Trwa ładowanie...
dcpzojb

Artykuły z dnia: 2013.02.12 - finanse.wp.pl

 1. 21:48 BBI CAPITAL NFI SA - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki BBI Capital NFI S.A. - zmiana ...
 2. 21:03 PRÓCHNIK - RB 8/2013 - Objęcie warrantów subskrypcyjnych oraz akcji Spółki (8/2013)
 3. 21:03 KDM SHIPPING - RESIGNATION OF THE BOARD OF DIRECTORS MEMBER (2/2013)
 4. 21:03 PRÓCHNIK - RB 7/2013 - Zmiany składu organów Próchnik S.A. (7/2013)
 5. 20:48 MEWA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mewa S.A. (4/2013)
 6. 20:48 MEWA - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mewa S.A. (5/2013)
 7. 20:33 LIBRA CAPITAL S.A. - Zmiana stanu posiadania oraz utrata statusu podmiotu dominującego (14/2013)
 8. 20:33 HYGIENIKA - Zmniejszenie udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w Hygienika S.A. poniżej...
 9. 19:38 GPW: uzupełnienie NCIndex o akcje PRESTO
 10. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 11. 19:35 Opolskie: Famak z Kluczborka zamierza zwolnić 160 pracowników
 12. 19:35 Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała w 2012 r. 132 tys. ha gruntów
 13. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 14. 19:23 Noble Funds TFI ma ponad 5 proc. akcji Protektora
 15. 19:03 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 16. 19:03 Rubicon Partners NFI SA - Zawiązanie spółki pod firmą Kazsphere (20/2013)
 17. 18:53 Szacunkowy zysk netto Synthosa w IV kw. wyniósł 122,3 mln zł, lepiej od konsensusu
 18. 18:53 Zarząd Synthosu za wypłatą nie mniej niż 0,50 zł dywidendy na akcję za '12 r.
 19. 18:53 GPW: wykluczenie z obrotu obligacji na okaziciela serii C, D i E spółki RELIGA DEVELOPMENT S.A.
 20. 18:53 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA Zmiany w składzie Zarządu Giełdy
 21. 18:53 GPW: pierwszy dzień notowań obligacji INSTALEXPORT SA
 22. 18:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 23. 18:53 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 11.02.2013
 24. 18:53 Pomoc dla banków z EMS poniżej 80 mld euro - Schaeuble
 25. 18:53 Wyniki Synthosa w IV kw. '12 vs. konsensus PAP (tabela)
 26. 18:48 GPW - Zmiany w składzie Zarządu Giełdy (8/2013)
 27. 18:42 Kryzysowa TP S.A.
 28. 18:35 G7 wyrzeka się wojen walutowych; mogą mieć wpływ na stabilność
 29. 18:33 INTERCARS - Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars. (10/...
 30. 18:33 PROTEKTOR - Nabycie znacznego pakietu akcji PROTEKTOR S.A. (5/2013)
 31. 18:20 Telekomunikacja Polska głównym winowajcą dzisiejszej przeceny
 32. 18:18 RESBUD - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 163/2013 z dnia 11.02.2013 ...
 33. 18:18 VELTO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Velto S.A. na dzień 11 marca 201...
 34. 18:18 ELZAB - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012
 35. 18:18 SYNTHOS - Szacunkowe, wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Synthos za 2012 rok oraz zami...
 36. 18:18 Rubicon Partners NFI SA - Wykup części obligacji zamiennych serii B w celu umorzenia (18/2013)
 37. 18:18 Rubicon Partners NFI SA - Wykup wyemitowanych obligacji serii E w celu umorzenia (19/2012)
 38. 18:18 PROTEKTOR - Zawarcie umowy znaczącej (4/2013)
 39. 18:10 Komisarz Tajani prosi ArcelorMittal o wstrzymanie zwolnień w UE
 40. 18:03 Rubicon Partners NFI SA - Zbycie aktywów o znacznej wartości (17/2013)
 41. 18:03 MISPOL S.A. - Informacja akcjonariusza o nabyciu akcji MISPOL S.A. (6/2013)
 42. 17:55 Minister finansów Niemiec: pomoc dla banków z EMS poniżej 80 mld euro
 43. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2470,48 pkt (-1,10%)
 44. 17:53 Przeciągają się negocjacje z PE ws. wspólnego nadzoru bankowego
 45. 17:53 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 46. 17:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 47. 17:53 Stawka Polonia spadła do 3,68 proc. z 3,71 proc. - NBP
 48. 17:48 DM IDM SA - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny postanowienia...
 49. 17:48 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Znacząca umowa zawarta przez spółkę zależną od Emitenta (7/2013)
 50. 17:48 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zastaw rejestrowy na aktywach Emitenta (8/2013)
 51. 17:46 Kup pan kościół
 52. 17:40 Rząd za ułatwieniami dla rolników produkujących żywność ekologiczną
 53. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 54. 17:38 Koszty TP SA będą w 2013 roku spadały wolniej niż przychody (opis)
 55. 17:38 MSZ ws. próby nuklearnej Korei Północnej (komunikat)
 56. 17:38 Skrót wiadomości - wtorek, 12 lutego, 17.00
 57. 17:38 DI BRE zmienił rekomendacje dla ośmiu spółek
 58. 17:38 Raiffeisen podwyższa rekomendację dla JSW do "trzymaj", a cenę docelową do 99 zł
 59. 17:38 Raiffeisen obniża rekomendację dla NWR do "redukuj", a cenę docelową do 83 CZK
 60. 17:38 Hortico i dwie inne spółki złożyły oferty wiążące na PNOiS
 61. 17:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 62. 17:38 Liczba rezerwacji wycieczek w 6. tygodniu '13 wzrosła o 11,9 proc. rdr - PZOT
 63. 17:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 64. 17:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 65. 17:38 ING OFE informuje
 66. 17:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 67. 17:38 ING OFE informuje
 68. 17:30 Tylko połowa polskich małych i średnich firm ma stronę internetową
 69. 17:18 INFOVIDE-MATRIX S.A. - otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrum...
 70. 17:18 ROVESE S.A. - Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta (12/2013)
 71. 17:18 KRUK S.A. - Uchwała Zarządu KRUK S.A. w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji (8/2013)
 72. 17:18 KRUK S.A. - Ustalenie oprocentowania niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okazicie...
 73. 17:18 ERG - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2012 (5/2013)
 74. 17:15 Rząd przyjął projekt noweli ustawy Prawo zamówień publicznych
 75. 17:15 UE: Przeciągają się negocjacje z PE ws. wspólnego nadzoru bankowego
 76. 17:10 Wyniki finansowe TPSA uderzyły w kurs giełdowy spółki
 77. 16:55 Lewiatan: MSP oczekują usprawnienia systemu podatkowego
 78. 16:49 Trudne czasy telekomunikacji
 79. 16:48 Halo, Warszawa? Tu mówi niedźwiedź
 80. 16:45 Złoty pod presją
 81. 16:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 82. 16:38 Erbud w IV kw. '12 utworzy kilka mln zł rezerwy na naprawy w Modlinie - DI BRE Banku
 83. 16:35 Świat Książki sprzedany!
 84. 16:33 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (11...
 85. 16:33 PHN S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela se...
 86. 16:33 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (10...
 87. 16:33 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (12/2013)
 88. 16:25 Watykan: Odblokowano system płatności elektronicznych
 89. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 90. 16:23 PLN do danych o CPI w przedziale 4,15-4,19/EUR; środowa aukcja testem dla długu (opis)
 91. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 92. 16:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 93. 16:22 Co daje największą przewagę przy szukaniu pracy?
 94. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (15/2013)
 95. 16:18 BLACK POINT S.A. - Korekta raportu - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie p...
 96. 16:18 POLIMEX-MOSTOSTAL - Kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki (15/2013)
 97. 16:18 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (15/2013)
 98. 16:18 NORTH COAST - Aneks do umowy kredytowej (3/2012)
 99. 16:15 NBP: w grudniu deficyt w obrotach bieżących wyniósł 1,204 mld euro
 100. 16:08 Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych w ofercie PHN wyniosła 69,27 proc.
 101. 16:08 Komunikat ze 174 posiedzenia KNF
 102. 16:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 103. 16:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 104. 16:08 KBC podwyższa rekomendację dla TVN do "kupuj", a cenę docelową do 11 zł
 105. 16:08 Aegon OFE informuje
 106. 16:08 KNF zgodziła się na przejęcie zarządzania OFE Polsat przez PKO BP Bankowy PTE
 107. 16:08 OFE POCZTYLION miesięczna struktura aktywów (korekta)
 108. 16:08 KNF nie wyraziła sprzeciwu wobec zakupu Dexia Kommunalkredit Bank Polska przez GNB
 109. 16:03 BLACK POINT S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od spółk...
 110. 16:03 INTAKUS S.A. - Rejestracja zmiany w Statucie Spółki (6/2013)
 111. 15:54 Nie należy spodziewać się wzrostu płac
 112. 15:48 SOPHARMA AD - Current report 20 re insiders transactions (20/2013)
 113. 15:48 POLCOLORIT - Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Polcolorit S.A. (3/2013)
 114. 15:48 MOSTALZAB - Zbycie akcji Emitenta przez spółkę zależną (16/2013)
 115. 15:45 Stolica: W 2013 r. m.in. remont mostów: średnicowego i Grota-Roweckiego
 116. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 117. 15:33 PHN S.A. - Zakończenie oferty publicznej akcji Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. (5/2013)
 118. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 119. 15:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 120. 15:23 Udział Niemiec w eksporcie Polski w okresie I-XII '12 spadł do 25,1 proc. - GUS
 121. 15:23 Cena miedzi na LME spadła do 8217,50 USD za tonę
 122. 15:23 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 123. 15:23 KBC Securities podwyższa rekomendację dla LPP do "kupuj"
 124. 15:18 WORK SERVICE S.A. - Spełnienie się jednego z warunków dotyczących zwartej przez emitenta znaczące...
 125. 15:18 MNI - Informacja Zarządu MNI S.A. w przedmiocie strategii Grupy MNI. (8/2013)
 126. 15:03 ALTERCO - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie przyjęcia do ...
 127. 14:53 Deficyt w obrotach bieżących w XII '12 wyniósł 1.204 mln euro - NBP
 128. 14:48 EMC - Zmiana umowy znaczącej z Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna (19/2013)
 129. 14:48 RAFAMET - Zmiany w Radzie Nadzorczej RAFAMET S.A. (3/2013)
 130. 14:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Pragma Faktoring S.A. za 2012 r....
 131. 14:45 UOKiK zgodził się na koncentrację w branży chemicznej
 132. 14:23 ANR planuje w '13 sprzedać 125 tys. ha i wpłacić do budżetu ok. 1,5 mld zł
 133. 14:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA
 134. 14:23 GPW: wykluczenie z obrotu g certyfikatów strukturyzowanych RCTLTPS010
 135. 14:23 Deficyt handlowy w okresie I-XII 2012 r. wyniósł 9.741,5 mln euro - GUS
 136. 14:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 137. 14:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 14:23 DM BZ WBK podniósł cenę docelową Neuki do 200 zł, zaleca "kupuj"
 139. 14:23 UOKiK zgodził się na nabycie przez BASF Polska części mienia Ciechu i Zachemu
 140. 14:18 CUBE.ITG S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA w dniu 05.02.2013 r. oraz posiad...
 141. 14:10 GUS: deficyt handlowy w okresie I-XII 2012 r. 9 mld 741,5 mln euro
 142. 14:03 GRUPA RECYKL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL...
 143. 13:59 WIBOR spadł do historycznego minimum
 144. 13:37 Nauczyciele dostali czternastki. Ile i gdzie?
 145. 13:33 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 146. 13:25 Charley's - kolejna amerykańska restauracja wchodzi na polski rynek
 147. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 148. 13:23 TP SA spodziewa się niewielkich oszczędności wynikających z połączenia z PTK
 149. 13:23 Wirtualna Polska miała w '12 ok. 180 mln zł przychodów i 20-25 proc. marży EBITDA
 150. 13:23 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 151. 13:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 152. 13:23 W lutym odnotowano pogorszenie nastrojów społecznych - CBOS
 153. 13:18 IGROUP - Umowa objęcia warrantów subskrypcyjnych. (32/2013)
 154. 13:11 Komórki jajowe sprzedam
 155. 13:03 IGROUP - Uchwały Zarządu Internet Group S.A. w sprawie przydziału warrantów subskrypcyjnych serii...
 156. 13:03 KRUK S.A. - Zmiana daty publikacji raportów rocznych KRUK S.A. za 2012 rok (6/2012)
 157. 12:53 BGK od stycznia 2010 r. wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 129,7 mld zł
 158. 12:53 Cena maksymalna arkusza blachy spadła o 9,6 proc. rdr - PUDS
 159. 12:53 Koszty TP SA będą spadały wolniej niż przychody - CFO
 160. 12:53 Korea Północna przeprowadziła próbę nuklearną; świat potępia (opis)
 161. 12:53 Na przełomie stycznia i lutego drożało zboże, mięso oraz OMP - ARR
 162. 12:53 RPP obniży główną stopę do 3,50 proc. i zakończy cykl - BGK (opinia)
 163. 12:53 Zaległe płatności Polaków przekroczą 40 mld zł w III kw. '13 - BIG InfoMonitor
 164. 12:53 Zaległe płatności Polaków na koniec I'13 wzrosły do 38,5 mld zł - BIG InfoMonitor
 165. 12:48 IGROUP - Określenie ceny emisyjnej akcji serii J, K, L, Ł oraz O w kapitale zakładowym Internet G...
 166. 12:48 MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów...
 167. 12:48 EKO HOLDING S.A. - Podpisanie aneksów do umów: sprzedaży udziałów i warunkowej umowy sprzedaży ak...
 168. 12:36 Dominują komentarze w sprawie kursów walut
 169. 12:35 Korea Północna nie przestraszyła rynków
 170. 12:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 171. 12:33 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (60/2013)
 172. 12:23 W 2014 r. ruszy budowa gazowego korytarza północ-południe - Chadam
 173. 12:13 Funduszowe koło fortuny
 174. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 175. 12:08 Tabela kursów średnich NBP nr 030/A/NBP/2013
 176. 12:03 PBO ANIOŁA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (11/2013)
 177. 12:03 MERCOR S.A. - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w listopadzie 2012 (4/2013)
 178. 11:53 W środę 13 lutego UKE ogłosi wyniki przetargu na częstotliwości 1800 MHz
 179. 11:48 16 tys. zł - w jakiej firmie aż tyle płacą stażystom?
 180. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 181. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 182. 11:38 Sytuacja na rynku pracy odbija się na nastrojach konsumentów - Starczewska-Krzysztoszek, RG
 183. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 184. 11:38 Wartość udzielonych zamówień w I '13 wyniosła 3,4 mld zł - UZP
 185. 11:38 Bogdanka pokaże za '12 wyniki zbliżone do konsensusu - prezes
 186. 11:38 PKO BP nie planuje w najbliższym czasie wychodzić na rynek euroobligacji
 187. 11:38 Brytyjski bank Barclays zwolni 3700 pracowników
 188. 11:38 W 2012 r. klienci przenieśli pomiędzy bankami 17,7 tys. rachunków bankowych - ZBP
 189. 11:38 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.602,96 mln zł - NBP
 190. 11:33 GRAJEWO - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (11/2013)
 191. 11:18 C&C ENERGY SA - Zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki przymusowej (5/2013)
 192. 11:18 Warszawiacy w 2012 roku zarabiali najwięcej
 193. 11:03 FASING - Umowa znacząca (9/2013)
 194. 11:03 Jeden burger co 10 sekund. Maszyna zastąpi człowieka
 195. 10:45 UOKiK: reklamy Simplusa i 36,6 wprowadzały klientów w błąd
 196. 10:43 Rząd zablokuje pacjentom leczenie za granicą
 197. 10:38 Hawe i ORSS podpisały umowy ws. sieci szerokopasmowej woj. Warmińsko-Mazurskiego
 198. 10:33 MADKOM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgr...
 199. 10:33 MIRBUD S.A. - Powzięcie informacji o wyborze oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej wśród ofert...
 200. 10:23 MSZ: zaproszenie dla polskich firm zaangażowanych w EURO 2012 (komunikat)
 201. 10:23 UOKiK: telefonia komórkowa - błędne reklamy (komunikat)
 202. 10:23 GUS poda 12 lutego, o godz. 14.00 dane o obrotach handlu zagranicznego w '12
 203. 10:23 TP SA planuje w tym roku redukcję zatrudnienia o 1700 osób
 204. 10:20 Brytyjski bank Barclays zwolni 3700 pracowników
 205. 10:18 FERRUM - Przekroczenie łącznej wartości umów i zamówień realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW...
 206. 10:08 TP SA uruchomiła proces sprzedaży portalu Wirtualna Polska
 207. 10:08 TP SA planuje redukcję zatrudnienia o 1.700 osób w 2013 roku
 208. 10:08 Bilans płatniczy lepszy od oczekiwań może chwilowo umocnić złotego
 209. 10:08 TP SA spodziewa się spadku rynku usług moblinych w '13 i '14, stabilizacja w '15
 210. 10:08 Kurs TP SA spada o ponad 30 proc. po cięciu dywidendy i zapowiedziach na 2013 r.
 211. 10:08 Zarząd TP SA zaproponuje wypłatę 0,50 zł dywidendy na akcję za 2012 rok (opis)
 212. 10:08 ZA Tarnów od 19 lutego wejdą do MSCI Emerging Markets
 213. 10:08 Raiffeisen podniósł rekomendację Agory do "trzymaj", cena docelowa 10 zł
 214. 10:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2492,42 pkt (-0,22%)
 215. 10:08 POLSAT OFE informuje
 216. 10:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 217. 10:08 Aegon OFE miesięczna struktura aktywów - korekta
 218. 10:05 BIG InfoMonitor: rekordzista z Mazowsza ma 102 mln zł długu
 219. 10:00 Poczta Polska: usługi kurierskie o 70 proc. w górę - najlepszy wynik w historii
 220. 09:48 HAWE - Podpisanie warunkowej umowy znaczącej przez spółkę zależną z Alcatel-Lucent Polska Sp. z o...
 221. 09:48 HAWE - Podpisanie warunkowej umowy znaczącej przez spółkę zależną z TP Teltech Sp. z o.o. (RB-11...
 222. 09:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 223. 09:48 HAWE - Podpisanie warunkowej umowy znaczącej przez Spółkę ze spółką zależną (RB-10/2013). (10/2013)
 224. 09:48 PELION SA - Skup akcji własnych (34/2013)
 225. 09:48 HAWE - Zawarcie przez Spółkę umowy o finansowanie i koordynację podwykonawstwa związaną z uczestn...
 226. 09:40 OECD-owski CLI zapowiada stopniowe odradzanie aktywności
 227. 09:39 Politycy o walutach
 228. 09:30 TPSA podała wyniki. Będą duże zwolnienia
 229. 09:28 W Polsce brakuje kas fiskalnych
 230. 09:09 Carney znów wpłynie na rynek
 231. 08:53 TP SA przewiduje głęboki spadek przychodów w 2013 r. (opis)
 232. 08:53 Societe Generale tnie rekomendację TVN do "sprzedaj", cena docelowa 8,6 zł (opis)
 233. 08:50 Polski krezus na Molukach
 234. 08:46 WIG20 próbuje przejść na stronę byków
 235. 08:39 Spółka wiertnicza PGNiG chce zdobywać dalekie rynki. Zapowiada zwiększenie zatrudnienia
 236. 08:25 Komisja Europejska chce, żeby przesyłki międzynarodowe były tańsze
 237. 08:23 Zysk netto Grupy TP w IV kw. 2012 r. wyniósł 51 mln zł wobec 133 mln zł konsensusu (opis)
 238. 08:23 Societe Generale obniżył rekomendację dla Cyfrowego Polsatu do "trzymaj"
 239. 08:23 Grupa TP miała 1,82 mld zł przychodów z telefonii komórkowej w IV kw. '12 (opis2)
 240. 08:23 Societe Generale tnie rekomendację TVN do "sprzedaj"
 241. 08:23 Korea Północna przeprowadziła próbę atomową
 242. 08:23 Wyniki TP SA w IV kwartale 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 243. 08:23 TP SA przewiduje głęboki spadek przychodów w 2013 r.
 244. 08:22 30 mln ton miedzi rocznie przez co najmniej 30 lat
 245. 08:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 246. 08:03 Nieznaczna korekta na złotym, rynek czeka na inflację
 247. 08:03 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadz...
 248. 08:03 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundus...
 249. 08:01 Problemy z kontynuacją odreagowania
 250. 07:59 Polski nauczyciel coraz starszy
 251. 07:59 Policja szykuje miejsca dla nowych funkcjonariuszy
 252. 07:53 Grupa TP miała 1,82 mld zł przychodów z telefonii komórkowej w IV kw. '12 (opis)
 253. 07:53 Zarząd TP SA zaproponuje wypłatę 0,50 zł dywidendy na akcję za 2012 rok
 254. 07:53 Zysk netto Grupy TP w IV kw. 2012 r. wyniósł 51 mln zł wobec 133 mln zł konsensusu
 255. 07:53 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 12 II - 13 III
 256. 07:53 TP SA oraz PTK Centertel połączą się w jedną spółkę
 257. 07:53 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 12.02 - 4.03.2014
 258. 07:53 Orphee kupuje 50 proc. akcji spółki Diesse Diagnostica Senese
 259. 07:53 Kalendarium rynku NewConnect 12.02-14.03.2013
 260. 07:53 Grupa TP miała 1,82 mld zł przychodów z telefonii komórkowej w IV kw. '12
 261. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 12 lutego
 262. 07:53 Skrót wiadomości - poniedziałek, 11 lutego
 263. 07:51 Łaska NFZ na pstrym koniu jeździ
 264. 07:48 Carrefour pozostanie w realu. Za to będzie bardziej ekspresowy
 265. 07:18 TPSA - Raport roczny R 2012
 266. 07:18 TPSA - Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikac...
 267. 07:18 TPSA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 268. 07:18 TPSA - Raport roczny R 2012
 269. 07:18 TPSA - Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikac...
 270. 07:18 TPSA - TP S.A. zamierza połączyć się z PTK Centertel. (13/2013)
 271. 07:18 TPSA - TP S.A. zamierza połączyć się z PTK Centertel. (13/2013)
 272. 07:18 TPSA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 273. 07:00 Fiat 500 tylko z Polski
 274. 06:33 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test (1/1)
 275. 05:25 Waloryzacja emerytur i rent tylko o inflację
 276. 05:15 Luksusowa pomoc drogowa bez akcyzy
 277. 03:55 Kolej nie radzi sobie z dworcami
 278. 03:35 Bankowy oddział zamknięty
 279. 01:25 Kłótnia o kolejową infolinię