Trwa ładowanie...
dtzeiaf
dtzeiaf

Artykuły z dnia: 2012.02.08 - finanse.wp.pl

 1. 22:33 SELENA FM S.A. - Złożenie do GPW wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu (5/2012)
 2. 22:10 Bogacą się na uchwalanych przez siebie ustawach
 3. 22:03 KOMPUTRONIK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
 4. 22:03 SFINKS POLSKA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (6/2012)
 5. 21:18 VENO S.A. - Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na NWZA (4/2012)
 6. 20:48 MIESZKO - Rejestracja połaczenia spółek NPP Properties sp. z o.o. i Lider Artur sp. z o.o. (3/2012)
 7. 20:40 Płace zamrożone, emerytury niższe, 150 tys. osób na bruk!
 8. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 8 lutego, 20.00
 9. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 8 lutego, 20.00
 10. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 8 lutego, 20.00
 11. 20:08 GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji spółki KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS SA
 12. 20:03 NETIA - Rejestracja zmiany wysokości (obniżenie kapitału) i struktury kapitału zakładowego emiten...
 13. 19:48 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (22/2012)
 14. 19:23 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny NFI Midas
 15. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 16. 19:08 MSiT: oświadczenie minister ws. meczu o superpuchar (komunikat)
 17. 18:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 18. 18:53 Dr. Kalliwooda Research wydał rekomendacje dla spółek branży medycznej
 19. 18:48 PKNORLEN - Ship-Service S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (32/2012)
 20. 18:48 MIDAS - Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego akcji serii D. (7/2012)
 21. 18:38 Eurogrupa zbierze się w czwartek - Juncker
 22. 18:38 GPW: Animator Rynku dla obligacji spółki EAST PICTURES SA
 23. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 24. 18:38 Zysk netto Grupy Kęty wyniósł w IV kw. 19,71 mln zł, a przychody 398,49 mln zł
 25. 18:33 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (31/2012)
 26. 18:33 FERRUM - Zawarcie przez "FERRUM" S.A. umowy cząstkowej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-S...
 27. 18:24 Kolejna wzrostowa sesja
 28. 18:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (31/2012)
 29. 18:18 KETY - Prognoza wyników finansowych na 2012 (3/2012)
 30. 18:14 Złoto dla zuchwałych
 31. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 8.02.2012
 32. 18:08 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2376,65 pkt (0,08%)
 33. 18:08 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 34. 18:08 Transakcje pakietowe
 35. 18:08 Notowania ciągłe - podsumowanie
 36. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 37. 18:08 Stawka Polonia wzrosła do 4,16 proc. z 4,01 proc. - NBP
 38. 18:03 AGORA - Zbycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki niebędącą członkiem zarządu Spółki (10/2012)
 39. 18:03 KETY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
 40. 18:03 MOSTALEXP - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości (8/2012)
 41. 18:03 MOSTALEXP - Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości (7/2012)
 42. 18:03 PZU SA - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA (2/2012)
 43. 18:03 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Komentarz do Wyceny Aktywów Netto na Certyfikat Inwesty...
 44. 18:03 MOSTALEXP - Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2012 (5/2012)
 45. 17:57 Giełdy rosną bez entuzjazmu
 46. 17:55 Jedna czwarta ludności zagrożona ubóstwem, w Polsce 27,8 proc.
 47. 17:48 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C (9/2012)
 48. 17:48 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (32/2012)
 49. 17:47 RPP gra na umocnienie złotego
 50. 17:38 PLN konsoliduje się w przedziale 4,15-4,20/EUR; możliwa realizacja zysków (opis)
 51. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 52. 17:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 53. 17:33 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (19/2012)
 54. 17:33 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 55. 17:33 DM WDM SA - Zawarcie umowy na sporządzenie prospektu emisyjnego i pełnienie funkcji oferującego a...
 56. 17:28 Pozostaje nam tylko czekać na… Grecję
 57. 17:23 GPW: animator rynku dla akcji spółki SELENA FM SA
 58. 17:23 GPW: animator rynku dla akcji spółki NFI MIDAS SA
 59. 17:23 GPW: umowa o pełnienie zadań animatora emitenta
 60. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 8 lutego, 17.00
 61. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 8 lutego, 17.00
 62. 17:23 Euroimplant planuje emisję akcji z zachowaniem prawa poboru
 63. 17:23 Prawie 40 proc. spółek na GPW powołało komitet audytu w radzie nadzorczej - PwC
 64. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 8 lutego, 17.00
 65. 17:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 66. 17:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 67. 17:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 68. 17:23 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 69. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 07.02.2012
 70. 17:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 71. 17:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 72. 17:23 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 73. 17:23 Glapiński złoży wniosek o podwyżkę stóp, jeśli po I kw. CPI będzie ok. 4,5 proc., a tempo PKB
 74. 17:23 Szykują nam nowy podatek
 75. 17:18 AMREST - RB 7/2012 ? Rejestracja zmian dotyczących kapitału docelowego i Statutu Spółki uchwalony...
 76. 17:18 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (18/2012)
 77. 17:08 NBP nie zmienia stanowiska ws. potencjalnego wsparcia finansowego MFW - prezes NBP
 78. 17:08 MS ws. udziału J.Gowina w obchodach święta służby więziennej (komunikat)
 79. 17:08 Dobre dane o PKB w I kw. '12 jednym z czynników przybliżających podwyżkę stóp - prezes NBP (aktl.)
 80. 17:08 Konsorcjum z Qumakiem-Sekom ma umowę z PZU o wartości 10,05 mln zł brutto
 81. 17:08 RPP podtrzymuje, że podwyższy stopy jeśli pogorszą się perspektywy powrotu CPI do celu (opinia)
 82. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 07.02.2012
 83. 17:03 WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości zamówień na dostawy złożonych w ramach współpracy z HYVA Po...
 84. 17:03 OPTONET S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania z art.69 ustawy o ofercie p...
 85. 17:03 OPTONET S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania z art.69 ustawy o ofercie p...
 86. 17:03 OPTONET S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania z art.69 ustawy o ofercie p...
 87. 16:58 Jastrzębi wydźwięk komunikatu po posiedzeniu RPP
 88. 16:53 Dobre dane o PKB w I kw. '12 jednym z czynników przybliżających podwyżkę stóp - prezes NBP
 89. 16:53 Ostatnia aprecjacja PLN nie może być fundamentem przyszłej pol. pien.- prezes NBP
 90. 16:48 EUROIMPLANT S.A. - Zawarcie umowy na sporządzenie Prospektu Emisyjnego Emitenta (2/2012)
 91. 16:48 QUMAK-SEKOM S.A. - Zawarcie umowy znaczącej (4/2012)
 92. 16:48 MIT - Informacja osoby zobowiązanej. (23/2012)
 93. 16:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 94. 16:38 Prezes NBP podtrzymuje, że obniżki stóp proc. są mało prawdopodobne
 95. 16:33 IDEA TFI SA - Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższeg...
 96. 16:33 HANDLOWY - Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. (4/2012)
 97. 16:28 WIBOR już nie rośnie, stopy (na razie) też nie
 98. 16:24 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 16:24 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 100. 16:24 RPP podtrzymuje, że podwyższy stopy jeśli pogorszą się perspektywy powrotu CPI do celu
 101. 16:21 Grecy znów przesuwają termin spotkania, Niemcom znów coś się nie podoba, a Włosi...
 102. 16:18 MIDAS - Nabycie przez LTE Holdings 49% udziałów w Litenite ? korekta raportu. (6/2012)
 103. 16:18 SONEL S.A. - Korekta Raportu bieżącego nr 27/2011 (4/2012)
 104. 16:18 SMT SOFTWARE S.A. - Zwołanie na dzień 05.03.2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonari...
 105. 16:08 Komunikat po lutowym posiedzeniu RPP (dokumentacja)
 106. 16:08 Amplico TFI ma ponad 5 proc. Netmedia
 107. 16:08 24 tysiące plus trzy pensje za dobrowolną przerwę w pracy
 108. 16:03 PEP - Koncesja dla farmy wiatrowej Łukaszów (5/2012)
 109. 16:03 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Rejestracja zmian Statutu Spółki ? zmiana siedziby Spółki (3/2012)
 110. 16:03 PEP - Koncesja dla farmy wiatrowej Modlikowice (6/2012)
 111. 16:03 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki (11/2012)
 112. 16:03 STI GROUP S.A. - Zmniejszenie stanu posiadania (4/2012)
 113. 15:53 Polimex podpisał kontrakt za 95,77 mln zł na realizację dwóch inwestycji w Lublinie
 114. 15:53 Cena miedzi na LME wzrosła do 8606,50 USD za tonę
 115. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 116. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 15:53 Wskaźnik ROE BRE Banku w '12 może być niższy niż w '11
 118. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 15:48 PELION - Skup akcji własnych (26/2012)
 120. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 121. 15:48 VOTUM S.A. - Informacja o nabyciu akcji uzyskana w trybie Art. 160 ustawy o obrocie instrumentami...
 122. 15:48 PEP - Koncesja dla Farmy Wiatrowej "Łukaszów" (5/2012)
 123. 15:48 STI GROUP S.A. - Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną. (3/2012)
 124. 15:48 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (11/2012)
 125. 15:48 NETMEDIA S.A. - Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki przez Amplico TFI S.A. (2/2012)
 126. 15:48 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (7/2012)
 127. 15:48 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (6/2012)
 128. 15:48 VARIANT S.A. - Publikacja obrotów wypracowanych przez VARIANT S.A. w styczniu 2012 roku. (6/2012)
 129. 15:38 W tygodniu od 30 stycznia do 5 lutego FootFall Index Polska wzrósł o 4,9 proc. rdr
 130. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 131. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 132. 15:38 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 133. 15:35 Oni zyskują na zimie
 134. 15:33 POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie znaczącej umowy (7/2012)
 135. 15:33 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Komunikat Aktuali...
 136. 15:33 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 137. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 15:23 Do końca '12 możliwy "market coupling" w Europie Środkowo-Wschodniej - TGE
 139. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 140. 15:23 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 141. 15:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 142. 15:18 EMC - Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach ...
 143. 15:18 EMC - Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. (21/2012)
 144. 15:18 ATM - Umowy zawarte przez spółkę z Grupy Kapitałowej ATM z instytucją finansową (6/2012)
 145. 15:18 POZBUD T&R S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z firmą Zdrojowy Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o....
 146. 15:18 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (11/2012)
 147. 15:18 ATM - Umowy zawarte przez spółkę z Grupy Kapitałowej ATM z instytucją finansową (7/2012)
 148. 15:18 EUROFAKTR - Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej oraz art. 160 Ust...
 149. 15:18 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 150. 15:18 JUPITER NFI SA - Nabycie akcji Eurofaktor S.A. w ramach ogłoszonego wezwania (5/2012)
 151. 14:56 Polacy bardzo się starają, ale dobijają ich podatki
 152. 14:53 MF w III kw. przedstawi nową regułę fiskalną
 153. 14:48 ESOTIQ & HENDERSON - Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 13/03/2012 wr...
 154. 14:48 MOL - Settlement of existing and entering into of a new option agreement with UniCredit (5/2012)
 155. 14:38 MF jeszcze w I kw. opublikuje założenia ustawy uelastyczniającej metodologię liczenia długu publ.
 156. 14:35 Ryanair uruchomi osiem połączeń z lotniska w Modlinie
 157. 14:23 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia wzrosła o 2 gr - e-petrol.pl
 158. 14:23 "Nie powiedziałem dziewczynie, że jestem grabarzem"
 159. 14:18 ATM - DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODZIAŁU (5/2012)
 160. 14:18 AITON CALDWELL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 5...
 161. 14:18 WADEX S.A. - Obroty na wartość umowy znaczącej (11/2012)
 162. 14:18 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (10...
 163. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 164. 14:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 165. 13:55 ZUS i KRUS w jednym
 166. 13:53 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 13:40 "Die Welt": podatnicy sporo zapłacą za restrukturyzację długu Grecji
 168. 13:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 170. 13:38 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 13:23 Grodno chce mieć 45 punktów sprzedaży do '14, planuje debiut na rynku głównym GPW
 172. 13:18 06MAGNA - Podjęcie uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych (11/2012)
 173. 13:08 UOKiK ws. transportu w Polsce i na Ukrainie podczas EURO 2012 (komunikat)
 174. 13:08 13 lutego rada nadzorcza KGHM zajmie się inwestycją w Quadrę - wiceminister skarbu
 175. 13:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 176. 13:08 RPP pozostawiła stopy proc. na niezmienionym poziomie, referencyjna nadal 4,50 proc.
 177. 13:04 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (7/2012)
 178. 13:04 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej (31/2012)
 179. 12:59 Euro2012 nie tak dobre dla gospodarki Polski jak planowano?
 180. 12:53 Zużycie energii elektrycznej w I spadło o 0,33 proc. rdr - PSE Operator
 181. 12:53 PZU może wypłacić dywidendę bliską 100 proc., ale czeka na zalecenia KNF przed podjęciem decyzji
 182. 12:48 MIT - Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości. (22/2012)
 183. 12:48 VENTURE CAPITAL POLAND S.A. - Korekta raportu bieżącego 1/2012 (2/2012)
 184. 12:47 RPP podjęła decyzję o stopach procentowych
 185. 12:45 W projekcie tylko podwyższenie wieku, bez ulgi dla matek
 186. 12:38 Tabela kursów średnich NBP nr 27/A/NBP/2012
 187. 12:38 ING OFE informuje
 188. 12:38 Silniejszy PLN może obniżyć w najbliższych m-cach CPI o 0,6-0,8 pkt. proc. - BRE (opinia)
 189. 12:23 BRE Bank oczekuje w ' 12 kosztów ryzyka w przedziale 72-100 pb i utrzymania C/I poniżej 50 proc.
 190. 12:21 Umowa na czas nieokreślony dla wszystkich
 191. 12:20 UE grozi dziura budżetowa
 192. 12:18 NFI EMF - Powołanie Członka Zarządu (2/2012)
 193. 12:18 ENERGOPOL - Powołanie prokurenta Spółki (7/2012)
 194. 12:08 Produkcja cementu w I wzrosła o 21,2 proc. rdr
 195. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 196. 12:08 BRE Bank chce w 2012 roku powtórzyć wyniki z 2011 r. - prezes
 197. 12:08 BRE Bank nie spodziewa się wzrostu marży odsetkowej
 198. 12:03 LEGAL STREAM S.A. - Informacja o zmianie znacznego pakietu akcji (4/2012)
 199. 12:03 GLOBAL TRADE S.A. - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (9/2012)
 200. 11:55 Prezydent: Powinniśmy szukać porozumienia ws. emerytur
 201. 11:53 MSW: 36 osób ostatniej doby podtruło się tlenkiem węgla (komunikat)
 202. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 203. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 204. 11:53 Erste obniża cenę docelową Fortuny do CZK 115, podtrzymuje rekomendację "akumuluj"
 205. 11:53 KBC Securities obniżył rekomendację dla akcji KGHM do "sprzedaj"
 206. 11:53 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 207. 11:48 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 208. 11:48 Konto bez kuriera i formalności
 209. 11:33 NG2 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NG2 S.A. na dzień 6 marca 2012 r...
 210. 11:33 NG2 - Projekty uchwał na NWZA NG2 S.A. (9/2012)
 211. 11:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenia obligacji serii A i serii B. (27...
 212. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 213. 11:20 Orange funduje multimedialne pracownie internetowe
 214. 11:20 Graś: reforma emerytur to największe wyzwanie tej kadencji
 215. 11:18 PBG - Zwiększenie limitu gwarancyjnego w ramach umowy o współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpi...
 216. 11:08 Robyg chce w 2012 rozpocząć budowę ok. 1.300 mieszkań w sześciu inwestycjach
 217. 11:08 Robyg doliczy 30 mln zł do zysku netto '11 dzięki optymalizacji finansowej i operacyjnej
 218. 10:53 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 33.110,56 mln zł - NBP
 219. 10:53 Zarząd BRE rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2011 - prezentacja BRE
 220. 10:48 HYDROBUDOWA POLSKA - Zwiększenie limitu gwarancyjnego w ramach umowy o współpracy z Sopockim Towa...
 221. 10:48 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. - Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (...
 222. 10:47 Czy RPP utrzyma jastrzębi ton wypowiedzi?
 223. 10:43 W oczekiwaniu na komunikat RPP
 224. 10:40 Minister energetyki Ukrainy: Rosja przesyła mniej gazu niż zwykle
 225. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na III - 116,47-116,49 USD za baryłkę
 226. 10:38 W weekend 03-05.02 kina najwięcej zarobiły na filmie "Róża"
 227. 10:38 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 96,4 mln zł
 228. 10:23 Decyzja RPP neutralna dla notowań PLN; ważny komunikat po Radzie i sprawa Grecji
 229. 10:23 Akcjonariusze Multimediów wybrali JP Morgan na doradcę przy wyborze kierunków rozwoju
 230. 10:17 Instruktor tańca - zajęcie dochodowe?
 231. 10:08 Raiffeisen obniżył rekomendację Banku Millennium do "sprzedaj" z "redukuj"
 232. 10:03 FASING - Transakcje spółki zależnej na wartość umowy znaczącej. (4/2012)
 233. 10:03 INTROL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (7/2012)
 234. 10:03 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Zawarcie z Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. umów na budowę kompleksu ...
 235. 09:53 DM IDM podwyższył rekomendację dla Lena Lighting do "kupuj", cena docelowa 3 zł
 236. 09:44 Euro może dalej zyskiwać
 237. 09:42 Rynek eurodolara pokonał ważny opór
 238. 09:41 150 mln zł oszczędności dzięki kontrolom zwolnień
 239. 09:38 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 240. 09:38 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 241. 09:36 Raport ze spółek
 242. 09:31 Zapędy podaży powstrzymane
 243. 09:24 Wall Street bije rekordy, Europa na wstecznym
 244. 09:23 Zysk grupy BRE w IV kw. lekko powyżej oczekiwań, ale reakcja na GPW raczej neutralna (opinia, aktl.)
 245. 09:18 08OCTAVA - Wykaz informacji określonych w art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie...
 246. 09:18 WADEX S.A. - Korekta raportów: Realizacja Programu Odkupu ? nabycie akcji własnych (51/2011, 52/2...
 247. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2383,73 pkt (+0,38%)
 248. 09:08 Goldman Sachs podwyższa cenę docelową dla Budimeksu do 93 zł
 249. 09:08 Korekcyjny ząbek
 250. 09:06 Złoty wraca z dalekiej podróży
 251. 08:56 AT-WIG20
 252. 08:56 Windykatorzy zacierają ręce
 253. 08:53 POLSAT OFE informuje
 254. 08:53 Zysk netto grupy BRE Banku w IV kw. '11 wyniósł 284,8 mln zł, powyżej oczekiwań rynkowych (opis)
 255. 08:53 Zysk grupy BRE w IV kw. lekko powyżej oczekiwań, ale reakcja na GPW raczej neutralna (opinia)
 256. 08:50 Bernanke (znów) daje pretekst
 257. 08:48 AWBUD - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki (10/2012)
 258. 08:39 Kolejny dzień greckiej farsy przed nami
 259. 08:38 Rada nadzorcza JSW ogłasza konkurs na członka zarządu spółki odpowiedzialnego za finanse
 260. 08:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 261. 08:38 RPP nie zmieni stóp w tym roku - PKO BP (opinia)
 262. 08:33 POLSKO-AMERYKAŃSKI DOM INWESTYCYJNY S.A. - Transakcja na akcjach dokonana przez osobę obowiązaną ...
 263. 08:33 Amerykańskie byki nie odpuszczają
 264. 08:26 Objęcie bessy zapowiada spadki kursu
 265. 08:17 Marta Grycan chce podbić Moskwę
 266. 08:17 Wzrost presji podażowej
 267. 08:08 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 268. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 8 lutego
 269. 08:08 Wyniki BRE Banku w IV kw. 2011 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 270. 08:08 Zysk netto grupy BRE Banku w IV kw. '11 wyniósł 284,8 mln zł, wobec konsensusu 263,6 mln zł
 271. 08:03 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (32/2012)
 272. 08:01 Cała prawda o chlebie: Mąki mniej, a bochny większe - jak się to robi?
 273. 08:01 Za każde dziecko trzy lata krótsza praca
 274. 07:53 Chińczycy chcą kupić LOT
 275. 07:38 Capita, Ronal i Mando zatrudnią w Polsce 1100 osób zł - MG
 276. 07:15 Polska superfirma? Minister się myli
 277. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 8 II - 2 III
 278. 07:08 Grupa ADV wyemituje kwity depozytowe na rynku amerykańskim
 279. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 8.02 - 14.11.2012
 280. 04:15 Mieszkania się skurczyły
 281. 03:10 Polskie wędliny na końcu świata
 282. 02:35 Nie chcą atomu nad Bałtykiem
 283. 02:05 Feministyczna rewolucja w klockach Lego