Trwa ładowanie...
drjjlia

Artykuły z dnia: 2012.01.10 - finanse.wp.pl

 1. 00:33 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Transaction in treasury shares of E-Star (5/2012)
 2. 23:18 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Przyjęcie Programu Poprawy Efektywności w Grupie PGE na lata...
 3. 23:18 ELSTAROIL - Rezygnacja Pana Huberta Janiszewskiego, Pana Ryszarda Rusaka, Pana Adama Pawluka, Pan...
 4. 23:18 NTT SYSTEM S.A. - Uchwała Zarządu NTT System S.A. w sprawie nabycia akcji własnych (1/2012)
 5. 22:05 Agencja Fitch nie obniży ratingu Francji; kurs euro w górę
 6. 21:03 LEGAL STREAM S.A. - Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji (2/2012)
 7. 21:03 LUBAWA - Korekta raportu bieżącego nr 02/2012 w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w...
 8. 20:48 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (7/2012)
 9. 20:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 10 stycznia, 20.00
 10. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 10 stycznia, 20.00
 11. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 10 stycznia, 20.00
 12. 20:20 W grudniu na rynku mieszkań używanych więcej zakupów i ceny w górę
 13. 20:18 BNP PARIBAS PL - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (2/2012)
 14. 19:48 PBG - Zawarcie aneksu do umowy o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. (3/2012)
 15. 19:45 Badanie: przedsiębiorcy skarżą się na współpracę z bankami
 16. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 17. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 18. 19:18 HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie aneksu do umowy o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej...
 19. 19:11 Europa gotowa na brak dostaw irańskiej ropy
 20. 19:03 ENERGOPLD - Przystąpienie przez Energomontaż ? Południe S.A. do umowy o linię kredytową zawartą p...
 21. 19:00 Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru granic
 22. 18:48 ZASTAL SA - Zmiana biegłego rewidenta (3/2012)
 23. 18:40 Europa gotowa na brak dostaw irańskiej ropy
 24. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 25. 18:35 Prezydencja duńska z rezerwą o podatku od transakcji finansowych
 26. 18:33 MCI - wykup obligacji serii D (9/2012)
 27. 18:33 PTI S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych (4/2012)
 28. 18:33 TESGAS S.A. - Uchwalenie przez Radę Nadzorczą TESGAS S.A. tekstu jednolitego Statutu Spółki (1/2012)
 29. 18:33 ALTERCO - Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej (6/2012)
 30. 18:23 Marek Wadowski zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa JSW
 31. 18:23 MCI wstępnie szacuje skonsolidowany zysk netto za '11 na 15 mln zł
 32. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 33. 18:18 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (9/2012)
 34. 18:18 DTP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 6 lutego...
 35. 18:10 Ośrodek narciarski w Beskidach idzie pod młotek
 36. 18:08 Transakcje pakietowe
 37. 18:08 CIR: Obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 38. 18:08 Punkt po punkcie: Prezes Azotów Tarnów o wynikach za 4 kw, perspektywach na 2012, dywidendzie itd.
 39. 18:08 PKO BP udostępni jednemu z klientów śróddzienny limit debetowy do kwoty 2,08 mld zł
 40. 18:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (6/2012)
 41. 18:03 ALTERCO - Powołanie członka zarządu (5/2012)
 42. 18:03 AQUA - Informacja o zawarciu umowy - znaczne pakiety akcji (1/2012)
 43. 18:03 POLSKIE JADŁO S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku przez Pol...
 44. 18:00 Projekt zmian w ustawie emerytalnej mundurowych - w konsultacjach
 45. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 10.01.2012
 46. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 47. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2138,06 pkt (0,53%)
 48. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 49. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,35 proc. z 4,40 proc. - NBP
 50. 17:53 Sąd ogłosił upadłość Advadisu z możliwością zawarcia układu (opis)
 51. 17:48 CCI - TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2012 R (1/2012)
 52. 17:48 TUP - Podpisanie listu intencyjnego przez Forest Hill sp. z o.o. (2/2012)
 53. 17:48 MCI - Szacunek wyniku finansowego MCI Management S.A. za 2011 r. (8/2012)
 54. 17:48 ALTERCO - Rezygnacja członka zarządu (4/2012)
 55. 17:48 JSW S.A. - Rezygnacja osoby zarządzającej (2/2012)
 56. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 57. 17:38 Sąd ogłosił upadłość Advadisu z możliwością zawarcia układu
 58. 17:38 AXA OFE informuje
 59. 17:38 PZU OFE półroczna struktura aktywów
 60. 17:33 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży (7/2012)
 61. 17:28 Włochy mogą stracić rating A+
 62. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 10 stycznia, 17.00
 63. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 10 stycznia, 17.00
 64. 17:23 Polska sprzedała euroobligacje zapadające w '17 za 750 mln EUR - źródło
 65. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 10 stycznia, 17.00
 66. 17:18 PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie umowy z jednym z klientów PKO Banku Polskiego S.A. (2/2012)
 67. 17:18 ASBISc - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku oraz informacja o przekazywaniu rapor...
 68. 17:18 ADVADIS S.A. - Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu (1/2012)
 69. 17:18 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Sprzedaż praw poboru przez Prezesa Zarządu (1/2012)
 70. 17:10 KE w środę przedstawi ocenę polskiego budżetu na 2012 r.
 71. 17:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 72. 17:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 73. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 09.01.2012
 74. 17:08 Fundusz sekurytyzacyjny PRESCO kupił od PKO BP pakiet wierzytelności za 13,3 mln zł
 75. 17:08 Fortum pod koniec I kw. chce otrzymać oferty wiążące w przetargu na turbinę i kocioł dla Zabrza
 76. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 09.01.2012
 77. 17:04 Francja zostaje z AAA
 78. 17:03 GOADVISERS S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans...
 79. 17:03 MENNICA - Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (3/2012)
 80. 17:03 POLMED S.A. - Zawarcie porozumienia trójstronnego co do przejęcia praw i obowiązków wynikających ...
 81. 17:03 GOADVISERS S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów (3/2012)
 82. 17:03 ALCHEMIA - Zawiadomienia od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (6/2012)
 83. 16:59 Niespodziewana szarża byków
 84. 16:53 Pierwsze pozytywne skutki dla budżetu zmian w emeryturach mundurowych przyjdą w 2028 roku - OSR
 85. 16:48 GOADVISERS S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finans...
 86. 16:48 GANT - Nabycie akcji własnych w celu umorzenia. (6/2012)
 87. 16:38 Na najbliższych sesjach na rynku walutowym i długu utrzyma się pozytywny sentyment (opis)
 88. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 90. 16:33 WIKANA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (2/2012)
 91. 16:33 PELION - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (6/2012)
 92. 16:33 UniCredit - Notification received from the obliged person (7/2012)
 93. 16:33 PELION - Skup akcji własnych (7/2012)
 94. 16:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 95. 16:33 LENTEX - Nabycie akcji własnych (9/2012)
 96. 16:33 WANDALEX - Odwołanie prokurenta (1/2012)
 97. 16:33 MUZA - Skup akcji własnych w celu umorzenia (6/2012)
 98. 16:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (3/2012)
 100. 16:18 BRE - Umowy BRE Banku z jedną ze spółek zależnych (3/2012)
 101. 16:18 MEDIAN POLSKA S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2012)
 102. 16:18 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawarcie znaczącej umowy zakupu wierzytelności (3/2012)
 103. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (3/2012)
 104. 16:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki D&D SA
 105. 16:08 ING OFE informuje
 106. 16:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 16:05 Przybywa emerytów notowanych w KRD
 109. 16:03 KRAKCHEMIA S.A. - WYKAZ WSZYSTKICH RAPORTÓW ZA ROK 2011. (1/2012)
 110. 16:03 AMICA - Realizacja Programu Wykupu Akcji Własnych w okresie od dnia 29 grudnia 2011 roku do dni...
 111. 16:00 Kredyty przez internet nie do końca rzetelne
 112. 16:00 Ekonomiści: polskie PKB wzrośnie o 2-3 proc. w 2012 r.
 113. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 114. 15:48 COGNOR S.A. - Powołanie osoby zarządzajacej (1/2012)
 115. 15:48 LENTEX - Opłacenie przez EBOR emisji akcji serii G (8/2012)
 116. 15:48 EUROMARK POLSKA S.A. - Wyniki sprzedaży osiągnięte w grudniu 2011 roku (1/2012)
 117. 15:48 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Otwarcie przez sąd likwidacji spółki pośrednio zależnej od TAURON Po...
 118. 15:48 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (9/2012)
 119. 15:48 EUROSNACK S.A. - Transakcje Członków Rady Nadzorczej na papierach wartościowych Eurosnack S.A. (1...
 120. 15:45 Gaz-System i TGE współpracują, by stworzyć giełdowy rynek gazu w Polsce
 121. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 7651,00 USD za tonę
 122. 15:35 Firma PGNiG Technologie chce osiągnąć w tym roku 500 mln zł przychodów
 123. 15:34 Nigdy nie ufaj bankom na słowo
 124. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Banku SA (3/2012)
 125. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w Banku PKO BP SA (4/2012)
 126. 15:33 RELPOL - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. (3/2012)
 127. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 128. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 129. 15:23 W czwartek 12.01 MF zaoferuje obligacje IZ0816/PS1016/WS0429 za 1,5-3,5 mld zł
 130. 15:23 W ostatnim tygodniu 2011 r. drożała m.in. kukurydza, jęczmień i wołowina - ARR
 131. 15:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 132. 15:23 Mediana prognoz ekonomistów ankietowanych przez NBP wskazuje na spadek wzrostu PKB w '12 do 3,1
 133. 15:18 TRAVELPLANET - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku przez Travelpla...
 134. 15:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 15:03 TELFORCEONE S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (1/2012)
 136. 15:03 BERLING S.A. - Uzupełnienie raportu 24/2011 o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej M...
 137. 14:53 DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" Westa Isic, cena docelowa 5,4 zł
 138. 14:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 14:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 14:53 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 141. 14:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 142. 14:53 Millennium DM rekomenduje "kupuj" Echo Investment i GTC
 143. 14:48 NOVITA - Wyniki sprzedaży za miesiąc grudzień 2011 r. oraz za 2011 rok (2/12)
 144. 14:48 YAWAL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (5/2012)
 145. 14:38 Mediana prognoz analityków ankietowanych przez NBP wskazuje na spadek inflacji do 3,4 proc. w '12
 146. 14:38 Mediana prognoz ekonomistów ankietowanych przez NBP wskazuje na spadek wzrostu PKB w '12 do 3,1
 147. 14:38 POLSAT OFE półroczna struktura aktywów
 148. 14:38 Ile zarabia najlepiej opłacany prezes?
 149. 14:33 ATLANTAPL - Wstępne przychody Spółki w 2011 roku. (1/2012)
 150. 14:33 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (3/2012)
 151. 14:33 YAWAL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% udziału w ogólnej liczbie głos...
 152. 14:33 DREWEX S.A. - Uprawomocnienie się postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości Emitenta. (1/2012)
 153. 14:23 UOKIK: pożyczka przez internet (komunikat)
 154. 14:23 WARTA OFE półroczna struktura aktywów
 155. 14:20 Eksperci: metropolie motorem rozwoju; muszą dobrze wydać środki UE
 156. 14:18 MOL - MOL Romania appeals against the decision of the Romanian Competition Council (2/2012)
 157. 14:18 SONEL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (2/2012)
 158. 14:18 CEZ, a.s. - ČEZ ogłosił ofertę odkupienia wydanych euroobligacji (1/2012)
 159. 14:17 30 pięter w 15 dni
 160. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 161. 14:08 Komunikat ze 146. posiedzenia KNF
 162. 14:08 PGNiG Technologie z grupy PGNiG planuje na ten rok 500 mln zł przychodów
 163. 14:03 CEZ, a.s. - ČEZ has launched a tender offer for its outstanding Euro-denominated bonds (1/2012)
 164. 14:03 M.W. TRADE - Zawarcie znaczącej umowy (3/2012)
 165. 14:03 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Financial information calendar 2012 (1/2012)
 166. 14:03 SONEL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (1/2012)
 167. 14:03 PRAGMA INKASO S.A. - Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku (5/2012)
 168. 14:03 INTROL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r. (1/2012)
 169. 14:03 AMBRA - Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku obrotowym 2010/2011 (2/2012)
 170. 14:03 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Nabycie akcji Chemoservis-Dwory SA przez osobę zarządzającą (2/2012)
 171. 14:03 YAWAL S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (2/2012)
 172. 14:03 YAWAL S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez YAWAL S.A. w 2011 r. (3...
 173. 14:03 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (3/2012)
 174. 14:03 INTROL S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. (2/2012)
 175. 13:57 Co firmy obiecują zwalnianym pracownikom?
 176. 13:56 Szwajcaria i reszta świata…
 177. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 178. 13:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 179. 13:38 Indeks cen mieszkań wzrósł w XII o 0,13 proc. - Open Finance, Home Broker
 180. 13:38 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 181. 13:38 PEKAO OFE miesięczna struktura aktywów - korekta
 182. 13:38 Wpływy z akcyzy od wyrobów spirytusowych po III kw. '11 wzrosły rdr o 0,77 proc. - MF
 183. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE półroczna struktura aktywów
 184. 13:35 Pszczelarze: przez ciepłą zimę miodu może być mniej i zdrożeje
 185. 13:32 4FUN MEDIA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji 4fun Media S.A. (1/2012)
 186. 13:30 Dłużników mniej, zadłużenie rośnie
 187. 13:29 Szef: nigdy już nie dam pracownikowi stałej umowy!
 188. 13:23 Komunikacja interpersonalna w firmie. Udobruchaj szefa
 189. 13:08 MSW: ponad 570 wniosków o abolicję (komunikat)
 190. 13:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki TRUST SA
 191. 13:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 192. 13:08 MaxCom planuje debiut na NewConnect na przełomie maja i czerwca 2012 r.
 193. 13:08 Aegon OFE półroczna struktura aktywów
 194. 13:08 W XII mdm spadły ceny w 5 grupach towarowych; w 6 bez zmian, w żadnej nie wzrosły - PSB
 195. 12:53 Polska sprzedaje 5-letnie euroobligacje (aktl.)
 196. 12:53 ABW ws. śledztwa dotyczącego korupcji w Ministerstwie Środowiska (komunikat)
 197. 12:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 198. 12:50 Najdziwniejsze pytania rekrutacyjne 2011 r.
 199. 12:48 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (3/2012)
 200. 12:48 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (8/2012)
 201. 12:43 Wirtualne niebo w... biurze
 202. 12:38 Polska sprzedaje 5-letnie euroobligacje
 203. 12:33 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną od P.R.E.S.C.O...
 204. 12:23 Getin Noble Bank w ciągu roku sprzedał kredyty dla deweloperów za ponad 1 mld zł
 205. 12:23 Nigeria sparaliżowana przez strajk generalny
 206. 12:18 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczacej umowy. (4/2012)
 207. 12:10 7 zatrzymanych ws. korupcji przy koncesjach na gaz łupkowy
 208. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 209. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 6/A/NBP/2012
 210. 12:08 NORDEA PTE SA informuje
 211. 11:55 Umowy śmieciowe - mają swoją dobrą stronę. Jaką?
 212. 11:50 Rząd Danii chce wdrożyć pakt fiskalny, a nie tylko go podpisać
 213. 11:48 IMPEXMET - Ustanowienie zastawu rejestrowego (2/2012)
 214. 11:38 Suma zaległych płatności Polaków w '11 wzrosła o 42 proc. rdr do 35,48 mld zł - InfoDług
 215. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 216. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 217. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 218. 11:33 MCI CAPITAL TFI SA - Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych (7/2012)
 219. 11:33 ED INVEST S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)
 220. 11:33 LUBAWA - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (2/2012)
 221. 11:33 MNI - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. (7/2012)
 222. 11:18 ERBUD S.A. - Zakup akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej (2/...
 223. 11:10 "Szukam pracy" jak długo nam to zajmuje?
 224. 11:08 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 225. 11:08 MSP ustaliło cenę jednej akcji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach na 2.536
 226. 11:08 Rejestracja nowych aut użytkowych w XII spadła o 29,9 proc. rdr - PZPM
 227. 11:03 OPEN FINANCE S.A. - WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA (4/2012)
 228. 11:03 HYPERION S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. (3/2012)
 229. 11:03 PATENTUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy (3/2012)
 230. 11:00 Cena jednej akcji rynku hurtowego w Broniszach - 2536 zł
 231. 11:00 Wielka Brytania: bezrobocie wzrosło przez imigrantów?
 232. 10:53 OFE POCZTYLION informuje
 233. 10:53 Urlop ojcowski dla żołnierza
 234. 10:50 Niemiecki przetarg z ujemnym oprocentowaniem
 235. 10:42 Weź udział w badaniu i wygraj stypendium!
 236. 10:38 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki PGS SOFTWARE SA
 237. 10:38 MSW: wylicytuj pióro podarowane przez ministra Cichockiego (komunikat)
 238. 10:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki ZPM HENRYK KANIA SA
 239. 10:38 GPW: Animator Rynku dla obligacji
 240. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na II - 112,84-112,86 USD za baryłkę
 241. 10:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki BROAD GATE SA
 242. 10:38 Marian Kostempski odwołany z funkcji prezesa Kopeksu
 243. 10:34 Na giełdach byki łapią oddech, oby nie było kolejnej zadyszki
 244. 10:33 RYBNIK - Przekazanie raportu rocznego za 2011 r. (1/2012)
 245. 10:33 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (2/2012)
 246. 10:29 Życie z zasiłków się opłaca
 247. 10:23 Cena maksymalna arkusza blachy w ciągu roku spadła o 1,4 proc. - PUDS
 248. 10:23 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 25.247,82 mln zł - NBP
 249. 10:18 MIT - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. (7/2012)
 250. 10:18 JHM DEVELOPMENT S.A. - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. (2/2012)
 251. 10:11 Związkowcy konsultują zwolnienia pracowników Coca-Coli
 252. 10:08 Główne rynki światowe decydują o sentymencie na FX, FI czeka na decyzję RPP
 253. 10:08 OFE POCZTYLION informuje
 254. 10:03 KOPEX S.A. - Odwołanie osoby zarządzającej - Prezesa Zarządu Spółki. (2/2012)
 255. 10:03 JHM DEVELOPMENT S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach JHM DEVELOPMENT S.A przesłane prze...
 256. 10:01 Ile zarabia pomoc domowa?
 257. 09:50 Więcej kredytów w Stanach
 258. 09:49 Spotkania polityków w centrum uwagi
 259. 09:48 STALPRODUKT - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (1/2012)
 260. 09:44 Podcinająca skrzydła słabość naszego rynku
 261. 09:38 Pracują 200 godzin w miesiącu, czasem napiwki wynoszą tylko 50 groszy
 262. 09:38 Złoty korzysta na polepszeniu się nastrojów na rynkach regionalnych i globalnych.
 263. 09:38 Deutsche Bank podwyższył rekomendację dla JSW do "trzymaj" (opis)
 264. 09:36 Staczamy się
 265. 09:33 LST CAPITAL S.A. - Transakcje na akcjach LST CAPITAL S.A. dokonane przez Członka Rady Nadzorczej ...
 266. 09:33 MIRBUD S.A. - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. (3/2012)
 267. 09:31 Jak Europa doi swoich obywateli
 268. 09:29 PZU ze starym odnowionym logo
 269. 09:25 Informacje ze spółek
 270. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 271. 09:23 Prezes URE ma już wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji w sprawie taryfy dla PGNiG
 272. 09:23 Deutsche Bank umieścił akcje Bogdanki na liście "top pick" i podwyższył cenę docelową do 135 zł
 273. 09:22 Nerwowość w Europie narasta
 274. 09:18 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 275. 09:18 UNIMA 2000 S.A - Nabycie akcji własnych (1/2012)
 276. 09:15 Nasze zarobki gonią zachodnioeuropejskie
 277. 09:12 Z pracą najgorzej od ośmiu lat
 278. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2140,68 pkt (+0,66%)
 279. 09:08 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 280. 09:08 Deutsche Bank podwyższył rekomendację dla JSW do "trzymaj"
 281. 09:03 USA za punktem krytycznym. Możliwe zwyżki w Europie
 282. 09:03 PLAZA CENTERS N.V. - PLAZA CENTERS N.V. ANNOUNCES REPORTING DATES FOR 2012 (1/2012)
 283. 09:03 RAFAMET - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o...
 284. 09:03 ABS INVESTMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (1/2012)
 285. 08:58 „Merkozy” giełdom nie pomógł
 286. 08:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki MIRACULUM SA
 287. 08:53 GPW: uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex o akcje spółki IMS
 288. 08:53 We wtorek możliwe lekkie wzrosty na otwarciu, potem niewykluczone spadki (opinia)
 289. 08:53 MSW: spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych (komunikat)
 290. 08:53 POLSAT OFE informuje
 291. 08:49 Chwiejne podstawy poprawy nastrojów
 292. 08:48 LW BOGDANKA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 wraz z oświadczen...
 293. 08:48 VARIANT S.A. - Publikacja obrotów wypracowanych przez VARIANT S.A. w grudniu 2011 roku. (1/2012)
 294. 08:31 Ofensywa podaży trwa
 295. 08:24 Nieudana próba wykreowania ruchu kontrującego
 296. 08:23 ING rekomenduje "sprzedaj" Astartę, cena docelowa 45 zł
 297. 08:23 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 298. 08:23 Polskie banki rosną w siłę
 299. 08:08 Formuła jednej ceny pomaga stabilności cen obligacji na rynku wtórnym - Marczak, MF
 300. 08:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - TEST (1/1)
 301. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 10 stycznia
 302. 07:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 303. 07:53 Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
 304. 07:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 5.01.2012
 305. 07:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 306. 07:24 Szokujące informacje z Węgier. Jest coraz gorzej
 307. 07:19 Akcyza zatrzymała handel węglem
 308. 07:11 Żołnierz też będzie mógł wziąć urlop ojcowski
 309. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 10 I - 31 I
 310. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 10.01 - 14.11.2012
 311. 07:01 Możliwy poślizg w łupkach
 312. 06:50 Z pracą najgorzej od ośmiu lat
 313. 06:46 Nasze zarobki gonią zachodnioeuropejskie
 314. 06:41 Prezydent rozdał urzędnikom 4 miliony
 315. 05:10 Wkrótce 5,80 zł za diesla
 316. 04:10 Odchudzanie deficytu
 317. 03:55 Drenowanie kieszeni rolników
 318. 03:30 AmRest w tym roku wejdzie do czterech krajów
 319. 02:40 Polskie mięso w chińskiej zupie
 320. 02:15 Wielka ucieczka z darmowej A2
 321. 01:13 Emeryci tracą. Czarne chmury nad OFE