Trwa ładowanie...
d3mqdtl
d3mqdtl

Artykuły z dnia: 2013.05.14 - finanse.wp.pl

 1. 00:33 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 2. 00:18 NETIA - Netia ogłasza wyniki za I kwartał 2013 (15/2013) (15/2013)
 3. 00:18 INTAKUS S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
 4. 00:03 INTAKUS S.A. - Korekta jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012...
 5. 00:03 NETIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 6. 00:03 WASKO S.A. - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez WASKO S.A. w roku 2012. (...
 7. 23:03 PILAB S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego ...
 8. 23:03 AB S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
 9. 23:03 ONE-2-ONE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 10. 23:03 ZELMER - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 11. 22:58 RESBUD - Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz członka Zarządu Emitenta w trybie art. 160 u...
 12. 22:58 AB S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2012
 13. 22:58 ASTARTA Holding N.V. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2013
 14. 22:48 DREWEX S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki (20/2013)
 15. 22:33 VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zmiana treści istniejącej hipoteki (17/2013)
 16. 22:33 PRÓCHNIK - Raport kwartalny Q 1/2013
 17. 22:33 AB S.A. - Korekta skonsolidowanego raportu półrocznego PS_2012 Grupy Kapitałowej AB S.A. za pierw...
 18. 22:20 Boeing wznawia dostawy Dreamlinerów
 19. 22:19 ZUE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 20. 22:19 EFH - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 21. 22:18 MIRACULUM S.A. - Oddelegowanie członka rady nadzorczej do wykonywania funkcji członka zarządu (45...
 22. 21:48 AB S.A. - Zawarcie aneksów do znaczącej umowy kredytowej (10/2013)
 23. 21:48 MIRACULUM S.A. - Odwołanie osoby zarządzającej i powołanie osoby zarządzającej (42/2013)
 24. 21:48 MIRACULUM S.A. - Powołanie osoby zarządzającej (43/2013)
 25. 21:48 MIRACULUM S.A. - Rezygnacja osoby zarządzającej (44/2013)
 26. 20:34 BUDOPOL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 27. 20:33 IDEA TFI SA - Raport kwartalny SA-Q 1/2013
 28. 20:08 GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów przez Raiffeisen Centrobank AG
 29. 20:08 Zarząd Comarchu rekomenduje wypłatę 1,5 zł dywidendy na akcję za '12
 30. 20:03 Bowim - Transakcje animatora na akcjach Spółki (24/2013)
 31. 20:03 M.W. TRADE - Raport kwartalny Q 1/2013
 32. 19:48 Black Lion Fund - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wa...
 33. 19:38 GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów Raiffeisen Centrobank AG
 34. 19:38 GPW: dopuszczenie do obrotu warrantów Raiffeisen Centrobank AG
 35. 19:38 GPW:wprowadzenie do obrotu warrantów Raiffeisen Centrobank AG
 36. 19:34 Black Lion Fund - Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Uchwały podjęt...
 37. 19:33 COMARCH - Rekomendacja Zarządu Comarch S.A. w sprawie wypłaty dywidendy (8/2013)
 38. 19:33 TELESTRADA S.A. - Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za I kwartał 2013 r. (26/2013)
 39. 19:33 INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services ...
 40. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 41. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 42. 19:18 OPTEAM S.A. - Przekroczenie progu obrotów z Comarch S.A. (13/2013)
 43. 19:18 TELESTRADA S.A. - Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za I kwartał 2013 r. (25/2013)
 44. 19:03 CASH FLOW S.A. - Raport kwartalny Q 1/2013
 45. 18:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ELEKTROTIM
 46. 18:53 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji DOM DEVELOPMENT S.A.
 47. 18:53 GPW: pierwszy dzień obrotu obligacjami PRAGMA INWESTYCJE
 48. 18:49 MEDIATEL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 49. 18:48 GLOBAL ENERGY S.A. - Uchwała Zarządu o zmianie polityki rachunkowości (25/2013)
 50. 18:38 Zarząd Orbisu rekomenduje wypłatę 1,40 zł dywidendy na akcję za '12
 51. 18:38 Lentex podwyższa prognozę jednostkowego zysku netto w '13 do 11,6 mln zł
 52. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 53. 18:37 Wzrost napędzany koszykami
 54. 18:33 PLASMA SYSTEM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA spółk...
 55. 18:33 INTERSPORT S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2013
 56. 18:33 ERG - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 57. 18:33 ALMA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 58. 18:23 Porozumienie płacowe w Koksowni Przyjaźń z grupy JSW
 59. 18:23 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji MOBILE PARTNER S.A.
 60. 18:23 GPW: odmowa wprowadzenia do obrotu akcji MOBILE PARTNER S.A.
 61. 18:18 ORBIS - Decyzja dotycząca deklaracji wypłaty dywidendy (8/2013)
 62. 18:18 LENTEX - Podwyższenie prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2013 (63/2013)
 63. 18:18 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2013
 64. 18:18 PTI S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 65. 18:04 MILKILAND N.V. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2013
 66. 18:03 ASBISc - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (14/2013)
 67. 18:03 SELENA FM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 68. 18:03 ASBISc - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki (13/2013)
 69. 17:55 Komisja rekomenduje projekt rządu ws. urlopów rodzicielskich
 70. 17:53 GPW: animator dla obligacji PCC ROKITA S.A.
 71. 17:53 MSZ: konsultacje wiceminister Pełczyńskiej-Nałęcz w Ankarze (komunikat)
 72. 17:53 GPW: Animator dla obligacji RAPORT S.A.
 73. 17:53 Grupa Kęty zwiększy wynik II kw. o 14,2 mln zł dzięki zwolnieniu z CIT
 74. 17:53 MTBiGM: rząd przyjął projekt programu "Mieszkanie dla młodych" (komunikat)
 75. 17:53 Transakcje pakietowe
 76. 17:53 Generali OFE ma mniej niż 5 proc. Agrotonu
 77. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 2,92 proc. z 2,86 proc. - NBP
 78. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2386,81 pkt (1,38%)
 79. 17:53 Rząd przyjął projekt ustawy ws. restrukturyzacji PKP
 80. 17:49 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 81. 17:49 MOSTALEXP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 82. 17:48 IPOPEMA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 83. 17:48 RELPOL - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Relpol S.A. za 2012 r. (8/2013)
 84. 17:48 4FUN MEDIA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 85. 17:48 RELPOL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 86. 17:48 AB INTER RAO LIETUVA - Announcement of the results for the 1st quarter of the year 2013 of AB INT...
 87. 17:48 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 88. 17:48 ASBISc - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (12/2013)
 89. 17:48 ORCO PROPERTY GROUP - Informacja prasowa Orco Property Group Paryż, Praga 14 maja 2013Joint ventu...
 90. 17:48 SANOK - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 91. 17:36 Jeden z udziałowców właściciela Biedronki wyprzedaje akcje
 92. 17:34 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Raport kwartalny Q 1/2013
 93. 17:33 RONSON EUROPE N.V. - Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy (5/2013)
 94. 17:33 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (171/2013)
 95. 17:23 GPW: animator dla akcji PZU SA
 96. 17:23 Skrót wiadomości - wtorek, 14 maja, 17.00
 97. 17:23 GPW: animator dla spółki GETIN NOBLE BANK S.A.
 98. 17:23 GPW: zaprzestanie działalności animatora dla spółki ARMATURA KRAKÓW S.A.
 99. 17:23 GPW: zaprzestanie działalności animatora przez KBC SECURITIES N.V.
 100. 17:23 GPW: animator dla obligacji WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
 101. 17:23 Konferencja WallStreet Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych - początek czerwca
 102. 17:20 Niespodziewany atak popytu
 103. 17:20 Ośrodek Stratfor: Transfery od imigrantów to 1,5 proc. polskiego PKB
 104. 17:18 KETY - Oszacowanie aktywa z tytułu podatku odroczonego przez spółkę zależną Alupol Packaging S.A....
 105. 17:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 106. 17:18 PKNORLEN - ORLEN Paliwa Sp. z o.o. nabyło obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (170/2013)
 107. 17:18 AGROTON PLC - Notification about exceeding 5% of the total vote in Agroton Public Limited (3/2013)
 108. 17:18 SIMPLE - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 109. 17:18 OPONEO.PL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 110. 17:18 HAWE - Aneks do umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną. (RB-29/2013) (29/2013)
 111. 17:18 INTROL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 112. 17:18 MOL - Share distribution for the members of the Board of Directors (30/2013)
 113. 17:16 Euro będzie pod większą presją danych makroekonomicznych
 114. 17:15 Eksperci: potrzeba dobrego prawa, by inwestorzy nie rezygnowali z łupków
 115. 17:10 Rząd przyjął projekt ustawy ws. restrukturyzacji PKP
 116. 17:08 Oświadczenie gen. Krzysztofa Bondaryka (komunikat)
 117. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 118. 17:08 System opodatkowania węglowodorów - elastyczny - Grabowski
 119. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 13.05.2013
 120. 17:08 Ambra może wypłacić 40-60 gr dywidendy na akcję za 2012/13
 121. 17:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 122. 17:08 MSP nie wyklucza sprzedaży akcji Ciechu w 2013 r.
 123. 17:08 PZU coraz bliżej przejęcia Croatia Osiguranje
 124. 17:05 Poczta Polska wprowadziła elektroniczne potwierdzenie odbioru listów poleconych
 125. 17:04 QUMAK S.A. - Projekty uchwał, załączniki oraz dokumentacja dot. obrad Zwyczajnego Walnego Zgromad...
 126. 17:03 QUMAK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Qumak S....
 127. 17:03 PROCAD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2013
 128. 17:03 BARLINEK - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (17/2013)
 129. 16:55 Zgoda ministrów ws. dodatkowych 7,3 mld euro w budżecie na 2013
 130. 16:49 BARLINEK - Zmiana znaczącej umowy (16/2013)
 131. 16:48 MIDAS - Zmiana wpisu zastawu na aktywach o znacznej wartości w rejestrze zastawów. (17/2013)
 132. 16:45 Grupa matek złożyła w parlamencie petycję ws. urlopu rodzicielskiego
 133. 16:33 MOSTALEXP - Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w przedmiocie dokonania ...
 134. 16:33 ELEKTROMONT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A....
 135. 16:23 CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 136. 16:23 GTC spodziewa się pozwoleń na budowę dwóch galerii w Warszawie w II/III kw.
 137. 16:23 Złoty słabszy po danych o PKB, w centrum uwagi inflacja (opis)
 138. 16:23 Prognozy ABC Data konserwatywne; w II kw. spodziewany dodatni cash flow
 139. 16:23 ABW: oświadczenie ws. publikacji w tygodniku "Sieci" (komunikat)
 140. 16:23 MON: min. Siemoniak weźmie udział w konferencji naukowo-przemysłowej (komunikat)
 141. 16:23 POLSAT OFE informuje o naruszeniu zasad działalności lokacyjnej
 142. 16:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 143. 16:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 144. 16:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 146. 16:15 Rynek oczekuje kolejnej obniżki stóp
 147. 16:04 M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (39/2013)
 148. 16:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (55/2013)
 149. 16:03 AMREST - RB 15/2013 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers...
 150. 16:03 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. (55/2013)
 151. 16:03 Bardzo słabe dane z polskiej gospodarki
 152. 16:03 BALTONA S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadze...
 153. 15:53 MF zaoferuje w czwartek obligacje DS1023, WZ0124 i WS0428 za łącznie 3,5-5,5 mld zł
 154. 15:53 Rząd przyjął program "Mieszkanie dla młodych"
 155. 15:53 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 156. 15:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 157. 15:53 Cena miedzi na LME spadła do 7225,25 za tonę
 158. 15:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 159. 15:53 Zarząd Agory rekomenduje niewypłacanie dywidendy za '12
 160. 15:53 Generali OFE informuje
 161. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 15:53 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 163. 15:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 164. 15:50 Afryka kontynentem ogromnych możliwości dla biznesu
 165. 15:49 SILVA CAPITAL GROUP S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz m...
 166. 15:48 POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Umowa znacząca z Grupą Famur (10/2013)
 167. 15:48 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (16/2013)
 168. 15:43 W tej branży ciągle przyjmują nowych. Ile płacą?
 169. 15:40 KE zadowolona z deklaracji Visy ws. obniżenia prowizji międzybankowych
 170. 15:32 Polacy płacą jeden z najwyższych PIT-ów w Europie
 171. 15:18 SKARBIEC - RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wykaz informacji przekazanych do ...
 172. 15:18 INTERCARS - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej (20/2013)
 173. 15:18 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 ...
 174. 15:18 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (12/...
 175. 15:15 Woźniak: odejścia inwestorów psują wizerunek, ale nie projekt łupkowy
 176. 15:08 PKP chcą przeznaczyć możliwie dużą część emisji PKP Cargo dla EBOiR
 177. 15:08 Lotos liczy na wzrost marż w czerwcu
 178. 15:08 Wyniki Redanu w okresie wiosenno-letnim mogą być gorsze od wcześniejszych oczekiwań
 179. 15:08 Umorzono śledztwo ws. kopalni Bogdanka
 180. 15:08 Radykalne działania RPP w tym momencie nie byłyby zasadne - Chojna-Duch, RPP
 181. 15:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 182. 15:03 IDH S.A. - Zawiadomienie udziałowca o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce ...
 183. 15:03 PGNIG - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki Biogazownia Ostrowiec Sp. z o.o. (80/2013)
 184. 15:03 AGORA - Rekomendacja Zarządu Agory S.A. w sprawie niewypłacenia dywidendy za 2012 rok (10/2013)
 185. 14:49 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (25...
 186. 14:49 ALUMAST S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2013 roku (4/2013)
 187. 14:48 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 188. 14:48 ZAMET INDUSTRY S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ (17/2013)
 189. 14:48 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (45/2013)
 190. 14:48 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 191. 14:38 Podaż pieniądza w IV wzrosła o 0,1 proc. mdm (tabela)
 192. 14:38 Wartość udzielonych zamówień w okresie I-IV '13 wyniosła 12,906 mld zł - UZP
 193. 14:38 TIM chce rozwijać sprzedaż internetową, by w '13 mieć dodatni wynik netto
 194. 14:35 Rząd przyjął program "Mieszkanie dla młodych"
 195. 14:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 196. 14:33 ED INVEST S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z podmiotem powiązanym (7/2013)
 197. 14:33 TRAVELPLANET - Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązanym (13/2013)
 198. 14:33 FOTA S.A. - Aneks do umowy kredytowej (10/2013)
 199. 14:33 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce...
 200. 14:33 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej n...
 201. 14:33 POLMAN S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgroma...
 202. 14:33 FERRO S.A. - Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej FERRO SA (43/2013)
 203. 14:33 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 204. 14:33 FOTA S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r. (9/2013)
 205. 14:32 Znikają konta oszczędnościowe na 4 proc.
 206. 14:23 Unijni ministrowie finansów o możliwych stratach deponentów
 207. 14:19 UniCredit - UniCredit - Consolidated Interim Report as at 31th March 2013 (33/2013)
 208. 14:18 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 209. 14:18 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 210. 14:18 VOXEL S.A. - korekta raportu bieżącego nr 31/2013 z dnia 08.05.2013 r. (31/2013)
 211. 14:18 AD.DRĄGOWSKI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S...
 212. 14:10 PKP SA chcą sprzedać trzy dworce
 213. 14:08 Apator podwyższył poziom planowanej dywidendy za '12 do 1,4 zł na akcję
 214. 14:08 Poprawa w polskiej gospodarce dopiero w II połowie roku - Kotecki, MF
 215. 14:08 Komentarz głównego ekonomisty MF do danych o PKB (komunikat)
 216. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 217. 14:08 PKB wzrośnie w '13 o 1,5 proc.; w '14 wzrost przyspieszy do 2,8 proc. - E&Y (opinia)
 218. 14:08 Sąd zaakceptował plan reorganizacji CEDC
 219. 14:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 220. 14:03 VOXEL S.A. - korekta raportu bieżącego nr 28/2013 z dnia 26.04.2013 r. (28/2013)
 221. 14:03 OVOSTAR UNION N.V. - Convening notice for Annual General Meeting of Shareholders of Ovostar Union...
 222. 14:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (79/2013)
 223. 14:03 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 224. 14:03 GRUPA AZOTY SA - Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowego punktu o...
 225. 14:03 PELION SA - Skup akcji własnych (91/2013)
 226. 14:03 VOXEL S.A. - korekta raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 26.04.2013 r. (29/2013)
 227. 14:03 INTEGER.PL S.A. - Transakcje dealera na akcjach Spółki. (33/2013)
 228. 14:03 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 229. 13:53 MF podejmie decyzję o noweli budżetu '13 - Suchocka-Roguska, NBP
 230. 13:48 APATOR - Podwyższenie deklarowanej kwoty wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012. (14/2013)
 231. 13:40 Niemcy nie wytrzymują tempa Polaków
 232. 13:40 Potocznik: ograniczenia emisji CO2 o 20 proc. to tylko początek
 233. 13:38 GPW: Komunikat - GLOBAL ENERGY SA
 234. 13:38 Global Cosmed wznawia IPO; zaoferuje od 4 do 10 mln akcji
 235. 13:38 Zarząd PGE cały czas rozmawia z RN o nowej strategii
 236. 13:38 DM PKO BP podnosi rekomendację Tauronu do "kupuj", obniża wyceny PGE i Enei
 237. 13:38 Produkcja cementu w IV spadła o 33,8 proc. rdr
 238. 13:38 PGNiG ocenia, że ewentualna dywidenda nie będzie miała wpływu na inwestycje
 239. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 240. 13:38 AEGON OFE informuje
 241. 13:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 242. 13:38 AEGON OFE informuje
 243. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 244. 13:33 PLASTBOX - Zawarcie znaczącej umowy (58/2013)
 245. 13:33 PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Północ Nieruchomości S.A...
 246. 13:33 VOTUM S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOTUM S.A. (24/...
 247. 13:33 ERG - Zawarcie umowy znaczącej (10/2013)
 248. 13:25 Zatrzymano b. przewodniczącego związku zawodowego i jego zastępcę
 249. 13:20 WPFP: w 2014 r. PKB wzrośnie o 2,5 proc., a bezrobocie wyniesie 13,8 proc.
 250. 13:18 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 251. 13:18 FAST FINANCE S.A. - Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w...
 252. 13:18 CEDC - Raport bieżący CEDC: Central European Distribution Corporation informuje o zatwierdzeniu p...
 253. 13:12 Wszyscy posłowie za dłuższymi urlopami macierzyńskimi
 254. 13:05 Alpine Bau nie dokończy mostu w Mszanie na autostradzie A1
 255. 13:04 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 256. 13:04 DEKTRA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym...
 257. 13:04 PRO-LOG S.A. - Zmiana stanu posiadania (4/2013)
 258. 13:04 DANKS S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Waln...
 259. 13:04 BLU PRE IPO S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta. (1/2013)
 260. 13:03 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 261. 12:52 Nowe dopłaty do kredytów mieszkaniowych jeszcze bardziej okrojone
 262. 12:50 PRO-LOG S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (3/2013)
 263. 12:48 SUWARY - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze rok...
 264. 12:43 Tusk ma luksusowy służbowy jacht. I ty zapłacisz za jego remont
 265. 12:34 KOPEX S.A. - Propozycja ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. (39/2013)
 266. 12:34 PRO-LOG S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (2/2013)
 267. 12:23 Noc Muzeów w MSW (komunikat)
 268. 12:23 Obrót energią elektryczną na TGE w IV wzrósł o 207 proc. rdr do 17,060 TWh
 269. 12:23 CLI dla Polski w III '13 spadł o 0,05 proc. mdm - OECD
 270. 12:23 Asseco Poland w ciągu kilku tygodni może sfinalizować akwizycję w Rosji
 271. 12:23 Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2013-2016 - WPFP
 272. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 273. 12:23 Cena maksymalna arkusza blachy spadła o 9,4 proc. rdr - PUDS
 274. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 092/A/NBP/2013
 275. 12:23 PGNiG podtrzymuje, że IPO Exalo Drilling i PGNiG Technologie są możliwe w '13
 276. 12:23 Impel chce utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów w '13
 277. 12:18 WORK SERVICE S.A. - Otrzymanie informacji o sprostowaniu informacji o spadku łącznego zaangażowan...
 278. 12:05 Wszystkie projekty dot. urlopów rodzicielskich trafiły do komisji
 279. 12:05 Wszystkie projekty dot. urlopów rodzicielskich trafiły do komisji
 280. 12:03 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cert...
 281. 12:03 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 282. 12:03 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 283. 12:00 MAE: wzrost produkcji ropy w Ameryce Płn. odmieni światowy rynek
 284. 11:53 W IV mdm spadły ceny w 7 grupach towarowych - PSB
 285. 11:53 Rząd w '14 nie zakłada zysku z NBP - WPFP
 286. 11:53 MSP przy ustalaniu dywidendy z KGHM weźmie pod uwagę wahania cen miedzi
 287. 11:53 Produkcja przemysłowa w Polsce w III wzrosła o 1,5 proc. rdr - Eurostat
 288. 11:53 Kurs PDA Adform Group w debiucie na NewConnect nie zmienił się
 289. 11:53 Rząd zakłada coroczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe - WPFP
 290. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 291. 11:53 Asseco Poland spodziewa się około 100 mln zł dywidend od spółek zależnych
 292. 11:53 KGHM nie podjął jeszcze decyzji o formie finansowania zewnętrznego
 293. 11:53 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 294. 11:53 Rząd zakłada coroczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe - WPFP (tabela)
 295. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 296. 11:53 Rząd zakłada kolejny etap konsolidacji jednostek sektora finansów publicznych - WPFP
 297. 11:48 KBC JUBILEUSZOWY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cert...
 298. 11:48 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 299. 11:48 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 300. 11:45 Potocznik: do końca roku unijna analiza ws. gazu z łupków
 301. 11:40 Sejm rozpoczął prace nad rocznym urlopem rodzicielskim
 302. 11:33 KBC EXTRA PROFIT FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cert...
 303. 11:33 KBC GERMAN JUMPER FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 304. 11:33 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 305. 11:33 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfik...
 306. 11:33 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu prz...
 307. 11:18 KBC BRIC II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 308. 11:18 KBC AMERYKA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfika...
 309. 11:18 KBC BRIC FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 310. 11:18 KBC DOLAR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat ...
 311. 11:18 KBC DOBRY BONUS FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 312. 11:15 PO: propozycja rządu ws. rocznych urlopów rodzicielskich - rewolucyjna
 313. 11:14 Sejm chce wydłużyć urlopy macierzyńskie
 314. 11:08 MSW: W. Olbryś nowym zastępcą komendanta głównego policji (komunikat)
 315. 11:08 Ewentualna rewizja PKB za I kw. nie będzie duża - wiceprezes GUS
 316. 11:08 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 28.992,55 mln zł - NBP
 317. 11:03 PAMAPOL S.A. - Zawarcie przez ZPOW Ziębice aneksu do umowy z ARiMR (19/2013)
 318. 10:54 Rodzice dzieci gorszego roku 2012 walczą o urlop
 319. 10:48 PCC ROKITA S.A. - Wprowadzenie do obrotu papierów wartościowych (20/2013)
 320. 10:38 Eksperymentalny szacunek polskiego PKB
 321. 10:33 EKO EXPORT S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 12.06.2013r....
 322. 10:33 B2BPARTNER S.A. - Zmiana stanu posiadania (1/2013)
 323. 10:33 ATLAS ESTATES LIMITED - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS 1/2013
 324. 10:33 ROTOPINO.PL S.A. - WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWZA ROTOPINO.PL S....
 325. 10:23 PKB w I kwartale wzrósł o 0,4 proc. rdr - flash szacunek GUS
 326. 10:23 Od 2014 szybkie szacunki PKB wejdą do programu badań statystycznych - GUS
 327. 10:21 Kosiniak-Kamysz: przygotowujemy reformę urzędów pracy
 328. 10:18 Dołek spowolnienia już za nami
 329. 10:18 IDEON S.A. - Oddalenie przez Sąd wniosku PKO BP SA (29/2013)
 330. 10:18 ROTOPINO.PL S.A. - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY (3/2013)
 331. 10:11 Zasiłek macierzyński także dla samozatrudnionych i przy umowach zlecenie (WIDEO)
 332. 10:08 Millennium DM podwyższył cenę docelową ING do 88,7 zł
 333. 10:08 Bogdanka spodziewa się wzrostu cen węgla najwcześniej pod koniec 2014 roku
 334. 10:08 Możliwa kontynuacja lekkiego osłabienia, złoty w przedziale 4,15-4,18 za euro
 335. 10:03 UniCredit - UniCredit: Consolidated Interim Report as at March 31, 2013 (32/2013)
 336. 09:59 Słabe dane o PKB
 337. 09:50 Zasiłek macierzyński także dla samozatrudnionych i przy umowach zlecenie
 338. 09:48 MIDVEN S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2013)
 339. 09:43 Kelnerzy na napiwkach zarabiają drugą pensję
 340. 09:34 KOMPUTRONIK S.A. - Sprzedaż w kwietniu 2013 roku ? wstępne dane o działalności handlowej (12/2013)
 341. 09:24 Wymogi dotyczące gwarancji odczują głównie małe biura podróży. Ceny wycieczek pójdą w górę
 342. 09:18 MUZA - Skup akcji własnych (24/2013)
 343. 09:18 ZELMER - Powołanie członków Zarządu Zelmer S.A. (18/2013)
 344. 09:14 Jan Kulczyk zachwala Afrykę. To najszybciej rozwijający się region świata
 345. 09:08 POLSAT OFE informuje
 346. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2360,01 pkt (+0,24%)
 347. 09:08 GTC miało w I kw. '13 r. 22,8 mln euro straty netto, gorzej od konsensusu (opis)
 348. 09:03 MOL - MOL Group 2013 I. Quarter Interim management report.pdf (29/2013)
 349. 09:03 VOTUM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 350. 09:03 CZERWONA TOREBKA S.A. - Zmiany w Zarządzie "Czerwona Torebka" S.A. (34/2013)
 351. 08:48 FEERUM S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (7/2013)
 352. 08:48 FEERUM S.A. - Udzielenie prokury łącznej (6/2013)
 353. 08:44 Dane dot. PKB za I kw. w centrum uwagi rynku
 354. 08:38 Cena ropy Brent w Londynie na VI - 102,94-102,96 USD za baryłkę
 355. 08:38 Backlog Infovide-Matrix na '13 ma wartość 81,4 mln zł
 356. 08:38 GTC miało w I kw. '13 r. 22,8 mln euro straty netto, gorzej od konsensusu
 357. 08:38 ABC Data prognozuje 70,7 mln zł skonsolidowanej EBITDA w 2013 roku
 358. 08:38 Wyniki GTC w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 359. 08:33 PAGED - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 360. 08:33 PLASTBOX - Wyniki finansowe "Plast-Box" S.A. za kwiecień 2013 roku (57/2013)
 361. 08:33 ODLEWNIE - Raport kwartalny SA-Q 1/2013
 362. 08:33 PLASTBOX - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 363. 08:18 ERGIS - EUROFILMS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 364. 08:18 IMPEXMET - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 365. 08:18 MIRACULUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (41/2013)
 366. 08:10 Emerytura minimalna? Jest problem
 367. 08:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 368. 08:06 Urzędników znowu przybyło
 369. 08:06 Przez dziury w prawie przepadło 2 tysiące etatów
 370. 08:04 TIM - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 371. 08:04 INFOVIDE-MATRIX S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 372. 08:03 GTC - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 373. 08:03 TUP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 374. 08:03 ABC DATA S.A. - Prognoza Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. na rok 2013 (12/2013)
 375. 07:53 Zysk netto PGNiG w I kw. '13 wyniósł 1.073 mln zł, lepiej od konsensusu (opis)
 376. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 14 maja
 377. 07:53 Wyniki Banku BPH w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 378. 07:53 Zysk netto Banku BPH w I kw. '13 wyniósł 41,8 mln zł, poniżej oczekiwań
 379. 07:48 ED INVEST S.A. - Raport kwartalny Q 1/2013
 380. 07:48 BUDVAR CENTRUM S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2013
 381. 07:48 GRUPA DUON S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 382. 07:48 IMPEL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 383. 07:45 Rosyjska wódka przegra z kazachską?
 384. 07:45 Rosyjska wódka przegra z kazachską?
 385. 07:33 FERRO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 386. 07:33 ELKOP - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2013
 387. 07:33 DGA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 388. 07:33 ARMATURA KRAKÓW S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 389. 07:23 Skrót wiadomości - poniedziałek, 13 maja
 390. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 14 V - 14 VI
 391. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 14.05-15.06.2013
 392. 07:23 Firmy z USA będą mieć takie same prawa jak europejskie - wiceminister środowiska
 393. 07:23 Wyniki ACE w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 394. 07:23 Redan naruszył kowenanty finansowe związane z emisją obligacji serii C
 395. 07:23 EBIT segmentu poszukiwanie i wydobycie PGNiG wzrósł w I kw. o 53 proc., do 723 mln zł
 396. 07:23 Wyniki PGNiG w I kw. 2013 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 397. 07:23 Zysk netto PGNiG w I kw. '13 wyniósł 1073 mln zł, lepiej od konsensusu
 398. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 14.05 - 4.03.2014
 399. 07:18 BANKBPH - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 400. 07:18 ŚNIEZKA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 401. 07:03 REDAN - Wstępna informacja o sprzedaży Grupy Redan w kwietniu 2013 r. (23/2013)
 402. 07:03 REDAN - Obligacje serii C przedstawione do przedterminowego wykupu (22/2013)
 403. 07:03 ELEKTROTIM S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 404. 06:53 Cypr otrzymał 2 mld euro w ramach pomocy finansowej
 405. 06:52 Przez dziury w prawie przepadło 2 tysiące etatów
 406. 06:48 REDAN - Naruszenie kowenantów finansowych uprawniające do żądania przedterminowego wykupu obligac...
 407. 06:48 REDAN - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 408. 06:48 PGNIG - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013
 409. 06:48 Ministerialny spór z miliardami w tle
 410. 06:46 W polskiej administracji publicznej znów przybyło urzędników
 411. 06:39 Emerytura minimalna? Polacy mają poważny problem
 412. 06:26 Czesi chcą zatrzymać polskie Pendolino
 413. 06:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Raport TESTOWY z 6:00 (514/2013)
 414. 05:05 Gminy postraszą opłatami
 415. 04:55 Bez prawnego wiatru w żagle
 416. 04:30 H&M i Zara chcą poprawy warunków w przemyśle tekstylnym w Bangladeszu
 417. 04:10 Przetargi publiczne ostatniej szansy
 418. 03:05 Odżywki rosną jak na drożdżach