Trwa ładowanie...
dp05es6

Artykuły z dnia: 2013.05.24 - finanse.wp.pl

 1. 23:18 WOJAS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. korekta omyłki pisarskiej (10/2...
 2. 21:48 GPW - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Wars...
 3. 21:38 GPW W WARSZAWIE SA propozycja zarządu dot. ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty
 4. 21:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - PODPISANIE UMOWY PRZENOSZĄCEJ ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA BANKOW...
 5. 21:33 GPW - Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywide...
 6. 21:18 PLASTBOX - Nabycie akcji własnych (72/2013)
 7. 20:33 11 BIT STUDIOS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit...
 8. 20:33 ADMIRAL BOATS S.A. - Zwołanie ZWZA Admiral Boats SA (4/2013)
 9. 19:48 JUPITER NFI SA - Powołanie nowego Prezesa Zarządu Jupiter NFI SA. (16/2013)
 10. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 11. 19:38 OFE PZU wartość jednostki rozrachunkowej
 12. 19:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 23.05.2013
 13. 19:33 LENTEX - Nabycie akcji własnych (74/2013)
 14. 19:33 LIBET S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. (11/2013)
 15. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 16. 19:18 PKNORLEN - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (187/2013)
 17. 19:18 PKNORLEN - Transakcje na akcjach PKN ORLEN S.A. dokonane przez osobę blisko związaną z członkiem ...
 18. 19:18 CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na ...
 19. 19:18 JUPITER NFI SA - Rezygnacja Prezesa Zarządu Jupiter NFI SA (15/2013)
 20. 19:18 VIRTUAL VISION S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadze...
 21. 19:18 FITEN S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 3/2013- Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN...
 22. 19:08 MSW ws. nieprawdziwych informacji nt. nowego znaku graficznego policji (komunikat)
 23. 19:08 Porozumienie akcjonariuszy wzywa do sprzedaży 2.571.542 akcji spółki Yawal po 5,99 zł za akcję
 24. 19:08 GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki RUBICON PARTNERS SA
 25. 19:08 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki ADFORM GROUP SA
 26. 19:08 GPW: Komunikat (NewConnect)
 27. 19:08 WZ PGE 27 czerwca zdecyduje o wypłacie 0,86 zł dywidendy na akcję z zysku za '12
 28. 19:08 Porozumienie akcjonariuszy wzywa do sprzedaży 2.571.542 akcji spółki Yawal po 5,99 zl za akcję
 29. 19:08 Domy maklerskie miały łącznie 107,8 mln zł zysku netto w I kw., spadek rdr o 36 proc.
 30. 19:08 Transakcje pakietowe
 31. 19:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 32. 19:03 CAM MEDIA S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej (...
 33. 19:03 06MAGNA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. zwołanego na dzień ...
 34. 18:48 SECO/WARWICK S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ...
 35. 18:48 KSG AGRO S.A. - KSG AGRO S.A. Annual accounts and Report of an independent auditor for the year 2...
 36. 18:48 SECO/WARWICK S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 24 maja 2013 roku. (18/2013)
 37. 18:33 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Informacje o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KOV (22/2013)
 38. 18:33 CASH FLOW S.A. - Zakończenie postepowania w sprawie zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia Cash ...
 39. 18:33 06MAGNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magna Polonia S.A. (28/2013)
 40. 18:33 TELFORCEONE S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych (12/2013)
 41. 18:33 DTP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. na dzień 19 czerwca 20...
 42. 18:33 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Zamierzona zmiana Statutu (23/2013)
 43. 18:33 A.C.E. S.A. - Execution of the buy-back programme between 20 May 2013 and 24 May 2013 (30/2013)
 44. 18:18 Rubicon Partners SA - Uchwała Zarządu GPW w Warszawie SA, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia d...
 45. 18:18 BBI ZENERIS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BBI Zene...
 46. 18:18 HANDLOWY - Informacja o powołaniu członka Zarządu Banku (12/2013)
 47. 18:03 BBI ZENERIS S.A. - Sprzeciw do uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris ...
 48. 18:03 BERLING S.A. - Powołanie dotychczasowego Zarządu w skład Zarządu Spółki II kadencji przez Radę Na...
 49. 18:03 BERLING S.A. - Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem wniosku większośc...
 50. 18:03 BBI ZENERIS S.A. - Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris S.A. w dniu...
 51. 18:03 BIOGENED S.A. - Otrzymanie Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta przekazanego w trybie...
 52. 18:03 BERLING S.A. - Wniosek większościowego akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad punktu o pow...
 53. 17:57 Popyt wraca do gry
 54. 17:48 BBI ZENERIS S.A. - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A. w dniu 2...
 55. 17:48 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE P...
 56. 17:48 IPOPEMA S.A. - Zwołanie i projekty uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia (9/2013)
 57. 17:38 Skrót wiadomości - piątek, 24 maja, 17.00
 58. 17:38 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2384,58 pkt (1,07%)
 59. 17:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 60. 17:38 Stawka Polonia spadła do 3,00 proc. z 3,01 proc. - NBP
 61. 17:35 GPW rosła pod prąd rynku globalnego
 62. 17:33 COAL ENERGY S.A. - Unaudited interim consolidated financial report for 9M FY2013 and 3Q FY2013 (8...
 63. 17:33 STALPRODUKT - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (4/2013)
 64. 17:33 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółk...
 65. 17:18 ZPUE - Zawiadomienia akcjonariuszy (15/2013)
 66. 17:18 WIELTON S.A. - Proponowana zmiana Statutu Wielton S.A. (12/2013)
 67. 17:18 PCZ S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCZ S.A. wraz z projektami uchw...
 68. 17:18 ZPUE - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (16/2013)
 69. 17:18 STALPRODUKT - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (3/2013)
 70. 17:18 KRUSZWICA - Uchwała Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu ZT "Krusz...
 71. 17:18 AUXILIUM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (15/2013)
 72. 17:18 KRUSZWICA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 20...
 73. 17:18 SECO/WARWICK S.A. - Nabycie udziałów w spółce Engefor Engenharia Indústria e Comércio Ltda- spełn...
 74. 17:08 DWL: desant spadochronowy rozpoznania (komunikat)
 75. 17:08 Centrum Finansowe Banku BPS wypłaci 0,18 zł dywidendy na akcję
 76. 17:08 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 77. 17:08 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PKN Orlen w związku z emisją obligacji
 78. 17:08 POLSAT OFE informuje
 79. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 23.05.2013
 80. 17:03 INTERFERIE S.A. - Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie Kom...
 81. 17:03 UNIBEP S.A. - Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowym...
 82. 17:03 SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Scanmed M...
 83. 17:03 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Ustanowienie hipoteki (17/2013)
 84. 17:03 WIELTON S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. zwołanego na dzień 2...
 85. 17:03 DREWEX S.A. - Przyjęcie do KDPW akcji serii H (21/2013)
 86. 17:03 PROGRES INVESTMENT S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji (4/2013)
 87. 17:03 COMP - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki COMP S.A. (18/2013)
 88. 16:53 EUR-PLN testował w piątek poziom 4,21, ale nie ma potencjału do dalszego wzrostu (opis)
 89. 16:53 Czeskie CEZ i EP Energy zapowiadają udział w prywatyzacji Energi (opis)
 90. 16:53 Przychody operatorów telekomunikacyjnych mogą spaść do '15 o prawie 8 proc. - Audytel
 91. 16:53 Global Cosmed wydłuża do 28 maja zapisy podstawowe na akcje s. D
 92. 16:53 GPW od 27 maja wznawia obrót akcjami spółek: Cerabud, Rocca i ProxyAD na NewConnect
 93. 16:48 Catalyst: Szachy Marvipolu, milczenie Ganta i wnioski
 94. 16:48 LANGLOO.COM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2013 roku (1/2013)
 95. 16:48 HANDLOWY - Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...
 96. 16:48 PROGRES INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych ...
 97. 16:48 AC S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (25/2013)
 98. 16:33 MEGARON S.A. - Informacja o deklarowanej dywidendzie z podziału zysku za rok 2012 (11/2013)
 99. 16:33 MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (59/2013)
 100. 16:33 HANDLOWY - Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie SA w 2013 r. (1...
 101. 16:33 COMPLEX S.A. - Przedłużenie umowy kredytowej z BZ WBK S.A. (13/2013)
 102. 16:33 INVESTcon GROUP - Nabycie akcji własnych (55/2013)
 103. 16:25 Zbiórka w internecie - czy coś nam za nią grozi?
 104. 16:23 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 105. 16:23 Generali OFE informuje
 106. 16:23 Generali OFE informuje
 107. 16:20 Coraz dalej od 5 zł
 108. 16:18 MENNICA - Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy (19/2013)
 109. 16:18 SYNTHOS - Udzielenie przez Emitenta poręczenia (15/2013)
 110. 16:18 GROCLIN - Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Inter Groclin Auto S.A. - przyjęt...
 111. 16:18 Rubicon Partners SA - Wybór biegłego rewidenta na rok 2013 (49/2013)
 112. 16:18 URSUS S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 4/2013 z dnia 24.01.2013r. (4/2013)
 113. 16:18 WIELTON S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 20 czerwca 2013 ro...
 114. 16:18 WIELTON S.A. - Informacja nt. zawartych terminowych transakcji walutowych typu forward (9/2013)
 115. 16:08 MSZ: ulubiony czołg generała Maczka trafi do Polski (komunikat)
 116. 16:08 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 16:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 16:05 Złoty stabilny mimo niepokoju na giełdach
 119. 16:03 KPPD - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dn...
 120. 16:03 MAGELLAN S.A. - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej (57/...
 121. 16:03 KPPD - Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w dniu 24.05.2013 r. (12/2013)
 122. 16:03 SIMPLE - Korekta Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19...
 123. 16:03 MAGELLAN S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej (58/2013)
 124. 16:03 BIOGENED S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 21 czerwca 2013 r. (39/2013)
 125. 16:03 WIELTON S.A. - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu co do podziału zysku za 2012...
 126. 16:03 SIMPLE - Korekta Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19...
 127. 16:03 KPPD - Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję. (14/2013)
 128. 16:03 PERMEDIA - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy - udzielenie pożyczki (21/2013)
 129. 15:59 SKOK-i wciąż będą płacić więcej od banków
 130. 15:55 Sąd: zaginięcie składek ZUS nie może obciążać tego, kto je zapłacił
 131. 15:53 MSZ: w Wilnie o przyszłej prezydencji litewskiej w Radzie UE (komunikat)
 132. 15:53 Wartość kredytów na nieruchomości w IV '13 spadła mdm o 1.578,4 mln zł - NBP
 133. 15:48 MAKRUM S.A. - Nabycie akcji własnych (52/2013)
 134. 15:48 IMPEXMET - Realizacja programu nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. (35/2013)
 135. 15:48 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 136. 15:48 KETY - Korekta raportu bieżącego nr 18/2013 (18/2013)
 137. 15:48 MABION S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym...
 138. 15:48 VELTO S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok. (6/2013)
 139. 15:48 MAGELLAN S.A. - Zmiana oprocentowania obligacji (56/2013)
 140. 15:48 IQ PARTNERS S.A. - Projekty uchwał wraz z dokumentacją na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwo...
 141. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 142. 15:46 Tysiąc nowych pracowników zatrudni McDonald's
 143. 15:38 W tyg. zakończonym 22 V napływ netto funduszy na GPW wyniósł 24 mln USD - RBS
 144. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 7276,00 za tonę
 145. 15:38 AEGON OFE informuje
 146. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 147. 15:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 148. 15:38 AEGON OFE informuje
 149. 15:38 Wartość kredytów konsumpcyjnych w IV wzrosła o 441,5 mln zł - NBP
 150. 15:35 Sprzeczne sygnały ws. QE3
 151. 15:35 KOBE proponuje dożywotnie emerytury z OFE z możliwością dziedziczenia
 152. 15:33 ZAMET INDUSTRY S.A. - Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej Emitenta w związku ze zmianą ilości g...
 153. 15:33 CNT S.A. - Aktualizacja informacji (35/2013)
 154. 15:33 WOJAS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A (9/2013)
 155. 15:33 KETY - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F (18/2013)
 156. 15:25 GDDKiA: dokończymy wykonanie programu naprawczego ws. mostu na A1
 157. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 158. 15:23 W dn. 12-19.05 drożał drób, OMP i olej, taniała pszenica i żyto - ZSRIR (tabela)
 159. 15:23 Premier liczy, że przegląd systemu emerytalnego będzie opublikowany jeszcze w maju (aktl.)
 160. 15:23 Stopa bezrobocia w V spadnie do 13,5-13,8 proc. - Kosiniak-Kamysz
 161. 15:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 162. 15:23 Prezydent Czech chciałby połączenia giełd
 163. 15:18 PZU SA - Transakcje na instrumentach finansowych PZU SA (41/2013)
 164. 15:18 IQ PARTNERS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2013 r. (...
 165. 15:18 BALTONA S.A. - Zmiana do umowy znaczącej (34/2013)
 166. 15:18 VENTURE CAPITAL POLAND S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTU...
 167. 15:18 INTAKUS S.A. - Przerwa w głosowaniu na zgromadzeniu wierzycieli Intakus S.A. w upadłości układowe...
 168. 15:14 Kto nie musi płacić abonamentu RTV
 169. 15:08 MSW: nominacja ambasadorów w Pradze i Wiedniu (komunikat)
 170. 15:08 Seka planuje 0,07 zł dywidendy na akcję
 171. 15:08 Dywidendy ze spółek w nadzorze MSP w '13 wyniosą ok. 6 mld zł - źródło
 172. 15:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 173. 14:53 EP Energy będzie zainteresowana udziałem w prywatyzacji Energi i Enei
 174. 14:53 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 175. 14:48 SEKA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. na dzień 19 czerwca ...
 176. 14:48 PZU SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgr...
 177. 14:48 AMBRA - Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu "Ambra" S.A. z "Centrum Wina ? Dystrybucja" ...
 178. 14:48 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE I NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S...
 179. 14:48 BUMECH S.A. - Projekty uchwał ZWZA zwołanego na dzień 20 czerwca 2013 r. (57/2013)
 180. 14:48 BIPROMET S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bipromet S.A. w dniu 13 maja 2...
 181. 14:48 MOJ S.A. - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok. (18/2013)
 182. 14:38 MSW: nowe logo policji (komunikat)
 183. 14:38 W maju wyraźna poprawa w nastrojach konsumenckich - GUS
 184. 14:38 CEZ w perspektywie 3 lat chce mieć w Polsce max. 700 MW z projektów wiatrowych
 185. 14:30 Prezydent Czech chciałby połączenia GPW z giełdą praską
 186. 14:25 GUS: w maju wyraźna poprawa nastrojów konsumenckich
 187. 14:23 Prezydent Czech chciałby połączenia GPW z giełdą praską
 188. 14:23 Hydrapres planuje z zysku za '12 przeznaczyć na wypłatę dywidendy 359,4 tys. zł
 189. 14:23 CEZ jest zainteresowany przejęciem Energi
 190. 14:23 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 191. 14:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 192. 14:18 PAMAPOL S.A. - Zestawienie zamierzonych zmian Statutu PAMAPOL S.A., które będą przedmiotem obrad ...
 193. 14:18 RELPOL - Złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Skarbo...
 194. 14:18 EMPERIA - Zawiadomienie o przekroczeniu 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. (...
 195. 14:18 FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z ...
 196. 14:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od publiczny...
 197. 14:18 FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (93/2013)
 198. 14:18 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od publiczny...
 199. 14:18 LS TECH-HOMES S.A. - Zmiana stanu posiadania Akcjonariusza (7/2013)
 200. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 201. 14:08 MAC: XII Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych (komunikat)
 202. 14:08 Zarząd ED Invest rekomenduje wypłatę 0,05 zł dywidendy na akcję za '12
 203. 14:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca spadła o 15 gr
 204. 14:08 Projekt ustawy węglowodorowej będzie gotowy w ciągu kilku tygodni - premier
 205. 14:08 Kofola planuje wypłacić 0,89 zł dywidendy na akcję
 206. 14:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 207. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 208. 14:03 ES-SYSTEM S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% głosów na ZWZA (11/2013)
 209. 14:03 BUMECH S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 czerwca 2013 roku (56/2013)
 210. 14:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 211. 14:03 LS TECH-HOMES S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (6/2013)
 212. 14:03 BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (9/2013)
 213. 14:03 BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od hipoteczn...
 214. 14:03 PEKAES - Powierzenie funkcji członkom Rady Nadzorczej PEKAES SA - korekta (18/2013)
 215. 14:03 PAMAPOL S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 2...
 216. 14:03 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (38/2013)
 217. 14:00 Ile zarabiają żołnierze i lekarze na misjach w Afganistanie?
 218. 13:48 KOMPAP - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP SA w dniu 20.06.2013r. (23/2013)
 219. 13:48 ELEKTROTIM S.A. - Odwołanie prokurenta (23/2013)
 220. 13:48 KOMPAP - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (22/2013)
 221. 13:48 ELKOP ENERGY S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2013 r....
 222. 13:48 SZAR S.A. - Zwołanie ZWZA SZAR SA na 21.06.2013r (1/2013)
 223. 13:48 HYDRAPRES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. (3/2013)
 224. 13:48 ELEKTROTIM S.A. - Powołanie dwóch Prokurentów ELEKTROTIM S.A. (24/2013)
 225. 13:45 Sąd: przedsiębiorstwo energetyczne ma takie same obowiązki, jak urząd
 226. 13:33 BOŚ SA - Projekty uchwał na ZWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień 20.06.2013 r. (27/2013)
 227. 13:33 BOŚ SA - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOŚ S.A. na dzień 20.06.2013 r. (26/2013)
 228. 13:33 ED INVEST S.A. - Dywidenda ? Zarząd wnioskuje, Rada zarekomenduje wypłatę (10/2013)
 229. 13:25 Turcja ogranicza sprzedaż i reklamę alkoholu
 230. 13:18 FASING - Zmiana wartości ustanowionego zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości. (26/2013)
 231. 13:18 PAMAPOL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 20 czerwca 2013 ro...
 232. 13:18 ZETKAMA SA - Umowa znacząca Spółki zależnej Śrubena Unia S.A.. z Węglokoks S.A. (7/2013)
 233. 13:18 ZETKAMA SA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. (6/2013)
 234. 13:18 AMICA - Emisja obligacji (10/2013)
 235. 13:05 Sejm uchwalił nowelizację o dostępie do ksiąg wieczystych
 236. 13:03 ZETKAMA SA - Zwołanie Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. (5/2013)
 237. 13:03 QUANTUM SOFTWARE SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2013 r...
 238. 13:00 Sejm znowelizował ustawę o Krajowym Funduszu Drogowym
 239. 12:53 UOKiK: zgoda na koncentrację (komunikat)
 240. 12:53 Koleje Czeskie przyjrzą się prywatyzacji PKP Cargo, nie wykluczają udziału w IPO
 241. 12:53 Premier liczy, że przegląd systemu emerytalnego będzie opublikowany jeszcze w maju
 242. 12:50 Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji umowy z Andorą ws. podatkowych
 243. 12:50 Koleje Czeskie przyjrzą się prywatyzacji PKP Cargo
 244. 12:48 KOFOLA - Wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012 oraz części kapitału rezerwowe...
 245. 12:48 FITEN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN SA (3/2013)
 246. 12:48 REVITUM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2013 roku. (4/2013)
 247. 12:30 Popularny lek znika z półek polskich aptek
 248. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr100/A/NBP/2013
 249. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 250. 12:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 251. 12:23 JP Morgan obniżył rekomendację Pekao do "niedoważaj", a cenę docelową do 170 zł (opis)
 252. 12:20 GDDKiA otrzymała pieniądze z gwarancji bankowej Alpine Bau
 253. 12:18 HYDROTOR - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 22.06.2013 r. (12/2013)
 254. 12:18 HYDROTOR - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 22.06.2013 r. (11/2013)
 255. 12:15 Sejm przyjął informację rządu ws. programów mieszkaniowych
 256. 12:06 Abonament na dane z BIK
 257. 12:03 LC CORP S.A. - Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej (22/2013)
 258. 12:03 IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy. (18/2013)
 259. 12:03 KOELNER - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA wraz z projektami uch...
 260. 11:53 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 261. 11:53 MSP po wakacjach chce mieć gotową nową politykę dywidendową dla nadzorowanych spółek
 262. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 263. 11:53 GTC chce złożyć wnioski o pozwolenia na budowę dwóch galerii w Warszawie w II/III kw. (popr.)
 264. 11:53 IPO Energi najwcześniej możliwe na przełomie września i października '13 - MSP
 265. 11:53 Sejm znowelizował ustawę o akcyzie na wyroby węglowe
 266. 11:53 Warunki gospodarcze trudne, ale powinny się poprawiać; inflacja nadal niska - Durjasz, RG
 267. 11:53 Dane o sprzedaży wspierają ostrożną obniżkę stóp w VI - Chojna-Duch
 268. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 269. 11:48 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 18/2013: wykaz akcjonariuszy posiad...
 270. 11:42 Dodatki rodem z PRL-u. Najbardziej uprzywilejowani pracownicy
 271. 11:41 Kosiniak-Kamysz: w 2012r. o 15 proc. wzrosła liczba zrealizowanych zwolnień grupowych
 272. 11:37 W Warszawie można zdobyć miliony
 273. 11:33 NORDEABP (NORDEA BP SA) - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finan...
 274. 11:33 TESGAS S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I pó...
 275. 11:33 ROVITA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Rovita S.A. na...
 276. 11:18 OPEN FINANCE S.A. - INFORMACJA O TRANSKACJACH OSÓB MAJĄCYCH DOSTĘP DO INFORMACJI POUFNYCH (40/2013)
 277. 11:18 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. - Projekty uchwł na ZWZA Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA zwo...
 278. 11:18 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2013 r...
 279. 11:18 M.W. TRADE - Powołanie Zarządu na nową kadencję (41/2013)
 280. 11:08 Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w IV wzrosły o 3,0 proc. rdr - GUS
 281. 11:08 W IV pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 85,0 tys. ofert pracy - GUS
 282. 11:08 Liczba nowych bezrobotnych w IV spadła do 200,7 tys. osób - GUS
 283. 11:08 Nowe zamówienia w przemyśle w IV wzrosły o 0,5 proc. rdr - GUS
 284. 11:08 Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w IV o 5,2 proc. rdr - GUS
 285. 11:08 Pharmena chce wypłacić 10 gr dywidendy na akcję
 286. 11:08 W portach morskich w IV przeładowano 4,35 mln ton ładunków, 1 proc. mniej rdr - GUS
 287. 11:08 Cena ropy Brent w Londynie na VII - 102,34-102,36 USD za baryłkę
 288. 11:08 Bezrobocie wg BAEL w I kw. '13 wyniosło 11,3 proc. - GUS
 289. 11:08 Sygnity ma kontrakt z MF na wdrożenie systemu ECIP/SEAP
 290. 11:08 Sprzedaż detaliczna w IV spadła o 0,2 proc. rdr - GUS
 291. 11:08 Stopa bezrobocia w IV wyniosła 14,0 proc. vs 14,3 proc. w III - GUS
 292. 11:08 Wzrost krajów wschodzących gospodarek w '13 na poziomie 4,9 proc. - IIF
 293. 11:08 Dane makro mogą wesprzeć dług i złotego
 294. 11:08 W końcu IV w budowie było 700,5 tys. mieszkań - GUS
 295. 11:08 W czwartek banki utrzymywały na rachunku w NBP 31.528,69 mln zł - NBP
 296. 11:03 PTWP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2/2013)
 297. 10:51 Oferta nju mobile nadal nie do przebicia
 298. 10:48 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (39...
 299. 10:48 PLASTPACK COMPANY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (1/2013)
 300. 10:48 CALESCO S.A. - Zwołanie Zwyczjnego Walnego Zgromadzenia. (1/2013)
 301. 10:33 RAFAKO - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 21 czerwca 2...
 302. 10:33 TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Lista uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa ...
 303. 10:33 LENTEX - Nabycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej (73/2013)
 304. 10:33 KRKA - Acquisition of treasury shares (20/2013)
 305. 10:23 Za badania okresowe płaci pracodawca
 306. 10:18 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (89/2013)
 307. 10:18 PELION SA - Skup akcji własnych (97/2013)
 308. 10:08 Do Polski napłynęło w kwietniu 1,015 mld euro środków z UE - MF
 309. 10:08 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 310. 10:08 Ustawa węglowodorowa będzie obejmowała wydobycie wszystkich węglowodorów
 311. 10:03 PHARMENA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 27 czerwca 2013 r. (6/2013)
 312. 10:00 Bardzo kiepskie dane z polskiej gospodarki
 313. 09:54 Polska nędza ma oblicze dziecka
 314. 09:38 Getin Noble Bank chce sfinalizować zakup części DZ Bank Polska w '13
 315. 09:38 WZ PKO BP w sprawie podziału zysku za '12 zwołano na 20 VI
 316. 09:24 Na zakupy do Lidla, ale niemieckiego
 317. 09:23 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2365,83 pkt (+0,27%)
 318. 09:21 Złoty co raz słabszy, kiedy korekta?
 319. 09:18 PKOBP (PKO BP SA) - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku...
 320. 09:18 PKOBP (PKO BP SA) - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędnośc...
 321. 09:17 Rodzice "dzieci gorszego roku" u ministra pracy
 322. 09:15 W Azji znów nerwowo, euro zyskuje
 323. 09:13 Prawe ramię?
 324. 09:10 Złoty odrobi straty
 325. 09:03 MOJ S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. - termin i porządek obrad (16/2013)
 326. 09:03 POLIMEX-MOSTOSTAL - Informacja poufna ? ustanie przypadku naruszenia istotnej umowy przez Spółkę ...
 327. 09:03 MOJ S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. zwołanego na dzień 21....
 328. 09:01 W Europie możliwe odbicie w piątek
 329. 08:54 Grilujesz? Mięso w zalewie to trucizna
 330. 08:38 Aviva PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 331. 08:38 Jest przestrzeń do obniżki stóp proc., nawet do 2 proc. - Bratkowski, RPP
 332. 08:38 Przegląd prasy gospodarczej, piątek, 24 maja
 333. 08:38 JP Morgan obniżył rekomendację Pekao do "niedoważaj"
 334. 08:33 OPONEO.PL S.A. - Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych (37/2013)
 335. 08:33 ELEKTROTIM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. przez MAWILUX...
 336. 08:18 KSG AGRO S.A. - Acquisition of own shares within the Buyback Program (16/2013)
 337. 08:15 Ustawa śmieciowa powinna zostać zmieniona. To wylewanie dziecka z kąpielą
 338. 08:10 Z gwarancji kredytowych z BGK w 2,5 miesiąca skorzystało 1700 firm.
 339. 08:04 Rząd może być zmuszony zwiększyć deficyt o 10-15 mld zł
 340. 07:54 Atak podaży i odpowiedź byków
 341. 07:34 Złoty najsłabszy od stycznia, trwa korekta na rynku długu
 342. 07:23 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 24.05 - 4.03.2014
 343. 07:23 Wielton planuje zwiększenie rocznych przychodów do 1 mld zł w ciągu 3 lat
 344. 07:23 Skrót wiadomości - czwartek, 23 maja
 345. 07:23 Kalendarium rynku NewConnect 24.05-09.08.2013
 346. 07:23 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 24 V - 19 VI
 347. 06:51 Jak wypłacać świadczenia z OFE
 348. 06:37 Firma chce zwrot podatku? Będzie kontrola znienacka
 349. 06:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - (2405/2013)
 350. 05:05 Towarzystwa oszczędzają na kierowcach
 351. 05:05 Oszczędzając na dom czy mieszkanie nie zapłacisz podatku
 352. 04:35 Kryzys pokonuje nawet górali
 353. 02:25 Polacy złamali monopol Gore