DM IDM SA - Nabycie przez DM IDM S.A. akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzi...
 81. 17:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 82. 17:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 84. 17:33 BUDIMEX - Wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej przekazanych ...
 85. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 2 stycznia, 17.00
 86. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 2 stycznia, 17.00
 87. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.12.2011
 88. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 2 stycznia, 17.00
 89. 17:21 PMI ponownie w dół, złoty dość stabilnie
 90. 17:18 Duży wzrost przy małym obrocie
 91. 17:18 OPEN-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 ustawy o obro...
 92. 17:18 LPP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2011 roku (1/2012)
 93. 17:18 JUPITER NFI SA - Zawarcie aneksu do Umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu z dnia 12 lipca 1995 r...
 94. 17:18 MOSTALEXP - Odpowiedzi Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. na pytania akcjonariuszy w trybie art. 428...
 95. 17:08 Noworoczny poniedziałek spokojny na FX, inwestorzy czekają na wynik spotkania Merkel-Sarkozy (opis)
 96. 17:08 Bank centralny nie może zastępować rządu w kwestiach związanych z zarządzeniem długiem - NBP
 97. 17:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 98. 16:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 100. 16:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 16:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 16:53 DI BRE obniżył cenę docelową dla Getin Holding do 7,3 zł, nadal zaleca "trzymaj"
 103. 16:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 16:50 We wtorek rząd zajmie się przepisami o odwróconej hipotece
 105. 16:48 Jaka pierwsza sesja nowego roku, taki cały rok
 106. 16:48 JUPITER NFI SA - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 30 ...
 107. 16:46 MG: Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy deregulacyjne
 108. 16:38 AXA OFE informuje
 109. 16:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 16:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 16:33 M.W. TRADE - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA (1/2012)
 112. 16:33 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (1/2012)
 113. 16:33 EUROCASH - Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji (1/2012)
 114. 16:30 Nie tylko rolnik może być ubezpieczony w KRUS
 115. 16:23 UOKIK: zgoda na przejęcie (komunikat)
 116. 16:20 Znany warszawski onkolog oskarżony o łapówkarstwo i znęcanie się
 117. 16:18 RAINBOW TOURS S.A. - Informacja o transakcjach członka Zarządu na akcjach Spółki (1/2012)
 118. 16:18 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (2/2012)
 119. 16:18 PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajny...
 120. 16:18 MONNARI TRADE S.A. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ ...
 121. 16:05 Tańsze złoto jednych martwi, innych kusi
 122. 16:03 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 123. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 124. 16:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Komunikat Aktuali...
 125. 16:03 RUCH CHORZÓW S.A. - Zbycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Ruch Chorzów S.A. (3/2012)
 126. 15:53 ZA Polna zakończyły skup akcji własnych
 127. 15:48 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzo...
 128. 15:48 INGBSK - Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. - zmiana. (1/2012)
 129. 15:48 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzor...
 130. 15:48 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzoruj...
 131. 15:48 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub na...
 132. 15:48 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorujące...
 133. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 134. 15:33 RUCH CHORZÓW S.A. - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzoczej Ruch Chorzów S.A. (2/2012)
 135. 15:33 KBC PREMIA PLUS II FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorując...
 136. 15:33 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej ...
 137. 15:33 BIPROMET S.A. - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Bipromet S.A. w 2011 r...
 138. 15:33 FERRO S.A. - Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki (1/2012)
 139. 15:33 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorują...
 140. 15:33 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorują...
 141. 15:33 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorując...
 142. 15:33 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fu...
 143. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 144. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 145. 15:18 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego Orzeł Biały S.A.- rejestracja w KRS (1/2012)
 146. 15:18 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzo...
 147. 15:18 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej ...
 148. 15:18 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (1/2012)
 149. 15:18 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorujące...
 150. 15:18 AGORA - Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki (1/2012)
 151. 15:18 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej...
 152. 15:18 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej ...
 153. 15:18 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorują...
 154. 15:18 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 155. 15:08 Podatek od kopalin da budżetowi 1,8 mld zł
 156. 15:03 RUCH CHORZÓW S.A. - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzoczej Ruch Chorzów S.A. (1/2012)
 157. 15:03 AMBRA - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą (1/2012)
 158. 15:03 EUROSYSTEM S.A. - Informacja o transakcjach dokonywanych przez członka Zarządu (2/2012)
 159. 15:03 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorują...
 160. 15:03 KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzające...
 161. 15:03 HYPERION S.A. - Nabycie akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. przez spółkę zależną El2 sp. z ...
 162. 15:03 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzające...
 163. 15:03 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub na...
 164. 15:03 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej...
 165. 15:03 KBC FINANSOWY FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fu...
 166. 15:03 POLNA - Zakończenie skupu akcji własnych w oparciu o uchwałę nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgr...
 167. 15:03 AMREST - RB 1/2012 Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 52/2011 (1/2012)
 168. 15:03 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 169. 14:53 Podatek od kopalin wiąże się z istotnym ryzykiem generowania przez KGHM ujemnych wyników (opis)
 170. 14:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 14:53 Kowalski będzie miał wolne przez 152 dni roku
 172. 14:48 KBC DALEKOWSCHODNI FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorując...
 173. 14:48 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej ...
 174. 14:48 KBC BRIC FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz...
 175. 14:48 KBC ELITA II FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 176. 14:48 KBC EUROPEJSKI FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej f...
 177. 14:48 KBC BRIC II FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 178. 14:48 KBC DOLAR FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundus...
 179. 14:34 Królowa Elżbieta wyróżniła Polkę
 180. 14:33 MCI - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (1/2012)
 181. 14:33 ANTI S.A. - Podpisanie umowy znaczącej (1/2012)
 182. 14:33 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych z Energopol ? Lublin S.A. kr...
 183. 14:33 KBC ATLANTYCKI FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej f...
 184. 14:23 MF po zapoznaniu się z uwagami podtrzymuje, że podatek od kopalin da budżetowi w '12 ok. 1,8 mld zł
 185. 14:23 Podatek od kopalin wiąże się z istotnym ryzykiem generowania przez KGHM ujemnych wyników
 186. 14:23 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 121,4 mld zł - MRR
 187. 14:18 CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (4/2012)
 188. 14:18 CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (2/2012)
 189. 14:18 CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (1/2012)
 190. 14:18 CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (3/2012)
 191. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 192. 14:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 193. 14:03 SERENITY S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji. (1/2012)
 194. 14:03 SERENITY S.A. - Zbycie akcji SERENITY S.A. przez osobę zarządzającą. (2/2012)
 195. 14:03 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (1/...
 196. 13:55 "Solidarność" zbiera podpisy ws. referendum na temat wieku emerytalnego
 197. 13:53 OFE POCZTYLION informuje
 198. 13:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 199. 13:53 Wartość kredytów w programie "Rodzina na swoim" w XII '11 wyniosła ponad 522,6 mln zł
 200. 13:48 MAKRUM S.A. - Zawiadomienie osoby zarządzającej o nabyciu akcji emitenta (1/2012)
 201. 13:45 Sklepy i restauracje we Włoszech mogą już być otwarte nawet przez całą dobę
 202. 13:37 2,5 miesiąca nadgodzin - tak wygląda praca w trybie projektowym!
 203. 13:35 Dolar drogi aż strach. Kto ma, ten szczęściarz
 204. 13:33 NOWAGALA - Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie 15% w ogólnej liczbie głosów w związk...
 205. 13:23 Rządowe Centrum Legislacji ma wątpliwości co do terminu wejścia w życie podatku od wydobycia kopalin
 206. 13:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 207. 13:18 BMPAG - Komunikat dotyczący transakcji zawieranych przez osoby wchodzące w skład organu zarządzaj...
 208. 13:18 INVEST-REMEX S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Invest Remex S....
 209. 13:18 INVEST-REMEX S.A. - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (3/2012)
 210. 13:18 INVEST-REMEX S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Invest Remex S....
 211. 13:18 PELION - Skup akcji własnych (1/2012)
 212. 13:18 BUMECH S.A. - Rezygnacja Członka Zarządu (1/2012)
 213. 13:10 MSP proponuje weryfikację metodologii naliczania podatku od wydobycia kopalin
 214. 13:08 MSP proponuje weryfikację metodologii naliczania podatku od wydobycia niektórych kopalin -
 215. 13:08 MSP proponuje weryfikację metodologii naliczania podatku od wydobycia niektórych kopalin -
 216. 13:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 217. 13:03 INVEST-REMEX S.A. - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (1/2012)
 218. 13:03 FRESH24.PL S.A. - Zmiana nazwy spółki (1/2012)
 219. 13:03 B3SYSTEM - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez B3SystemS.A. do publicznej ...
 220. 12:58 Jak wyglądał nasz rynek pracy w 2011 roku?
 221. 12:53 Ronson wprowadzi 7 I do oferty sprzedażowej 136 lokali z II etapu Sakury
 222. 12:53 DI BRE obniżył rekomendację dla PGE do "akumuluj", cena docelowa 23,07 zł
 223. 12:53 NORDEA PTE SA informuje
 224. 12:48 QUANTUM SOFTWARE SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. (1/2012)
 225. 12:33 RAFAMET - Oddalenie apelacji od wyroku w sprawie RAFAMET S.A. przeciwko Kredyt Bank S.A. (2/2012)
 226. 12:33 LENTEX - Szacunkowe przychody ze sprzedaży GAMRAT S.A. (1/2012)
 227. 12:26 Złoty rozpoczyna rok 2012 od osłabienia
 228. 12:26 Złoty rozpoczyna rok 2012 od osłabienia
 229. 12:23 Wzrostowy początek roku
 230. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 231. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 1/A/NBP/2012
 232. 12:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (3/2012)
 233. 12:18 DOM DEVELOPMENT S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych Dom Development S.A. w 2012 roku (1...
 234. 12:18 EUROSYSTEM S.A. - Informacja o nabyciu akcji przez członka Zarządu Emitenta (1/2012)
 235. 11:58 Prognozy dla polskiego rynku pracy na 2012 rok
 236. 11:57 23 proc. Polaków chce zmienić pracę!
 237. 11:53 Liczba emerytów i rencistów w listopadzie wzrosła o 17,9 tys. mdm - ZUS
 238. 11:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 239. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 240. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 241. 11:38 Przychody NG2 w grudniu wyniosły 91,6 mln zł, wzrost o 15,5 proc. r/r
 242. 11:35 UOKiK: ponad 21 mln zł kary dla PTC za SMS-ową loterię
 243. 11:31 Podatki, opłaty, ceny w górę! W twoim mieście?
 244. 11:23 Noble obniżył rekomendację JSW do "akumuluj", cena docelowa 110,9 zł
 245. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 246. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 247. 11:18 WADEX S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych (1/2012)
 248. 11:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 249. 11:18 TOYA S.A. - spłata pożyczki od Akcjonariusza (1/2012)
 250. 11:14 Podwyżki tylko dla wojska i policji. Pozostałe służby mundurowe szykują protest
 251. 11:08 Budostal-5 złożył wniosek o upadłość
 252. 11:03 RAFAMET - Informacja Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego o przeniesieniu własności znacznego pakietu ...
 253. 11:03 NG2 - Raport miesięczny za grudzień 2011 (1/2012)
 254. 11:02 Aktywność będzie powoli się zwiększać
 255. 10:53 UOKiK nałożył na PTC 21,3 mln zł kary za nierzetelne informowanie o warunkach loterii
 256. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na II - 107,80-107,82 USD za baryłkę
 257. 10:48 NOWAGALA - Korekta raportu bieżącego 110/2011 Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ 21-12-2011 (1...
 258. 10:48 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (1/2012)
 259. 10:46 Rynek wciąż płytki
 260. 10:38 Prezydent zwołał posiedzenie RBN (komunikat)
 261. 10:38 W dniach 19-25. XII drożało zboże, taniało mięso - ARR
 262. 10:38 UOKiK: kara dla PTC za loterię SMS (komunikat)
 263. 10:23 Poniedziałkowa sesja na FX i FI zapowiada się spokojnie
 264. 10:19 Najstarsi i najmłodsi pracownicy świata
 265. 10:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Zbiorcza informacja dotycząca skupu akcji własnych w dniach od 21.12.2011 do...
 266. 09:48 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 267. 09:44 Zapowiada się spokojny pierwszy dzień handlu 2012 r.
 268. 09:40 HSBC: Wskaźnik PMI dla Polski w grudniu 2011 r. wyniósł 48,8 pkt
 269. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 270. 09:33 VOXEL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartej przez...
 271. 09:31 Ktoś gra na dalszą przecenę euro?
 272. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 273. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 274. 09:21 Niewykorzystana okazja
 275. 09:18 VOXEL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartej przez...
 276. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2150,60 pkt (+0,29%)
 277. 09:08 W poniedziałek otwarcie na GPW neutralne, spodziewana raczej niska aktywność inwestorów (opinia)
 278. 09:06 Informacje ze spółek
 279. 09:03 Aż cztery długie weekendy w 2012 r.
 280. 09:01 Pożegnanie 2011 roku bez fajerwerków
 281. 08:59 Dobre dane z Chin na nowy rok
 282. 08:58 Nowy rok, stare problemy
 283. 08:53 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 5 gr
 284. 08:53 Może być celowe, aby NBP interweniował, gdy wzrost rentowności jest skutkiem paniki - MF
 285. 08:53 AT-WIG20
 286. 08:48 PATENTUS S.A. - Przystąpienie do Spółki i objęcie udziałów w PW MONTEX Sp. z o.o. (1/2012)
 287. 08:43 Świat zadłużony po uszy
 288. 08:38 Nie spełnił się warunek umowy, w wyniku której JW Construction miał kupić grunt przy ul. Kasprzaka
 289. 08:38 Nawet przy zerowym wzroście w UE, Polska może rozwijać się w tempie 3-4 proc. - Rostowski
 290. 08:38 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 291. 08:25 Pośrednicy: w 2011 r. nie wszędzie mieszkania taniały tak samo.
 292. 08:23 Nużący tydzień za nami
 293. 08:19 Dane, wielkie refinansowanie w Europie i Iran
 294. 08:08 Liczba upadłości w 2011 roku wzrosła o 10,4 proc. rdr - Coface
 295. 08:08 Ostatnia sesja dla niedźwiedzi
 296. 07:56 Kto może liczyć na podwyżki w 2012?
 297. 07:31 Zobacz, za co zapłacisz więcej w 2012 roku
 298. 07:23 Łączny koszt kwotowej waloryzacji rent i emerytur w '12 wyniesie 7,2 mld zł - MPiPS
 299. 07:08 Wydarzenia z kraju w skrócie, sobota-niedziela, 31 grudnia -1 stycznia
 300. 07:08 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, sobota-niedziela, 31 grudnia - 1 stycznia
 301. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 2.01 - 14.11.2012
 302. 07:08 Boryszew nadal zainteresowany zakupem polskich i niemieckich zakładów Ymos
 303. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2 I - 31 I
 304. 07:08 Kto może liczyć na podwyżki w 2012?
 305. 07:03 Banki wycofują się z wysokooprocentowanych lokat
 306. 06:45 Rząd przygotowuje ustawy łupkowe, ekolodzy protestują
 307. 06:36 Drogowe oszczędności dla Warszawy
 308. 06:30 Wielka fala upadłości
 309. 06:25 Setki kierowców w pułapce e-myta
 310. 03:25 Polacy opieszali; Słowacy stracą unijne wsparcie
 311. 02:50 Rewolucja w komunikacyjnym OC