Trwa ładowanie...
d3keb4e

Artykuły z dnia: 2012.03.02 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 PAGED - Opinia Zarządu Spółki w związku z projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z...
 2. 23:18 DOBRA NASZA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA (2/2012)
 3. 22:48 FUTURIS S.A. - Zmiany w strukturze akcjonariatu (5/2012)
 4. 22:25 ZAiKS nie zgadza się z wyrokiem sądu, że zawarł zmowę cenową
 5. 21:54 Dług Skarbu Państwa w grudniu 2011 r. wyniósł 771 mld 130,6 mln zł
 6. 21:54 W UE kobiety zarabiają średnio 16,4 proc. mniej niż mężczyźni
 7. 21:54 W przyszłym tygodniu złoty ma szansę się umocnić
 8. 21:54 Premier Ukrainy: Gazprom proponuje nam 10-procentową zniżkę na gaz
 9. 21:54 Tusk: Sejm rozstrzygnie o trybie ratyfikacji paktu fiskalnego
 10. 21:53 Synthos chce wypłacić 0,23 zł dywidendy na akcję
 11. 21:38 MSZ w sprawie ciała Marie Colvin (komunikat)
 12. 21:18 AC S.A. - Wykaz informacji przekazanych przez AC S.A. do publicznej wiadomości w 2011 roku (9/2012)
 13. 20:48 HEFAL SERWIS S.A. - Zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych akcji oraz zmianie liczby głosów n...
 14. 20:48 HEFAL SERWIS S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji i zmianie liczby głosów na Wa...
 15. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 2 marca, 20.15
 16. 20:38 Ratyfikacja paktu fiskalnego na podst. ratyfikacji ustawowej - Rostowski
 17. 20:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 2 marca, 20.15
 18. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 2 marca, 20.15
 19. 20:33 HYPERION S.A. - Realizacja Programu skupu akcji własnych w okresie od 27 lutego 2012 roku do 02 m...
 20. 20:33 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (50/2012)
 21. 20:33 SYNTHOS - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. na dzień 28 marca 2012 roku (10/...
 22. 20:03 SYNTHOS - Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy (9/2012)
 23. 20:03 SYNTHOS - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 24. 20:03 MEGARON S.A. - Dane sprzedaży Megaron S.A za luty 2012 roku oraz przychody ze sprzedaży produktów...
 25. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 26. 19:48 SYNTHOS - Raport roczny R 2011
 27. 19:38 GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki BUDOSTAL-5 SA
 28. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 29. 19:19 9 wykonawców A1 i A2 bez programu usunięcia szczelin
 30. 19:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (52/2012)
 31. 19:08 Ambasada RP w Madrycie: interwencja ws. "polskiego obozu koncentracyjnego" (komunikat)
 32. 19:03 FON - Zmiana publikacji sprawozdania rocznego (4/2012)
 33. 19:03 EUROTEL S.A. - Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej. (8/2012)
 34. 19:03 ABM SOLID S.A. - Informacja od Spółki zależnej od emitenta. (20/2012)
 35. 19:03 FON - Zmiany w Zarządzie Emitenta (3/2012)
 36. 18:48 ELKOP - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w ...
 37. 18:48 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opó...
 38. 18:48 ELKOP - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (14/2012)
 39. 18:46 Bezruch na parkiecie
 40. 18:38 GPW: Komunikat - PGE
 41. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 42. 18:38 Transakcje pakietowe
 43. 18:33 MISPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (8/2012)
 44. 18:33 PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (24/2012)
 45. 18:33 FERRUM - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości. (51/2012)
 46. 18:33 ELKOP - Uchwały podjęte na NZW w dniu 01.03.2012r. (12/2012)
 47. 18:28 Tydzień skromnych zmian
 48. 18:23 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 49. 18:18 STARK DEVELOPMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walny...
 50. 18:18 ALTERCO - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Alterco S.A., w ramach emisji 2...
 51. 18:18 SEKO S.A. - Treść projektów uchwał NWZ SEKO S.A. zwołanego na 29 marca 2012 r. (7/2012)
 52. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 2.03.2012
 53. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 54. 18:03 ALTERCO - Przyjęcie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz objęcie akcji serii H (...
 55. 18:03 INGBSK - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 56. 18:03 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komentarz do Wyceny Aktywów Netto na Certyfikat Inwesty...
 57. 18:03 SEKO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 29 marca 2012 r. (6/2012)
 58. 18:03 CENTROZAP S.A. - Zwołanie NWZ Centrozap SA, porządek obrad i projekty uchwał (16/2012)
 59. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 60. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2325,26 pkt (0,19%)
 61. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 62. 17:53 GPW: uchylenie Uchwały Nr 141/2008
 63. 17:53 GPW: określenie daty rozpoczęcia działania na giełdzie przez spółkę Fio Banka, a.s.
 64. 17:53 Banki przedłużyły okres zawieszenia działań egzekucyjnych wobec spółki zależnej Trakcji-Tiltry
 65. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,37 proc. z 4,50 proc. - NBP
 66. 17:48 BRE - Decyzja Zarządu BRE Banku SA, zaakceptowana przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA, w sprawie ni...
 67. 17:48 INGBSK - Raport roczny R 2011
 68. 17:48 BRE - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 69. 17:48 BETACOM - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Betacom S.A. (5/...
 70. 17:48 BRE - Raport roczny R 2011
 71. 17:48 BRE - Powołanie nowego Członka Zarządu BRE Banku SA (12/2012)
 72. 17:48 BRE - XXV ZWZ BRE Banku SA - projekty uchwał (15/2012)
 73. 17:48 BRE - Zwołanie XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA (14/2012)
 74. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 75. 17:36 LTRO i włoska euforia
 76. 17:33 LEGAL STREAM S.A. - Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji (9/2012)
 77. 17:26 Mocny spadek eurodolara
 78. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 2 marca, 17.00
 79. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 2 marca, 17.00
 80. 17:23 Sąd ogłosił upadłość Budostalu-5 z możliwością zawarcia układu
 81. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 2 marca, 17.00
 82. 17:18 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (19/2012)
 83. 17:18 LEGAL STREAM S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (8/2012)
 84. 17:18 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o przedłużeniu umowy dotyczącej zawieszenia działań egzekucyjnyc...
 85. 17:12 Giełdy szukają kierunku
 86. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 87. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 01.03.2012
 88. 17:03 COMPERIA.PL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comperia....
 89. 17:03 C&C ENERGY SA - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 33% ogólnej liczby głosów (...
 90. 17:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Informacja o powzięciu przez Zarząd Emitenta uchwały w przedmioci...
 91. 16:53 GPW: określenie daty rozpoczęcia i zakresu działania na NewConnect przez XELION. DORADCY FINANSOWI
 92. 16:53 GPW: określenie daty rozpoczęcia i zakresu działania na Catalyst przez XELION. DORADCY FINANSOWI
 93. 16:53 GPW: określenie daty rozpoczęcia działania na giełdzie przez spółkę XELION. DORADCY FINANSOWI
 94. 16:53 Po weekendzie złoty w przedziale 4,08-4,15/EUR (opis)
 95. 16:48 IDEA TFI SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (7/2012)
 96. 16:48 TPSA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. (29/2012)
 97. 16:48 SYGNITY - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. (11/2012)
 98. 16:48 TPSA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. (29/2012)
 99. 16:48 BUDOSTAL-5 S.A. - Doręczenie postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia ukł...
 100. 16:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 16:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 16:33 GTC - Informacja o zbyciu akcji GTC przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny i zmniejszeniu stanu pos...
 104. 16:33 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufn...
 105. 16:33 ORBIS - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. (5/2012)
 106. 16:33 MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej i zawarcie nowej umowy kredytowej (30/2012)
 107. 16:18 ORBIS - Znaczne pakiety akcji (4/2012)
 108. 16:18 OPTONET S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania z art.69 ustawy o ofercie p...
 109. 16:18 WADEX S.A. - Korekta prognozy wyniku finansowego (15/2012)
 110. 16:15 Zagraniczne urlopy premiera finansowali biznesmeni?
 111. 16:12 Warszawiak zarabia dwa razy więcej niż mieszkaniec Rzeszowa
 112. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 16:08 Cena miedzi na LME wzrosła do 8583,75 USD za tonę
 114. 16:08 Wyniki sesji - rynek jednolity
 115. 16:08 MS: Spotkanie ministrów sprawiedliwości Polski i Węgier (komunikat)
 116. 16:08 Agencja Moody's przyznała ostateczne ratingi obligacjom Polkomtela
 117. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 119. 16:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 16:03 EUROHOLD BULGARIA AD - Interim Consolidated Financial Reports Q4'2011 (7/3)
 121. 16:03 ESPI TEST NAZWA PEŁNA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr /
 122. 16:03 GINO ROSSI S.A. - Udzielenie prokury. (18/2012)
 123. 15:48 PEKAES - Zawarcie porozumienia dotyczącego dalszej realizacji warunkowej umowy sprzedaży akcji sp...
 124. 15:48 AITON CALDWELL S.A. - Nabycie akcji Aiton Caldwell S.A. (5/2012)
 125. 15:48 GINO ROSSI S.A. - Aneks do umowy znaczącej. (17/2012)
 126. 15:38 Comarch chce, by od '12 sprzedaż zagraniczna stanowiła ponad 50 proc. całości przychodów
 127. 15:34 Projekt ustawy dot. większościowego pakietu Lotosu - do komisji
 128. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 129. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Banku SA (41/2012)
 130. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (40/2012)
 131. 15:33 ADVADIS S.A. - Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Advadis S.A. w upadłości...
 132. 15:33 ADVADIS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Advadis S.A. w upadłości układowej (8...
 133. 15:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - WYKAZ INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTA DO ...
 134. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 135. 15:23 MG: łatwiejszy dostęp do prac legislacyjnych MG (komunikat)
 136. 15:23 MSP przedłużyło Wasko wyłączność negocjacyjną ws. prywatyzacji COIG do 6 IV
 137. 15:23 Oferta konsorcjum Pol-Aquy o wartości 525,69 mln zł wybrana w przetargu PKP PLK dot. linii kolejowej
 138. 15:23 Robert Kozłowski nowym wiceprezesem JSW ds. ekonomicznych
 139. 15:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 140. 15:23 Work Service podwyższył cenę maksymalną akcji do 7,5 zł; DM IDM SA zobowiązał się objąć do 5 mln
 141. 15:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 142. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (39/2012)
 143. 15:18 EKO HOLDING S.A. - Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych (4/2012)
 144. 15:18 RAJDY4X4 S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziałów w liczbie głosów ogółem powyżej progu 33 1/3...
 145. 15:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 146. 15:08 PA Nova chce sprzedać Kauflandowi grunty z budynkami za ok. 38,2 mln zł netto
 147. 15:08 Notowania jednolite - drugi fixing
 148. 15:03 INTEGER.PL S.A. - Podpisanie listu intencyjnego. (17/2012)
 149. 15:03 WIND MOBILE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A. (2/2012)
 150. 15:03 ŚWIECIE - RB 7/2012 w sprawie powołania osób zarządzających emitenta. (7/2012)
 151. 15:03 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach ...
 152. 15:02 Kto najszybciej goni Europę? Polska liderem wzrostów? Sprawdziliśmy!
 153. 14:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 154. 14:53 Wartość kredytów w programie "Rodzina na swoim" w II '12 wyniosła ponad 421,6 mln zł
 155. 14:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 14:53 Dług Skarbu Państwa w XII spadł o o 10.980,2 mln zł mdm - MF
 157. 14:48 INTERCARS - Projekty uchwał na NWZA w dniu 29.03.2012 r. (6/2012)
 158. 14:48 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 159. 14:48 PROTEKTOR - Powołanie Członka Zarządu PROTEKTOR S.A. (3/2012)
 160. 14:48 WIKANA - Ustalenie tekstu jednolitego Statutu WIKANA S.A. (11/2012)
 161. 14:48 P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej. (13/2012)
 162. 14:48 INVISTA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu znacznego pakietu akcji Invista SA. (10/2012)
 163. 14:48 WIND MOBILE S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wind Mobile S.A. (2/2012)
 164. 14:48 INVISTA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej. (9/2012)
 165. 14:48 JSW S.A. - Powołanie Członka Zarządu JSW S.A. (17/2012)
 166. 14:48 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Wybór najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budow...
 167. 14:41 Impuls na zimno i słodko
 168. 14:38 Zadłużenie SP w PLN na koniec '11 stanowiło 68,0 proc. całości długu - MF
 169. 14:38 Obligacje rynkowe zapadające w '12 mają wartość 88,433 mld zł - MF
 170. 14:38 PGNiG przywróci pełne dostawy gazu do Polic i Orlenu od 5 marca
 171. 14:38 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ma poniżej 5 proc. Amrestu
 172. 14:38 Zapadalność długu zagranicznego w 2012 roku, wg stanu na koniec XII, wynosiła 3.807 mln euro - MF
 173. 14:38 Comarch nie wyklucza w 2012 r. kolejnych, mniejszych przejęć (opis)
 174. 14:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 175. 14:35 Markowe zmywanie
 176. 14:31 Przeskrobałeś w pracy? Jaką dostaniesz karę?
 177. 14:30 Tym razem będzie inaczej
 178. 14:23 W czekoladowej odsłonie
 179. 14:23 Dwie osoby zginęły w Możejkach w wyniku wypadku podczas remontu instalacji FCC
 180. 14:23 TVN chce wypłacić 7 maja specjalną dywidendę za '11 w wysokośći 0,1 zł na akcję
 181. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 182. 14:18 SCO-PAK S.A. - Nabycie akcji przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej Emitenta. (2/2012)
 183. 14:18 POLICE - Odwołanie ograniczenia dostaw gazu ziemnego (9/2012)
 184. 14:18 AMREST - RB 10/2012 Ujawnienie stanu posiadania ? BZ WBK TFI (10/2012)
 185. 14:18 INVISTA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej. (8/2012)
 186. 14:02 Święta dobrze przyprawione
 187. 14:01 Angielski wymagany w ponad połowie ofert pracy
 188. 13:55 Dolar nadal zyskuje, ale krótka korekta wciąż możliwa
 189. 13:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 190. 13:53 Poszukiwanie gazu z łupków bezpieczne dla środowiska, gdy prowadzone jest zgodnie z prawem - PIG
 191. 13:48 OPONEO.PL S.A. - Zawiadomienie korygujące stan posiadania akcji OPONEO.PL S.A. przez osobę zobowi...
 192. 13:48 INTERCARS - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (5/2012)
 193. 13:48 TVN - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. (10/2012)
 194. 13:48 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (49/2012)
 195. 13:38 GPW: zmiana standardu dla opcji na WIG20
 196. 13:38 MSW: minister w Sejmie o podwyżkach służb mundurowych (komunikat)
 197. 13:38 Comarch nie wyklucza w 2012 r. kolejnych, mniejszych przejęć
 198. 13:38 GPW: zmiana standardu opcji na indeks WIG20
 199. 13:38 ING OFE informuje
 200. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 201. 13:36 DOM LEKARSKI S.A. - Zakup akcji przez Prezesa Zarządu (1/2012)
 202. 13:36 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (16/2012)
 203. 13:36 MUZA - Skup akcji własnych w celu umorzenia - nabycie akcji od Domu Maklerskiego (13/2012)
 204. 13:36 QUERCUS TFI S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2012 r. (9/...
 205. 13:36 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (15/2012)
 206. 13:36 INVESTOR FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (16/2012)
 207. 13:36 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komunikat Aktualizacyjny nr 12 z dnia 2 marca 2012 r. d...
 208. 13:35 Kopahaus S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień ...
 209. 13:35 Sejm odrzucił projekt ustawy o zniżkach na przejazdy dla studentów i uczniów
 210. 13:33 Lekarze nie mają gdzie się szkolić
 211. 13:23 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 82,4 mld zł
 212. 13:23 Seco/Warwick prowadzi rozmowy w Brazylii i Rosji, chce je zakończyć w ciągu 6 miesięcy
 213. 13:23 Aktywa Quercus TFI wzrosły na koniec lutego 2012 r. do 1,521 mld zł
 214. 13:13 Czy niedziela powinna być dniem wolnym od pracy?
 215. 13:08 Progres Investment planuje przeniesienie na rynek regulowany GPW w czerwcu
 216. 13:08 Marvipol sprzedał w lutym 38 mieszkań netto
 217. 13:08 Dom Development liczy w '12 na wyższy zysk rdr (opis)
 218. 13:01 Młodzi przedsiębiorcy w Polsce
 219. 12:54 Spokojny koniec udanego tygodnia
 220. 12:50 HERKULES S.A. - Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 rok...
 221. 12:50 POLIMEX-MOSTOSTAL - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki ...
 222. 12:50 AB S.A. - Korekta SA-P 2011 plik ze sprawozdaniem finansowym (6/2012)
 223. 12:50 INTERSPORT S.A. - Przychody za luty (8/2012)
 224. 12:50 Tendencja wzrostowa kontynuowana
 225. 12:44 Grecja znów da o sobie znać?
 226. 12:35 Orban: Bruksela nie odbierze nam nawet centa z funduszy spójności UE
 227. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 44/A/NBP/2012
 228. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 229. 12:23 Pod koniec lutego taniały zboża, olej, mleko i drób - ZSRIR (tabela)
 230. 12:23 Seco/Warwich planuje utrzymanie dynamiki przychodów i poziomu marż w 2012
 231. 12:23 PKO BP BANKOWY PTE SA informuje
 232. 12:23 Seco/Warwick uzależnia wysokość dywidendy od potrzeb inwestycyjnych
 233. 12:23 Aktywa OFE wzrosły w lutym o 1,7 mld zł do 234,8 mld zł - Analizy Online
 234. 12:18 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (19...
 235. 12:18 RADPOL S.A. - Informacja o złożeniu oświadczeń o ustanowieniu hipotek (18/2012)
 236. 12:18 RADPOL S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (19/2012)
 237. 12:03 INTAKUS S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej. (5/2012)
 238. 12:03 MUZA - Skup akcji własnych w celu umorzenia (12/2012)
 239. 12:03 POZBUD T&R S.A. - Powierzenie wybranemu audytorowi badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowyc...
 240. 12:03 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (14/2012)
 241. 12:00 Pakt fiskalny ma wejść w życie 1 stycznia 2013 - wcześniej ratyfikacja
 242. 11:46 Te zawody będą dostępne dla wszystkich
 243. 11:45 Projekt OPZZ dot. emerytur trafi do komisji
 244. 11:45 MF nie podwyższy kilometrówek
 245. 11:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 7 gr
 246. 11:38 UOKiK: zgoda dla BP na przejęcie części mienia PPH KEW (komunikat)
 247. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 248. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 249. 11:38 Polskie zasoby gazu łupkowego są niższe niż amerykańskie szacunki, ale wydobycie wciąż opłacalne -
 250. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 251. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 252. 11:23 Dom Development liczy w '12 na wyższy zysk rdr
 253. 11:23 Dom Development przekaże w '12 powyżej 1800 mieszkań (opis)
 254. 11:23 Polskie zasoby gazu łupkowego są niższe niż amerykańskie szacunki, ale wydobycie wciąż opłacalne -
 255. 11:20 Sejm uchwalił ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin
 256. 11:15 Poszukiwania gazu łupkowego na Pomorzu nieszkodliwe dla środowiska
 257. 11:08 AmRest planuje otworzyć w '12 ok. 100 nowych restauracji
 258. 11:08 Dom Development przekaże w '12 powyżej 1800 mieszkań
 259. 10:53 GPW: NWAI Dom Maklerski animatorem obligacji spółki IMC IMPOMED CENTRUM
 260. 10:50 Chcą zamknąć sklepy w niedzielę
 261. 10:50 Deficyt budżetowy po lutym wyniósł ok. 16 mld zł
 262. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na IV - 125,84-125,86 USD za baryłkę
 263. 10:38 Sejm przyjął ustawę wprowadzającą opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra (opis)
 264. 10:38 Wzrost PKB w '12 może być wyższy niż założono w budżecie na '12 - Rada Gospodarcza
 265. 10:38 MSZ: 20 rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych z Białorusią (komunikat)
 266. 10:25 Wzrost PKB będzie wyższy niż zapisany w budżecie
 267. 10:23 Sejm przyjął ustawę wprowadzającą opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra
 268. 10:23 PLN się umacnia, stabilizacja na FI
 269. 10:23 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 27.275,32 mln zł - NBP
 270. 10:16 Kobiety do zwolnienia
 271. 10:08 POLSAT OFE korekta informacji
 272. 10:08 POLSAT OFE informuje
 273. 10:02 5 gr zysku na złotym w tydzień, redukowanie pozycji przed weekendem
 274. 09:53 Deficyt budżetowy po lutym wyniósł ok. 16,0 mld zł - Majszczyk, MF
 275. 09:53 W weekend 24-26.02 kina najwięcej zarobiły na filmie "Podróż na tajemniczą wyspę"
 276. 09:53 Liczba upadłości przedsiębiorstw w okresie I-II '12 wzrosła o 20 proc. rdr - Euler Hermes
 277. 09:48 WIELTON S.A. - Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2012 rok (12/2012)
 278. 09:48 STALEXPORT AUTOSTRADY - Wybór Deloitte Audyt Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania jed...
 279. 09:48 DTP S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA DTP ...
 280. 09:48 MCI - Informacja o akcjonariuszach posiadających więcej niż 5% głosów na NWZ MCI Management S.A. ...
 281. 09:45 25 krajów podpisało międzyrządowy pakt fiskalny
 282. 09:44 Zysk w wysokości 38 565 proc. To nie żart
 283. 09:41 Zagranica docenia złotego
 284. 09:33 ESKIMOS S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na WZA Spółki w dniu 27.02.2012 r....
 285. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 286. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 287. 09:23 Wskaźnik Rynku Pracy ponownie wzrósł, tym razem o 0,4 pkt - BIEC
 288. 09:23 NORDEA PTE SA informuje
 289. 09:20 W oczekiwaniu na dane
 290. 09:10 Informacje ze spółek
 291. 09:08 Na WGPW brakuje paliwa
 292. 09:08 Petrolinvest nabędzie dodatkowych 48 proc. akcji w Eco Energy 2010 SKA w zamian za swoje papiery
 293. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2316,97 pkt (-0,17%)
 294. 09:08 Oglądalność TVN w lutym 2012 roku spadła r/r do 13,8 proc. z 14,0 proc.
 295. 09:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 296. 09:08 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 297. 09:06 WIG20 trzeci raz na deskach
 298. 09:03 MAGELLAN S.A. - Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2011 rok (29/2012)
 299. 09:03 WESTA ISIC S.A. - Loans restructuring (25/2012)
 300. 09:01 Rynek ignoruje złe informacje
 301. 08:53 W IV kw. Dom Development miał 38,4 mln zł zysku wobec konsensusu 35,1 mln zł (opis)
 302. 08:53 Na GPW w piątek możliwa neutralna sesja (opinia)
 303. 08:53 PKW Afganistan: historyczne przekazanie broni (komunikat)
 304. 08:53 Zarzad Dom Development zarekomenduje 1,50 zł dywidendy na akcje za 2011 r.
 305. 08:45 Część operatorów turystycznych znalazła sposób na kryzys
 306. 08:38 Wyniki Dom Development w IV kw. 2011 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 307. 08:38 W IV kw. Dom Development miał 38,4 mln zł zysku wobec konsensusu 35,1 mln zł
 308. 08:35 Opóźniona reakcja na aukcję LTRO kontra ropa
 309. 08:35 Sprzedaż detaliczna w Niemczech w styczniu 2012 r. w dół
 310. 08:20 Chcą zamknąć sklepy w niedzielę
 311. 08:18 DOM DEVELOPMENT S.A. - Decyzja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy (10/2012)
 312. 08:18 DOM DEVELOPMENT S.A. - Raport roczny R 2011
 313. 08:18 DOM DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 314. 08:18 Powyżej wsparcia
 315. 08:12 Kolejna obrona wsparcia
 316. 08:08 Kalendarium rynku kapitałowego 2.03 - 14.11.2012
 317. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 2 marca
 318. 08:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2 III - 30 III
 319. 08:08 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 320. 08:08 NORDEA PTE SA informuje
 321. 08:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 322. 07:56 To przyszłość przemysłu spożywczego. Będziesz w szoku.
 323. 07:40 Kredyty hipoteczne w obcych walutach - coraz mniej dostępne
 324. 07:36 Rekordowe weekendy - co planują Polacy?
 325. 07:03 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (24/2012)
 326. 06:53 TVP ostro przepłaci za HD
 327. 06:45 Dioksyny w skażonej soli? To skrajna nieodpowiedzialność!
 328. 06:40 III filar dogorywa
 329. 06:14 Został wrobiony w zaniedbania skarbówki
 330. 05:40 Kobiety do zwolnienia
 331. 05:35 Taksówkarze uderzą w Euro 2012
 332. 04:35 Ponad 1 mld zł za grunty inwestycyjne
 333. 03:20 Społeczna odpowiedzialność? Nie znam, nie słyszałem