Trwa ładowanie...
d2b52as

Artykuły z dnia: 2012.12.07 - finanse.wp.pl

 1. 22:05 Rosja może wstrzymać import wołowiny i wieprzowiny z USA
 2. 22:03 MACROLOGIC - Temat: Zawarcie znaczącej umowy (umowa o dofinansowanie) (16/2012)
 3. 22:03 CIECH - Bezprzedmiotowość niektórych warunków zawieszających, od których uzależniona była sprzeda...
 4. 21:48 PETROLINVEST S.A. - Nabycie akcji Eco Energy 2010 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ...
 5. 21:33 LENTEX - Informacja dot. przychodów ze sprzedaży spółki zależnej "GAMRAT" S.A. w listopadzie 2012...
 6. 21:18 LENTEX - Nabycie akcji własnych (215/2012)
 7. 20:33 DM IDM SA - Informacja o powzięciu przez Dom Maklerski IDM S.A. informacji o wydaniu przez Sąd po...
 8. 20:33 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 9. 20:18 CIECH - Rejestracja zmiany Statutu Ciech SA (66/2012)
 10. 19:48 CIECH - Przeprowadzenie w dniu 6 grudnia 2012 r. przedterminowego wykupu obligacji serii A wyemit...
 11. 19:48 RADPOL S.A. - Umowa znacząca Spółki zależnej od Emitenta (108/2012)
 12. 19:48 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (88/2012)
 13. 19:48 ADUMA S.A. - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (6/2012)
 14. 19:48 ADUMA S.A. - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych (7/2012)
 15. 19:48 REKLAMOFON.PL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na walnym zg...
 16. 19:48 HERKULES S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Herkules S.A. (56/2012)
 17. 19:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 18. 19:48 HERKULES S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Herkules S.A. (55/2012)
 19. 19:45 Dreamliner PLL LOT może już latać komercyjnie
 20. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 21. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 22. 19:33 ADUMA S.A. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki (...
 23. 19:23 GPW zawiesza obrót akcjami M Development na NewConnect od 10 XII
 24. 19:16 Ostatnie wydanie dziennika "Financial Times Deutschland"
 25. 19:08 GPW zawiesza obrót akcjami Elkop Energy na NewConnect od 7 do 31 XII
 26. 19:03 KERNEL HOLDING S.A. - POWIADOMIENIE O TRANSAKCJI PRACOWNIKA MAJĄCEGO DOSTĘP DO INFORMACJI POUFNYC...
 27. 18:55 MRR: nowym budżecie UE więcej pieniędzy do podziału w regionach
 28. 18:53 Zarząd Marvipolu zrezygnował z emisji do 7,4 mln akcji niemych serii I
 29. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 30. 18:33 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (91/2012)
 31. 18:33 INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AN - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 32. 18:33 INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (3...
 33. 18:33 MARVIPOL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol S.A. (158/2012)
 34. 18:33 MARVIPOL S.A. - Odstąpienie od oferty. (157/2012)
 35. 18:33 IGROUP - Treść uchwał podjętych podczas II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Gr...
 36. 18:33 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzoruj...
 37. 18:23 Tygodniowa zmiana cen akcji i indeksów giełdowych
 38. 18:23 Wskaźnik apetytu na ryzyko pozostaje stabilny - Lloyds
 39. 18:23 Transakcje pakietowe
 40. 18:20 Negatywne zaskoczenie na GPW
 41. 18:18 SKOTAN S.A. - Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Skotan S.A. (33/2012)
 42. 18:18 NETIA - Realizacja programu odkupu akcji własnych w okresie od 30 listopada do 06 grudnia 2012 ro...
 43. 18:18 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (32/2...
 44. 18:18 INVESTORS TFI SA - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (65/2012)
 45. 18:18 INVESTOR FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (65/2012)
 46. 18:18 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (38/2012)
 47. 18:18 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (37/2012)
 48. 18:18 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (38/2...
 49. 18:18 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (38/2012)
 50. 18:18 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (37/2012)
 51. 18:18 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (38/2012)
 52. 18:18 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (38/2012)
 53. 18:18 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (3...
 54. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 7.12.2012
 55. 18:08 Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania: 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet (komunikat)
 56. 18:08 Mex Polska planuje emisję od 30 tys. do ok. 595 tys. akcji z prawem poboru
 57. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 58. 18:08 Organ ds. likwidacji banków dla krajów objętych wspólnym nadzorem
 59. 18:03 CIECH - Emisja obligacji wewnątrzgrupowych oraz ustanowienie zabezpieczeń i udzielenie gwarancji ...
 60. 18:03 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (38/2012)
 61. 18:03 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (35/2012)
 62. 18:03 Tydzień dla byka
 63. 18:03 EKO HOLDING S.A. - Odwołanie Wiceprezesów Zarządu EKO HOLDING S.A. (77/2012)
 64. 18:03 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycy...
 65. 18:03 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (21/2012)
 66. 18:03 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (40/2012)
 67. 18:03 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (38/2012)
 68. 18:03 CIECH - Spłata kredytów udzielonych Ciech S.A. i jednostkom zależnym oraz przedterminowy wykup ob...
 69. 18:03 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (38/2012)
 70. 18:03 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (3...
 71. 18:03 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (38/2012)
 72. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 73. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 74. 17:53 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER SA
 75. 17:53 MSW: minister J. Cichocki u strażaków w Poznaniu (komunkat)
 76. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2450,74 pkt (-1,40%)
 77. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,26 proc. z 4,30 proc. - NBP
 78. 17:48 KBC JUBILEUSZOWY FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (9/2012)
 79. 17:48 KBC GERMAN JUMPER FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (27/2012)
 80. 17:48 KBC DOLAR FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (22/2012)
 81. 17:48 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (38/2012)
 82. 17:48 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (33/2012)
 83. 17:48 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (38/2012)
 84. 17:48 MEX POLSKA S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Mex Polska" S.A. zwołane na...
 85. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 86. 17:38 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 117,8 mld zł
 87. 17:33 ATLANTAPL - Znacząca umowa. (20/2012)
 88. 17:33 BRE - Rejestracja 100 akcji BRE Banku SA w KDPW (101/2012)
 89. 17:33 BRE - Zbycie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych...
 90. 17:33 EUROTEL S.A. - Informacja o udzieleniu przez Emitenta pożyczki jednostce powiązanej. (36/2012)
 91. 17:33 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (38/2012)
 92. 17:33 KBC AMERYKA FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (16/2012)
 93. 17:33 MEX POLSKA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 4 stycznia 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgro...
 94. 17:33 KBC BRIC II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (37/2012)
 95. 17:30 Spadek bezrobocia w USA oznaką dochodzenia gospodarki do zdrowia
 96. 17:23 Skrót wiadomości - piątek, 7 grudnia, 17.00
 97. 17:18 PILAB S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 1...
 98. 17:08 Fabryka Fiata w Tychach zwolni 1,5 tys. pracowników
 99. 17:03 TUP - Nowy generalny wykonawca dla inwestycji Popularna 38 (39/2012)
 100. 17:03 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? zejście po...
 101. 16:53 Przed złotym tydzień aprecjacji; otwarta droga do 4,05/EUR (opis)
 102. 16:53 Luka popytowa będzie się utrzymywać, wzrostowi pomoże eksport netto - Sławiński, IE NBP
 103. 16:38 MSZ ws. likwidacji konsulatu w Malmoe (komunikat)
 104. 16:38 Grupa Azoty może zrezygnować z budowy fabryki kaprolaktamu w Azji
 105. 16:36 Prognozy ECB ciążą wspólnej walucie
 106. 16:33 SFINKS POLSKA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z EUROCASH S.A. (27/2012)
 107. 16:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 108. 16:33 BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (106/2012)
 109. 16:33 ZPUE - Zbycie znacznego pakietu akcji, informacja o transakcjach osób mających dostęp do informac...
 110. 16:33 MAKRUM S.A. - Spełnienie warunku umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w Szczecinie (105/...
 111. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 16:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 6.12.2012
 114. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 115. 16:18 Rubicon Partners NFI SA - Zakończenie subskrypcji akcji serii G1 (51/2012)
 116. 16:18 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (104/2012)
 117. 16:18 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 118. 16:08 AmRest przygląda się Turcji, ale nie podejmuje żadnych konkretnych działań (aktl.)
 119. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 16:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:08 MS: nowa szansa dla przedsiębiorców zagrożonych upadłością (komunikat)
 122. 16:03 HUTMEN - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Hutmen S.A. (25/2012)
 123. 16:03 STALPROFI - Powołanie członka Zarządu Stalprofil S.A. (31/2012)
 124. 16:03 A.C.E. S.A. - Shareholder's Notification (22/2012)
 125. 16:03 AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dot...
 126. 15:55 Najśmieszniejsze żarty, jakie robią sobie ludzie w pracy
 127. 15:53 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 128. 15:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 129. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 130. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 15:48 ADV.PL - Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa ADV S.A. pow...
 132. 15:48 PROCAD S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu (19/...
 133. 15:48 ASSECO CENTRAL EUROPE - Notice on share transaction by the obligated persons (15/2012)
 134. 15:48 KONSORCJUM STALI S.A. - Aneks do umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katow...
 135. 15:48 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - Nova KBM?s Supervisory Board consented to the sale of Zavaroval...
 136. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 137. 15:38 GPW: wykluczenie z obrotu certyfikatów strukturyzowanych DBSTXE0614
 138. 15:38 GPW: wykluczenie z obrotu certyfikatów strukturyzowanych DBSTXE1214
 139. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 140. 15:38 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ENERGOAPARATURA SA
 141. 15:33 Amerykański rynek kluczem do piątkowej sesji
 142. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (172/2012)
 143. 15:33 PUŁAWY - Zawarcie porozumień transakcyjnych na zakup energii elektrycznej o wartości umowy znaczą...
 144. 15:33 MCI - Temat: zapłacenie przez głównego akcjonariusza MCI Management S.A. ("Spółka"), - "Alternati...
 145. 15:25 Nikt nie zgłosił się po astronomiczną wygraną na loterii
 146. 15:23 Cena miedzi na LME spadła do 7991,25 USD za tonę
 147. 15:23 W tygodniu zakończonym 5 XII napływ netto funduszy na GPW wyniósł 22 mln USD - RBS
 148. 15:23 Sygnity w 2013 r. chce mieć zysk na poziomie netto i operacyjnym
 149. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 150. 15:22 Fabryka Fiata w Tychach zwolni 1,5 tys. pracowników
 151. 15:18 M DEVELOPMENT S.A. - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał, które mają zos...
 152. 15:18 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (120/2012)
 153. 15:18 FOTA S.A. - Nabycie akcji własnych (47/2012)
 154. 15:18 BUDOSTAL-5 S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 03 stycznia...
 155. 15:10 Sejmowa komisja poparła zmiany w ustawie o finansach publicznych
 156. 15:10 Gazociąg Nabucco bez udziału RWE
 157. 15:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 158. 15:07 Prowadzisz sklep i chcesz przekazać żywność biednym? Musisz naliczyć VAT
 159. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 160. 15:03 INSTALKRK - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (31/2012)
 161. 15:03 PAMAPOL S.A. - Ustalenie tekstu jednolitego Statutu PAMAPOL S.A. (33/2012)
 162. 15:03 PROCAD S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 07 gr...
 163. 15:03 KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej KOPEX-PBSZ S.A. z Jastrzębską Spółką Węg...
 164. 14:55 Czy Argentyna znowu da się wpędzić w kryzys?
 165. 14:55 USA: w listopadzie spadło bezrobocie
 166. 14:53 Raiffeisen podniósł cenę docelową PKN Orlen do 44,5 zł i rekomendację do "redukuj"
 167. 14:53 KRRiT wydała rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za koncesje
 168. 14:53 ING OFE informuje
 169. 14:50 Fabryka Fiata w Tychach zwolni 1,5 tys. pracowników
 170. 14:48 KPPD - Odnowienie umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A. (35/2012)
 171. 14:38 MSZ ws. III Międzynarodowego Kongresu Praw Człowieka (komunikat)
 172. 14:36 Jak Polacy inwestują w kryzysie?
 173. 14:35 Rosja przystąpiła do budowy gazociągu South Stream
 174. 14:33 11 BIT STUDIOS S.A. - Korekta raportu Nr 16/2012 (17/2012)
 175. 14:33 LW BOGDANKA S.A. - Oddalenie powództwa byłego członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego przez prac...
 176. 14:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 177. 14:23 Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w XI o 1.229,8 mln euro - NBP
 178. 14:23 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 13 gr
 179. 14:23 Większość członków Rady EBC gotowa do obniżenia stóp procentowych
 180. 14:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 181. 14:20 Indie otwierają rynek detaliczny dla sieci zagranicznych supermarketów
 182. 14:18 ENAP - Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok. (29/2012)
 183. 14:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Umorzenie postępowania na wniosek spółki Eurometal S.A. (122/2012)
 184. 14:18 CAM MEDIA S.A. - Wszczęcie postępowania przed WSA w Warszawie (27/2012)
 185. 14:18 DROZAPOL - Założenie spółki celowej DP Wind 2 Sp. z o.o. (30/2012)
 186. 14:18 FAST FINANCE S.A. - Wygrana w przetargu na zakup portfela wierzytelności (16/2012)
 187. 14:18 TUP - Zmiana przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Katowicach (38/2012)
 188. 14:18 MNI - Informacja Zarządu MNI w przedmiocie zobowiązania MIT Mobile Internet Technology S.A. do MN...
 189. 14:08 MSP nie wyklucza obniżek cen gazu, jeżeli surowiec w Europie Zachodniej będzie znacząco taniał
 190. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 191. 13:50 Analitycy: ceny paliw na stacjach powinny spadać
 192. 13:48 KRKA - Acquisition of treasury shares (46/2012)
 193. 13:48 R&C UNION S.A. - Transakcje członka Rady Nadzoczej (73/2012)
 194. 13:39 Znienawidzone święta - gdy nie masz ochoty na wigilię w pracy
 195. 13:38 MSZ: Polska ratyfikuje Konwencję Ottawską (komunikat)
 196. 13:38 UOKiK: zgoda na koncentgrację (komunikat)
 197. 13:38 Budimex ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Elektromontażem-Poznań
 198. 13:38 Spółki chemiczne zainwestują ok. 2 mld zł w ciągu dwóch lat - Budzanowski (opis)
 199. 13:38 Indeks cen mieszkań spadł w XI o 1,3 proc. mdm - Open Finance, Home Broker
 200. 13:33 ENERGOPOL - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Energopol ? Południe" S.A...
 201. 13:33 INSTALKRK - Zmiana znaczącej umowy (30/2012)
 202. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 203. 13:23 Tarnów złożył aktualizację prospektu emisyjnego; liczy na zatwierdzenie w '12
 204. 13:23 Spółki chemiczne zainwestują ok. 2 mld zł w ciągu dwóch lat - Budzanowski
 205. 13:08 W '13 RPP obniży stopy proc. o kolejne 100 pb - DB (opinia)
 206. 13:08 CAPEX na projekt Sierra Gorda podany przez KPMG to nie tylko CAPEX na budowę projektu - KGHM
 207. 13:03 URSUS S.A. - Informacja na temat przydziału Akcji Serii N (34/2012)
 208. 13:03 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (172/2012)
 209. 13:01 Lesbijki i geje zarabiają więcej
 210. 12:48 P.A. NOVA S.A. - Skup akcji własnych (46/2012)
 211. 12:48 BOŚ SA - Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.11 (63/2012)
 212. 12:48 11 BIT STUDIOS S.A. - Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji przez akcjonariusza (16/2012)
 213. 12:46 Polska najgorszym krajem świata?
 214. 12:37 Na listę dłużników trafisz gratis
 215. 12:23 W dn. 26.11-02.12 drożała mąka i jaja, taniało mięso i olej - ZSRIR (tabela)
 216. 12:23 FootFall Indeks Polska w tygodniu 26 XI - 2 XII spadł o 6,9 proc. rdr
 217. 12:20 W Niemczech w październiku produkcja przemysłu spadła o 2,6 proc. mdm
 218. 12:18 PELION SA - Skup akcji własnych (214/2012)
 219. 12:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 220. 12:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 221. 12:18 KRUK S.A. - Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A. (5...
 222. 12:18 NEUCA - Nabycie akcji własnych (114/2012)
 223. 12:18 ELEKTROMONT S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 oraz 2 Ustawy o ofercie publicznej (12/...
 224. 12:18 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień...
 225. 12:17 Nie będzie Oskarów?
 226. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 227. 12:08 MSW: zmiany w przepisach paszportowych (komunkat)
 228. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 238/A/NBP/2012
 229. 12:08 Biomass Energy Project zadebiutował na rynku NewConnect
 230. 12:03 PBS Finanse SA - Obroty na wartość umowy znaczącej . (13/2012)
 231. 11:55 Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy ws. dowodów osobistych
 232. 11:53 Posłowie poparli senackie poprawki do nowelizacji ustawy o VAT
 233. 11:42 Bezrobocie w górę
 234. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 235. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 236. 11:28 Bezrobocie w listopadzie wzrosło z 12,5 do 12,9 proc.
 237. 11:25 Posłowie poparli senackie poprawki do nowelizacji ustawy o VAT
 238. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 239. 11:23 Orlen odkupi dwa obszary koncesyjne od ExxonMobil
 240. 11:23 Średnia marża detaliczna w cenie Pb95 w dn. 30.11-06.12 wyniosła 31 gr - BM Reflex
 241. 11:15 PKN Orlen chce rozszerzyć poszukiwania gazu z łupków o koncesje ExxonMobil
 242. 11:03 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Aktualizacja informacji o pracach przy odwiercie M-16 na Ukrainie (49...
 243. 10:53 MPiPS: bezrobocie w listopadzie wzrosło z 12,5 do 12,9 proc. (komunikat)
 244. 10:53 We wtorek rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o BFG - KPRM
 245. 10:50 Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy okołobudżetowej
 246. 10:49 Dyskonty zalewają kraj
 247. 10:48 MAGELLAN S.A. - Realizacja programu skupu akcji własnych (119/2012)
 248. 10:48 Gdzie znajdziemy pracę przed świętami?
 249. 10:47 Chudy śledzik
 250. 10:45 Sejm uchwalił nowelę dotyczącą składek zdrowotnych rolników
 251. 10:44 Stare ciuchy oddaj do H&M
 252. 10:40 Bąbelki z procentem
 253. 10:38 Stopa bezrobocia wyniosła w XI 12,9 proc. vs 12,5 proc. w X - MPiPS
 254. 10:38 CBA kontroluje zamówienia w spółce PGE Energia Jądrowa - Wojtunik
 255. 10:38 Piątkowa sesja na GPW rozpoczęła się od spadków, WIG 20 ciągnie w dół KGHM
 256. 10:36 Dynamiczne wino
 257. 10:32 Kwestia smaku
 258. 10:27 Sprzyja nam moda na zdrowie
 259. 10:25 Resort pracy: stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 12,9 proc.
 260. 10:23 Sejm skierował nowelę dotyczącą finansów publicznych do dalszych prac
 261. 10:23 Indeks cen surowców w listopadzie spadł o 1,42 proc. mdm, rdr spadł o 2,84 proc. - MFW
 262. 10:23 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 29.990,39 mln zł - NBP
 263. 10:18 FASING - Zawarcie kontraktu (51/2012)
 264. 10:12 Kontynuacja ruchu w dół na eurodolarze
 265. 10:08 Rynek spożywczy w Polsce urośnie w '12 o 2,5 proc. do 230 mld zł - PMR
 266. 10:08 PLN w piątek może się osłabiać do 4,15/EUR; konsolidacja na FI
 267. 10:03 VARIANT S.A. - Publikacja obrotów wypracowanych przez VARIANT S.A. w listopadzie 2012 roku. (38/...
 268. 09:53 Rostowski widzi przestrzeń do dalszych znaczących obniżek stóp proc.
 269. 09:42 Przy oporach
 270. 09:39 Czy brak opon zimowych może wpływać na wypłatę odszkodowania?
 271. 09:38 Słyszałem, że z usług ubezpieczyciela można również korzystać za granicą...
 272. 09:36 Czy przy zakupie auta przez pewien okres można korzystać jeszcze z OC poprzedniego właściciela...
 273. 09:34 Robiłem zakupy w hipermarkecie, a po powrocie do auta okazało się, że mam naderwany zderzak...
 274. 09:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 275. 09:30 Miałem stłuczkę i naprawiłem auto na własną rękę, ale chciałbym otrzymać odszkodowanie z AC.
 276. 09:30 Szokująca spowiedź strażnika miejskiego
 277. 09:27 Skradziono mi auto. Odzyskałem je, ale złodziej jadąc nim brał udział w kolizji. Czy stracę zniżki?
 278. 09:20 Oczekiwane zwyżki na koniec tygodnia
 279. 09:17 W oczekiwaniu na dane z rynku pracy w USA
 280. 09:15 Nie wszyscy w EBC za pozostawieniem stóp bez zmian
 281. 09:14 Czy dane z rynku pracy pogrążą euro
 282. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 283. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2483,94 pkt (-0,06%)
 284. 09:00 "GPC": Rząd rozbraja Polskę. Rewolucja w wojsku
 285. 08:53 POLSAT OFE informuje
 286. 08:53 Średnia rentowność netto Sygnity w latach 2013-15 ma wynieść 4,8 proc., przychody 550 mln zł (opis)
 287. 08:53 Jest duże prawdopodobieństwo, że uda się przedłużyć dostęp do FCL - Raczko, NBP (opis)
 288. 08:50 Wyższych pensji raczej nie będzie
 289. 08:48 MARKA S.A. - Informacja o transakcjach (4/2012)
 290. 08:39 Spadki eurodolara i perspektywa dalszych obniżek stóp wywierają presję podażową na złotego
 291. 08:38 Średnia rentowność netto Sygnity w latach 2013-15 ma wynieść 4,8 proc., przychody 550 mln zł
 292. 08:23 AmRest stara się o kupno sieci restauracji w Turcji - media
 293. 08:23 Jest duże prawdopodobieństwo, że uda się przedłużyć dostęp do FCL - Raczko, NBP
 294. 08:23 Cele finansowe Sygnity na lata 2013-15 r. (tabela)
 295. 08:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 296. 08:04 Rusza budowa South Stream. J. Steinhoff: to sukces Rosji i porażka UE
 297. 08:00 Szef URE mówi "nie" dla podwyżek cen energii
 298. 07:56 Polak średnio po roku dowiaduje się, że padł ofiarą kradzieży danych osobowych
 299. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 7 grudnia
 300. 07:53 Goldman Sachs rekomenduje "kupuj" Eurocash
 301. 07:48 SYGNITY - Informacja o przyjęciu strategii Sygnity S.A. na lata 2013-2015 (44/2012)
 302. 07:44 Plany Totalizatora Sportowego: gra w Lotto przez internet
 303. 07:08 Skrót wiadomości - czwartek, 6 grudnia
 304. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 7 XII - 25 II
 305. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 07.12.2012 - 14.11.2013
 306. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 07.12.2012-31.01.2013
 307. 07:08 Sygnity od 2013 r. chce mieć dodatnią rentowność
 308. 07:08 Wyniki Sygnity w VII kw. 2011/12 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 309. 07:08 Rejestracja nowych pojazdów użytkowych w XI wzrosła o 8,7 proc. rdr - PZPM
 310. 06:58 Takie będzie becikowe
 311. 06:51 Urzędnicy wspomogą polskiego super wynalazcę
 312. 06:50 Tu likwidują straż miejską!
 313. 06:44 Szokująca spowiedź strażnika miejskiego: Kazali nam...
 314. 06:25 W.Brytania: Starbucks jednak zapłaci podatek
 315. 06:17 Senat USA przyjął ustawę, która znosi restrykcje w handlu z Rosją
 316. 06:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (712/2012)
 317. 05:05 Patentowy dylemat
 318. 03:50 Wyższych pensji raczej nie będzie
 319. 03:30 1,7 mld zł brakuje NFZ
 320. 01:55 Karp w Polsce był, jest i będzie