Trwa ładowanie...
d3p5iaz
d3p5iaz

Artykuły z dnia: 2012.03.14 - finanse.wp.pl

 1. 00:03 DSS S.A. - Zwołanie II Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii F (17/2012)
 2. 00:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy przez ROBYG S.A. (6/2...
 3. 23:48 LEGAL STREAM S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (17/2012)
 4. 23:48 CAPITAL - Podjęcie decyzji o emisji obligacji (5/2012)
 5. 22:33 KRAKCHEMIA S.A. - Raport roczny R 2011
 6. 22:03 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy dla a...
 7. 21:23 W III-IV kwartale jest szansa na powrót inflacji do celu - Bratkowski, RPP
 8. 20:33 JAGO - Rezygnacja Prezesa Zarządu i Członków Rady Nadzorczej (14/2012)
 9. 20:33 JAGO - Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych (13/2012)
 10. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 14 marca, 20.00
 11. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 14 marca, 20.00
 12. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 14 marca, 20.00
 13. 20:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 14. 20:03 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (39/2012)
 15. 20:03 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (25/2012)
 16. 19:21 Firma budująca A2: ostrzegaliśmy o możliwych pęknięciach
 17. 19:18 ABM SOLID S.A. - Wszczęcie postępowania przed Sądem. (24/2012)
 18. 19:18 POLCOLORIT - Korekta prognozy wyników finansowych za rok obrotowy 2011 (3/2012)
 19. 19:18 HAWE - Żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego H...
 20. 19:18 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (57/2012)
 21. 19:18 RANK PROGRESS S.A. - Raport roczny R 2011
 22. 19:18 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-37/2012) (37/2012)
 23. 19:18 IDEA TFI SA - Powołanie Członka Zarządu IDEA TFI S.A. (23/2012)
 24. 19:18 TVN - Udzielenie poręczeń przez TVN S.A. i TVN Media sp. z o.o. w związku z umową dotyczącą uruch...
 25. 19:18 IDEA TFI SA - Złożenie rezygnacji przez Członka Zarządu IDEA TFI S.A. (22/2012)
 26. 19:12 Sukces popytu
 27. 19:08 Zwołane na 12 kwietnia WZ TP SA zdecyduje o wypłacie 1,5 zł dywidendy/akcję z zysku za '11
 28. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 29. 18:53 GPW: kwartalna rewizja portfeli indeksów NCIndex oraz NCX Life Science
 30. 18:53 GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji spółki PAWTRANS HOLDING
 31. 18:53 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 14 marca, 17.00
 32. 18:53 W ciągu 2 miesięcy rozpoczęcie przetargu na wybór technologii dla elektrowni jądrowej - wiceprezes
 33. 18:53 MSW ws. programu "Razem bezpieczniej" (komunikat)
 34. 18:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 35. 18:53 GPW: kwalifikacja spółki GRUPA NOKAUT SA do segmentu 5 PLUS
 36. 18:53 MG spodziewa się osłabienia dynamiki wzrostu obrotów towarowych
 37. 18:53 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 38. 18:53 Transakcje pakietowe
 39. 18:53 Statystyka sesji giełdowej z 14.03.2012
 40. 18:53 NWZ Harper Hygienics wyraziło zgodę na emisję do 12,5 mln nowych akcji (opis)
 41. 18:53 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 14 marca, 17.00
 42. 18:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,41 proc. z 4,36 proc. - NBP
 43. 18:53 PLN w najbliższych dniach w przedziale 4,08-4,18/EUR, na FI po aukcji dobre nastroje (opis)
 44. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 45. 18:53 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 14 marca, 17.00
 46. 18:53 PGE zamierza zwiększyć w '12 nakłady inwestycyjne o ponad 20 proc. (aktl.)
 47. 18:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 48. 18:53 PGE preferuje krajowe spółki energetyczne, jako partnerów do Opola (opis)
 49. 18:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2337,46 pkt (1,70%)
 50. 18:53 PGE w ciągu 2-3 m-cy zdecyduje o akwizycji farm wiatrowych, zakup może finansować euroobligacjami
 51. 18:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 52. 18:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 53. 18:33 M.W. TRADE - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (16/2012)
 54. 18:33 CEZ, a.s. - 20 lat emisja zarejestrowanych obligacji NSV (Namensschuldverschreibung) o wolumenie ...
 55. 18:33 GRUPA NOKAUT S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (9/2012)
 56. 18:33 GRUPA NOKAUT S.A. - Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji serii A i C (8/2012)
 57. 18:19 Ciekawa sesja
 58. 18:18 TPSA - Ogłoszenie o zwołaniu WZA. (36/2012)
 59. 18:18 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach od 7 marca do 13 marca 2012 roku. (3...
 60. 18:18 TPSA - Projekty uchwał WZA. (37/2012)
 61. 18:18 TPSA - Ogłoszenie o zwołaniu WZA. (36/2012)
 62. 18:18 TPSA - Projekty uchwał WZA. (37/2012)
 63. 18:18 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach od 7 marca do 13 marca 2012 roku. (3...
 64. 18:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (62/2012)
 65. 18:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 66. 18:03 GRUPA NOKAUT S.A. - Wprowadzenie do obrotu akcji serii A i B oraz ustalenie daty ich pierwszego ...
 67. 18:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 68. 18:03 GRUPA NOKAUT S.A. - Rejestracja papierów wartościowych w KDPW (5/2012)
 69. 18:03 ELEKTROTIM S.A. - Zawarcie umowy z DFM ZANAM -LEGMET Sp. z o.o. (5/2012)
 70. 18:03 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (6/...
 71. 18:03 DEBICA - Ograniczenie wielkości produkcji w marcu 2012 r. (8/2012)
 72. 18:03 GRUPA NOKAUT S.A. - Dopuszczenie i warunkowe dopuszczenie do obrotu papierów wartościowych (4/2012)
 73. 18:03 GRUPA NOKAUT S.A. - Wprowadzenie do obrotu praw do akcji serii C oraz ustalenie daty ich pierwsze...
 74. 18:03 Rubicon Partners NFI SA - Oprocentowanie obligacji serii C1 dla trzeciego okresu odsetkowego. (4/...
 75. 18:03 PKNORLEN - Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana Marka Podstawę na Członka Zarządu Spółki (...
 76. 17:50 Szef Fed sfrustrowany, inwestorzy zadowoleni
 77. 17:27 Dolar mocniejszy, złoty słabnie
 78. 17:21 Polsce grozi śmieciowa katastrofa!
 79. 17:19 Frank tanieje przed spotkaniem SNB
 80. 17:09 Bernanke rozczarował inwestorów
 81. 17:03 CITY INTERACTIVE S.A. - Zmiany w Zarządzie City Interactive S.A. (6/2012)
 82. 17:03 PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (33/2012)
 83. 17:03 EMC - Zakończenie subskrypcji akcji serii G (37/2012)
 84. 17:03 BOŚ SA - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku (11/2012)
 85. 17:03 GRUPA NOKAUT S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI (3/2012)
 86. 17:03 GRAJEWO - Zwołanie NWZA Pfleiderer Grajewo S.A. (15/2012)
 87. 17:03 BOŚ SA - Treść uchwał podjętych na NWZ BOŚ S.A. w dniu 14.03.2012 r. (10/2012)
 88. 17:03 CITY INTERACTIVE S.A. - Powołanie Pana Marka Tymińskiego na na stanowisko Prezesa Zarządu City ...
 89. 17:03 GRUPA NOKAUT S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Agora S.A. (raport przekazany 13.03.2012 r. do KNF...
 90. 17:03 AC S.A. - Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii B i sprzedaży akcji AC S.A. ser...
 91. 17:03 GRAJEWO - Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które o...
 92. 17:03 PBO ANIOŁA S.A. - Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną (34/2012)
 93. 17:03 ADV.PL - Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji Grupa ADV S.A. (13/2012)
 94. 17:03 BOŚ SA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Banku w dn. 14.03.2012r. (...
 95. 17:03 EMC - Zmiana umowy znaczącej (38/2012)
 96. 17:03 Fajki i mleko. Co jeszcze ci ukradnie kolega z pracy?
 97. 16:52 Pracownicy Tesco szybko na emeryturę nie przejdą...
 98. 16:38 MSZ: "Bene Merito" dla Pawła Kupieckiego i Macieja Wituckiego (komunikat)
 99. 16:38 UOKiK: zgoda na przejęcie przez Asseco kontroli nad spółką Zeto (komunikat)
 100. 16:38 W PGE trwają rozważania czy sprzedać Exatela czy nie; decyzja powinna być do końca II kw. (opis)
 101. 16:38 PGE prowadzi due diligence farm wiatrowych, decyzja o akwizycji w ciągu 2-3 m-cy (opis)
 102. 16:38 PGE preferuje krajowe spółki energetyczne, jako partnerów do Opola
 103. 16:38 Ceramika Nowa Gala planuje wypłatę po 3 gr/akcję dywidendy za 2011 r.
 104. 16:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 105. 16:38 Obniża się cena pszenicy konsumpcyjnej
 106. 16:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 13.03.2012
 108. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 109. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 111. 16:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 16:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 16:38 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 114. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 115. 16:38 BOŚ planuje w '15 roku 10,3 proc. ROE i 54 proc. C/I, zakłada emisję akcji
 116. 16:25 Masz daleko do bankomatu, idź do sklepu
 117. 16:18 M 10 S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 kwietnia 2012 roku. (2/2012)
 118. 16:18 GRUPA NOKAUT S.A. - Potwierdzenie stanowiska Skąpiec.pl Sp. z o.o. oraz Opineo Sp. z o.o. o woli ...
 119. 16:18 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (10/2012)
 120. 16:18 ECHO - Korekta skonsolidowanego raportu finansowego za IV kwartał 2011 (9/2012)
 121. 16:18 KBC GERMAN JUMPER FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadze...
 122. 16:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (18/2012)
 123. 16:05 Pawlak: 2 - 2,5 mln zł oszczędności dzięki ustawie antyspreadowej
 124. 16:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (...
 125. 16:03 NOWAGALA - Planowana wypłata dywidendy z zysku za rok 2011 (20/2012)
 126. 16:03 NOWAGALA - Korekta omyłki pisarskiej w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej za rok 2011 ...
 127. 16:03 KBC DOLAR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat ...
 128. 16:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (...
 129. 16:03 AGROWILL GROUP AB - Notification on transaction in issuer's securities concluded by the manager o...
 130. 16:03 LENTEX - Wyniki finansowe GAMRAT S.A. za luty 2012 r. (43/2012)
 131. 16:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (...
 132. 16:03 MOBINI S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (9/2012)
 133. 16:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (...
 134. 16:02 Rada Ryzyka Systemowego ma zapobiegać kryzysom
 135. 15:42 Koszyk Wirtualnej Polski. Duże zmiany w sklepach internetowych
 136. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 8461,25 USD za tonę
 137. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 138. 15:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 15:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 15:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (...
 142. 15:33 ASSECO POLAND - Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na nabycie akcji...
 143. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 144. 15:23 W PGE trwają rozważania czy sprzedać Exatela czy nie - prezes
 145. 15:23 MCI planuje przeznaczyć na inwestycje 300-500 mln zł w latach 2012-13, buy-back uzależnia od
 146. 15:23 PGE prowadzi due diligence farm wiatrowych, decyzja o akwizycji w ciągu 2-3 m-cy
 147. 15:23 Podaż pieniądza w II '12 spadła o 0,3 proc. mdm (tabela)
 148. 15:23 W ciągu 2 miesięcy rozpoczęcie przetargu na wybór technologii dla elektrowni jądrowej - wiceprezes
 149. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 150. 15:23 Obrót energią elektryczną na TGE w lutym wzrósł o 10,05 proc. mdm, do 3,492 TWh
 151. 15:18 ESOTIQ & HENDERSON - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Wa...
 152. 15:18 HARPER HYGIENICS S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2011 i skonsolidowanego...
 153. 15:18 MOSTALZAB - Zmiana znaczącej umowy (19/2012)
 154. 15:18 GET BANK S.A. - Wykaz informacji przekazanych przez Bank do publicznej wiadomości w 2011 roku. (2...
 155. 15:18 BOŚ SA - Strategia działania BOŚ S.A. na lata 2012 - 2015 (9/2012)
 156. 15:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zmiana terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego rapor...
 157. 15:18 ABC DATA S.A. - Korekta omyłki w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za czwarty kwartał 2011 ...
 158. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 159. 15:18 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (14/2012)
 160. 15:04 Rostowski: ceny polskich CDS-ów po raz pierwszy poniżej francuskich
 161. 14:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 14:53 Spadek depozytów gospodarstw domowych związany efektem przesunięć premii na styczeń - NBP
 163. 14:53 MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje OK0114 za 300 mln zł
 164. 14:53 W lutym mdm wzrosły ceny w 5 grupach towarowych; w 4 spadły - PSB
 165. 14:53 NBP ocenia, że wpływ LTRO był korzystny dla złotego i obligacji
 166. 14:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 14:48 SELENA FM S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwyk...
 168. 14:48 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży energii elektrycznej z dnia 11 ma...
 169. 14:48 HARPER HYGIENICS S.A. - Zmiana Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. (5/2012)
 170. 14:48 EKO HOLDING S.A. - Nabycie akcji własnych w ramach programu skupu akcji własnych (5/2012)
 171. 14:48 INGBSK - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. (8...
 172. 14:48 PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Z...
 173. 14:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (41/2012)
 174. 14:48 PGNIG - Zawarcie znaczącej umowy ? przystąpienie PGNiG SA do Umowy sprzedaży energii elektrycznej...
 175. 14:48 WIELTON S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących na rzecz banku PKO BP S.A. (14/2012)
 176. 14:48 HARPER HYGIENICS S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S....
 177. 14:48 INTAKUS S.A. - Odstąpienie od znaczącej umowy ? informacja poufna (6/2012)
 178. 14:23 GPW: umowa o pełnienie zadań animatora emitenta
 179. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 180. 14:23 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia wzrosła o 3 gr - e-petrol.pl
 181. 14:23 Ze względu na niepewność na rynkach warto dokonać dużej części finansowania w I poł. '12 - Radziwiłł
 182. 14:23 GPW: animator rynku dla akcji SYNTHOS SA, BORYSZEW SA
 183. 14:23 NWZ Harper Hygienics wyraziło zgodę na emisję do 12,5 mln nowych akcji
 184. 14:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 185. 14:23 CPI wzrośnie do ok. 4,6 proc. rdr w III kw. '12, stopy bez zmian do końca '13 - Goldman Sachs
 186. 14:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 187. 13:55 Rostowski: reforma emerytalna i deregulacja zawodów - najważniejsze
 188. 13:38 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki MODE SA
 189. 13:38 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki SELENA FM SA
 190. 13:38 Po grudniu 2011 r. deficyt w budżecie wyniósł 25 112,9 mln zł - MF (tabela)
 191. 13:38 MF nie wyklucza emisji zagranicznych w '12, ale nie ma obecnie konkretnych planów - Radziwiłł z MF
 192. 13:38 PGE zakłada w '12 wzrost produkcji energii do 5 proc. (aktl.)
 193. 13:38 Deficyt budżetu w '11 wyniósł 25.112,9 mln zł; 62,5 proc. planu rocznego - MF
 194. 13:38 MF zaoferuje na przetargu uzupełniającym obligacje OK0114 za 800 mln zł
 195. 13:38 DM BZ WBK obniżył rekomendację dla Eko Holdingu do "trzymaj" z ceną docelową 3,9 zł
 196. 13:23 MF sfinansowało 47 proc. potrzeb pożyczkowych, do końca III może sfinansować ponad 50 proc. -
 197. 13:23 MSW: ponad 300 mln zł na odbudowę zniszczonych dróg i mostów (komunikat)
 198. 13:18 AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A. - Informacja o przekroczeniu 20% ogólnej liczby głosów w spółc...
 199. 13:09 Maturzysto – sprawdź po jakich studiach znajdziesz pracę
 200. 13:08 Raiffeisen obniżył rekomendację dla Eurocash do "trzymaj", cena docelowa 37 zł
 201. 13:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 202. 13:08 PGE zakłada, że rekompensaty KDT mogą wynieść w tym roku 100-200 mln zł
 203. 13:08 W weekend 09-11.03 kina najwięcej zarobiły na filmie "John Carter"
 204. 13:07 Deficyt budżetowy znacznie mniejszy niż zakładano
 205. 13:04 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości (4/2012)
 206. 12:53 Libet zainwestuje w tym roku 16-20 mln zł, głównie w rozwój segmentu premium
 207. 12:53 Aplisens przeznaczy na inwestycje w '12 ok. 10 mln zł wobec ok. 8 mln zł w '11
 208. 12:48 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (19/2012)
 209. 12:45 Stały fundusz ratunkowy dla euro. Niemcy powiedziały TAK
 210. 12:38 MF sprzedało obligacje OK0114 za ok. 4,0 mld zł
 211. 12:38 NORDEA PTE SA informuje
 212. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 52/A/NBP/2012
 213. 12:23 Aplisens ocenia prognozę zysku spółki w '12 wydaną przez Trigon DM jako ostrożną
 214. 12:23 ING OFE informuje
 215. 12:23 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 11 gr
 216. 12:20 Rostowski zapowiada opłatę bankową
 217. 12:10 Nowomowa w wydaniu FED-u
 218. 12:10 Rząd Wielkiej Brytanii rozważa wyemitowanie obligacji 100-letnich
 219. 12:08 Kurs The Farm 51 w debiucie na NewConnect spadł o 9,53 proc. do 5,79 zł
 220. 12:06 Koniec darmowych obiadów w bankach
 221. 12:03 PRAGMA INKASO S.A. - Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku (22/2012)
 222. 12:03 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (38/2012)
 223. 12:03 NOVITA - spłata kredytu w BRE Bank SA (11/12)
 224. 11:58 Inflacja sięgnęła 1360 proc.
 225. 11:53 Informacja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (komunikat)
 226. 11:53 CIR: kondolencje premiera w zw. z wypadkiem autokaru w Szwajcarii (komunikat)
 227. 11:53 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 228. 11:53 Erste obniżył cenę docelową Astarty do 80,2 zł, podtrzymuje "kupuj"
 229. 11:53 Inflacja HICP w Polsce w II '12 wyniosła 4,4 proc. rdr - Eurostat
 230. 11:53 W tygodniu od 5 marca do 11 marca FootFall Index Polska wzrósł o 0,9 proc. rdr
 231. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 232. 11:53 Rostowski: Emerytury z OFE powinien wypłacać ZUS
 233. 11:48 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (16/2012)
 234. 11:48 06MAGNA - Zawarcie przez Emitenta umowy znaczącej (19/2012)
 235. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 236. 11:23 Comarch planuje co najmniej 10-proc. wzrost sprzedaży systemów ERP w 2012 r.
 237. 11:23 Wydłużenie wieku emerytalnego nie da znaczących efektów budżetowych w ciągu 10 lat - Rostowski
 238. 11:20 Produkcja przemysłowa w strefie euro w styczniu wzrosła o 0,2 proc.
 239. 11:20 Komisje sejmowe przeciwko wnioskowi o kontrolę KRRiT przez NIK
 240. 11:20 Eurostat podał dane o inflacji
 241. 11:19 Duże wzrosty na GPW
 242. 11:18 SOBIESKI - Komunikat w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Nimes z 8 marca 2012 r. (7/2012)
 243. 11:08 MF chce wprowadzić podatek bankowy w 2012 roku - Rostowski
 244. 10:53 MTBiGM: kondolencje po wypadku belgijskiego autokaru (komunikat)
 245. 10:53 Wood&Co. podniósł cenę docelową akcji MOL do 23.300 HUF
 246. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na IV - 125,99-126,01 USD za baryłkę
 247. 10:53 Samorządy na '12 planują łączny deficyt w wysokości 10,469 mld zł; od '13 bez deficytu - MF i WPF
 248. 10:48 NOVITA S.A. - powołanie osoby nadzorującej (10/2012)
 249. 10:25 Rostowski: nie ma potrzeby zmieniać prognozy PKB na 2012 rok
 250. 10:24 W ten sposób doją nas na ropie
 251. 10:23 UOKiK: Światowy Dzień Konsumenta (komunikat)
 252. 10:23 Możliwa korekta kursu PLN, dług czeka na aukcję
 253. 10:23 MF podtrzymuje, że deficyt sektora fin. publ. w '11 wyniósł 5,6 proc. PKB - Rostowski
 254. 10:23 Wzrost CPI w II przejściowy, możliwy spadek nawet do 3,5 proc. - Rada Gospodarcza
 255. 10:23 Nie ma potrzeby zmiany prognozy wzrostu PKB na '12 - Rostowski
 256. 10:23 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 29.660,97 mln zł - NBP
 257. 10:12 Arkadownik, mygłowacz, takielarz. Zawody na wymarciu?
 258. 10:11 Prokurator, który chciał się zabić, dostanie 6000 zł emerytury
 259. 10:08 Zarząd Libet rekomenduje 0,40 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 260. 10:08 Zarząd PRESCO rekomenduje dywidendę za 2011 r. w wysokości 0,16 zł na akcję
 261. 10:03 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (40/2012)
 262. 10:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 263. 09:48 LIBET S.A. - Raport roczny R 2011
 264. 09:48 LIBET S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 265. 09:48 NEW WORLD RESOURCES N.V. - Informacja na temat publikacji Raportu Rocznego za rok 2011 oraz zawia...
 266. 09:43 AT-WIG20
 267. 09:38 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 268. 09:38 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 269. 09:38 Kurs akcji grupy Nokaut wzrósł na otwarciu w debiucie na GPW o 6,5 proc., a PDA o 4,9 proc.
 270. 09:36 Będzie praca w czasie Euro 2012. Gdzie?
 271. 09:35 Eurodolar kontynuuje spadki
 272. 09:23 Mało gry
 273. 09:23 MCI planuje przeznaczyć na inwestycje 300-500 mln zł w latach 2012-13
 274. 09:23 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2322,79 pkt (+1,06%)
 275. 09:23 RN Danks ECDP pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu o wypłatę 0,26 zł dywidendy na akcję
 276. 09:23 MCI planuje przeznaczyć na inwestycje 300-500 mln zł w latach 2012-13 (popr.)
 277. 09:18 4FUN MEDIA S.A. - Skup akcji własnych 4fun Media S.A. (7/2012)
 278. 09:18 NEW WORLD RESOURCES PLC - Informacja na temat publikacji Raportu Rocznego za rok 2011 oraz zawiad...
 279. 09:18 Złoty oddala się od ostatnich maksimów
 280. 09:13 Zielone światło od Fed, dywidenda od JPMorgan
 281. 09:09 Inwestorzy wracają do Stanów
 282. 09:08 Euforia na Wall Street doda bykom animuszu
 283. 09:08 BofA dodał NWR do listy najmniej preferowanych spółek surowcowych
 284. 09:08 POLSAT OFE informuje
 285. 09:00 Minimalistyczne wzrosty
 286. 08:55 Na Śląsku i Mazurach wzięcie mają mieszkania trzypokojowe
 287. 08:53 Wstępny CAPEX spółki Wawel na 2012 r. to 23 mln zł
 288. 08:53 Zarząd spółki Wawel będzie rekomendował 11 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 289. 08:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 290. 08:33 FUTURIS S.A. - Zmiany w strukturze akcjonariatu (6/2012)
 291. 08:18 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ...
 292. 08:18 BNP PARIBAS PL - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 293. 08:18 W pobliżu strefy oporu
 294. 08:18 Kobiety na czołgi
 295. 08:09 Reakcja popytu w końcówce
 296. 08:08 UBS obniżył rekomendację dla TP SA do "neutralnie"
 297. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 14 marca
 298. 08:08 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 299. 07:49 BUDOPOL - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 300. 07:49 APLISENS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 301. 07:49 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 302. 07:49 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Raport roczny R 2011
 303. 07:49 BUDOPOL - Raport roczny R 2011
 304. 07:48 APLISENS S.A. - Raport roczny R 2011
 305. 07:48 ZPUE - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 306. 07:48 ZPUE - Raport roczny R 2011
 307. 07:29 Emerytura jeszcze później niż zapowiadano
 308. 07:08 PGE zakłada w '12 wzrost produkcji energii do 5 proc.
 309. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 14 III - 30 III
 310. 07:08 PGE zamierza zwiększyć w '12 nakłady inwestycyjne o ponad 20 proc.
 311. 07:08 PGE chce wypłacić 1,32 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 rok, który wyniósł ok. 4,556 mld zł
 312. 07:08 Zysk netto PGE w IV kw.'11 wyniósł 1,88 mld zł, w całym '11 wyniósł 4,94 mld zł
 313. 07:08 Zarząd PGE rekomenduje wypłatę 1,32 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 rok, który wyniósł ok.
 314. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 14.03 - 14.11.2012
 315. 07:08 CEDC będzie negocjować z Russian Standard zmodyfikowane warunki porozumienia
 316. 07:08 Reforma reformy emerytalnej. Dane się zdezaktualizowały
 317. 07:08 Zysk netto PGE w IV kw. 2011 wyniósł 1,88 mld zł, w całym 2011 wyniósł 4,94 mld zł (opis)
 318. 07:05 Sprzedaż ziemi z ANR na przetargach ograniczonych
 319. 06:17 Kościół gotowy do rozmów
 320. 06:11 Ustawa medialna jak widmo
 321. 04:25 Biznes to nie kryminał
 322. 02:00 Superskok superstudenta na dotacje
 323. 01:48 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Raport roczny R 2011
 324. 01:48 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 325. 01:40 Chcą rozruszać rynek e-booków
 326. 01:10 Producenci samochodów podnoszą ceny