Trwa ładowanie...
d4dcu6x

Artykuły z dnia: 2012.12.05 - finanse.wp.pl

 1. 00:10 Bumar: W 2015 r. mniejszościowy pakiet akcji trafi do obrotu giełdowego
 2. 00:05 Polacy kupują mniej nowych aut
 3. 23:48 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (170/2012)
 4. 23:03 GRUPA NOKAUT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 5. 22:48 LENTEX - Nabycie akcji własnych (212/2012)
 6. 22:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 7. 22:03 PLAYMAKERS S.A. - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariusza (9/2012)
 8. 21:33 QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (49/2012)
 9. 21:33 PARTEX S.A. - Informacja o transakcji na akcjach Partex S.A. (18/2012)
 10. 21:25 RWE: świadomy klient może zmniejszyć rachunki za prąd
 11. 21:20 Ministerstwo Skarbu odstąpiło od sprzedaży spółki Polonus
 12. 21:05 Irlandia: Podatek katastralny od lipca 2013 r.
 13. 21:03 MNI - Wybór biegłego rewidenta. (171/2012)
 14. 21:03 EFH - Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A o kodzie PLEFH0000014 (79/2012)
 15. 20:53 Ukraina została zatwierdzona jako importer produktów drobiowych do Unii Europejskiej
 16. 20:48 EUROMARK POLSKA S.A. - Uzupełnienie informacji o złożeniu przez Bank Millenium S.A. wniosku o ogł...
 17. 19:53 GPW: Komunikat - DENT-A-MEDICAL SA
 18. 19:53 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki MEDIATEL SA
 19. 19:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki PILAB SA
 20. 19:53 GPW: Komunikat (Główny Rynek GPW)
 21. 19:53 GPW: Komunikat - ORPHEE
 22. 19:53 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BRE BANK SA
 23. 19:48 PETROLINVEST S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji (71/2012)
 24. 19:48 GRUPA NOKAUT S.A. - Korekta Skonsolidowanego Raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku (42/2012)
 25. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 26. 19:18 BOMI - Raport podmiotu uprawnionego z przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 ? uzu...
 27. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 28. 19:03 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Zakończenie negocjacji dotyczących zawarcia ramowej umowy o współpracy handlo...
 29. 19:03 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 30. 18:53 Aviva Investors FIO ma poniżej 5 proc. głosów w ACE
 31. 18:53 Raiffeisen rekomenduje "trzymaj" NWR, cena docelowa 87 CZK
 32. 18:48 CIECH - (i) Emisja obligacji rządzonych prawem polskim serii 01 i 02 w kwocie 320.000.000 złotych...
 33. 18:38 Transakcje pakietowe
 34. 18:38 Raiffeisen podniósł cenę docelową Bogdanki do 170 zł i rekomendację do "kupuj"
 35. 18:38 Raiffeisen rekomenduje "redukuj" JSW, cena docelowa 86 zł
 36. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 37. 18:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 38. 18:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 4.12.2012
 39. 18:23 Rada nadzorcza PKM Duda odwołała M. Dudę z funkcji prezesa, nowym prezesem D. Formela
 40. 18:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ miesięczna struktura aktywów
 41. 18:21 Kontynuacja wzrostów
 42. 18:18 RAINBOW TOURS S.A. - Zbycie udziałów w spółce zależnej oraz zbycie wierzytelności przysługujących...
 43. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 5.12.2012
 44. 18:08 MSZ: Rada Północnoatlantycka rozmawiała o Gruzji i Afganistanie (komunikat)
 45. 18:08 MSZ: Rola samorządów w polskiej polityce zagranicznej (komunikat)
 46. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 47. 18:03 A.C.E. S.A. - Shareholder's Notification (21/2012)
 48. 18:03 PELION SA - Skup akcji własnych (213/2012)
 49. 17:55 Minister skarbu w Sejmie o planowanym programie Inwestycje Polskie
 50. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 51. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2468,85 pkt (0,46%)
 52. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 53. 17:53 Stawka Polonia w środę spadła do 4,31 proc. z 4,40 proc. - NBP
 54. 17:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 55. 17:48 INTERCARS - Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars (41/2...
 56. 17:48 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ?odwołanie osoby zarządzającej (30/2012)
 57. 17:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 58. 17:48 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? powołanie osoby zarządzającej (32/2012)
 59. 17:48 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (86/2012)
 60. 17:48 AB S.A. - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie nienależnie pobranej kwoty przez Raiffei...
 61. 17:48 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ?odwołanie osoby zarządzającej (31/2012)
 62. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 63. 17:37 Belka zapowiada obniżkę, złoty traci
 64. 17:33 DOMEX-BUD DEVELOPMENT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Na...
 65. 17:23 16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet (komunikat)
 66. 17:23 RPP obniży stopy jeśli dane potwierdzą spowolnienie PKB, a ryzyko nasilenia presji infl. będzie
 67. 17:23 Skrót wiadomości - środa, 5 grudnia, 17.00
 68. 17:23 W najbliższych dniach PLN w przedziale 4,10-4,14/EUR; FI będzie się umacniać (opis)
 69. 17:18 BRE - Zbycie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych...
 70. 17:18 EUROHOLD BULGARIA AD - EURO-FINANCE has optimazed its activities (27/2012)
 71. 17:10 Lepsze dane nie cieszą
 72. 17:10 Prof. Rybiński: demograficzna sytuacja Polski jest dramatyczna
 73. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 4.12.2012
 74. 17:08 Scenariusz recesyjny w Polsce mało prawdopodobny, ale o prawdopodobieństwie znacznie wyższym niż
 75. 17:08 Zmiany stóp proc. w sposób stopniowy, chyba, że dzieje się coś drastycznego - Belka (opis)
 76. 17:08 Na posiedzeniu RPP 5 grudnia obecni byli wszyscy członkowie Rady
 77. 17:07 Dlaczego alkohol znika z sieci?
 78. 17:05 Belka: zmiany stóp powinny być dokonywane stopniowo
 79. 17:03 ALTERCO - Informacja o złożeniu przez Upadłego zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. ...
 80. 17:03 GEOINVENT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GeoInvent SA. (3/2012)
 81. 16:53 MKiDN: powołano Archiwum Narodowe w Krakowie (komunikat)
 82. 16:53 MSW ws. nowego modelu funkcjonowania Straży Granicznej (komunikat)
 83. 16:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 84. 16:53 ING OFE informuje
 85. 16:53 Zmiany stóp proc. w sposób stopniowy, chyba, że dzieje się coś drastycznego - Belka (aktl.)
 86. 16:48 ELKOP ENERGY S.A. - Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 16...
 87. 16:45 Po wykonaniu 100 odwiertów PIG przygotuje raport o zasobach gazu łupkowego
 88. 16:38 Urywkowe dane pokazują "trochę" trudniejszą sytuację gosp. niż zapisane w projekcji z XI -
 89. 16:38 PKN Orlen ma zgodę UOKiK na przejęcie Petrolotu
 90. 16:38 RPP nie może sobie pozwolić na przerwę w łagodzeniu polityki pieniężnej - prezes NBP
 91. 16:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 92. 16:33 OVOSTAR UNION N.V. - Ukraine approved as an importer of poultry products to the EU (17/2012)
 93. 16:33 MOSTALEXP - Zawarcie ugody sądowej (87/2012)
 94. 16:25 PKN Orlen ma zgodę UOKiK na przejęcie Petrolotu
 95. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 96. 16:23 W lutym prawdopodobnie szczyt UE ws. nowego budżetu - Serafin
 97. 16:23 Po wykonaniu 100 odwiertów PIG przygotuje nowy raport o zasobach gazu łupkowego
 98. 16:23 Nastroje wśród przedsiębiorców w listopadzie pogorszyły się - IBnGR
 99. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 100. 16:23 RPP obniży stopy kolejny raz, jeśli napływające dane potwierdzą
 101. 16:18 NOVA KREDITNA BANK MARIBOR D.D. - The results of the offer for tednder/exchange of the hybrid bon...
 102. 16:15 Dobre tylko polskie?
 103. 16:08 Ponad połowa Polaków przeciwna przyjęciu euro - MF/Ipsos
 104. 16:08 Indesit spodziewa się, że wzrost rynku AGD w Polsce w '13 będzie niższy niż w '12
 105. 16:08 Komunikat po grudniowym posiedzeniu RPP (dokumentacja)
 106. 16:08 Komisja finansów za przesunięciem terminu wejścia w życie zmian w VAT
 107. 16:08 Komisja finansów za senackimi poprawkami do ustawy okołobudżetowej
 108. 16:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 16:03 KREDYTB - Zezwolenie na zmianę statutu Banku Zachodniego WBK S.A. (36/2012)
 110. 16:03 ENERGOPOL - Powołanie prokurenta Spółki (65/2012)
 111. 16:03 PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipotec...
 112. 16:00 CBOS: Polacy obawiają się wzrostu cen
 113. 15:55 Badanie: ponad połowa Polaków przeciwna przyjęciu euro
 114. 15:54 W Polsce jest najmniej dziennikarzy. "Elitarny zawód"
 115. 15:53 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia spadła o 1 grosz - e-petrol.pl
 116. 15:53 BGK ocenia, że pierwsze środki na Inwestycje Polskie mogą być potrzebne w I poł. '13
 117. 15:53 Ceny pszenicy konsumpcyjnej w ostatnim tygodniu rosły we wszystkich regionach - MRiRW
 118. 15:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (170/2012)
 119. 15:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (168/2012)
 120. 15:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (169/2012)
 121. 15:48 INTAKUS S.A. - Korekta Raportu Bieżącego Nr 63/2012 (64/2012)
 122. 15:38 Polska w '12 utrzymała 41. pozycję w rankingu percepcji korupcji - TI
 123. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 124. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 8012,50 USD za tonę
 125. 15:33 BZWBK - Uzyskanie zezwolenia na zmianę Statutu w związku z połączeniem Banku Zachodniego WBK S.A....
 126. 15:33 BZWBK - Uzyskanie zezwolenia na zmianę Statutu w związku z połączeniem Banku Zachodniego WBK S.A....
 127. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 128. 15:33 PELION SA - Skup akcji własnych (212/2012)
 129. 15:33 FOTA S.A. - Nabycie akcji własnych (46/2012)
 130. 15:32 Najgorsza praca świata?
 131. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 132. 15:23 Asseco Poland ma umowę z Południowym Koncernem Węglowym na serwis i rozwój systemu SAP
 133. 15:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 15:20 Serafin: w lutym prawdopodobnie szczyt UE ws. nowego budżetu
 136. 15:18 NTT SYSTEM S.A. - Nabycie akcji własnych (28/2012)
 137. 15:18 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki . (58/2012)
 138. 15:05 Komisja finansów za przesunięciem terminu wejścia w życie zmian w VAT
 139. 15:03 PRIMA MODA S.A. - Znacząca umowa z Raiffeisen Bank Polska S.A - aneks do umowy zastawu rejestrowe...
 140. 15:03 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez podmiot ...
 141. 15:03 AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez Spółkę zależną (24/2012)
 142. 15:03 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. - Nabycie akcji przez osobę mającej dostęp do informacji poufnych...
 143. 14:54 Otworzenie apteki wymaga zezwolenia
 144. 14:53 KNF zatwierdziła prospekt Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego
 145. 14:33 HYPERION S.A. - Wybór oferty Hyperion S.A. na nabycie udziałów w spółce "Małopolska Sieć Szerokop...
 146. 14:28 Cięcie stóp przez RPP nie zaskoczyło
 147. 14:18 SOPHARMA AD - current report 124 inf. za kfn11.2012 ENG (124/2012)
 148. 14:18 SANWIL HOLDING SA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (26/2012)
 149. 14:15 Kalemba: wzrost cen żywności w okresie świątecznym poniżej 10 proc.
 150. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 151. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 152. 14:08 MAC: CAF finalistą konkursu Projekt Roku 2011 (komunikat)
 153. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 154. 14:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zbycie akcji Polimex-Mostostal S.A. przez spółkę zależną (119/2012)
 155. 14:00 Słowacja odchodzi od podatku liniowego
 156. 13:55 Grupa PKP o przygotowaniach do zmiany rozkładu: na czwórkę z plusem
 157. 13:53 OFE WARTA miesięczna struktura aktywów
 158. 13:53 DM IDM podniósł cenę docelową dla Ciechu do 27,4 zł
 159. 13:53 Cięcie stóp o 25 pb umacnia złotego; rynek długu bez reakcji (aktl.)
 160. 13:53 Po decyzji RPP nadal jest potencjał do spadku rentowności na długim końcu - Kowalczyk, MF
 161. 13:49 RPP nie zaskoczyła, stopy w dół o 25 pb
 162. 13:48 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (95/2012)
 163. 13:45 Mikołajkowy prezent dla kredytobiorców
 164. 13:45 Forum Obywatelskiego Rozwoju: związki mają nadmierne przywileje
 165. 13:40 Od czwartku zmaleją odsetki od zaległości podatkowych
 166. 13:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 13:38 RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pb, referencyjna 4,25 proc. (opinia)
 168. 13:38 Cięcie stóp o 25 pb umacnia złotego
 169. 13:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 170. 13:26 Wprowadzenie gwarancji zajęcia dla młodych bez pracy
 171. 13:23 Grupa Azoty liczy na zgodę KE na koncentrację z Puławami przed świętami
 172. 13:23 RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pb, referencyjna 4,25 proc.
 173. 13:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 174. 13:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 175. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 176. 13:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 177. 13:18 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (83/2012)
 178. 13:11 Stopy w dół
 179. 13:08 MSZ ws. polsko-japońskiego seminarium (komunikat)
 180. 13:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji BIOMASS ENERGY PROJECT
 181. 13:08 GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki BIOMAXIMA
 182. 13:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 183. 13:08 ALLIANZ OFE miesięczna struktura aktywów
 184. 13:08 Środowe wzrosty na warszawskiej giełdzie powoli hamują, w centrum uwagi są banki
 185. 13:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 11 gr
 186. 13:03 ROVESE S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta (43/2012)
 187. 13:03 PLASTBOX - Realizacja programu odkupu akcji własnych (169/2012)
 188. 13:00 Eurostat: spadła sprzedaż detaliczna w Polsce
 189. 13:00 KE ukarała koncerny elektroniczne grzywnami za zmowy kartelowe
 190. 12:53 Prawie dwie trzecie badanych spodziewa się, że w '13 ograniczy konsumpcję - CBOS
 191. 12:53 Fuzja operacyjna RBP z Polbankiem EFG do poł. '14; bank planuje zmniejszyć zatrudnienie o ok. 800
 192. 12:38 Pracownicy MSW włączyli się do akcji Szlachetna Paczka (komunikat)
 193. 12:33 ENAP - Pozyskanie znaczącego zlecenia od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok (28/2012)
 194. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 195. 12:08 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 42,6 mln zł
 196. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 236/A/NBP/2012
 197. 12:08 BZ WBK szybko nie trafi do indeksu WIG 20 - Wood&Company (opinia)
 198. 12:08 Deficyt budżetu po XI ok. 30 mld zł, 87 proc. planu - Majszczyk, MF
 199. 12:08 Popyt na stal w Europie może w '13 spaść o 2-4 proc. rdr - Moody's
 200. 12:05 Wycofano ze sprzedaży partię napoju czekoladowego firmy Nestle
 201. 12:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Korekta raportu bieżącego nr 118/2012 (118/2012)
 202. 11:55 Deficyt po listopadzie ok. 30 mld zł
 203. 11:53 Kurs PDA Agencji Rozwoju Innowacji wzrósł w debiucie na NewConnect o 40 proc.
 204. 11:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 205. 11:48 TOYA S.A. - Aneks do znaczącej umowy (29/2012)
 206. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 207. 11:38 Sprzedaż detaliczna w Polsce w X spadła o 4,4 proc. rdr, mdm spadła o 0,6 proc. - Eurostat
 208. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 209. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 210. 11:38 Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w '11 wzrosły o 12,2 proc. rdr - GUS
 211. 11:30 Składka emerytalna tylko dla chętnych. Projekt już w Sejmie
 212. 11:23 Żadne państwo nie oczekuje cięć w budżecie WPR lub Polityki Spójności - Serafin, MSZ
 213. 11:22 Czy RPP dzisiaj zaskoczy?
 214. 11:18 FOTA S.A. - Nabycie akcji własnych (45/2012)
 215. 11:18 COGNOR S.A. - rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Złomrex Centrum Sp. z o.o. (36/2012)
 216. 11:15 Eurostat: spadła sprzedaż detaliczna w eurolandzie
 217. 11:08 ARP i TGE będą współpracować nad publikacją polskiego, cenowego indeksu węglowego
 218. 11:08 GTC przedłużyło zapadalność obligacji o wartości ponad 21 mln euro
 219. 11:08 BZ WBK może wejść do indeksu WIG 20 w czerwcu 2013 r. - Erste (opinia)
 220. 11:03 AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy (94/2012)
 221. 11:03 TVN - Transakcja sprzedaży akcji TVN S.A. przez członka Zarządu Spółki. (46/2012)
 222. 11:03 CASH FLOW S.A. - Publiczna Emisja warrantów subskrypcyjnych serii C oraz powzięcie uchwały w prze...
 223. 11:03 MIT - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeni...
 224. 10:52 Od wiosny nowy kodeks pracy
 225. 10:48 CASH FLOW S.A. - Niepubliczna Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B oraz powzięcie uchwały w p...
 226. 10:48 Częsta zmiana pracy - rozwój kariery czy zaburzenie osobowości?
 227. 10:44 Euro silne względem głównych światowych walut
 228. 10:38 PEKAO OFE miesięczna struktura aktywów
 229. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na I - 110,47-110,49 USD za baryłkę
 230. 10:23 OFE POLSAT miesięczna struktura aktywów
 231. 10:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki ROBYG
 232. 10:18 MIT - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04 grudnia 2012 roku. (...
 233. 10:18 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 234. 10:15 Markit Economics: indeks PMI usług strefy euro powyżej wstępnych danych
 235. 10:08 GPW: Szczególne oznaczenie akcji spółki BUDUS
 236. 10:08 Aegon OFE miesięczna struktura aktywów
 237. 10:08 DI BRE podwyższył rekomendację dla PGNiG do "trzymaj", a cenę docelową do 4,25 zł
 238. 10:08 ING obniżył rekomendację dla NG2 do "sprzedaj", cena docelowa 63 zł
 239. 10:08 ING podwyższył cenę docelową dla Pekao do 182,2 zł z 177,3 zł, podtrzymał "kupuj"
 240. 10:08 Alior Bank ustalił cenę akcji oferowanych na 57 zł (opinia)
 241. 10:08 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 30.605,70 mln zł - NBP
 242. 09:54 Złoty stabilny przed decyzją RPP
 243. 09:52 Dzień z obniżką stóp procentowych w tle
 244. 09:49 Przed decyzją RPP
 245. 09:48 EKO EXPORT S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (43/2012)
 246. 09:48 Praca tymczasowa nie gryzie
 247. 09:46 Kto kupuje hiszpański dług
 248. 09:46 Od wiosny nowy kodeks pracy
 249. 09:44 Szwajcarskie banki "opodatkowują" depozyty
 250. 09:23 Bogdanka zawarła umowę z grupą Ożarów na dostawy węgla o wartości ok. 218 mln zł netto
 251. 09:23 Dla rynków kluczowe wydarzenie to posiedzenie RPP
 252. 09:23 Wartość transakcji kartami w III kw. '12 wzrosła rdr o 5,7 proc. - NBP
 253. 09:23 Wskaźnik ryzyka dla Polski w XI bez zmian - EIU
 254. 09:19 Czterdziestolatkowie na start. Nadchodzą wasze czasy!
 255. 09:18 GTC - Emisja obligacji i nabycie obligacji własnych (46/2012)
 256. 09:15 Spadek produkcji diamentów w Rosji
 257. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 258. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2471,17 pkt (+0,56%)
 259. 09:08 MAC: Polska przypomina o znaczeniu praw człowieka dla Internetu (komunikat)
 260. 09:03 HYDROBUDOWA POLSKA - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu (91/2012)
 261. 09:03 POZBUD T&R S.A. - Stanowisko Zarządu spółki Pozbud T&R S.A.w sprawie połączenia Pozbud T&R S.A z...
 262. 09:02 Kompromis po amerykańsku
 263. 08:53 POLSAT OFE informuje
 264. 08:48 LW BOGDANKA S.A. - Zawarcie umowy na dostawę węgla energetycznego z Grupą Ożarów S.A. oraz wielko...
 265. 08:48 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (102/2012)
 266. 08:48 Samozatrudnienie nam się przejadło
 267. 08:42 Związki zawodowe chcą monopolu
 268. 08:36 Burmistrz nie dorobi
 269. 08:35 Rostowski: osłabienie wzrostu nie na tyle poważne, by zmieniać projekt budżetu
 270. 08:27 Decyzja RPP kluczowa dla długu i złotego
 271. 08:26 Przewaga kupujących
 272. 08:23 Osłabienie wzrostu nie jest na tyle poważne, aby zmieniać projekt budżetu na '13 - Rostowski
 273. 08:21 Rynek telekomunikacyjny w obliczu wielkich zmian
 274. 08:18 BGŻ SA - Umorzenie certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (133/2012)
 275. 08:18 WOJAS S.A. - Przychody osiągnięte w listopadzie 2012 roku (28/2012)
 276. 08:18 MEGARON S.A. - Dane sprzedaży Megaron S.A za listopad 2012 roku oraz przychody ze sprzedaży produ...
 277. 08:17 ZBP: zamiast programu Mieszkania dla Młodych stwórzmy kasy oszczędnościowo-kredytowe
 278. 08:12 Szczelinowanie suche - nowa metoda wydobywania gazu łupkowego
 279. 08:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 280. 07:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 281. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 5 grudnia
 282. 07:50 Pożyczyłam 10 tys. zł i straciłam mieszkanie!
 283. 07:08 W XI zarejestrowano 26.867 nowych samochodów o 2.255 mniej rdr - carmarket.com.pl
 284. 07:08 Przychody z prywatyzacji po XI '12 wynoszą 8,86 mld zł - MSP
 285. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 05.12.2012 - 14.11.2013
 286. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 05.12.2012-31.01.2013
 287. 07:08 Skrót wiadomości - wtorek, 4 grudnia
 288. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 5 XII - 25 II
 289. 07:08 Alior Bank ustalił cenę akcji oferowanych na 57 zł, sprzeda 36,813 mln akcji
 290. 06:28 Silne związki chcą monopolu
 291. 06:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (512/2012)
 292. 05:45 Fiskus coraz częściej wybiera e-kontrole
 293. 05:10 Śmieciowy bunt gmin
 294. 04:00 Przemyt papierosów daje popalić budżetowi
 295. 03:00 Samozatrudnienie nam się przejadło
 296. 02:25 Trzęsiemy światowym rynkiem porzeczek