Trwa ładowanie...
d4e7bee
d4e7bee

Artykuły z dnia: 2012.03.30 - finanse.wp.pl

 1. 23:33 ALTERCO - Zmiany umów zawartych w dniu 15.02.2012 r. (34/2012)
 2. 23:33 TUP - Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki (10/2012)
 3. 22:48 WIKANA - Zmiana umów przedwstępnych sprzedaży zawartych pomiędzy spółką zależną od Wikana S.A. a ...
 4. 22:48 EUROCASH - Udzielnie poręczenia spółce zależnej (7/2012)
 5. 22:48 TALEX - Zawarcie umowy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (8/2012)
 6. 22:48 LW BOGDANKA S.A. - Zwołanie ZWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. na dzień 27 kwietnia 2012 r. (7/2...
 7. 21:18 REINHOLD POLSKA AB - Otrzymanie informacji o ujawnieniu stanu posiadania od byłego akcjonariusza/...
 8. 21:18 TRION - Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki ? emis...
 9. 21:18 BIOTON - Informacje przekazane BIOTON S.A. przez BIOLEK Sp. z o.o. (18/2012)
 10. 21:18 BIOTON - Emisja akcji BIOTON S.A. serii AA w ramach kapitału warunkowego (19/2012)
 11. 21:18 DANKS S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym ...
 12. 21:18 TRION - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki TRION S.A. (2...
 13. 21:10 Eksperci: emerytury częściowe mogą nie przekroczyć 40 proc. docelowych
 14. 21:10 Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą otwarcie niewykończonych dróg
 15. 21:10 Analitycy: złoty w I kw. należał do najsilniejszych walut świata
 16. 21:08 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 30 marca, 20.00
 17. 21:08 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 30 marca, 20.00
 18. 21:08 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 30 marca, 20.00
 19. 20:33 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do porozumienia. (28/2012)
 20. 20:33 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Warunkowa rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii ...
 21. 20:33 HAWE - Wybór biegłego rewidenta. (RB-43/2012) (43/2012)
 22. 20:33 BYTOM - Odwołanie Prokurenta Spółki (4/2012)
 23. 20:33 EUROHOLD BULGARIA AD - Annual Report,2011 (9/3)
 24. 20:33 EMPERIA - Złożenie rezygnacji przez Członków Zarządu Emperia Holding S.A. (14/2012)
 25. 20:33 HAWE - Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-44/2012) (44/2012)
 26. 20:33 COMP - Opóźniona informacja o podpisaniu znaczącej umowy i odstąpieniu przez Emitenta od jej wyko...
 27. 20:33 HARPER HYGIENICS S.A. - Zatwierdzenie dokumentu ofertowego wraz z dokumentem podsumowującym (10/2...
 28. 20:33 - BARCLAYS BANK - Annual Report on Form 20-F (7/2012)
 29. 20:33 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (66/2012)
 30. 20:33 MIRACULUM S.A. - Raport roczny R 2011
 31. 20:33 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (43/2012)
 32. 20:33 COMP - Wykup i emisja obligacji Spółki (16/2012)
 33. 20:33 BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie przez BBI Development NFI S.A. porozumienia w sprawie realizacji n...
 34. 20:33 COMP - Opóźniona informacja o podpisaniu znaczących umów i ich rozwiązaniu (14/2012)
 35. 20:33 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (50/2012)
 36. 20:33 NETMEDIA S.A. - Zmiana struktury Grupy Kapitałowej Netmedia (6/2012)
 37. 19:53 GPW: czasowe obniżenia stawek na Catalyst
 38. 19:38 GPW: komunikat - BLU PRE IPO S.A., NOWOCZESNA FIRMA S.A.
 39. 19:38 GPW: animator pp akcji HMSG
 40. 19:38 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
 41. 19:23 Wpłynęło 7 ofert w przetargu na dwa bloki dla Elektrowni Północ
 42. 19:23 Pioneer Pekao Investment Management ma poniżej 5 proc. Hawe
 43. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 44. 19:00 NBP: jest szansa na kompromis ws. obniżenia opłat interchange
 45. 19:00 Koniec NFI
 46. 18:53 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 47. 18:38 GPW: MNI SA - komunikat
 48. 18:38 GPW: wprowadzenia do obrotu certyfikatów przez Raiffeisen Centrobank AG
 49. 18:38 GPW: GRUPA ADV S.A. - komunikat
 50. 18:38 Sejm odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy emerytalnej
 51. 18:38 GPW: ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE - komunikat
 52. 18:38 RPP w kwietniu nie zmieni stóp procentowych - Barclays (opinia)
 53. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 54. 18:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 29.03.2012
 55. 18:38 ZWZ BRE Banku zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2011 rok
 56. 18:35 Wózki dziecięce produkowane przez polską firmę są niebezpieczne
 57. 18:33 PETROLINVEST S.A. - Wydłużenie okresu kredytowania (26/2012)
 58. 18:33 C&C ENERGY SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. (12/2012)
 59. 18:33 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż stopów ołowiu i usługi recyklingowej - ...
 60. 18:33 BRE - XXV ZWZ BRE Banku SA ? wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów (23/2012)
 61. 18:33 BRE - XXV ZWZ BRE Banku SA - decyzja o nie wypłacaniu dywidendy (20/2012)
 62. 18:33 KONSORCJUM STALI S.A. - Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta (6/2012)
 63. 18:33 BRE - Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA (21/2012)
 64. 18:33 IZOSTAL S.A. - Raport roczny R 2011
 65. 18:33 BRE - Zmiany w Zarządzie BRE Banku SA (24/2012)
 66. 18:33 BRE - Ustalenie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA jednolitego tekstu Statutu Banku (25/2012)
 67. 18:33 BRE - XXV ZWZ BRE Banku SA ? wybór audytora do badania sprawozdań finansowych (22/2012)
 68. 18:33 BRE - XXV ZWZ BRE Banku SA - podjęte uchwały (19/2012)
 69. 18:33 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opó...
 70. 18:23 Transakcje pakietowe
 71. 18:23 Asseco wycofało się z przetargu ogłoszonego przez Eneę na systemu ISOK
 72. 18:23 Aero2, spółka zależna Midasa i Polkomtel podpisały umowę o wzajemnym korzystaniu z infrastruktury
 73. 18:23 W przyszłym tygodniu PLN może testować poziom 4,1750/EUR; w piątek na FI spadki rentowności (opis)
 74. 18:23 ING OFE ma ponad 5 proc. Orlenu
 75. 18:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 30 marca, 17.00
 76. 18:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, piątek 30 marca, 17.00
 77. 18:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, piątek 30 marca, 17.00
 78. 18:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 79. 18:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 80. 18:08 Finał neutralnego miesiąca
 81. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 30.03.2012
 82. 18:08 GPW: GRUPA ADV S.A. - komunikat
 83. 18:08 GPW: ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE - komunikat
 84. 18:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 85. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 86. 18:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 29.03.2012
 87. 18:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 88. 18:08 Zapisy w wezwaniu na akcje TU Europa przedłużone do 30 kwietnia
 89. 18:08 Stawka Polonia spadła do 4,32 proc. z 4,52 proc. - NBP
 90. 18:08 Dowgielewicz wicegubernatorem Banku Rozwoju Rady Europy
 91. 18:08 Wzrost polskiego PKB 3,0 proc. w '12, 3,6 proc. w '13 - SEB (opinia)
 92. 18:07 Są wyniki głosowania ws. referendum emerytalnego
 93. 18:05 Raport PE o łupkach: firmy powinny ujawniać stosowane chemikalia
 94. 18:03 C&C ENERGY SA - Zawiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Eneergy S.A. (10/2012)
 95. 18:03 TRITON - Przesunięcie terminu wykupu obligacji przez spółkę zależną (5/2012)
 96. 18:03 C&C ENERGY SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. (11/2012)
 97. 18:03 PEP - Sprostowanei błedu technicznego w treści raportu i opinii biegłego rewidenta (16/2012)
 98. 18:03 EMPERIA - Złożenie rezygnacji przez Członków Zarządu Emperia Holding S.A. (13/2012)
 99. 18:03 MIDAS - Zawarcie przez Aero 2 z Polkomtel umowy o współpracy w zakresie wzajemnego świadczenia us...
 100. 18:03 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Sonoco Poland-Packaging Services Sp. ...
 101. 18:03 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A (19/2012)
 102. 18:03 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 103. 18:03 BANKBPH - Przedłożenie projekcji finansowych (4/2012)
 104. 18:03 BIPROMET S.A. - Ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy (...
 105. 18:03 TRITON - Przesunięcie terminu zwrotu dopłaty do kapitału spółki zależnej (6/2012)
 106. 18:03 WILBO - Powołanie osób nadzorujących (18/2012)
 107. 18:03 ADVADIS S.A. - Powołanie osób nadzorujących (12/2012)
 108. 18:03 PKNORLEN - ORLEN Księgowość Sp. z o.o. nabyła obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (63/2012)
 109. 18:03 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o zawarciu znaczących umów (10/2012)
 110. 18:03 PKNORLEN - ORLEN Transport S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (64/2012)
 111. 18:03 MEDIATEL - Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 r. (13/2012)
 112. 18:03 WILBO - Podpisanie umowy oraz aneksu do znaczącej umowy (16/2012)
 113. 18:03 KRAKCHEMIA S.A. - KOREKTA DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 6 DOTYCZĄCEGO ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGR...
 114. 18:03 WILBO - Treść uchwał podjętych na NWZA Wilbo SA (17/2012)
 115. 18:03 CD Projekt RED SA - Spłata należności wynikających z umów pożyczek z akcjonariuszami Spółki (8/2012)
 116. 18:03 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wia...
 117. 18:03 PKNORLEN - ING OFE przekroczył 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. (65...
 118. 18:03 PATENTUS S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (8/2012)
 119. 18:03 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (16/2012)
 120. 18:03 EUROIMPLANT S.A. - Złożenie wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Emitenta (11/2012)
 121. 18:03 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Raport roczny R 2011
 122. 18:03 MEDIATEL - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA (12/2012)
 123. 18:03 MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja spółek zależnych (3/2012)
 124. 18:03 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zbycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą (11/2012)
 125. 17:58 Windows dressing nie było
 126. 17:53 Słaby finisz złotego na koniec miesiąca
 127. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 128. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 129. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2286,53 pkt (0,67%)
 130. 17:53 GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów Raiffeisen Centrobank AG
 131. 17:53 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 132. 17:53 GPW: TRION S.A. - komunikat
 133. 17:53 MSZ: Dowgielewicz wicegubernatorem Banku Rozwoju RE (komunikat)
 134. 17:53 GPW: EMPERIA HOLDING S.A. - komunikat
 135. 17:52 Przeciętny marzec, ale udany kwartał
 136. 17:35 KRRiT opublikowała sprawozdanie z działalności w 2011 r.
 137. 17:20 Niewielkie zmiany mimo sporej ilości danych
 138. 17:13 Nie starczyło sił na 1,34
 139. 16:53 Oferta Mostostalu Warszawa o wartości 524 mln zł netto wybrana w przetargu na budowę spalarni w
 140. 16:53 PKN Orlen wśród dopuszczonych do aukcji ws. kupna Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu
 141. 16:38 MS: spotkanie J. Gowina z Business Centre Club (komunikat)
 142. 16:38 NPW ws. artykułu "Gazety Polskiej" (komunikat)
 143. 16:38 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Harper Hygienics
 144. 16:38 NWZ Aton-HT zdecyduje o wyrażeniu zgody na przeniesienie notowań na rynek główny GPW
 145. 16:38 KBC Securities obniżył rekomendację dla Kęt do "trzymaj", a cenę docelową do 123,5 zł
 146. 16:38 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto po IV kw. '11
 147. 16:38 MF zaoferuje w II kw. obligacje za 13,0-20,0 mld zł; bony za 3,0-6,0 mld zł
 148. 16:38 Danks ECDP wypłaci 1,19 mln zł dywidendy z zysku za 2011 rok, czyli 0,26 zł na akcję
 149. 16:38 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto po IV kw. '11
 150. 16:38 Zadłużenie sektora finansów publ. na koniec 2011 wyniosło 815.324,8 mln zł; 53,5 proc. PKB - MF
 151. 16:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 152. 16:38 Po kwietniu MF sfinansuje znaczną część potrzeb pożyczkowych; od maja redukcja podaży SPW - Marczak
 153. 16:38 WZ TVN zatwierdziło wypłatę specjalnej dywidendę za '11 w wysokości 0,1 zł na akcję
 154. 16:38 MF zaoferuje w kwietniu na przetargu 19.04 obligacje za 5,0-9,0 mld zł
 155. 16:38 Notowania jednolite - drugi fixing
 156. 16:38 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 18 gr
 157. 16:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 158. 16:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 8441,25 USD za tonę
 159. 16:38 Goldman Sachs obniżył rekomendację PGE do "neutralnie"
 160. 16:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 161. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 16:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 16:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 164. 16:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 165. 16:38 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 166. 16:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 16:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 168. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 16:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 170. 16:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 16:38 ING OFE informuje
 172. 16:38 PKO BP nie spodziewa się wzrostów kosztów ryzyka w segmencie detalicznym
 173. 16:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 174. 16:38 Stopy proc. NBP w kwietniu bez zmian - Lloyds (opinia)
 175. 16:38 Szansa na zawarcie kompromisu w zakresie obniżek opłat kartowych w Polsce - Rada ds. Systemu
 176. 16:18 KBC NOWA EUROPA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekazany...
 177. 16:18 ADVADIS S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADVADIS S.A. w upadło...
 178. 16:18 KBC KLIK POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekazany...
 179. 16:18 INTERFERIE S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad (13/2012)
 180. 16:18 KBC KUPON JUMPER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekazan...
 181. 16:18 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych pr...
 182. 16:18 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Akceptacja przez Radę Nadzorczą Orzeł Biały S.A. wniosku Zarządu w sprawie wyp...
 183. 16:18 EKO HOLDING S.A. - Korekta raportu - Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnyc...
 184. 16:18 FAM - : Posiedzenie Sądu w sprawie zawezwania do próby ugodowej (9/2012)
 185. 16:18 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych prz...
 186. 16:18 BAKALLAND S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A. (zmiana znaczącej umowy) (...
 187. 16:18 KBC LIDERÓW RYNKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekaza...
 188. 16:18 KBC POLAND JUMPER 4 FUDNUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przeka...
 189. 16:18 MERCOR S.A. - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w lutym 2012 (7/2012)
 190. 16:18 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych pr...
 191. 16:18 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych...
 192. 16:18 KETY - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011r. (5/2012)
 193. 16:18 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekaz...
 194. 16:18 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przeka...
 195. 16:18 KBC POLAND JUMPER 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przeka...
 196. 16:18 KBC QUICK EXPOSURE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekaz...
 197. 16:18 KBC ROCZNA PREMIA II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przek...
 198. 16:18 INTERFERIE S.A. - Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (14/2012)
 199. 16:18 INTERFERIE S.A. - Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za 2011 rok (15/2012)
 200. 16:18 KBC KAPITAŁ PLUS IV FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przeka...
 201. 16:18 KBC POLSKA 2012 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekazany...
 202. 16:18 KBC PROGRESJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych...
 203. 16:18 KBC ROCZNA PREMIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekaza...
 204. 16:17 Przeciętny marzec, ale udany kwartał
 205. 16:15 Nowa metoda recyklingu starych telefonów komórkowych
 206. 15:45 Sąd: wózki dziecięce produkowane przez polską firmę są niebezpieczne
 207. 15:35 Przekroczenia norm zanieczyszczeń po wycieku ropy w Gutkowie
 208. 15:35 Staż ubezpieczeniowy przy emeryturach częściowych; rolnicy nie stracą
 209. 15:33 PLASTBOX - Odwołanie z funkcji Prezesa oraz Członka Zarządu Spółki (9/2012)
 210. 15:33 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i ok...
 211. 15:33 KBC FINANSOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych...
 212. 15:33 KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i ok...
 213. 15:33 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 214. 15:33 ADVADIS S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (10/2012)
 215. 15:33 KBC HIMALAJA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych ...
 216. 15:33 EKO HOLDING S.A. - Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych (7/2012)
 217. 15:33 ZUK - Sprzedaż kompletnej linii mobilnej do produkcji peletu (8/2012)
 218. 15:33 KBC EXTRA PROFIT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekazan...
 219. 15:33 PRONOX S.A. - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczen...
 220. 15:33 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych...
 221. 15:33 SOPHARMA AD - Annual Audited Financial Report 2011 (25/2012)
 222. 15:29 Walka o klienta na polskim niebie zaostrza się
 223. 15:26 Ile bierze detektyw za śledzenie niewiernej żony, ile za pobranie włosa?
 224. 15:18 TVN - Dywidenda w wysokości 0,10 zł za akcję zaaprobowana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TVN ...
 225. 15:18 KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2...
 226. 15:18 KBC DALEKOWSCHODNI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekaz...
 227. 15:18 KBC ATLANTYCKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanyc...
 228. 15:18 KPPD - Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA. (9/2012)
 229. 15:18 KBC ELITA II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych ...
 230. 15:18 INTAKUS S.A. - Korekta raportu numer 6/2012 o odstąpieniu od znaczącej umowy Korekta raportu nume...
 231. 15:18 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 232. 15:18 ATON-HT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (2/2012)
 233. 15:18 TVN - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A. w dniu 30 marca 2012 r. ...
 234. 15:18 KBC BRIC FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w 20...
 235. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (53/2012)
 236. 15:18 KBC BRIC II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w...
 237. 15:18 KBC DOBRY BONUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekazany...
 238. 15:18 TVN - Powołanie członków Rady Nadzorczej TVN S.A. (16/2012)
 239. 15:18 KBC EUROPEJSKI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanyc...
 240. 15:10 Paliwa będą drożeć
 241. 15:08 Dobre strony lenistwa
 242. 14:50 Rostowski: reforma emerytalna nie będzie bolesna dla ludzi
 243. 14:48 M.W. TRADE - Rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki (21/2012)
 244. 14:48 INTAKUS S.A. - Zbycie akcji przez Panią Iwonę Kubicz - Ludkowską (13/2012)
 245. 14:48 S.S.I. - Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Z...
 246. 14:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 247. 14:48 WIKANA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (14/2012)
 248. 14:48 POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAR SA (3/2012)
 249. 14:38 Zadłużenie zagraniczne ogółem Polski wzrosło w IV kw. '11 do 249.072 mln euro - NBP
 250. 14:38 MSP przedłużyło Wasko wyłączność negocjacyjną ws. prywatyzacji COIG do 16 IV
 251. 14:38 Średnia cena sprzedaży energii elekt. na rynku konkurencyjnym w '11 wyniosła 198,9 zł/MWh - URE
 252. 14:38 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto po IV kw. '11
 253. 14:38 Inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy wyniosła w marcu 4,2 proc. - NBP
 254. 14:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 255. 14:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 256. 14:38 GPW SA - Indeksy - sesja
 257. 14:38 Deficyt w obrotach bieżących w IV kw. 2011 wyniósł 4.964 mln euro - NBP
 258. 14:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 259. 14:25 Catalyst: sypnęło przedterminowymi wykupami
 260. 14:18 BUDIMEX - Projekty uchwał ZWZ Budimeksu zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 r. (18/2012)
 261. 14:18 BUDIMEX - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA (17/2012)
 262. 14:15 Kupowanie nadziei
 263. 14:08 Liczba upadłości przedsiębiorstw w I kw. '12 wzrosła rdr o 18 proc. - Euler Hermes
 264. 14:08 Na koniec II portfel SPW inwestorów zagranicznych wzrósł do 160,53 mld zł vs 160,23 mld zł w I - MF
 265. 14:08 MG prognozuje wzrost PKB w I kw. '12 na poziomie 3,3-3,5 proc. rdr
 266. 14:08 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 84,3 mld zł
 267. 14:08 W połowie III taniały kurczęta, mleko i bydło, drożała mąka, jęczmień i wieprzowina - ZSRIR (tabela)
 268. 14:08 Wskaźnik Optymizmu Konsumentów w III'12 wzrósł do najwyższego poziomu od XI'11 - Ipsos
 269. 14:03 CASH FLOW S.A. - Aktualizacja informacji dotyczących znaczących wierzytelności (14/2012)
 270. 14:03 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (9/2012)
 271. 14:03 RESBUD - Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.04...
 272. 14:03 STALPRODUKT - Zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z członkiem Rady Nadzorczej S...
 273. 14:03 STALPRODUKT - Zawiadomienie o transakcji podmiotu blisko związanego z członkiem Zarządu Spółki (5...
 274. 14:03 ATM - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spół...
 275. 14:03 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (10/2012)
 276. 14:03 POLICE - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych "Police" S.A. zwoł...
 277. 13:56 Byle nie padało
 278. 13:49 Ekskluzywna wódka od Belvedere
 279. 13:46 Maksymalnie za 2,99 zł
 280. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 281. 13:38 Wartość transakcji zawartych na SPW w II '12 wyniosła 747.380,76 mln zł - MF
 282. 13:38 Rekordowa kumulacja
 283. 13:33 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub na...
 284. 13:33 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (22/2012)
 285. 13:33 PBO ANIOŁA S.A. - Nabycie akcji własnych (41/2012)
 286. 13:33 B3SYSTEM - Zbycie akcji przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą (21/2012)
 287. 13:33 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadz...
 288. 13:33 DELKO S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 29 marca b.r. ...
 289. 13:33 ZPUE - Zbycie znacznego pakietu akcji, informacja o transakcjach osób mających dostęp do informac...
 290. 13:33 ARTERIA S.A. - Zestawienie raportów opublikowanych w 2011 roku (2/2012)
 291. 13:33 DELKO S.A. - Protokół NWZ Spółki. (7/2012)
 292. 13:33 HARDEX S.A. - Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. przez bieżące transakcje z k...
 293. 13:33 HARDEX S.A. - Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. przez bieżące transakcje z k...
 294. 13:33 PELION SA - Skup akcji własnych (40/2012)
 295. 13:33 ROVESE S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (10/2012)
 296. 13:33 VARIANT S.A. - Podpisanie aneksu nr 8 do Umowy o rewolwingowy kredyt w rachunku bieżącym nr OD/40...
 297. 13:33 DREWEX S.A. - Złożenie wniosku o zmianę opcji postępowania upadłościowego Emitenta. (5/2012)
 298. 13:33 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (33/2012)
 299. 13:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej l...
 300. 13:33 ARTERIA S.A. - Rezygnacja Członka Zarządu Arteria S.A. (3/2012)
 301. 13:33 HARDEX S.A. - Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Hardex S.A. przez bieżące transakcje z k...
 302. 13:33 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. (17/2012)
 303. 13:33 BORYSZEW - Skup akcji własnych Boryszew S.A. (19/2012)
 304. 13:33 LPP - Aneks do umowy znaczącej (12/2012)
 305. 13:33 UniCredit - Ordinary and Extraordinary Shareholders? Meeting 11th May 2012 - Directors? Reports a...
 306. 13:33 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (33/2012)
 307. 13:33 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Roczny Formularz Informacyjny KULCZYK OIL VENTURES Inc. (13/2012)
 308. 13:33 GRUPA NOKAUT S.A. - Zmiana stanu posiadania (15/2012)
 309. 13:33 PELION SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 (39/2012)
 310. 13:33 ELBUDOWA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (6/2012)
 311. 13:33 POLICE - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Chemicznych "Police" S.A (10/2012)
 312. 13:33 HARDEX S.A. - Aneks do umowy pożyczki (32/2012)
 313. 13:33 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 314. 13:33 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 315. 13:28 Włoski, grecki, francuski
 316. 12:57 Niemcy ponad Europą
 317. 12:53 PSE Operator podpisał z PGE GiEK umowę o przyłączeniu bloku w Elektrowni Turów
 318. 12:53 Centrozap zmienił nazwę na Ideon i przedstawił nową strategię
 319. 12:45 Chcą ograniczyć swobodę koncernów i handlarzy w ustalaniu cen paliw
 320. 12:45 Motocykliści zapłacą o połowę mniej za przejazd A4 Kraków-Katowice
 321. 12:44 Nie dla wszystkich
 322. 12:38 Kofola zakłada w '12 wzrost przychodów, podczas gdy rynek pozostanie płaski
 323. 12:38 Syndyk masy upadłościowej Dreweksu złożył do sądu wniosek o zamianę upadłości na układową z
 324. 12:29 Czy euro przetrwa?
 325. 12:23 Kofola nie wyklucza w '12 akwizycji na jednym z jej dotychczasowych rynków
 326. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr64/A/NBP/2012
 327. 12:21 Ranking polskich ekonomistów 2011
 328. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 329. 12:08 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 330. 12:08 Kurs spółki Edison wzrósł w debiucie na NewConnect o 50 proc.
 331. 12:08 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 332. 12:08 MSZ ws. Narady Regionalnej Ambasadorów RP w Genewie (komunikat)
 333. 12:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 334. 11:56 Zastanawiające osłabienie dolara w godzinach nocnych
 335. 11:45 Przed Sejmem przybywa protestujących związkowców
 336. 11:45 BGK i PKP SKM w Trójmieście zawarły umowę ws. emisji obligacji
 337. 11:34 Eurogrupa zwiększy wartość funduszu ratunkowego
 338. 11:30 Litwa/ Parafowano umowę koncesyjną w sprawie budowy siłowni atomowej
 339. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 340. 11:22 Zadowolony pracownik bez podwyżki?
 341. 11:20 Inflacja w strefie euro w III 2012 r. wyniosła 2,6 proc.
 342. 11:14 Wyleci cały zarząd PKP
 343. 11:08 ABW ws. zwalczania nielegalnych transportów azjatyckich (komunikat)
 344. 11:08 ZWZ Asseco P. zdecyduje o emisji od 5,68 do 6,09 mln akcji s. K dla akcjonariuszy Asseco CE
 345. 11:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 346. 11:03 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola (45/2012)
 347. 11:03 GANT - Wykup obligacji (17/2012)
 348. 11:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Materials and drafts for Annual Meeting of Sharehold...
 349. 11:03 AZOTY TARNÓW - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach ...
 350. 11:03 EMC - Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławi...
 351. 11:03 UniCredit - NOTICE OF CALL - Ordinary and Extraordinary Shareholders? Meeting to be held on 11 M...
 352. 11:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Transakcje na akcjach spółki (66/2012)
 353. 11:03 AZOTY TARNÓW - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mośc...
 354. 11:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (55/2012)
 355. 11:03 MOSTALZAB - Zmiana znaczącej umowy (23/2012)
 356. 10:53 MSZ ws. spotkania z komisarzem ds. mniejszości narodowych (komunikat)
 357. 10:53 Prywatyzacja PKP Cargo nie zakończy się w 2012 r., realnym terminem jest 2013 r. - resort transportu
 358. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na V - 122,87-122,89 USD za baryłkę
 359. 10:44 Czy kolejarzowi wypada sikać na Centralnym?
 360. 10:34 Rynek eurodolara obronił wsparcie
 361. 10:33 Duda: Nieprawdziwe słowa rządu i ekspertów
 362. 10:25 Duda: wniosek o referendum emerytalne poparło dwa miliony Polaków
 363. 10:23 Prywatyzacja PKP Cargo nie zakończy się w 2012 r., realnym terminem jest 2013 r. - MSP
 364. 10:23 RN Hawe zgodziła się na odsprzedaż do 20 proc. akcji Hawe inwestorom instytucjonalnym
 365. 10:23 Złoty w piątek pozostanie w utrwalonych ostatnimi dniami wąskich przedziałach wahań
 366. 10:23 BGK nie chce sprzedawać akcji PKO BP za wszelką cenę, chce by była wyższa od ceny emisyjnej
 367. 10:20 Ecofin przesądzi o kierunku
 368. 10:15 W tych powiatach nie ma szans na pracę
 369. 10:03 HAWE - Rozszerzenie celu Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-41/2012) (41/2012)
 370. 10:03 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (48/2012)
 371. 10:03 HAWE - Wykonywanie Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-42/2012) (42/2012)
 372. 09:54 Oczy skierowane na Hiszpanię i Eurogrupę
 373. 09:38 Zarząd Izostalu rekomenduje wypłatę 0,17 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 rok (popr.)
 374. 09:38 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 375. 09:38 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 376. 09:34 Obrona minimów
 377. 09:33 Ważą się losy referendum emerytalnego
 378. 09:23 Informacje ze spółek
 379. 09:21 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (32/2012)
 380. 09:21 Zadziwiająco słaba końcówka kwartału
 381. 09:18 HARDEX S.A. - Umowy zakupu surowca drzewnego z RDLP Szczecin (28/2012)
 382. 09:18 ASSECO CENTRAL EUROPE - Recommendation of Management Board regarding payment of dividend (5/2012)
 383. 09:18 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 384. 09:12 Europejskie wydarzenia ukształtują kurs złotego podczas dzisiejszej sesji
 385. 09:09 Wall Street nie poddaje się. Europa też powalczy?
 386. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2287,98 pkt (+0,73%)
 387. 09:08 POLSAT OFE informuje - korekta
 388. 09:08 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 389. 09:08 NORDEA PTE SA informuje
 390. 09:08 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 391. 09:08 Action na dywidendę chce przeznaczyć 13,8 mln zł, czyli 0,84 zł na akcję; dzień dywidendy to 17 V
 392. 09:08 POLSAT OFE informuje
 393. 09:05 Nie będzie nowej państwowej spółki łupkowej
 394. 08:43 Polsce grozi dotkliwy brak rąk do pracy
 395. 08:33 Skrajne zmiany nastrojów
 396. 08:27 Stało się! Harujemy aż do śmierci!
 397. 08:24 Kolejne zwycięstwo podaży
 398. 08:23 Nie dożyjesz? Tym lepiej, rząd się ucieszy
 399. 08:12 Milionowe zyski PTE, miliardowe straty OFE
 400. 08:11 Pikieta związkowców przed sądem ws. zaległych wypłat pensji
 401. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 30 marca
 402. 07:42 Od jutra drożeje gaz
 403. 07:32 Nasz nowy hit eksportowy to... trumny
 404. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 30 III - 30 IV
 405. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego 30.03 - 14.11.2012
 406. 07:03 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Raport roczny R 2011
 407. 06:45 Ambasady pomogą polskim firmom
 408. 06:45 Od lojalności ważniejsza jest cena
 409. 06:35 Włoscy aptekarze przestaną sprzedawać Viagrę
 410. 06:26 Rząd zabiera emerytom dodatki pielęgnacyjne
 411. 06:19 Nie doczekasz emerytury? Rząd zbierze profity
 412. 06:03 LIBET S.A. - Zmiana umowy znaczącej. (6/2012)
 413. 05:25 Lux-Med szuka bogatego inwestora
 414. 05:25 Kanadyjska jednocentówka ofiarą budżetowych oszczędności
 415. 02:48 EUROCASH - Raport roczny R 2011
 416. 02:48 EUROCASH - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 417. 02:40 Zaginieni między praktyką i przepisami