Trwa ładowanie...
d2kgilk

Artykuły z dnia: 2013.02.20 - finanse.wp.pl

 1. 00:03 MOBILE FACTORY S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów...
 2. 23:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - dsd (1/2013)
 3. 22:48 NEMEX S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji części akcjonariuszy (3/2013)
 4. 22:18 RANK PROGRESS S.A. - Podpisanie znaczącej umowy (6/2013)
 5. 22:03 SOBET S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w liczbie głosów (2/2013)
 6. 21:18 Kino Polska TV S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany nazwy spółki zależne...
 7. 20:53 Kilku członków FOMC uważa, że Fed powinien być przygotowany do zmiany tempa QE - minutes
 8. 20:53 Kilku członków FOMC uważa, że Fed powinien być przygotowany do zmiany tempa QE - minutes
 9. 20:33 BORYSZEW - Informacja osoby zobowiązanej (13/2013)
 10. 20:23 WSE: Komunikat (NewConnect)
 11. 20:23 GPW: Komunikat (NewConnect)
 12. 19:53 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji wyemitowanych przez MIASTO SIEDLCE
 13. 19:53 GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki FAST FINANCE SA
 14. 19:53 GPW: wykluczenie z obrotu obligacji spółki ROBYG SA
 15. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 16. 19:33 KREZUS SA - Związanie zależnej spółki akcyjnej KREZUS MINING GUINEE SA w Republice Gwinei przez E...
 17. 19:33 KREZUS SA - Związanie zależnej spółki akcyjnej KREZUS EXPLORATION GUINEE SA w Republice Gwinei pr...
 18. 19:33 Bowim - Transakcje animatora na akcjach Spółki (11/2013)
 19. 19:18 CITY INTERACTIVE S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (11/2013)
 20. 19:18 M10 S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 marca 2013 roku (5/2013)
 21. 19:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 22. 19:03 Przejęto 1901 fałszywych banknotów o nominale 200 euro
 23. 19:03 EUROSNACK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ EUROSNACK ...
 24. 19:03 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie hipoteki na nieruchomości ROBYG Morena Sp. z o.o. z siedzi...
 25. 19:03 Asseco South Eastern Europe S.A - Raport roczny R 2012
 26. 19:03 ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 27. 18:48 COMARCH - Umowa objęcia akcji MKS Cracovia SSA przez Comarch SA (4/2013)
 28. 18:36 Pesymizm rośnie
 29. 18:33 BBI DEVELOPMENT NFI - Emisja obligacji (4/2013)
 30. 18:23 Grupa Milkiland przejęła JSC "Syrodel" za ok. 2,1 mln euro
 31. 18:23 Transakcje pakietowe
 32. 18:18 AGROWILL GROUP AB - The decision of the Board of Agrowill Group AB, regarding sale of the shares ...
 33. 18:18 C&C ENERGY SA - Korekta danych zawartych w śródrocznym sprawozdaniu finansowym Clean&Carbon Energ...
 34. 18:08 Nie ma powodu by Polska miała "zdecydowanie najwyższe" realne stopy proc. w UE - Rostowski
 35. 18:08 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2443,16 pkt (-1,37%)
 36. 18:06 Zimny prysznic
 37. 18:03 HUTMEN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012
 38. 17:38 Skrót wiadomości - środa, 20 lutego, 17.00
 39. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 40. 17:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 41. 17:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 19.02.2013
 42. 17:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 18.02.2013
 43. 17:38 Stawka Polonia spadła do 3,68 proc. z 3,69 proc. - NBP
 44. 17:33 TRANS POLONIA S.A. - Informacja o przychodach osiągniętych w styczniu 2013 roku (5/2013)
 45. 17:18 INFOVIDE-MATRIX S.A. - umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. z siedzibą w Warsz...
 46. 17:18 MILKILAND N.V. - Acquisition of production assets of JSC ?Syrodel" (2/2013)
 47. 17:18 BBI ZENERIS NFI - Zawarcie umowy przez spółkę zależną ENERGO-EKO I S.A. (8/2013)
 48. 17:15 Indeks WIG20 na minimach
 49. 17:08 Deficyty zewn. Polski ograniczają pole do podniesienia ratingu - Moody's
 50. 17:08 Oferta konsorcjum Ursusa na dostawę trolejbusów wybrana jako najkorzystniejsza
 51. 17:08 PLN w przedziale 4,15-4,20/EUR, FI może lekko tracić (opis)
 52. 17:08 MF szybciej zliberalizuje limit inwestycji zagranicznych OFE; 30 proc. od '16
 53. 17:05 W Chinach spadła sprzedaż drogich alkoholi i luksusowej żywności
 54. 17:03 KCI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012
 55. 16:48 MOSTALEXP - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie zmiany w...
 56. 16:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Emisja Obligacji serii D ? uzupełnienie raportu nr 30/2013 (35/2013)
 57. 16:35 Inwestorzy przypominają sobie o europejskich peryferiach
 58. 16:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Rejestracja obligacji serii C w KDPW. (34/2013)
 59. 16:23 King osłabia funta
 60. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 61. 16:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 62. 16:23 ING OFE informuje
 63. 16:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 64. 16:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 65. 16:18 DIGATE S.A. - Zawiadomienie dotyczące porozumienia akcjonariuszy w przedmiocie zgodnego głosowani...
 66. 16:18 JSW S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A. (2/2013)
 67. 16:18 ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (6/2013)
 68. 16:18 URSUS S.A. - Wybranie oferty Emitenta w przetargu (5/2013)
 69. 16:15 Ryzyko blackoutu na Wyspach i rosnące koszty energii poruszyły branżę
 70. 16:03 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 71. 16:03 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 72. 15:53 Spółka EP Serwis z portfela Enterprise Investors może wejść na GPW w ciągu 4 lat
 73. 15:53 Aegon OFE informuje
 74. 15:53 Średnia cena Pb95 w ciągu miesiąca wzrosła o 19 gr
 75. 15:51 Z fabryki Fiata odeszło dotąd blisko tysiąc osób
 76. 15:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 77. 15:48 DIGITAL AVENUE S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Digital Avenue S.A. ze spólką zależn...
 78. 15:48 ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Umorzenie obligacji serii A ROBYG S.A. (16/2013)
 79. 15:48 DIGITAL AVENUE S.A. - Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenie ze spółką...
 80. 15:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 81. 15:38 Zabrali nam ulgi, sobie dali premie
 82. 15:36 Reklamacje mogą zmienić bank
 83. 15:33 M.W. TRADE - Informacja nt. wartości zobowiązań z tytułu emisji obligacji (12/2013)
 84. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 85. 15:23 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 86. 15:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 87. 15:23 W tyg. zakończonym 17.02. udział TVN w oglądalności wyniósł 12,77 proc., Polsatu 12,83 proc.
 88. 15:23 Cena miedzi na LME spadła do 8038,50 USD za tonę
 89. 15:23 W tyg. zakończonym 17.02. Polsat miał 45,97 mln zł wpływów z reklam, TVN 44,94 mln zł
 90. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 91. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 92. 15:18 DGA - Znacząca umowa (5/2013)
 93. 15:18 PELION SA - Skup akcji własnych (38/2013)
 94. 15:18 KANCELARIA MEDIUS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 marca 2013 roku...
 95. 15:11 24 miesięczne pensji. Za co tyle płacą?
 96. 15:08 MON: minister Siemoniak na obradach NATO w Brukseli (komunikat)
 97. 15:08 CEZ nie zgadza się ze wszczęciem postępowania o odebranie licencji w Bułgarii
 98. 15:05 W IV kw. 2012 nieznacznie zmniejszyła się liczba klientów TFI
 99. 15:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (33/2013)
 100. 14:53 MSZ: Grupa Wyszehradzka, kraje nordyckie i bałtyckie o Europie - w Gdańsku (komunikat)
 101. 14:38 Nakłady inwestycyjne Orbisu w 2013 roku wyniosą ok. 60-70 mln zł
 102. 14:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT SA
 103. 14:38 BBN: Sejmowy konsensus w sprawie finansowania modernizacyjnego (komunikat)
 104. 14:38 Kondycja finansów publ. w '15-'16 pozwoli realistycznie rozpocząć drogę do EMU - premier
 105. 14:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 106. 14:38 PKP Cargo przygląda się prywatyzacji u południowych sąsiadów - Karnowski, PKP
 107. 14:38 MSP chce, by projekt zmiany ustawy o LOT został wkrótce przyjęty przez rząd
 108. 14:38 GPW SA - Indeksy - sesja
 109. 14:38 Comarch wdroży aplikacje mobilne i internetowe we włoskim UniCredit
 110. 14:38 Gant i Futureal wystartują wiosną z budową trzech projektów na ok. 750 mieszkań
 111. 14:38 PLL LOT miały w '12 157,1 mln zł straty netto
 112. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 14:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 14:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 115. 14:38 Gant i Futureal wystartują wiosną z budową trzech projektów na ok. 750 mieszkań (opis)
 116. 14:38 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 117. 14:38 PTE PZU ma ponad 5 proc. Enel-Medu
 118. 14:33 CEZ, a.s. - Grupa ČEZ nie zgadza się ze wszczęciem postępowania o odebranie licencji swoich spółe...
 119. 14:25 Emeryci muszą rozliczyć się z ZUS-em do końca lutego
 120. 14:20 Porozumienie ws. wzmocnienia nadzoru budżetowego w strefie euro
 121. 14:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 122. 14:03 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (11/2013)
 123. 14:02 Oni są rozchwytywani w Polsce i za granicą
 124. 13:48 ŻYWIEC - Zmiany w umowach kredytowych (3/2013)
 125. 13:48 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Znaczne pakiety akcji ? przekroczenie progu 5% ogólnej liczby g...
 126. 13:33 DOM DEVELOPMENT S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentam...
 127. 13:33 Testy rekrutacyjne na rozmowie o pracę
 128. 13:18 INTAKUS S.A. - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie określeni...
 129. 13:05 Pociąg polskiej produkcji osiągnął prędkość ponad 200 km/godz.
 130. 13:05 Strata LOT za ubiegły rok: 157 mln zł
 131. 13:03 MINERAL MIDRANGE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (7/2013)
 132. 13:03 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (18/2013)
 133. 13:03 DOMZDROW - Informacje przesyłane na podstawie Art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i ...
 134. 13:03 i3D S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. przez Akcjonariusza (1/2013)
 135. 13:02 Skazani na pracę
 136. 12:55 UOKiK: 10 kar na 36 mln zł po kontroli umów na prowadzenie IKE
 137. 12:48 EKO HOLDING S.A. - Wniosek o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji (11/2013)
 138. 12:33 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 139. 12:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 140. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 141. 12:23 Wskaźnik koniunktury w handlu w I kw. spadł o 0,1 pkt. do minus 9,8 pkt. - IRG SGH
 142. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 036/A/NBP/2013
 143. 12:23 UOKiK nałożył ponad 14,7 mln zł kary na BRE Bank i ponad 14,6 mln zł na PKO BP
 144. 12:18 IDH S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej...
 145. 12:14 Kaczyński: głosowanie ws. paktu nieważne; jest niezgodne z konstytucją
 146. 12:00 PiS żąda informacji o faktycznym stanie odcinka C autostrady A2
 147. 12:00 MRR: w 73 proc. przetargów GDDKiA umowy na cenę niższą niż zakładano
 148. 11:55 Kierowcy dostaną nową opłatę, a mogliby... samochód
 149. 11:53 DM BZ WBK rekomenduje "sprzedaj" KGHM, cena docelowa 158 zł
 150. 11:50 Z fabryki Fiata odeszło dotąd blisko tysiąc osób
 151. 11:48 DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? zakończenie likwidacji spółki zależnej pod firmą Meat Ser...
 152. 11:48 PERMEDIA - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie (9/2013)
 153. 11:48 WEEDO S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Weedo S.A. (3/3)
 154. 11:38 UOKiK: decyzje ws. indywidualnych kont emerytalnych (komunikat)
 155. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 156. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 157. 11:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 158. 11:23 Leming, zwierzątko korporacyjne
 159. 11:20 Henkel przejmuje "E"
 160. 11:10 Niemal połowa Polaków pracuje ponad normę (WIDEO)
 161. 11:08 ING podniósł rekomendację dla Astarty do "kupuj", cenę docelową do 74,8 zł
 162. 11:08 Lepszy odczyt produkcji nie jest powodem do bezwarunkowego optymizmu - RG (opinia)
 163. 11:08 CCC chce zwiększyć zysk netto w '13 o ponad 40 proc., marża netto minimum 10 proc.
 164. 11:08 CCC chce wypracować w 2013 r. 1,7 mld zł przychodów, zakłada płaską marżę brutto
 165. 11:05 Rostowski: obecnie nie ma potrzeby nowelizacji budżetu
 166. 11:03 DOBRA NASZA S.A. - Zmiana stanu posiadania ilości głosów oraz udziału w kapitale zakładowym w Spó...
 167. 10:50 Kolejna waluta osłabiona komentarzami władz
 168. 10:49 Dziś wieczorem finał wielkiej promocji w Media Markt
 169. 10:48 Czy protokół z posiedzenia FOMC zmieni obraz rynku?
 170. 10:48 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 171. 10:38 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 35.430,00 mln zł - NBP
 172. 10:33 MISPOL S.A. - Informacja akcjonariusza o zbyciu znacznego pakietu akcji MISPOL S.A. (8/2013)
 173. 10:33 Dziwne pytania na rozmowie – to dzięki nim rekruter wejrzy w twoją duszę
 174. 10:31 Praca chińskiego kierowcy
 175. 10:23 France Telecom odpisał 889 mln euro wartości aktywów w Polsce
 176. 10:18 AEDES S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadz...
 177. 10:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 178. 10:17 Znajomość języków obcych a wynagrodzenie
 179. 10:08 UBS podnosi cenę docelową akcji TVN do 10 zł, podtrzymuje "neutralnie"
 180. 10:08 Obecnie nie ma potrzeby rewizji budżetu '13 - Rostowski, MF
 181. 10:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 182. 10:08 Societe Generale obniża cenę docelową dla TPSA do 6,3 zł, rekomenduje "sprzedaj"
 183. 10:08 Dobry sentyment po danych przełoży się na środowe kwotowania PLN
 184. 10:03 BMPAG - Informacja wstępna o publikacji sprawozdań finansowych (3/2013)
 185. 09:53 Sejm przyjął pakt fiskalny
 186. 09:53 Cena ropy Brent w Londynie na IV - 117,49-117,51 USD za baryłkę
 187. 09:45 Sejm przyjął ustawę zezwalającą na ratyfikację unijnego paktu fiskalnego
 188. 09:43 Kiepskie nastroje wśród krajowych inwestorów
 189. 09:41 W górę po ścianie strachu
 190. 09:38 MRR: fundusze UE na drogi - odpowiedź MRR przesłana do KE (komunikat)
 191. 09:38 Rząd nie ma planów wprowadzenia zapisów paktu fiskalnego przed wejściem do EMU - Szpunar, MSZ
 192. 09:38 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2468,93 pkt (-0,33%)
 193. 09:38 Termin wejścia do euro na drugim planie, ważniejsza konkurencyjność gosp. - Dziekoński, KP
 194. 09:38 Fundusze ING TFI mają mniej niż 5 proc. Polnordu
 195. 09:37 Co oznacza mocny ZEW
 196. 09:33 Powiew optymizmu z europejskiej gospodarki
 197. 09:31 Polska gospodarka minęła dołek spowolnienia
 198. 09:31 W dużych firmach zarabia się lepiej
 199. 09:30 Relatywnie słabsi
 200. 09:25 Sejm przyjął informację nt. szczytu UE ws. budżetu na lata 2014-2020
 201. 09:18 HYGIENIKA - Wykonanie warunkowej umowy sprzedaży zawartej 8 listopada 2012 roku (16/2013)
 202. 09:18 MOJ S.A. - Zawarcie znaczącej umowy nabycia aktywów. (10/2013)
 203. 09:03 M.W. TRADE - Emisja obligacji (11/2013)
 204. 09:03 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (10/2013)
 205. 08:54 Liczba emerytów w Polsce nie wzrosła od czterech lat
 206. 08:48 M.W. TRADE - Zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA (9/2013)
 207. 08:45 Bieńkowska: Wszystkie regiony będą miały więcej pieniędzy z UE
 208. 08:38 Zysk netto CCC wyniósł w IV kw. '12 55,2 mln zł wobec 65,7 mln zł konsensusu (opis)
 209. 08:38 Wkrótce ruszą konsultacje nad projektem ustawy opodatkowującej wydobycie węglowodorów - MF
 210. 08:33 GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. - Rezygnacja osoby nadzorującej (6/2013)
 211. 08:33 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku (5/2013)
 212. 08:33 POLNORD - Zmiana udziału ING TFI SA w ogólnej liczbie głosów (10/2013)
 213. 08:23 Krzysztof Zborowski nie jest prezesem Enei Wytwarzanie
 214. 08:23 Wyniki CCC w IV kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 215. 08:23 NFI EMF miał w IV kw. '12 40,5 mln zł zysku netto, sprzedaż LFL wzrosła o 2,3 proc. rdr
 216. 08:23 Wyniki Orbisu w IV kw. 2012 r. vs konsensus PAP
 217. 08:23 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 20 lutego
 218. 08:23 Orbis miał w IV kw. '12 1,3 mln zł zysku netto wobec konsensusu 6,5 mln zł zysku
 219. 08:23 Zysk netto CCC wyniósł w IV kw. '12 55,2 mln zł wobec 65,7 mln zł konsensusu
 220. 08:19 Oszukujemy (przez) państwo
 221. 08:03 MOL - Operational Update on Kurdistan Region of Iraq ? oil discovery in Bakrman well, Akri-Bijeel...
 222. 07:59 Blisko stu pracowników szpitala dziecięcego do zwolnienia
 223. 07:56 Odszkodowanie dla LOT-u dopiero po zniesieniu zakazu lotów Dreamlinerów
 224. 07:53 Szykują się dodatkowe prowizje od wypłaty gotówki z bankomatów
 225. 07:52 W kryzysie bezrobocie zmienia płeć
 226. 07:48 Produkcja pomogła złotemu, uwaga kieruje się na marcową RPP
 227. 07:48 CCC - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012
 228. 07:48 ORBIS - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 229. 07:33 ORBIS - Raport roczny R 2012
 230. 07:24 Przymus miejscówki w PKP Intercity
 231. 07:19 Kontrolerzy z gmin ruszają na pomiar
 232. 07:11 Rząd ograny na hazardzie
 233. 07:08 Skrót wiadomości - wtorek, 19 lutego
 234. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 20.02 - 4.03.2014
 235. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 20 II - 13 III
 236. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 20.02-18.03.2013
 237. 07:00 Wielka wojna o obwarzanek
 238. 06:48 Zabrali nam ulgi, sobie dali premie
 239. 06:47 Na czym Polacy oszczędzają w kryzysie?
 240. 06:36 Tak się marnuje unijne pieniądze
 241. 06:29 Kraków: Wielkie żarcie w urzędzie miasta
 242. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (2001/2013)
 243. 05:25 Oszukujemy (przez) państwo
 244. 05:05 Handel na wschodniej granicy rośnie, aż furczy
 245. 03:55 W kryzysie bezrobocie zmienia płeć
 246. 03:05 Alkohol łączy polskich sklepikarzy