Trwa ładowanie...
d3p5iaz
d3p5iaz

Artykuły z dnia: 2012.08.22 - finanse.wp.pl

 1. 01:10 Hilton przy Krupówkach
 2. 01:03 NETIA - Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za I półrocze i II kwartał 2012 (76/2012)
 3. 01:03 ROBYG S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 4. 01:03 NETIA - Aktualizacja prognozy Netii za 2012 rok (75/2012)
 5. 00:18 P.A. NOVA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 6. 00:18 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 7. 23:18 CODEMEDIA S.A. - Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 17 ...
 8. 22:03 ECARD S.A. - Raport półroczny SA-P 2012
 9. 20:53 Zdaniem wielu członków FOMC dodatkowa interwencja Fedu będzie konieczna, jeśli gosp. USA nie
 10. 20:44 Za benzynę powinniśmy płacić już 6 zł
 11. 20:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 22 sierpnia, 20.00
 12. 20:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 22 sierpnia, 20.00
 13. 20:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 22 sierpnia, 20.00
 14. 20:33 TRANS POLONIA S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2012 roku (48/2012)
 15. 20:08 Rovese planuje emisję od 270,5 mln do 540,96 mln akcji serii I po cenie 1,07 zł/szt.
 16. 19:38 Aktualne wskaźniki giełdowe
 17. 19:38 GPW: Uzupełnienie listy uczestników NCIndex
 18. 19:38 TPSA wycofała powództwo przeciwko MNI Telecom o zapłatę 55,5 mln zł
 19. 19:38 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 20. 19:38 PKO BP planuje przeprowadzić book-building na 1,6 mld zł obligacji od 28 VIII do 10 IX
 21. 19:33 FAM - Nabycie akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji progra...
 22. 19:03 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (169/2012)
 23. 19:03 ROVESE S.A. - Zwołanie NWZA na dzień 19 września 2012 roku (33/2012)
 24. 18:48 DEBICA - Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za 2012 r. (25/2012)
 25. 18:48 PCC EXOL S.A. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (8/2012)
 26. 18:38 Euroimplant planuje emisję nie więcej niż 100 mln akcji bez prawa poboru
 27. 18:25 Zanegowanie wczorajszego wzrostu
 28. 18:23 ING OFE zwiększyło zaangażowanie w AC do 5,4 proc. z 4,76 proc.
 29. 18:23 MF: Pierwsze posiedzenie grupy roboczej KSF (komunikat)
 30. 18:18 MNI - Cofnięcie przez Telekomunikację Polską S.A. powództwa wobec MNI Telecom S.A. (144/2012)
 31. 18:08 Transakcje pakietowe
 32. 18:08 Właściciel Biedronki w tarapatach - co z megapromocją?
 33. 18:05 Teren lotniska regionalnego w Szymanach powiększy się o 93 ha
 34. 18:03 GTC - Wprowadzenie akcji serii I Globe Trade Centre S.A. do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie os...
 35. 18:03 ELZAB - Odpowiedzi na pytania zadane w trybie art. 428 par. 6 KSH (29/2012)
 36. 18:03 BANK PEKAO SA - Rejestracja akcji serii G oraz podwyższenie kapitału zakładowego Banku (43/2012)
 37. 18:03 PGNIG - Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 22 sierpnia 2012 roku (126/2012)
 38. 18:03 ELZAB - Odpowiedzi na pytania zadane w trybie art. 428 par. 6 KSH (30/2012)
 39. 18:03 AC S.A. - Przekroczenie 5 % ogólnej liczby głosów w AC S.A. przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny ...
 40. 18:03 EUROIMPLANT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Euroimplant S.A (40/2012)
 41. 18:03 AMICA - Emisja obligacji (40/2012)
 42. 18:03 BANK PEKAO SA - Nabycie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Ban...
 43. 18:03 PGNIG - Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 22 sierpnia 2012 roku posiadających co najmnie...
 44. 17:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 45. 17:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 46. 17:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2279,15 pkt (-0,88%)
 47. 17:53 Statystyka sesji giełdowej z 22.08.2012
 48. 17:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 49. 17:53 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 50. 17:53 Stawka Polonia spadła do 4,57 proc. z 4,58 proc. - NBP
 51. 17:48 BZWBK - Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji B...
 52. 17:48 BZWBK - Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji B...
 53. 17:48 GRUPA LOTOS - Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą kapitałową She...
 54. 17:48 IMPEXMET - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 55. 17:48 ROVESE S.A. - Podpisanie aneksów do znaczących umów (32/2012)
 56. 17:36 Wakacyjny handel nie chce opuszczać parkietów
 57. 17:33 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO GETIN NOBLE BANK S.A. (99/2012)
 58. 17:33 MODECOM S.A. - Transakcje osób mających dostep do informacji poufnych - Korekta raportu 6/2012 z ...
 59. 17:33 BUDOSTAL-5 S.A. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walny...
 60. 17:25 Alkor Trade i Mizar Profit na liście ostrzeżeń publicznych KNF
 61. 17:23 GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki GLOBE TRADE CENTRE
 62. 17:23 GPW: Ostatnie notowanie PDA spółki GLOBE TRADE CENTRE
 63. 17:23 Przegląd wiadomości gospodarczych, środa 22 sierpnia, 17.00
 64. 17:23 Wydarzenia z kraju w skrócie, środa 22 sierpnia, 17.00
 65. 17:23 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, środa 22 sierpnia, 17.00
 66. 17:23 GPW: Wprowadzenie do obrotu listów zastawnych BRE BANK HIPOTECZNY
 67. 17:11 Fundusze nieruchomości notowane z dużym dyskontem
 68. 17:03 COOL MARKETING S.A. - zmiana stanu posiadania (4/8)
 69. 17:03 UniCredit - Notification received from the relevant person (93/2012)
 70. 17:03 BGŻ SA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej BGŻ (95/2012)
 71. 16:48 ENERGOPOL - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 ...
 72. 16:45 Budowa A1. Irlandczycy nie dają rady!
 73. 16:38 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia wzrosła o 15 gr - e-petrol.pl
 74. 16:38 Lekkie odreagowanie na FX, silne osłabienie dwulatek na rynku długu (opis)
 75. 16:38 Espirito Santo podwyższył cenę docelową akcji Kredyt Inkaso do 18 zł
 76. 16:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 77. 16:38 Astarta chce uruchomić zakład przetwórstwa soi w IV kw.'13, wykorzysta 100 proc. jego mocy w '14
 78. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 21.08.2012
 79. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 80. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 81. 16:38 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 82. 16:38 ING OFE informuje
 83. 16:38 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 84. 16:38 GENERALI OFE informuje
 85. 16:38 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii J i K Getin Noble Banku
 86. 16:33 TELFORCEONE S.A. - Uchwła Zarządu KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji serii C (20/2012)
 87. 16:25 Po doniesieniach KNF zarzuty i akty oskarżenia ws. działań parabanków
 88. 16:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 89. 16:18 BANK MILLENNIUM S.A. - Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowyc...
 90. 16:18 PAGED - ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości jednostki zależnej (61/2012)
 91. 16:17 Skończą się wysokie zasiłki macierzyńskie. Będzie kontrola
 92. 16:13 Sielanka nie trwa wiecznie
 93. 16:10 Wychowujesz dziecko? Składki na emeryturę masz z głowy
 94. 16:09 Europejscy politycy chcą chwilowo zamieść grecki temat po stół – euro nieco w dół
 95. 16:03 GC INVESTMENT S.A. - Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą obowiązaną ? art. 160...
 96. 16:03 GC INVESTMENT S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (27/2012)
 97. 15:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 98. 15:48 GC INVESTMENT S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (24/2012)
 99. 15:48 GC INVESTMENT S.A. - Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą obowiązaną ? art. 160...
 100. 15:45 Złoty nieznacznie słabnie w ślad za zniżkami światowych indeksów
 101. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 102. 15:38 MF ws. siedziby IPN (komunikat)
 103. 15:38 Cena miedzi na LME wzrosła do 7576,00 USD za tonę
 104. 15:38 FootFall Index Polska w tygodniu od 13 sierpnia do 19 sierpnia wzrósł o 8,4 proc. rdr
 105. 15:35 Milion bankowców strajkuje przeciwko zagranicznemu kapitałowi
 106. 15:33 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Komunikat aktualizacyjny nr 1 do Pro...
 107. 15:33 POLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. - Informacja o transakcjach animatora (25/2012)
 108. 15:33 INTERCARS - Zmiana terminu przekazania raportu za I półrocze 2012 r. (28/2012)
 109. 15:33 YELLOW HAT S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ (6/2012)
 110. 15:23 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 111. 15:23 W okresie 21.06-20.08 pojawiło się zagrożenie suszą rolniczą w Polsce - IUNG
 112. 15:23 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 113. 15:23 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 15:20 Do urzędów pracy skierowano 350 mln zł na walkę z bezrobociem
 115. 15:08 W końcu I poł. 2012 r. w Polsce było 3.902,3 tys. firm - GUS
 116. 15:08 Koszty budowy domów wzrosły w czerwcu o 0,5 proc. rdr - GUS
 117. 15:08 Ceny pszenicy konsumpcyjnej w ostatnim tygodniu spadały w 3 z 5 regionów - MRiRW
 118. 15:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 119. 15:08 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 120. 15:03 EMMERSON CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na NWZ Spółk...
 121. 15:03 WIERZYCIEL S.A. - Zakup akcji emitenta przez członka Zarządu Wierzyciel S.A. (12/2012)
 122. 15:03 MINERAL MIDRANGE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (11/2012)
 123. 15:03 MINERAL MIDRANGE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (9/2012)
 124. 15:03 MINERAL MIDRANGE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (10/2012)
 125. 15:03 IDEA TFI SA - Transakcje animatora na akcjach Spółki (73/2012)
 126. 15:03 MINERAL MIDRANGE S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej (8/2012)
 127. 14:48 WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki (35/2012)
 128. 14:48 HERKULES S.A. - Skup akcji własnych (35/2012)
 129. 14:48 KUPIEC S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA w dn...
 130. 14:48 BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Komunikat aktualizacyjny nr 1 do Pro...
 131. 14:48 RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...
 132. 14:48 ELEKTROTIM S.A. - Nabycie kolejnej puli akcji spółki ZEUS S.A. przez ELEKTROTIM S.A. (22/2012)
 133. 14:48 INNO GENE S.A. - Zawiadomienie BLUMERANG S.A. o zmianie posiadanego pakietu akcji (14/2012)
 134. 14:45 Wniosek o dyscyplinarkę dla dwóch kuratorów ze sprawy Marcina P.
 135. 14:38 MS ws. wniosku prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku (komunikat)
 136. 14:38 W ponad połowie sekcji przedsiębiorstw usługowych koniunktura w VIII oceniana niekorzystnie - GUS
 137. 14:38 Ogólny klimat koniunktury w handlu w sierpniu oceniany nadal negatywnie - GUS
 138. 14:38 Koniunktura w przemyśle w VIII oceniana negatywnie, podobnie, jak w VII - GUS
 139. 14:23 Virgin Mobile Polska chce w ciągu 3 lat pozyskać co najmniej 1 mln klientów
 140. 14:23 Koniunktura w budownictwie w VIII gorsza niż przed rokiem i przed miesiącem - GUS
 141. 14:23 Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w VIII nieco słabszy rdr i mdm - GUS
 142. 14:23 400 procent podwyżki dla prezesa to skandal?
 143. 14:20 GUS podał dane o koniunkturze. Słabe dane
 144. 14:18 LPP - Aneks do umowy znaczącej (36/2012)
 145. 14:18 MOSTALWAR - Zawarcie aneksu do umowy o znaczącej wartości (37/2012)
 146. 14:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 147. 14:08 NG2 utworzy spółkę zależną na Węgrzech
 148. 14:08 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 149. 14:08 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 150. 14:08 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 151. 14:03 PKNORLEN - ORLEN Koltrans Sp. z o.o. nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. (157/2012)
 152. 14:03 CENTRUM KLIMA S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Waln...
 153. 13:53 Oprocentowanie depozytów - LIBID
 154. 13:53 GPW: wprowadzenie na Catalyst obligacji spółki MURAPOL SA
 155. 13:53 GPW: Dopuszczenie akcji spółki SIMPLE
 156. 13:53 GPW: Ostatnie notowanie PDA spółki SIMPLE
 157. 13:53 MPiPS nie przygotowuje na razie wniosku do MF w sprawie kolejnej transzy środków z funduszu pracy -
 158. 13:53 NWZ Banku Pocztowego nie podjęło decyzji ws dokapitalizowania banku (opis)
 159. 13:53 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 160. 13:53 Dalsze pogorszenie nastrojów konsumenckich w VIII - Ipsos
 161. 13:53 Średnia cena Pb95 w ciągu miesiąca wzrosła o 17 gr
 162. 13:48 BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Transakcje nabycia i zbycia akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. przez...
 163. 13:48 HAWE - Zestawienie transakcji animatora na akcjach Spółki. (RB-90/2012) (90/2012)
 164. 13:48 MNI - Stanowisko MNI S.A. w przedmiocie zmian dokonanych przez Multimedia Polska S.A. w sprawozda...
 165. 13:48 STALPROFI - Zawarcie umowy podwykonawczej przez spółkę zależną ZRUG Zabrze S.A. (22/2012)
 166. 13:33 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (58/2012)
 167. 13:33 ASBISc - Nabycie akcji własnych (51/2012)
 168. 13:33 NG2 - Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie utworzenie spółki zależnej (40/2012)
 169. 13:20 Rosjanie omijają prywatne banki; kupują waluty i żywność, inwestują w złoto
 170. 13:18 BETACOM - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. (9/2012)
 171. 13:08 Cena ropy Brent w Londynie na X - 114,62-114,64 USD za baryłkę
 172. 13:08 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 173. 13:08 UOKiK: bezpłatna pomoc dla konsumentów (komunikat)
 174. 13:08 Tabela kursów średnich NBP nr 162/A/NBP/2012
 175. 13:08 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 176. 13:08 Merit Invest zadebiutował w środę NewConnect
 177. 13:08 ZUS przekazał w tym tygodniu do OFE 206,95 mln zł
 178. 13:08 Oceny sytuacji polskiej gospodarki i jej perspektyw znacznie się pogorszyły - WES Ifo
 179. 13:08 HSBC podniósł cenę docelową akcji TP SA do 17,9 zł
 180. 13:08 GPW SA - Indeksy - sesja
 181. 13:08 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 182. 13:08 NWZ Banku Pocztowego nie podjęło decyzji ws dokapitalizowania banku
 183. 13:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 184. 13:08 We wtorek banki utrzymywały na rachunku w NBP 36.712,46 mln zł - NBP
 185. 13:08 Zysk netto B. Pocztowego w pierwszej połowie 2012 r. wzrósł rdr o 76 proc. do 15,5 mln zł
 186. 13:05 Majątek prywatny Marcina P. i Amber Gold przedmiotem ustaleń śledczych
 187. 13:03 AWBUD - Transakcje animatora na akcjach Spółki (66/2012)
 188. 12:33 SOLAR COMPANY S.A. - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego (14/2012)
 189. 12:30 Prawnicy: zobowiązania Amber Gold mogą być pokrywane z majątku właścicieli
 190. 12:29 Nauczyciel podejrzany o sprzedawanie podrabianych świadectw
 191. 12:18 BLUMERANG INVESTORS S.A. - Zawiadomienie od akcjonariusza o dokonaniu transakcji zbycia akcji (9/...
 192. 12:03 CODEMEDIA S.A. - Otrzymanie skorygowanego Zawiadomienia akcjonariusza przekazanego w trybie Art. ...
 193. 11:55 Grecja i FED w centrum uwagi
 194. 11:52 Biznes od fotografii do Nowego Jorku
 195. 11:40 Perła chce przejąć browar w Zwierzyńcu przez zasiedzenie
 196. 11:35 Postępowanie wyjaśniające ws. prokurator zajmującej się sprawą Amber Gold w 2009
 197. 11:27 Miasto chce kupić budynek dla dentystów
 198. 11:18 TRANS POLONIA S.A. - Zawarcie umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym (47/2012)
 199. 11:18 GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. - Informacja o akcjach animatora (40/2012)
 200. 11:18 AMREST - RB 34/2012 Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze ...
 201. 11:12 Duński piłkarz ręczny paryskim milionerem
 202. 11:03 PELION SA - Skup akcji własnych (140/2012)
 203. 11:03 APATOR - Korekta prognozy skonsolidowanych wyników finansowych (44/2012)
 204. 11:03 VINDEXUS S.A. - Transakcje animatora na akcjach Spółki. (47/2012)
 205. 11:03 EUROIMPLANT S.A. - Zmiany w projektach uchwał NWZA (39/2012)
 206. 11:00 Beckham gra w reklamach. Milionerowi brakuje kasy?
 207. 10:54 Dzisiaj powraca wątek grecki
 208. 10:52 Eurodolar może jeszcze wzrosnąć
 209. 10:48 BARLINEK - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (29/2012)
 210. 10:46 Niewielka dynamika zmian
 211. 10:40 "Sueddeutsche Zeitung": trzeba dać Grecji jeszcze rok na reformy
 212. 10:18 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - test BIS (11/2012)
 213. 10:08 Lekkie odreagowanie na FX, konsolidacja na FI
 214. 10:07 Kupiłeś nieruchomość? Nie proś fiskusa o jej wycenę
 215. 10:03 LUBAWA - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. zwołanego n...
 216. 10:00 Integracja w porwanie szefa
 217. 09:48 NAVIMOR-INVEST - Zawiadomienie o zmianie ( zmniejszeniu ) posiadanego udziału o co najmniej 1 ...
 218. 09:48 LUBAWA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubawa Spółka Akcyjna w Ostro...
 219. 09:37 Musical kpi z bankierów i polityków
 220. 09:36 Na Wall Street rekord i kontra niedźwiedzi
 221. 09:33 Na zwolnionych obrotach
 222. 09:25 W Krakowie i Wrocławiu mieszkania za 4 tys. zł za m kw
 223. 09:23 DM BDM obniżył rekomendację dla Ciechu do "trzymaj", cena docelowa 17,7 zł
 224. 09:23 Wasko ma zgodę UOKiK na przejęcie COIG
 225. 09:23 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 226. 09:23 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2290,70 pkt (-0,38%)
 227. 09:23 POLSAT OFE informuje
 228. 09:17 Informacje ze spółek
 229. 09:12 Gdzie zginęły emerytury z OFE
 230. 09:09 KGHM napędza wzrost WIG20
 231. 09:05 EBC poszukuje pracowników w związku z nawałem pracy z powodu kryzysu
 232. 09:03 SOBIESKI - PROPOZYCJE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ PRZEDSTAWIONE WIERZYCIELOM BELVÉD?RE S.A. (20/2012)
 233. 09:00 Tydzień dopiero się zaczyna
 234. 08:57 Zwalniają z pracy, wypłacają nawet 115 tys. zł odprawy
 235. 08:55 Tak wyłudzają pieniądze z ZUS-u
 236. 08:54 Za oceanem częściowa realizacja zysków.
 237. 08:53 Banki wznowiły dla Kernel Trade krótkoterminową transzę kredytu o wartości 222 mln USD
 238. 08:53 Liczba rezerwacji wycieczek w 33. tygodniu '12 wzrosła o 24,4 proc. rdr - PZOT
 239. 08:50 Ludzie Platformy na etatach
 240. 08:48 BUDVAR CENTRUM S.A. - Komunikat Zarządu BUDVAR Centrum SA w sprawie prezentacji przychodów ze spr...
 241. 08:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 242. 08:48 SOBIESKI - SKONSOLIDOWANY OBRÓT W KWOCIE 429,4 MILIONA ? W I PÓŁROCZU 2012, CZYLI WZROST O 1,6% (...
 243. 08:48 WASKO S.A. - Uzyskanie zgody Prezesa UOKIK na przejęcie COIG S.A. (24/2012)
 244. 08:44 KUKE: Odbicie w europejskiej gospodarce możliwe na przełomie roku
 245. 08:39 Publikacja protokołu FOMC uwarunkuje nastroje również na złotym
 246. 08:33 ŻYWIEC S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 247. 08:33 KOMPUTRONIK S.A. - Prognoza wyników finansowych na rok obrachunkowy 2012-2013 (30/2012)
 248. 08:30 Konsolidacja w obszarze 2 300 pkt
 249. 08:30 Prezes Lotosu: ceny benzyny nie przekroczą 6 zł za litr
 250. 08:18 Puławy zyskają na fuzji z Zakładami Azotowymi w Tarnowie
 251. 08:08 Bioton otrzymał 24,8 mln euro od Bayera z tytułu pozostałej części opłaty licencyjnej
 252. 08:08 Przegląd prasy gospodarczej, środa, 22 sierpnia
 253. 08:05 Nowe gwiazdy eksportu
 254. 08:05 Rosjanie wabią Polimex
 255. 08:03 PLAZA CENTERS N.V. - RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2012 (15/2012)
 256. 08:03 MIRBUD S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 257. 08:03 KERNEL - WZNOWIENIE KRÓTKOTERMINOWEJ TRANSZY KREDYTU KONSORCJALNEGO W WYS. 500 MLN USD (16/2012)
 258. 07:48 GRUPA DUON S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 259. 07:43 Polska zieloną wyspą? Nie! Mamy nowych liderów
 260. 07:38 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 261. 07:19 Ściśle tajne. To wyniósł młody Tusk z lotniska
 262. 07:18 WORK SERVICE S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 263. 07:08 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 22 VIII - 18 X
 264. 07:08 Kalendarium rynku NewConnect 22.08 - 11.10.2012
 265. 07:08 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 22.08 - 19.12.2012
 266. 06:25 Krwiodawcy nie chcą oddawać krwi koncernom
 267. 06:03 WAWEL SA - Raport półroczny P (2012)
 268. 05:05 Luksusowa matka
 269. 02:45 Koncesyjne fory
 270. 02:20 Mafia paliwowa ma się dobrze