Trwa ładowanie...
d3k95kz
d3k95kz

Artykuły z dnia: 2012.03.07 - finanse.wp.pl

 1. 00:33 P.A. NOVA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 2. 00:18 P.A. NOVA S.A. - Raport roczny R 2011
 3. 00:03 DSS S.A. - Żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy (12/2012)
 4. 23:33 B3SYSTEM - Korekta raportu 12/2012 - Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 marca ...
 5. 23:33 B3SYSTEM - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2011. (13/2012)
 6. 23:18 HAWE - Raport bieżący HAWE S.A. nr 31/2012 z dnia 07.03.2012 r. (Informacja znaczącego akcjonariu...
 7. 23:18 SYGNITY - Stanowisko Zarządu Sygnity SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji S...
 8. 23:18 CASH FLOW S.A. - Wszczęcie postępowania sądowego dotyczącego znacznych należności Emitenta. (10/2...
 9. 23:18 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów Vantage Develo...
 10. 23:18 SYGNITY - Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna przekazuje korektę prognozy wyników finansowych Grupy Syg...
 11. 22:05 TVP ma plan zmian. Ale abonament zostaje
 12. 21:48 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Raport roczny R 2011
 13. 21:48 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 14. 21:48 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Propozycja Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku...
 15. 21:48 ORZEŁ BIAŁY S.A. - Raport roczny R 2011
 16. 20:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 7 marca, 20.05
 17. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 7 marca, 20.05
 18. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 7 marca, 20.05
 19. 20:23 MSZ: rozmowa ministra Sikorskiego z sekretarz stanu USA (komunikat)
 20. 20:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 21. 20:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki KRUK SA
 22. 20:18 PBO ANIOŁA S.A. - Udzielenie poręczenia kredytu (29/2012)
 23. 20:18 HAWE - Informacja o nabyciu i zbyciu akcji własnych HAWE S.A. przez spółkę zależną HAWE Telekom S...
 24. 20:18 HAWE - Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-30/2012) (30/2012)
 25. 20:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (55/2012)
 26. 20:18 INTERCARS - Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars (7/2012)
 27. 20:18 MAGELLAN S.A. - Raport roczny R 2011
 28. 20:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 29. 20:18 ELKOP - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta. (15/2012)
 30. 20:18 PBO ANIOŁA S.A. - Aneks do umowy kredytowej spółek zależnych (27/2012)
 31. 20:18 PBO ANIOŁA S.A. - Spełnienie się warunków z umowy warunkowej zawartej przez spółkę powiązaną (31/...
 32. 20:18 MAGELLAN S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 33. 20:18 PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (30/2012)
 34. 20:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 35. 20:18 PBO ANIOŁA S.A. - Nabycie znaczących aktywów przez spółkę powiązaną (28/2012)
 36. 20:18 GRAAL - Informacja o nabyciu akcji własnych (13/2012)
 37. 20:18 BANK PEKAO SA - Oddalenie powództwa o uchylenie uchwał Nr 5, Nr 10 i Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zg...
 38. 20:18 HAWE - Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-31/2012) (31/2012)
 39. 20:18 CERABUD S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgormadzenia CERABUD SA (3/2012)
 40. 20:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (28/2...
 41. 20:18 ENEA - Zawiadomienie o powstaniu sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi w spółce zależnej ...
 42. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 43. 19:23 Concorde rekomenduje "kupuj" Westę, cena docelowa 2,7 USD
 44. 19:23 Prezentacja projekcji odbędzie się w poniedziałek 12 marca (aktl.)
 45. 19:23 Nomura podtrzymuje prognozę podwyżek stóp proc. po 25 pb w V/VI i VII (opinia)
 46. 19:23 JP Morgan podtrzymuje prognozę obniżek stóp NBP (opinia)
 47. 19:05 Dziś bez podwyżek stóp. A za miesiąc?
 48. 18:59 Korekta wtorkowych spadków
 49. 18:58 Związkowcy: przyczyną restrukturyzacja PKP i redukcja zatrudnienia
 50. 18:39 Miliony ton niebezpiecznego materiału zalega na dachach
 51. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 52. 18:25 Powiew optymizmu
 53. 18:23 Transakcje pakietowe
 54. 18:23 W krótkim terminie GPW może zachowywać się lepiej niż giełdy krajów rozwiniętych (analiza)
 55. 18:23 Notowania ciągłe - podsumowanie
 56. 18:23 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2265,61 pkt (0,71%)
 57. 18:23 Statystyka sesji giełdowej z 7.03.2012
 58. 18:23 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 59. 18:23 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 60. 18:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 61. 18:23 Stawka Polonia wzrosła do 4,35 proc. z 4,32 proc. - NBP
 62. 18:23 Nordea podniosła prognozę wzrostu polskiego PKB w '12 do 3,1 proc. (opinia)
 63. 18:13 Grupa TP nagrodzona Platynową i Złotymi Antenami Świata Telekomunikacji
 64. 18:04 SOPHARMA AD - Current report 21 buy back 2012 (21/2012)
 65. 18:04 M4B S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA M4B S.A. (1/2012)
 66. 18:04 KREDYTB - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. (11/2012)
 67. 18:04 PEP - Doręczenie Spółce oświadczenie Mondi Świecie S.A. (11/2012)
 68. 18:04 RADPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (21/2012)
 69. 18:04 TVN S.A. - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA TVN S.A. przez ING OFE (11/2012)
 70. 18:04 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów akcjonariusza ...
 71. 18:03 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (19/2012)
 72. 18:03 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów akcjonariusza ...
 73. 18:03 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach od 29 lutego do 6 marca 2012 roku. (...
 74. 18:03 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach od 29 lutego do 6 marca 2012 roku. (...
 75. 18:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a t...
 76. 18:03 MENNICA - Zawarcie znaczącej umowy (6/2012)
 77. 18:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Rejestracja certy...
 78. 18:03 PKNORLEN - Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa złożyła rezygnację z funkcji Członka Zarządu PKN ORLEN S...
 79. 18:03 DTP S.A. - Zawiadomienie akcjonariusz o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA DTP...
 80. 18:03 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów akcjonariusza ...
 81. 18:03 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (33/2012)
 82. 18:03 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znaczne pakiety akcji ? zmiana w ogólnej liczbie głosów akcjonariusza ...
 83. 18:03 GETIN - SPEŁNIENIE SIĘ JEDNEGO Z WARUNKÓW ZAWIESZAJĄCYCH WYNIKAJĄCYCH Z WARUNKOWEJ UMOWY SPRZEDAŻ...
 84. 18:03 POSITIVE ADVISORY S.A. - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego przez akcjonariusza udzia...
 85. 18:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 86. 18:03 PELION - Rekomendacje Zarządu Pelion S.A. dotyczące wypłaty dywidendy (33/2012)
 87. 18:03 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (12/2012)
 88. 18:03 PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst hi...
 89. 18:03 ATLANTIS - Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej w wysokości łącznej 33.000.00...
 90. 18:03 JAGO - Uzupełnienie Komunikatu Giełdowego 8/2012 (9/2012)
 91. 18:03 PGNIG - Wybór Prezesa przez Radę Nadzorczą PGNiG SA ? uzupełnienie (38/2012)
 92. 18:03 RESBUD - Informacja dotycząca transakcji zbycia akcji RESBUD S.A. oraz zawarcie umowy znaczącej. ...
 93. 18:03 MAKARONY POLSKIE S.A. - Szacunkowe dane na temat sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Makarony Pol...
 94. 18:03 PRONOX S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. (13/2012)
 95. 18:03 KRUK S.A. - Podpisanie Aneksu do umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (7/2012)
 96. 18:03 EMC - Rejestracja PDA w depozycie i dopuszczenie PDA do obrotu na GPW (33/2012)
 97. 18:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Korekta raportu nr 6/2012 (6/2012)
 98. 18:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (44/2012)
 99. 18:03 GETIN - WYKAZ INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZANYCH PRZEZ EMITENTA DO PUBLICZNEJ WIADOMO...
 100. 18:03 LENTEX - Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G (39/2012)
 101. 18:03 SZAR S.A. - Zwołanie NWZA SZAR SA na dzień 02.04.2012r (1/2012)
 102. 17:50 Inwestorzy opanowali emocje
 103. 17:47 Osłabienie złotego trwa
 104. 17:43 Dolar dalej zyskuje, dane ADP zostały zignorowane
 105. 17:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 7 marca, 17.00
 106. 17:38 Miesięczne opóźnienie wejścia w życie podatku od kopalin to niższe o 200 mln zł dochody budżetu - MF
 107. 17:38 ING OFE ma ponad 5 proc. TVN
 108. 17:38 Słabsze nastroje osłabiają złotego, FI w najbliższych dniach stabilny (opis)
 109. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 7 marca, 17.00
 110. 17:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 7 marca, 17.00
 111. 17:38 UOKiK wydał zgodę na przejęcie TU Europy przez Talanx i Meiji Yasuda - Getin Holding
 112. 17:13 Rada utrzymuje umiarkowanie jastrzębi ton komunikatu po marcowym posiedzeniu
 113. 17:08 DI BRE obniżył rekomendację dla Astarty do "redukuj", cenę docelową podniósł do 56,1 zł
 114. 17:08 Zarząd Pelionu będzie rekomendował dywidendę za 2011 r. w wysokości 1,5 zł na akcję
 115. 17:08 Kurs PLN jest obecnie bliższy kursowi fundamentalnemu niż poprzednio - prezes NBP
 116. 17:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 17:08 Niższa dynamika płac będzie moderować skłonność RPP do podnoszenia stóp - Belka
 118. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 06.03.2012
 119. 17:08 NBP nie ma alternatywy dla WIBOR-u, nie będzie 3 mies. repo - Belka, NBP
 120. 17:08 RPP nie wyklucza dostosowania pol. pien., gdyby perspektywy wzrostu
 121. 17:08 Podwyżki stóp proc. nadal bardziej prawdopodobne niż obniżki - prezes NBP
 122. 17:08 Prezentacja projekcji odbędzie się w poniedziałek 12 marca - poinformował na konferencji prezes NBP
 123. 17:08 CPI w III kw. '12 na poziomie około 4 proc. - Kaźmierczak, RPP
 124. 17:08 NBP przy projekcji będzie starał się odsuwać możliwie najdalej "cut-off date" - prezes
 125. 17:08 2% wartości samochodu trafi do fiskusa
 126. 17:03 Finansowe tsunami: likwidacja OFE
 127. 17:00 Grecja ponownie powraca na pierwszy plan
 128. 16:39 Western Union otworzył pierwsze biuro w Polsce
 129. 16:24 Wyniki sesji - rynek jednolity
 130. 16:24 Rząd zastanawia się nad świadczeniami przedemerytalnymi dla tych, którzy stracą pracę - premier
 131. 16:24 MSW: prawie 18 tys. funkcjonariuszek w służbach podległych MSW (komunikat)
 132. 16:24 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 133. 16:24 Cena miedzi na LME spadła do 8260,25 USD za tonę
 134. 16:24 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 16:24 Senackie komisje przyjęły wniosek o przyjęcie projektu ustawy o podatku od kopalin bez poprawek
 136. 16:24 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 137. 16:24 Bowim przesuwa zapisy na akcje w ofercie publicznej na lipiec 2012 r.
 138. 16:24 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 16:24 DM IDM SA szuka firmy ubezpieczeniowej do przejęcia, rozgląda się w Grecji lub we Włoszech
 140. 16:24 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 16:24 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 142. 16:24 Komunikat po marcowym posiedzeniu RPP (dokumentacja)
 143. 16:24 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 144. 16:24 CPI w '12 w przedziale 3,6-4,5 proc.; dane po 24 I obniżają ścieżkę o 0,3-0,4 pkt proc. - projekcja
 145. 16:24 RPP nie wyklucza dostosowania pol. pien., gdyby perspektywy wzrostu
 146. 16:22 Wojna w przestworzach
 147. 16:08 Polacy wracają do kraju
 148. 16:00 Zarabiasz mniej, zajmuj się dzieckiem!
 149. 15:55 Co spożywać w pracy? (WIDEO)
 150. 15:50 Poczta Polska zwolniona z VAT
 151. 15:48 Sztuczki stosowane w pracy stylistów (WIDEO)
 152. 15:42 Pracownik nie płaci PIT, jeżeli nie był na imprezie integracyjnej
 153. 15:38 Dlaczego jedzenie w pracy jest ważne? (WIDEO)
 154. 15:36 Bierzesz emeryturę minimalną i nie czekasz na 67. urodziny
 155. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 15:23 Nowe przepisy o OZE w proponowanym kształcie zmniejszyłyby wynik EBITDA Tauronu o 3 mld zł - prezes
 157. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 158. 15:08 MSW ws. spotkania z przedstawicielami związków zawodowych (komunikat)
 159. 15:08 MSW ws. ćwiczeń służb zarządzania kryzysowego przed EURO 2012 (komunikat)
 160. 15:08 Famur dostarczy kompleks wydobywczy za 128,5 mln zł netto do KWK Mucki-Staszic
 161. 15:08 W II sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 247,7 mln zł - komunikat MF
 162. 15:08 Zarząd 4fun Media będzie rekomendował wypłatę dywidendy z części zysku za 2011 r.
 163. 15:08 Grażyna Piotrowska-Oliwa zostanie nowym prezesem PGNiG (opis)
 164. 15:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 165. 15:08 ABM Solid sprzedaje udziały w Resbudzie za 6,1 mln zł
 166. 15:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 7 gr
 167. 15:08 W weekend 02-04.03 kina najwięcej zarobiły na filmie "Kac WAWA"
 168. 15:08 Oficjalne aktywa rezerwowe spadły w lutym o 324,1 mln euro - NBP
 169. 15:08 W tygodniu od 27 lutego do 4 marca FootFall Index Polska spadł o 0,1 proc. rdr
 170. 15:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 15:08 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia wzrosła o 1 gr - e-petrol.pl
 172. 15:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 173. 15:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 174. 15:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 175. 15:08 Grażyna Piotrowska-Oliwa zostanie nowym prezesem PGNiG
 176. 15:08 Wydajność pracowników w USA w IV kw. wzrosła o 0,9 proc.
 177. 15:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 178. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 179. 15:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 180. 15:05 MF: pracownik nie płaci PIT, jeżeli nie był na imprezie integracyjnej
 181. 15:03 UNIMA 2000 S.A - Informacja od osoby zobowiazanej o transakcjach na akcjach Emitenya (4/2012)
 182. 15:03 FAM - Otrzymanie zawezwania do próby ugodowej przez spółkę zależną (5/2012)
 183. 15:03 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Rejestracja akcji serii A-E w KDPW oraz wyznaczenie dnia referencyjneg...
 184. 15:03 MIT - Zmiana w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej. (30/2012)
 185. 14:52 Komórki embrionów w napojach? Kto ma rację?
 186. 14:40 Zapłaci 2 miliony za dwa drzewa
 187. 14:37 PO: abolicja dla przedsiębiorców, którzy nie opłacili ubezpieczenia społecznego
 188. 14:18 MNI - Zmiany w składzie Zarządu Spółki. (52/2012)
 189. 14:18 KRUK S.A. - Zmiana daty publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego KRUK S.A....
 190. 14:18 M DEVELOPMENT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA. (5/2012)
 191. 14:18 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. (14/2012)
 192. 14:18 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (15/2012)
 193. 14:14 Otwarcie niektórych zawodów korzystne dla rynku pracy
 194. 14:09 "Reforma emerytalna z korzyścią dla rynku pracy"
 195. 14:03 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. prowadzącej Szpital Św. A...
 196. 14:03 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (18/2012)
 197. 14:03 PGNIG - Wybór Prezesa Zarządu PGNiG SA przez Radę Nadzorczą (37/2012)
 198. 14:03 ABM SOLID S.A. - Spełnienie warunku umowy zbycia udziałów. (22/2012)
 199. 14:03 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-28/2012) (28/2012)
 200. 14:03 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie (31/2012)
 201. 14:03 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (15/2012)
 202. 13:55 Początkujący maszynista zarabia 1,6 tys. zł brutto
 203. 13:53 Kto lepiej prowadzi samochód, kobiety czy mężczyźni?
 204. 13:50 Warszawa wyprzedziła Paryż pod względem atrakcyjności inwestycyjnej
 205. 13:26 Inwestorze, uważaj na Dzień Kobiet
 206. 13:23 Moody's obniżył rating CEDC do Caa1 (opis)
 207. 13:23 RPP pozostawiła stopy proc. na niezmienionym poziomie, referencyjna nadal 4,50 proc.
 208. 13:10 Ciągle wolą zatrudniać mężczyzn. To bardziej opłacalne
 209. 13:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 210. 13:08 Moody's obniżył rating CEDC do Caa1
 211. 13:08 Elektrotim spodziewa się w '12 wyników podobnych rdr, chce wypłaty
 212. 13:05 Pawlak: w przyszłym tygodniu kolejne spotkanie ws. emerytur
 213. 13:03 PEP - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (10/2012)
 214. 13:03 PZ CORMAY S.A. - Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały nr 6 ZWZ z dnia 30 czerwca 2011 r. (5/2012)
 215. 12:58 RPP podjęła decyzję o stopach procentowych
 216. 12:53 Elektrotim chce sprzedać dwie spółki zależne: Elektromont Beta i Infrabud
 217. 12:53 Wybór wykonawcy dla Stalowej Woli możliwy jeszcze w marcu - prezes Tauronu (opis2)
 218. 12:46 Rośnie liczba bezrobotnych
 219. 12:41 Komisja Trójstronna zajmie się projektem ws. emerytur
 220. 12:25 Zarobki w działach księgowości
 221. 12:25 Podtrzymuję harmonogram obniżania stawek hurtowych MTR
 222. 12:23 ZWZ PEP zdecyduje o przeniesieniu zysku za '11 na kapitał rezerwowy w celu wypłaty dywidendy
 223. 12:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki NOVAINVEST
 224. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 225. 12:23 Backlog Elektrotimu na koniec lutego wynosił 167 mln zł - prezes
 226. 12:23 Wybór wykonawcy na blok w Jaworznie możliwy najpóźniej na przełomie '12 i '13
 227. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 47/A/NBP/2012
 228. 12:08 Nowe przepisy o OZE w proponowanym kształcie zmniejszyłyby wynik EBITDA Tauronu o 3 mld zł - prezes
 229. 12:08 Rejestracja nowych aut użytkowych w II wzrosła o 9,4 proc. rdr - PZPM
 230. 12:08 Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w II ponownie się obniżył; roczny o 2 pkt, kwartalny o 1 pkt
 231. 12:08 Ronson nie wyklucza dywidendy z zysku za '12, ale uzależnia ją od dostępności finansowania
 232. 12:03 PEP - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (10/2012)
 233. 12:01 Dane z USA w cieniu Grecji
 234. 11:54 Kwestia grecka niepokoi rynki
 235. 11:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (36/2012)
 236. 11:40 MPiPS: rośnie liczba bezrobotnych
 237. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 238. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 239. 11:38 Stopa bezrobocia w II 13,5 proc. vs 13,2 proc. w I - szacunki MPiPS
 240. 11:38 DM IDMSA zaleca kupowanie LPP, trzymanie NG2 i Vistuli
 241. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 242. 11:36 Przywileje pracownicze. Dostają po kilka tysięcy złotych dodatków
 243. 11:24 Credit Suisse obniżył cenę docelową dla akcji CEZ-u do 754 CZK
 244. 11:24 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 245. 11:18 JAGO - Postanowienie Sądu o pozbawieniu upadłego zarządu majątkiem (8/2012)
 246. 11:08 Tauron podpisał z PGNiG list intencyjny w sprawie gazu łupkowego, umowa możliwa do końca kwietnia
 247. 11:08 Wybór wykonawcy dla Stalowej Woli możliwy jeszcze w marcu - prezes Tauronu
 248. 11:00 Najdroższa złota moneta na wystawie w Polsce
 249. 10:56 RPP w centrum uwagi, w kolejnych dniach złoty może kontynuować korektę
 250. 10:53 MSP przeanalizuje propozycje dywidendowe spółek energetycznych - Budzanowski
 251. 10:53 Elektrotim spodziewa się wyników za cały '12 podobnych do tych z '11, zaoferuje stopę dywidendy na
 252. 10:53 Wartość kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego w I wzrosła do 66.489 mln zł
 253. 10:53 Szanse na podniesienie ratingu Polski i jego perspektywy w '12 są niewielkie - prezes Fitch Polska
 254. 10:48 INTROL S.A. - IB Systems Sp. z o.o. ? zawarcie umowy znaczącej z ERBUD S.A. (12/2012)
 255. 10:48 IPOPEMA S.A. - Rejestracja Akcji serii C w KDPW (6/2012)
 256. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na IV - 122,56-122,58 USD za baryłkę
 257. 10:38 UKE wciąż planuje wprowadzenie symetrycznego MTR od '13, przetargi na częstotliwości też w '13
 258. 10:33 DOM DEVELOPMENT S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej informacji w roku 2011 (11/2012)
 259. 10:26 Grecki dług znów na pierwszym planie
 260. 10:23 MON: polski żołnierz na meczu NBA (komunikat)
 261. 10:23 ING OFE korekta informacji
 262. 10:23 Sektor bankowy odnotował zysk netto na poziomie 1,45 mld zł w I 2012 - NBP
 263. 10:22 Wymiana greckich obligacji w centrum uwagi
 264. 10:22 Bankokracja zamiast demokracji
 265. 10:21 Najlepsze kierunki studiów... dla przyszłych bezrobotnych
 266. 10:18 ABM SOLID S.A. - Zawarcie przez Spółkę zależną znaczącej umowy zbycia udziałów. (21/2012)
 267. 10:18 ACREO S.A. - Zmiana stanu posiadania (6/2012)
 268. 10:18 LEGAL STREAM S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (11/2012)
 269. 10:09 Ile płaci premier? Kto dla niego pracuje?
 270. 10:08 Mondi Świecie wykupi od PEP udziały spółki Saturn Management
 271. 10:08 Lekkie umocnienie PLN na otwarciu
 272. 10:08 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 29.210,80 mln zł - NBP
 273. 10:08 ING OFE informuje
 274. 09:53 UOKiK: zgoda na koncentrację General Electric (komunikat)
 275. 09:53 Na dywidendę trafi 30 proc. zeszłorocznego zysku Tauronu - prezes
 276. 09:52 Greckie problemy znowu straszą
 277. 09:48 GTC - Zakup akcji Globe Trade Centre S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (9/2012)
 278. 09:47 Wszystkie obawy wróciły do gry
 279. 09:33 NG2 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA (17/2012)
 280. 09:30 Będzie obowiązkowa liczba kobiet w zarządach spółek?
 281. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 282. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 283. 09:11 6,9 tys. zł brutto - tyle średnio zarabiają w TVP
 284. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2245,63 pkt (-0,17%)
 285. 09:08 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 28,76 mln zł
 286. 09:08 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 287. 09:03 ŚWIECIE - RB 8/2012 w sprawie uchwały Zarządu Mondi Świecie S.A. o ziszczeniu się wszystkich waru...
 288. 08:59 Euro 2012 z dymkiem od przemytnika
 289. 08:57 Poranny komentarz rynkowy XTB – zmęczenie hossą
 290. 08:53 Goldman Sachs obniżył rekomendację dla akcji KGHM do "sprzedaj"
 291. 08:43 Rynki poszukują poziomu równowagi
 292. 08:38 DM PKO BP zaleca akumulowanie akcji Synthosu, cena docelowa 5,66 zł
 293. 08:38 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 294. 08:38 POLSAT OFE informuje
 295. 08:34 Potencjał spadkowy zaczyna wyczerpywać się
 296. 08:28 Przecena nabrała rozpędu
 297. 08:23 Citigroup obniża rekomendację dla GPW do "neutralnie"
 298. 08:23 JP Morgan obniżył rekomendację dla GTC do "neutralnie"
 299. 08:23 Wyniki Ronson Europe w IV kw. '11 r. vs. konsensus PAP (tabela)
 300. 08:20 Przed Euro na wschodniej granicy przybędzie celników
 301. 08:18 4FUN MEDIA S.A. - Raport roczny R 2011
 302. 08:18 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (51/2012)
 303. 08:16 Prywatne szkoły lepsze, ale drogie
 304. 08:14 Nauczyciele mają 3 lata płatnego urlopu
 305. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 7 marca
 306. 08:03 4FUN MEDIA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 307. 07:48 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (26/2012)
 308. 07:47 Ustalali LIBOR, a ludzie tracili pieniądze
 309. 07:33 RONSON EUROPE N.V. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 310. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 6 III - 30 III
 311. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 7.03 - 14.11.2012
 312. 06:34 FSO Warszawa zmartwychwstanie
 313. 06:29 300 mln euro dotacji wciąż w zawieszeniu
 314. 06:28 Polaków nie stać na pogrzeby, więc decydują się na...
 315. 06:17 Od dziś urzędnicy zapłacą za błędy
 316. 06:07 Gigantyczna afera korupcyjna w administracji
 317. 05:55 Urlop czy wagary
 318. 02:25 Tory mylono już wcześniej?
 319. 01:55 Dobrze płatna TVP