Trwa ładowanie...
d15im5d

Artykuły z dnia: 2012.12.18 - finanse.wp.pl

 1. 22:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (223/2012)
 2. 21:48 DSS S.A. - Wybór biegłego rewidenta (90/2012)
 3. 21:48 RESBUD - Nabycie akcji Emitenta (55/2012)
 4. 21:10 Rząd ustalił limit powołań m.in. na ćwiczenia wojskowe w 2013 r.
 5. 21:03 Rubicon Partners NFI SA - Zawarcie znaczącej umowy (59/2012)
 6. 21:03 ARCTIC PAPER S.A. - Spełnienie warunków zawieszających wykonanie umowy (36/2012)
 7. 20:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 8. 20:48 CASH FLOW S.A. - Aktualizacja informacji dotyczących znaczącej umowy (70/2012)
 9. 20:03 ASBISc - Nabycie akcji własnych (71/2012)
 10. 20:03 VISTULA GROUP - Emisja obligacji serii C. (43/2012)
 11. 20:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od...
 12. 19:57 Kolejne szczyty
 13. 19:56 Mikołaj zagościł na dobre
 14. 19:53 Air Products domaga się od Zachemu z grupy Ciech 98,6 mln USD
 15. 19:48 PEKAES - Podjęcie przez Radę Nadzorczą PEKAES SA uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu (64/...
 16. 19:48 VISTULA GROUP - Zmiana warunków emisji obligacji serii B - wcześniejszy wykup obligacji. (42/2012)
 17. 19:33 RAJDY4X4 S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (25/2012)
 18. 19:33 RAJDY4X4 S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (26/2012)
 19. 19:25 Podkarpackie: Otwarto obwodnicę Jarosławia
 20. 19:25 Standard & Poor's podniósł rating Grecji aż o 6 poziomów, do B-
 21. 19:23 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji CITY INTERACTIVE
 22. 19:23 GPW: dopuszczenie do obrotu papierów BRE BANK HIPOTECZNY
 23. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 24. 19:23 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji OSHEE POLSKA
 25. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 26. 19:18 SOLAR COMPANY S.A. - Wybór przez właściwy organ emitenta podmiotu uprawnionego do badania sprawoz...
 27. 19:15 Sondaż wskazuje, że połowa ludzkości myśli optymistycznie o gospodarce
 28. 19:08 Synthos podpisał z OMV siedmioletnią umowę na dostawy butadienu o wartości ok. 3 mld zł
 29. 19:03 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (64/2012)
 30. 18:53 Statystyka sesji giełdowej z 18.12.2012
 31. 18:38 W transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 8,9 proc. akcji Rank Progress
 32. 18:33 VELTO S.A. - Zmiana stanu posiadania ogólnej liczby głosów (9/2012)
 33. 18:33 VELTO S.A. - Zmiana stanu posiadania ogólnej liczby głosów (8/2012)
 34. 18:33 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 35. 18:33 Rubicon Partners NFI SA - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofe...
 36. 18:33 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (...
 37. 18:33 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundu...
 38. 18:33 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (6...
 39. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 40. 18:18 KRAKCHEMIA S.A. - ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY (17/2012)
 41. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 42. 18:18 ORBIS - Sprzedaż udziałów w ORBIS Transport Sp. z o.o. (29/2012)
 43. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 44. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 45. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 46. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 47. 18:18 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundus...
 48. 18:15 Wciąż bez porozumienia ws. uniknięcia tzw. klifu fiskalnego
 49. 18:08 Transakcje pakietowe
 50. 18:08 CIR: blog rządu - nowy wpis Stanisława Kalemby (komunikat)
 51. 18:08 GPW: uzupełnienie NCIndex o akcje PROLOG
 52. 18:08 GPW: uzupełnienie indeksów o akcje spółki ALIOR
 53. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 54. 18:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fun...
 55. 18:03 CIECH - Informacja o dopuszczeniu do obrotu oraz dacie pierwszego notowania obligacji denominowan...
 56. 18:03 NWAI DM SA - Zawiadomienie o transakcjach przesłane przez osoby obowiązane (21/2012)
 57. 18:03 IGROUP - Pośrednie zbycie akcji Internet Group S.A. przez osobę zarządzającą. (136/2012)
 58. 17:55 Łotwa w lutym 2013 r. złoży wniosek o wejście do strefy euro
 59. 17:55 Prezydent podpisał ustawę o umorzeniu zaległych składek przedsiębiorcom
 60. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 61. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2575,81 pkt (0,95%)
 62. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 63. 17:50 KE: polskie finanse publiczne stabilne w długim okresie
 64. 17:48 RAFAKO - Uzupełnienie raportu bieżącego Nr 64/2012 - zawarcie znaczących umów ze Spółkami z Grupy...
 65. 17:48 BANK PEKAO SA - Informacje o kupnie akcji Banku Pekao SA (79/2012)
 66. 17:48 CODEMEDIA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza z art. 160 Ustawo o obrocie (28/2012)
 67. 17:48 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Nabycie akcji Emitenta oraz pośrednia zmiana udziału w kapitale...
 68. 17:48 CODEMEDIA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie (26/2012)
 69. 17:48 SYNTHOS - Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta i spółki zależne (36/2012)
 70. 17:48 PBG - Zawarcie umów znaczących ze Spółkami z Grupy EDF Polska - uzupełnienie raportu 115/2012 (1...
 71. 17:48 CODEMEDIA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza z art. 160 Ustawo o obrocie (27/2012)
 72. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 73. 17:33 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (94/2012)
 74. 17:33 PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie zakończenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okazi...
 75. 17:33 CODEMEDIA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie (25/2012)
 76. 17:33 PGNIG - Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 18 grudnia 2012 roku (184/2012)
 77. 17:33 BANK PEKAO SA - Nabycie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Ban...
 78. 17:33 BANK PEKAO SA - Rejestracja akcji serii G oraz podwyższenie kapitału zakładowego Banku (78/2012)
 79. 17:33 BANK PEKAO SA - Raport 76/2012: Informacja o nabyciu instrumentów finansowych Banku (76/2012)
 80. 17:25 Kolejne drogi będą płatne
 81. 17:23 UKE spodziewa się rozstrzygnięcia przetargu na 1800 Mhz w drugiej poł. VIII '13 r.
 82. 17:23 Skrót wiadomości - poniedziałek, 18 grudnia, 17.00
 83. 17:23 Obecny portfel zamówień Rafako ma wartość 5,3 mld zł
 84. 17:18 BIOGENED S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA w dniu 17.12.2012 r. (26/...
 85. 17:18 CODEMEDIA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 17.12.201...
 86. 17:18 MOL - Capital securities transaction of a MOL manager (68/2012)
 87. 17:08 CIR: Adam J. Zięcik - wiceprezesem PAN, Krystyna Gurbiel - podsekretarzem stanu w MRiRW (komunikat)
 88. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 17.12.2012
 89. 17:03 BBI CAPITAL NFI SA - zmiana Umowy o limit wierzytelności (55/2012)
 90. 17:03 BBI CAPITAL NFI SA - zmiany w składzie Rady Nadzorczej BBI Capital NFI S.A. (54/2012)
 91. 17:03 ARTERIA S.A. - Program skupu akcji własnych Arteria S.A. (28/2012)
 92. 17:03 CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy (29/2012)
 93. 17:03 BBI CAPITAL NFI SA - uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Capital NFI S.A. w ...
 94. 17:03 PZU SA - Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 (52/2012)
 95. 17:03 ALTERCO - Informacja o zobowiązaniu wierzycieli do złożenia zaliczek na koszty postępowania upadł...
 96. 17:03 PGNIG - Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 18 grudnia 2012 roku posiadających co najmniej...
 97. 16:57 Ile jest pieniądza w pieniądzu?
 98. 16:53 GPW: Przystąpienie Grupy Nokaut do PWP
 99. 16:53 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 100. 16:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 101. 16:53 W środę konsorcjum z Polimeksem podpisze umowę na linię Rail Baltica za 1,6 mld zł
 102. 16:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 16:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (148/2012)
 104. 16:48 PUŁAWY - Uchwały podjęte ZWZ Zakładów Azotowych Puławy SA w dniu 18 grudnia 2012 oraz projekty uc...
 105. 16:48 SOBET S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgro...
 106. 16:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (148/2012)
 107. 16:48 MCI - zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci...
 108. 16:47 Perspektywa świąt bez klifu bardziej prawdopodobna
 109. 16:41 Prokuratura Okręgowa ws. śledztwa dot. spółki WGI DM: trzy osoby oskarżone
 110. 16:38 KIO oddaliła wszystkie odwołania w przetargu na e-Podatki (opis)
 111. 16:35 Prezydent podpisał nowelę Kodeksu pracy, ułatwiającą zakładanie firm
 112. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 16:23 Prokuratura Okręgowa ws. śledztwa dot. spółki WGI DM (komunikat)
 114. 16:23 KIO oddaliła wszystkie odwołania w przetargu na e-Podatki
 115. 16:23 Złoty do końca roku powinien pozostać w przedziale 4,08/10 za euro (opis)
 116. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 16:18 ALIOR BANK S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Banku (12/2012)
 118. 16:18 OPONEO.PL S.A. - Wniesienie przez Favonia Trading Limited apelacji od wyroku w sporze przeciwko O...
 119. 16:08 GPW: notowanie pda ASTORIA CAPITAL S.A.
 120. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:08 GPW:wprowadzenie do obrotu akcji spółki TERMOEXPERT S.A.
 122. 16:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 123. 15:53 MTBiGM ws. ustawy dot. kredytów mieszkaniowych (komunikat)
 124. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 8037,75 USD za tonę
 125. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 127. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 15:48 PC GUARD - Nabycie pakietu akcji - przekroczenie przez akcjonariusza progu 10 % (44/2012)
 129. 15:45 Świąteczny marazm zagościł na rynkach
 130. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 131. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 132. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 15:38 Drozapol nabył kolejny projekt farmy wiatrowej; jej budowa to koszt ok. 70 mln zł
 134. 15:33 EMC - Zmiana znaczącej umowy dotyczącej spółki zależnej PCZ Kowary sp. z o.o. (117/2012)
 135. 15:23 Fiat ma ograniczyć liczbę zwolnień o 50 osób i wypłacić odprawy
 136. 15:23 ING OFE informuje
 137. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (175/2012)
 138. 15:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (174/2012)
 139. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 15:08 Liczba rezerwacji wycieczek w 50. tygodniu '12 spadła o 24,3 proc. rdr - PZOT
 141. 15:03 DROZAPOL - Zakup drugiego projektu farmy wiatrowej (31/2012)
 142. 15:03 PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie z grupą kapitałową Maersk umów, które łącznie spełniają kryterium ...
 143. 15:03 ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą (3...
 144. 15:03 Kupujesz w Internecie? Dla skarbówki jesteś łatwą ofiarą
 145. 14:54 GUS: wynagrodzenie w listopadzie wzrosło
 146. 14:48 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Zawarcie umowy na najem pomieszczeń w Centrum Handlowo-Usługowym...
 147. 14:48 COMPLEX S.A. - Rezygnacja Członka Zarządu COMPLEX S.A. (45/2012)
 148. 14:48 Fiat ma ograniczyć liczbę zwolnień o 50 osób i wypłacić odprawy
 149. 14:47 Szkolenia on-line w biurze i w domu
 150. 14:46 Jak znaleźć czas na szkolenie…
 151. 14:45 Fiat ma ograniczyć liczbę zwolnień o 50 osób i wypłacić odprawy
 152. 14:41 Jak kupić w Polsce broń palną bez pozwolenia
 153. 14:33 FOTA S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego (53/2012)
 154. 14:33 KOGENERA - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (34/2012)
 155. 14:33 UNIBEP S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na budowę kompleksu sanatoryjno ? konferencyjnego w Rosj...
 156. 14:23 Budimex ma kontrakt za 38 mln zł na obudowę brzegów kanału Płonie w Gdańsku
 157. 14:23 Comarch ma kontrakt na opiekę serwisową nad systemem ARR
 158. 14:23 Wynagrodzenie w XI wzrosło o 2,7 proc. rdr - GUS
 159. 14:23 Unibep wybuduje kompleks sanatoryjno-konferencyjny w Rosji za 84,2 mln zł netto
 160. 14:23 Na Węgrzech stopy procentowe w dół, jak oczekiwano
 161. 14:18 UNIBEP S.A. - Wejście w życie znaczącej umowy na budowę kompleksu sanatoryjno ? konferencyjnego w...
 162. 14:18 AB INTER RAO LIETUVA - Access to the ESPI system (1/2012)
 163. 14:18 UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych UniSystem 1 wd...
 164. 14:18 LPP - Aneks do umowy znaczącej (50/2012)
 165. 14:18 KRUK S.A. - Objęcie przez KRUK S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej S...
 166. 14:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 167. 14:18 ABM SOLID S.A. - Informacja od Spółki zależnej od emitenta. (138/2012)
 168. 14:18 RUNICOM S.A. - Zmiana struktury akcjonariatu (11/2012)
 169. 14:09 Słabe dane z polskiej gospodarki
 170. 14:08 Lotos nie jest zainteresowany polskimi licencjami Talismana
 171. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 172. 13:59 Koniec świata w 2013 roku?
 173. 13:53 Inter Groclin Auto prowadzi z Kabel-Technik Polska rozmowy ws. połączenia (aktl.)
 174. 13:53 Polonusi ratują święta
 175. 13:48 BERLING S.A. - Obroty na wartość umowy znaczącej (21/2112)
 176. 13:48 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (128/2012)
 177. 13:48 BUDIMEX - Obudowa brzegów kanału Płonie ? nowy kontrakt Budimeksu SA (79/2012)
 178. 13:48 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (183/2012)
 179. 13:48 BERLING S.A. - Obroty na wartość umowy znaczącej. (22/2012)
 180. 13:45 W 2013 r. rozpocznie się budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
 181. 13:40 KE zbada prośbę w sprawie udzielenia pomocy PLL LOT
 182. 13:38 KBC Securities obniżył rekomendację dla Kęt do "sprzedaj"
 183. 13:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 184. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 185. 13:33 BOŚ SA - Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.12 (66/2012)
 186. 13:33 NEUCA - Nabycie akcji własnych (120/2012)
 187. 13:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 188. 13:33 BBI ZENERIS NFI - Wypłata odsetek za drugi okres odsetkowy od obligacji serii E (60/2012)
 189. 13:33 08OCTAVA - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji Octava NFI S.A....
 190. 13:33 08OCTAVA - Informacja o pośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji Octava NFI S.A. (41/2012)
 191. 13:33 EPIGON S.A. - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 grudnia 2012r. (8/2012)
 192. 13:33 BOŚ SA - Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. serii I (65/2012)
 193. 13:23 GPW: wprowadzenie do obrotu papierów spółki ASTORIA CAPITAL S.A.
 194. 13:23 GPW: wykluczenie z obrotu certyfikatów strukturyzowanych RCTSKGH014
 195. 13:23 GPW: wykluczenie z obrotu certyfikatów strukturyzowanych RCTSW20010
 196. 13:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji BRASTER S.A.
 197. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 198. 13:23 DEBATA PAP: Giełdy w 2013 mogą wzrosnąć, ale bez poprawy makro nie będą to trwałe wzrosty
 199. 13:15 W Stoczni Gdańsk zwodowano gazowiec dla włoskiego armatora
 200. 13:08 DEBATA PAP: Dług postrzegany dobrze, ale hossa na obligacjach powoli dobiega końca
 201. 13:08 W '12 pogłębiło się przekonanie, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku - CBOS
 202. 13:08 DEBATA PAP: Odbicie w gosp. Europy w II połowie '13, chociaż istnieje szereg ryzyk
 203. 13:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 204. 13:08 Pogorszenie nastrojów społecznych w grudniu - CBOS
 205. 12:53 Inter Groclin Auto prowadzi z Kabel-Technik Polska rozmowy ws. połączenia
 206. 12:51 Wierzysz w koniec świata? No to kasa jest twoja
 207. 12:50 Taryfa przesyłowa Gaz-Systemu spadnie w 2013 r. średnio o 3,25 proc.
 208. 12:43 15 tys. osób na bruk w województwie śląskim
 209. 12:38 Na GPW lekkie wzrosty, rynek ciągnie do góry TP SA
 210. 12:35 Śląskie firmy zgłosiły zamiar zwolnienia 15 tys. osób
 211. 12:35 200 ton karpia zatorskiego trafiło do sprzedaży
 212. 12:33 PUŁAWY - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych "Puławy" SA - odwołanie i powołanie...
 213. 12:33 DROP S.A. - Informacja poufna - ogłoszenie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie wyr...
 214. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr245/A/NBP/2012
 215. 12:18 GROCLIN - Informacja o prowadzonych rozmowach. (12/2012)
 216. 12:08 Walne ZA Puławy przegłosowało 9,4 zł dywidendy na akcję za 2011/12
 217. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 218. 12:03 AMREST - RB 62/2012 Sprzedaż akcji AmRest przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (62/2012)
 219. 11:57 Komornicy zajmują miliony kont
 220. 11:56 Należy się odszkodowanie za urazy podczas seksu w delegacji
 221. 11:53 MSW ws. zmian w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców (komunikat)
 222. 11:53 Jakość kredytów udzielonych sektorowi budowlanemu może nadal się pogarszać
 223. 11:48 WASKO S.A. - Podpisanie przez COIG S.A. ? spółkę zależną WASKO S.A. znaczącej umowy z KHW S.A. z ...
 224. 11:48 EKO EXPORT S.A. - Otrzymanie 3-letniego zamówienie na mikrosferę szarą od naszego Partnera z Hisz...
 225. 11:38 MSP wnioskuje, by Puławy wypłaciły 9,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011/12
 226. 11:38 NBP ocenia, że zdolność banków do absorbowania strat nieznacznie się poprawiła (opis)
 227. 11:33 PUŁAWY - Decyzja ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w sprawie dywidendy (54/2012)
 228. 11:33 06MAGNA - Uchwały podjęte przez NWZ NFI Magna Polonia S.A. w dniu 17 grudnia 2012 roku (102/2012)
 229. 11:24 Podwyżki w 2013 r. Kto może się spodziewać?
 230. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 231. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 232. 11:23 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 233. 11:23 Cena maksymalna arkusza blachy spadła o 6,0 proc. rdr - PUDS
 234. 11:18 ENEA - Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla ENEA...
 235. 11:08 W ciągu 2-3 lat 58 proc. firm planuje kolejne przedsięwzięcia w SSE - KPMG (opinia)
 236. 11:08 W najbliższych kwartałach możliwy dalszy spadek dynamiki kredytów dla gospodarstw domowych - NBP
 237. 11:03 ELEKTROTIM S.A. - Przydział warrantów subskrypcyjnych ELEKTROTIM S.A. serii A - realizacja Progra...
 238. 11:03 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Zmiana warunków umowy pożyczki z Kulczyk Investments S.A. (50/2012)
 239. 11:02 Przedświąteczny spokój
 240. 10:57 Zakres kompetencji na rynku pracy
 241. 10:55 Wojciech Szpil prezesem Totalizatora Sportowego
 242. 10:53 DM PKO BP rekomenduje "sprzedaj" Synthos, cena docelowa 5,23 zł
 243. 10:53 Zyski banków w ujęciu nominalnym mogą spaść - NBP
 244. 10:53 DM PKO BP podwyższa cenę docelową dla KGHM do 191 zł
 245. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na II - 108,35-108,37 USD za baryłkę
 246. 10:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 247. 10:48 TRO MEDIA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji TRO MEDIA SA (15/2012)
 248. 10:38 UOKiK: Inspekcja Handlowa skontrolowała towary luksusowe (komunikat)
 249. 10:38 W scenariuszu szokowym skala dokapitalizowania banków wyniosłaby 4,3 mld zł - NBP
 250. 10:25 UOKiK: Inspekcja Handlowa skontrolowała towary luksusowe
 251. 10:23 Banki powinny kontynuować ostrożną politykę dywidendową - NBP
 252. 10:19 Zakupowy rajd Świętego Mikołaja
 253. 10:18 EUROCASH - Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na dzień 30 listopada 2012 r. (38/2012)
 254. 10:18 EXILLON ENERGY PLC - TR-1: Notification of major interest in shares (6/2012)
 255. 10:09 Jak będziemy szukać pracy w kryzysie?
 256. 10:08 POLSAT OFE informuje
 257. 10:08 MF planuje najprawdopodobniej w I '13 wypłatę 700 mln EUR kredytu z EBI - źródło
 258. 10:08 Akcje Arctic Paper będą od 20 XII notowane na NASDAQ OMX w Sztokholmie
 259. 10:06 Konsolidacja na eurodolarze, silna waluta RPA
 260. 10:03 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (3/2012)
 261. 10:03 WILBO - Wybór biegłego rewidenta (81/2012)
 262. 10:03 WILBO - Otrzymanie Postanowienia z Sądu w sprawie wniosku o upadłość (80/2012)
 263. 10:01 Jakie prezenty świąteczne złoszczą Polaków?
 264. 10:00 Odpływa kapitał z USA
 265. 09:59 Riksbank obniży stopy procentowe
 266. 09:53 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 34.945,63 mln zł - NBP
 267. 09:50 Zarobki w sektorze nieruchomości
 268. 09:48 NG2 - Wniosek akcjonariusza dotyczący projektu uchwały do punktu 9 porządku obrad NWZA zwołanego ...
 269. 09:43 Zakupy na święta
 270. 09:40 Grudniowych przetasowań cd.
 271. 09:38 DM Banku BPS rekomenduje "kupuj" Mieszka, podnosi wyceny Coliana i Wawela
 272. 09:38 W pierwszym tygodniu grudnia drożało zboże, taniała wieprzowina, drób i OMP - ARR
 273. 09:38 PLN i dług stabilne; dane makro w wycenie
 274. 09:38 PZU Asset Management ma ponad 5 proc. Dębicy
 275. 09:38 PZU Asset Management ma ponad 5 proc. Dębicy (opis)
 276. 09:33 PCC ROKITA S.A. - Przydział obligacji serii AB (23/2012)
 277. 09:33 FORTE - Jednolity tekst Statutu Emitenta (19/2012)
 278. 09:23 Kurs akcji Inter RAO Lietuva wzrósł na otwarciu w debiucie na GPW o 6,12 proc. do 25,65 zł
 279. 09:23 Do lekarza już bez RMUA
 280. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 281. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2558,71 pkt (+0,28%)
 282. 09:07 Wspinaczka
 283. 09:05 Wall Street cieszy się z rozmów, Europa pójdzie w górę
 284. 09:03 NOVITA - zawiadomienie o zakupie akcji Novity S.A. przez podmiot zależny od członka Rady Nadzorcz...
 285. 09:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 286. 08:54 Dalej na północ
 287. 08:48 DEBICA - Ujawnienie stanu posiadania przez akcjonariuszy (27/2012)
 288. 08:38 Zmianę konstytucji można przygotować przed decyzją o dacie wejściu do EMU - wicepremier
 289. 08:33 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V. - Ondřej Vích zostanie głównym bukmacherem Fortuny (19/2012)
 290. 08:32 Więcej wlepionych mandatów, wyższa pensja
 291. 08:10 Mała aktywność graczy na złotym, znaczące dane dot. zatrudnienia w kalendarzu
 292. 08:08 GPW: Komunikat - ROBYG SA
 293. 08:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 294. 08:03 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (182/2012)
 295. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 18 grudnia
 296. 07:53 GPW: Komunikat - KRUK SA
 297. 07:37 Lekarz poza systemem?
 298. 07:25 Sąd oddalił wniosek Apple'a o zakaz sprzedaży smartfonów Samsunga
 299. 07:23 Belvedere zlożyła wniosek o czasowe zawieszenie notowań
 300. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 18.12.2012-31.01.2013
 301. 07:08 MSP po restrukturyzacji LOT-u może szukać dla spółki inwestora
 302. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 18 XII - 28 II
 303. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 18.12.2012 - 14.11.2013
 304. 07:02 Ministrowie rolnictwa UE o strategii połowowej
 305. 06:54 Trybunał Konstytucyjny w sprawie Euro 2012
 306. 06:33 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test (1/1)
 307. 06:32 Do lekarza już bez RMUA! Od kiedy?
 308. 05:35 Wpisani na czarno
 309. 05:15 Metro bez piwa i erotyzmu
 310. 05:10 Sylwester - gdzie i za ile
 311. 03:50 Jak wygląda polskie rolnictwo?
 312. 03:35 Grzywny i kary mają uratować budżet
 313. 03:05 Chcemy lepiej ściągać inwestorów
 314. 02:40 Polska pokonała w jabłkach USA