Trwa ładowanie...
d134lpm

Artykuły z dnia: 2012.12.04 - finanse.wp.pl

 1. 00:03 ALIOR BANK S.A. - Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie ...
 2. 23:48 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. - Podsumowanie transakcji stabilizacyjnych (15/2012)
 3. 23:48 GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. - Rezygnacja osoby zarzadzającej (77/2012)
 4. 23:48 MEWA - Emisja warrantów subskrypcyjnych (26/2012)
 5. 22:48 ERG - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (24/2012)
 6. 22:48 ORZEŁ S.A. - ORZEŁ SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwycz...
 7. 22:18 ERG - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (23/2012)
 8. 22:18 GETIN - Zawarcie umowy znaczącej przez jednostki zależne od Emitenta (43/2012)
 9. 22:03 GETIN - Rejestracja akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (42/2012)
 10. 21:45 Obama nieustępliwy w sprawie podwyżki podatków od bogaczy
 11. 21:18 LENTEX - Nabycie akcji własnych (211/2012)
 12. 20:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 13. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 14. 19:48 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (85/2012)
 15. 19:33 ALTERCO - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (106/2012)
 16. 19:08 Porozumienie w sprawie unii bankowej przed szczytem 13-14 grudnia - Rostowski
 17. 19:03 ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Informacja o zmianach w akcjonariacie Spółce (35/2012)
 18. 19:03 ZELMER - Zawiadomienie o złożeniu zapisu na sprzedaż akcji Zelmer S.A. przez PEF V Zelmer Holding...
 19. 19:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie zastawów na wierzytelnościach ROBYG Morena Sp. z o.o. oraz...
 20. 18:55 Komisja PE warunkowo zgadza się na porozumienie ws. budżetu 2012-13
 21. 18:48 FOTA S.A. - Nabycie akcji własnych (44/2012)
 22. 18:48 ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Informacja o transakcjach nabycia i zbycia akcji Spółki (34/2012)
 23. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 24. 18:33 OPEN FINANCE S.A. - ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ (126/2012)
 25. 18:33 ATLANTIS ENERGY S.A. - Zawiadomienia członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o...
 26. 18:23 GPW: Uzupełnienie indeksu NCIndex
 27. 18:23 GPW: Komunikat - COMPRESS
 28. 18:23 RPP powinna zanalizować dane o PKB - Rostowski
 29. 18:23 Transakcje pakietowe
 30. 18:23 GPW: Animator dla pda AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI
 31. 18:18 Selektywne wzrosty
 32. 18:18 NICOLAS GAMES S.A. - Zakup akcji przez członka Rady Nadzorczej (15/2012)
 33. 18:18 EUROTEL S.A. - Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej. (35/2012)
 34. 18:18 ATLANTIS ENERGY S.A. - Pośrednie nabycie akcji Emitenta. (15/2012)
 35. 18:10 KE uaktualniła tzw. czarną listę linii lotniczych
 36. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 37. 18:03 KANIA - Treść uchwał podjętych na NWZ Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w dniu 4 grudnia 2012 r...
 38. 18:03 KANIA - Akcjonariusze posiadjący co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dni...
 39. 18:03 B3SYSTEM - Przyjęcie do realizacji zamówień dla UPC Polska sp. z o.o. spełniających łącznie kryte...
 40. 18:00 Rząd za ułatwieniami w centralnej ewidencji gospodarczej
 41. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 42. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 43. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2457,52 pkt (0,61%)
 44. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 4.12.2012
 45. 17:53 Słabe dane o PKB zwiększają szansę na cięcie stóp o 50 pb - HSBC (opinia)
 46. 17:48 BNP PARIBAS PL - Informacja o przesunięciu ubiegania się o wprowadzenie emisji akcji serii N do o...
 47. 17:48 ATM - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (58/2012)
 48. 17:48 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej...
 49. 17:48 AMREST - RB 57/2012 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich...
 50. 17:48 ATM - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą (56/2012)
 51. 17:46 Prawo telekomunikacyjne zmienia się w dobrym kierunku
 52. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 53. 17:38 Liczba rezerwacji wycieczek w 48. tygodniu '12 wzrosła o 7,3 proc. rdr - PZOT
 54. 17:38 Stawka Polonia we wtorek spadła do 4,40 proc. z 4,49 proc. - NBP
 55. 17:35 Indeks WIG20 coraz bliżej 2500 pkt
 56. 17:33 INVESTOR FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (64/2012)
 57. 17:33 INTERSPORT S.A. - Przychody za listopad (34/2012)
 58. 17:33 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (87/2012)
 59. 17:33 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (66/2012)
 60. 17:33 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (88/2012)
 61. 17:25 Rząd: 60 dni na uregulowanie płatności miedzy przedsiębiorcami
 62. 17:23 Skrót wiadomości - wtorek, 4 grudnia, 17.00
 63. 17:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 64. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 3.12.2012
 65. 17:18 SWISSMED - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ...
 66. 17:18 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby ...
 67. 17:08 GPW: Pierwsze notowanie akcji B spółki FABRYKA MASZYN OŻARÓW
 68. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 3.12.2012
 69. 17:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 70. 17:03 ROVESE S.A. - Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta (42/2012)
 71. 17:03 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (167/2012)
 72. 17:03 PLASTBOX - Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (168...
 73. 17:03 BEST - Zawarcie umowy znaczącej (23/2012)
 74. 17:03 POLMAN S.A. - Korekta raportu nr 39/2012 dotycząca transakcji nabycia akcji POLMAN S.A. przez BZ ...
 75. 16:53 Fundusze Quercus TFI mają ponad 5 proc. głosów na walnym City Interactive
 76. 16:53 Proces Mirosława Tarasa przeciwko Bogdance - niejawny
 77. 16:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 78. 16:53 Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną KPBP Budus
 79. 16:48 KONSORCJUM STALI S.A. - Aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe z Ba...
 80. 16:48 ALIOR BANK S.A. - Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ("KDPW") w sprawie rejestracj...
 81. 16:45 KNF zezwoliła na połączenie Raiffeisen Bank Polska i Polbank EFG
 82. 16:40 MSP chce przyspieszyć prywatyzację i zmniejszyć jej koszty
 83. 16:39 WIG20 wciąż przy szczycie
 84. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 85. 16:38 Raiffeisen obniżył rekomendację dla Agory do "redukuj", cenę docelową podwyższył do 10,2 zł
 86. 16:35 RPP obniży w środę stopy, ale co zrobi później?
 87. 16:33 HYGIENIKA - Podpisanie znaczącej umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego (99/2012)
 88. 16:33 HYGIENIKA - Podjęcie przez Zarząd Hygienika S.A. uchwały nr 37 w sprawie emisji Obligacji serii E...
 89. 16:33 HYPERION S.A. - Zmiana w składzie Zarządu Hyperion S.A., życiorys nowo powołanych członków Zarząd...
 90. 16:33 BRE - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych BRE Banku SA przesłane przez osobę ...
 91. 16:30 Nie śpiewaj, bo zapłacisz
 92. 16:23 FX i FI gotowe na środową obniżkę stóp procentowych NBP o 25 pb (opis)
 93. 16:23 KNF zezwoliła na połączenie Raiffeisen Bank Polska i Polbank EFG
 94. 16:18 CITY INTERACTIVE S.A. - Ujawnienie stanu posiadania - QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnyc...
 95. 16:18 CYFROWY POLSAT S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwycza...
 96. 16:18 ALIOR BANK S.A. - Uzyskanie przez Alior Bank S.A. dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywani...
 97. 16:18 CYFROWY POLSAT S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy...
 98. 16:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 100. 16:03 BZWBK - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 37/2012 (38/2012)
 101. 16:03 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki przesłane przez osobę zobowiązaną (1...
 102. 16:03 BZWBK - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 37/2012 (38/2012)
 103. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 15:53 Komunikat ze 170 posiedzenia KNF
 105. 15:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 106. 15:53 Kraje UE nie porozumiały się ws. wspólnego nadzoru bankowego (opis)
 107. 15:53 KBC planuje sprzedać 16,2 proc. akcji połączonego BZ WBK/Kredyt Banku w SPO
 108. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 15:48 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (144/2012)
 110. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 111. 15:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 112. 15:35 Kraje UE nie porozumiały się ws. wspólnego nadzoru bankowego
 113. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (167/2012)
 114. 15:33 PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. hi...
 115. 15:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (144/2012)
 116. 15:26 Seksskandal w ostródzkiej policji?
 117. 15:26 Składki ZUS wzrosną o co najmniej 5,3 proc.
 118. 15:23 Obroty sesyjne na głównym rynku GPW spadły w XI o 24,6 proc. do 14,915 mld zł
 119. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 120. 15:23 Filip Paszke dyrektorem Societe Generale ds. rynków kapitałowych akcji w Polsce
 121. 15:23 Awbud ma kontrakt na budowę Laboratorium Centralnego dla PPPT za 34,39 mln zł netto
 122. 15:23 Cena miedzi na LME spadła do 8010,25 USD za tonę
 123. 15:23 Trigon obniżył rekomendację dla Ciechu do "trzymaj"; cena docelowa 23,3 zł
 124. 15:23 DI BRE podwyższył cenę docelową akcji Bogdanki do 143,8 zł, zaleca "akumuluj"
 125. 15:23 MF w czwartek zaoferuje obligacje WS0922/WS0429 w zamian za OK0113/PS0413
 126. 15:23 DI BRE obniżył rekomendację JSW do "akumuluj", a cenę docelową do 104 zł
 127. 15:18 RAFAKO - Przebieg kariery zawodowej powołanych, w dniu 26 listopada 2012 roku, członków Rady Nadz...
 128. 15:15 Niemcy: Nieuczciwi podatnicy ukryli w szwajcarskim UBS 2,9 mld euro
 129. 15:10 TK odroczył rozprawę w sprawie tzw. janosikowego
 130. 15:08 NWZ Druk-Paku zdecyduje o wypłacie 0,88 zł dywidendy na akcję z zysku za '11
 131. 15:08 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 132. 15:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 15:08 Premier podtrzymuje prognozę wzrostu PKB w '13, ale nie wyklucza korekty (aktl.)
 134. 15:08 ING OFE informuje
 135. 15:08 DI BRE podwyższył rekomendację PZU do "akumuluj", a cenę docelową do 435 zł
 136. 15:08 Aktywa OFE wzrosły w listopadzie o 6,9 mld zł do 261,6 mld zł - Analizy Online
 137. 15:07 Słabszy odczyt danych z USA wspiera euro
 138. 15:03 HYDROBUDOWA POLSKA - Delegowanie członków Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki (90/2012)
 139. 14:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 14:53 Premier podtrzymuje prognozę wzrostu PKB w '13, ale nie wyklucza korekty
 141. 14:53 PKN podpisał z General Electric i SNC-Lavalin Polska kontrakt na budowę bloku we Włocławku
 142. 14:53 Kolejne spotkanie w sprawie unii bankowej w ramach Ecofinu 12.XII- źródło
 143. 14:50 Tusk: jest za wcześnie na zmianę parametrów budżetu na 2013 r.
 144. 14:48 ARCUS S.A. - Informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorze...
 145. 14:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK ...
 146. 14:48 DRUK-PAK S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (3/2012)
 147. 14:38 Oferta Budimeksu za 52,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu dla PPPT
 148. 14:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANK ...
 149. 14:33 BUDIMEX - Zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Usług Korporacyjnych w Płocku ? nowy kontrakt Bud...
 150. 14:33 POLMAN S.A. - Informacja dotycząca transakcji nabycia akcji POLMAN S.A. przez BZ WBK S.A. w ramac...
 151. 14:33 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Zawiadomienie o zbyciu akcji Gwarant Agencja Ochrony S.A. (51/2012)
 152. 14:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 153. 14:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 154. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 155. 14:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 156. 14:18 ZUK - Zbycie udziałów spółki ZUK MR System Sp. z o.o. (26/2012)
 157. 14:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 158. 14:18 ADV.PL - Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa ADV S.A. (55/2012)
 159. 14:18 PATENTUS S.A. - Obroty z PPHU MIRPOL na łączną wartość umowy znaczącej (36/2012)
 160. 14:18 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniż...
 161. 14:18 PKNORLEN - Zawarcie umów na budowę i na serwis elektrowni we Włocławku (249/2012)
 162. 14:18 KREDYTB - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 34/2012 (35/2012)
 163. 14:12 To nie jest prawdziwa czekolada!
 164. 14:08 Koniec świata? Oby jak najczęściej! To okazja dla przedsiębiorczych
 165. 14:03 VOXEL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartej przez...
 166. 14:03 ADMASSIVE S.A. - Zawiadomienie od Company Daverlo Limited o zmianie posiadanego pakietu akcji AdM...
 167. 14:01 Kod kreskowy prawdę ci powie
 168. 13:53 Talisman Energy nie podjęła decyzji o wycofaniu się z Polski
 169. 13:50 Po październiku deficyt budżetu sięgnął 97,7 proc. planowanego na ten rok
 170. 13:48 TERMO-REX S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromad...
 171. 13:46 Kosiniak-Kamysz: Za tydzień projekt zmian dot. rozliczania czasu pracy
 172. 13:38 Moody's obniżył perspektywę ratingu Cognoru do negatywnej
 173. 13:33 KETY - Otrzymanie przez Alupol Packaging nowego zezwolenia na prowadzenie działalności w KSSE (29...
 174. 13:33 KANCELARIA MEDIUS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na walny...
 175. 13:33 TOYA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (28/2012)
 176. 13:30 Kosiniak-Kamysz: za tydzień projekt zmian dot. rozliczania czasu pracy
 177. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 178. 13:23 16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet (komunikat)
 179. 13:23 UniCredit umieścił PGNiG na liście spółek "top pick"
 180. 13:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 181. 13:05 MF przyznało Totolotkowi odebrane w marcu koncesje na zakłady wzajemne
 182. 13:03 PROJPRZEM - Zawarcie umów o łącznie znaczącej wartości przez spółkę zależną (41/2012)
 183. 13:03 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (57...
 184. 13:03 TOYA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (27/2012)
 185. 13:01 Absolut oddaje cześć polskiemu narodowi
 186. 13:00 PKP Intercity ogłosiło przetarg na 20 nowych pociągów
 187. 12:53 Oferta Wasko najkorzystniejsza w dwóch częściach przetargu na sieć szerokopasmową świętokrzyskiego
 188. 12:53 Co trzecia firma MSP liczy się z możliwością utraty płynności bądź bankructwa - PKPP Lewiatan
 189. 12:38 W ciągu pół roku 62 proc. firm pozostawi zatrudnienie na obecnym poziomie - Randstad
 190. 12:33 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Korekta raportu nr 58/2012 - Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie zaang...
 191. 12:33 UNIBEP S.A. - Wejście w życie znaczącej umowy na budowę budynków mieszkalnych "Zielony Żoliborz E...
 192. 12:33 WADEX S.A. - Obroty na wartość umowy znaczącej. (68/2012)
 193. 12:30 Czy zima zaskoczy drogowców?
 194. 12:18 IGROUP - Zawiadomienia o błędach w zawiadomieniach o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głos...
 195. 12:18 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 196. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 197. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 235/A/NBP/2012
 198. 12:08 Wpływy z VAT wyniosły po październiku 75,7 proc. planu - MF
 199. 12:08 Deficyt w budżecie po październiku wyniósł 34.206,1 mln zł - MF
 200. 12:08 Dochody budżetu z podatku od kopalin na koniec X wyniosły 1.024,7 mln zł - MF
 201. 12:03 WASKO S.A. - Wybór oferty konsorcjum WASKO S.A., D2S Sp. z o.o. i Fonbud Sp. z o.o. w postępowani...
 202. 12:03 KREDYTB - Uzyskanie zezwolenia KNF na połączeniem Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A...
 203. 12:03 DIGITAL AVENUE S.A. - Informacja o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce poniżej...
 204. 12:03 KRYNICKI RECYKLING S.A. - Rejestracja przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (35...
 205. 12:03 BZWBK - Uzyskanie wymaganej prawem decyzji administracyjnej w związku z połączeniem Banku Zachodn...
 206. 12:03 PELION SA - Skup akcji własnych (211/2012)
 207. 12:03 BZWBK - Uzyskanie wymaganej prawem decyzji administracyjnej w związku z połączeniem Banku Zachodn...
 208. 12:03 Data pożegnania Niemców z węglem jest już znana
 209. 11:53 Kurs akcji MGM Systems wzrósł na otwarciu na NewConnect o 50 proc.
 210. 11:53 KNF zgodziła się na połączenie BZ WBK i Kredyt Banku (opis)
 211. 11:53 KNF zgodziła się na połączenie BZ WBK i Kredyt Banku (opis)
 212. 11:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie zaangażowania. (58/2012)
 213. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 214. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 215. 11:38 Aviva OFE BZ WBK ma mniej niż 5 proc. akcji Plaza Centers
 216. 11:38 PGNiG złożyło wyjaśnienia ws. taryfy do URE
 217. 11:38 Wskaźnik koniunktury w przemyśle w XI spadł o 2,2 pkt. do -8,0 pkt. - IRG SGH
 218. 11:38 Wartość kredytów w programie "Rodzina na swoim" w XI '12 wyniosła 885,4 mln zł
 219. 11:35 Wskaźnik koniunktury w przemyśle spadł
 220. 11:26 Zmiany w dofinansowaniu zatrudniania niepełnosprawnych (WIDEO)
 221. 11:26 Nie kupuj tej zabawki!
 222. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 223. 11:23 KNF zgodziła się na połączenie BZ WBK i Kredyt Banku
 224. 11:16 Jest autostrada, gmina się rozwija
 225. 11:09 Rodzice wygrywają z ZUS przed Trybunałem w Strasburgu
 226. 11:08 Godzinę po starcie notowań WIG 20 wyszedł na plus, inwestorzy patrzą m.in. na Ganta, TVN i Zelmera
 227. 11:08 Jest zgoda na połączenie Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku
 228. 11:03 PLAZA CENTERS N.V. - NOTIFICATION OF MAJOR INTEREST IN SHARES (20/2012)
 229. 11:03 BEDZIN - Zawarcie znaczącej umowy (17/2012)
 230. 10:55 GIW: zwierząt nie można karmić mączkami mięsno-kostnymi
 231. 10:53 Cena ropy Brent w Londynie na I - 110,84-110,86 USD za baryłkę
 232. 10:51 Nastroje pozostają zmienne
 233. 10:49 Płatności zbliżeniowe Visa w ponad 100 tys. terminali w Polsce
 234. 10:48 ALTERCO - Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alterco S.A. (105/...
 235. 10:38 Banki podniosły oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych w X - NBP
 236. 10:33 TVN - Korekta raportu "Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczaj...
 237. 10:33 ARCTIC PAPER S.A. - Raport korygujący: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akc...
 238. 10:33 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Informacja o rozpoczęciu prac nad odwiertem NM-2 na Ukrainie (48/2012)
 239. 10:23 Espirito Santo podwyższył cenę docelową TVN do 8,1 zł
 240. 10:23 BESI podwyższył rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "kupuj", a cenę do 17,90 zł
 241. 10:23 Banki obniżają oprocentowanie depozytów w X - NBP
 242. 10:10 Bogusław B. chce się poddać karze
 243. 10:10 Masz słup na działce? Należy ci się odszkodowanie
 244. 10:08 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 29.090,80 mln zł - NBP
 245. 10:07 Gigantyczne premie dla ludzi Prezydenta
 246. 10:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 247. 10:03 WORK SERVICE S.A. - Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości (41/2012)
 248. 10:03 Bezrobocie będzie się nasilać - BIEC
 249. 09:57 Komisja Europejska chce gwarancji miejsc pracy dla młodych
 250. 09:53 Zmiana w Chinach. Podróbki są passe
 251. 09:50 Ile zarabia Święty Mikołaj?
 252. 09:48 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 253. 09:43 Słabe dane z USA i klif fiskalny popsuły nastroje
 254. 09:41 Rosnąca siła względna europejskich indeksów wspiera euro
 255. 09:39 Początek końca spowolnienia w Polsce
 256. 09:38 Test kluczowych poziomów na GPW
 257. 09:38 Cięcie stóp głębsze niż o 25 pb wyraźnie osłabi złotego
 258. 09:38 Decyzja sądu o uchyleniu zarządu własnego PNI może utrudnić funkcjonowanie spółki - Budimex
 259. 09:37 Rosnący LOP
 260. 09:35 Rekordziści lekko przestraszeni, ale nie bez szans
 261. 09:33 QUERCUS TFI S.A. - Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec listopada 2012 r. ...
 262. 09:33 Nabici we franka
 263. 09:23 NBP nie przewiduje dużej zmienności na złotym - Koziński, NBP
 264. 09:20 Tak straż miejska łamie prawo
 265. 09:14 Bankowcy w służbie Polityki
 266. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2438,88 pkt (-0,15%)
 267. 09:08 MŚ: Ochrona środowiska przyjazna gospodarce - wyniki badań społecznych (komunikat)
 268. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 269. 08:55 Pieniądze pewne jak w banku?
 270. 08:53 UOKiK ws. zgody na koncentrację: CH KAROLINKA I CH POGORIA (komunikat)
 271. 08:53 Goldman Sachs obniżył rekomendację dla GPW do "neutralnie"
 272. 08:49 Nie(krwawe) egzekucje lichwy
 273. 08:48 DM WDM SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 3...
 274. 08:48 ARCTIC PAPER S.A. - Raport korygujący: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akc...
 275. 08:48 BUDIMEX - Uchylenie zarządu własnego PNI i ustanowienie zarządcy (77/2012)
 276. 08:46 Nowy indeks na GPW. Dla graczy nastawionych na długoterminowe inwestycje
 277. 08:38 Cena maksymalna arkusza blachy spadła o 3,2 proc. rdr - PUDS
 278. 08:38 POLSAT OFE informuje
 279. 08:38 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 280. 08:38 Raiffeisen podniósł rekomendacje: dla Getinu Noble Bank do
 281. 08:33 ARCTIC PAPER S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walny...
 282. 08:33 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (25/2012)
 283. 08:33 ARCTIC PAPER S.A. - Uzyskanie pozwolenia urzędu antymonopolowego na nabycie akcji Rottneros AB (3...
 284. 08:33 ARCTIC PAPER S.A. - Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arctic P...
 285. 08:12 Jedna nieruchomość - kilku spadkobierców. Zapis w księdze wieczystej jest kluczowy
 286. 08:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 287. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 4 grudnia
 288. 08:07 Każda praca za każde pieniądze
 289. 08:05 Inwestorzy wyprzedają złotego w obawie przed mocniejszym ruchem ze strony RPP
 290. 07:59 Poczta Polska wprowadza ostatnie zmiany na miesiąc przed uwolnieniem rynku pocztowego
 291. 07:53 Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
 292. 07:53 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 293. 07:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 30.11.2012
 294. 07:53 Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
 295. 07:39 Prawie 2,2 tys. km dróg płatnych. W I kwartale 2013 r. kolejne dwa rozszerzenia systemu viaTOLL
 296. 07:28 Być albo nie być dla bogatych samorządów. Trybunał Konstytucyjny zadecyduje o losie janosikowego
 297. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 4 XII - 25 II
 298. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 04.12.2012-31.01.2013
 299. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 04.12.2012 - 14.11.2013
 300. 07:08 Skrót wiadomości - poniedziałek, 3 grudnia
 301. 07:08 EMS przyznał pomoc bankom hiszpańskim
 302. 06:52 E-myto do poprawki
 303. 06:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (412/2012)
 304. 05:05 Górnicze szychy sądzone za korupcję
 305. 04:20 Biały Dom odrzucił republikański projekt likwidacji "klifu fiskalnego"
 306. 02:05 Polska eksporterem... herbaty
 307. 01:45 Każda praca za każde pieniądze
 308. 01:00 Transfuzja w wykonaniu NFZ