Trwa ładowanie...
d1n97b0

Artykuły z dnia: 2012.02.22 - finanse.wp.pl

 1. 00:33 Asseco South Eastern Europe S.A. - Raport roczny R 2011
 2. 00:33 Asseco South Eastern Europe S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 3. 00:18 PEP - Raport roczny R 2011
 4. 00:03 PEP - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 5. 22:48 EFH - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (10/2012)
 6. 21:18 INTERBUD-LUBLIN S.A. - Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o roboty budowlane (4/2012)
 7. 20:48 SADOVAYA GROUP S.A. - JANUARY 2012 PRODUCTION UPDATE (8/2012)
 8. 20:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 22 lutego, 20.00
 9. 20:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 22 lutego, 20.00
 10. 20:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 22 lutego, 20.00
 11. 20:23 Seko planuje przejąć Wilbo
 12. 20:03 SEKO S.A. - Podpisanie umowy inwestycyjnej oraz umowy o współpracy (5/2012)
 13. 19:48 SEKO S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (4/2012)
 14. 19:38 GPW: Animator Rynku dla akcji spółki PLAYMAKERS SA
 15. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 16. 19:33 CENTRUM KLIMA S.A. - Zmiana umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie zawartej z Bankiem Handlowym ...
 17. 19:23 W I '12 sprowadzono do Polski 43.550 samochodów używanych - MF
 18. 19:18 WILBO - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej (6/2012)
 19. 19:18 WILBO - Podpisanie umowy inwestycyjnej oraz umowy o współpracy (7/2012)
 20. 19:08 Aktualne wskaźniki giełdowe
 21. 19:03 APATOR - Weryfikacja prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2011 r. (11/2012)
 22. 18:48 PTI S.A. - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 26/2011 z dnia 31 grudnia 2011 r. dotyczącego zawarc...
 23. 18:48 HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. - informacja o transakcach osoby zobowiązanej (5/2012)
 24. 18:48 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (44/2012)
 25. 18:48 HAWE - Raport bieżący HAWE S.A. nr 21/2012 z dnia 21.02.2012 r. (Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego ...
 26. 18:38 GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ZAKŁADY LENTEX SA
 27. 18:38 GPW: Animator Rynku dla obligacji spółki ODRATRANS SA
 28. 18:38 Zarząd Kredyt Bank rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2011 r
 29. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 30. 18:33 BOMI - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzen...
 31. 18:25 Przecena na warszawskim parkiecie
 32. 18:23 Transakcje pakietowe
 33. 18:10 Tusk: nie można odkładać na bok podwyższenia wieku emerytalnego
 34. 18:08 Statystyka sesji giełdowej z 22.02.2012
 35. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 36. 18:03 KREDYTB - Propozycja dotycząca podziału zysku za 2011 rok (6/2012)
 37. 18:03 BOMI - Zmiana udziału w kapitale Spółki BOMI S.A. (20/2012)
 38. 18:03 KREDYTB - Wybór biegłego rewidenta Ernst&Young Audit sp. z o.o. (7/2012)
 39. 18:03 AQUA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA na dzień 23.03.2012r. ...
 40. 18:03 BANK PEKAO SA - Informacje o kupnie akcji Banku Pekao S.A. (8/2012)
 41. 18:03 KCI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
 42. 18:01 Podaż w przewadze
 43. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 44. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2328,36 pkt (-1,01%)
 45. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 46. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,19 proc. z 4,29 proc. - NBP
 47. 17:51 Europejska gospodarka na grząskim gruncie
 48. 17:48 WESTA ISIC S.A. - WESTA PRODUCTION & SALES DATA FOR JANUARY 2012 (23/2012)
 49. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 50. 17:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 22 lutego, 17.00
 51. 17:38 MF: finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu (komunikat)
 52. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 22 lutego, 17.00
 53. 17:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 21.02.2012
 54. 17:35 Słabe dane bombardują rynek
 55. 17:35 Kto ustala wysokie ceny paliw?
 56. 17:31 Eurodolar bliski wybicia z konsolidacji
 57. 17:25 Podatek od węglowodorów w 2015 r.
 58. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 22 lutego, 17.00
 59. 17:23 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 60. 17:23 Obniża się cena pszenicy konsumpcyjnej
 61. 17:20 Kluczowe będzie jutrzejsze IFO
 62. 17:18 KERNEL HOLDING S.A. - WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY KREDYTU ŚREDNIOTERMINOWEGO NA 100 MILIONÓW USD (5/2012)
 63. 17:18 EUROTEL S.A. - Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej. (7/2012)
 64. 17:03 WIELTON S.A. - Zawarcie z PKO BP S.A. umowy o limit kredytowy wielocelowy (8/2012)
 65. 17:03 SWISSMED - Kontrakt z NFZ na rok 2012 ? ambulatoryjna opieka specjalistyczna (6/2012)
 66. 17:03 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (16/2012)
 67. 16:53 GPW: animator rynku dla akcji spółek
 68. 16:53 GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów INVESTOR PRIVATE EQUITY FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
 69. 16:53 GPW: animator rynku dla akcji spółki CALATRAVA CAPITAL SA
 70. 16:53 Alstom podtrzymuje argumenty ws. Opola, będzie dochodzić swoich racji
 71. 16:53 Złoty powinien pozostać w przedziale 4,16-4,20 za euro (opis)
 72. 16:50 Raport MF: deficyt budżetu w 2011 r. wyniósł 25,1 mld zł (aktl.)
 73. 16:48 ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (15/2012)
 74. 16:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 75. 16:48 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 76. 16:48 INVISTA S.A. - Zawiadomienie od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych. (7/2012)
 77. 16:48 PEKAO BANK HIPOTECZNY - W sprawie zakończenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okazi...
 78. 16:38 Lentex prognozuje osiągnięcie 7,1 mln zł zysku netto w 2012 r.
 79. 16:35 Facebook pozwala zarobić
 80. 16:35 KE proponuje zawieszenie przekazania 495 mln euro dla Węgier
 81. 16:33 BAKALLAND S.A. - Zawarcie znaczących umów przez podmiot zależny Bakalland Brands Sp. z o. o. (24/...
 82. 16:33 BAKALLAND S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (25/2012)
 83. 16:24 Orbis planuje capex na poziomie 140-150 mln zł w 2012, planuje wypłatę dywidendy
 84. 16:24 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 85. 16:18 KOGENERA - Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjon...
 86. 16:15 GDDKiA: pojawiły się szczeliny w asfaltowej podbudowie A2
 87. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 88. 16:08 MF przygotował już część fiskalną podatku od węglowodorów (opis)
 89. 16:08 Ogłoszenie wezwania pokazuje, że pozycja spółki wzrasta - zarząd Sygnity
 90. 16:08 BGK wciąż planuje wyjść z inwestycji w akcje PKO BP, ale termin zależy od sytuacji rynkowej
 91. 16:03 FUTURIS S.A. - Zmiana w strukturze akcjonariatu (1/2012)
 92. 16:03 TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Otrzymanie informacji precyzującej treść zawiadomienia złożonego prze...
 93. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 94. 15:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 95. 15:53 Uprawomocniło się postanowienie sądu dotyczące zatwierdzenia układu Pronox Technology
 96. 15:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 15:53 CIR: harmonogram rozmów premiera z ministrami (komunikat)
 98. 15:48 FERRO S.A. - Informacja o wykupie w celu umorzenia 4084 obligacji zwykłych na okaziciela serii A...
 99. 15:48 MAGELLAN S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (26/2012)
 100. 15:48 EMMERSON S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgrom...
 101. 15:48 COMP - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego Spółki (10/2012)
 102. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 103. 15:38 Prognoza deficytu sektora fin. publ. w '11 na poziomie 5,6 proc. PKB nadal aktualna - Rostowski
 104. 15:38 Obecnie MF ma sfinansowane 40 proc. potrzeb pożyczkowych na '12 - Rostowski
 105. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 106. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 8409,50 USD za tonę
 107. 15:38 Prognoza deficytu sektora fin. publ. w '11 na poziomie 5,6 proc. PKB nadal aktualna - Rostowski
 108. 15:38 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 15:38 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 110. 15:33 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (30/2012)
 111. 15:33 M10 S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2012)
 112. 15:33 LENTEX - Założenia planu budżetu spółki na 2012 r. (35/2012)
 113. 15:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (19/2012)
 114. 15:33 EMMERSON S.A. - Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych Spółki przekazane w trybi...
 115. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 116. 15:23 Deficyt budżetu w 2011 r. wyniósł 25,1 mld zł - raport MF (opis)
 117. 15:20 Złoty gotowy do korekty, ale możemy zaczekać na nią do LTRO
 118. 15:18 PAGED - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 marca 2012 r. - KOREKTA (9/2012)
 119. 15:18 PRONOX S.A. - Uprawomocnienie Postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu Spółki (10/2012)
 120. 15:18 JSW S.A. - Zawarcie umów na wartość umowy znaczącej z Grupą Kapitałową ArcelorMittal Poland S.A. ...
 121. 15:18 EMMERSON CAPITAL S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na waln...
 122. 15:18 TONSIL ACOUSTIC COMPANY S.A. - Ujawnienie przez akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółk...
 123. 15:18 EMMERSON CAPITAL S.A. - Zawiadomienia o transakcjach na papierach wartościowych Spółki przekazane...
 124. 15:18 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (9/2012)
 125. 15:18 EZO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. (5/2012)
 126. 15:17 Płace w mediach, reklamie, wydawnictwach i PR
 127. 15:08 Dług publ. w relacji do PKB w '11 56,6 proc. wg metodologii UE; 53,8 proc. wg krajowej - Rozkrut, MF
 128. 15:08 Dług publ. wg metodologii krajowej obniży się w '20 do 39,8 proc. PKB z 47,4 proc. w 2015 r - raport
 129. 15:08 ING OFE informuje
 130. 15:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 131. 14:53 W Ossie zakończył się III Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG
 132. 14:53 Deficyt budżetu w 2011 r. wyniósł 25,1 mld zł - komunikat MF
 133. 14:48 CIECH - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza (8/2012)
 134. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 14:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 14:38 CIR ws. realizacji expose (komunikat)
 137. 14:38 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 138. 14:33 REMAK - Aneks do znaczącej umowy. (4/2012)
 139. 14:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 140. 14:23 MSW: 200 tys. zł na telefon interwencyjny ws. zaginionych dzieci (komunikat)
 141. 14:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 142. 14:23 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia wzrosła o 2 gr - e-petrol.pl
 143. 14:19 PGNIG - Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 19 marca 2012 roku (31/2012)
 144. 14:18 MOSTAPLC - Zawarcie znaczącej umowy. (4/2012)
 145. 14:18 KOMFORT-KLIMA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zbyciem znaczącego pakietu akcji. (...
 146. 14:18 PGNIG - Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 19 marca 2012 roku (30/2012)
 147. 14:18 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-22/2012) (22/2012)
 148. 14:12 Tak postrzegają złotego za granicą!
 149. 14:08 MF przygotował już część fiskalną podatku od węglowodorów
 150. 14:08 Średnia cena PB95 w ciągu miesiąca nie zmieniła się
 151. 14:08 Spółka zależna Eurotela kupiła od Abitela sieć salonów Playa za 1,8 mln zł (opis)
 152. 14:08 Internet zdominował proces rekrutacji pracowników
 153. 14:05 Prawie połowa pracowników narzeka na niepełne urlopy
 154. 14:03 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach 15-21 lutego 2012 roku. (24/2012)
 155. 14:03 TPSA - Realizacja programu nabywania akcji własnych w dniach 15-21 lutego 2012 roku. (24/2012)
 156. 13:53 GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki PLAYMAKERS SA
 157. 13:53 Eurotel planuje w '12 wypłacić dywidendę nie niższą niż z zysku za '10
 158. 13:49 Jak zarabiać 4 tysiące?
 159. 13:45 Fitch obniżył rating Grecji do jeszcze bardziej śmieciowego poziomu
 160. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 161. 13:38 MF o 14 w środę zaprezentuje raport o stanie finansów publicznych
 162. 13:38 Realizacja budżetu państwa na 2012 r. nie jest zagrożona - premier (aktl.)
 163. 13:38 Realizacja budżetu państwa na 2012 r. nie jest zagrożona - premier
 164. 13:33 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 165. 13:23 Porozumienie z samorządami ws. zadłużenia JST zostało osiągnięte - wiceminister finansów
 166. 13:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 167. 13:23 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 168. 13:23 Impexmetal chciałby w '12 powtórzyć poziom zysku netto z '11; może być jednak trudno
 169. 13:23 Impexmetal nie prowadził jeszcze rozmów o dywidendzie, może wypłacić cały zysk za 2011, a nawet
 170. 13:23 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 171. 13:18 HARDEX S.A. - Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora Hardex S.A. (19/2012)
 172. 13:16 Stopa bezrobocia wzrośnie w lutym
 173. 13:05 Getin Noble Bank ma przeprosić i zapłacić 20 tys. zł byłemu klientowi
 174. 12:55 Zapowiadają strajk podczas Euro 2012
 175. 12:53 Wskaźnik BIG spadł w IV kw. z 11,5 pkt do 5,4 pkt - InfoMonitor BIG
 176. 12:53 PlayMakers zadebiutuje na NewConnect 23 lutego
 177. 12:53 W tygodniu od 13 lutego do 19 lutego FootFall Index Polska spadł o 4,4 proc. rdr
 178. 12:51 Nowe miejsca pracy w Łodzi
 179. 12:48 ABS INVESTMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (7/2012)
 180. 12:38 Rozmowa kwalifikacyjna - jak dobrze wypaść
 181. 12:31 Zmieniają pracę na mniej płatną
 182. 12:23 GPW SA - Indeksy - sesja
 183. 12:23 Erste obniżył rekomendację dla NG2 do "trzymaj"
 184. 12:23 Spółka zależna Eurotela kupiła od Abitela sieć salonów Playa za 1,8 mln zł
 185. 12:23 Tabela kursów średnich NBP nr 37/A/NBP/2012
 186. 12:23 Cena ropy Brent w Londynie na IV - 121,47-121,49 USD za baryłkę
 187. 12:23 W grudniu koszty budowy domów wzrosły o 1,9 proc. rdr - GUS
 188. 12:20 Znany lobbysta Marek D. odpowie za unikanie podatków
 189. 12:18 OPEN FINANCE S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za rok 2011 (13/2012)
 190. 12:02 Ile kosztuje szefa twoje spóźnienie?
 191. 11:55 Asseco Poland wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Sygnity
 192. 11:53 Tarnów nie spodziewa się tak dobrych wyników w tym roku jak w '11 (wywiad)
 193. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 194. 11:48 PRAGMA TRADE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Trade S.A. na dzień 21 ma...
 195. 11:45 MPiPS: W lutym wyższe bezrobocie
 196. 11:41 Złoto wciąż blisko rekordu
 197. 11:38 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 212,9 mln zł
 198. 11:38 W weekend 17-19.02 kina najwięcej zarobiły na filmie "Sponsoring"
 199. 11:38 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 200. 11:38 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 201. 11:37 Odczyty indeksów PMI psują nastroje
 202. 11:30 Najbardziej stresujący zawód w Polsce
 203. 11:18 EUROTEL S.A. - Informacja o transakcji zawartej przez jednostkę zależną Emitenta (6/2012)
 204. 11:18 HANDLOWY - Informacja w sprawie zmiany perspektywy ratingu (5/2012)
 205. 11:18 PAGED - zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 marca 2012 r. (9/2012)
 206. 11:18 "Jak dawać etaty, gdy jest się na granicy bankructwa?"
 207. 11:08 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 33.951,93 mln zł - NBP
 208. 11:05 Zapłacę za pracę!
 209. 11:03 PEP - Zestawienie raportów (8/2012)
 210. 11:00 MF: darmowa pomoc prawna bez VAT
 211. 10:56 Rynki pogrążone w letargu. Czas na przebudzenie
 212. 10:53 DM BZ WBK obniżył cenę docelową akcji TP SA do 16,50 zł, podtrzymuje "sprzedaj"
 213. 10:52 Najważniejsze jest dobro pracownika
 214. 10:48 Indeksy PMI z Europy rozczarowały
 215. 10:48 B3SYSTEM - Zawarcie znaczącej umowy z ING Bank Śląski S.A. (4/2012)
 216. 10:48 BGŻ SA - Emisja certyfikatów depozytowych Banku BGŻ S.A. (18/2012)
 217. 10:48 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacje o akcjach animatora (9/2012)
 218. 10:38 NORDEA PTE SA informuje
 219. 10:33 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 220. 10:27 Samorządy podnoszą czynsze o 100 proc.
 221. 10:23 FX i FI w środę pozostaną stabilne
 222. 10:14 Eurogeddon czy Eurorecovery?
 223. 10:08 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki ADUMA
 224. 10:03 AUXILIUM - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. (2/2012)
 225. 10:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (29/2012)
 226. 09:48 BGŻ SA - Przegląd ocen ratingowych BGŻ S.A. przez agencję Moody?s (17/2012)
 227. 09:38 Asseco Poland wzywa do sprzedaży akcji Sygnity
 228. 09:37 Oscylacje w ograniczonym zakresie
 229. 09:30 AT WIG20
 230. 09:25 Samsung wyprzedził Nokię
 231. 09:24 Indeksy PMI w centrum uwagi
 232. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 233. 09:23 DM Banku BPS rekomenduje "trzymaj" LPP, cena docelowa 2.082 zł
 234. 09:21 Emocje opadły - rynki w stagnacji
 235. 09:19 "Największe talenty drzemią w studentach"
 236. 09:18 AMICA - Realizacja Programu Wykupu Akcji Własnych w okresie od dnia 13 lutego 2012 roku do dnia ...
 237. 09:16 Zanika korelacja między głównymi rynkami
 238. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2358,24 pkt (+0,26%)
 239. 09:08 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 240. 09:08 Środowa sesja na GPW może zacząć się pozytywnie, potem notowania ukierunkuje odczyt PMI dla Niemiec
 241. 09:08 Asseco Poland wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Sygnity po 21 zł za akcję - DM PKO BP (opis)
 242. 09:04 Wall Street bez korekty, Chiny odzyskują wigor
 243. 08:53 POLSAT OFE informuje
 244. 08:53 Budimex miał w IV kw. 67 mln zł zysku netto, blisko 16 proc. lepiej od konsensusu
 245. 08:53 Asseco Poland wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Sygnity za 21 zł za akcję - DM PKO BP
 246. 08:48 Surowce mocno drożeją
 247. 08:45 Kanadyjski sąd zatwierdził warunki nabycia Quadry przez KGHM
 248. 08:38 Byki w defensywie
 249. 08:38 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 250. 08:38 Portfel zamówień Budimex na koniec '11 to 8,5 mld zł, pozycja gotówkowa 1,6 mld zł
 251. 08:38 Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej zatwierdził nabycie Quadry przez KGHM
 252. 08:34 Mało wyrazisty handel
 253. 08:33 IMPEXMET - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
 254. 08:33 ASSECO POLAND - Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji (5/2012)
 255. 08:25 Realizacja zysków po szczycie w sprawie Grecji
 256. 08:23 Boryszew bliski przejęcia niemieckiej spółki Ymos - prasa
 257. 08:11 Żołnierz przyszłości z Polski
 258. 08:11 Zarobki polskich lekarzy za granicą są kilka razy wyższe
 259. 08:08 Wyniki Budimeksu w IV kw. 2011 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 260. 08:08 Grupa Orbis miała w 2011 r 119,1 mln zł zysku netto wobec 9,2 mln zł rok wcześniej (opis)
 261. 08:08 ING tnie rekomendację dla NG2 do "trzymaj", cena docelowa 55 zł
 262. 08:03 KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zatwierdzenie przez Sąd transakcji nabycia Quadra FNX Mining Ltd (9/2012)
 263. 07:53 Grupa Orbis miała w 2011 r 119,1 mln zł zysku netto wobec 9,2 mln zł rok wcześniej
 264. 07:53 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 265. 07:48 KREDYTB - Raport roczny R 2011
 266. 07:48 BUDIMEX - Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2011 rok (11/2012)
 267. 07:48 KREDYTB - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 268. 07:40 Lasy Państwowe zapłacą CIT
 269. 07:38 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 22 lutego
 270. 07:18 ORBIS - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 271. 07:18 ORBIS - Raport roczny R 2011
 272. 07:18 MIRBUD S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011
 273. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 22.02 - 14.11.2012
 274. 07:08 Moody's dokona przeglądu ratingów B. Millennium, Handlowego, ING BSK i BGŻ z możliwością ich
 275. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 22 II - 30 III
 276. 07:02 Violetta Villas jak Coca-Cola
 277. 06:30 MRR: pieniądze UE na przedłużenie rurociągu Odessa-Brody nie przepadną
 278. 06:28 Łupkowe prawo do wywłaszczeń
 279. 06:01 Umieranie - czyli działalność gospodarcza
 280. 05:05 Lux Veritatis skarży KRRiT
 281. 04:40 Euroggedon, czyli jak zarobić na krachu
 282. 04:20 Amerykańskie prawo ingeruje w polskie przepisy
 283. 02:50 Szwajcarski bank okradł gen. Czempińskiego?
 284. 01:35 Przedsiębiorcy rezygnują z biznesu