Trwa ładowanie...
d2a6ci1

Artykuły z dnia: 2012.02.16 - finanse.wp.pl

 1. 00:03 Black Lion NFI - Rozpoczęcie sprzedaży mieszkań w budynku REBEL ONE oraz zaciągnięcie kredytu prz...
 2. 23:30 Na Wall Street mocne wzrosty po serii dobrych danych makro
 3. 23:18 ALTERCO - Podpisanie umów znaczących (16/2012)
 4. 23:03 EFH - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki (9/2012)
 5. 22:22 Drogocenny diament z twoim DNA
 6. 22:05 Pakt fiskalny absolutnie pozytywny dla Polski
 7. 21:30 Dyskusja o przyszłości strefy euro nie może się odbyć bez Polski
 8. 21:18 BOMI - Złożenie wniosku o ogłoszenie o publicznej, zamkniętej subskrypcji akcji serii P (17/2012)
 9. 21:08 Generali Fundusz Emerytalny Otwarty ma poniżej 5 proc. Bomi
 10. 21:03 ZPC OTMUCHÓW S.A. - Szacunkowe skonsolidowane wyniki ZPC Otmuchów za 2011 rok (2/2012)
 11. 20:53 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 16 lutego, 20.30
 12. 20:53 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 16 lutego, 20.30
 13. 20:53 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, czwartek 16 lutego, 20.30
 14. 20:48 FERRUM - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. zwołanego na dzień 9 maja...
 15. 20:48 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (40/2012)
 16. 20:48 BOMI - Rejestracja zmiany Statutu Spółki (16/2012)
 17. 20:33 BOMI - Zmiana udziału w kapitale Spółki BOMI S.A. (15/2012)
 18. 20:33 TUP - Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki (7/2012)
 19. 20:23 PPIM ma poniżej 5 proc. Compu
 20. 20:15 UOKiK: Sąd potwierdził 1,2 mln zł kary nałożonej na BZ WBK
 21. 19:53 CSR w spólkach giełdowych - współpraca CSRinfo i SEG
 22. 19:48 HERMAN S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadze...
 23. 19:35 Tusk po spotkaniu z SLD i RP: nie ma alternatywy dla reformy emerytur
 24. 19:33 HERMAN S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (19/2012)
 25. 19:33 HERMAN S.A. - Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 15.02.2012r (18/2012)
 26. 19:33 Sesja pełna zwrotów akcji
 27. 19:23 Aktualne wskaźniki giełdowe
 28. 19:23 Zakłady Azotowe Tarnów wśród firm zainteresowanych prywatyzacją KIZCHS Siarkopol
 29. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 30. 19:18 COMP - Zmniejszenie udziału w głosach na WZA Spółki przez klientów Pioneer Pekao Investment Manag...
 31. 19:18 FERRUM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. na dzień 9 maja 2012 roku. (38/2...
 32. 19:18 COMP - Zmniejszenie udziału w głosach na WZA Spółki przez Amplico OFE (7/2012)
 33. 19:08 Emporium ocenia, że jest wysokie zagrożenie utraty płynności finansowej, co może doprowadzić do
 34. 19:08 Na najbliższych sesjach na GPW możliwa stabilizacja lub niewielkie wzrosty (analiza)
 35. 18:53 GPW SA podjęcie decyzji o asymilacji obligacji
 36. 18:49 Nowy wiek emerytalny. Balcerowicz: Niech będzie 67 lat, ale szybciej
 37. 18:48 MIDAS - Notowanie praw poboru akcji serii D. (11/2012)
 38. 18:48 GPW - Podjęcie decyzji o asymilacji obligacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prze...
 39. 18:48 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (38/2012)
 40. 18:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR
 41. 18:18 EUROTEL S.A. - Informacja o udzieleniu przez emitenta pożyczki jednostce powiązanej. (5/2012)
 42. 18:18 PINOTCARO S.A. - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (1/2012)
 43. 18:18 BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 44. 18:18 NWAI DM SA - Uzupełnienie do raportu nr 3/2012 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjon...
 45. 18:18 MIRBUD S.A. - Korekta prognozy wyników finansowych Grupy MIRBUD na rok 2011 (9/2012)
 46. 18:18 PINOTCARO S.A. - Zwołanie ZWZ na 17.02.2012r. (2/2012)
 47. 18:15 Korekta trwa
 48. 18:09 Rynek eurodolara odbił się od ważnego wsparcia
 49. 18:08 Transakcje pakietowe
 50. 18:08 GPW: DOM MAKLERSKI BZ WBK animatorem akcji spółki KOPAHAUS
 51. 18:08 GPW: ALIOR BANK animatorem akcji spółki ALDA
 52. 18:08 GPW: Zawieszenie obrotu akcjami spółki WILBO
 53. 18:08 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 54. 18:02 Grecja – nadzieje wracają, rynki odbijają w górę
 55. 17:56 W styczniu wynagrodzenia w firmach spadły 9,7 proc.
 56. 17:54 Milion euro za lożę!
 57. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2319,33 pkt (-0,69%)
 58. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 59. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 16.02.2012
 60. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 61. 17:53 UOKiK ws. wyroku Sądu Apelacyjnego dot. Banku Zachodniego WBK (komunikat)
 62. 17:53 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 63. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,29 proc. z 4,33 proc. - NBP
 64. 17:53 Obecnie brak podstaw do ruchu na stopach proc. - Winiecki, RPP
 65. 17:48 EMPERIA - Realizacja drugiego programu skupu akcji własnych (8/2012)
 66. 17:41 Huśtawka nastrojów trwa
 67. 17:36 Inwestorzy nadal w kropce
 68. 17:33 EMMERSON CAPITAL S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze zmianą udziałów w głosach na wal...
 69. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, czwartek 16 lutego, 17.00
 70. 17:23 KDPW: Asymilacja pw GPW w Warszawie SA
 71. 17:23 PLN słabszy, ale w końcówce dnia lekkie odrabianie strat (opis)
 72. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 15.02.2012
 73. 17:23 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 74. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 16 lutego, 17.00
 75. 17:23 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 15.02.2012
 76. 17:15 Niemcy oburzeni na oburzonych Greków
 77. 17:08 MSW: roczna narada ministra z komendantami wojewódzkimi (komunikat)
 78. 17:08 GPW: - Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki GPW
 79. 17:08 Kernel wybuduje nową tłocznię w Rosji za ok. 100 mln USD
 80. 17:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkc...
 81. 17:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - NABYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (16/2...
 82. 16:55 Trwa łupkowy boom. Wielkie pieniądze w grze
 83. 16:55 Tajemnice banku watykańskiego; papież nie ma konta
 84. 16:53 GPW zawiesiła obrót akcjami Wilbo
 85. 16:48 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na...
 86. 16:48 IZNS IŁAWA S.A. - Objęcie akcji Spółki (7/2012)
 87. 16:48 COMPRESS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji ComPress SA (4/2012)
 88. 16:48 IZNS IŁAWA S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości oraz zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę ...
 89. 16:44 Urlopy okolicznościowe. Potrafią kilka razy "uśmiercić" babcię
 90. 16:38 MS: minister Gowin na spotkaniu z przedsiębiorcami (komunikat)
 91. 16:38 MSW: Centrum ds. Uprowadzeń w KGP (komunikat)
 92. 16:38 GPW SA - wprowadzenie obligacji do obrotu giełdowego na Catalyst
 93. 16:33 GPW - Wprowadzenie obligacji na okaziciela serii A i B Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ...
 94. 16:33 WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Pols...
 95. 16:33 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Treść uchwał podjętych w dniu 16 lutego 2012 roku przez Nadzwycza...
 96. 16:32 Zawody deficytowe i nadwyżkowe
 97. 16:29 Znikąd ratunku! To koniec okazji na stacjach paliw
 98. 16:23 MSZ: AP zakazuje "polskich obozów" (komunikat)
 99. 16:23 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 100. 16:18 CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy (5/2012)
 101. 16:18 OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorujące...
 102. 16:18 TELIANI VALLEY POLSKA S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz...
 103. 16:18 RAFAKO - Umowy z firmą Metso Power Oy (Finlandia). (20/2012)
 104. 16:18 RAFAKO - Przebieg kariery zawodowej powołanych, w dniu 14 lutego 2012 roku, członków Rady Nadzorc...
 105. 16:18 PKNORLEN - Anwil S.A. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (37/2012)
 106. 16:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 107. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 108. 16:08 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 109. 16:08 PKO BP BANKOWY OFE informuje
 110. 16:03 INTERCARS - Transakcja na akcjach spółki (4/2012)
 111. 16:03 OPERA TERRA FIZ - Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fund...
 112. 16:00 Szef hamuje rozwój pracownika
 113. 15:53 Wyniki sesji - rynek jednolity
 114. 15:53 UOKiK: zmowa w przetargach (komunikat)
 115. 15:48 MOSTALZAB - Zawarcie znaczącej umowy oraz ustanowienie hipoteki (13/2012)
 116. 15:41 Opóźnienie w spłacie raty może cię drogo kosztować
 117. 15:38 Cena miedzi na LME spadła do 8219,50 USD za tonę
 118. 15:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 15:33 M DEVELOPMENT S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji...
 120. 15:33 11 BIT STUDIOS S.A. - Zawiadomienie od osoby zarządzającej przekazane w trybie art. 160 ust. 1 pk...
 121. 15:33 SYNTHOS - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta (5/2012)
 122. 15:26 Złoty najsłabszy w tym miesiącu
 123. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 124. 15:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 125. 15:23 Notowania jednolite - drugi fixing
 126. 15:23 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 127. 15:23 MPiPS: minister Kosiniak-Kamysz na posiedzeniu Rady EPSCO (komunikat)
 128. 15:23 ING OFE informuje
 129. 15:19 Ośmieszył pracodawcę w internecie - wyleci!
 130. 15:18 ZPUE - Odwołanie prokury (4/2012)
 131. 15:18 ZPUE - Dopuszczenie akcji serii A do obrotu giełdowego (3/2012)
 132. 15:18 11 BIT STUDIOS S.A. - Zawiadomienie od osoby nadzorującej przekazane w trybie art. 160 ust. 1 pkt...
 133. 15:08 DSS w ciągu 3 tyg. opublikuje wstępne wyniki i strategię, odcinek C autostrady A2 będzie przejezdny
 134. 15:08 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 135. 15:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 136. 15:08 Sąd odwoławczy uchylił postanowienie o zatwierdzeniu układu w upadłości Internet Group
 137. 15:08 Grupa TP spodziewa 10-krotnego wzrostu ruchu w sieci w ciągu 4 lat
 138. 15:08 Fundusze Allianz mają ponad 5 proc. NFI Midas
 139. 15:03 UNIBEP S.A. - Zawarcie kolejnych umów na rynku norweskim (7/2012)
 140. 14:53 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 141. 14:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 142. 14:53 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ informuje
 143. 14:48 GINO ROSSI S.A. - Aneksy do umowy znaczącej. (16/2012)
 144. 14:48 MIDAS - Otrzymanie zawiadomienia od Funduszu Allianz Platinium FIZ o przekroczeniu progu 5% ogóln...
 145. 14:48 ŻYWIEC - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. (9/2012)
 146. 14:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 147. 14:48 M.W. TRADE - Zawarcie znaczącej umowy (8/2012)
 148. 14:38 Strug w Bogdance zanotował rekordowe dobowe wydobycie na poziomie 23,1 tys. ton węgla
 149. 14:38 Wynagrodzenie w I wzrosło o 8,1 proc. rdr - GUS
 150. 14:38 MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje WZ0117 za 600 mln zł
 151. 14:38 GUS w I zweryfikował klasę wielkości badanych jednostek
 152. 14:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 153. 14:33 IGROUP - Orzeczenie sądu odwoławczego w przedmiocie zażalenia Syndyka Masy Upadłości Ad.Net S.A. ...
 154. 14:30 Źródła: plan ratunkowy nie pozwoli obniżyć długu Aten do 120 proc. PKB
 155. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 156. 14:03 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach IV Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych...
 157. 14:02 GUS podał dane o wynagrodzeniach
 158. 13:53 Północ Nieruchomości planuje split akcji
 159. 13:53 GPW: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki GPW
 160. 13:48 PEKAES - Zawiadomienie o liczbie akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu z dnia 3 stycznia 20...
 161. 13:38 MF na przetargu uzupełniającym zaoferuje obligacje WZ0117 za 600,0 mln zł
 162. 13:38 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 163. 13:38 Zadłużenie netto DSS wynosi ok. 330 mln zł, powinno utrzymać się na stabilnym poziomie
 164. 13:38 Energa rozpoczęła konsultacje społeczne ws. budowy drugiego stopnia na Wiśle
 165. 13:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (22/2012)
 166. 13:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. (22/2012)
 167. 13:25 PTE PZU SA informuje
 168. 13:19 INCANA S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromad...
 169. 13:08 Moody's rozważa obniżenie ratingu ponad stu europejskich banków
 170. 13:08 Saldo napływu środków do TFI wyniosło w styczniu minus 0,18 mld zł - Analizy Online
 171. 13:05 "S" złożyła w Sejmie podpisy ws. wniosku o referendum emerytalne
 172. 13:03 PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (28/2012)
 173. 13:03 HUTMEN - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (4/2012)
 174. 12:54 Zapomnij o papierze, teraz rachunki będą w twoim banku
 175. 12:53 Pol-Aqua ma aneks przedłużający termin wykonania trasy Mostu Północnego do 30 VI 2012 r.
 176. 12:53 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA dopuszczenie i
 177. 12:53 Zdaniem polskich CFO klimat do inwestycji się poprawia, emisja akcji nieatrakcyjna, kredyt trudno
 178. 12:53 64 proc. CFO spodziewa się dynamiki polskiego PKB w '12 w przedziale 1,5-3,0 proc.- Deloitte
 179. 12:53 NORDEA PTE SA informuje
 180. 12:48 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (21/2012)
 181. 12:48 CALATRAVA CAPITAL SA - Przyjęcie do depozytu akcji serii W (6/2012)
 182. 12:48 GPW - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na oka...
 183. 12:48 CALATRAVA CAPITAL SA - Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego (5/2012)
 184. 12:45 Moody's rozważa obniżenie ratingu ponad stu europejskich banków
 185. 12:38 MF sprzedało obligacje WZ0117 za 2,9 mld zł
 186. 12:36 Przerwa na lunch nie dla wszystkich
 187. 12:33 VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (20...
 188. 12:33 Zmiany w prawie pracy 2012. Ściągnij nowy kodeks pracy
 189. 12:31 Urodziła w urzędzie pracy w Sosnowcu!
 190. 12:29 Grecja na równi pochyłej, euro w dół
 191. 12:26 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 192. 12:26 Tabela kursów średnich NBP nr 33/A/NBP/2012
 193. 12:20 MPiPS o planach działań na rzecz seniorów w 2012 r.
 194. 12:18 P.R.I. POL-AQUA S.A. - Zawarcie aneksu terminowego do umowy na budowę Trasy Mostu Północnego w Wa...
 195. 12:15 KE zachęca do wydłużenia pracy i wyrównania wieku emerytalnego
 196. 12:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 197. 12:08 Indeks oczekiwań ZEW dla Polski spadł w II do minus 16,7 pkt. z minus 9,8 pkt. w I (opis)
 198. 12:00 W USA nawet przy obecnych cenach gazu atom się opłaca
 199. 11:59 Urzędnicze pensje ciągle rosną. A miały być cięcia
 200. 11:53 GPW: dopuszczenie do obrotu obligacji spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
 201. 11:53 GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki EMPORIUM SA
 202. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 203. 11:48 UniCredit - UNICREDIT: Moody's reviews ratings for European bank (33/2012)
 204. 11:48 MEGARON S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Megaron...
 205. 11:48 BOŚ SA - Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 14.03.2012 (3/2012)
 206. 11:48 BOŚ SA - Projekty uchwał na NWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień 14.03.2012 r. (4/2012)
 207. 11:48 MEGARON S.A. - Wybór Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A. (8/2012)
 208. 11:38 Indeks oczekiwań ZEW dla Polski spadł w II do minus 16,7 pkt. z minus 9,8 pkt. w I
 209. 11:38 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 210. 11:35 ETS: Polska musiała zwolnić z podatku podwyższenie kapitału w spółce
 211. 11:33 TRION - Zawiadomienie akcjonariusza (12/2012)
 212. 11:33 MEGARON S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadz...
 213. 11:24 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 214. 11:24 Notowania jednolite - pierwszy fixing
 215. 11:24 Punkt po punkcie: członek zarządu GTC o IV kw., finansowaniu, stopach kapitalizacji
 216. 11:24 Wood obniżył cenę docelową dla PKN Orlen do 38,2 zł, dla Unipetrolu do 117 CZK
 217. 11:22 W tych zawodach pracownikom musi być do śmiechu
 218. 11:18 EUROHOLD BULGARIA AD - Realized sales in January 2012, by the companies in the group of Eurohold ...
 219. 11:13 Informacje we spółek
 220. 11:08 Wartość transakcji na polskim rynku nieruchomości osiągnie ok. 2,5 mld EUR w '12 - Savills
 221. 11:08 Raiffeisen tnie rekomendację dla TVN do "trzymaj"
 222. 11:03 ABS INVESTMENT S.A. - Zmiana stanu posiadania akcjonariusza (6/2012)
 223. 11:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - Csaba Soos shares acquisition (18/2012)
 224. 11:02 Czynniki lokalne oraz globalne osłabiają złotego
 225. 10:53 Skala akcji kredytowej w '12 będzie wyraźnie niższa niż w '11 - ZBP
 226. 10:48 ZETKAMA SA - Umowa znacząca Spółki zależnej Śrubena Unia S.A. z CMC Zawiercie. (3/2012)
 227. 10:47 Dziwaczne szkolenia dla pracowników
 228. 10:45 Skala akcji kredytowej w br. będzie wyraźnie niższa niż w 2011 r.
 229. 10:42 Eurodolar poniżej 1,30
 230. 10:38 Napływ BIZ w '11 wyższy o ok. 47 proc. rdr - MG
 231. 10:38 W środę banki utrzymywały na rachunku w NBP 28.276,48 mln zł - NBP
 232. 10:38 Lotos w styczniu zwiększył przerób ropy o ponad 11 proc. rdr, odnotowując wzrost marży rafineryjnej
 233. 10:37 FOMC rozczarował inwestorów
 234. 10:36 Absolwenci bez przyszłości
 235. 10:33 INPRO S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Dom Zdrojowy Spółka z o.o. i ustan...
 236. 10:23 PLN osłabia się pod wpływem sentymentu globalnego (aktl.)
 237. 10:18 RADPOL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na posiedzeniu NWZA ...
 238. 10:15 Za dużo znaków zapytania
 239. 10:11 Popyt na małe spółki
 240. 10:08 W tyg. zakończonym 12.02 Polsat miał 44,33 mln zł wpływów z reklam, TVN 37,9 mln zł
 241. 10:08 W tyg. zakończonym 12.02 udział Polsatu w oglądalności wynosił 15,53 proc., TVN 13,24 proc.
 242. 10:03 ZUE S.A. - Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych (4/2012)
 243. 10:03 E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. - E-Star Flash Report of January 2012 (17/2012)
 244. 09:57 Banki boją się KNF, antybelek już nie ma
 245. 09:53 PLN osłabia się pod wpływem sentymentu globalnego
 246. 09:48 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (14/2012)
 247. 09:41 Twoja przesyłka nie będzie już bezpieczna
 248. 09:38 MG prognozuje, że eksport w '12 wzrośnie o 7,7 proc., a import o 6,8 proc.
 249. 09:38 Podatek od kopalin mógłby wejść w życie od 1 kwietnia - Neumann
 250. 09:36 Czyżby trwała korekta?
 251. 09:34 UE chce podnieść wymagania dla Grecji
 252. 09:33 CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...
 253. 09:23 NewConnect - notowania ciągłe - otwarcie
 254. 09:23 Sejmowa debata nad projektem ustawy o podatku od wydobycia kopalin przesunięta na 28 lutego
 255. 09:23 Mondi Świecie spodziewa się, że 2012 rok będzie trudniejszy od poprzedniego
 256. 09:23 Grupa Mondi wezwała do sprzedaży 34 proc. akcji Mondi Świecie po 69 zł za akcję - UniCredit CAIB.
 257. 09:23 Grupa Mondi wezwała do sprzedaży 34 proc. akcji Mondi Świecie po 69 zł za akcję - UniCredit CAIB
 258. 09:18 Europa nie ufa Grekom. Wybicie będzie bolesne
 259. 09:18 EKO EXPORT S.A. - Podpisanie umowy znaczącej (5/2012)
 260. 09:09 Dane dobre, ale…
 261. 09:08 Notowania ciągłe - kursy akcji z otwarcia notowań na GPW
 262. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2320,82 pkt (-0,62%)
 263. 09:08 Mediacap chce dokonać przejęcia na przełomie '12 i '13 i liczy na skokowy wzrost wyników
 264. 09:08 POLSAT OFE informuje
 265. 09:03 MOSTALZAB - Zawarcie umowy przez Emitenta (12/2012)
 266. 09:03 ENERGOINSTAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej. (5/2012)
 267. 08:53 Mondi zamierza jak najszybciej zrealizować opcję wykupu EC Saturn
 268. 08:53 Ceny gazu ciekłego na rynku zachodnioeuropejskim
 269. 08:48 RUNICOM S.A. - Zmiany w strukturze akcjonariatu (2/2012)
 270. 08:46 Europa i USA nie uległy chińskiej euforii
 271. 08:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 272. 08:38 W I '12 liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów wzrosła rdr o 22,2 proc. - ACEA
 273. 08:38 Wyniki Mondi Świecie w IV kw. 2011 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 274. 08:36 Kupujący nie odnoszą sukcesu
 275. 08:33 MNI - Realizacja Programu skupu akcji własnych. (38/2012)
 276. 08:33 PKOBP (PKO BP SA) - Nabycie i umorzenie przez PKO Bank Polski SA własnych dłużnych papierów warto...
 277. 08:29 Wzrost aktywności podaży
 278. 08:29 Emerytury dla kobiet i mężczyzn po 67. roku życia
 279. 08:24 Dwa projekty ustaw dotyczące płacy minimalnej - do komisji
 280. 08:23 AVIVA PTE Aviva BZ WBK SA informuje
 281. 08:18 KNF bombarduje banki
 282. 08:08 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA emisja obligacji serii B
 283. 08:08 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA dopuszczenie obligacji
 284. 08:08 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA emisja obligacji serii B
 285. 08:03 ŚWIECIE - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
 286. 08:03 ŚWIECIE - Raport roczny R 2011
 287. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, czwartek, 16 lutego
 288. 07:30 Wzrost wieku emerytalnego rozłoży system rentowy?
 289. 07:16 Nowe prawo UE dopiero uderzy w prawa jednostki?
 290. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego 16.02 - 14.11.2012
 291. 07:08 Kilku członków FOMC uważa, że konieczna może być kolejna runda skupu aktywów - minutes
 292. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 16 II - 30 III
 293. 06:54 Polacy kupują elektronikę na potęgę
 294. 05:00 Banki dławią kredyt
 295. 02:25 Siódma próba zamknięcia FOZZ
 296. 01:40 Hazard walczy o swoje
 297. 01:40 Chiny zakupią rekordowe ilości soi w USA