Trwa ładowanie...
d43icgv

Artykuły z dnia: 2012.12.06 - finanse.wp.pl

 1. 00:48 SYGNITY - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 2. 00:33 SYGNITY - Raport roczny R 2012
 3. 23:18 LENTEX - Nabycie akcji własnych (214/2012)
 4. 21:55 Rostowski: w latach 2014-2015 wzrost PKB na poziomie z 2011 r.
 5. 21:15 Sejm za pracami nad projektem zwiększającym udział samorządów w dochodach PIT
 6. 20:48 PETROLINVEST S.A. - Warunkowa rejestracja akcji w KDPW (72/2012)
 7. 20:48 PETROLINVEST S.A. - Spełnienie warunku umowy zobowiązującej do sprzedaży udziałów w spółce TOO Co...
 8. 20:45 USA: Republikanie sygnalizują, że mogą ustąpić ws. klifu fiskalnego
 9. 20:20 Chorzów: Nowe hale produkcyjne Alstom Konstal za 33 mln zł
 10. 20:20 Kalemba: ustawa o nasiennictwie jest kompromisowa
 11. 20:03 Rubicon Partners NFI SA - Zawarcie umów objęcia akcji (50/2012)
 12. 19:53 W I kwartale '13 zwiększenie kapitału BGK - Rostowski, MF
 13. 19:48 Rubicon Partners NFI SA - Rezygnacja Członka Zarządu (49/2012)
 14. 19:35 Chile: Najwyższy drapacz chmur w Ameryce Południowej
 15. 19:33 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych Investor G...
 16. 19:23 Deficyt samorządów w '12 najprawdopodobniej dużo niższy od planowanego - MF
 17. 19:23 Dług publ. wg metodologii krajowej w '12 ok. 53 proc. PKB; wg
 18. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 19. 19:08 Kino Polska TV chce wypłacić zaliczkową dywidendę w wys. 0,5 zł na akcję
 20. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 21. 19:08 W latach 2014-2015 wzrost PKB powinien powrócić do poziomów z '11 - Rostowski, MF
 22. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 23. 18:48 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 24. 18:38 EMC IM nie porozumiał się z EQT, szuka innego inwestora strategicznego (opis)
 25. 18:38 Bank BPH i GECC chcą sprzedać BPH TFI spółce Investors Holding (opis)
 26. 18:35 Wykupywali akcje spółki Giesche, by wyłudzić odszkodowanie
 27. 18:33 Kino Polska TV S.A. - Uchwała Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie wszczęcia procedury zmierzają...
 28. 18:33 Kino Polska TV S.A. - Transakcja sprzedaży akcji Kino Polska TV S.A. przez podmiot blisko związan...
 29. 18:33 Kino Polska TV S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. (72/2012)
 30. 18:23 Transakcje pakietowe
 31. 18:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki LANGLOO
 32. 18:23 GPW: Animator dla dwóch spółek
 33. 18:23 GPW: Uzupełnienie listy uczestników NCIndex
 34. 18:23 W X Polska nie wypełniała ani kryterium stabilności cen, ani kryterium stóp proc. - MF
 35. 18:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji GETIN NOBLE BANK
 36. 18:23 Bank BPH i GECC chcą sprzedać BPH TFI spółce Ivestors Holding
 37. 18:18 GETIN - Wprowadzenie akcji serii P do obrotu i struktura kapitału zakładowego Emitenta (44/2012)
 38. 18:16 Mikołaj przyniósł kolejne wzrosty
 39. 18:08 MON: wizyta min. Siemoniaka ma Ukrainie (komunikat)
 40. 18:08 EMC IM nie porozumiał się z EQT, szuka innego inwestora strategicznego
 41. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 42. 18:03 BANKBPH - Podpisanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki BPH Towarzystwo Fundus...
 43. 18:03 CALATRAVA CAPITAL SA - Nabycie znacznych pakietów akcji (66/2012)
 44. 18:03 PCZ S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (11/2012)
 45. 18:02 Małe spółki najdroższe od kwietnia tego roku
 46. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 47. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 6.12.2012
 48. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 49. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2485,44 pkt (0,67%)
 50. 17:53 Stawka Polonia w czwartek spadła do 4,30 proc. z 4,31 proc. - NBP
 51. 17:48 EMC - Zakończenie negocjacji (115/2012)
 52. 17:48 BANK PEKAO SA - Nabycie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Ban...
 53. 17:48 PGNIG - Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej PGNiG a Operatorem Gazocią...
 54. 17:48 BANK PEKAO SA - Rejestracja akcji serii G oraz podwyższenie kapitału zakładowego Banku (75/2012)
 55. 17:48 PCZ S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (10/2012)
 56. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 57. 17:38 WSE: Communique - HAWE
 58. 17:38 GPW: Animator dla spółki MERA
 59. 17:38 Gamrat z grupy Lenteksu chce kupić 90 proc. udziałów w Devorex za 7,76 mln euro
 60. 17:38 GPW: Animator dla spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE
 61. 17:38 GPW: Animator dla spółki HAWE
 62. 17:35 Kurs EUR/USD poniżej 1,30 USD po wypowiedziach Mario Draghiego
 63. 17:33 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 64. 17:33 PGNIG - Zmiana statutu PGNiG SA (177/2012)
 65. 17:32 Pesymizm EBC nie zmartwił inwestorów
 66. 17:30 Silna przecena eurodolara
 67. 17:23 Skrót wiadomości - czwartek, 6 grudnia, 17.00
 68. 17:23 MNiSW: akademickie biura karier o szansach absolwentów na rynku pracy (komunikat)
 69. 17:18 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (87/2012)
 70. 17:18 MAKRUM S.A. - Wyrok w sprawie przeciwko Cognor Stahlhandel Czech Republic s.r.o. (103/2012)
 71. 17:18 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Informacja o transakcjach osób posiadających dostęp ...
 72. 17:18 BUMECH S.A. - Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii P (105/2012)
 73. 17:10 Nowak: priorytetem jest budowa ciągu dróg ekspresowych i autostrad
 74. 17:08 MAC ws. prac nad szczegółowymi przepisami ITR (komunikat)
 75. 17:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 76. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 5.12.2012
 77. 17:05 Nowa ulga podatkowa daje faktyczne i duże korzyści finansowe
 78. 17:03 LST CAPITAL S.A. - Zawarcie przez spółkę zależną umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Kr...
 79. 17:03 LENTEX - Zawarcie umowy znaczącej ? informacja od spółki zależnej (213/2012)
 80. 17:03 PGNIG - Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 6 grudnia 2012 roku posiadających co najmniej ...
 81. 16:53 MSZ: Rada Ministerialna OBWE w Dublinie (komunikat)
 82. 16:50 Tyle pieniędzy zabiera nam państwo
 83. 16:48 PGNIG - Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 6 grudnia 2012 roku (175/2012)
 84. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 85. 16:23 OFE POCZTYLION informuje
 86. 16:23 Stabilny koniec tygodnia dla złotego i obligacji (opis)
 87. 16:23 ING OFE informuje
 88. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 16:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 90. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 91. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 92. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (145/2012)
 94. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (145/2012)
 95. 16:08 MSZ: "Die Welt" o Trójkącie Weimarskim (komunikat)
 96. 16:08 16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet (komunikat)
 97. 16:08 Fundusze Altus TFI mają powyżej 5 proc. głosów na WZ Pragma Inkaso
 98. 16:05 KE zaleca krajom UE bardziej stanowcze kroki wobec rajów podatkowych
 99. 16:03 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (102/2012)
 100. 16:03 INGBSK - Pierwsza emisja obligacji w ramach Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościow...
 101. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 102. 15:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Umorzenie postępowania na wniosek spółki Inwestycje Przemysłowe Sp. z o.o. (...
 103. 15:48 MEDIATEL - Ogłoszenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA wpro...
 104. 15:48 HANDLOWY - Informacja w sprawie powołania członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. (33/2...
 105. 15:48 MEDIATEL - Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J Mediatel S.A. do obrotu na rynku oficjalnych...
 106. 15:48 ŻYWIEC - Przyjęcie rezygnacji osoby zarządzającej (36/2012)
 107. 15:48 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (66/2012)
 108. 15:48 PRAGMA INKASO S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu udziału w liczbie głosów pow. 5% (60/2012)
 109. 15:48 ŻYWIEC - Powołanie osoby zarządzającej (37/2012)
 110. 15:48 Polacy nie wiedzą, jak robić zakupy w sieci
 111. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 112. 15:38 Początek ożywienia w gospodarce strefy euro w drugiej połowie 2013 r - Draghi
 113. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 8046,50 USD za tonę
 114. 15:38 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 115. 15:33 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji Gwarant Agencja Ochrony S.A. (52/2012)
 116. 15:33 VARIANT S.A. - Podpisanie aneksu nr 16 do Umowy o rewolwingowy kredyt w rachunku biezacym nr OD/4...
 117. 15:23 GPW: Ostatnie notowanie obligacji strukturyzowanych
 118. 15:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 120. 15:18 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (50/2012)
 121. 15:18 VARIANT S.A. - Podpisanie aneksu do Umowy o kredyt obrotowy nr 3KR/O/2/2003 w Kredyt Bank S.A. (3...
 122. 15:10 Sklepy internetowe łamią prawa konsumenta
 123. 15:08 Ipopema SFIO liczy na kilkakrotny wzrost aktywów w 2013 roku
 124. 15:08 Na zakup prezentów świątecznych Polacy wydadzą 7,3 mld zł - TNS Polska
 125. 15:05 UOKiK: zastrzeżenia do firm udzielających kredytów konsumenckich
 126. 15:03 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z firmą VERACOMP S.A. ? kumulacja. (42/2012)
 127. 15:03 OPEN FINANCE S.A. - KOREKTA (103/2012)
 128. 15:03 ARCUS S.A. - Transakcje na wartość umowy znaczącej. (43/2012)
 129. 15:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 130. 15:03 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (252/2012)
 131. 14:55 Wskaźnik bezrobocia w Grecji osiągnął 26 proc.
 132. 14:53 Slovnaft, Transpetrol i MOL chcą zmodernizować rurociąg Przyjaźń pomiędzy Słowacją i Węgrami
 133. 14:53 Konsorcjum Rafako/PBG ma kontrakt z EDF Polska za 769,9 mln zł netto
 134. 14:38 Naczelna Prokuratura Wojskowa ws. katastrofy smoleńskiej (komunikat)
 135. 14:33 PEKAES - Wykaz Akcjonariuszy PEKAES SA posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajny...
 136. 14:33 ALTERCO - Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z 05.12.2012 r. (108/2012)
 137. 14:33 PEKAES - Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA uchwały w sprawie powołania czł...
 138. 14:33 PEKAES - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 6 grudnia 2012 ro...
 139. 14:33 PBG - Zawarcie umów znaczących ze Spółkami z Grupy EDF Polska (115/2012)
 140. 14:30 Najbogatsi Polacy kryzysu się nie boją
 141. 14:23 Maciej Jacenko nowym dyrektorem działu rynków kapitałowych Espirito Santo w Polsce
 142. 14:23 Walne PGNiG przegłosowało zmiany w statucie dotyczące ograniczenia prawa głosowania (aktl.)
 143. 14:18 KOGENERA - Umowa znacząca ? umowa z konsorcjum Rafako S.A. i PBG S.A. w upadłości układowej (33/2...
 144. 14:18 RAFAKO - Zawarcie znaczących umów ze Spółkami z Grupy EDF Polska na łączną kwotę 769.900.000 PLN ...
 145. 14:18 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 146. 14:08 Średnie ceny ofertowe mieszkań w XI nie zmieniły się mdm - Szybko.pl, Expander, Metrohouse
 147. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 148. 14:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 14:08 Benchmarkowa stopa procentowa EBC bez zmian, 0,75 proc.
 150. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 151. 14:05 Benchmarkowa stopa procentowa EBC bez zmian
 152. 13:53 MSW: od 2013 r. więcej ułatwień w kwestiach meldunkowych (komunikat)
 153. 13:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 154. 13:48 VARIANT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Wa...
 155. 13:48 GINO ROSSI S.A. - Wybór Biegłego Rewidenta. (93/2012)
 156. 13:48 MCI - zawiadomienie od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci...
 157. 13:48 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zbycie akcji Polimex-Mostostal S.A. przez spółkę zależną (120/2012)
 158. 13:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Umowy pożyczki zawarte z PRAGMA INKASO S.A. (171/2012)
 159. 13:48 SOPHARMA AD - Current report 125 buy back 06122012 (125/2012)
 160. 13:48 JHM DEVELOPMENT S.A. - Miesięczna informacja o ilościowej sprzedaży lokali (28/2012)
 161. 13:38 Gazprom liczy na sukces sprzedażowy w Europie
 162. 13:37 Wybrano najlepsze OC na rynku
 163. 13:33 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (135/2012)
 164. 13:23 Produkcja cementu w XI spadła o 25,1 proc. rdr
 165. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 166. 13:23 Bank centralny Anglii pozostawił stopy procentowe bez zmian, jak oceniali analitycy
 167. 13:23 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki BIOMASS ENERGY PROJECT SA
 168. 13:08 MAC: minister Boni na konwencie wojewodów we Wrocławiu (komunikat)
 169. 13:08 UOKiK: kredyty konsumenckie - raport (komunikat)
 170. 13:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 13:08 Walne PGNiG przegłosowało zmiany w statucie dotyczące ograniczenia prawa głosowania
 172. 13:08 W weekend 30.11-02.12 w kasach kin sprzedano 450 tys. biletów
 173. 13:08 Apator rozmawia o przejęciach z dwoma brytyjskimi spółkami
 174. 13:08 KNF stwierdziła równoważność memorandum BZ WBK dot. połączenia z Kredyt Bankiem
 175. 13:03 KREDYTB - Uzyskanie decyzji dotyczącej memorandum informacyjnego przygotowanego przez Bank Zachod...
 176. 13:03 RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...
 177. 12:59 WIBOR spadł o... 150 mln zł
 178. 12:53 MSZ: projekt "Od Mistrzostw Europy do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej" (komunikat)
 179. 12:53 Trigon DM podwyższył cenę docelową Kredyt Inkaso do 22 zł
 180. 12:53 MF na aukcji zamiany sprzedało obligacje za 1.807,868 mln zł; odkupiło za 2.124,267 mln zł
 181. 12:53 Średnia sprzedaż "Gazety Wyborczej" w październiku spadła o 18,5 proc. rdr (opis)
 182. 12:48 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (171/2012)
 183. 12:38 Średnia sprzedaż "Gazety Wyborczej" w październiku spadła o 18,5 proc. rdr
 184. 12:38 Biomass Energy Project 7 grudnia zadebiutuje na NewConnect
 185. 12:23 MSW: minister Jacek Cichocki u strażaków w Poznaniu (komunikat)
 186. 12:21 50 tys. za smażenie na starym oleju
 187. 12:19 Tesco wycofuje się z USA?
 188. 12:18 BZWBK - Uzyskanie decyzji dotyczącej memorandum informacyjnego przygotowanego przez Bank Zachodni...
 189. 12:18 BZWBK - Uzyskanie decyzji dotyczącej memorandum informacyjnego przygotowanego przez Bank Zachodni...
 190. 12:10 1650 brutto za znajomość chińskiego i japońskiego
 191. 12:09 Lista zawodów na które jest zapotrzebowanie
 192. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 193. 12:08 W XI'12 udział zadłużenia w bonach spadł do 8,3 mld zł, udział bonów w SPW to 1,6 proc.
 194. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 237/A/NBP/2012
 195. 12:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 196. 12:03 HYGIENIKA - Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii...
 197. 11:53 Do wykupu w 2012 roku pozostaje dług o wartości 3,4 mld zł - MF
 198. 11:53 Poziom długu krajowego na koniec listopada wyniósł 528,6 mld zł - MF
 199. 11:53 Konsolidacja płynności sektora publicznego przyniosła na koniec XI 29,6 mld zł - MF
 200. 11:53 Z tytułu wykupu i obsługi SPW na krajowy rynek w XII wypłynie 2,2 mld zł, a do OFE dodatkowo 0,8 mld
 201. 11:48 BIOTON - Informacje o transakcji dotyczącej akcji BIOTON S.A. przekazane przez osobę obowiązaną (...
 202. 11:38 Po dwóch godzinach sesji zyskują m.in. akcje Ganta i Qumaka-Sekom, tracą JSW
 203. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 204. 11:38 Erste rekomenduje "redukuj" Netię
 205. 11:33 AMREST - RB 58/2012 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich...
 206. 11:33 ATM - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (59/2012)
 207. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 208. 11:23 MSW przekazało pieniądze dla GOPR (komunikat)
 209. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 210. 11:23 Światowa produkcja zbóż w '12 spadnie o 2,8 proc. rdr - FAO
 211. 11:23 Indeks cen żywności na świecie w XI spadł o 1,49 proc. mdm, rdr spadł o 2,56 proc. - FAO
 212. 11:22 BoE i ECB zadecydują dziś o stopach
 213. 11:18 BARCLAYS BANK PLC - Barclays & Absa agree to combine Africa operations (30/2012)
 214. 11:14 Oczekiwanie na projekcje ekonomiczne ECB
 215. 11:03 COMPLEX S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Zakłady Elektromaszynowe-Elektronar...
 216. 10:53 Millennium DM rekomenduje "akumuluj" Kęty, cena docelowa 147,5 zł
 217. 10:44 Przymusowe szkolenia w jednostkach wojskowych
 218. 10:38 Grupa Futureal zainwestuje do 42 mln zł w projekty deweloperskie Ganta
 219. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 108,86-108,88 USD za baryłkę
 220. 10:23 Następna obniżka w styczniu, łącznie jeszcze obniżki o 100 pb - Reluga, Rada Gospodarcza
 221. 10:23 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.713,14 mln zł - NBP
 222. 10:18 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Rejestracja obligacji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowy...
 223. 10:03 WIND MOBILE S.A. - Nabycie akcji Wind Mobile S.A. przez Prezesa Zarządu Spółki. (16/2012)
 224. 10:03 GANT - Podpisanie umowy joint venture (127/2012)
 225. 10:02 Uelastycznienie czasu pracy jest koniecznością
 226. 09:53 MNiSW: rozbudzamy naukowe pasje młodzieży (komunikat)
 227. 09:53 Kryzys w strefie euro oraz słaby wzrost gosp. szkodliwy dla firm z EMEA w '13; możliwe obniżki
 228. 09:53 Wskaźnik medialności recesji w listopadzie spada - PRESS-SERVICE
 229. 09:48 GENESIS ENERGY S.A. - Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na II części NWZA Genesis En...
 230. 09:47 Jest praca - nie ma specjalistów
 231. 09:40 Bez niespodzianek
 232. 09:38 W czwartek konsolidacja EUR-PLN w obszarze 4,12-4,1350/EUR
 233. 09:36 Armia wezwie na przymusowe ćwiczenia
 234. 09:33 BRE - Dopuszczenie 100 akcji BRE Banku nowej emisji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW...
 235. 09:32 Euro najsłabsze wśród walut G-10
 236. 09:29 RPP obniżyła, ECB poczeka
 237. 09:27 RPP nie pozwoli sobie na przerwę w łagodzeniu polityki pieniężnej
 238. 09:18 MOSTALWAR - Rezygnacja osoby Nadzorującej Emitenta (51/2012)
 239. 09:18 MOSTALWAR - Rezygnacja osoby Zarządzającej Emitenta (50/2012)
 240. 09:18 MOSTALWAR - Zmiany w Zarządzie Spółki (49/2012)
 241. 09:14 Szef CBA: przedstawię premierowi informacje o podrabianiu legitymacji prasowych
 242. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 243. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2475,10 pkt (+0,25%)
 244. 09:07 Druga obniżka stóp, a kolejna już za miesiąc
 245. 09:06 Możliwe zwyżki, ale ograniczone
 246. 09:03 HYGIENIKA - Zmiana firmy oraz siedziby spółki zależnej. (100/2012)
 247. 08:46 Przewaga kupujących
 248. 08:38 POLSAT OFE informuje
 249. 08:36 Wkrótce wszyscy możemy zapłacić za deszcz
 250. 08:33 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski własnych dłużnych papierów wartości...
 251. 08:23 W XI stopa bezrobocia nie przekroczy 13 proc.; na koniec roku 13,2-13,3 - Męcina, MPiPS
 252. 08:23 Qumak-Sekom wykona prace na lotnisku Chopina w Warszawie za 61,3 mln zł
 253. 08:23 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 254. 08:21 Decyzja RPP nieznacznie jedynie umocniła złotego
 255. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 6 grudnia
 256. 08:08 Zmiany w zarządzie PKM Duda wynikają z programu restrukturyzacji, Maciej Duda idzie do RN
 257. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 6 grudnia
 258. 07:48 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (134/2012)
 259. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 06.12.2012 - 14.11.2013
 260. 07:08 Rejestracja nowych aut w XI spadła o 7,7 proc. rdr - PZPM
 261. 07:08 Ukraina musi współpracować z Unią Celną - Janukowycz
 262. 07:08 W listopadzie zarejestrowano rdr o 6,68 proc. mniej samochodów osobowych - Samar
 263. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 06.12.2012-31.01.2013
 264. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 6 XII - 25 II
 265. 07:08 Skrót wiadomości - środa, 5 grudnia
 266. 06:36 Krzywda! Ten podatek zabije w Polakach nadzieję na sprawiedliwość!
 267. 06:30 Na ratunek wielkiej płycie
 268. 06:28 Dramat emeryta: "Chwilówka" mnie rujnuje
 269. 06:15 Putin wydał polecenie. Podłączą Obwód Kaliningradzki do Nord Stream
 270. 06:15 Karp w tym roku nie podrożeje
 271. 06:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (612/2012)
 272. 05:05 Piramidalne straty
 273. 04:05 Nowak wycina obwodnice
 274. 03:40 Drogowcy nie chcą przepłacać w sądzie
 275. 03:05 Szara strona jasnego biznesu