Trwa ładowanie...
dfn41z8

Artykuły z dnia: 2013.02.27 - finanse.wp.pl

 1. 00:33 EUROCASH - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta. (9/2012)
 2. 00:33 OPEN FINANCE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 3. 00:33 MACROLOGIC - Raport roczny R 2012
 4. 00:33 OPEN FINANCE S.A. - Raport roczny R 2012
 5. 00:33 MACROLOGIC SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 6. 00:18 EUROCASH - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012
 7. 23:33 REGNON S.A. - Zmiany w Zarządzie Spółki. (5/2013)
 8. 23:33 AB S.A. - Raport półroczny SA-P 2012
 9. 23:33 REGNON S.A. - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. (6/2013)
 10. 22:48 MINOX S.A. - ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY (1/2013)
 11. 22:33 CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja o złożeniu raportu na...
 12. 22:18 ATLANTIS - Uzupełnienie treści uchwały przewidzianej w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgro...
 13. 21:33 AB INTER RAO LIETUVA - Announcement of the results for the 4th quarter of 2012 and the Annual Inf...
 14. 21:15 Główny Inspektorat Weterynarii: końskie DNA w próbkach mięsa z trzech polskich zakładów
 15. 21:03 CCC - Informacja na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (10/2013)
 16. 20:03 ENEA - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej ENTUR Sp. z o.o. (7/2013)
 17. 20:03 CIECH - Aneks do umowy sprzedaży i przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych związanych z...
 18. 19:48 LENTEX - Zawarcie umowy znaczącej o kredyt inwestycyjny ? informacja od spółki zależnej (24/2013)
 19. 19:38 Arctic Paper ma 54,2 proc. akcji spółki Rottneros
 20. 19:33 ALIOR BANK S.A. - Zawarcie umowy o wartości umowy znaczącej pomiędzy Alior Bank S.A. a jedną z in...
 21. 19:23 Wyniki AB w II kw. 2012/13 vs. konsensus PAP (tabela)
 22. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 23. 19:03 EKO HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012
 24. 19:03 ATLANTIS ENERGY S.A. - Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy ...
 25. 18:56 Ocieplenie
 26. 18:53 Astarta miała w '12 ok. 80 mln euro zysku brutto
 27. 18:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 28. 18:48 ATLANTIS ENERGY S.A. - Pośrednie nabycie akcji Emitenta (21/2013)
 29. 18:48 AB S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2012
 30. 18:45 Polska sieć IKEA wstrzymała sprzedaż mrożonych klopsików
 31. 18:33 ARCTIC PAPER S.A. - Powzięcie informacji o wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zam...
 32. 18:33 ATLANTIS ENERGY S.A. - Nabycie akcji Emitenta (20/2013)
 33. 18:33 TUP - Aneks techniczny do umowy o kredyt inwestycyjny zawarty z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (7/2013)
 34. 18:23 GPW: Komunikat - DOMEX-BUD DEVELOPMENT SA
 35. 18:23 Transakcje pakietowe
 36. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 37. 18:18 Bowim - Transakcje animatora na akcjach Spółki (12/2013)
 38. 18:18 ASTARTA HOLDING - ASTARTA Holding N.V - preliminary unaudited results of the year 2012 (2/2013)
 39. 18:15 Spółki odzieżowe w centrum uwagi
 40. 18:03 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem...
 41. 18:03 KREZUS SA - Odwołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A. (9/2013)
 42. 18:03 KREZUS SA - Powołanie Prezesa Zarządu Krezus S.A. (10/2013)
 43. 18:03 IDEON S.A. - Zmiany w składzie Zarządu (6/2013)
 44. 18:02 Polski eksport zabawkami stoi
 45. 17:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 46. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2450,36 pkt (0,90%)
 47. 17:53 Orbis zawarł przyrzeczoną umowę sprzedaży hotelu w Zakopanem za 56,35 mln zł
 48. 17:48 FON - Korekta raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 26.01.2013 r. (12/2013)
 49. 17:48 MISPOL S.A. - Wypowiedzenie umowy znaczącej przez Emitenta (9/2013)
 50. 17:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 51. 17:48 MENNICA - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2012
 52. 17:48 MENNICA - Raport kwartalny Q 4/2012
 53. 17:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 54. 17:48 ALCHEMIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012
 55. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 56. 17:38 Stawka Polonia wzrosła do 3,81 proc. z 3,66 proc. - NBP
 57. 17:33 GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2012 (12/2013)
 58. 17:33 Sesja stabilizacji na rynkach
 59. 17:25 Prezydent Inowrocławia: odpis podatkowy na Kościoły to strata dla samorządów
 60. 17:23 Skrót wiadomości - środa, 27 lutego, 17.00
 61. 17:08 Ceny w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosły w XII '12 rdr o 2,8 proc. - GUS
 62. 17:08 Ceny w imporcie w przemyśle w XII '12 spadły o 2,7 proc. - GUS
 63. 17:03 WILBO - Otrzymanie Zawiadomienia z Sądu o zmianie wpisu wierzyciela (8/2013)
 64. 17:03 PAGED - zmiana terminu przekazania raportów okresowych w 2013 roku (6/2013)
 65. 17:03 INTERFERIE S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (3/2013)
 66. 17:03 BUDOPOL - Stan posiadania akcji przez IPO 28 Sp. z o.o. SPV SUPPORT2 ska (2/2013)
 67. 17:03 TVN - Wyznaczenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki i G...
 68. 16:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Wprowadzenie Obligacji serii C do alternatywnego systemu obrotu na Cataly...
 69. 16:48 KRUK S.A. - Przekroczenie przez łączną wartość umów zawieranych pomiędzy Grupą Kapitałową KRUK a ...
 70. 16:48 CODEMEDIA S.A. - Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 28 ...
 71. 16:48 06MAGNA - Rejestracja zmian Statutu NFI Magna Polonia SA ? zmiana firmy Spółki (12/2013)
 72. 16:40 Na giełdach remis bez wskazania
 73. 16:38 PLN stabilny, brak paliwa do większych zmian kursu (opis)
 74. 16:33 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 75. 16:33 KETY - Wykup Obligacji od Osoby Uprawnionej i ich umorzenie (4/2013)
 76. 16:33 COMPLEX S.A. - Przedłużenie umowy kredytowej z BZ WBK S.A. (5/2013)
 77. 16:33 ADV.PL - Zmiana uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ...
 78. 16:33 PLAZA CENTERS N.V. - PROPOSED DEBT RESTRUCTURING OF ELBIT IMAGING LTD, PLAZA CENTERS? PARENT COMP...
 79. 16:33 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (13/2013)
 80. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 81. 16:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 26.02.2013
 82. 16:23 BRE obniża rekomendację dla Alchemii do "redukuj", cena docelowa 4,2 zł
 83. 16:18 NOTORIA SERWIS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji spółki Notoria Serwis SA przez akcjonariusza ...
 84. 16:18 PERMEDIA - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy - udzielenie pożyczki (10/2013)
 85. 16:08 FootFall Indeks Polska w tygodniu 18.02-24.02 spadł o 5,4 proc. rdr - Experian
 86. 16:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 87. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 88. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 89. 16:05 Tusk i Van Rompuy umiarkowanymi optymistami ws. budżetu UE
 90. 16:03 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...
 91. 16:03 EAST PICTURES S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów (2/2013)
 92. 16:03 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 93. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 94. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 15:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 96. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 15:53 Raiffeisen podwyższa rekomendację dla Pekao do "trzymaj", cena docelowa 167 zł
 98. 15:48 MO-BRUK S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 18/2012 z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie nabycia ak...
 99. 15:48 SYGNITY - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej (15/2013)
 100. 15:48 ADV.PL - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poni...
 101. 15:48 IMPEL - Zawarcie umowy znaczącej na usługi w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice (3/2013)
 102. 15:38 Liczba emerytów kapitałowych na koniec I '13 wyniosła 2,6 tys. osób - ZUS
 103. 15:38 Liczba emerytów i rencistów w I spadła o 10,0 tys. mdm - ZUS
 104. 15:33 PKNORLEN - Zaprzestanie publikacji kwartalnych szacunków wybranych danych finansowych i operacyjn...
 105. 15:33 ADV.PL - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poni...
 106. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (42/2013)
 107. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (43/2013)
 108. 15:23 Rok 2012 punktem zwrotnym w kryzysie finansowym w strefie euro - Van Rompuy
 109. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 110. 15:23 Cena miedzi na LME wzrosła do 7863,75 USD za tonę
 111. 15:23 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia wzrosła 2 gr - e-petrol.pl
 112. 15:20 Polak zębów nie leczy. Polak za zęby płaci
 113. 15:18 BRASTER S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 22.0...
 114. 15:18 INTERCARS - KOREKTA - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.02.2013 r....
 115. 15:18 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 116. 15:13 Król piw był rozcieńczany? Browar może stracić miliony dolarów
 117. 15:08 Koniunktura w rolnictwie w I kw. '13 roku pozostaje stabilna - IRG SGH
 118. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 15:03 ALTERCO - Informacja dotycząca opóźnienia publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. (12...
 120. 15:03 CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy (7/2013)
 121. 14:53 Asbis chce mieć w '13 ponad 300 mln USD przychodów ze sprzedaży marek własnych
 122. 14:53 PGNiG ma nowych wiceprezesów od wydobycia i finansów (opis)
 123. 14:53 Kwestie sporne ws. "trójpaku" powinny być rozstrzygnięte do końca I kw. - MG
 124. 14:48 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (19/2013)
 125. 14:48 MIT - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na oka...
 126. 14:38 PGNiG ma nowych wiceprezesów od wydobycia i finansów
 127. 14:37 Trzeba zakazać pracy z domu. Na pracowników padł blady strach
 128. 14:36 Tak wykorzystywano do pracy dzieci - szokujące zdjęcia
 129. 14:33 ADV.PL - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. (1...
 130. 14:33 ATREM S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. (3/2013)
 131. 14:33 ADV.PL - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poni...
 132. 14:25 KE nie pozwoliła na fuzję irlandzkich linii Ryanair i Aer Lingus
 133. 14:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 14:23 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca wzrosła o 21 gr
 135. 14:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 136. 14:09 Banki nie rozliczają cashbacku. Jeszcze
 137. 14:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 139. 14:03 PGNIG - Wybór dwóch Wiceprezesów Zarządu PGNiG SA przez Radę Nadzorczą (32/2013)
 140. 14:03 ADV.PL - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Grupa SMT S.A. poni...
 141. 14:03 MIT - Wybór biegłego rewidenta. (6/2013)
 142. 13:53 MSZ: narada kierownictw MSZ Polski i Ukrainy (komunikat)
 143. 13:53 W końcu 2012 r. w Polsce było 3.975,3 tys. firm - GUS
 144. 13:48 ZUK - Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży linii do produkcji peletu (5/2013)
 145. 13:48 REMEDIS S.A. - Drugie zawiadomienie o zamierze połączenia (3/2013)
 146. 13:48 SUWARY - OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKC...
 147. 13:45 Polskie podmorskie skarby wyglądają jak kartofle. Są warte miliardy dolarów
 148. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 13:33 PEP - Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku (5/2013)
 150. 13:33 CODEMEDIA S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Codemedia SA o transakcjach na akcjach ...
 151. 13:33 CODEMEDIA S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Codemedia SA o transakcjach na akcjach ...
 152. 13:33 EAST PICTURES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał (1/2013)
 153. 13:33 CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego ...
 154. 13:33 ŻYWIEC - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2012 (5/2013)
 155. 13:33 KOGENERA - Aneks do umowy znaczącej z EDF Paliwa sp. z o.o. (dot. Raportu Bieżącego nr 31/2012) (...
 156. 13:33 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 157. 13:32 Kosiniak-Kamysz: 400 mln zł na ochronę miejsc pracy
 158. 13:28 Ostrożnie z egzekwowaniem nadgodzin
 159. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 160. 13:18 BARLINEK - Zmiana znaczącej umowy spółki zależnej (7/2013)
 161. 13:18 COMP - Wykup obligacji (6/2013)
 162. 13:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - ESCO loan (31/2013)
 163. 13:18 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (20/2013)
 164. 13:18 B3SYSTEM - Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą w przedmiocie zbycia udziałów w jednostce zależne...
 165. 13:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Amended draft resolutions (29/2013)
 166. 13:18 BOŚ SA - Wykup obligacji własnych BOŚ S.A. serii H (9/2013)
 167. 13:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Status of the on-going litigations in connection wit...
 168. 13:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 13:08 Ceny pszenicy konsumpcyjnej w tygodniu 18.02-24.02 spadały w 3 regionach - MRiRW
 170. 13:05 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Announcement (28/2013)
 171. 13:05 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Bancruptcy - contact (26/2013)
 172. 13:03 BBI DEVELOPMENT NFI - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z bankiem PEKAO S.A. przez spółkę celow...
 173. 13:03 HYPERION S.A. - Wybór biegłego rewidenta. (4/2013)
 174. 13:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Announcement Investor Relations (27/2013)
 175. 12:50 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Bacruptcy (25/2013)
 176. 12:50 Kosiniak-Kamysz: 400 mln zł na ochronę miejsc pracy
 177. 12:48 CAM MEDIA S.A. - Termin rozprawy przed WSA w Warszawie (6/2013)
 178. 12:38 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY
 179. 12:35 PKB Wielkiej Brytanii za 2012 przyrósł o 0,3 proc. w ujęciu rocznym
 180. 12:33 B3SYSTEM - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013. (1...
 181. 12:33 OVOSTAR UNION N.V. - Presentation for Dragon Capital 9th Annual Ukraine Investor Conference (1/2013)
 182. 12:25 Sąd UE oddalił skargę Polski ws. cofnięcia unijnych dopłat do rolnictwa
 183. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 041/A/NBP/2013
 184. 12:23 W lutym znaczna poprawa nastrojów ekonomicznych wobec stycznia - TNS Polska
 185. 12:20 W tym banku zapłacisz najmniej za kredyt hipoteczny
 186. 12:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Raiffeisen assignement (21/2013)
 187. 12:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Number of voting rights (23/2013)
 188. 12:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Resignation (24/2013)
 189. 12:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Raiffeisen assignement (22/2013)
 190. 12:15 Prezydent proponuje nową ulgę podatkową na dzieci
 191. 12:08 MNiSW: powstało Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu (komunikat)
 192. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 193. 12:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 194. 12:08 Quercus nie przewiduje zmiany polityki dywidendowej, może wypłacić do 100 proc. zysku - prezes
 195. 12:08 Asbis oczekuje wzrostu przychodów i zysku netto w '13, chce wypłacić dywidendę za '12
 196. 12:03 Rząd przejęty rosnącym bezrobociem
 197. 12:00 Wizz Air planuje powiększenie floty i rozwój siatki połączeń
 198. 11:53 Asbis rozważa możliwość podwyższenia ceny maksymalnej w programie skupu akcji
 199. 11:53 BGK wyemitował obligacje zapadające w 2017 r. o wartości 500 mln zł
 200. 11:47 Tylko do jutra czas na przekazanie pracownikom PIT-11
 201. 11:44 Górnik okradał pracowników innych kopalń
 202. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 203. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 204. 11:35 Rosną zyski i popularność funduszy obligacji korporacyjnych
 205. 11:33 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Emisja obligacji (7/2013)
 206. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 207. 11:23 Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w lutym '13 wzrósł o 0,5 pkt. - KE
 208. 11:23 MG oczekuje kompleksowego programu energetyki jądrowej na RM pod koniec II kw.
 209. 11:23 Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych dla Polski w II 2013 r. wzrósł o 0,1 pkt. - KE
 210. 11:08 Obecnie nie ma potrzeby nowelizacji budżetu '13 - Majszczyk
 211. 11:08 MS ws. deregulacji systemowej (komunikat)
 212. 10:52 Kup pan sobie most, czyli Warszawa na sprzedaż
 213. 10:52 Zmiany w ubezpieczeniach zdrowotnych - jak działa eWUŚ?
 214. 10:38 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.978,92 mln zł - NBP
 215. 10:25 Garść pozytywnych danych z USA
 216. 10:23 DM BZ WBK podwyższył rekomendację PGE do "kupuj" ze "sprzedaj"
 217. 10:18 FERRO S.A. - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umor...
 218. 10:18 ABM SOLID S.A. - Informacja dotycząca sprzedaży udziałów. (16/2013)
 219. 10:18 LIBRA CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczaj...
 220. 10:08 Espirito Santo obniżył wycenę Netii do 5,4 zł
 221. 10:08 Włoska polityka nie pozwala na wzrost wartości PLN
 222. 10:08 Cena ropy Brent w Londynie na IV - 113,01-113,03 USD za baryłkę
 223. 10:08 Zapisy przyjętej przez KNF Rekomendacji T i ich porównanie do projektu (tabela)
 224. 10:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (31/2013)
 225. 10:00 Bernanke ponownie zachwiał walutami
 226. 09:56 Aukcja włoskiego długu testem zaufania
 227. 09:53 Warimpex sprzeda Le Palais funduszowi IVG Warschau Fonds
 228. 09:53 Wielkie inwestycje Biedronki. Wydadzą w Polsce 2 mld zł!
 229. 09:49 Opozycja: rząd nie robi nic z bezrobociem
 230. 09:38 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 231. 09:38 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 585,8 mln zł
 232. 09:30 Huśtawka nastrojów
 233. 09:27 Bernanke nie pomógł rynkom
 234. 09:23 Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury spadł w II o 0,3 pkt mdm - BIEC
 235. 09:22 B. Bernanke świadomy zagrożeń polityki niskich stóp
 236. 09:18 CALL CENTER TOOLS - Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów (4/2013)
 237. 09:08 Citi podwyższył rekomendację PGE do "kupuj" z "neutralnie"
 238. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2439,27 pkt (+0,44%)
 239. 09:04 Łatwa forsa w samorządach
 240. 08:55 Bernanke krzywdy rynkom nie zrobi, Włochy niepokoją
 241. 08:53 UOKiK: gminy i spółki komunalne w 2012 roku (komunikat)
 242. 08:53 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 243. 08:53 POLSAT OFE informuje
 244. 08:17 Zabiorą ci dziecko - zapłacisz podatek
 245. 08:07 Wyhamowanie spadków na złotym, rynek czeka na piątkowe dane
 246. 08:03 MIRBUD S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem (7/2013)
 247. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 27 lutego
 248. 07:48 BUDVAR CENTRUM S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2012
 249. 07:33 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS - OEG AS Consolidated interim financial statements for the 4th qua...
 250. 07:08 Skrót wiadomości - wtorek, 26 lutego
 251. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 27.02 - 4.03.2014
 252. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 27 II - 29 III
 253. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 27.02-10.04.2013
 254. 06:56 Prokurator generalny oskarża: Przemysł fotoradarowy nielegalny
 255. 06:45 Tak Niemcy fałszują ekojaja
 256. 06:37 Rostowski daje po 10 tys. nagrody
 257. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Raport testowy z 6.05 (227/2013)
 258. 04:55 Złoty interes na emerytach
 259. 02:35 Elektrownie nie chcą biomasy
 260. 01:40 Fikcyjne doradztwo opłacane przez UE
 261. 01:35 Azja napędza eksporterów