Trwa ładowanie...
d1d3ms9
d1d3ms9

Artykuły z dnia: 2012.03.29 - finanse.wp.pl

 1. 00:18 RAFAKO - Zmiana kryterium uznawania umów za umowy znaczące. (25/2012)
 2. 00:18 ACTION S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane n...
 3. 23:48 MARVIPOL S.A. - Skup akcji własnych. (42/2012)
 4. 23:48 UNIMA 2000 S.A - Zawarcie znaczącej umowy (6/2012)
 5. 23:48 ACTION S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na...
 6. 23:48 ASSECO POLAND - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. (10/2012)
 7. 23:48 ACTION S.A. - Wybór Zarządu trzeciej kadencji. (10/2012)
 8. 23:48 ACTION S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (11/2012)
 9. 23:48 MIDAS - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. (21...
 10. 22:35 MAC: większość Polaków wie o cyfryzacji telewizji naziemnej
 11. 20:53 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 29 marca, 20.00
 12. 20:53 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 29 marca, 20.00
 13. 20:53 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 29 marca, 20.00
 14. 20:40 NBP wsparł ok. 80 tys. zł projekt pomagający niewidomym w bankach
 15. 20:03 BANK PEKAO SA - Rejestracja akcji serii G oraz podwyższenie kapitału zakładowego Banku (15/2012)
 16. 20:03 BOMI - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - uzupełnienie (33/2012)
 17. 20:03 BANK PEKAO SA - Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w roku 2011 (13/2012)
 18. 20:03 BANK PEKAO SA - Nabycie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Ban...
 19. 20:03 FERRUM - Zakończenie programu skupu akcji własnych FERRUM S.A. (77/2012)
 20. 20:03 BANK PEKAO SA - Informacja o nabyciu akcji Banku Pekao S.A. przez osobę zobowiązaną (12/2012)
 21. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 22. 19:18 PRONOX S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie ...
 23. 19:18 PRONOX S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (29/2012)
 24. 19:18 PRONOX S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69a ustawy o ofercie. (28/2012)
 25. 19:18 REINHOLD POLSKA AB - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgrom...
 26. 19:18 PLAZA CENTERS N.V. - INVESTOR PRESENTATION (5/2012)
 27. 19:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (76/2012)
 28. 19:18 IGROUP - Zawarcie aneksu do porozumienia inwestycyjnego z dnia 14 października 2011 r. (18/2012)
 29. 19:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (22/2012)
 30. 19:18 AIR MARKET S.A. - Informacja o nowym akcjonariuszu Spółki (3/2012)
 31. 19:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 32. 19:18 MOL - Management Discussion and Analysis 2011 (15/2011)
 33. 19:18 GETIN - PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN HOLDING S.A. (13/2012)
 34. 19:18 GETIN - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA (12/2012)
 35. 19:18 MOL - Statement of responsilbility (16/2011)
 36. 19:18 PRONOX S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (30/2012)
 37. 19:18 MOL - 13_MOL Plc Consolidated Annual Report 2011 (13/2012)
 38. 19:18 MOL - 14_MOL Plc Parent Company Annual Report 2011 (14/2012)
 39. 19:18 AIR MARKET S.A. - Informacja o zmianie w ogólnej liczbie głosów w Spółce (2/2012)
 40. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 41. 19:08 GPW: Biuro Maklerskie Banku DNB NORD POLSKA animatorem EDISON SA
 42. 18:50 Obama wzywa do zniesienia ulg podatkowych dla przemysłu naftowego
 43. 18:50 Lubuskie gminy chcą wniosku do TK ws. finansów
 44. 18:35 SLD nie poprze reformy emerytalnej w obecnej formie
 45. 18:35 EBOR da BZ WBK na połączenie z Kredyt Bankiem
 46. 18:23 TP wprowadzi markę Orange, jako główną markę handlową do 30 VI 2012
 47. 18:23 Firmy mają duże możliwości samofinansowania inwestycji; problemem brak chęci - MG
 48. 18:23 GPW: ALIOR BANK animatorem akcji spółki VANTAGE DEVELOPMENT
 49. 18:23 EBOR zainwestuje w BZ WBK 332 mln PLN w celu wsparcia połączenia z Kredyt Bankiem (opis)
 50. 18:23 Teraz tylko Orange
 51. 18:08 Transakcje pakietowe
 52. 18:08 KSG Agro będzie dostarczało PEP min. 50 tys. ton peletu rocznie w latach 2013-19 (opis)
 53. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 54. 18:08 Stawka Polonia spadła do 4,52 proc. z 4,60 proc. - NBP
 55. 18:00 MON: trzy okręty podwodne i okręt wsparcia operacyjnego dla MW do 2030 r.
 56. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 57. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 58. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2271,36 pkt (-1,57%)
 59. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 29.03.2012
 60. 17:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 61. 17:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.03.2012
 62. 17:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 63. 17:53 EBOR zainwestuje w BZ WBK 332 mln PLN w celu wsparcia połączenia z Kredyt Bankiem
 64. 17:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 65. 17:53 Załamanie nastrojów na świecie bez dużego wpływu na złotego
 66. 17:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (44/2012)
 67. 17:48 Rubicon Partners NFI SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 68. 17:48 TPSA - Orange marką handlową TP S.A. (45/2012)
 69. 17:48 KETY - Wstępna prognoza wyników I kw. 2012 r. (4/2012)
 70. 17:48 PROGRES INVESTMENT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investme...
 71. 17:48 TPSA - Orange marką handlową TP S.A. (45/2012)
 72. 17:48 Rubicon Partners NFI SA - Raport roczny R 2011
 73. 17:48 BAKALLAND S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
 74. 17:48 BZWBK - Zawarcie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (6/2012)
 75. 17:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (44/2012)
 76. 17:48 PEP - Zawarcie umowy znaczącej (17/2012)
 77. 17:45 Projekt obwodnicy Koszalina i Sianowa ma być tańszy o 400 tys. zł
 78. 17:44 Niedźwiedzie coraz bardziej agresywne
 79. 17:38 KGHM ocenia, że spadek dynamiki wzrostu PKB Chin poniżej 7 proc. zagroziłby prognozie spółki
 80. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 81. 17:38 GPW: Dom Maklerski BDM - animatorem obligacji spółki EAST PICTURES
 82. 17:38 Herbert Wirth będzie się ubiegał o kolejną kadencję na stanowisku prezesa KGHM
 83. 17:38 KGHM nie wyklucza emisji obligacji na sfinansowanie nowych projektów inwestycyjnych
 84. 17:38 Moody's potwierdził ratingi Banku Millennium
 85. 17:38 NBP nie obserwuje popytu na instrumenty zasilające płynność - Koziński z NBP
 86. 17:33 ENERGOPLD - Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych przez Energomontaż-Południe S.A. z RAFA...
 87. 17:33 Rubicon Partners NFI SA - Korekta do raportu rocznego i skonsolidowanego za rok 2011 w części wpr...
 88. 17:33 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A. (18/2012)
 89. 17:33 RYBNIK - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (3/2012)
 90. 17:33 BZWBK - Zawarcie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (6/2012)
 91. 17:33 NETIA - Informacja o zbyciu akcji Netii przez osoby mające stały dostęp od informacji poufnych (2...
 92. 17:33 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (27/2012)
 93. 17:33 MAKARONY POLSKIE S.A. - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadom...
 94. 17:33 NETIA - Plan połączenia Netii z jej spółką zależną Crowley Data Poland sp. z o.o. (22/2012)
 95. 17:33 RYBNIK - Raport roczny za 2011 rok (2/2012)
 96. 17:30 Pikieta związkowców przed sądem ws. zaległych wypłat pensji
 97. 17:30 PE przegłosował większą kontrolę rynku instrumentów pochodnych
 98. 17:23 GPW: COPERNICUS SECURITIES animatorem obligacji spółek INDOS i KOFOLA
 99. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 29 marca, 17.00
 100. 17:23 GPW: NWAI Dom Maklerski animatorem obligacji WIKANA
 101. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 29 marca, 17.00
 102. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 29 marca, 17.00
 103. 17:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 17:18 Sentyment inwestorów nadal nie najlepszy
 105. 17:15 Dolar rośnie w siłę na koniec kwartału
 106. 17:08 Regularne oszczędzanie możliwe także przy nieregularnych dochodach
 107. 17:08 KOV uaktualnił zasoby perspektywiczne Bloków L i M w Brunei i Bloku 9 w Syrii
 108. 17:08 PLN może testować 4,1750-4,1850/EUR, FI czeka na plan podaży w II kw. (opis)
 109. 17:08 KOV uaktualnił zasoby perspektywiczne Bloków L i M w Brunei i Bloku 9 w Syrii (opis)
 110. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.03.2012
 111. 17:03 GRAJEWO - Sytuacja podmiotu dominującego - Pfleiderer AG (21/2012)
 112. 17:03 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Aktualizacja informacji o zasobach w Brunei i Syrii (12/2012)
 113. 17:03 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (23...
 114. 17:03 B3SYSTEM - Zawarcie znaczącej umowy z Telekomunikacją Polską S.A. (19/2012)
 115. 17:03 IGROUP - Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii M w kapitale zakłado...
 116. 17:03 B3SYSTEM - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ B3System S.A.,...
 117. 17:03 M.W. TRADE - Powołanie Członków Zarządu (20/2012)
 118. 17:03 BAKALLAND S.A. - Korekta danych zawartych w raporcie okresowym za I półrocze roku obrotowego 2011...
 119. 17:03 LENTEX - Wykreślenie zastawów rejestrowych ustanowionych na rzecz PKO Bank Polski S.A. (47/2012)
 120. 17:03 INTERCARS - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.03.2012...
 121. 17:03 INTERCARS - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% liczby głosów na NWZA w dniu 29.03.2012 r....
 122. 17:03 AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (23/2012)
 123. 16:45 Polska potrzebuje atomu, by móc korzystać z węgla
 124. 16:38 Pfleiderer AG złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości
 125. 16:30 Wojciechowski: kompromis z PSL psuje propozycję PO ws. emerytur (opinia)
 126. 16:29 Koszyk Wirtualnej Polski. Oto najtańsze sklepy tuż przed Wielkanocą
 127. 16:23 MG ws. kampanii informacyjnej "Poznaj atom" (komunikat)
 128. 16:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 16:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 16:15 Nauczyciele dostaną podwyżki. Ale chcą dużo więcej
 132. 16:08 Cena miedzi na LME spadła do 8332,50 USD za tonę
 133. 16:08 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 134. 16:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 16:08 Ceny zbóż będą rosły do połowy roku, w II półroczu zboża potanieją - ARR
 136. 15:48 RESBUD - Informacja dotycząca stanu posiadania akcji RESBUD S.A. (12/2012)
 137. 15:48 RESBUD - Informacja dotycząca stanu posiadania akcji RESBUD S.A. (14/2012)
 138. 15:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie na...
 139. 15:48 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie na...
 140. 15:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (41/2012)
 141. 15:48 SOCIALIZER S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o...
 142. 15:48 BORYSZEW - Skup akcji własnych Boryszew S.A. (18/2012)
 143. 15:48 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (8/2012)
 144. 15:48 RESBUD - Informacja dotycząca stanu posiadania akcji RESBUD S.A. (13/2012)
 145. 15:38 KNF zatwierdziła dokument rejestrowy PPG; spółka planuje w '12 zadebiutować na GPW
 146. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 147. 15:38 NWZ KGHM zdecyduje 25 kwietnia o kolejnych zmianach w radzie nadzorczej spółki
 148. 15:30 Inwestorzy zagraniczni zadowoleni z polskich pracowników
 149. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 150. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 151. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 152. 15:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 15:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 154. 15:18 RESBUD - Informacja dotycząca stanu posiadania akcji RESBUD S.A. (10/2012)
 155. 15:18 LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 156. 15:18 RESBUD - Informacja dotycząca stanu posiadania akcji RESBUD S.A. (9/2012)
 157. 15:18 RESBUD - Informacja dotycząca stanu posiadania akcji RESBUD S.A. (11/2012)
 158. 15:15 Nagel: rząd dał ludziom wybór, jak długo i za ile chcą pracować
 159. 15:08 ING OFE informuje
 160. 15:08 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 161. 15:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 15:08 Długie Rozmowy wezwały TPSA do zapłaty 239,12 mln zł; TP wystąpi do sądu przeciw MNI Telecom (aktl.)
 163. 15:03 PEPEES - Zbycie akcji przez Midston Developments Limited (7/2012)
 164. 15:03 ENERGOPOL - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (15/2012)
 165. 15:03 COLIAN SA - Zbycie znacznego pakietu akcji (48/2012)
 166. 14:53 MSW: prawie 50 tysięcy pożarów traw (komunikat)
 167. 14:53 KSG Agro będzie dostarczało PEP min. 50 tys. ton peletu rocznie w latach 2013-19
 168. 14:53 Orlen Upstream chce w '12 wywiercić do 6 otworów badawczych na Lubelszczyźnie w poszukiwaniu gazu z
 169. 14:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 170. 14:53 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 14:50 Solidarna Polska ws. reformy emerytalnej: absolutny skandal i oszukanie Polaków
 172. 14:50 Neumann: nowe rozwiązania reformy emerytalnej nie naruszają jej istoty
 173. 14:48 CAPITAL - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. na dzień 2...
 174. 14:48 WIKANA - Podpisanie umowy znaczącej z Henpol Sp. z o.o. (13/2012)
 175. 14:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 176. 14:48 CAPITAL - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzi...
 177. 14:48 Wyższy wiek emerytalny – potrzebne zmiany na rynku pracy
 178. 14:40 Wiktorow: kobietom wcześniejsza emerytura nie będzie się opłacała
 179. 14:40 Amerykańska gospodarka zgodnie z planem
 180. 14:40 Duda: piątkowa decyzja o referendum niczego nie skończy
 181. 14:39 Złoty nie reaguje za zapowiedzi zmiękczenia reformy emerytalnej
 182. 14:38 Edison zadebiutuje na NewConnect 30 marca
 183. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 184. 14:18 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz na najem...
 185. 14:18 PELION SA - Skup akcji własnych (38/2012)
 186. 14:18 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (16/2012)
 187. 14:18 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. (15/2012)
 188. 14:11 Polak dobry do harowania. Do szefowania - już nie
 189. 14:09 Kiedy prosić o podwyżkę? Najlepszy styczeń i kwiecień
 190. 14:08 Auto-Spa planuje debiut na NewConnect w pierwszej połowie kwietnia 2012 r.
 191. 14:08 Deficyt budżetu po marcu na poziomie ok. 20 mld zł - Majszczyk, MF
 192. 14:08 MF sfinansowało ok. 50 proc. potrzeb pożyczkowych na '12; w kolejnych kw. podaż SPW będzie maleć -
 193. 14:08 Lotos spodziewa się w kwietniu harmonogramu uruchomienia wydobycia z Yme - prezes
 194. 14:08 Prezes Lotosu ocenia zysk operacyjny w I kw. jako dobry
 195. 14:07 10 najatrakcyjniejszych firm dla inżynierów
 196. 14:03 POLNA - Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości przez Zakłady Automatyki "POLNA"...
 197. 14:03 SYNTHOS - Powołanie Zarządu Synthos S.A. VII kadencji (16/2012)
 198. 14:03 POLNA - Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A. (16/2012)
 199. 14:03 KSG AGRO S.A. - Signing agreements between KSG Agro and Polish Energy Partners (6/2012)
 200. 13:57 Podatnicy biją kontrolerów skarbowych
 201. 13:55 MF: deficyt budżetu po marcu na poziomie ok. 20 mld zł
 202. 13:53 GPW: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ w Programie Wspierania Płynności
 203. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 204. 13:53 Kto ze wszystkich kandydatów ma najmniejsze szanse na pracę?
 205. 13:38 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki INDOS
 206. 13:38 MSP nie przewiduje problemów z pozyskaniem zaplanowanych w budżecie na '12 8 mld zł z dywidend
 207. 13:38 Polska w 2012 roku ma szansę rozwijać się w tempie 3-4 proc. - Betbeze, Credit Agricole (opinia)
 208. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 209. 13:38 Orlen Upstream chce w '12 wywiercić do 6 otworów badawczych na Lubelszczyźnie w poszukiwaniu gazu z
 210. 13:36 Wysokie zarobki rujnują człowieka
 211. 13:33 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Zawarcie kolejnej umowy z MPWiK ? przekroczenie progu umowy znaczącej (9/2...
 212. 13:30 Inwestorzy zagraniczni w Polsce zadowoleni z inwestycji i pracowników
 213. 13:30 Polskie firmy szykują się na łupki
 214. 13:30 Kallas: nie akceptuję transferu funduszy UE z kolei na drogi w Polsce
 215. 13:30 To koniec tańszych zamienników w aptekach
 216. 13:23 Dzięki kompromisowi ws. reformy emerytalnej referendum nie będzie potrzebne - Pawlak
 217. 13:23 PKN Orlen nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2011 rok, MSP analizuje rekomendację zarządu
 218. 13:23 PKP Cargo od 1 IV podnosi ceny przewozów o średnio 9 proc., nadal spodziewa się ponad 200 mln zł
 219. 13:23 Sprzedaż pakietu akcji KGHM do końca '13 mało prawdopodobna - wiceminister skarbu
 220. 13:23 Projekt ustawy podnoszącej wiek emerytalny do 67 roku życia w ciągu 3 tyg. na rządzie - premier
 221. 13:23 NORDEA PTE SA informuje
 222. 13:23 MSP nie przewiduje sprzedaży akcji GPW do końca '13 - wiceminister skarbu
 223. 13:23 Projekt ustawy podnoszącej wiek emerytalny do 67 roku życia w ciągu 3 tyg. na rządzie - premier
 224. 13:20 Tak dobrze z zarobkami nie było od czterech lat
 225. 13:04 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku ...
 226. 13:04 UniCredit - BOND ISSUEcod. ISIN IT0004345242 (45/2012)
 227. 13:04 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 228. 13:04 UniCredit - BOND ISSUE cod. ISIN IT0004012586 (44/2012)
 229. 13:04 UniCredit - BOND ISSUE cod. ISIN IT0004012552 (46/2012)
 230. 13:04 MIDAS - Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. (20/2012)
 231. 12:53 Unipetrol nie planuje zamykania rafinerii w ramach wykonania programu restrukturyzacji
 232. 12:53 PGNiG prowadzi rozmowy z potencjalnym partnerem do poszukiwania gazu z łupków
 233. 12:53 Enea może wyemitować w czerwcu pierwszą transzę obligacji o wartości kilkuset mln zł
 234. 12:53 Tonaż przewozów PKP Cargo w I kw. jest niższy niż rok temu, ale w końcówce marca widać poprawę
 235. 12:53 Projekt ustawy podnoszącej wiek emerytalny do 67 roku życia w ciągu 3 tyg. na rządzie - premier
 236. 12:48 CENTROZAP S.A. - Akcjonariusze powyżej 5% na NWZA Centrozap SA w dniu 29.03.2012r. (22/2012)
 237. 12:48 CENTROZAP S.A. - Uchwały NWZA Centrozap SA z dnia 29.03.2012r. (21/2012)
 238. 12:34 RYNEK SŁABNIE Z DNIA NA DZIEŃ
 239. 12:32 Polskie fundusze akcji są drogie i szybko się to nie zmieni
 240. 12:28 Eurodolar dalej powyżej poziomu 1,33
 241. 12:25 Kaczyński: gdy dojdziemy do władzy, zmienimy emerytury
 242. 12:23 Mostostal Zabrze-Holding chce 34,45 mln zł plus odsetki w związku z kontraktem w Połańcu
 243. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr63/A/NBP/2012
 244. 12:18 MNI - Wezwanie Telekomunikacji Polskiej S.A. do zapłaty. (65/2012)
 245. 12:14 Dzisiaj inwestorzy dostaną mocniejsze impulsy?
 246. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 247. 12:08 W tyg. zakończonym 25.03 udział Polsatu w oglądalności wynosił 15,77 proc., TVN 15,76 proc.
 248. 12:08 Jarosław Bauc zakończył współpracę z Polkomtelem
 249. 12:08 95 proc. inwestorów zagranicznych podjęłoby w Polsce reinwestycje - AHK
 250. 12:03 PEPEES - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 (6/2012)
 251. 12:03 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 (15/2012)
 252. 12:03 MOSTALZAB - Wniesienie pozwu w związku z kontraktem w Połańcu (22/2012)
 253. 12:02 Spadek apetytu na ryzyko
 254. 11:55 Wysokie ceny to dla rządu czysty zysk
 255. 11:53 MON: przetarg na śmigłowce wielozadaniowe (komunikat)
 256. 11:53 Prezydent liczy, że porozumienie ws. reformy emerytalnej umocni koalicję PO-PSL
 257. 11:53 MSZ o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 r. (komunikat)
 258. 11:53 GPW: pierwszy dzień obrotu obligacjami spółki EAST PICTURES SA
 259. 11:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki PRONOX S.A.
 260. 11:53 PKN Orlen skorygował wyniki roczne w efekcie odpisów aktualizujących (aktl.)
 261. 11:53 GPW: pierwszy dzień obrotu obligacjami spółki WIKANA SA
 262. 11:53 MSP oczekuje zwiększenia własnego wydobycia gazu, co w '19 ułatwiłoby renegocjacje umowy z Gazpromem
 263. 11:53 Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych dla Polski spadł w III 2012 r. o 0,9 pkt - KE
 264. 11:53 W tyg. zakończonym 25.03 TVN miał 75,24 mln zł wpływów z reklam, Polsat 75,21 mln zł
 265. 11:50 Tomasz Lis dostaje 92 tys. zł za jeden odcinek programu w TVP
 266. 11:43 Ujawniamy szokujące dane. Ile limuzyn ma rząd Tuska?
 267. 11:43 Tusk i Pawlak odsłaniają szczegóły porozumienia ws. wieku emerytalnego
 268. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 269. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 270. 11:38 Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w marcu wzrósł do 95,1 pkt - KE
 271. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 272. 11:38 PKN Orlen nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2011 rok, chce mieć pozytywny cash flow w '12
 273. 11:38 OFE POCZTYLION informuje
 274. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 275. 11:23 W 2015 r. Polska chce spełnić kryteria konwergencji - Sikorski, MSZ (opis)
 276. 11:18 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta znaczącej umowy (10/2012)
 277. 11:18 DOM DEVELOPMENT S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (18/2012)
 278. 11:18 Najlepsze miejsce do pracy w Polsce
 279. 11:08 PKN Orlen szacuje, że pozytywny efekt LIFO w I kw. wyniesie kilkaset milionów złotych
 280. 11:08 PKN Orlen szacuje, że pozytywny efekt LIFO w I kw. wyniesie kilkaset milionów złotych (opis)
 281. 11:08 UOKiK: zgoda na przejęcie kontroli nad Agito przez MIH Allegro (komunikat)
 282. 11:03 DOM DEVELOPMENT S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie Programu II Opcji Menadżerskich dotycząc...
 283. 11:03 EKO EXPORT S.A. - Kolejna inwestycja w Kazachstanie (9/2012)
 284. 10:58 Ile można zarobić na korepetycjach?
 285. 10:50 Przejęcie Agito. UOKiK dał Allegro zielone światło
 286. 10:50 Przebudowa drogi wojewódzkiej za połowę planowanych pieniędzy
 287. 10:48 ELBUDOWA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA (5/2012)
 288. 10:48 i3D S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zg...
 289. 10:38 PKN Orlen zapłaci podatek od sprzedaży Polkomtela w kwietniu
 290. 10:38 W 2015 r. Polska chce spełnić kryteria konwergencji - Sikorski, MSZ (aktl.)
 291. 10:38 PLN w czwartek będzie testował poziom ok. 4,17/EUR; na FI możliwa realizacja zysków
 292. 10:38 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 26.841,63 mln zł - NBP
 293. 10:29 Wielka kumulacja! Do wygrania 476 milionów dolarów!
 294. 10:23 CIR: premier spotka się z przewodniczącymi SLD i Ruchu Palikota (komunikat)
 295. 10:23 MSZ ws. rozmowy ambasadora J. Bahra z pracownikiem CO MSZ (komunikat)
 296. 10:23 PKN Orlen może sprzedać kolejna transzę zapasów ropy najwcześniej w czwartym kwartale '12
 297. 10:23 W 2015 r. Polska chce spełnić kryteria konwergencji - Sikorski, MSZ
 298. 10:23 Polska zwyciężyła ws. CO2
 299. 10:18 PROJPRZEM - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ PROJPRZEM S.A. w dniu 22.03.20...
 300. 10:18 VICTORIA ASSET OPERATION CENTRE S.A. - Akcjonariusze posiadający 5% na NWZA w dniu 26 marca 2012r...
 301. 10:18 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (22/2012)
 302. 10:18 QUERCUS TFI S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quercus TFI S.A....
 303. 10:18 ORCO PROPERTY GROUP - Komunikat prasowy Orco Property Group 28 marca 2012. Niezaudytowane wyniki ...
 304. 10:18 ASBISc - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 305. 10:18 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 306. 10:18 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (15/2012)
 307. 10:18 LENTEX - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (46/2012)
 308. 10:18 ASBISc - Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie dywidendy (15/2012)
 309. 10:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (54/2012)
 310. 09:53 DM BZ WBK obniżył rekomendację Tesgasu do "trzymaj", cena docelowa 7,4 zł
 311. 09:53 Zarząd Asbisu będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,04 USD/akcja
 312. 09:47 Marek Belka proponuje podwójny system walutowy dla Grecji
 313. 09:38 MS ws. spotkania J. Gowina z Ruchem Palikota (komunikat)
 314. 09:38 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 315. 09:38 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2291,31 pkt (-0,70%)
 316. 09:38 PKN Orlen skorygował wyniki roczne w efekcie odpisów aktualizujących
 317. 09:38 DM BZ WBK obniżył cenę docelową Sadovaya Group do 10,9 zł
 318. 09:38 PKN Orlen sprzedał spółce Ashby zapasy ropy naftowej o wartości ok. 403 mln USD
 319. 09:38 Cena sprzedaży akcji spółki Solar Company została ustalona na 13 zł
 320. 09:38 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 321. 09:38 POLSAT OFE informuje
 322. 09:36 Wybicie za pomocą USA
 323. 09:31 Sekwencja niższych maksimów
 324. 09:21 Poranny komentarz rynkowy XTB – realizacja zysków na Wall Street
 325. 09:16 Start na rynku pracy jest jednak łatwy?
 326. 09:11 Informacje ze spółek
 327. 09:05 Powrót obaw o Euroland
 328. 08:54 Rynki nadal bezładne. WIG20 spada... bezpiecznie
 329. 08:49 OECD podnosi prognozę wzrostu dla Polski, złoty nie reaguje
 330. 08:33 PKNORLEN - Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku Spółki za 2011 rok (61/2012)
 331. 08:33 PKNORLEN - Zmiana daty publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 1 kwartał 2012 roku (62/2012)
 332. 08:33 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 333. 08:31 Forma "ministra" poprawna, ale niezręczna
 334. 08:31 Komentarz rynku Futures
 335. 08:25 Pogorszenie nastrojów
 336. 08:23 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 337. 08:23 PKN Orlen nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2011 rok
 338. 08:23 Mariusz Lewandowski nowym prezesem Alterco
 339. 08:23 PKN Orlen nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2011 rok (opis)
 340. 08:23 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 341. 08:09 Ośmiu górników zginęło w zderzeniu busa i naczepy
 342. 08:07 Budżet zapłaci ZUS za przedsiębiorcze matki
 343. 08:05 Nieoficjalnie: jest porozumienie ws. emerytur
 344. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 29 marca
 345. 07:48 PKNORLEN - Raport roczny R 2011
 346. 07:48 PKNORLEN - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 347. 07:39 Ujawniamy szokujące dane. Ile limuzyn ma rząd Tuska?
 348. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego 29.03 - 14.11.2012
 349. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 29 III - 30 IV
 350. 07:21 Tesco zamyka sklep! Wszystko z powodu brudu i myszy
 351. 07:18 Bowim - Wykaz raportów BOWIM S.A. przekazanych do wiadomości publicznej w roku 2011 (6/2012)
 352. 07:02 Miliardowy kontrakt pod znakiem zapytania
 353. 06:50 Kulczyk miał nosa do gazu
 354. 05:15 Z NFZ kupisz drożej
 355. 04:55 Budżet zapłaci ZUS za przedsiębiorcze matki
 356. 04:05 Polskie firmy płacą honorowo
 357. 04:05 Happy hours dla samorządowców
 358. 02:30 Pociągiem z Krakowa nad morze za 74 złote