Trwa ładowanie...
d28o191

Artykuły z dnia: 2012.12.10 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Flash report - November 2012 (149/2012)
 2. 23:18 SYGNITY - Powołanie Pana Wiesława Strąka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych (45/2012)
 3. 21:53 16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet - konieczność szybkiej reakcji (komunikat)
 4. 21:48 FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (61/2012)
 5. 21:18 GETIN - Nabycie papierów wartościowych Emitenta (45/2012)
 6. 21:08 Debata budżetowa służy rentowności polskich obligacji
 7. 20:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (217/2012)
 8. 20:45 Kilka tysięcy poprawek do projektu przyszłorocznego budżetu
 9. 20:33 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 10. 20:23 CS oczekuje politycznej zgody ws. mapy drogowej w czwartek (opinia)
 11. 19:53 GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji spółki MILMEX SYSTEMY KOMPUTEROWE
 12. 19:53 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki PRO-LOG SA
 13. 19:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki BIOMAXIMA SA
 14. 19:53 GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji wyemitowanych przez MIASTO WAŁBRZYCH
 15. 19:53 MSZ: czechosłowacki RKM trafił z Afganistanu do Polski (komunikat)
 16. 19:38 GPW: Komunikat - MARKA SA
 17. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 18. 19:23 W transakcjach pakietowych właściciela zmieniło ok. 6,4 proc. akcji BBI Development NFI
 19. 19:08 DI BRE obniżył rekomendację dla Dom Development do "sprzedaj", cena docelowa 28,7 zł
 20. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 21. 19:08 DI BRE podwyższył rekomendację dla Netii do "akumuluj", cena docelowa 5,4 zł
 22. 19:08 Kilka tysięcy poprawek do projektu przyszłorocznego budżetu (synteza)
 23. 19:08 DI BRE obniżył rekomendację dla akcji Polic do "redukuj", cena docelowa 10,9 zł
 24. 19:08 DI BRE podwyższył rekomendację dla ZUE do "akumuluj", cena docelowa 6,60 zł
 25. 19:08 DI BRE obniżył rekomendację dla Lotosu do "trzymaj", cena docelowa 37,40 zł
 26. 18:55 Będzie rosło znaczenie przemysłu końskiego
 27. 18:53 DI BRE obniżył rekomendację dla Kęt do "redukuj", cena docelowa 126,7 zł
 28. 18:53 MSZ: Minister R. Sikorski na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE (komunikat)
 29. 18:53 MSP kontynuuje równoległe negocjacje ws. prywatyzacji Siarkopolu z Core Minerals i ZA Tarnów
 30. 18:48 Kino Polska TV S.A. - Uchwały Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zm...
 31. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 32. 18:38 DI BRE obniżył rekomendację dla Budimeksu do "trzymaj" z "akumuluj"
 33. 18:33 SKOTAN S.A. - Podpisanie umowy o wykonanie i finansowanie badań w przedmiocie weryfikacji wartośc...
 34. 18:33 ALIOR BANK S.A. - Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("KDPW") w sprawie rejestracj...
 35. 18:23 16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet (komunikat)
 36. 18:18 SKOTAN S.A. - Uzupełnienie informacji na temat zmiany w składzie Zarządu SKOTAN S.A. (33/2012)
 37. 18:08 Transakcje pakietowe
 38. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 10.12.2012
 39. 18:08 Spółka zależna Mennicy Polskiej podpisała z ZA Puławy umowę o łącznej wartości 275 mln zł
 40. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 41. 18:08 Prezydent podpisał nowelizację Prawa telekomunikacyjnego
 42. 18:03 PUŁAWY - Zawarcie umowy znaczącej - zakupu siatek katalitycznych (53/2012)
 43. 18:03 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Podjęcie uchwały w kwestii podwyższenia kapitału zakładowego w ...
 44. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 45. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 46. 17:53 Stawka Polonia bez zmian, wyniosła 4,26 proc. - NBP
 47. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2476,53 pkt (1,05%)
 48. 17:53 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 49. 17:48 MAKRUM S.A. - Uzupełnienie raportu okresowego III QS 2012 z dnia 14.11.2012 r. (106/2012)
 50. 17:48 MENNICA - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta (32/2012)
 51. 17:48 MAKRUM S.A. - Zawiadomienie osoby zarządzającej o zwiększeniu stanu posiadania akcji emitenta (10...
 52. 17:48 MAKRUM S.A. - Uzupełnienie raportu okresowego III Q 2012 z dnia 14.11.2012 r. (107/2012)
 53. 17:48 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (89/2012)
 54. 17:33 ALCHEMIA - Stanowisko Zarządu Spółki Alchemia S.A. w sprawie podziału Spółki Walcownia Rur Andrze...
 55. 17:33 SOLAR COMPANY S.A. - Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za listopad 2012 roku. (24/...
 56. 17:33 ALCHEMIA - Stanowisko Zarządu Spółki Alchemia S.A. w sprawie podziału Spółki Rurexpol Sp. z o.o. ...
 57. 17:33 MEDIACAP S.A. - Zwiększenie bezpośredniego udziału Jacka Olechowskiego w akcjonariacie MEDIACAP S...
 58. 17:30 Wizz Air wraca na warszawskie Lotnisko Chopina
 59. 17:23 Skrót wiadomości - poniedziałek, 10 grudnia, 17.00
 60. 17:23 W tyg. zakończonym 02.12. udział TVN w oglądalności wynosił 14,08 proc., Polsatu 13,35 proc.
 61. 17:23 W tyg. zakończonym 02.12. TVN miał 76,67 mln zł wpływów z reklam, Polsat 53,62 mln zł
 62. 17:20 Prezydent podpisał nowelizację Prawa telekomunikacyjnego
 63. 17:18 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osoby ...
 64. 17:18 MISPOL S.A. - Aneks do znaczącej umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. zawartej przez MISPOL S.A. (...
 65. 17:18 ALCHEMIA - Stanowisko Zarządu Spółki Alchemia S.A. w sprawie podziału Spółki Huta Batory Sp. z o....
 66. 17:08 Rynki głosują na Montiego
 67. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 7.12.2012
 68. 17:00 Rostowski: budżet na 2013 r. realny, ale nowelizacji nie można wykluczyć
 69. 16:53 Budimex ma zgodę wojewody podlaskiego na budowę obwodnicy Augustowa
 70. 16:53 Pepsi wspiera twórczość Beyoncé. Zapłaci 50 mln dolarów
 71. 16:38 CIR: debiut premiera Tuska na Twitterze (komunikat)
 72. 16:38 BBN: wizyta ambasadora USA (komunikat)
 73. 16:38 Aviva OFE zwiększył zaangażowanie w akcje TVN do 5 proc.
 74. 16:38 DI BRE podniósł rekomendację PKO BP, BZ WBK, GNB, B.Millennium i B.Handlowego i Kredyt Banku
 75. 16:38 Aktywa netto TFI wzrosły w listopadzie o 2,9 proc. do 140,6 mld zł - Analizy Online
 76. 16:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (...
 77. 16:33 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (31/2012)
 78. 16:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (...
 79. 16:25 Sejm zdecyduje o jednolitym patencie w Polsce
 80. 16:23 Złoty zyskuje, na długu dalsze spadki rentowności (opis)
 81. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 82. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 16:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (...
 84. 16:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (...
 85. 16:18 FOTA S.A. - Aneks do umowy kredytowej (49/2012)
 86. 16:18 MUZA - Skup akcji własnych (58/2012)
 87. 16:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (...
 88. 16:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 89. 16:18 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (255/2012)
 90. 16:18 TVN - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w TVN S.A. przez Aviva Otwarty Fundusz Emer...
 91. 16:18 FOTA S.A. - Nabycie akcji własnych (48/2012)
 92. 16:18 PBO ANIOŁA S.A. - Aneks do umowy kredytowej (103/2012)
 93. 16:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 94. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 16:08 Państwowy dług publiczny po III kw. spadł do 835.498,1 mln zł - MF (opis)
 96. 16:08 Zadłużenie KFD spadło w III kw. do 41,3 mld zł wobec 41,7 mld zł w II kw. - MF
 97. 16:08 ING OFE informuje
 98. 16:05 Program pomocowy dla zwalnianych z Fiata
 99. 16:05 MF: dług publiczny po trzecim kw. spadł do 835,498 mld zł
 100. 16:03 VOXEL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartej przez...
 101. 16:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (...
 102. 15:53 DI BRE podniósł rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "trzymaj"
 103. 15:53 DI BRE Banku podwyższył cenę docelową akcji BBI Development do 0,42 zł
 104. 15:53 DI BRE podniósł cenę docelową dla Comarchu do 65,2 zł
 105. 15:53 Państwowy dług publiczny po III kw. spadł do 835.498,1 mln zł - MF
 106. 15:53 DI BRE podniósł cenę docelową Agory do 10,3 zł, nadal zaleca trzymanie jej akcji
 107. 15:53 DI BRE obniżył cenę docelową dla Boryszewa do 0,56 zł
 108. 15:53 DI BRE obniżył rekomedację dla Polnordu do "trzymaj', a cenę docelową do 11,1 zł
 109. 15:53 DI BRE podwyższył rekomendację dla Cinema City do "akumuluj", a cenę docelową do 36,5 zł
 110. 15:53 DI BRE obniżył cenę docelową Impexmetalu do 4,2 zł
 111. 15:53 DI BRE podwyższył cenę docelową dla Robygu do 1,45 zł, podtrzymał "trzymaj"
 112. 15:53 AXA PTE SA rezygnacja z funkcji członka rady nadzorczej
 113. 15:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Stan przedmiotu zastawu ? zabezpieczenia obligacji serii A i serii B. (17...
 114. 15:48 SOPHARMA AD - Current report 126 re insiders transactions (126/2012)
 115. 15:48 SOPHARMA AD - Current report 127 re insiders transactions (127/2012)
 116. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 117. 15:38 CBA: III Konferencja Antykorupcyjna (komunikat)
 118. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 8138,25 USD za tonę
 119. 15:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 15:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 15:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 15:38 DI BRE podwyższył rekomendację dla TVN do "akumuluj", a cenę docelową do 10,3 zł
 123. 15:33 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (179/2012)
 124. 15:33 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki przesłane przez osobę zobowiązaną (1...
 125. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 126. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 127. 15:23 Fundusze inwestycyjne: debiutanci zarabiają więcej niż rynek
 128. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 129. 15:15 Resort transportu: odwoływanie pociągów bez informacji - niedopuszczalne
 130. 15:13 Poniedziałkowy marazm na rynkach
 131. 15:08 W BBN o energii atomowej (komunikat)
 132. 15:08 Saldo napływu BIZ po 9 miesiącach było dodatnie i wyniosło 1.291 mln euro - MG
 133. 15:08 MG po danych makro za X obniżyło prognozę wzrostu PKB w '12 do 2,3 proc. z 2,5 proc.
 134. 15:03 GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A. - Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własn...
 135. 15:03 TELL - Oferta zakupu akcji spółki - rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji. (45/2012)
 136. 15:03 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (38/2012)
 137. 14:53 MTBiGM w sprawie Kolei Śląskich (komunikat)
 138. 14:53 Rozczarowujące dane o PKB w III kw. po części efektem błędów w polityce monetarnej - Rostowski
 139. 14:53 Projekt budżetu na '13 realny, ale może być potrzeba nowelizacji - Rostowski
 140. 14:50 MG obniżyło prognozę wzrostu PKB w 2012 r. do 2,3 proc. z 2,5 proc.
 141. 14:45 Piechociński: we wtorek propozycje wsparcia dla branży motoryzacyjnej
 142. 14:45 Rostowski: możliwa nowelizacja budżetu na 2013 r.
 143. 14:42 Dom w Hiszpanii kupisz... za grosze!
 144. 14:42 Anna Grodzka: domagamy się dwuletniego moratorium ws. eksmisji na bruk
 145. 14:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 146. 14:33 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (12...
 147. 14:26 Włoska polityka szkodzi złotemu
 148. 14:21 CBOS: spadło zaufanie Polaków do dziennikarzy
 149. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 150. 14:08 MS: w kierunku nowej szansy - przedstawienie rekomendacji zmian (komunikat)
 151. 14:08 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA
 152. 14:08 GPW: szczególne oznaczanie nazwy akcji spółki E-STAR Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt.
 153. 14:08 GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji wyemitowanych przez MIASTO WAŁBRZYCH
 154. 14:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 155. 14:04 Tysiące biletów za złotówkę. PolskiBus ogłasza zimową Bonanzę
 156. 13:55 Kopyciński: Ruch Palikota składa 5901 poprawek do projektu budżetu
 157. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 158. 13:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 159. 13:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 160. 13:53 Poprawek do projektu budżetu może być nawet kilka tysięcy - Kopacz
 161. 13:53 Fed uchwali w środę dodatkowy skup obligacji wartych 45 mld USD miesięcznie - Barclays (opinia)
 162. 13:45 Skowrońska: budżet na 2013 r. zapewnia bezpieczną gospodarkę
 163. 13:45 RN BGK przyjęła aktualizację strategii dostosowując ją do Inwestycji Polskich
 164. 13:40 Rosati: budżet na 2013 r. wspiera wzrost gospodarczy
 165. 13:23 16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet (komunikat)
 166. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 167. 13:20 Kopacz: poprawek do projektu budżetu może być nawet kilka tysięcy
 168. 13:18 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (173/2012)
 169. 13:18 SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH -
 170. 13:16 Firmy dają prezenty na Boże Narodzenie
 171. 13:08 MSZ: Polska promuje w USA Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (komunikat)
 172. 13:03 PELION SA - Skup akcji własnych (215/2012)
 173. 13:00 Niemcy oczekują kontynuacji reform we Włoszech
 174. 12:53 CIR: blog rządu - nowy wpis Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz (komunikat)
 175. 12:53 GPW: Wykluczenie z obrotu certyfikatów strukturyzowanych
 176. 12:53 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki ERBUD
 177. 12:53 W dn. 26.11-02.12 drożała większość zbóż, taniał jęczmień i wieprzowina - ARR
 178. 12:53 W '13 upaść może 1313 firm, 45,1 proc. więcej niż w '12 - KUKE
 179. 12:53 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 185 mld zł - MRR
 180. 12:50 13-latka podpaliła nauczycielce włosy
 181. 12:48 AZOTY TARNÓW - Transakcje na instrumentach finansowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S....
 182. 12:48 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (2/2012)
 183. 12:48 ATMGRUPA - Nabycie przez ATM Grupa S.A. akcji własnych (24/2012)
 184. 12:38 Renaissance Capital obniżył rekomendację dla Pekao do "sprzedaj"
 185. 12:38 ING OFE ma powyżej 5 proc. KSG Agro
 186. 12:38 Deficyt sektora finansów publicznych w '13 poniżej 3,5 proc. PKB - Rostowski, MF
 187. 12:38 Rozczarowujące dane o PKB w III kw. po części efektem błędów w polityce monetarnej - Rostowski
 188. 12:35 Powiększa się różnica między bogatymi a biednymi Chińczykami
 189. 12:33 ENAP - Pozyskanie znaczącego zlecenia od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (28/2012)
 190. 12:33 ENAP - Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok. (29/2012)
 191. 12:30 Rostowski: oczekuję serii obniżek stóp procentowych
 192. 12:23 MAC: otwarte zasoby - źródło wiedzy i inspiracji (komunikat)
 193. 12:23 CLI dla Polski w październiku 2012 r. wzrósł o 0,01 proc. mdm - OECD
 194. 12:18 KSG AGRO S.A. - ING Otwarty Fundusz Emerytalny holds above 5% in KSG Agro Share Capital (39/2012)
 195. 12:15 Gerard Depardieu ucieka przed fiskusem do Belgii
 196. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 197. 12:08 W poniedziałek na GPW lekko rosną KGHM i PKO BP, spada m.in. Bogdanka
 198. 12:03 ERBUD S.A. - Przyjęcie do depozytu i warunkowe zarejestrowanie akcji serii G (52/2012)
 199. 12:01 Apteki bez leków! Koniec roku zaskoczy pacjentów
 200. 12:00 Gowin za uproszczeniem procedur dot. upadłości firm
 201. 11:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 202. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 203. 11:38 Firmy mają środki, ale wstrzymują się z inwestycjami - MG
 204. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 205. 11:35 Firmy e-handlu powołują Izbę Gospodarki Elektronicznej
 206. 11:33 ZPUE - informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (44/2012)
 207. 11:23 MSZ: minister Sikorski na posiedzeniu FAC (komunikat)
 208. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 209. 11:20 Ile łupkowych odwiertów? "Możliwe są zmiany koncesji"
 210. 11:20 Utrudnienia w kursowaniu Kolei Śląskich w efekcie porannego błędu
 211. 11:20 Zasiłek chorobowy w 2013 roku - ustalenie płatnika
 212. 11:18 BRE - Podwyższenie kapitału zakładowego BRE Banku w wyniku rejestracji akcji Banku przez KDPW (10...
 213. 11:18 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (78/2012)
 214. 11:18 KOMPAP - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu (79/2012)
 215. 11:18 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (121/2012)
 216. 11:17 Czy warto składać kilka aplikacji do jednej firmy?
 217. 11:10 Spadki na giełdzie w Mediolanie po zapowiedzi dymisji Montiego
 218. 11:08 Saldo handlu zagranicznego zbożami w 3 miesiącach sezonu 12/13 dodatnie; 288 mln euro - ARR
 219. 11:08 W piątek banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.103,90 mln zł - NBP
 220. 11:08 Bipromet ma umowę z KGHM w hucie w Głogowie za 7,99 mln zł netto
 221. 10:55 Giełda gazu na TGE zostanie uruchomiona 20 grudnia
 222. 10:53 Posiedzenie FOMC będzie grać pierwsze skrzypce w tym tygodniu
 223. 10:53 Giełda gazu na TGE zostanie uruchomiona 20 grudnia
 224. 10:53 Skup zbóż w pierwszych czterech miesiącach sezonu 12/13 wyższy o 14 proc. rdr - ARR
 225. 10:52 Niepokojące wieści z Niemiec i Włoch
 226. 10:51 Jest już ponad 2 miliony bezrobotnych
 227. 10:51 Świadczenia świąteczne z ZFŚS - oskładkowanie i opodatkowanie
 228. 10:48 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (136/2012)
 229. 10:38 MSW: 4 ofiary tlenku węgla i 10 ofiar mrozów w ostatni weekend (komunikat)
 230. 10:38 Do 3 XII wykonano 33 otwory poszukiwawcze gazu łupkowego - Ministerstwo Środowiska
 231. 10:38 Ekrany akustyczne wielkości kamienic?
 232. 10:34 Bielecki: wpływ środków europejskich na wzrost naszego PKB będzie coraz mniejszy
 233. 10:33 BIPROMET S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (15/2012)
 234. 10:14 Niestabilność polityczna Włoch uderza w siłę euro
 235. 10:12 Zadyszka
 236. 10:08 BofA/ML podwyższył rekomendację dla CEZ do "kupuj", a cenę docelową do 885 CZK (opis)
 237. 10:08 Na rynku pogorszenie nastrojów; PLN może się znaleźć pod presją
 238. 10:07 Analityk biznesowy - nowe stanowisko w firmach?
 239. 10:05 Opel zaprzestanie w 2016 roku produkcji w Bochum
 240. 10:03 ŻYWIEC - Termin publikacji rocznych wyników finansowych za rok obrotowy 2012 (38/2012)
 241. 09:53 Dywidendy za 2011 w spółkach publicznych - tabela
 242. 09:53 MAC: kolejna oferta szkoleniowa dla samorządowców (komunikat)
 243. 09:53 HSBC obniżył cenę docelową dla PGE do 20,08 zł, a Tauronu do 4,5 zł
 244. 09:53 Cena emisyjna Inter RAO Lietuva ustalona na 5,85 euro (opis)
 245. 09:38 Cena emisyjna Inter RAO Lietuva ustalona na 5,85 euro
 246. 09:38 DM PKO BP obniżył rekomendację Bogdanki do "trzymaj"
 247. 09:33 PRAGMA INKASO S.A. - Wykup obligacji serii B (61/2012)
 248. 09:26 Bezrobocie w USA najniższe od 4 lat
 249. 09:25 Poziom 2500 pkt. może być trudny do pokonania
 250. 09:25 Kolej częściowo dużych prędkości
 251. 09:23 POLSAT OFE informuje
 252. 09:21 Berlusconi zapowiada powrót, Monti dymisję
 253. 09:10 Monti odejdzie. Zwyżki zostaną?
 254. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 255. 09:08 Cena emisyjna Czerwonej Torebki ustalona na 7 zł; spółka oferuje ok. 2,69 mln akcji (opis)
 256. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2450,99 pkt (+0,01%)
 257. 09:03 EKO EXPORT S.A. - Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta (45/2012)
 258. 08:53 Erste tnie rekomendację AmRestu do "trzymaj"; cena docelowa 90 zł
 259. 08:48 EKO EXPORT S.A. - Informacja o zbyciu akcji własnych emitenta (44/2012)
 260. 08:38 Cena emisyjna w ofercie publicznej Czerwonej Torebki ustalona na 7 zł
 261. 08:38 RPP w trendzie luzowania polityki pieniężnej; można myśleć o głębszym cięciu stóp - Chojna-Duch
 262. 08:26 Z produktów znikną ceny
 263. 08:23 Na trzech obniżkach stóp po 25 pb należy poprzestać - Glapiński, RPP
 264. 08:23 BofA/ML podwyższył rekomendację dla CEZ do "kupuj"
 265. 08:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 266. 08:07 Najbliższy tydzień na złotym upłynie pod znakiem impulsów z szerokiego rynku
 267. 08:03 Masowe zwolnienia w Fiat Auto Poland
 268. 07:55 Reforma górniczych emerytur ruszy z kopyta?
 269. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 10 grudnia
 270. 07:50 Do czego marszałek używa tabasco?
 271. 07:26 Rytualny ubój będzie legalny?
 272. 07:15 Nie będzie świątecznych bonusów dla bułgarskich emerytów
 273. 07:08 MSZ: Minister Radosław Sikorski na World Policy Conference (komunikat)
 274. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 10.12.2012 - 14.11.2013
 275. 07:08 CIR: Uroczystość wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla UE - program (komunikat)
 276. 07:08 Produkcja samochodów w XI spadła o 21,7 proc. rdr, mdm spadła o 6,05 proc. - Samar
 277. 07:08 Rząd we wtorek o sytuacji przemysłu motoryzacyjnego - Piechociński
 278. 07:08 Skrót wiadomości - sobota-niedziela, 8-9 grudnia
 279. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 10.12.2012-31.01.2013
 280. 07:08 E-Star Alternative złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości
 281. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 10 XII - 28 II
 282. 07:08 Euromark tymczasowo planuje wstrzymać sprzedaż w swoich sklepach
 283. 06:31 Złupią nas na podatku, żeby opłacić stadion
 284. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (401/2012)
 285. 05:05 Potop lipnych faktur
 286. 02:40 Jednolity patent nie dla Polski
 287. 02:00 Polskie firmy zaczynają spamować świat
 288. 01:15 Frank szwajcarski skazany na umocnienie