Trwa ładowanie...
d1d3ms9
d1d3ms9

Artykuły z dnia: 2012.03.13 - finanse.wp.pl

 1. 00:33 MCI - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 2. 00:33 MCI - Raport roczny R 2011
 3. 00:25 W Chrzanowskiem jak w Prowansji
 4. 00:18 NEMEX S.A. - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (3/2012)
 5. 00:18 NEMEX S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji części akcjonariuszy (4/2012)
 6. 23:48 DSS S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (16/2012)
 7. 23:35 Wall Street na dużym plusie, Dow Jones najwyższy od 4 lat
 8. 23:03 MEDIATEL - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 9. 23:03 MEDIATEL - Raport roczny R 2011
 10. 23:03 NFI EMF - Zawiadomienie o zawarciu porozumienia dotyczącego nabywania akcji Spółki (6/2012)
 11. 22:18 CEDC - Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation informuje o złożeniu raport...
 12. 22:03 NFI EMF - Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym (5/2012)
 13. 21:23 Pamapol poszuka chętnego do kupna swojej spółki zależnej, Cenos
 14. 21:18 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Wniosek Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresi...
 15. 21:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (61/2012)
 16. 21:03 IDEA TFI SA - Ifnormacja o zawarciu transakcji depozytowej (21/2012)
 17. 21:03 SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH - Zawiadomienie o zwołaniu Zg...
 18. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 13 marca, 20.00
 19. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 13 marca, 20.00
 20. 20:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 13 marca, 20.00
 21. 20:33 BBI ZENERIS NFI - Zawarcie umów ustanowienia zastawów rejestrowych oraz o pełnienie funkcji admin...
 22. 20:33 IGROUP - Rejestracja tekstu jednolitego statutu Internet Group S.A. w upadłości układowej. (12/2012)
 23. 20:33 PAMAPOL S.A. - Podjęcie przez organy Emitenta decyzji o podjęciu czynności zmierzających do dokon...
 24. 20:23 Bogl a Krysl został liderem w konsorcjum z DSS przy budowie odcinka C autostrady A2
 25. 20:20 Fed nie zmienia polityki monetarnej
 26. 20:08 Fed nie zmienia polityki monetarnej, widzi poprawę na rynku pracy
 27. 20:03 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (56/2012)
 28. 20:03 IDEA TFI SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ...
 29. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 30. 19:48 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Złożenie wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie ...
 31. 19:48 IGROUP - Podwyższenie kapitału zakładowego Internet Group S.A. w upadłości układowej w granicach ...
 32. 19:38 Po wprowadzeniu reform i utrzymaniu tempa wzrostu PKB długoterminowy rating Polski może być
 33. 19:33 ALTERCO - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Alterco S.A. poniż...
 34. 19:33 DSS S.A. - Zmiana Lidera oraz nowy podział zadań w ramach Konsorcjum realizującego budowę odcinka...
 35. 19:23 GPW: Uzupełnienie indeksu NCIndex
 36. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 37. 19:23 NWZ Euroimplantu zdecydowało o emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru
 38. 19:18 ALTERCO - Aneks do umowy znaczącej (26/2012)
 39. 19:18 PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (22/2012)
 40. 19:15 NBP na poważnie bierze się za interchange
 41. 19:08 CIR: oświadczenie rzecznika rządu (komunikat)
 42. 19:03 DROP S.A. - Uchylenie decyzji zabezpieczających potencjalne zaległości podatkowe za 2006 i 2007 r...
 43. 19:03 GTC - Powołanie członka Rady Nadzorczej (12/2012)
 44. 18:55 Moody's nadał Polsce najwyższy rating
 45. 18:53 Zarząd B.Handlowego chce przeznaczyć na dywidendę 360,6 mln zł, co daje 2,76 zł dywidendy na akcję
 46. 18:53 TIM planuje 0,40 zł dywidendy na akcję
 47. 18:48 MIESZKO - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 48. 18:45 Fitch podwyższa notę Grecji z "ograniczonej niewypłacalności" do B-
 49. 18:38 GPW W WARSZAWIE SA wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.
 50. 18:38 Zarząd Banku Handlowego rekomenduje 2,76 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 51. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 52. 18:33 MIESZKO - Raport roczny R 2011
 53. 18:33 GPW - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Wa...
 54. 18:33 KOMPUTRONIK S.A. - Stwierdzenie upadku zabezpieczenia na majątku Emitenta (13/2012)
 55. 18:33 MIESZKO - Wykaz raportów bieżących i okresowych przesłanych w 2010 roku (6/2012)
 56. 18:30 Ubezpieczenia szpitali od zdarzeń medycznych nie będą obowiązkowe
 57. 18:23 Zarząd TP proponuje termin prawa do 1,5 zł/akcję dywidendy 21 czerwca, a wypłaty 5 lipca
 58. 18:20 Naukowcy: ograniczenie połowów ryb jest konieczne
 59. 18:18 TIM - Deklaracja wypłaty dywidendy. (4/2012)
 60. 18:18 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podpisanie aneksu do umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu (9/2012)
 61. 18:18 HANDLOWY - Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za 2011 rok (7/2012)
 62. 18:08 Transakcje pakietowe
 63. 18:08 MSZ ws. wizyty delegacji irackich wojskowych (komunikat)
 64. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 65. 18:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (33/2012)
 66. 18:03 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu oraz usług recyklingowych (8/2012)
 67. 18:03 SELENA FM S.A. - Uzupełnienie informacji z raportu okresowego opublikowanego w dniu 28 lutego 201...
 68. 18:03 TPSA - Deklaracja dywidendy. (34/2012)
 69. 18:03 TPSA - Deklaracja dywidendy. (34/2012)
 70. 18:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (33/2012)
 71. 18:00 Nabici w butelkę
 72. 18:00 MG oczekuje, że inflacja w marcu wyniesie 3,9 proc. rdr vs 4,3 proc. w lutym
 73. 17:56 Dane z Polski zachwiały giełdą
 74. 17:53 Warszawa pogrążona w marazmie
 75. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 76. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 77. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2298,33 pkt (0,27%)
 78. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 13.03.2012
 79. 17:53 Boryszew szacuje przychody segmentu motoryzacyjnego w '12 na 1,8 mld zł
 80. 17:53 PLN osłabił się do poziomu 4,12/EUR, możliwa korekta; dobre nastroje na długu przed aukcją (opis)
 81. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,36 proc. z 4,39 proc. - NBP
 82. 17:48 RANK PROGRESS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz...
 83. 17:48 MOSTALEXP - Zawarcie ugody z Hydrobudowa Polska S.A. (13/2012)
 84. 17:48 SEKO S.A. - Brak przesłanek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru...
 85. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 86. 17:31 Fundamenty jednak mają znaczenie
 87. 17:28 Dolar mocno zyska po komunikacie FED?
 88. 17:25 Włoski inspektor ochrony danych osobowych o kontrolach skarbowych
 89. 17:23 Inwestorzy nie ufają europejskiej walucie
 90. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 13 marca, 17.00
 91. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 13 marca, 17.00
 92. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 13 marca, 17.00
 93. 17:18 TVN - Korekta raportu dotyczącego transakcji walutowych typu forward z Rabobank Polska S.A. (12/2...
 94. 17:03 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 95. 17:03 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 96. 17:03 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce...
 97. 17:03 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 98. 17:03 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej n...
 99. 17:03 MUZA - Skup akcji własnych w celu umorzenia (14/2012)
 100. 17:03 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 101. 17:03 PBG - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. na dzień 3 kwietn...
 102. 17:03 TVN - Transakcje walutowe typu forward z Rabobank Polska S.A. (12/2012)
 103. 17:03 HERMAN S.A. - Informacja o wynikach wezwania na akcje Emitenta (23/2012)
 104. 17:03 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 105. 16:55 55 tys. skontrolowanych, mandaty na 2,5 mln zł
 106. 16:48 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 107. 16:48 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 108. 16:48 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 109. 16:48 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 110. 16:40 Na liście górnictwo i kolej. Chcą otworzyć dostęp do kolejnych zawodów
 111. 16:40 Rząd: w 2012 r. Polska wyśle do Brukseli faktury na ponad 50 mld zł
 112. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 12.03.2012
 113. 16:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 16:38 Informacja Naczelnej Prokuratury Wojskowej (komunikat)
 115. 16:33 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 116. 16:33 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 117. 16:33 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cert...
 118. 16:33 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 119. 16:33 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 120. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:18 PEKAES - Zawarcie przez PEKAES SA warunkowej umowy sprzedaż akcji spółki ATB TRUCK SA oraz prawa ...
 122. 16:18 MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (38/2012)
 123. 16:18 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cert...
 124. 16:18 KBC EUROPEJSKI FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyf...
 125. 16:18 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 126. 16:18 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 127. 16:18 KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu prz...
 128. 16:18 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu prz...
 129. 16:18 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfik...
 130. 16:18 KBC FINANSOWY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 131. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 132. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 16:08 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 134. 16:08 Stawki opłat interchange powinny spaść do średniego poziomu w UE w 2017 r - NBP
 135. 16:03 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 136. 16:03 KBC BRIC FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 137. 16:03 KBC BRIC II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 138. 16:03 KBC ELITA II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfik...
 139. 16:03 KBC ATLANTYCKI FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyf...
 140. 16:03 KBC DALEKOWSCHODNI FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce...
 141. 16:00 GDDKiA: pęknięcia na autostradach to efekt niedbalstwa
 142. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 143. 15:53 Zarobki w biurach poselskich mizerne
 144. 15:50 JP Morgan podniósł prognozę PKB dla Polski do 3,2 proc. na 2012 rok
 145. 15:48 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (19/2012)
 146. 15:43 Lokaty realnie tracą od roku
 147. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 148. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 149. 15:38 MS: Podsumowanie Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw (komunikat)
 150. 15:38 MF oczekuje w marcu wyraźnego spadku CPI poniżej 4 proc. vs 4,3 proc. w lutym
 151. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 8529,75 USD za tonę
 152. 15:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 15:30 Węgry ukarane przez UE
 154. 15:25 Rok 2011 był rekordowy dla GPW pod względem obrotów i zysku
 155. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 156. 15:18 IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost...
 157. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 158. 15:18 DOBRA NASZA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (3/2012)
 159. 15:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 160. 15:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 161. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 15:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 15:05 Konsultacje społeczne ws. rozkładu jazdy na 2013 r.
 164. 15:00 MS planuje zmiany w kodeksie karnym skarbowym
 165. 14:53 Armatura Kraków chce w '12 mieć 20 mln zł EBITDA bez one-offów, w
 166. 14:50 Niemcy wyrzucają rocznie 6,7 mln ton żywności
 167. 14:48 INTERSPORT S.A. - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej (9/2012)
 168. 14:48 MERCOR S.A. - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w styczniu 2012 (6/2012)
 169. 14:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A (34/2012)
 170. 14:45 Rząd chce dać starostom więcej czasu na spisanie nieruchomości
 171. 14:40 NBP: Deficyt w obrotach bieżących w styczniu 2012 r. wyniósł 1.831 mln euro
 172. 14:38 Inflacja w lutym 4,3 proc. rdr; mdm ceny wzrosły o 0,4 proc. - GUS (opis)
 173. 14:38 Deficyt w obrotach bieżących w I '12 wyniósł 1.831 mln euro - NBP
 174. 14:38 Inflacja w lutym 4,3 proc. rdr; mdm ceny wzrosły o 0,4 proc. - GUS
 175. 14:38 Deficyt handlowy w I'12 wyniósł 1,02 mld euro - GUS
 176. 14:38 ING OFE informuje
 177. 14:23 GPW: Obniżenie stawek opłat giełdowych
 178. 14:23 MSZ: wizyta ministra Dowgielewicza w Rzymie (komunikat)
 179. 14:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki GRUPA NOKAUT
 180. 14:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu PDA spółki GRUPA NOKAUT
 181. 14:23 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 182. 14:23 GPW: Obniżenie stawek opłat giełdowych
 183. 14:23 MSW: pieniądze na odbudowę zniszczonych dróg i mostów (komunikat)
 184. 14:23 GPW: Obniżenie stawek opłat giełdowych
 185. 14:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 186. 14:23 Saldo napływu środków do TFI wyniosło w lutym plus 1,7 mld zł - Analizy Online
 187. 14:23 JSW samodzielnie analizowała możliwość fuzji z NWR, jednak odsuwa temat na rok-dwa (opis2)
 188. 14:23 JSW oczekuje w tym roku stabilizacji cen węgla i koksu (opis)
 189. 14:23 Boryszew kupił aktywa Ymosa za 9,89 mln euro
 190. 14:23 JSW zamierza wydać w '12 na inwestycje 1,7 mld zł (opis)
 191. 14:23 Akcjonariusze ZA Polna zdecydowali o skupie do 23,71 proc. akcji własnych w celu umorzenia
 192. 14:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 193. 14:23 Raiffeisen rekomenduje "trzymaj" GTC, Echo i Warimpex oraz "kupuj" Polnord
 194. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 195. 14:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 196. 14:23 Zysk netto sektora bankowego w I '12 wyniósł 1,45 mld zł, wzrost 33 proc. r/r
 197. 14:18 MIT - Wystąpienie przez MIT S.A. na drogę sądową przeciwko byłym członkom Zarządu, tj. Panu Grzeg...
 198. 14:18 TOYA S.A. - Podsumowanie kosztów emisji ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 07/2011 z dnia 11 sie...
 199. 14:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych (19/2012)
 200. 14:05 Stacja tankowania aut wodorem zasilana energią słoneczną
 201. 14:05 Oni zarabiają nawet 60 proc. więcej. Dlaczego?
 202. 14:03 4FUN MEDIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4fun Media S.A. (5/2012)
 203. 14:03 FERRO S.A. - Uzupełnienie informacji o umorzeniu 7 084 obligacji zwykłych na okaziciela serii A s...
 204. 14:03 VISTULA GROUP - Ustanowienie zastawu rejestrowego na znaczących aktywach Emitenta. (3/2012)
 205. 14:03 4FUN MEDIA S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4fun Media S.A. (...
 206. 14:03 SUWARY - Podpisanie aneksów do znaczących umów (6/2012)
 207. 14:03 SOPHARMA AD - Current report 22 re insiders transactions (22/2012)
 208. 14:03 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (51/2012)
 209. 14:03 EMC - Wprowadzenie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu giełdowego (36/2012)
 210. 14:03 INTERSPORT S.A. - Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej (9/2012)
 211. 14:02 Inflacja wyższa od oczekiwań
 212. 13:35 Leśnicy z Włoszczowy sprzedają cenne okazy drewna olchowego
 213. 13:35 UE ponownie złożyła skargę przeciwko Chinom do WTO
 214. 13:33 Komentarz do rynku złotego - złoty traci do dolara
 215. 13:24 Studiujesz? Nie bądź leniem, szukaj pracy!
 216. 13:23 Marvipol ma potencjał, by przekazać w '12 ok. 400 mieszkań i sprzedać ponad 500 lokali (opis)
 217. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 218. 13:23 Marvipol chce uruchomić myjnie samochodowe przy sieciach handlowych, prowadzi rozmowy
 219. 13:23 Armatura Kraków chce w '12 mieć 20 mln zł EBITDA bez one-offów, w kolejnych latach marża EBITDA ma
 220. 13:18 Rodzina na Swoim w trendzie spadkowym
 221. 13:08 W Trójmieście wyrośnie nowy google?
 222. 13:03 POLNA - Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (7/2012)
 223. 13:03 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (37/2012)
 224. 12:58 Tych specjalistów poszukuje co trzeci pracodawca
 225. 12:55 Do deregulacji: górnictwo, kolej, konserwatorzy zabytków i finansiści
 226. 12:53 NORDEA PTE SA informuje
 227. 12:53 JSW samodzielnie analizowało możliwość fuzji z NWR, jednak odsuwa temat na rok-dwa (opis)
 228. 12:45 Państwo chce wykupić prywatne plaże
 229. 12:40 Areva ma umowy z czeskimi firmami produkującymi dla energetyki jądrowej
 230. 12:38 Kurs Telecom Media w debiucie na NewConnect nie zmienił się i wyniósł 6 zł
 231. 12:38 PMR prognozuje 10-proc. wzrost sprzedaży artykułów kosmetycznych w sklepach w '12
 232. 12:38 Marvipol ma potencjał, by przekazać w 2012 r. ok. 400 mieszkań i sprzedać ponad 500 lokali
 233. 12:23 Produkcja węgla w '12 przez JSW może być wyższa niż zakłada plan i wynieść 13,6 mln ton
 234. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 51/A/NBP/2012
 235. 12:23 UOKiK zgadza się na przejęcie przez Gemma Investments kontroli nad Stokrotką, Maro-Markety i Społem
 236. 12:10 Jest zgoda. Właściciel Żabki sięga po Stokrotkę
 237. 12:08 JSW oczekuje stabilizacji cen węgla
 238. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 239. 12:08 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 240. 12:08 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 241. 12:08 Marvipol ma krótką listę podmiotów do przejęć, chce zrealizować transakcję w '12
 242. 12:08 DM BZ WBK rekomenduje "kupuj" PEP, cena docelowa 37 zł
 243. 12:08 Copernicus chce w tym roku przenieść się z rynku NewConnect na GPW
 244. 12:08 W III kw. '11 wydatki Polaków z tytułu wyjazdów zagranicznych spadły o 16,3 proc. rdr - NBP
 245. 12:08 W III kw. wielkość środków przekazanych przez pracujących za granicą spadła o 8,4 proc. rdr - NBP
 246. 12:08 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 247. 12:08 BGŻ w '12 chce zwiększyć bazę depozytową o 10 proc. oraz sprzedaż kredytów o 25 proc. rdr (opis)
 248. 12:08 Relacja zadłużenia zagr. do PKB na koniec IX '11 wyniosła 65,7 proc. - NBP
 249. 12:08 W 2012 stopy proc. NBP bez zmian; w 2013 obniżki mogą wynieść łącznie 50 pb - BGK (opinia)
 250. 12:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 251. 12:08 Eksport w III kw. 2011 r. był większy dzięki czynnikom jednorazowym - NBP
 252. 12:05 Hiszpania, ZEW, ropa i FED w centrum uwagi
 253. 11:48 INVESTcon GROUP - Zmiana daty publikacji raportów okresowych (7/2012)
 254. 11:48 KCI - Zawarcie aneksu do umowy pożyczki (9/2012)
 255. 11:48 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (20...
 256. 11:45 Zadłużenie zagraniczne do PKB: 65,7 proc.
 257. 11:25 Co z cenami mieszkań? Najnowszy raport
 258. 11:13 Czy Fed zaskoczy?
 259. 11:03 BUMECH S.A. - Prognoza wyników finansowych na 2012 rok (18/2012)
 260. 11:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 32/2012 ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPI...
 261. 10:53 Cena maksymalna arkusza blachy w ciągu roku spadła o 4,9 proc. - PUDS
 262. 10:53 Wzrost cen jaj nie ma usprawiedliwienia w sytuacji rynkowej - IERiGŻ
 263. 10:53 RN Asseco SEE pozytywnie zaopiniowała propozycję wypłaty 0,36 zł dywidendy na akcję za '11
 264. 10:53 BGŻ w '12 chce zwiększyć bazę depozytową o 10 proc. oraz sprzedaż kredytów hipotecznych i
 265. 10:53 W najbliższym czasie umiarkowana korekta cen mieszkań będzie nadal miała miejsce - NBP
 266. 10:53 W najbliższym czasie umiarkowana korekta cen mieszkań będzie nadal miała miejsce - NBP (aktl.)
 267. 10:51 Gdzie najłatwiej o dobrze płatną pracę?
 268. 10:48 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy - KOREKTA (6/...
 269. 10:48 BUMECH S.A. - Projekty uchwał NWZA zwołanego na dzień 17 kwietnia 2012 r. (17/2012)
 270. 10:48 POLMAN S.A. - Informacja dotycząca transakcji nabycia akcji POLMAN S.A. przez BZ WBK S.A. w ramac...
 271. 10:38 Paliwa wciąż chrzczone
 272. 10:33 RELPOL - Zawarcie znaczącej umowy kredytowej (25/2012)
 273. 10:33 BUMECH S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 kwietnia 2012 roku (16/2012)
 274. 10:33 GREMI SOLUTION - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek (20/2012)
 275. 10:25 Na rynku ropy nic strasznego się jeszcze nie wydarzyło, a ceny rosną…
 276. 10:23 PLN wrażliwy na dane globalne, nie powinien osłabić się powyżej 4,12/EUR
 277. 10:23 Wezwanie na akcje NFI EMF. Empik będzie wycofany z giełdy?
 278. 10:18 Decyzja FOMC w centrum uwagi
 279. 10:15 Rynek czeka na pieniądze
 280. 10:10 Moody's obniża rating Cypru do poziomu "śmieciowego"
 281. 10:08 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 29.562,79 mln zł - NBP
 282. 10:03 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy (6/2012)
 283. 09:58 Godziny nadliczbowe - dlaczego nie upominamy się o zapłatę za nie
 284. 09:53 Inwestorzy czekają na FOMC
 285. 09:53 Moody's przyznał rating Prime-1 dla krótkoterminowego zadłużenia Polski
 286. 09:53 Wskaźnik Przyszłej Inflacji sygnalizuje spadek presji inflacyjnej - BIEC
 287. 09:53 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 288. 09:53 Penta Investments i Eastbridge wzywają do sprzedaży 39,6 proc. akcji NFI EMF, po 9,85 zł za akcję -
 289. 09:53 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 290. 09:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 291. 09:53 BofA dodał PKN Orlen do listy najmniej preferowanych spółek paliwowych
 292. 09:53 Penta Investments i Eastbridge wzywają do sprzedaży 39,6 proc. akcji NFI EMF, po 9,85 zł za akcję -
 293. 09:53 DM BDM podniósł cenę docelową dla Kopeksu do 25,3 zł, podtrzymał zalecenie "akumuluj"
 294. 09:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 295. 09:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 09.03.2012
 296. 09:53 POLSAT OFE informuje
 297. 09:53 Inflacja zbyt wolno, ale jednak zaczyna schodzić; nie należy spodziewać się szybkiej obniżki stóp -
 298. 09:48 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (37/2012)
 299. 09:48 PRAGMA INKASO S.A. - Uchwały o emisji obligacji podjęte przez spółkę zależną Emitenta (21/2012)
 300. 09:48 RUNICOM S.A. - Zmiany w strukturze akcjonariatu (5/2012)
 301. 09:48 eCARD S.A. - Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ do 19 marca 2012 roku oraz treść podjętych uchwał ...
 302. 09:46 Opluwasz pracodawcę na forach internetowych? Możesz pójść siedzieć!
 303. 09:40 Ci pracownicy mają lepsze wykształcenie. Są gorzej wynagradzani
 304. 09:37 Ruchy kontrolowane
 305. 09:33 Nowe marki zawojują Polskę?
 306. 09:29 BoJ znów luzuje, dziś decyzja Fed
 307. 09:27 Test energetyków: tak nas kołują
 308. 09:22 Na Zachodzie bez zmian. WIG20 męczy się z poziomem 2300 pkt
 309. 09:12 Raport ze spółek
 310. 09:08 Złoty stabilizuje się w oczekiwaniu na serię odczytów fundamentalnych
 311. 09:05 Nieciekawy początek tygodnia
 312. 09:05 Czy zwykły pracownik zyska na reformie emerytalnej?
 313. 08:45 6000 proc. zysku? Na GPW to możliwe!
 314. 08:23 GPW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2011 RS
 315. 08:23 ING obniżył rekomendację dla spółki Asecco BS do "trzymaj"
 316. 08:23 Wyniki GPW w IV kw. 2011 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 317. 08:23 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 13 marca
 318. 08:23 GPW SA Raport okresowy roczny za 2011 R
 319. 08:23 Bank Japonii utrzymał stopy procentowe bez zmian
 320. 08:23 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 321. 08:19 ATLANTIS - Umowa opcji zakupu akcji Resbud S.A stanowiących 65,39% kapitału. (12/2012)
 322. 08:18 GPW - Raport roczny R 2011
 323. 08:18 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Wykaz informacji przekazanych przez Armatura Kraków SA do publicznej wiado...
 324. 08:18 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 325. 08:18 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Raport roczny R 2011
 326. 08:18 GPW - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 327. 08:16 Pracownicy budżetówki żądali odmrożenia płac
 328. 08:11 Bezbarwne zmagania
 329. 08:11 Piłka wesprze rynek pracy
 330. 07:44 Spokojny początek tygodnia
 331. 07:23 JSW zamierza wyprodukować w '12 13,3 mln ton węgla, chce zwiększyć w produkcji udział węgla
 332. 07:09 Skandal! Leki znów drożeją!
 333. 07:08 JSW zamierza wydać w '12 na inwestycje 1,7 mld zł
 334. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 13 III - 30 III
 335. 07:08 Zysk netto JSW w IV kw. '11 wyniósł 1 mld zł, w całym 2011 r. wzrósł do 2,087 mld zł
 336. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 13.03 - 14.11.2012
 337. 07:08 Zysk netto JSW w IV kw. 2011 r. wyniósł 1 mld zł, w całym 2011 r. wzrósł do 2,087 mld zł (opis)
 338. 07:05 Eksperci: Unia może rozwiać nasze marzenia o łupkach
 339. 06:18 JSW S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 340. 06:18 JSW S.A. - Raport roczny R 2011
 341. 06:00 Piłka wesprze rynek pracy
 342. 04:40 Mamy coraz mniej małych sklepów
 343. 04:10 Spółka gigantów wybrała Stargard
 344. 03:40 Oxford Tower do liftingu
 345. 03:15 W branży węglowej tyka bomba akcyzowa
 346. 02:35 Sądowa wojna o opłaty nasienne
 347. 01:35 Latanie po Polsce będzie coraz tańsze