Trwa ładowanie...
d35kdgv

Artykuły z dnia: 2012.02.01 - finanse.wp.pl

 1. 23:48 NOTORIA SERWIS S.A. - Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie w dniu 28.02.2012 r. (19/2012)
 2. 23:33 NOTORIA SERWIS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Notoria S...
 3. 23:03 HERMAN S.A. - Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki zależnej (15/2012)
 4. 22:03 J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej (3/2012)
 5. 21:48 Black Lion NFI - Przedłużenie terminu na spełnienie się warunku zawieszającego umowy przedwstępne...
 6. 21:33 ASBISc - Nabycie akcji własnych (10/2012)
 7. 21:33 COMP - Emisja obligacji Spółki (6/2012)
 8. 21:18 KCI - Rejestracja połączenia KCI S.A. ze spółkami Ponar Holding sp. z o.o. oraz Ponar Corporate C...
 9. 21:18 KCI - Rejestracja zmian Statutu Spółki (6/2012)
 10. 21:18 KCI - Nabycie akcji własnych (5/2012)
 11. 21:03 TELL - Zmiana informacji poufnej. (9/2012)
 12. 20:38 CDM Pekao rekomenduje "kupuj" Hawe, cena docelowa akcji ustalona na 5,88 zł
 13. 20:33 BPH FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej...
 14. 20:33 BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na...
 15. 20:33 LIBET S.A. - Rozwiązanie i zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną. (2/2012)
 16. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 1 lutego, 20.00
 17. 20:23 Generali OFE i Amplico OFE zmniejszyły zangażowanie w Benefit Systems
 18. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 1 lutego, 20.00
 19. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 1 lutego, 20.00
 20. 20:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Korekta Raportu Bieżącego nr 2/ 2012 (Wykup akcji własnych od Dom...
 21. 20:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 22. 20:03 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 23. 20:03 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Platforma Mediowa Point Group S.A. zainteresowana projektem tworz...
 24. 19:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 25. 19:48 SKOTAN S.A. - Zawiadomienie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS S.A. o przekroczeniu progu...
 26. 19:48 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania (7/2012)
 27. 19:38 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki PRAGMA FAKTORING SA
 28. 19:33 LENTEX - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w kapitale zakładowym Zakładów "Lentex" S.A. (...
 29. 19:33 BENEFIT SYSTEMS S.A. - Zawiadomienie o stanie posiadania (6/2012)
 30. 19:33 WESTA ISIC S.A. - WESTA production and sales data for December 2011 (22/2012)
 31. 19:13 Świat nie pozwala na korektę
 32. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 33. 19:08 Raiffeisen obniżył rekomendację dla Echa do "trzymaj", cena docelowa nadal 4,40 zł
 34. 19:08 PEKAO OFE roczna struktura aktywów - korekta
 35. 19:03 NOTORIA SERWIS S.A. - Znaczne pakiety akcji (17/2012)
 36. 18:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki M10 SA
 37. 18:33 ALTERCO - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Alterco S.A., w ramach emisji 1...
 38. 18:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 39. 18:33 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 40. 18:33 INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu pr...
 41. 18:23 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 42. 18:18 INVESTOR GOLD FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 43. 18:18 INVESTOR FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat i...
 44. 18:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 45. 18:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 46. 18:18 ZASTAL SA - Zmiana stanu posiadania akcji (5/2012)
 47. 18:18 BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadają...
 48. 18:18 BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od ...
 49. 18:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (26/2012)
 50. 18:08 Transakcje pakietowe
 51. 18:08 GPW: Animator Rynku dla pda spółki MOBILE FACTORY SA
 52. 18:08 MSP ma tylko jedną ofertę na ZGH Bolesław, złożył ją Stalprodukt
 53. 18:08 Wasko ma wyłączność negocjacyjną ws. prywatyzacji COIG
 54. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 55. 18:03 ABC DATA S.A. - Nabycie akcji własnych (27/2012)
 56. 18:03 ATC CARGO S.A. - Informacja o zawartych transakcjach nabycia akcji przez Prezesa Zarządu (2/2012)
 57. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 1.02.2012
 58. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 59. 17:53 WIG 20 na zamknięciu sesji wyniósł 2363,60 pkt (1,35%)
 60. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 61. 17:53 54 spółki w drugim etapie V edycji konkursu SEG "Złota Strona Emitenta"
 62. 17:53 Stawka Polonia wzrosła do 4,33 proc. z 4,32 proc. - NBP
 63. 17:53 Spółka M10 zadebiutuje na NewConnect 6 lutego
 64. 17:48 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 65. 17:48 WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z Michelin Polska ...
 66. 17:43 Skarbówka bierze się za allegrowiczów
 67. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 68. 17:33 KOPEX S.A. - Znacząca umowa jednostki zależnej. (26/2012)
 69. 17:29 EUR/PLN przebił od góry poziom 4,20
 70. 17:25 Dobre nastroje się utrzymują, ale…
 71. 17:23 MSW: o bezpieczeństwie na EURO 2012 (komunikat)
 72. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 1 lutego, 17.00
 73. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 1 lutego, 17.00
 74. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 31.01.2012
 75. 17:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 76. 17:23 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 77. 17:23 Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych
 78. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 1 lutego, 17.00
 79. 17:18 BBI CAPITAL NFI SA - zawarcie znaczącej umowy - umowa zbycia udziałów spółki Elekomp sp. z o.o. w...
 80. 17:18 BNP PARIBAS PL - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (4/2012)
 81. 17:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Transaction with Treasury Shares (11/2012)
 82. 17:08 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 31.01.2012
 83. 17:05 Chińczycy zapłacą za cywilną część HSW od ponad 190 do 300 mln zł
 84. 17:03 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży (27/2012)
 85. 16:53 MTBiGM: odwołanie dyr. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (komunikat)
 86. 16:53 DI BRE Banku zaktualizował ceny docelowe 6 spółek z branży budowlanej
 87. 16:53 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 88. 16:53 Opłaty interchange powinny spaść o połowę do 2016 r. - NBP
 89. 16:48 POWER PRICE S.A. - Informacja o transakcjach osoby zobowiązanej na akcjach Power Price S.A., któ...
 90. 16:48 GLOBAL TRADE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lutego ...
 91. 16:48 IMPEXMET - Rezygnacja Członka Zarządu (4/2012)
 92. 16:38 PLN może się dalej umacniać do 4,16/EUR, na FI konsolidacja na długim końcu krzywej (opis)
 93. 16:38 EBOiR ma ponad 5 proc. akcji Lenteksu
 94. 16:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 16:35 Opłaty interchange powinny spaść o połowę
 96. 16:33 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (14/2012)
 97. 16:27 Dane PMI poprawiły sentyment
 98. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 99. 16:18 IN POINT S.A. - Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansow...
 100. 16:18 MOBINI S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki. (3/2012)
 101. 16:18 LZMO S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach LZMO S.A. w 2011 roku przekazana przez członków ...
 102. 16:18 FAMUR S.A. - Zmiana warunków płatnośći za urządzenia dla PG Slilesia Sp. z o.o. (11/2012)
 103. 16:12 "Wyczerpał się kredyt społecznego zaufania"
 104. 16:08 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia spadła o 2 gr - e-petrol.pl
 105. 16:08 ING OFE informuje
 106. 16:03 PELION - Skup akcji własnych (23/2012)
 107. 16:03 MIT - Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości. (18/2012)
 108. 16:03 TUP - Transakcje osoby zarządzającej zawarte w 2011r. (4/2012)
 109. 16:03 LENTEX - Przekroczenie progu 5% posiadanych akcji w kapitale zakładowym Zakładów "Lentex" S.A. (...
 110. 16:00 55 lat i emerytura. Nowe zasady dla mundurowych
 111. 15:56 Nawet 100 tysięcy premii dla każdego pracownika!
 112. 15:53 Cena miedzi na LME spadła do 8394,50 USD za tonę
 113. 15:53 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 15:50 Wizz Air od lipca przenosi się z Okęcia do Modlina
 115. 15:48 ESKIMOS S.A. - OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. (2/...
 116. 15:48 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (6/2012)
 117. 15:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto fundusz...
 118. 15:48 RADPOL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (8/2012)
 119. 15:48 ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto fundu...
 120. 15:48 ARCUS S.A. - Umowa Znacząca (4/2012)
 121. 15:48 BLUMERANG PRE IPO S.A. - Zmiana ceny nabycia akcji BLU ONE S.A. (3/2012)
 122. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 123. 15:38 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 124. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 15:38 Przychody Grupy LPP w styczniu '12 wyniosły 236 mln zł, wzrost o 28 proc. r/r
 126. 15:34 Większy ruch na rynku najmu
 127. 15:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 128. 15:33 VINDEXUS S.A. - umowa znacząca (10/2012)
 129. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 130. 15:23 Przychody NG2 w styczniu '12 wyniosły 66,2 mln zł, wzrost o 59,9 proc. r/r
 131. 15:23 MSP wydłużyło Energo-Pro wyłączność negocjacyjną na ZEW Niedzica do 10 lutego '12 (aktl.)
 132. 15:18 INTROL S.A. - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień ...
 133. 15:18 INTROL S.A. - Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 2...
 134. 15:18 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Actual number of voting rights (10/2012)
 135. 15:16 Pryska mit surowcowego eldorado
 136. 15:08 Notowania jednolite - drugi fixing
 137. 15:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 138. 15:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 139. 15:03 MAXIMUS - Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu Emitenta. (1/2012)
 140. 15:03 ENERGOPLD - Zawarcie umowy podwykonawczej z IDS Industieservice + Anlagenbau GmbH na wykonanie cz...
 141. 14:53 W weekend 27-29.01 kina najwięcej zarobiły na filmie "W ciemności"
 142. 14:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 143. 14:48 NG2 - Raport miesięczny za styczeń 2012 (7/2012)
 144. 14:48 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 145. 14:40 55 lat i emerytura. Nowe zasady dla mundurowych
 146. 14:33 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki (9/2012)
 147. 14:33 STALEXPORT AUTOSTRADY - Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych (4/2012)
 148. 14:32 Jedna trzecia Polaków zatrudniona na czas określony
 149. 14:23 Ograniczenia w dostawach gazu nie wpłyną na produkcję w PKN Orlen
 150. 14:23 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 151. 14:18 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (5/2012)
 152. 14:18 ESKIMOS S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza dotyczące drobnych transakcji w 2011 roku. (1/2012)
 153. 14:18 TAX-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach zawartych na instrumentach finansowych spółki w związ...
 154. 14:18 COLIAN SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. (22/2012)
 155. 14:13 Dolar, euro i frank tracą w relacji do złotego
 156. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 157. 14:08 MAC ws. spotkania ministra Boniego z RPO (komunikat)
 158. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 159. 14:08 W tygodniu od 23 do 29 stycznia FootFall Index Polska spadł o 1,6 proc. rdr
 160. 14:03 TAX-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z Art. ...
 161. 14:03 TAX-NET S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki w związku z Art. ...
 162. 14:03 STALPROFI - Zawarcie aneksów do umów kredytowych z BRE Bankiem SA (3/2012)
 163. 13:53 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 164. 13:50 Oscypki na Krupówkach sprzedaje legalnie jedna osoba
 165. 13:40 Z odpadków z restauracji można wytwarzać prąd dla aquaparku
 166. 13:40 Stewardesy buntują się przeciwko rozmiarom kostiumów
 167. 13:40 UOKiK nałożył na UPC Polska karę w wysokości 775 tys. zł
 168. 13:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 169. 13:33 Tauron zmniejsza zatrudnienie
 170. 13:33 ODLEWNIE - zawarcie umowy (3/2012)
 171. 13:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (22/2012)
 172. 13:31 Nie zatrudniaj małżonka – to się nie opłaca
 173. 13:23 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 174. 13:23 MF nie organizuje przetargu uzupełniającego obligacji DS1021
 175. 13:12 Dwie trzecie Polaków dojeżdża do pracy
 176. 13:08 Marża rafineryjna w styczniu 2012 roku wzrosła do 4,7 USD na baryłce - PKN Orlen
 177. 13:08 DM Amerbokers rekomenduje "neutralnie" dla Mennicy
 178. 13:08 DM AmerBrokers obniżył rekomendację CD Projekt RED do "trzymaj"
 179. 13:08 Hygienika skupi do 2 mln akcji własnych
 180. 13:04 Minister finansów zawstydził banki
 181. 13:03 MOSTALZAB - Ustanowienie hipoteki na nieruchomości spółki zależnej (7/2012)
 182. 13:03 AC S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki AC S.A. (2/2012)
 183. 13:03 HYGIENIKA - Powołanie osób nadzorujących (12/2012)
 184. 13:03 LENTEX - Informacja dot. szacunkowych przychodów ze sprzedaży spółki zależnej "GAMRAT" S.A. w st...
 185. 12:58 Żonglerka danymi
 186. 12:48 BUDIMEX - Aneks do umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych z Towarzystwem Ubezpieczeniowym...
 187. 12:48 RAFAMET - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o...
 188. 12:48 UniCredit - CAPITAL INCREASE OF UNICREDIT: EARLY CLOSING OF THE AUCTION OF THE UNEXERCISED RIGHTS...
 189. 12:48 ONE-2-ONE S.A. - Wniosek do Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A o udzielenie wsparcia finansowego...
 190. 12:48 AZOTY TARNÓW - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie...
 191. 12:48 AZOTY TARNÓW - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie...
 192. 12:48 HYGIENIKA - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 31 stycznia 2012 r...
 193. 12:33 HYGIENIKA - Uchwały podjęte na NWZA Hygienika S.A. (10/2012)
 194. 12:33 RELPOL - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Za...
 195. 12:33 ADVADIS S.A. - Ustanowienie kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy w postępowaniu upadł...
 196. 12:23 UOKiK: kara dla UPC Polska (komunikat)
 197. 12:23 CIR ws. powołania nowego podsekretarza stanu w MG (komunikat)
 198. 12:23 W ciągu półrocza 57 proc. badanych spodziewa się wzrostu sprzedaży w branży motoryzacyjnej -
 199. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 22/A/NBP/2012
 200. 12:23 MF sprzedało obligacje DS1021 za 2,9 mld zł
 201. 12:23 Puławy szacują, że ograniczenie przez PGNiG dostaw gazu do spółki wynosi ok. 5 proc. (aktl.)
 202. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 203. 12:08 Kurs akcji 5th Avenue Holding wzrósł w debiucie na NewConnect o 0,18 proc.
 204. 11:53 MSP wydłużyło Energo-Pro wyłączność negocjacyjną na ZEW Niedzica do 10 lutego '12
 205. 11:53 Erste rekomenduje "kupuj" Bogdankę, cena docelowa 155 zł (opis)
 206. 11:48 AWBUD - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki zawartych w 2011 roku nieprzekraczających ...
 207. 11:48 DEKTRA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki DEKTRA w związku z art. 160 Ustawy o...
 208. 11:38 Erste rekomenduje "kupuj" Bogdankę, cena docelowa 155 zł
 209. 11:38 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 210. 11:38 Koniunktura w budownictwie w I kw. pogorszyła się, ale prognozy są optymistyczne - IRG SGH
 211. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 212. 11:33 GINO ROSSI S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZA Gino Rossi S.A. ...
 213. 11:33 JSW S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów. (12/2012)
 214. 11:27 Kupiłeś samochód, nie przerejestrowałeś i miałeś wypadek? Spokojnie, wypłacą odszkodowanie
 215. 11:24 Grecja coraz bliżej wypracowania porozumienia
 216. 11:23 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 217. 11:23 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 218. 11:22 Ktoś wybił szyby w moim aucie stojącym na parkingu. Czy dostanę pieniądze z ubezpieczenia?
 219. 11:19 Gdzie zarejestrować auto, by mieć tańsze ubezpieczenie?
 220. 11:16 Czy warto podwyższać udział własny przy polisie AC, by obniżyć cenę polisy?
 221. 11:15 Inflacja w strefie euro w styczniu wyniosła 2,7 proc.
 222. 11:14 Czy można wypowiedzieć automatycznie odnowione ubezpieczenie?
 223. 11:11 Kupiłeś pierwszy samochód? Tak skorzystasz ze zniżek rodziców na ubezpieczenie
 224. 11:08 NORDEA PTE SA informuje
 225. 10:53 MSW: Ofiary mrozu w Polsce (komunikat)
 226. 10:53 DM IDMSA obniżył cenę docelową dla Ciechu do 23,5 zł, nadal zaleca kupno jego akcji
 227. 10:53 PGNiG ogranicza dostawy gazu do ZCh Police, PKN Orlen i ZA Puławy (opis2)
 228. 10:53 PGNiG ogranicza dostawy gazu do ZCh Police, PKN Orlen i ZA Puławy (opis)
 229. 10:48 EGB INVESTMENTS S.A. - Zestawienie drobnych transakcji osób zobowiązanych na akcjach Spółki w 201...
 230. 10:40 Rachunki znowu idą w górę! Nawet o ponad 150 zł!
 231. 10:38 Cena ropy Brent w Londynie na III - 111,08-111,10 USD za baryłkę
 232. 10:38 MPiPS: apel ministra Kosiniaka-Kamysza w związku z falą mrozów (komunikat)
 233. 10:38 Środowy poranek pozytywny dla złotego i obligacji
 234. 10:36 Uważaj na opłaty przy koncie oszczędnościowym
 235. 10:33 OPEN FINANCE S.A. - ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OPEN FINANCE S.A. (9/...
 236. 10:33 PRAGMA INKASO S.A. - Transakcje akcjami podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku (13/2012)
 237. 10:29 Płace osób o różnym wykształceniu
 238. 10:23 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 30.380,87 mln zł - NBP
 239. 10:23 GPW: NWAI DM animatorem obligacji
 240. 10:18 CENTRUM KLIMA S.A. - Zbiorcza informacja dotycząca skupu akcji własnych w dniach od 23.01.2012 do...
 241. 10:11 WIG20 wybroni dziś 2300 pkt.
 242. 10:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 243. 10:03 TELESTRADA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zależną od osoby mającej stały dostęp...
 244. 10:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (17/2012)
 245. 10:03 Indeksy koniunktury gospodarczej i aukcje długu w centrum uwagi
 246. 09:56 Złoty w cieniu wydarzeń w strefie euro
 247. 09:53 GPW: NWAI DOM MAKLERSKI animatorem akcji spółki WIDOK ENERGIA
 248. 09:53 GPW: Dom Maklerski PKO BP animatorem akcji spółki URLOPY.PL
 249. 09:53 GPW: DM AMERBROKERS animatorem akcji ATON-HT
 250. 09:53 GPW: COPERNICUS SECURITIES animatorem akcji dwóch spółek
 251. 09:53 GPW: ALIOR BANK animatorem WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SA
 252. 09:52 Gwiazda spadająca
 253. 09:48 Wiadomości ze spółek
 254. 09:48 ZREMB-CHOJNICE S.A. - Zawarcie umowy. (8/2012)
 255. 09:48 INTEGER.PL S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (10/2012)
 256. 09:48 MIRBUD S.A. - Zawarcie umowy z inwestorem. (8/2012)
 257. 09:38 Wskaźnik PMI dla Polski w styczniu '12 wyniósł 52,2 pkt vs 48,8 pkt w grudniu '11 - HSBC (opis)
 258. 09:37 Gorsze dane zza oceanu psują ostateczny wynik
 259. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 260. 09:23 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 261. 09:08 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 262. 09:08 WIG 20 na otwarciu sesji wyniósł 2335,04 pkt (+0,12%)
 263. 09:08 W środę możliwe lekkie spadki na otwarciu, potem powrót wzrostów (opinia)
 264. 09:03 LENTEX - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (22/2012)
 265. 09:03 MOSTALZAB - Informacja dotycząca tzw. skargi pauliańskiej (6/2012)
 266. 09:03 LENTEX - Tekst jednolity Statutu Zakładów "Lentex" S.A. z uwzględnieniem zmian Statutu uchwalonyc...
 267. 08:58 Poranny komentarz rynkowy XTB – co dalej z ożywieniem?
 268. 08:53 POLSAT OFE informuje
 269. 08:50 Skuteczna obrona amerykańskich byków
 270. 08:48 POLICE - Czasowe ograniczenie dostaw gazu ziemnego dla Z.Ch. "Police" S.A. (5/2012)
 271. 08:48 ABC DATA S.A. - Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2011 (26/2012)
 272. 08:42 Dłuższy górny cień świadectwem problemów niedźwiedzi
 273. 08:40 Analitycy: kawalerki w Łodzi o połowę tańsze niż w Warszawie
 274. 08:38 PGNiG, na wniosek Gaz-Systemu, ogranicza dostawy gazu do ZCh Police, PKN Orlen i ZA Puławy
 275. 08:27 To koniec porównywania cen w internecie?
 276. 08:19 Słaba końcówka
 277. 08:18 ANALIZY ONLINE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przekazane w trybie art. 160 ustawy ...
 278. 08:18 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (27/2012)
 279. 08:13 Przedsiębiorcy będą płacić wyższe składki rentowe
 280. 08:08 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 281. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 1 lutego
 282. 08:03 CITY INTERACTIVE S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (2/2012)
 283. 07:33 KSG AGRO S.A. - Dates for filing periodical reports in 2012 (4/2012)
 284. 07:32 Będzie euro, będzie drożej! Sprawdź, o ile
 285. 07:17 Apple największym światowym producentem komputerów
 286. 07:15 Drożej na rynku wtórnym mieszkań w Warszawie
 287. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1 II - 2 III
 288. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 1.02 - 14.11.2012
 289. 06:54 Używane konsole - problem z prawem
 290. 06:30 Podwyżki czynszów
 291. 05:35 Nie ma chętnych na gaz z terminalu w Świnoujściu
 292. 05:10 Nie daj się naciągnąć na tę ofertę! Telewizje cyfrowe i kablówki dzielą nas na złych i dobrych
 293. 04:35 Coraz więcej chętnych na 1 proc. podatku
 294. 03:10 Internetowe kantory robią zawrotną karierę
 295. 02:40 Piotr Woźniak zajmie się łupkami
 296. 02:15 VAT na żywność do naprawy