Trwa ładowanie...
d2abfsa

Artykuły z dnia: 2012.01.30 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 06MAGNA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (6/2012)
 2. 23:18 TELFORCEONE S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)
 3. 23:18 PETROLINVEST S.A. - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (4/2012)
 4. 23:18 TELFORCEONE S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art.160 ustawy z dnia 29 li...
 5. 23:18 TELFORCEONE S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art.160 Ustawy z dnia 29 li...
 6. 23:18 TELFORCEONE S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art.160 Ustawy z dnia 29 li...
 7. 22:48 NOTORIA SERWIS S.A. - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie gł...
 8. 22:48 PARTEX S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2/2012)
 9. 22:33 MIESZKO - Terminy przekazania raportów okresowych przez ZPC MIESZKO S.A. w 2012 roku (2/2012)
 10. 22:30 Sarkozy: będą trzy rodzaje szczytów
 11. 22:03 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (25/2012)
 12. 22:03 MARVIPOL S.A. - Informacja o obrocie akcjami emitenta. (26/2012)
 13. 21:48 SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Terminy przekazywania rapor...
 14. 21:23 Spółka zależna Industrial Milk Company kupiła siedem ukraińskich firm
 15. 21:08 Stan aktywów FRD na koniec 2012 r. wyniesie około 18 mld zł - MF
 16. 21:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012 (10/2012)
 17. 21:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zbycie akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji pou...
 18. 21:03 PROCAD S.A. - Transakcje na akcjach Spółki Członka Rady Nadzorczej (2/2012)
 19. 20:53 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 30 stycznia, 20.30
 20. 20:53 MF sfinansowało po styczniu 1/3 potrzeb pożyczkowych na '12 - Marczak
 21. 20:53 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 30 stycznia, 20.30
 22. 20:53 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 30 stycznia, 20.30
 23. 20:48 PROCAD S.A. - Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2011 r. (1/2012)
 24. 20:48 BLU PRE IPO S.A. - Nabycie akcji BLU PRE IPO S.A. przez członka rady nadzorczej. (1/2012)
 25. 20:33 INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. - Conclusion of the direct lease contracts for farm land (3/2012)
 26. 19:48 SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Wykaz informacji przekazany...
 27. 19:48 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (23/2012)
 28. 19:18 MIRACULUM S.A. - Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2011 roku (4/2012)
 29. 19:18 MOTOR TRADE COMPANY S.A. - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (3/2012)
 30. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 31. 19:03 BIOTON - Zawiadomienie Troqueera Enterprises Ltd o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w...
 32. 19:03 COMPRESS S.A. - Transakcje na akcjach ComPress SA (1/2012)
 33. 19:03 BANK PEKAO SA - Terminy przesyłania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2012r. (4/2012)
 34. 18:57 GPW demonstruje siłę
 35. 18:48 MOTOR TRADE COMPANY S.A. - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (2/2012)
 36. 18:48 MOTOR TRADE COMPANY S.A. - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (1/2012)
 37. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 38. 18:33 BARLINEK - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)
 39. 18:33 WOJAS S.A. - Zwiększenie stanu posiadania (2/2012)
 40. 18:33 ATLANTIS - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012r.-Zmiana (5/2012)
 41. 18:23 Transakcje pakietowe
 42. 18:11 Jak politycy zawiodą, złoty osłabnie
 43. 18:08 GPW: Animator Rynku dla akcji spółki 4STUDIO SA i spółki PINOTCARO SA
 44. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 45. 18:06 GPW okazem zdrowia i siły
 46. 18:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (24/2012)
 47. 18:03 BIOTON - Terminarz publikacji raportów okresowych BIOTON S.A. w roku 2012 (10/2012)
 48. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 49. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2316,62 pkt (0,44%)
 50. 17:53 GPW ustaliła cenę emisyjną obligacji s. B na 100,91 zł
 51. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 30.01.2012
 52. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,07 proc. z 3,27 proc. - NBP
 53. 17:48 Eurodolar przy ważnych poziomach
 54. 17:48 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Grupą Kapitałową Glinik (10/2012)
 55. 17:48 DEBICA - Terminy publikacji raportów okresowych (4/2012)
 56. 17:48 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (26/2012)
 57. 17:46 Unijny szczyt nie budzi nadziei
 58. 17:45 Polska ma wejść do strefy euro w 2015 r.?
 59. 17:38 GTC renegocjowało warunki umów kredytowych o łącznej wartości 97 mln euro
 60. 17:33 BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z bankiem PEKAO SA przez spółkę celową ...
 61. 17:33 BRE - Terminy przekazywania raportów okresowych za rok 2012 (6/2012)
 62. 17:33 GPW - Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej Obligacji Serii B oraz ostatecznej liczby Obligacji S...
 63. 17:23 Farmacol wśród firm zainteresowanych kupnem spółki Polskie Tatry od MSP
 64. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, poniedziałek 30 stycznia, 17.00
 65. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, poniedziałek 30 stycznia, 17.00
 66. 17:23 GPW SA informacja o ustaleniu ceny emisyjnej Obligacji Serii B oraz
 67. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 30 stycznia, 17.00
 68. 17:18 ONERAY INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach (1/2012)
 69. 17:18 GRUPA HRC S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Spółki w 2011 roku...
 70. 17:18 LIBERTY GROUP S.A. - Zawiadomienie od osoby nadzorującej w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 2...
 71. 17:18 MIT - Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości. (17/2012)
 72. 17:08 MS ws. uroczystości w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (komunikat)
 73. 17:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 74. 17:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 75. 17:08 Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
 76. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 27.01.2012
 77. 17:07 Włochy sprzedały obligacje, Portugalia pod ostrzałem
 78. 17:03 PBO ANIOŁA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 (15/2012)
 79. 17:03 SOPHARMA AD - Sopharma AD Q4 2011 Individual Financial Report (9/2012)
 80. 17:03 HYGIENIKA - Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (8/2012)
 81. 17:03 PBO ANIOŁA S.A. - Zawiadomienie otrzymane od osoby mającej dostęp do informacji poufnych (13/2012)
 82. 17:03 HYGIENIKA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (9/2012)
 83. 17:03 GRUPA LOTOS - Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS S.A. raportów okresowych w 2012r. (5/2012)
 84. 17:03 PBO ANIOŁA S.A. - Zawiadomienie otrzymane od osoby mającej dostęp do informacji poufnych (14/2012)
 85. 16:53 W poniedziałek na złotym korekta, ale nadal jest potencjał do umocnienia (opis)
 86. 16:53 ING OFE informuje
 87. 16:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 88. 16:48 KREDYTB - Daty przekazywania raportów okresowych przez Kredyt Bank S.A. (3/2012)
 89. 16:48 ATREM S.A. - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych ATREM S.A. dokonanych w 2011 ro...
 90. 16:48 UNIMA 2000 S.A - Terminy przekazywania w 2012 roku raportów okresowych (3/2012)
 91. 16:48 T2 INVESTMENT S.A. - Transakcje akcjami Emitenta (1/2012)
 92. 16:48 ATREM S.A. - Zmiana postanowień umowy znaczącej (6/2012)
 93. 16:48 POLREST S.A. w upadłości likwidacyjnej - Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonari...
 94. 16:38 Rewolucja w armii
 95. 16:33 PROGRES INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu w okresie 2011 roku (1/2012)
 96. 16:33 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży (23/2012)
 97. 16:33 COGNOR S.A. - Terminy przesyłania raportów okresowych COGNOR S.A. w roku 2012 (2/2012)
 98. 16:33 INTERFERIE S.A. - Ustanowienie hipoteki na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. (6/2012)
 99. 16:33 INTERFERIE S.A. - Ustanowienie hipoteki na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. (5/2012)
 100. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 16:18 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (23/2012)
 103. 16:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Wybór audytora. (7/2012)
 104. 16:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Wybór audytora. (7/2012)
 105. 16:18 MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (24/2012)
 106. 16:18 INTERFERIE S.A. - Wykaz informacji podanych do wiadomości publicznej w roku 2011 (4/2012)
 107. 16:11 Kompania Węglowa zapowiada wzrost wydobycia i zatrudnienia
 108. 16:08 MF zaoferuje w środę obligacje DS1021 za 1,0-3,0 mld zł
 109. 16:08 MF zaoferuje w lutym na trzech przetargach obligacje za 5,0-12,0 mld zł
 110. 16:03 ENERGOINSTAL S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. (2/2012)
 111. 16:03 PELION - Skup akcji własnych (22/2012)
 112. 15:53 Fundusze Quercus mają poniżej 5 proc. Polish Energy Partners
 113. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 114. 15:53 PKE zamknie na 5 miesięcy blok w Jaworznie o mocy 225 MW - PSE Operator
 115. 15:53 Cena miedzi na LME spadła do 8408,50 USD za tonę
 116. 15:48 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (3/2012)
 117. 15:48 JUPITER NFI SA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. (4/2012)
 118. 15:48 CENTROZAP S.A. - Znacząca umowa energetyczna (10/2012)
 119. 15:48 ANTI S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. (8/2012)
 120. 15:48 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (12...
 121. 15:48 ED INVEST S.A. - Aneks do listu intencyjnego (6/2012)
 122. 15:41 Lizbona będzie kolejnym celem dla spekulantów?
 123. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 15:38 Sbierbank rozważa wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
 125. 15:33 KCI - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. (3/2012)
 126. 15:33 SWISSMED - Transakcje zbycia akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej w 2011 r (3/2012)
 127. 15:33 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (2/2012)
 128. 15:33 AZOTY TARNÓW - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie...
 129. 15:33 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Transakcje na wartość umowy znaczącej (1/2012)
 130. 15:33 EUROMARK POLSKA S.A. - Wybór biegłego rewidenta (5/2012)
 131. 15:33 PBS Finanse SA - Terminy przekazywania raportów okresowych przez PBS Finanse S.A. w 2012 roku (1/...
 132. 15:24 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 133. 15:24 Notowania jednolite - drugi fixing
 134. 15:24 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 15:24 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia spadł o 16,5 proc. do 702 pkt.
 136. 15:24 MF poda podaż SPW na luty w poniedziałek 30.I do godz. 16.00 - MF
 137. 15:20 Nowa propozycja Van Rompuya ws. szczytów euro
 138. 15:18 ED INVEST S.A. - Aneks do listu intencyjnego (5/2012)
 139. 15:18 SUNTECH S.A. - Zawiadomienia od osób zobowiązanych (3/2012)
 140. 15:18 PEP - Zbycie akcji Spółki (4/2012)
 141. 15:18 MEGARON S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. (5/2011)
 142. 15:11 Białoruś i Rosja będą miały wspólną walutę?
 143. 15:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 15:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 15:03 GTC - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsoli...
 146. 15:03 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Termin publikacji raportu rocznego (1/2012)
 147. 15:03 MIRBUD S.A. - Zawarcie umowy kupna przez Emitenta pozostałych akcji Przedsiębiorstwa Budowy Dróg ...
 148. 15:03 DM WDM SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym 2011 (4/2012)
 149. 15:03 C&C ENERGY SA - Odpowiedż w sprawie nie przekazania do publicznej wiadomości informacji, o której...
 150. 15:03 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Termin publikacji raportu rocznego (1/2012)
 151. 15:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2011 r. (19/2012)
 152. 14:53 Joint-venture Biotonu i Actavisu ruszy ze sprzedażą w '12; umowa ws. nowych rynków do końca lutego
 153. 14:48 CP ENERGIA S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji ? Capital Partners S.A. (12/2012)
 154. 14:48 UniCredit - CAPITAL INCREASE OF UNICREDIT: 99.8% SUBSCRIBED AT THE END OF THE SUBSCRIPTION PERIOD...
 155. 14:48 MOSTALEXP - Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2012 (5/2012)
 156. 14:48 UniCredit - CAPITAL INCREASE OF UNICREDIT: AUCTION OF THE UNEXERCISED RIGHTS (25/2012)
 157. 14:48 KOMPAP - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (4/2012)
 158. 14:48 SANOK - Terminy przekazywania raportów okresowych - korekta raportu. (1/2012)
 159. 14:48 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych TAURON Polska Energia S.A. w ...
 160. 14:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 161. 14:40 Awaria w dużym banku
 162. 14:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 14:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 164. 14:33 POLICE - Temat: Rezygnacja osoby zarządzającej (4/2012)
 165. 14:33 KOPEX S.A. - Uzupełnienie informacji o nowo powołanych członkach Zarządu Emitenta. (25/2012)
 166. 14:33 SKYLINE INVESTMENT S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)
 167. 14:33 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach (16/2012)
 168. 14:33 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola. (18/2012)
 169. 14:33 KOPEX S.A. - Powołanie osoby nadzorującej ? uzupełnienie informacji o nowym członku Rady Nadzorcz...
 170. 14:33 EMC - Zawarcie znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocła...
 171. 14:25 PIT 2011 - zobacz, co się zmienia!
 172. 14:24 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 173. 14:24 Bioton może prowadzić "bardzo aktywną" politykę
 174. 14:20 Milion na koncie, ale z kredytem może być problem
 175. 14:18 TELL - Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego emitenta. (8/2012)
 176. 14:18 INVISTA S.A. - Zawiadomienie od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych. (4/2012)
 177. 14:18 EUROFAKTR - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku. (7/2012)
 178. 14:08 Espirito Santo obniżył cenę docelową dla Eurocash do 31,8 zł, podtrzymał "neutralnie"
 179. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 180. 14:03 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (6/2012)
 181. 14:03 P.A. NOVA S.A. - Skup akcji własnych. (7/2012)
 182. 14:03 Ruda Śląska uruchomi górniczą szkołę zawodową
 183. 14:00 Budżet Grecji pod kontrolą eurogrupy
 184. 13:53 Kompania Węglowa zapowiada wzrost wydobycia i zatrudnienia
 185. 13:53 GPW: zmiana standardów dla kontraktów terminowych na kursy walut
 186. 13:53 GPW: zmiana standardów kontraktów terminowych na kursy walut
 187. 13:53 GPW: obniżenie stawek opłat giełdowych na Głównym Rynku GPW
 188. 13:51 Solidarność z budżetówki żąda odmrożenia płac
 189. 13:48 TRITON - Spełnienie się warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej zawartej przez spółkę zale...
 190. 13:48 ARTERIA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)
 191. 13:48 LENTEX - Zawiadomienie o objęciu akcji "Gamrat" S.A. (21/2012)
 192. 13:48 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. (5/...
 193. 13:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Terminy przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok 2011 o...
 194. 13:33 PKOBP (PKO BP SA) - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych PKO Banku Polskiego S.A...
 195. 13:33 HERKULES S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (5/2012)
 196. 13:33 BRE BANK HIPOTECZNY - Terminy przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok 2011 o...
 197. 13:33 EUROFAKTR - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Eurofaktor S.A. w dniu...
 198. 13:33 EURO-TAX S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Spółki w 2011 roku ...
 199. 13:23 GPW: Wprowadzenie certyfikatów UniCredit Bank AG
 200. 13:23 Firmy z Chin i Korei Płd. zainteresowane budową elektrowni z KW
 201. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 202. 13:23 Petrolinvest chce w tym roku uplasować obligacje warte 50-70 mln dolarów - Krauze
 203. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 204. 13:18 WIELTON S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finans...
 205. 13:18 HUTMEN - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r. (2/2012)
 206. 13:18 IGROUP - Wyznaczenie terminu rozpatrzenia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu. (5/2...
 207. 13:15 Kompania Węglowa może mieć partnerów z Chin i Korei Płd.
 208. 13:08 GPW: Dopuszczenie do obrotu certyfikatów UniCredit Bank AG
 209. 13:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki PRAGMA FAKTORING
 210. 13:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 211. 13:08 Bioton w '11 odnotuje stratę, w '12 wypracuje skonsolidowany zysk
 212. 12:59 Radwańska zarobiła ponad 277 tysięcy dol. i jest ósma na "liście płac"
 213. 12:53 Bioton może prowadzić "bardzo aktywną" politykę dywidendową jeśli wyniki za '12 spełnią oczekiwania
 214. 12:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 215. 12:48 PCC INTERMODAL S.A. - Rejestracja przez KDPW S.A. akcji serii D PCC Intermodal S.A. (10/2012)
 216. 12:48 INCANA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obroci...
 217. 12:48 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą mającą ...
 218. 12:38 MF sprzedało bony 30-tyg. za 1.996,84 mln zł i 52-tyg. za 1.591,58 mln zł
 219. 12:35 NBP: w Polsce opłaty interchange dwukrotnie wyższe niż w UE
 220. 12:33 INVESTcon GROUP - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 (4/2012)
 221. 12:33 PEMUG - Terminy przekazywania przez Pemug S.A. raportów okresowych w roku 2012 (1/2012)
 222. 12:33 ERG - Informacje przekazane do publicznej wiadomości w 2011 roku. (2/2012)
 223. 12:23 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 123,8 mld zł - MRR
 224. 12:23 5th Avenue Holding zadebiutuje na NewConnect 1 lutego
 225. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 20/A/NBP/2012
 226. 12:18 CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 20...
 227. 12:18 ERG - Terminy przekazywania przez Spółkę ERG S.A. raportów okresowych w 2012 roku. (1/2012)
 228. 12:18 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp...
 229. 12:13 Spokojnie, to tylko korekta?
 230. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 231. 12:08 UOKiK: zgoda na koncentrację - Magna International (komunikat)
 232. 12:08 PGNiG planuje wydobycie gazu na poziomie 4,7 mld m3, a ropy 660 tys. ton w '12
 233. 12:08 PGNiG planuje wydobycie gazu na poziomie 4,7 mld m3, a ropy 660 tys. ton w '12 (opis)
 234. 12:05 Roczny urlop - kto go otrzymuje i na jakich zasadach?
 235. 12:03 SANOK - Terminy przekazywania raportów okresowych. (1/2012)
 236. 12:03 AZOTY TARNÓW - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie...
 237. 12:03 INTERCARS - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r. (2/2012)
 238. 12:03 Facebook coraz bliżej giełdy!
 239. 12:00 Tusk twardo o polskim stanowisku w sprawie paktu fiskalnego
 240. 11:56 "Na razie żyję z pensji żony, w zamian opiekuję się dzieckiem"
 241. 11:53 Wskaźnik oczekiwań wolumenu eksportu w I kw. '12 wzrósł do 6,2 pkt. - KE
 242. 11:53 NORDEA PTE SA informuje
 243. 11:50 Zmiany w projekcie paktu: kary dla państw spoza euro
 244. 11:48 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - INFORMACJA O TRANSAKCJA...
 245. 11:40 Poczta Polska: przekaz pocztowy przez internet i z opcją śledzenia
 246. 11:39 Zastawią konia, oszukają bank. Takie są polskie lombardy
 247. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 248. 11:38 Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w styczniu wzrósł do 91,2 pkt. - KE
 249. 11:38 W poprzednim tygodniu drożały pszenica, żyto i wołowina; tańsze m.in. jęczmień, wieprzowina i drób -
 250. 11:38 W I 2012 wskaźnik oczekiwań inflacyjnych dla Polski spadł o 6,4 pkt - KE
 251. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 252. 11:35 O co nie mogą pytać na rozmowie kwalifikacyjnej?
 253. 11:33 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 254. 11:33 C&C ENERGY SA - Korekta do RB 69/2011 z dnia 2011-12-21 (69/2011)
 255. 11:33 PGNIG - Prognoza wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2012 ? 2013 (16/2012)
 256. 11:23 Dlaczego wyjątkowo inteligentni tracą pracę?
 257. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 258. 11:23 UOKiK: zakwestionowane praktyki Telecom Media, PTC i P4 (komunikat)
 259. 11:23 Przychody banków z opłat interchange po ich obniżeniu spadłyby w '16 do 1,02 mld zł - NBP
 260. 11:15 Ponad 220 mln zł inwestycji ArcelorMittal Poland w krakowskiej hucie
 261. 11:11 Najdroższe dzielnice w Polsce
 262. 11:11 Wyprowadzić się od rodziców? To się nie opłaca!
 263. 11:08 MSW: silne mrozy w Polsce (komunikat)
 264. 11:08 Harmonogram publicznej emisji obligacji serii B GPW
 265. 11:08 Cena ropy Brent w Londynie na III - 110,91-110,93 USD za baryłkę
 266. 11:03 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. -INFORMACJA O TRANSAKCJAC...
 267. 11:01 Możliwa korekta
 268. 10:49 Indeks globalizacji Ernst & Young: Polska spada
 269. 10:48 BOŚ SA - Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2012 r. (1/2012)
 270. 10:48 CENTROZAP S.A. - Terminy publikacji sprawozdań finansowych (9/2012)
 271. 10:48 WADEX S.A. - Realizacja Programu Odkupu ? nabycie akcji własnych (7/2012)
 272. 10:48 BIPROMET S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych przez Bipromet S.A. w 2012 roku (2/2012)
 273. 10:45 Doświadczenie to podstawa. Nawet w pierwszej pracy?
 274. 10:38 PLN nieznacznie się osłabia, dług czeka na podaż
 275. 10:38 Ronson wprowadzi 1 II do oferty sprzedażowej 60 lokali z III etapu Naturalis
 276. 10:38 Credit Suisse podniósł cenę docelową dla PKO BP do 42,4 zł, ING do 93,1 zł
 277. 10:33 B3SYSTEM - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)
 278. 10:25 Siedzą codziennie po godzinach. Czy zarabiają więcej?
 279. 10:18 P.A. NOVA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (6/2012)
 280. 10:15 Złoty mocny, ale rośnie ryzyko korekty
 281. 10:08 Credit Suisse podniósł rekomendację dla Banku Millennium do "neutralnie" (opis)
 282. 10:08 W piątek banki utrzymywały na rachunku w NBP 22.750,21 mln zł - NBP
 283. 10:08 Credit Suisse obniżył rekomendacje do "poniżej rynku" dla
 284. 10:08 Concorde obniżył rekomendację dla MOL-a do "równoważ"
 285. 10:03 ABS INVESTMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (4/2012)
 286. 10:03 MOJ S.A. - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r. (2/2012)
 287. 09:59 Rynek czeka na aukcję włoskiego długu i szczyt UE
 288. 09:49 "Pracowałem już wszędzie. Ciągle szukam pracy"
 289. 09:48 KUPIEC S.A. - Nabycie akcji przez Członka Zarządu (1/2012)
 290. 09:48 HMSG S.A. - Aktualna struktura akcjonariatu po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego (12/...
 291. 09:45 Grecja przeciwna niemieckiej propozycji kontroli budżetowej
 292. 09:39 WIG20 ponad normę
 293. 09:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 294. 09:38 Nova KBM oczekuje ok. 4,7 mld EUR aktywów i 9 mln EUR zysku netto na koniec '12
 295. 09:32 Słabsze nastroje w Europie. Korekta prawdopodobna
 296. 09:30 Możliwa korekta na rynku eurodolara
 297. 09:28 Podaż powyżej 2300
 298. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 299. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 300. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2299,47 pkt (-0,30)
 301. 09:08 Bioton zawarł z Actavisem umowę ws. rozwoju i komercjalizacji insulin; otrzyma 55,5 mln euro
 302. 09:03 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - The Supervisory board of Nova KBM approved the 2012 business po...
 303. 08:59 AT-WIG20
 304. 08:56 Nauczyciele nadużywają prawa do leczenia
 305. 08:53 POLSAT OFE informuje
 306. 08:53 Czy ten rząd ma jeszcze kontrolę nad krajem?
 307. 08:41 Piątkowy marazm
 308. 08:38 Credit Suisse podniósł rekomendacjcę dla Banku Millennium do "neutralnie"
 309. 08:38 Credit Suisse obniżył rekomendacje do "poniżej rynku" dla
 310. 08:34 Chcesz pożyczkę. Zadzwoń do ministra finansów pod nr 22 694 37 06
 311. 08:28 Zatrzymanie w renie 2333 – 2339 pkt.
 312. 08:23 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 30 stycznia
 313. 08:23 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 314. 08:23 DM PKO BP wydał rekomendację "neutralnie" dla JSW, cena docelowa 106 zł
 315. 08:23 Kanał kursowy jest według nas najbardziej efektywnym sposobem oddziaływania na inflację - Belka
 316. 08:21 Szczyt UE może stać się potencjalnym pretekstem do korekty
 317. 08:19 BIOTON - Zawarcie umowy pomiędzy BIOTON S.A. i Actavis Group PTC ehf w sprawie współpracy w segme...
 318. 08:19 GENESIS ENERGY S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę bliskozw...
 319. 08:02 Krauze zapłaci 65 mln zł Telewizji Familijnej?
 320. 07:21 Polska walczy o Europę jednej prędkości
 321. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 30.01 - 14.11.2012
 322. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 30 I - 2 III
 323. 07:08 MNI Telecom chce przekraczać próg 25 proc. średniej dziennej wielkości obrotu akcjami MNI
 324. 07:08 Wydarzenia z kraju w skrócie, sobota-niedziela, 28-29 stycznia
 325. 07:08 Przegląd wiadomości gospodarczych, sobota-niedziela, 28-29 stycznia
 326. 07:08 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, sobota-niedziela, 28-29 stycznia
 327. 07:02 Brak okienek przyjmujących podatki
 328. 06:45 Allegro walczy z fiskusem o dane internautów
 329. 06:41 Polacy nie chcą dzieci, boją się kosztów
 330. 05:40 Dziurawy rejestr utrudnia odnalezienie firm
 331. 05:35 Wdowi grosz zostaje
 332. 03:55 Skotan wyciśnie kasę z fal morskich
 333. 02:50 Nauczyciele nadużywają prawa do leczenia