Trwa ładowanie...
d2qwirk

Artykuły z dnia: 2012.12.20 - finanse.wp.pl

 1. 23:03 B3SYSTEM - Zawarcie umów znaczących z ING Bank Śląski S.A. (68/2012)
 2. 23:03 LENTEX - Nabycie akcji własnych (225/2012)
 3. 23:03 B3SYSTEM - Zawarcie umów znaczących z ING Services Polska Sp. z o.o. (69/2012)
 4. 21:33 GLOBAL TRADE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 styczni...
 5. 21:18 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja dotycząca emisji akcj...
 6. 21:08 MSZ: bułgarskie portale poprawiają błędny zwrot "nazistowski obóz w Polsce" (komunikat)
 7. 21:08 MTBiGM: podpisanie umowy ws. połączenia kolejowego Szczecin-Berlin (komunikat)
 8. 20:48 MISPOL S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej zawartej przez spółkę zależną (54/2012)
 9. 20:48 MISPOL S.A. - Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa MISPOL S.A. w postaci Oddziału MISPOL...
 10. 20:45 Budżet 2013 zatwierdzony. "To budżet głodu i biedy"
 11. 20:35 Nowak jest spokojny o wynik audytu w GDDKiA
 12. 20:33 SIMPLE - Zawarcie umowy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie (47/2012)
 13. 20:33 BIOTON - Rejestracja w KDPW akcji BIOTON S.A. serii AB (63/2012)
 14. 20:18 Rubicon Partners NFI SA - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofe...
 15. 20:03 NETIA - Prognoza Netii na 2013 rok i aktualizacja długoterminowych celów strategiczno-finansowych...
 16. 20:00 Ze Szczecina do Berlina w 90 minut koleją
 17. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 18. 19:48 DSS S.A. - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (92/2012)
 19. 19:35 Portugalia wstrzymała prywatyzację linii lotniczej TAP
 20. 19:33 MCI - informacja o stanie posiadania akcji przez podmioty powiązane (90/2012)
 21. 19:23 GPW: zawieszenie obrotu akcjami KREDYT BANKU SA
 22. 19:18 SOLAR COMPANY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosó...
 23. 19:18 SOLAR COMPANY S.A. - Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do ty...
 24. 19:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji COMPERIA.PL S.A.
 25. 19:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji S4E S.A.
 26. 19:08 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A.
 27. 19:08 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A.
 28. 19:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji DIGATE
 29. 19:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji GOOD IDEA S.A.
 30. 19:08 GPW: pierwszy dzień notowań akcji CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.
 31. 19:08 BSH ma zgodę rosyjskiego urzędu antymonopolowego na przejęcie Zelmera
 32. 18:53 GPW: ostatnie notowanie obligacji SecurAsset S.A.
 33. 18:53 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki ADMIRAL BOATS S.A.
 34. 18:53 GPW: animator akcji TERMOEXPERT
 35. 18:53 GPW: animator dla akcji TRO MEDIA S.A.
 36. 18:53 GPW: animator dla papierów AB INTER RAO LIETUVA
 37. 18:53 GPW: Komunikat - TRO-MEDIA SA
 38. 18:53 GPW: uzupełnienie indeksów o akcje INTERAOLT
 39. 18:53 GPW: animator dla obligacji NORDIC DEVELOPMENT S.A.
 40. 18:53 GPW: wprowadzenie do obrotu hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez BRE BANK HIPOTECZNY
 41. 18:53 GPW: animator dla akcji spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.
 42. 18:53 GPW:wprowadzenie do obrotu obligacji spółki GETIN NOBLE BANK S.A.
 43. 18:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki NORDIC DEVELOPMENT S.A.
 44. 18:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki GETIN NOBLE BANK S.A.
 45. 18:53 GPW: animator dla obligacji GETIN NOBLE BANK S.A.
 46. 18:53 Cyfrowe Centrum Serwisowe 28 XII zadebiutuje na NewConnect
 47. 18:48 EUROIMPLANT S.A. - EUROIMPLANT SA zmiany w porządku obrad i projektach uchwał NWZA (58/2012)
 48. 18:48 Rubicon Partners NFI SA - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofe...
 49. 18:45 Nadzór budowlany bada Stadion Śląski
 50. 18:39 Ostatnia sesja z rozliczeniem w 2012 roku
 51. 18:38 Czekając na koniec roku
 52. 18:38 GPW zawiesza od 2 stycznia obrót akcjami Kredyt Banku
 53. 18:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 19.12.2012
 54. 18:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 55. 18:33 ZELMER - Zawiadomienie o uzyskaniu przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp z o. o. zgody Urzędu...
 56. 18:33 Rubicon Partners NFI SA - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofe...
 57. 18:23 Dr. Kalliwoda Research rekomenduje "kupuj" Polmed, Enel-Med i Scanmed, "trzymaj" Swissmed
 58. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 59. 18:18 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 60. 18:18 BBI CAPITAL NFI SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NW...
 61. 18:18 AWBUD - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 stycznia 2013 r. (1...
 62. 18:18 FERRUM - Powzięcie informacji o wyborze oferty "FERRUM" S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie d...
 63. 18:18 PHOENIX ENERGY A.S. - Zawiadomienie o przekroczeniu znaczącego progu w akcjonariacie Emitenta (2/...
 64. 18:18 PERMEDIA - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie (14/2012)
 65. 18:18 LIBET S.A. - Zawarcie znaczącej umowy dzierżawy (spełnienie warunków zawieszających). (26/2012)
 66. 18:18 AWBUD - Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 stycznia 2...
 67. 18:18 ZELMER - Zawarcie umowy znaczącej (34/2012)
 68. 18:18 B3SYSTEM - Realizacja zamówień z PKO BP S.A. spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej (67/...
 69. 18:18 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komunikat Aktualizacyjny nr 3 z dnia 20 grudnia 20...
 70. 18:08 Transakcje pakietowe
 71. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 72. 18:03 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (97/2012)
 73. 18:03 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 74. 18:03 CALATRAVA CAPITAL SA - Skup akcji własnych (68/2012)
 75. 18:03 PERMEDIA - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie (13/2012)
 76. 18:03 PAMAPOL S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej (36/2012)
 77. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 78. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2593,73 pkt (-0,34%)
 79. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 20.12.2012
 80. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 81. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,09 proc. z 4,13 proc. - NBP
 82. 17:53 ING OFE informuje
 83. 17:48 RYBNIK - Budżet Miasta Rybnika na 2013 r. (6/2012)
 84. 17:48 SYNTHOS - Udzielenie przez Emitenta poręczenia (37/2012)
 85. 17:48 BANK PEKAO SA - Raport 81/2012: Informacja o kupnie akcji Banku Pekao SA (81/2012)
 86. 17:48 BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej z dnia 16 grudnia 2011 roku. (48/2012)
 87. 17:48 DEBICA - Korekta ujawnienia stanu posiadania PZU Asset Management S.A. oraz zawiadomienie o zbyci...
 88. 17:48 BANK PEKAO SA - Nabycie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Ban...
 89. 17:48 BANK PEKAO SA - Przekazanie przez Zarząd Banku poza walnym zgromadzeniem Panu Dariuszowi Baranowi...
 90. 17:48 BANK PEKAO SA - Rejestracja akcji serii G oraz podwyższenie kapitału zakładowego Banku (83/2012)
 91. 17:48 PAMAPOL S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy oraz zawarcie ...
 92. 17:48 VERBICOM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających nie mniej, aniżeli 5% liczby głosów na NWZA w d...
 93. 17:45 Budzanowski: oczekuje, że do końca stycznia będzie nowy prezes PLL LOT
 94. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 95. 17:38 MS o spotkaniu ministrów sprawiedliwości RP i Federacji Rosyjskiej (komunikat)
 96. 17:33 FAMUR S.A. - Umowa znacząca w ramach Grupy Famur (64/2012)
 97. 17:23 MON o mszy św. w intencji poległych i zmarłych na misjach (komunikat)
 98. 17:23 Skrót wiadomości - czwartek, 20 grudnia, 17.00
 99. 17:23 Raiffeisen obniża rekomendację dla CCC do "trzymaj", podwyższa wycenę do 74 zł
 100. 17:18 BORYSZEW - Nabycie akcji Boryszew S.A. przez spółkę zależną (66/2012)
 101. 17:18 IMPEXMET - Nabycie akcji Boryszew S.A. (29/2012)
 102. 17:18 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Sprzedaż akcji Infovide-Matrix S.A. przez Członka Zarządu (33/2012)
 103. 17:18 SANOK - Transakcje nabycia akcji Spółki - korekta raportu. (20/2012)
 104. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 19.12.2012
 105. 17:08 Lasy Państwowe zainteresowane kupnem Polskich Kolei Linowych
 106. 17:08 Pioneer Pekao IM wyszedł z akcjonariatu BBI Capital NFI
 107. 17:08 Zbyt szybkie wejście do EMU ryzykowne dla stabilności gospodarki - Sławiński, NBP
 108. 17:03 SANOK - Transakcje nabycie akcji Spółki. (20/2012)
 109. 17:03 STI GROUP S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (23/2012)
 110. 17:03 TRANS POLONIA S.A. - Informacja o przychodach osiągniętych w listopadzie 2012 roku (66/2012)
 111. 17:03 STI GROUP S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania (22/2012)
 112. 17:03 BBI CAPITAL NFI SA - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Funduszu (58/2012)
 113. 17:03 STI GROUP S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie dotyczące transakcji zawartych ...
 114. 17:03 BBI CAPITAL NFI SA - Rozwiązanie umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym (59/2012)
 115. 17:03 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (77/2012)
 116. 16:55 KE rozpoczyna konsultacje społeczne ws. gazu łupkowego
 117. 16:53 Centrum Informacyjne MKiDN: cyfrowe ministerstwo kultury (komunikat)
 118. 16:53 MKiDN ws. nowej dyrekcji Filharmonii Narodowej (komunikat)
 119. 16:53 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Betomax Polska
 120. 16:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 121. 16:53 ED Invest zawiesza od 21 XII skup akcji własnych
 122. 16:53 Koniec roku udany dla długu, złoty w świątecznej konsolidacji (opis)
 123. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 16:48 STI GROUP S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania (21/2012)
 125. 16:48 BBI CAPITAL NFI SA - Ujawnienie stanu posiadania (57/2012)
 126. 16:48 BAKALLAND S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Bakalland S.A. (8...
 127. 16:48 TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu...
 128. 16:45 URE utrzymał ceny sprzedaży energii bez zmian do połowy 2013 r.
 129. 16:40 Lasy Państwowe zainteresowane kupnem Polskich Kolei Linowych
 130. 16:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 16:38 MKiDN: rysunek B.Schulza kupiony przez Muzeum Narodowe w Warszawie (komunikat)
 132. 16:38 KE zaakceptowała plany restrukturyzacji kolejnych hiszpańskich banków
 133. 16:38 Robyg rozpocznie w grudniu budowę V etapu osiedla NRKM
 134. 16:23 W '13 wg stanu na koniec X zapada 103,8 mld zł długu - MF
 135. 16:23 URE utrzymał ceny sprzedaży energii bez zmian do połowy '13 - rzecznik (aktl.)
 136. 16:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 137. 16:18 Beczka rekordów i łyżka obaw
 138. 16:18 COMP - Wykup i emisja obligacji (52/2012)
 139. 16:18 FARMACOL - Sprzedaż udziałów przez emitenta na rzecz społki zależnej (12/2012)
 140. 16:18 AB S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzen...
 141. 16:18 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Korekta do Raportu bieżącego nr 36/2012 z dnia 19.12.2012r (36/2012)
 142. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy (149/2012)
 143. 16:18 HYGIENIKA - Zawiadomienie o przekroczeniu 20% udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (10...
 144. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy (149/2012)
 145. 16:18 ED INVEST S.A. - Zawieszenie skupu akcji własnych ED invest S.A. (37/2012)
 146. 16:18 HYGIENIKA - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z osobą zarządzającą. (10...
 147. 16:18 AB S.A. - Przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednolitego tekstu Statutu S...
 148. 16:15 Przetarg na dokończenie A1 w Kujawsko-pomorskiem znów wydłużony
 149. 16:15 ZBP: bankowość internetowa dynamicznie się rozwija
 150. 16:12 Polska będzie mocarstwem
 151. 16:08 Zapadalność długu zagranicznego w '13, wg stanu na koniec X, wynosiła 3.760 mln euro - MF
 152. 16:08 URE utrzymał ceny sprzedaży energii bez zmian do połowy '13 - rzecznik
 153. 16:08 Udział inwestorów zagranicznych w długu SP na koniec X wyniósł 54,1 proc. - MF
 154. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 155. 16:08 Zadłużenie SP w PLN na koniec X '12 stanowiło 68,3 proc. całości długu - MF
 156. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 157. 16:03 ALIOR BANK S.A. - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Alior Bank SA (15/2012)
 158. 16:03 AB S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (29/2012)
 159. 16:03 AWBUD - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej (99/2012)
 160. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 161. 16:03 UniCredit - BOND ISSUE (cod. ISIN IT0004296833) (113/2012)
 162. 16:03 UniCredit - BOND ISSUE (cod. ISIN IT0004296767) (112/2012)
 163. 15:53 Przy sprzyjającym rynku MF chce po I kw.'13 sfinansować ponad 50 proc. potrzeb pożyczkowych -
 164. 15:53 Dług Skarbu Państwa w X wzrósł o 0,5 proc. mdm do 795.398,7 mln zł - MF
 165. 15:53 69,0 proc. długu zagranicznego SP nominowane jest w euro - MF
 166. 15:48 SCO-PAK S.A. - Przekazanie informacji w formie aneksu do prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dn...
 167. 15:48 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (12...
 168. 15:48 ELBUDOWA - Zawarcie ugody sądowej (20/2012)
 169. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 170. 15:38 Komunikat ze 171 posiedzenia KNF
 171. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 7851,75 za tonę
 172. 15:33 PCC INTERMODAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC...
 173. 15:33 ASSECO POLAND - Warunkowa rejestracja akcji serii K w depozycie papierów wartościowych (53/2012)
 174. 15:33 COLIAN SA - Znacząca umowa warunkowa (163/2012)
 175. 15:33 P.A. NOVA S.A. - Skup akcji własnych (51/2012)
 176. 15:33 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmian w kapitale zakładowym To...
 177. 15:30 UE: Ustalono dalekomorskie kwoty połowowe na 2013 r.
 178. 15:23 Konsorcjum z Qumak-Sekom i Elektrobudową ma ugodę z NCS; dostanie 6,41 mln zł brutto
 179. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 180. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 181. 15:23 Plan emisji obligacji zakłada w '13 dwa przetargi w miesiącu, oprócz VIII i XII kiedy będzie jeden -
 182. 15:23 Kalendarz przetargów skarbowych papierów wartościowych na 2013 r. - komunikat
 183. 15:22 W pracy wcale nie musi być słodko
 184. 15:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 185. 15:18 FERRO S.A. - Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki (70/2012)
 186. 15:18 ARCUS S.A. - Informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorze...
 187. 15:10 Budzanowski: 5 mld zł przychodów z prywatyzacji w 2013 r.
 188. 15:08 MSW: pieniądze dla GOPR i TOPR w 2013 r. (komunikat)
 189. 15:08 Usługodawcy niekorzystnie oceniają koniunkturę w grudniu - GUS
 190. 15:08 Altus TFI ma powyżej 5 proc. Stalexport Autostrady
 191. 15:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 192. 15:05 Kup karpia w płatach
 193. 15:03 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach ...
 194. 15:03 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 195. 15:03 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z firmą COMP S.A. (44/2012)
 196. 15:03 KOGENERA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wro...
 197. 15:03 PKNORLEN - ORLEN Upstream Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (271/2012)
 198. 14:52 Ostatnia szansa dla spóźnialskich
 199. 14:48 PATENTUS S.A. - Zawarcie znaczących umów . (38/2012)
 200. 14:48 QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie ugody sądowej z Narodowym Centrum Sportu (53/2012)
 201. 14:48 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej Kopex Machinery S.A. z Kompanią Węglową S.A. (147/...
 202. 14:48 GREMI SOLUTION - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (64/2012)
 203. 14:45 PKB USA wzrósł w III kw. br. o 3,1 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk
 204. 14:40 Słowacja: Bezrobocie najwyższe od ponad 8 lat
 205. 14:38 Klimat w przemyśle w XII oceniany gorzej niż przed miesiącem i przed rokiem - GUS
 206. 14:38 W XII gorsze oceny koniunktury w budownictwie zarówno rdr jak i mdm - GUS
 207. 14:38 W kolejnych kwartałach wzrost PKB pozostanie niski - minutes
 208. 14:38 W grudniu koniunktura w handlu oceniana gorzej niż przed miesiącem - GUS
 209. 14:38 Większość RPP w XII uważała, że w kolejnych kwartałach inflacja istotnie się obniży - minutes
 210. 14:35 Porozumienie w sprawie zasad zwolnień grupowych w fabryce Fiata
 211. 14:34 W czwartek w Warszawie ruszyła giełda gazu
 212. 14:33 IZOSTAL S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z Impexrur S.A. (53/2012)
 213. 14:33 GREMI SOLUTION - Zawarcie aneksów do umów znaczących (63/2012)
 214. 14:33 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (87/2012)
 215. 14:33 PC GUARD - Korekta prognoz przychodów i zysków Grupy Kapitałowej PC Guard SA w roku 2012 (47/2012)
 216. 14:25 GUS: w grudniu gorsze oceny koniunktury w budownictwie
 217. 14:24 Śladem eurodolara
 218. 14:23 W XII wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie spadło do 71 proc. - GUS
 219. 14:23 RPP podzielona co do skali odpowiedniej obniżki stóp w XII, jak i w całym cyklu - minutes
 220. 14:23 Inflacja bazowa rdr w XI wyniosła 1,7 proc. - NBP
 221. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 222. 14:20 GUS:W grudniu koniunktura w handlu oceniana gorzej niż przed miesiącem
 223. 14:20 Klimat koniunktury w przemyśle w XII oceniany gorzej niż przed miesiącem
 224. 14:18 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (187/2012)
 225. 14:18 STALEXPORT AUTOSTRADY - Przekroczenie 5% w ogólnej liczbie akcji/głosów (19/2012)
 226. 14:15 W XII wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie spadło do 71 proc.
 227. 14:15 NBP: Inflacja bazowa w listopadzie wyniosła 1,7 proc. rdr
 228. 14:09 Jest porozumienie ws. zwolnień grupowych w fabryce Fiata
 229. 14:08 Opis dyskusji na grudniowym posiedzeniu decyzyjnym RPP (komunikat)
 230. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 231. 14:03 AC S.A. - Wykreślenie i wpisanie przez Sąd hipotek (41/2012)
 232. 14:03 FASING - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (56/2012)
 233. 14:03 FASING - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 20 grudnia ...
 234. 14:03 FASING - Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (54/2012)
 235. 13:53 Przychody z prywatyzacji na koniec roku sięgną 9,16 mld zł - MSP
 236. 13:53 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 237. 13:53 Jest porozumienie ws. zwolnień grupowych w fabryce Fiata
 238. 13:53 Termoexpert zadebiutuje na NewConnect w piątek, 21 grudnia
 239. 13:53 OFE POCZTYLION informuje
 240. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 241. 13:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 242. 13:33 ZPUE - aneks do umowy kredytu (48/2012)
 243. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 244. 13:23 Związkowcy zaakceptowali wysokość odpraw dla zwalnianych z Zachemu
 245. 13:08 ARP ma zgody korporacyjne na objęcie do 32,99 proc. akcji Polimeksu-Mostostalu
 246. 13:08 Zdaniem 65 proc. Polaków największym zagrożeniem dla kraju bezrobocie - Eurobarometr
 247. 13:03 KOPEX S.A. - Znacząca umowa ramowa konsorcjum jednostek zależnych Kopex Machinery S.A. i ZZM-Masz...
 248. 13:03 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Wal...
 249. 13:00 Bogusław B. chce oddać 25 proc. wpłat pokrzywdzonym; oni chcą 80 proc.
 250. 12:53 Na GPW lekka korekta, tracą m.in. PKN Orlen i PGNiG
 251. 12:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 252. 12:48 BUDVAR CENTRUM S.A. - Komunikat Zarządu BUDVAR Centrum SA w sprawie prezentacji przychodów ze spr...
 253. 12:45 GDDKiA: audyt pokaże, że działamy zgodnie z prawem i standardami
 254. 12:38 Cena chińskiego sukcesu. Bieda wylewa się na ulice
 255. 12:33 LS TECH-HOMES S.A. - Zmiana stanu posiadania Akcjonariusza (9/2012)
 256. 12:28 Minister skarbu planuje kolejny wniosek ws. gazu
 257. 12:24 "Gangam style" w wykonaniu stewardess
 258. 12:23 Raiffeisen obniża rekomendację dla Eurocash do "trzymaj", cena docelowa 49 zł
 259. 12:23 W XII większość osób spodziewa się wzrostu inflacji - Ipsos
 260. 12:23 Spółka Braster zadebiutowała w czwartek na NewConnect
 261. 12:22 Kogo poszukują pracodawcy? Najnowszy ranking
 262. 12:10 Senat zgłosił poprawki redakcyjne do nowelizacji prawa wodnego
 263. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 264. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 247/A/NBP/2012
 265. 12:08 Perspektywa polskiego sektora bankowego w '13 stabilna - Fitch (opinia)
 266. 12:05 Martifer ukończył budowę stadionu na mundial w Brazylii
 267. 12:03 EUROTEL S.A. - Zamiar konsolidowania jednostki stowarzyszonej MEDIA System sp. z o.o. od 2013 r. ...
 268. 12:03 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 269. 12:00 Opakowanie mleka dla niemowląt nie spełniało norm. Producent wycofuje z rynku całą partię
 270. 11:53 HSBC obniża prognozy wzrostu PKB w '12 do 2,1 proc.; w '13 do 1,6 proc. (opinia)
 271. 11:48 REMAK - Zawarcie ugody ze Związkiem Zawodowym FNV Bondgenoten. (42/2012)
 272. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 273. 11:38 Produkcja węgla, olejów, gazu, miedzi i nawozów w XI i I-XI '12 (tabela)
 274. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 275. 11:25 Senat nie zgłosił poprawek do zmian w prawie lotniczym
 276. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 277. 11:23 Zmniejsza się skala nowo rozpoczynanych inwestycji - NBP
 278. 11:23 Wskaźnik Pengab w grudniu spadł o 0,8 pkt. do 17,3 pkt. (opis)
 279. 11:22 Płace specjalistów
 280. 11:15 Bank Japonii spełnił oczekiwania rynku
 281. 11:07 Niezła kariera, dzięki pomysłowości!
 282. 11:03 INPRO S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (33/2012)
 283. 11:03 INPRO S.A. - Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej przez INPRO SA z Hotelem Mikołajki Sp....
 284. 11:03 MOSTALZAB - Uzupełnienie informacji dotyczącej nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej (98/2012)
 285. 10:53 GPW: Komunikat Rady Giełdy po posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2012 r.
 286. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na II - 110,05-110,07 USD za baryłkę
 287. 10:53 Brak większego zagrożenia dla stabilności sektora przedsiębiorstw w najbliższym czasie - NBP (popr.)
 288. 10:49 Decyzja BoJ - bez niespodzianek
 289. 10:48 EKO EXPORT S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 48/2012 (48/2012)
 290. 10:48 NICOLAS GAMES S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę mająca dostep do informacji poufnych - uzup...
 291. 10:48 PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (20...
 292. 10:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 293. 10:47 Rusza giełda gazu
 294. 10:46 W IV kw. polska gospodarka nadal zwalnia
 295. 10:45 Jen zyskuje po decyzjach BoJ
 296. 10:44 Nie tak szybko Panie Abe
 297. 10:44 Pracodawcy wciąż naruszają pracownicze prawa
 298. 10:38 CPI w II '13 może być poniżej 2 proc. rdr - RG (opinia)
 299. 10:38 Brak większego zagrożenia dla stabilności sektora przedsiębiorstw w najbliższym czasie - NBP
 300. 10:38 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 34.340,80 mln zł - NBP
 301. 10:23 Inflacja na koniec 2012 roku wyniesie 4,32 proc. rdr - Pentor
 302. 10:23 Wskaźnik Pengab w grudniu spadł o 0,8 pkt. do 17,3 pkt.
 303. 10:23 Rafał Pietrzak powołany na stanowisko prezesa Green Eco Technology
 304. 10:18 UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o ustaleniu daty pierwszego notowania certy...
 305. 10:08 Credit Suisse obniżył rekomendację PGNiG do "poniżej rynku"
 306. 10:08 Espirito Santo rekomenduje "kupuj" Magllana, cena docelowa 55,9 zł
 307. 10:03 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej KOPEX-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z Kompan...
 308. 10:03 GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. - Powołanie Prezesa Zarządu (82/2012)
 309. 10:00 Zarobki posłów na świecie. Na którym miejscu jest Polska?
 310. 09:53 UOKiK ws. spółki Tauron Ciepło z Katowic (komunikat)
 311. 09:48 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 312. 09:41 Zjadł swój artykuł, bo tak obiecał
 313. 09:38 Złoty zmienny na mało płynnym rynku, ale nadal mocny
 314. 09:33 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Porozumienie w sprawie zakończenia współpracy z Dyrektorem Finan...
 315. 09:33 NICOLAS GAMES S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę mająca dostep do informacji poufnych (16/2012)
 316. 09:24 Faza junakierii
 317. 09:13 Korekta dla wiarygodności
 318. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 319. 09:05 Rostowski: przystąpienie do paktu fiskalnego - korzystne dla Polski
 320. 09:01 Ochrona na dworcu się obija
 321. 08:53 POLSAT OFE informuje
 322. 08:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 20 grudnia
 323. 08:53 EBOR będzie miał 8,83 proc. akcji Alior Banku
 324. 08:50 NIK o zarządzaniu emisjami gazów cieplarnianych: prawidłowe
 325. 08:48 EKO EXPORT S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji. (49/2012)
 326. 08:44 Miasta dostaną obwodnice, jeśli głosowały na PO?
 327. 08:38 DM PKO BP obniża rekomendację dla JSW do "sprzedaj" i cenę docelową do 83 zł
 328. 08:38 Dla Polski spełnienie kryteriów to nie jedyny warunek wejścia do EMU - Rostowski
 329. 08:36 Naprawdę wysoko
 330. 08:33 EKO EXPORT S.A. - Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta. (48/2012)
 331. 08:33 PBG - Korekta Skróconego Śródrocznego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PBG za III kwart...
 332. 08:33 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 333. 08:33 PBG SA w upadłości układowej - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 334. 08:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 335. 08:08 Bank Japonii utrzymał stopy procentowe bez zmian, podwyższył wysokość funduszu
 336. 08:08 Kowalski ma nowy telefon i zabytkową pralkę. To nierozsądne
 337. 08:03 KETY - Wstępne prognozy wyników za IV kw. 2012 r. (30/2012)
 338. 07:53 Cinema City przejmuje Israel Theatres Real Estate za 33,1 mln euro
 339. 07:53 MFW podejmie na początku '13 szybkie działania dla wydłużenia FCL dla Polski
 340. 07:53 BGŻ przejmie Rabobank Polska, rejestracja połączenia banków do połowy '14
 341. 07:52 Inwestorzy na złotym w przedświątecznych nastrojach
 342. 07:45 Po rozbudowie sieć metra pekińskiego mieć będzie 442 km długości
 343. 07:44 Pracownicy kolei chcą strajkować. Nie dojedziemy na święta?
 344. 07:42 Pracownia informatyczna ma zwiększyć prestiż szkoły zawodowej
 345. 07:41 Ciemna i wąska ścieżka do przyszłej kariery
 346. 07:40 Znikają, bo nie mają pracy
 347. 07:21 Telewizja Niezależna - nowy projekt autorów niepokornych
 348. 07:18 ALIOR BANK S.A. - Znaczne pakiety akcji (14/2012)
 349. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 20 XII - 28 II
 350. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 20.12.2012-31.01.2013
 351. 07:08 Getin Noble Bank nie wyklucza sekurytyzacji kolejnych portfeli samochodowych
 352. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 20.12.2012 - 14.11.2013
 353. 07:08 Skrót wiadomości - środa, 19 grudnia
 354. 07:08 Getin Noble Bank nie wyklucza sekurytyzacji kolejnych portfeli samochodowych (powt.)
 355. 07:08 Glapiński z RPP za obniżką stóp o 25 pb w styczniu (powt.)
 356. 07:03 BGŻ SA - Zamiar połączenia Banku BGŻ S.A. z Rabobank Polska S.A. oraz plan zwiększenia liczby akc...
 357. 06:48 Radni w Łodzi chcą zarobić na fotoradarach
 358. 06:35 Majątki partii. Tak się na nas dorobili!
 359. 06:23 Fotoradary: W miesiąc zarobili na nas 11 milionów
 360. 06:20 Nocka w izbie wytrzeźwień będzie droższa
 361. 06:11 Stolica sprzedaje perłę w koronie
 362. 06:04 Ziemia Kościoła do rewizji
 363. 04:05 Małe firmy przepłacają za prąd
 364. 03:35 Katowice zamieniają kilof na komputer
 365. 03:05 Kredyt na innowacje jest rozchwytywany