Trwa ładowanie...
d1ka38p

Artykuły z dnia: 2012.12.31 - finanse.wp.pl

 1. 20:03 ELKOP - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu. (48/2012)
 2. 19:47 Jest porozumienia w sprawie klifu fiskalnego!
 3. 18:48 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 4. 18:45 MF ostrzega przed kupowaniem alkoholu z nielegalnych źródeł
 5. 18:35 MSP zaprasza do negocjacji ws. sprzedaży akcji spółki H. Cegielski
 6. 18:33 MARVIPOL S.A. - Informacja o Kandydaturach do Rady Nadzorczej Emitenta. (162/2012)
 7. 18:33 ERGIS - EUROFILMS S.A. - Zawiadomienie o zwiększenie zaangażowania udziału w głosach na WZA Ergis...
 8. 18:03 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadające...
 9. 17:48 KOMPUTRONIK S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w okresie objętym roczn...
 10. 17:03 SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 25% udziału w głosach (20/2012)
 11. 16:48 SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% udziału w głosach (19/2012)
 12. 16:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 13. 16:48 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 14. 16:48 ERBUD S.A. - raport zbiorczy dotyczący transakcji na akcjach Emitenta przez osoby mające dostęp d...
 15. 16:48 SKOTAN S.A. - Aktualizacja informacji nt. projektu Innowacyjne absorbery falowe ? energia elektry...
 16. 16:48 OPERA TERRA FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 17. 16:33 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 18. 16:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 19. 16:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (49/2012)
 20. 16:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 21. 16:33 OPERA TERRA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 22. 16:33 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (35/2012)
 23. 16:33 SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 33% udziału w głosach (18/2012)
 24. 16:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 25. 16:23 Skrót wiadomości - poniedziałek, 31 grudnia, 16.00
 26. 16:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 27. 16:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 28. 16:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 29. 16:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (33/2012)
 30. 16:18 PBO ANIOŁA S.A. - Przesunięcie terminu opracowania i wdrożenia programu redukcji kosztów (108/2012)
 31. 16:03 GRUPA LOTOS - Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapit...
 32. 16:03 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (67/2012)
 33. 16:03 B3SYSTEM - Realizacja zamówień z Bankiem PKO BP S.A. spełniających łącznie kryterium znaczącej um...
 34. 16:03 GRUPA LOTOS - Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapit...
 35. 16:03 GRUPA LOTOS - Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapit...
 36. 16:00 Syndyk Amber Gold złożył końcowe sprawozdanie o stanie majątku spółki
 37. 15:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 28.12.2012
 38. 15:48 AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej (32/2012)
 39. 15:48 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (66/2012)
 40. 15:45 Prezydent podpisał ustawę ws. umowy podatkowej z Norwegią
 41. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 7929,50 USD za tonę
 42. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 43. 15:33 QUMAK-SEKOM S.A. - Zamówienia spełniające kryterium umowy znaczącej (55/2012)
 44. 15:33 BANK PEKAO SA - Rejestracja akcji serii G oraz podwyższenie kapitału zakładowego Banku (93/2012)
 45. 15:33 BANK PEKAO SA - Nabycie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Ban...
 46. 15:33 BANK PEKAO SA - Informacje o kupnie i sprzedaży akcji Banku Pekao SA (91/2012)
 47. 15:18 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę o...
 48. 15:18 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej...
 49. 15:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 50. 15:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (33/2012)
 51. 15:03 BLACK POINT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 31 grud...
 52. 15:03 B3SYSTEM - Realizacja zamówień z bankiem Alior Bank S.A. spełniających łącznie kryterium znaczące...
 53. 15:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 54. 15:03 B3SYSTEM - Realizacja zamówień z Bankiem BPH S.A. spełniających łącznie kryterium znaczącej umowy...
 55. 14:48 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (34/2012)
 56. 14:48 CD Projekt RED SA - Podpisanie umowy znaczącej i nabycie aktywów znacznej wartości. (36/2012)
 57. 14:48 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (135/2012)
 58. 14:48 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na...
 59. 14:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 60. 14:38 Hawe Telekom ma umowę z TK Telekom oraz z ATM dot. włókien światłowodowych
 61. 14:33 RADPOL S.A. - Połączenie RADPOL S.A. i RURGAZ Sp. z o.o. (115/2012)
 62. 14:23 Inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy wyniosła w XII 3,4 proc. - NBP
 63. 14:18 HAWE - Zawarcie umowy ze spółką TK Telekom Sp. z o. o. (RB - 108/2012) (108/2012)
 64. 14:18 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacje o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę bl...
 65. 14:18 HAWE - Zawarcie umowy ze spółką ATM S.A. (RB - 109/2012) (109/2012)
 66. 14:18 ERG - Zmiana Statutu Spółki (29/2012)
 67. 14:18 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofer...
 68. 14:15 NBP: inflacja oczekiwana wyniosła w grudniu 3,4 proc.
 69. 14:08 Poniedziałkowy fixing daje szanse na dodatni wynik finansowy NBP za '12 - Sokal
 70. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 71. 14:05 Od 1 stycznia zmiany w systemie świadczeń pielęgnacyjnych.
 72. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 73. 13:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 74. 13:50 Stolica: Fałszywe informacje o odwołaniu podwyżki cen biletów
 75. 13:48 KANIA - Połączenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego Henryk K...
 76. 13:48 SYGNITY - Informacja o transakcjach na akcjach Sygnity wykonanych przez osobę wchodzącą w skład R...
 77. 13:48 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną (134/2012)
 78. 13:48 ERG - Zmiana Statutu Spółki (28/2012)
 79. 13:48 GREMI SOLUTION - Aneks do porozumienia intencyjnego (65/2012)
 80. 13:44 Rok 2013 - ciąg dalszy prac nad deregulacją
 81. 13:38 CIR: najważniejsze ułatwienia w styczniu (komunikat)
 82. 13:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 84. 13:35 Chińskie lotnictwo cywilne rozwija się w tempie 10 proc. rocznie
 85. 13:33 ERG - Lista akcjonariuszy powyżej 5% na Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 grudnia 2012 (26/2012)
 86. 13:33 ERG - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 grudnia 2012 roku (27/2012)
 87. 13:25 Część przedsiębiorców 1 stycznia straci preferencje podatkowe
 88. 13:18 HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. ? wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwycz...
 89. 13:18 MCI - Korekta zawiadomienia od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ...
 90. 13:18 NORTH COAST - Aneks do umowy kredytowej (15/2012)
 91. 13:10 Zysk netto sektora bankowego po 11 miesiącach br. to 14,9 mld zł
 92. 13:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 13:03 URLOPY.PL S.A. - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obroc...
 94. 13:03 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (106/2012)
 95. 13:03 MENNICA - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (34/2012)
 96. 13:00 MAiC proponuje cięcia kosztów obsługi w administracji
 97. 13:00 British Gas poszuka węglowodorów w Boliwii
 98. 12:55 Ostatnie akty oskarżenia ws. fikcyjnych kolizji
 99. 12:55 Wkrótce ruszy budowa nowej drogi startowej w porcie lotniczym Katowice
 100. 12:53 Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji w XI spadła o 19,3 proc. mdm - MF
 101. 12:53 W XI portfel obligacji inwestorów zagranicznych wzrósł do 187,7 mld zł - MF
 102. 12:53 Zysk netto sektora bankowego w okresie I-XI '12 wyniósł 14,9 mld zł, wzrost o 2,4 proc. rdr (opis)
 103. 12:48 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (103/2012)
 104. 12:40 Punkt obsługi pasażera KZK GOP
 105. 12:38 Zysk netto sektora bankowego w okresie I-XI '12 wyniósł 14,9 mld zł, wzrost o 2,4 proc. rdr
 106. 12:38 Banki obniżyły oprocentowanie kredytów XI - NBP
 107. 12:33 STALPROFI - Przedłużenie umów kredytowych z Kredyt Bank S.A. (32/2012)
 108. 12:33 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA - Rejestracja w KDPW certyfikatów inwestycyjnych serii...
 109. 12:33 KOMPAP - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu (86/2012)
 110. 12:33 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (85/2012)
 111. 12:33 JUPITER NFI SA - Zmiana znaczącej umowy (31/2012)
 112. 12:33 DOM DEVELOPMENT S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentam...
 113. 12:33 JUPITER NFI SA - Zmiana warunków znaczącej umowy (30/2012)
 114. 12:33 PHOENIX ENERGY A.S. - Zawiadomienie o przekroczeniu znaczących progów w akcjonariacie Emitenta (3...
 115. 12:33 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (84/2012)
 116. 12:33 KOFOLA - Zakończenie programu odkupu akcji własnych (19/2012)
 117. 12:33 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 118. 12:30 W Nowy Rok - zakaz ruchu ciężarówek
 119. 12:23 MSZ ws. przeniesienia siedziby Konsulatu RP w Kolonii (komunikat)
 120. 12:23 GPW: Szczególne oznaczenie akcji spółki E-STAR
 121. 12:20 W 2013 r. czeka nas przecena na stacjach paliw
 122. 12:08 Banki obniżyły oprocentowanie depozytów w XI - NBP
 123. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2012
 124. 12:05 Kolejne zezwolenia na działalność w Łódzkiej SSE
 125. 12:03 BORYSZEW - Informacja osób zobowiązanych (72/2012)
 126. 12:03 KCI - Zawarcie aneksu do umowy pożyczki (32/2012)
 127. 11:55 OPEC z rekordowym zyskiem z eksportu ropy w 2012 r.
 128. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 129. 11:50 W Lublinie opłata za śmieci będzie liczona od gospodarstwa domowego
 130. 11:50 Stawka za śmieci w Olsztynie będzie naliczana od osoby
 131. 11:50 Kolejny kraj w kryzysie obejmuje półroczną prezydencję
 132. 11:50 Na Śląsku nawet dwukrotne różnice w opłatach za wywóz śmieci
 133. 11:45 W Łodzi nowe stawki za wywóz śmieci od 1 lipca 2013 roku
 134. 11:38 Dług publiczny wg metodologii krajowej w '12 poniżej 53 proc. PKB - Kowalczyk, MF
 135. 11:34 Złoty traci przez brak porozumienia ws. klifu fiskalnego
 136. 11:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 137. 11:33 ED INVEST S.A. - : ED invest ? Pozbud - bez umowy o współpracy inwestycyjnej (40/2012)
 138. 11:33 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjon...
 139. 11:30 Dług publiczny według metodologii krajowej poniżej 53 proc. PKB
 140. 11:25 Tarnobrzeg: 10 zł i 15 zł za wywóz śmieci od lipca 2013 r.
 141. 11:25 Prezydent podpisał nowelizację ustawy ubezpieczeniowej
 142. 11:23 MSW: nowe przepisy emerytalne dla funkcjonariuszy i żołnierzy (komunikat)
 143. 11:23 W '13 przestrzeń do cięć stóp niewielka, złoty "w miarę mocny" - Winiecki z RPP
 144. 11:23 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 190 mld zł - MRR
 145. 11:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 146. 11:18 ED INVEST S.A. - Zakończenie skupu akcji własnych ? raport końcowy (39/2012)
 147. 11:08 MSW: paszport poza miejscem meldunku (komunikat)
 148. 11:08 MSW: meldunek - jedna wizyta w urzędzie (komunikat)
 149. 11:08 Cena ropy Brent w Londynie na II - 110,25-110,27 USD za baryłkę
 150. 11:08 POLSAT OFE informuje
 151. 11:05 Na Opolszczyźnie część gmin stawki opłat za wywóz śmieci ustali w styczniu
 152. 11:03 KOFOLA - Wygaśniecie umowy wspólników dot. sposobu wyboru Dyrektora Generalnego spółki zależnej -...
 153. 10:53 Latem 2013 r. możliwa "poważna zmiana" w składzie rządu - premier
 154. 10:53 W piątek banki utrzymywały na rachunku w NBP 21.998,58 mln zł - NBP
 155. 10:48 ERGIS - EUROFILMS S.A. - Sprzedaż aktywów związanych z produkcją tapet. (16/2012)
 156. 10:38 NBP chce poszerzyć instrumentarium inwestycyjne w zarządzaniu częścią rezerw
 157. 10:33 POZBUD T&R S.A. - zakończenie rozmów z firmą ED invest S.A. (54/2012)
 158. 10:33 AUXILIUM - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie - nabycie akcji (31/2012)
 159. 10:33 POZBUD T&R S.A. - Rejestracja połączenia spółki Pozbud T&R S.A. ze spółką Pozbud Marketing Sp. z ...
 160. 10:33 POZBUD T&R S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany statutu spółki. (53/2012)
 161. 10:15 MG proponuje: zmiany w prawie dla firm - tylko dwa razy w roku
 162. 10:11 Myszka i szpilki - cisi zabójcy w pracy biurowej
 163. 10:08 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 164. 10:08 Obniżka stóp proc. w styczniu o więcej niż 25 pb byłaby zasadna - Chojna-Duch z RPP
 165. 09:50 Dziś uderzy klif
 166. 09:48 Reklamowe hity 2012
 167. 09:38 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 168. 09:32 Obama ma nadzieję na kompromis
 169. 09:30 Gudowski: korzyści z atomu i łupków większe niż koszty
 170. 09:29 Trudny rok dla sklepów
 171. 09:23 Aktywność na FX wróci po Nowym Roku
 172. 09:18 MENNICA - Zamówienie znaczącej wartości (33/2012)
 173. 09:10 70 proc. seniorów przepłaca za leki
 174. 09:07 Niemal połowa mieszkańców globu wierzy w poprawę koniunktury
 175. 09:03 E. Mączyńska: Politycy powinni wspierać rynek nieruchomości. Odpowiada on za 5 proc. PKB
 176. 08:53 Źle się bawiłeś? Zareklamuj Sylwestra!
 177. 08:48 Bezrobocie wśród absolwentów może przekroczyć 30 proc. w 2013 roku
 178. 08:48 Wielkie marzenie Polaka: 3 tysiące złotych pensji
 179. 08:44 Gigantyczne kolejki w ZUS. Chodzi o 400 zł!
 180. 08:40 Urzędnicy stracą pracę
 181. 08:38 Raiffeisen obniżył rekomendację dla PGNiG do "redukuj"
 182. 08:37 Będzie korekta urlopów macierzyńskich
 183. 08:08 Polska może wnioskować o zwiększenie limitu FCL o 4,6 mld USD - DGP
 184. 07:53 Tusk prognozuje nowe rekordy na polskich obligacjach
 185. 07:40 Firmy z indyjskiej Doliny Krzemowej nie są dość innowacyjne
 186. 07:23 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 31 grudnia
 187. 07:12 Urzędnicy stracą pracę
 188. 07:08 Raiffeisen Centrobank obniżył rekomendację dla TVN do "trzymaj", cena docelowa 10,0 PLN
 189. 07:08 Skrót wiadomości - sobota-niedziela, 29-30 grudnia
 190. 07:08 Minister skarbu podpisał akt założycielski Celowej Spółki Inwestycyjnej
 191. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 31 XII - 28 II
 192. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 31.12.2012-31.01.2013
 193. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 31.12.2012 - 14.11.2013
 194. 06:48 Za to więcej zapłacimy w 2013 roku
 195. 06:25 Z produktów sklepowych znikają ceny
 196. 06:05 Ośrodek OpenEurope: W 2013 r. eurostrefa wciąż w dołku
 197. 06:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (31/2012)
 198. 05:55 FBI na polskim tropie
 199. 05:35 Jak pokonać kryzys
 200. 04:35 Będzie korekta urlopów macierzyńskich