Trwa ładowanie...
d326prj
d326prj

Artykuły z dnia: 2012.03.01 - finanse.wp.pl

 1. 23:18 QUMAK-SEKOM S.A. - Aneks do umowy znaczącej (9/2012)
 2. 22:33 PETROLINVEST S.A. - Zawarcie umów nabycia akcji/udziałów w podmiotach sektora gazu łupkowego, poz...
 3. 22:33 PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (16/2012)
 4. 21:53 Krzysztof Kilian został nowym prezesem Polskiej Grupy Energetycznej
 5. 21:38 Tarnów wśród czterech firm dopuszczonych do ograniczonego badania sprzedawanego przez MSP Siarkopolu
 6. 21:33 CASH FLOW S.A. - Zawarcie ugody z Sigma Sp. z o. o. oraz P.Z.N.T.K. S. A. (9/2012)
 7. 21:18 AC S.A. - Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B i objęcie akcji serii B przez posiadaczy warr...
 8. 21:18 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu (8/2012)
 9. 21:18 CASH FLOW S.A. - Aktualizacja informacji dotyczących oddalenia powództwa w sprawie stwierdzenia n...
 10. 21:03 NOTORIA SERWIS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (26/2012)
 11. 20:53 Jacek Woźniewicz zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa Sfinksa
 12. 20:38 ING OFE ma ponad 5 proc. głosów na WZ Comp SA
 13. 20:33 SFINKS POLSKA S.A. - Złożenie rezygnacji przez Wiceprezesa Zarządu (8/2101)
 14. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 1 marca, 20.00
 15. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 1 marca, 20.00
 16. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 1 marca, 20.00
 17. 20:08 GPW: Dopuszczenie akcji spółki IPOPEMA SECURITIES
 18. 20:08 Spółka AC zamierza wypłacić 2,38 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 r.
 19. 20:08 GPW: Zawieszenie obrotu obligacjami spółki SCAN DEVELOPMENT
 20. 20:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 21. 19:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu certyfikatów DEUTSCHE BANK AG
 22. 19:53 GPW: Pierwsze notowanie obligacji spółki KRUK
 23. 19:53 GPW: Wprowadzenie do obrotu certyfikatów DEUTSCHE BANK AG
 24. 19:53 GPW: Dopuszczenie certyfikatów DEUTSCHE BANK AG
 25. 19:53 GPW: Dopuszczenie do obrotu certyfikatów DEUTSCHE BANK AG
 26. 19:53 GPW: Wprowadzenie certyfikatów DEUTSCHE BANK AG
 27. 19:53 GPW: Dopuszczenie do obrotu certyfikatów DEUTSCHE BANK AG
 28. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 29. 19:48 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nad...
 30. 19:48 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od ...
 31. 19:48 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundu...
 32. 19:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Announcement Investors Relations - 1.03.2012 (23/2012)
 33. 19:48 WILBO - Powołanie osoby zarządzającej (11/2012)
 34. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 35. 19:38 Fundusze zarządzane przez ING TFI mają mniej niż 5 proc. akcji ATM SA
 36. 19:38 GPW: Zmiana kwalifikacji sektorowej spółki CITYINTER
 37. 19:38 GPW: Uzupełnienie listy uczestników indeksu NCIndex
 38. 19:33 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 39. 19:33 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub n...
 40. 19:33 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadz...
 41. 19:33 RADPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (17/2012)
 42. 19:33 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na...
 43. 19:33 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundus...
 44. 19:33 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej...
 45. 19:33 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (7/2012)
 46. 19:33 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (...
 47. 19:33 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzoru...
 48. 19:33 COMP - Przekroczenie progu 5% udziału w głosach na WZA Spółki przez ING OFE (13/2012)
 49. 19:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 50. 19:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 51. 19:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 52. 19:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzoruj...
 53. 19:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub n...
 54. 19:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 55. 19:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub n...
 56. 19:08 Marża rafineryjna w lutym 2012 roku spadła do 2,4 USD na baryłce - PKN Orlen
 57. 19:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 58. 19:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 59. 19:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub n...
 60. 19:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 61. 19:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 62. 19:03 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej l...
 63. 19:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 64. 19:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub n...
 65. 19:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 66. 19:00 Juncker: Grecja spełniła wszystkie warunki, by otrzymać nową pomoc
 67. 18:53 Dywidenda z KGHM powinna być znacząco większa niż 3 mld zł - minister skarbu
 68. 18:50 Budzanowski: nie planujemy powrotu do prywatyzacji Grupy Lotos
 69. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 70. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub n...
 71. 18:48 UniCredit - BOND ISSUEcod. ISIN IT0004147945 (37/2012)
 72. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 73. 18:48 BOMI - Wzór formularza zapisu (26/2012)
 74. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 75. 18:48 IPOPEMA S.A. - Dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji serii C do obrotu giełdowego (5/2012)
 76. 18:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub n...
 77. 18:33 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr...
 78. 18:33 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (50/2012)
 79. 18:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 80. 18:33 ELKOP - Zmiana wysokości kapitału zakładowego. (11/2012)
 81. 18:33 MIRACULUM S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (11/2012)
 82. 18:33 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 83. 18:23 MSP nie planuje prywatyzacji Lotosu w latach 2012-2013
 84. 18:18 TOYA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
 85. 18:18 CALATRAVA CAPITAL SA - Zbycie akcji przez Członka Zarządu, obniżenie zaangażowania poniżej progu ...
 86. 18:18 TOYA S.A. - Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2011 roku (5/2012)
 87. 18:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - E-Star Q4 report (22/2012)
 88. 18:18 INVESTOR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 89. 18:18 ELKOP - Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F ...
 90. 18:08 Transakcje pakietowe
 91. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 92. 18:05 Europa w górę, w Warszawie słabo
 93. 18:03 MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A. (28/2012)
 94. 18:03 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (27/2012)
 95. 18:00 Tusk: Polska jest autentycznym liderem wzrostu w Europie
 96. 18:00 Tusk: Polska chce pomóc Węgrom w sprawie ostrej kary za deficyt
 97. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 1.03.2012
 98. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2320,89 pkt (0,16%)
 99. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 100. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 101. 17:53 GPW: DM PKO BP nie bdzie animatorem obligacji BBI ZENERIS NFI
 102. 17:53 MSZ ws. sesji Rady Praw Człowieka NZ (komunikat)
 103. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,50 proc. z 4,51 proc. - NBP
 104. 17:48 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 105. 17:48 ECHO - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez podmiot zależny (8/2012)
 106. 17:48 PKOBP (PKO BP SA) - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał...
 107. 17:38 Obroty sesyjne na głównym rynku GPW spadły w II o 8,8 proc., do 18 mld zł
 108. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 109. 17:38 JW Construction ma czas do 29 III na podjęcie decyzji w sprawie zakupu gruntu przy ul. Kasprzaka
 110. 17:33 TRITON - Zbycie aktywów przez spółkę zależną w wykonaniu umowy warunkowej (4/2012)
 111. 17:23 Stan realizacji reform z expose premiera
 112. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 1 marca, 17.00
 113. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 1 marca, 17.00
 114. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 1 marca, 17.00
 115. 17:21 Złoty zyskuje na wartości po publikacji danych o PKB w IV kw.
 116. 17:18 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - NIespełnienie się warunku dotyczącego zawarcia znaczącej umowy (...
 117. 17:18 OPTONET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zg...
 118. 17:18 ATM - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (11/2012)
 119. 17:18 Black Lion NFI - Niespełnienie się warunku umowy dotyczącej zbycia nieruchomości przy ulicy Kaspr...
 120. 17:15 Złoty się umacnia, osiągnął już poziom 4,10 do euro
 121. 17:08 Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
 122. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 29.02.2012
 123. 17:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 17:04 Chcesz zasiłek, sprzątaj psie kupy!
 125. 17:03 ŚWIECIE - RB 6/2012 w sprawie Stanowisko Zarządu Mondi Świecie S.A. dotyczące wezwania do zapisyw...
 126. 17:03 IMPEL - Podział Impel S.A. oraz zbycie aktywów o znacznej wartości (2/2012)
 127. 17:00 Pozew przeciwko IKEI ws. szpiegowania pracowników i klientów
 128. 16:53 MAC: polskie samorządy liderami wdrażania metody CAF w Europie (komunikat)
 129. 16:48 ATM - Zawarcie umowy znaczącej (10/2012)
 130. 16:48 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (18/2012)
 131. 16:48 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 132. 16:48 WILBO - Termin oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wilbo SA (9/...
 133. 16:48 WILBO - Projekty uchwał na NWZA Wilbo SA (10/2012)
 134. 16:45 Pozew przeciwko IKEI ws. szpiegowania pracowników i klientów
 135. 16:38 MAC ws. spotkania ministra Boniego z wojewodami (komunikat)
 136. 16:38 FX i FI się umacniają, PLN może przebić 4,10/EUR (opis)
 137. 16:38 ING OFE informuje
 138. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 16:38 Przychody Grupy LPP w lutym '12 wyniosły 173 mln zł, wzrost o 24 proc. r/r
 140. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 16:23 Wyniki AB w II kw. 2011/12 vs. konsensus PAP (popr.)
 142. 16:18 NG2 - Zmiana ustanowionej hipoteki (14/2012)
 143. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (28/2012)
 144. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (28/2012)
 145. 16:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (25/2...
 146. 16:18 LPP - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2012 roku (7/2012)
 147. 16:18 BRE - Otwarcie postępowań likwidacyjnych spółek zależnych od BRE Leasing Sp. z o.o. (11/2012)
 148. 16:18 AC S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A. (7/2012)
 149. 16:18 BZWBK - Decyzja ratingowa agencji Fitch dla Banku Zachodniego WBK S.A. (4/2012)
 150. 16:17 Związkowcy i pracodawcy z Wielkopolski realizują wspólne programy
 151. 16:08 UOKiK: ZAiKS i SFP ukarane za ograniczanie konkurencji (komunikat)
 152. 16:08 Lotos nie planuje dalszych odpisów wartości aktywów w ramach projektu YME w 2012 r.
 153. 16:08 MSiT: laureaci Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu za 2011 rok (komunikat)
 154. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 155. 16:03 ABC DATA S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki (38/2012)
 156. 16:03 BZWBK - Decyzja ratingowa agencji Fitch dla Banku Zachodniego WBK S.A. (4/2012)
 157. 16:03 TU EUROPA SA - Nabycie akcji własnych (7/2012)
 158. 15:53 Przychody NG2 w lutym '12 wyniosły 60,7 mln zł, wzrost o 40,5 proc. r/r
 159. 15:53 Amrest podpisał z bankami umowę na dodatkową transzę kredytu w wysokości 50 mln euro
 160. 15:53 Cena miedzi na LME spadła do 8568,25 USD za tonę
 161. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 162. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 15:48 KONSORCJUM STALI S.A. - Znacząca umowa (4/2012)
 164. 15:48 IQ MEDICA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania z art.69 Ustawy o ofercie...
 165. 15:38 KBC Securities obniżył rekomendację dla Sygnity do "sprzedaj", cena docelowa 19,50
 166. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 167. 15:38 Udział przychodów Boryszewa z segmentu automotive bez przejęć będzie stanowił do 40 proc. w '12
 168. 15:38 Fundusz zarządzany przez BPS TFI ma ponad 5 proc. PBS Finance
 169. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 170. 15:37 Lepsza firma niż praca na etacie
 171. 15:33 KREDYTB - Rating Banku (10/2012)
 172. 15:33 LENTEX - Informacja dot. szacunkowych przychodów ze sprzedaży spółki zależnej "GAMRAT" S.A. w lut...
 173. 15:33 WIKANA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym ...
 174. 15:33 EMMERSON CAPITAL S.A. - Temat: Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach ...
 175. 15:33 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 176. 15:33 NG2 - Raport miesięczny za luty 2012 (13/2012)
 177. 15:33 AB S.A. - Korekta SA-P 2011 plik ze sprawozdaniem finansowym (6/2012)
 178. 15:33 WIKANA - Zmiana Statutu WIKANA S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 lute...
 179. 15:33 Zatrudnienie w Lasach Państwowych spada
 180. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 181. 15:23 Grajewo chce w '12 zwiększyć marże; I kwartał może być lepszy rdr
 182. 15:23 Boryszew analizuje możliwości inwestycyjne w segment automotive w Polsce
 183. 15:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 184. 15:20 Uprawa marihuany sposobem na kryzys w katalońskiej gminie
 185. 15:19 Szukają naiwniaków, którzy będą pracować za grosze
 186. 15:18 WIKANA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 29 lutego 2012 ...
 187. 15:18 M.W. TRADE - Zawarcie znaczącej umowy (13/2012)
 188. 15:18 AMREST - Zmodyfikowana Umowa Kredytowa z PEKAO, RBS Polska, RBS, BZ WBK i RABOBANK Polska (9/2012)
 189. 15:18 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Informacja o transakcjach akcjami Emitenta ? art. 160 ustawy o obrocie (...
 190. 15:08 Notowania jednolite - drugi fixing
 191. 15:08 W pierwszej połowie '12 wzrost PKB powinien być zbliżony do 3,5 proc. - Piątkowska, MG
 192. 15:08 Grajewo zapowiada na 2012 rok ekspansję na południe i wprowadzenie nowych produktów
 193. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 194. 15:08 OFE POCZTYLION informuje
 195. 15:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 196. 15:05 Szef GIS: Wycofujemy z obrotu podejrzaną sól i produkty z jej udziałem
 197. 15:05 Rostowski o danych GUS: Polska osiągnęła wyjątkowy sukces
 198. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 199. 15:03 INGBSK - Umowa kredytowa z ING Commercial Finance Polska S.A. - zmiana. (7/2012)
 200. 15:03 PBS Finanse SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji (2/2012)
 201. 15:03 JSW S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeni...
 202. 15:03 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (11/2012)
 203. 15:03 i3D S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i3D S.A. na dzień 28 mar...
 204. 14:53 Drozapol-Profil zamierza rozpocząć działalność w nowym sektorze
 205. 14:48 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (38/2012)
 206. 14:48 GRUPA LOTOS - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeni...
 207. 14:48 Tak czytają nasze CV
 208. 14:45 Od polskich miast gospodarzy zależy ile skorzystają na EURO 2012
 209. 14:45 Liczba nowych bezrobotnych w USA spadła o 2 tys.
 210. 14:45 Pawlak z klubem PO o zwiększaniu kapitału emerytalnego o 10 proc. za dziecko
 211. 14:38 Emperia w ciągu dwóch miesięcy może podjąć decyzję ws. segmentu detalicznego (opis)
 212. 14:38 Grajewo podejmie decyzje ws. zakładu w Rosji w najbliższych tygodniach, rozważa różne formy
 213. 14:33 RAFAKO - Korekta raportu bieżącego nr 23/2012 w sprawie zawarcia umowy na wymianę elektrofiltra o...
 214. 14:26 Bezrobocie w eurolandzie w górę
 215. 14:23 Konsorcjum z udziałem Rafako podpisało umowę o wartości 10,15 mln euro
 216. 14:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 217. 14:20 Ekonomiści: wzrost PKB w IV kw. solidny, ale w 2012 r. będzie niższy
 218. 14:18 BBI ZENERIS NFI SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
 219. 14:08 Grajewo w 2012 chce zredukować wskaźnik zadłużenia bankowego do EBITDA do ok. 2,5
 220. 14:03 RAFAKO - Zawarcie umowy na wymianę elektrofiltra oraz modernizację systemu transportu popiołu i ż...
 221. 14:03 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Podpisanie Planu Połączenia z ITD Polska sp. z o.o. (3/2012)
 222. 13:57 1 tys. za dzień sprzątania – tyle zarabia elita zawodu
 223. 13:53 DM IDM SA planuje na 2012 r. zrealizowanie co najmniej 5-6 ofert publicznych
 224. 13:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 225. 13:53 DM BDM podwyższył cenę docelową Polimeksu do 1,75 zł, rekomenduje "trzymaj"
 226. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 227. 13:48 WESTA ISIC S.A. - Dates for periodic reports publication in 2012 (24/2012)
 228. 13:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Stan przedmiotu zastawu ? zabezpieczenia obligacji serii A i serii B. (38...
 229. 13:48 AMICA - Informacja o wyborze biegłego rewidenta (16/2012)
 230. 13:48 SOPHARMA AD - Current report 18 buy back 01032012 (18/2012)
 231. 13:48 BIPROMET S.A. - Zmniejszenie poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki przez akcjo...
 232. 13:45 CBOS: 74 proc. Polaków - równość jest ważniejsza niż wzrost gospodarczy
 233. 13:45 Bank of America Merrill Lynch optymistycznie o złotym
 234. 13:35 POLIMEX-MOSTOSTAL - Uzupełnienie informacji dotyczących uchwał podjętych przez NWZ Spółki (18/2012)
 235. 13:25 Ukraina ogranicza import mleka i mięsa z Białorusi
 236. 13:25 W Chinach gwałtownie ubywa milionerów
 237. 13:23 MSZ ws. konsultacji polsko-rumuńskich (komunikat)
 238. 13:23 Na koniec I '12 liczba emerytów kapitałowych wyniosła 1,4 tys. osób - ZUS
 239. 13:23 Emperia może wypłacić w formie dywidendy większość lub cały zysk netto za 2011 r.
 240. 13:23 Emperia w ciągu dwóch miesięcy może podjąć decyzję ws. segmentu detalicznego
 241. 13:23 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 242. 13:23 Emperia może wypłacić w formie dywidendy większość lub cały zysk netto za 2011 r. (opis)
 243. 13:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 244. 13:23 Fitch umieszcza Kredyt Bank na liście obserwacyjnej z perspektywą pozytywną, ratingi BZ WBK
 245. 13:08 AB zakłada w 2012 r. wzrost co najmniej dwa razy wyższy niż rynek, myśli o akwizycjach
 246. 13:08 Liczba emerytów i rencistów w styczniu spadła o 3,8 tys. mdm - ZUS
 247. 13:06 Negatywne czynniki będą przeważać nad pozytywnymi
 248. 13:03 FUTURIS S.A. - Zmiany w strukturze akcjonariatu (4/2012)
 249. 12:53 Fortuna spodziewa się ponad 10 mln euro przychodów z zakładów online w Polsce w 2012 r.
 250. 12:53 Konsorcjum firm z PGNiG Technologie w składzie ma kontrakt z Gaz-Systemem za 193 mln zł
 251. 12:53 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 483,4 mln zł
 252. 12:48 ENEA - Asymilacja akcji serii B ENEA S.A. (9/2012)
 253. 12:48 Kogo szukają pracodawcy?
 254. 12:38 EBI w '11 podpisał w Polsce umowy na kredyty warte 5,28 mld EUR, wypłacił 4,8 mld EUR - Rop
 255. 12:38 SN ws. apelacji sprawy żołnierzy z Nangar Khel (komunikat)
 256. 12:38 RPP podniesie stopy proc. w II kw. '12 - BofA/ML (opinia)
 257. 12:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 258. 12:38 Zarząd Fortuny zamierza rekomendować dywidendę za '11 w wysokości 70-100 proc. zysku
 259. 12:35 Mniej konsumujemy, więcej eksportujemy
 260. 12:35 Bank Morgan Stanley wycenia Polskę na "poniżej rynku"
 261. 12:35 Gazprom zwrócił się do sądu ws. reformy w sektorze gazowym Litwy
 262. 12:34 KOELNER - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
 263. 12:34 SOPHARMA AD - SOPHARMA GROUP Q4 2011 report (17/2012)
 264. 12:34 GETIN NOBLE BANK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 265. 12:34 AB S.A. - Raport półroczny SA-P 2011
 266. 12:34 AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS 4/2011
 267. 12:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - Raport roczny R 2011
 268. 12:33 AB S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2011
 269. 12:31 Bernanke poruszył rynkiem
 270. 12:23 Arctic Paper liczy w '12 na wyniki lepsze niż w '11 i w '10 (opis)
 271. 12:23 W tyg. zakończonym 26.02 udział TVN w oglądalności wynosił 14,06 proc., Polsatu 14,02 proc..
 272. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 43/A/NBP/2012
 273. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 274. 12:23 Backlog Kopeksu na koniec stycznia '12 przekroczył 1,9 mld zł (opis)
 275. 12:23 W tyg. zakończonym 26.02 Polsat miał 44,16 mln zł wpływów z reklam, TVN 38,65 mln zł
 276. 12:23 Getin Noble Bank planuje w I kw. '12 sprzedaż portfeli wierzytelności
 277. 12:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 278. 12:23 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 29.959,40 mln zł - NBP
 279. 12:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 280. 12:23 I ty możesz mieć elektrownię
 281. 12:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (17/2012)
 282. 12:03 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do porozumienia. (18/2012)
 283. 12:03 BBI ZENERIS NFI - Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku (7/2012)
 284. 12:03 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (48/2012)
 285. 12:03 EKO EXPORT S.A. - Korekta raportu bieżącego numer 6/2012 (7/2012)
 286. 12:00 21 marca pierwszy polski raport o zasobach gazu łupkowego
 287. 11:53 Nowe szacunki polskich zasobów gazu niekonwencjonalnego będą prawdopodobnie mniejsze niż
 288. 11:53 Arctic Paper szuka powiązania kapitałowego z producentem celulozy, efekty możliwe w tym roku
 289. 11:48 B3SYSTEM - Powołanie nowego składu Zarządu (8/2012)
 290. 11:42 Wolontariusze Euro 2012. Kto dostanie pracę?
 291. 11:38 Stopa bezrobocia w styczniu w Polsce 10,1 proc. - Eurostat
 292. 11:38 Arctic Paper liczy w '12 na wyniki lepsze niż w '11 i w '10
 293. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 294. 11:33 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Komunikat wysłany przez GPW w Warszawie S.A. do Spółki (4/2012)
 295. 11:33 OPONEO.PL S.A. - Korekta tabeli Pozostałe koszty operacyjne skonsolidowanego raportu kwartalnego ...
 296. 11:33 B3SYSTEM - Zmiany w Składzie Zarządu Spółki B3System S.A. (7/2012)
 297. 11:25 MRiRW tłumaczy, skąd redukcja płatności dla rolników
 298. 11:25 ETS: spółka powinna móc odliczyć VAT od wydatków wspólników
 299. 11:25 Eurostat podał dane o bezrobociu i inflacji
 300. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 301. 11:08 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 302. 10:53 GPW: Komunikat - TF SKOK SA
 303. 10:53 GPW: Komunikat - HORTICO SA
 304. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na IV - 122,74-122,76 USD za baryłkę
 305. 10:53 GPW: Komunikat (Catalyst)
 306. 10:53 PKB wzrósł w IV kw. '11 o 4,3 proc. - GUS
 307. 10:53 Prawdopodobieństwo utrzymania lub podwyżek stóp większe niż obniżek - Zielińska-Głębocka
 308. 10:53 Realizacja zysków lekko osłabiła PLN na otwarciu
 309. 10:53 PKB wzrósł w IV kw. 2011 r. o 4,3 proc. rdr vs konsensus wzrostu o 4,2 proc. - szacunki GUS
 310. 10:53 Prawdopodobieństwo utrzymania lub podwyżek stóp większe niż obniżek - Zielińska-Głębocka (aktl.)
 311. 10:53 PKB wzrósł w IV kw. 2011 r. o 4,3 proc. rdr vs konsensus wzrostu o 4,2 proc. - szacunki GUS (opinia)
 312. 10:48 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (30/2012)
 313. 10:48 RAJDY4X4 S.A. - Informacja o transakcji na akcjach osoby posiadającej dostęp do informacji poufny...
 314. 10:45 GUS: Liczba turystów nocujących w Polsce w grudniu - 241.212 osób
 315. 10:33 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (29/2012)
 316. 10:33 DOM DEVELOPMENT S.A. - Zakończenie subskrypcji akcji serii Ł (9/2012)
 317. 10:33 HAWE - Zmiana daty publikacji jednostkowego raportu rocznego (R_2011) oraz skonsolidowanego rapor...
 318. 10:23 Liczba turystów nocujących w Polsce w XII'11 wzrosła do 241.212 osób z 210.845 w XII'10 - GUS
 319. 10:20 Marzec miesiącem korekty
 320. 10:18 DELKO S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na WZ Spółki w dniu 29 lutego b.r. ...
 321. 10:18 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (22/2012)
 322. 10:08 GPW: Komunikat - HORTICO SA, POLMAN SA
 323. 10:08 GPW: Komunikat - POLMAN SA
 324. 10:06 Gospodarka Polski kwitnie!
 325. 10:03 DELKO S.A. - Treść uchwał podjętych przez WZ Delko S.A. (3/2012)
 326. 09:57 Z tego znamy Chucka Norrisa
 327. 09:53 Zysk netto Getin Noble Banku w IV kw. '11 wyniósł 68,7 mln zł, wobec konsensusu 70,2 mln zł (opinia)
 328. 09:53 KNF - informowanie przez spółki giełdowe o dywidendach
 329. 09:50 Dane z USA i szczyt UE w centrum uwagi
 330. 09:48 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Unaudited report on operations of the Nova KBM Group for the pe...
 331. 09:45 10 tys. zł - tyle średnio zarabiał 65-letni prawnik
 332. 09:42 AT-WIG20
 333. 09:38 Polski przemysł łapie zadyszka
 334. 09:37 Czarny korpus
 335. 09:28 Raport ze spółek
 336. 09:23 Comp miał w IV kw. 8,4 mln zł EBIT bez uwzględnienia wyników Novitusa i Elzabu
 337. 09:21 Rynek czeka na nowe impulsy
 338. 09:08 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 339. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2297,70 pkt (-0,84%)
 340. 09:08 MSW: szef MSW Ukrainy w Centrum Dowodzenia na EURO 2012 (komunikat)
 341. 09:08 POLSAT OFE informuje
 342. 09:08 GPW: Komunikat - MARVIPOL SA
 343. 09:08 GPW: Komunikat - APLISENS SA
 344. 09:08 GPW: Komunikat - ROPCZYCE SA
 345. 09:00 Rynki nadal w marazmie. PMI mogą pomóc
 346. 08:57 Aukcja ECB nikogo nie zaskoczyła
 347. 08:53 Zarząd BZ WBK będzie rekomendował wypłatę 8 zł dywidendy na akcję z zysku za '11 (opis)
 348. 08:53 Pozytywne opinie ze strony agencji nt. Polski, złoty ciągle silny przed publikacją PMI
 349. 08:46 Unijne prawo uderzy w e-sklepy
 350. 08:42 LTRO bez reakcji
 351. 08:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 352. 08:38 Zarząd BZ WBK będzie rekomendował wypłatę 8 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 353. 08:33 BZWBK - Deklaracja wypłaty dywidendy (3/2012)
 354. 08:33 BZWBK - Deklaracja wypłaty dywidendy (3/2012)
 355. 08:33 EKO EXPORT S.A. - Inwestycja w Kazachstanie (6/2012)
 356. 08:33 Podażowy przebieg sesji
 357. 08:27 Detektyw bez licencji już nie zarobi
 358. 08:23 Amerykanie wykupują Polskę
 359. 08:23 UBS zaleca sprzedaż akcji PKN Orlen
 360. 08:23 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 361. 08:22 Ubezpieczenie zdrowotne tylko dla pracowitych
 362. 08:18 Bank Zachodni WBK S.A. - Annual Report 2011 of Bank Zachodni WBK S.A. (2/2012)
 363. 08:18 BZ WBK SA - Raport roczny R 2011
 364. 08:18 Bank Zachodni WBK S.A. - Annual Report 2011 of Bank Zachodni WBK Group (3/2012)
 365. 08:18 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 366. 08:18 BZ WBK SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 367. 08:18 BZ WBK SA - Raport roczny R 2011
 368. 08:18 AGROWILL GROUP AB - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2011
 369. 08:18 BZ WBK SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 370. 08:15 Uważaj na doradców. KNF ostrzega
 371. 08:08 Grupa PBG miała w 2011 r. 496,4 mln zł ujemnych przepływów z działalności operacyjnej
 372. 07:53 Wartość portfela zamówień grupy PBG na początku roku wynosiła około 5,9 mld zł (opis)
 373. 07:48 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - 2011 Preliminary Financial Results (5/2012)
 374. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 1 marca
 375. 07:31 Prawo do leczenia tylko dla pracowitych
 376. 07:18 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (23/2012)
 377. 07:08 Zysk netto grupy Boryszew wyniósł w IV kw. 2011 r. 36,7 mln zł
 378. 07:08 Backlog Comarchu na '12 wynosi 466 mln zł i jest 14,7 proc. wyższy r/r
 379. 07:08 Zysk netto grupy PBG w IV kw. '11 wyniósł 30,9 mln zł, wobec konsensusu 33,6 mln zł
 380. 07:08 Wartość portfela zamówień grupy PBG na początku roku wynosiła około 5,9 mld zł
 381. 07:08 Bioton planuje wypracować istotny zysk operacyjny i zysk netto na koniec 2012
 382. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 1.03 - 14.11.2012
 383. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1 III - 30 III
 384. 07:08 Wyniki Getinu w IV kw. 2011 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 385. 07:08 Zysk netto Getin Noble Banku w IV kw. '11 wyniósł 68,7 mln zł, wobec konsensusu 70,2 mln zł
 386. 07:08 Zarząd Getin Noble Banku zaproponuje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2011 rok
 387. 07:08 Zysk netto Getin Noble Banku w IV kw. '11 wyniósł 68,7 mln zł, wobec konsensusu 70,2 mln zł (opis)
 388. 07:03 Detektyw bez licencji już nie zarobi
 389. 06:54 CBA na poznańskiej arenie
 390. 06:48 Te firmy używają dobrej soli. Zobacz, co jeść
 391. 06:29 Jak sądy dają zarobić prywatnym firmom
 392. 06:05 Od 1 marca 67 połączeń Przewozów Regionalnych mniej
 393. 05:10 Nadchodzi szpitalne tsunami
 394. 04:10 Sklepy dla graczy
 395. 03:20 Diesel już tańszy od benzyny
 396. 02:05 Prawo do leczenia tylko dla pracowitych