Trwa ładowanie...
d4kobbm

Artykuły z dnia: 2013.02.11 - finanse.wp.pl

 1. 21:48 ORPHEE LTD - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transkacji zawartych prze...
 2. 21:48 ORPHEE SA - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transkacji zawartych przez...
 3. 21:48 ORPHEE LTD - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transkacji zawartych prze...
 4. 21:38 Rezygnacja papieża Benedykta XVI nową sytuacją dla Kościoła (synteza2)
 5. 21:33 ORPHEE SA - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transkacji zawartych przez...
 6. 21:18 06MAGNA - Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Romford Investments Sp. z o.o. i udziała...
 7. 21:18 PZ CORMAY S.A. - Podpisanie Umowy Akcjonariuszy Diesse Diagnostica Senese s.p.a. (9/2013)
 8. 21:03 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zastaw rejestrowy na aktywach spółki zależnej od Emitenta (6/2012)
 9. 20:08 GPW: szczególne oznaczanie akcji spółki COOL MARKETING SA
 10. 20:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 11. 20:08 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki RESBUD SA
 12. 20:08 GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki PRAGMA FAKTORING SA
 13. 19:48 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zastawy rejestrowe na aktywach spółki zależnej od Emitenta (5/2012)
 14. 19:33 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 15. 19:33 MIRACULUM S.A. - Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości (12/2013)
 16. 19:30 Budżet UE: Możliwość zawieszenia funduszy dla mocno zadłużających się
 17. 19:18 B3SYSTEM - Zawarcie umów przez Commcord sp. z o.o. ? podmiotu zależnego od B3System S.A. spełniaj...
 18. 19:03 B3SYSTEM - Umowa znacząca Commcord sp. z o.o. ? podmiotu zależnego od B3System S.A. (12/2013)
 19. 19:00 Budżet UE: Realne cięcia w wys. 38,2 mld euro względem obecnego budżetu
 20. 18:53 BSH ma zgodę ukraińskiego urzędu antymonopolowego na przejęcie Zelmera
 21. 18:48 B3SYSTEM - Umowa znacząca Commcord sp. z o.o. ? podmiotu zależnego od B3System S.A. (11/2013)
 22. 18:48 STARK DEVELOPMENT S.A. - Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie ar...
 23. 18:48 DEPEND S.A. - ZMIANA STATUSU POSIADANIA (2/2013)
 24. 18:45 Superszybki internet dla każdego. Nowa oferta dla samorządów
 25. 18:38 GPW: Komunikat - PROMISE
 26. 18:38 Akcje Polleny Ewy wykluczone z obrotu giełdowego od 19 lutego - GPW
 27. 18:38 Transakcje pakietowe
 28. 18:38 Smorszczewski zrezygnował z funkcji wiceprezesa Alior Banku (aktl.)
 29. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 30. 18:38 RPP zakończyła już proces łagodzenia polityki pieniężnej - BOŚ (opinia)
 31. 18:37 Słaby popyt ogranicza skalę wzrostów
 32. 18:33 DEPEND S.A. - INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSÓB MAJĄCYCH DOSTĘP DO INFORMACJI POUFNYCH (1/2013)
 33. 18:33 AWBUD - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta (16/2013)
 34. 18:20 Budżet UE: Co najmniej 20 proc. na cele klimatyczne
 35. 18:08 Czekamy na mocniejszy impuls
 36. 18:08 Benedykt XVI ustąpi z końcem lutego; powodem - wiek i brak sił (synteza)
 37. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 38. 18:03 ATLANTIS ENERGY S.A. - Zawiadomienie Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie...
 39. 18:03 ZELMER - Zawiadomienie o uzyskaniu przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. zgody Urzę...
 40. 18:02 Spokojny początek tygodnia
 41. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2497,88 pkt (0,10%)
 42. 17:53 Słaby popyt wyhamuje tempo wzrostu cen żywności; będzie sprzyjał obniżeniu CPI - IERiGŻ
 43. 17:53 PGNiG w ciągu kilku tygodniu wybierze doradców przy ofercie PGNiG Technologie
 44. 17:50 B. właściciel Colloseum prawomocnie skazany na 6 lat więzienia
 45. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 46. 17:38 Produkcja z kopalni LMG istotnie wpłynie na wyniki PGNiG w I kw. 2013 r.
 47. 17:38 ING obniżył rekomendację Dom Development do "sprzedaj"
 48. 17:38 Trigon DM obniżył rekomendację dla Dom Development do "redukuj", cena docelowa 29,7 zł
 49. 17:38 Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
 50. 17:38 KBC podniósł cenę docelową akcji Cyfrowego Polsatu do 18,9 zł z 18 zł
 51. 17:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 08.02.2013
 52. 17:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 53. 17:38 Stawka Polonia spadła do 3,71 proc. z 3,72 proc. - NBP
 54. 17:33 BALTONA S.A. - Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta (9/2013)
 55. 17:32 Spokojny początek tygodnia
 56. 17:25 Spokojnie w centrum, nerwowo na peryferiach
 57. 17:23 Skrót wiadomości - poniedziałek, 11 lutego, 17.00
 58. 17:23 Millennium FIO ma mniej niż 5 proc. głosów na walnym Pamapolu
 59. 17:15 Balcerzak: rosną koszty LOT z powodu uziemienia Dreamlinerów
 60. 17:14 Francja za przystąpieniem do wojny
 61. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 08.02.2013
 62. 17:08 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 63. 17:03 B3SYSTEM - Umowa znacząca Commcord sp. z o.o. ? podmiotu zależnego od B3System S.A. (10/2013)
 64. 16:55 MRR: rozdysponowano ok. 84 proc. pieniędzy z UE na lata 2007-13
 65. 16:53 MSZ ws. korekty błędnego sformułowania przez bułgarskie media (komunikat)
 66. 16:53 RPP jeszcze dwukrotnie obniży stopy proc., w III i IV lub V- PBP
 67. 16:53 MSZ: ministrowie Sikorski i Timmermans o relacjach polsko-holenderskich (komunikat)
 68. 16:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 69. 16:38 MG: Janusz Piechociński o perspektywach wzrostu gospodarczego (komunikat)
 70. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 71. 16:38 Do końca tygodnia złoty powinien być stabilny (opis)
 72. 16:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 73. 16:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 74. 16:38 Aktywa netto TFI wzrosły w styczniu o 1,3 proc. do 147,8 mld zł - Analizy Online
 75. 16:33 MOSTALZAB - Zmiejszenie stanu posiadania akcji Emitenta (15/2013)
 76. 16:33 TRAKCJA S.A. - Umorzenie obligacji serii A i B. (12/2013)
 77. 16:33 PAMAPOL S.A. - Zawiadomienie z Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmniejszeniu...
 78. 16:33 ATMGRUPA - Nabycie przez ATM Grupa S.A. akcji własnych (10/2013)
 79. 16:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 80. 16:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 81. 16:08 Schlumberger wygrał przetarg PKN na szczelinowanie na terenie koncesji Wierzbica
 82. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 83. 16:08 Aegon OFE informuje
 84. 16:05 PGNiG: w 2013 r. zainwestujemy 2,4 mld zł w poszukiwania gazu
 85. 16:03 CZERWONA TOREBKA S.A. - Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii D ...
 86. 16:03 WORK SERVICE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work ...
 87. 16:03 GTC - Informacja o zbyciu akcji GTC przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny i zmniejszeniu stanu pos...
 88. 16:00 KPMG: w 2013 większość firm przemysłowych nie zamierza ciąć inwestycji
 89. 15:50 Grecja: Cięcia nie ominęły emerytur posłów i premierów
 90. 15:48 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Informacje przekazywane na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy ...
 91. 15:48 BUDIMEX - Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ...
 92. 15:46 Praca przez 30 godzin w tygodniu
 93. 15:38 Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 194,6 mld zł - MRR
 94. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 8257,50 USD za tonę
 95. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 96. 15:38 MF zaoferuje w środę obligacje OK0715/WZ0124 łącznie za 3,0-5,0 mld zł
 97. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 98. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (26/2013)
 99. 15:33 MNI - Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy MNI za rok 2012. (7/2013)
 100. 15:31 Praktycy e-marketingu na konferencji Internet ASAP
 101. 15:30 Prawdopodobnie w kwietniu - zręby programów dot. wykorzystania funduszy UE
 102. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 103. 15:23 Libra Capital chce zwiększyć zaangażowanie w Eko Novenergy do 30 proc.
 104. 15:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 105. 15:23 Synthos przedstawi 12 lutego szacunki wyników za 2012 r.
 106. 15:18 LSI SOFTWARE S.A. - Raport o realizacji programu skupu. (9/2013)
 107. 15:15 Automatyczny wzrost płac. Sprawdzi się w Polsce?
 108. 15:03 NFI KREZUS SA - Zakup udziałów w spółce indonezyjskiej przez Emitenta (5/2013)
 109. 15:03 ALIOR BANK S.A. - Zmiany w składzie Zarządu Banku - korekta (11/2013)
 110. 14:53 Decyzja w sprawie przetargu na blok w Turowie możliwa w lutym lub na początku marca
 111. 14:53 Benedykt XVI: ustępuję z braku sił i z powodu zaawansowanego wieku (opis)
 112. 14:48 SYNTHOS - Zamiar publikacji szacunkowych, wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Ka...
 113. 14:40 Ostra libacja w TVP Białystok. Wyrzucili drukarkę przez okno
 114. 14:38 W perspektywie dwóch lat wydatki inwestycyjne KGHM w Polsce to 6 mld zł
 115. 14:38 Baltic Dry Index w ciągu tygodnia wzrósł o 0,13 proc. do 746 pkt.
 116. 14:33 KPPD - Umowy zakupu surowca na I półrocze 2013 r. (4/2013)
 117. 14:33 GUS podał dane o wynagrodzeniach
 118. 14:23 GPW: Komunikat - obligacje BZGR30213
 119. 14:23 Wynagrodzenie w IV kw. '12 wzrosło o 2,9 proc. rdr - GUS
 120. 14:18 EUROSNACK S.A. - Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2/2013)
 121. 14:18 MUZA - Skup akcji własnych (11/2013)
 122. 14:16 GUS podał dane o wynagrodzeniach
 123. 14:12 Zawód niby ten sam, a zarobki? Szokujące różnice!
 124. 14:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 126. 14:03 AZOTY TARNÓW - Transakcje na instrumentach finansowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S....
 127. 14:03 INTERSPORT S.A. - Szacunkowe wyniki finansowe za 2012 rok (6/2013)
 128. 14:03 VOTUM S.A. - Zmiana istotnych warunków porozumienia z dnia 23.11.2012 (9/2013)
 129. 14:03 VOTUM S.A. - Zmiana istotnych warunków porozumienia z dnia 23.11.2012 (8/2013)
 130. 14:03 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zmiana daty publikacji raportu za IV kwartał 2012 r. (4/2013)
 131. 14:03 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 132. 13:59 Bankowe promocje najeżone haczykami. Na niektórych wręcz stracisz
 133. 13:53 JSW liczy na lekki wzrost cen węgla koksowego w 2013 r.
 134. 13:48 VARIANT S.A. - Publikacja obrotów wypracowanych przez VARIANT S.A. w styczniu 2013 roku. (8/2013)
 135. 13:27 Rynek pracy: Zatrudnienie w produkcji spada, nieco lepiej w usługach
 136. 13:08 KGHM chce, by wartość spółki wzrosła do 20 mld USD do 2020 roku
 137. 13:08 Wstrzymanie wypłaty pieniędzy z UE bez wpływu na budżet - MF
 138. 13:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 13:08 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 140. 12:52 Aferzyści od dróg lądują na ciepłych posadach
 141. 12:38 Średnie ceny ofertowe mieszkań w I spadły o 0,9 proc. mdm - Szybko.pl, Expander, Metrohouse
 142. 12:38 Wskaźnik apetytu na ryzyko spadł - Lloyds
 143. 12:38 Tabela kursów średnich NBP nr029/A/NBP/2013
 144. 12:38 KBC Securities podwyższył rekomendację Agory do "trzymaj", cena docelowa 8,67 zł
 145. 12:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 146. 12:38 GPW SA - Indeksy - sesja
 147. 12:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 148. 12:38 CLI dla Polski w XII '12 wzrósł o 0,14 proc. mdm - OECD
 149. 12:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 150. 12:38 Tegoroczny CAPEX grupy Lotos wyniesie ponad 1 mld zł
 151. 12:38 Papież ogłosił, że ustąpi 28 lutego
 152. 12:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 12:33 PZU SA - Transakcje na akcjach PZU SA (9/2013)
 154. 12:33 EUROMARK POLSKA S.A. - Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Spółki. (7/2013)
 155. 12:18 LIBRA CAPITAL S.A. - Nabycia aktywów znaczącej wartości ? projektów i instalacji z obszaru OZE (1...
 156. 11:57 Cypryjski pretekst
 157. 11:45 Prokuratura: Marcin P. oszukał na ponad 660 mln zł
 158. 11:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (22/2013)
 159. 11:18 KREZUS SA - Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta (4/2013)
 160. 11:18 VENO S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Waln...
 161. 11:08 Potwierdzone i prawdopodobne zasoby KGHM w Polsce to 18,62 mln ton miedzi - raport Micona (opis)
 162. 11:08 Ustawa o OZE powinna zostać przyjęta przez rząd najpóźniej na koniec marca - Piechociński
 163. 11:08 Potwierdzone i prawdopodobne zasoby KGHM w Polsce to 18,62 mln ton miedzi - raport Micona
 164. 11:08 Barometr Ofert Pracy wzrósł w I '13 do 139,9 pkt. z 134,2 pkt. w XII '12 - BIEC, IG WSIiZ
 165. 11:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2501,76 pkt (+0,25%)
 166. 11:08 Stopa bezrobocia w III nie powinna osiągnąć 15 proc., w II wyniesie 14,6 proc. - Męcina, MPiPS
 167. 11:08 Sytuacja techniczna daje szanse na wzrost wartości złotego
 168. 11:08 W latach '12-'16 inwestycje KGHM mogą wynosić średnio ok. 600 mln USD rocznie (opis)
 169. 11:08 Europa Środkowa i Turcja: przegląd informacji z ub. tygodnia i zapowiedź tygodnia
 170. 11:08 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego przedłuża zapisy na Zelmera do 15 marca
 171. 11:08 Gotówkowy zysk operacyjny KGHM w 2013 roku może wynieść 1,9 mld USD - raport Micona (opis)
 172. 11:08 HSBC obniża rekomendację dla PGE do "niedoważaj", Goldman podwyższa do "neutralnie"
 173. 11:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 174. 11:08 Inflacja w styczniu '13 wyniosła ok. 2 proc. rdr - Chojna-Duch, RPP
 175. 11:08 POLSAT OFE informuje
 176. 11:08 Smorszczewski zrezygnował z funkcji wiceprezesa Alior Banku
 177. 11:08 RPP spóźniona z obniżkami stóp, ale teraz nie należy "gonić" - Chojna-Duch, RPP
 178. 11:08 Zielińska-Głębocka za kontynuacją łagodzenia polityki pieniężnej
 179. 11:08 W piątek banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.214,67 mln zł - NBP
 180. 11:08 Szczyt bezrobocia na przełomie I/II kw. - Piechociński
 181. 11:03 EXILLON ENERGY PLC - TR-1 Notification of major interest in shares (7/2013)
 182. 11:03 Urzędnicy i nauczyciele chorują częściej
 183. 10:56 EURUSD w fazie korekty
 184. 10:50 Kiedy polskie wynagrodzenia dogonią unijne?
 185. 10:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 186. 10:40 Budzanowski: dzięki restrukturyzacji LOT ma odzyskać rentowność
 187. 10:33 BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (24/2013)
 188. 10:27 Chwila oddechu dla kredytobiorców walutowych?
 189. 10:18 SECURA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY - Zamiana statutu...
 190. 10:18 KRKA - Acquisition of treasury shares (7/2013)
 191. 10:17 Kupujący w natarciu
 192. 10:11 Nowa oferta Orange Polska dla samorządów - szerokopasmowe sieci szybciej i taniej
 193. 10:03 PZ CORMAY S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwyk...
 194. 09:47 Spokojny początek tygodnia
 195. 09:45 Możliwe płaskie otwarcie w Europie
 196. 09:34 Szykują się kolejne przetargi na polskie drogi
 197. 09:33 UniCredit - Relevant participations in the UniCredit share capital (6/2013)
 198. 09:20 BoJ i święta w Chinach
 199. 09:18 Przed nami tydzień bez istotnych wydarzeń
 200. 09:18 ALIOR BANK S.A. - Zmiany w składzie Zarządu Banku (11/2013)
 201. 09:17 Zmiany w przepisach. Polacy będą rozchwytywani? (WIDEO)
 202. 09:16 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (WIDEO)
 203. 08:55 "Washington Post":cyberataki na USA szkodzą ich interesom ekonomicznym
 204. 08:42 Naruszenie oporu
 205. 08:30 Rewolucja w OFE niepotrzebna
 206. 08:23 Gotówkowy zysk operacyjny KGHM w 2013 roku może wynieść 1,9 mld USD - raport Micona
 207. 08:23 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 208. 08:18 HYDROTOR - Nabycie akcji przez podmiot powiązany (4/2013)
 209. 08:17 Ustawa śmieciowa ułatwi przejęcie rynku firmom zagranicznym i wzrost cen
 210. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, poniedziałek, 11 lutego
 211. 08:08 W latach '12-'16 inwestycje KGHM mogą wynosić średnio ok. 600 mln USD rocznie
 212. 08:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 213. 08:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 214. 08:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 07.02.2013
 215. 08:02 Unijny budżet może być jeszcze lepszy po pracach Parlamentu Europejskiego
 216. 08:02 Tusk: 300 mld złotych dedykuję polskim bezrobotnym
 217. 07:54 Przedsiębiorcy ufają kancelariom prawnym
 218. 07:48 Gowin: w przyszłym tygodniu druga transza deregulacji
 219. 07:08 Wielka wojna o krówki
 220. 07:08 Skrót wiadomości - sobota-niedziela, 9-10 lutego
 221. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 11.02-14.03.2013
 222. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 11.02 - 4.03.2014
 223. 07:08 Budżet UE sukcesem Polski, ale debata jeszcze się nie skończyła (synteza)
 224. 07:08 PPIM zszedł poniżej progu 5 proc. w Polish Energy Partners
 225. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 11 II - 13 III
 226. 07:03 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - "Raport Techniczny dotyczący produkcji miedzi i srebra przez KGHM Polska M...
 227. 06:59 Budżet UE. Sukces czy porażka?
 228. 06:49 Składka rośnie bo gospodarka się rozwija
 229. 06:41 Skandal na kolei: ludzie kupili bilety, a nie było dla niech miejsc
 230. 06:39 Prezes PKP nie oszczędza na doradcach
 231. 06:27 Niesprawne auta mogą wkrótce zniknąć z naszych dróg
 232. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test (1/1)
 233. 06:16 Bitwa o cukier
 234. 06:05 Przedszkola tanie aż strach
 235. 05:35 Ślepy prokurator w szpitalach
 236. 05:05 Nasza żywność zalewa Rosję
 237. 04:35 Lasy Państwowe kupią biurowiec
 238. 04:05 Philips żąda kasy w świetle LED
 239. 03:35 Przedsiębiorcy ufają kancelariom prawnym
 240. 02:35 Długi pogrążają Polaków