Trwa ładowanie...
d71bxpx
d71bxpx

Artykuły z dnia: 2012.08.14 - finanse.wp.pl

 1. 01:18 MOSTOSTAL WROCŁAW SA - Raport okresowy za II kwartał 2012 roku (2/2012)
 2. 00:18 AZOTY TARNÓW - Publikacja tekstu jednolitego statutu Spółki (58/2012)
 3. 00:18 AZOTY TARNÓW - Zawarcie umowy kredytowej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ...
 4. 23:33 ASBISc - Nabycie akcji własnych (49/2012)
 5. 23:18 MEX POLSKA S.A. - Wydanie wyroku w sprawie uchylenia decyzji w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na ...
 6. 23:18 MEX POLSKA S.A. - Wydanie decyzji o odmowie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (26...
 7. 22:33 MONTU HOLDING S.A. - Raport okresowy za II kwartał 2012r. (19/2012)
 8. 22:18 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2012 roku (44/2012)
 9. 22:18 GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GK...
 10. 22:03 DM IDM SA - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów w Domu Maklerskim IDMS...
 11. 21:33 AVIA SOLUTIONS GROUP AB - Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr 2012
 12. 21:18 MCI - Zmiany w składzie Zarządu (41/2012)
 13. 21:18 PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do znaczącej umo...
 14. 21:03 BM MEDICAL SA - Raport kwartalny za II kwartał 2012r. (14/2012)
 15. 20:48 MARVIPOL S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego. (124/2012)
 16. 20:48 BOMI - Przebieg prac nad dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji serii P i akcji serii...
 17. 20:48 KULCZYK OIL VENTURES INC. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2012
 18. 20:48 BM MEDICAL SA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (13/2012)
 19. 20:03 NOWAGALA - Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorze...
 20. 19:48 ENERGOPLD - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (65/2...
 21. 19:48 SIMPLE - Rejestracja akcji serii J przez KDPW (28/2012)
 22. 19:48 ENERGOPLD - Wypowiedzenia umów kredytowych zawartych z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (64/2012)
 23. 19:33 MEX POLSKA S.A. - Udzielenie poręczeń przez jednostki zależne (25/2012)
 24. 19:33 MEX POLSKA S.A. - Wcześniejszy wykup obligacji serii A (24/2012)
 25. 19:23 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 26. 19:18 MEX POLSKA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (23/2012)
 27. 19:03 NETMEDIA S.A. - Podpisanie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji Finder S.A. (15/2012)
 28. 18:53 Aktualne wskaźniki giełdowe
 29. 18:53 GPW: Dopuszczenie do obrotu hipotecznych listów zastawnych
 30. 18:53 GPW: Korekta indeksów
 31. 18:53 Statystyka sesji giełdowej z 14.08.2012
 32. 18:53 MS ws. działań wymiaru sprawiedliwości ws. prezesa Amber Gold (komunikat)
 33. 18:53 GPW: Animator dla IMPEL SA
 34. 18:53 Notowania ciągłe - podsumowanie
 35. 18:53 Transakcje pakietowe
 36. 18:53 Szacowany zysk netto ZA Puławy w roku obrotowym '11/ '12 wyniósł 600 mln zł
 37. 18:53 W okresie 11.06-10.08 susza rolnicza w Polsce nie wystąpiła - IUNG
 38. 18:53 WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2317,70 pkt (0,25%)
 39. 18:53 NewConnect - notowania ciągłe - zamknięcie
 40. 18:53 Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
 41. 18:53 Stawka Polonia spadła do 4,77 proc. z 4,80 proc. - NBP
 42. 18:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 43. 18:48 VISTULA GROUP - Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji serii K spółki Vist...
 44. 18:48 EUROTEL S.A. - Informacja o udzieleniu przez Emitenta pożyczki jednostce powiązanej. (29/2012)
 45. 18:48 COLIAN SA - Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach V Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych ...
 46. 18:33 EUROTEL S.A. - Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S...
 47. 18:33 PUŁAWY - Zmiana szacunków wyników finansowych osiągniętych przez Grupę PUŁAWY w roku obrotowym 20...
 48. 18:29 PGE liderem obrotów
 49. 18:27 Wygrali 190 mln euro i pozowali w błysku fleszy
 50. 18:18 SUWARY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 6/2011
 51. 18:18 LENTEX - Podpisanie aneksu do umowy znaczącej ? informacja od spółki zależnej (131/2012)
 52. 18:18 FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (164/2012)
 53. 18:18 MERCOR S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
 54. 18:03 KOMPUTRONIK S.A. - Raport kwartalny Q 1/2012
 55. 18:03 DM IDM SA - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (35/2012)
 56. 18:03 MOSTALWAR - zawarcie Aneksu i Umowy o roboty dodatkowe o łącznej znaczącej wartości (36/2012)
 57. 18:03 MAKRUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy najmu ze spółką zależną (49/2012)
 58. 18:03 KOMPUTRONIK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2012
 59. 18:03 ALCHEMIA - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (124/2012)
 60. 17:57 Rynek mało reaktywny
 61. 17:48 C&C ENERGY SA - Raport kwartalny Q 1/2012
 62. 17:48 BANK PEKAO SA - Wniosek o upadłość FPB Media Sp. z o.o. (34/2012)
 63. 17:48 PRIMA MODA S.A. - Raport półroczny P (2012)
 64. 17:48 BANK PEKAO SA - Rejestracja akcji serii G oraz podwyższenie kapitału zakładowego Banku (36/2012)
 65. 17:48 JHM DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 66. 17:48 TRAKCJA-TILTRA S.A. - Informacja o zawarciu znaczących umów (47/2012)
 67. 17:48 BANK PEKAO SA - Informacja o nabyciu instrumentów finansowych Banku (37/2012)
 68. 17:48 BANK PEKAO SA - Nabycie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Ban...
 69. 17:38 Wydarzenia z zagranicy w skrócie, wtorek 14 sierpnia, 17.00
 70. 17:38 GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
 71. 17:38 GPW: Pierwsze notowanie obligacji PCZ
 72. 17:38 GPW: Ostatnie notowanie obligacji
 73. 17:38 GPW: Pierwsze notowanie akcji serii G spółki MW TENIS
 74. 17:38 GPW: Pierwsze notowanie akcji spółki PILAB
 75. 17:38 Dług JST w '12 wyniesie 64,781 mld zł; w '13 68,263 mld zł; w '14 64,291 mld zł - MF i WPF
 76. 17:38 Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 14 sierpnia, 17.00
 77. 17:38 Wydarzenia z kraju w skrócie, wtorek 14 sierpnia, 17.00
 78. 17:38 CPI w sierpniu obniży się do 3,7 proc. rdr; mdm ceny spadną o 0,4 proc. - MG
 79. 17:38 Rząd nie rezygnuje z planu obniżenia deficytu sektora fin. publ. w '12 do ok. 3 proc - premier
 80. 17:33 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych (48/2012)
 81. 17:33 4STUDIO S.A. - Zmiana stanu posiadania. (9/2012)
 82. 17:26 Faktoring to pomoc dla firm w trudnej sytuacji
 83. 17:25 Dolar zyskał, bo spadły oczekiwania na program QE3
 84. 17:21 Faktoring, czyli szybsza kasa za fakturę
 85. 17:18 Dokąd po finansowe wsparcie na B+R?
 86. 17:15 Gospodarki w letargu, a na giełdach wzrosty
 87. 17:03 MIRACULUM S.A. - Prognoza przychodów ze sprzedaży (54/2012)
 88. 17:03 INVESTOR PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Aneks do Prospekt...
 89. 17:03 GETIN NOBLE BANK S.A. - ZBYCIE OBLIGACJI GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. (97/2012)
 90. 17:03 INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwesty...
 91. 16:53 Mieszkaniowa mapa Polski
 92. 16:45 Tusk: zwrócę się o informacje dot. działań prokuratury ws. Amber Gold
 93. 16:42 Możliwy optymistyczny sygnał z USA
 94. 16:38 OFE PZU ZŁOTA JESIEŃ wartość jednostki rozrachunkowej
 95. 16:38 Średnia cena PB95 w ciągu tygodnia wzrosła o 3 gr - e-petrol.pl
 96. 16:38 AMPLICO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 97. 16:38 W najbliższych m-cach CPI ok. 4 proc. rdr; wyraźny spadek poniżej 3,5 proc. w XI i XII - MF
 98. 16:38 PLN w najbliższych dniach pod wpływem sentymentu światowego; dług może się umacniać (opis)
 99. 16:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 13.08.2012
 100. 16:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy (105/2012)
 101. 16:33 TRANS POLONIA S.A. - Zmiana posiadanego udziału znacznego pakietu akcji (44/2012)
 102. 16:33 ARTERIA S.A. - Emisja obligacji serii C (16/2012)
 103. 16:33 TPSA - Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy (105/2012)
 104. 16:33 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmian...
 105. 16:30 Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy
 106. 16:25 Polska pięknieje, choć z przeszkodami
 107. 16:20 Ułatwienia w Kodeksie Pracy
 108. 16:19 Napięcia są nieuniknione
 109. 16:18 PLASTBOX - Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za lipiec 2012 roku (91/2012)
 110. 16:18 PGNIG - Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki PT Geofizyka Torun Indonesia (124/2012)
 111. 16:12 Zakupy i ofertowanie w projektach unijnych, czyli…
 112. 16:08 Cena miedzi na LME spadła 7419,50 USD za tonę
 113. 16:08 GENERALI OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 114. 16:08 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 115. 16:08 Netia ma umowę serwisową z Ericssonem, zapłaci za to w ciągu czterech lat ok. 368 mln zł
 116. 16:08 AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 117. 16:08 ING OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 118. 16:08 GENERALI OFE informuje
 119. 16:08 Radwańska zarobiła na korcie ponad 3 mln dolarów
 120. 16:07 Jak przygotować się do kontroli
 121. 16:03 SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Zwiększenie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (23/2012)
 122. 16:03 ACTION S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu okresowego (29/2012)
 123. 16:03 SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Zmniejszeniu stanu posiadania akcji przez akcjonariusza (22/2012)
 124. 16:03 MONNARI TRADE S.A. - Rejestracja spółek zależnych (11/2012)
 125. 15:48 NETIA - Netia podpisała nowa umowę serwisową z Ericsson (73/2012)
 126. 15:48 GC INVESTMENT S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (18/2012)
 127. 15:48 GC INVESTMENT S.A. - Informacja o transakcji osoby blisko związanej z osobą obowiązaną ? art. 160...
 128. 15:38 Wyniki sesji - rynek jednolity
 129. 15:38 MAC: ws. pomocy poszkodowanym w wyniku działania żywiołu (komunikat)
 130. 15:38 MS: Szybsza i prostsza rejestracja firmy (komunikat)
 131. 15:38 Wartość indeksów branżowych po drugim fixingu
 132. 15:38 W I poł. '12 wydano 40.685 pozwoleń na budowę mieszkań wobec 46.845 w I poł. '11 - GUNB
 133. 15:38 OFE POCZTYLION wartość jednostki rozrachunkowej
 134. 15:33 K2 INTERNET S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii I. (29/2012)
 135. 15:33 Parabanki oszukały i Hiszpanów, i Niemców
 136. 15:18 M.W. TRADE - Zawarcie znaczącej umowy (57/2012)
 137. 15:18 MOSTALZAB - Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu akcji Emitenta (68/2012)
 138. 15:18 ROTOPINO.PL - Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (13/2012)
 139. 15:12 Złoty i dług nie zareagowały znacząco na spadek inflacji w lipcu
 140. 15:10 Zdrowie w sieci
 141. 15:08 Liczba rezerwacji wycieczek w 32. tygodniu '12 wzrosła o 3,5 proc. rdr - PZOT
 142. 15:08 Sytuacja w Polsce uprawnia do łagodzenia polit. pieniężnej - Chojna-Duch, RPP (aktl.)
 143. 15:08 Sytuacja w Polsce uprawnia do łagodzenia polit. pieniężnej - Chojna-Duch, RPP
 144. 15:08 OFE POLSAT wartość jednostki rozrachunkowej
 145. 15:08 Wartość udzielonych zamówień od początku roku do 31.07 wyniosła 24,79 mld zł - UZP
 146. 15:08 AVIVA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 147. 15:04 Właściciele domków dostaną dofinansowanie na oczyszczalnie
 148. 15:03 PROJPRZEM - Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych (26/2012)
 149. 15:03 MIRACULUM S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2012
 150. 15:03 LC CORP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowy...
 151. 14:52 Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego to szansa na rozwój polskich uczelni
 152. 14:48 WIKANA - Zawarcie przez Wikana Bioenergia Sp. z o.o. aneksu do umowy o dofinansowanie w formie po...
 153. 14:48 ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI - Informacja o wycenie wartości aktywów netto ...
 154. 14:48 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (120/2012)
 155. 14:48 LSI SOFTWARE S.A. - Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego (18/2012)
 156. 14:45 300 kilometrów dróg zostanie przekwalifikowanych na autostrady
 157. 14:43 Na bezpiecznej lokacie bankowej też można stracić
 158. 14:38 Inflacja w lipcu wyniosła 4,0 proc. rdr; mdm ceny spadły o 0,5 proc. - GUS (tabela)
 159. 14:38 Inflacja w lipcu wyniosła 4,0 proc. rdr; mdm ceny spadły o 0,5 proc. - GUS (opis)
 160. 14:38 Podaż pieniądza w VII wzrosła o 0,2 proc. mdm (tabela)
 161. 14:38 Obradowała Rada Ministrów (komunikat)
 162. 14:38 Podaż pieniądza w VII wzrosła o 0,2 proc. mdm (tabela; aktl.)
 163. 14:38 Aegon OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 164. 14:38 Zielińska-Głębocka z RPP nie wyklucza konieczności obniżki stóp
 165. 14:38 PEKAO OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 166. 14:38 Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 167. 14:38 ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 168. 14:38 GPW SA - Indeksy - sesja
 169. 14:38 Bank Handlowy stać na wypłatę wyższej procentowo dywidendy w przyszłym roku
 170. 14:33 QUERCUS TFI S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (30/2012)
 171. 14:33 HERKULES S.A. - Skup akcji własnych (31/2012)
 172. 14:33 INNO GENE S.A. - Zawiadomienie PZU Asset Management S.A. o zmianie posiadanego pakietu akcji (13/...
 173. 14:12 Zadowoleni ze swojej pracy
 174. 14:05 MF: najpierw UOKiK powinien prześwietlić parabanki
 175. 14:03 GRAJEWO - Emisja obligacji krótkoterminowych (57/2012)
 176. 13:56 Siódmy Program Ramowy, czyli dotacje bezpośrednio z Brukseli
 177. 13:53 PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej
 178. 13:51 Przygotuj się do Funduszy Norweskich
 179. 13:48 GPPI S.A. - Informacja o zmianie udziału w głosach. (5/2012)
 180. 13:48 TRANS POLONIA S.A. - Zmiana udziału znacznego pakietu akcji w kapitale zakładowym (43/2012)
 181. 13:48 BGŻ SA - Przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów przez Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boe...
 182. 13:48 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 183. 13:47 Projekty innowacyjne w programie Kapitał Ludzki
 184. 13:46 Zadowoleni ze swojej pracy
 185. 13:42 Parafie mogą skorzystać z funduszy wiejskich
 186. 13:39 Naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych
 187. 13:35 Prokuratura: na razie nie stwierdzono przestępstwa ws. Amber Gold
 188. 13:35 Luksus jeszcze długo nie dla polskiego emeryta
 189. 13:33 KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej n...
 190. 13:33 KBC ROCZNA PREMIA II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...
 191. 13:33 KBC ROCZNA PREMIA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 192. 13:33 KBC QUICK EXPOSURE FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ce...
 193. 13:33 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 194. 13:33 Inflacja zwalnia
 195. 13:23 OFE WARTA wartość jednostki rozrachunkowej
 196. 13:18 KBC POLSKA 2012 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 197. 13:18 WILBO - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA Wilbo SA (44/2012)
 198. 13:18 KBC POLAND JUMPER 3 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 199. 13:18 KBC PROGRESJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfi...
 200. 13:18 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 201. 13:18 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 202. 13:14 Prezydent podpisał nowelę o rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych
 203. 13:05 Kilkudziesięciu poszkodowanych klientów Finroyal zgłosiło się do prokuratury
 204. 13:03 MICROTECH INTERNATIONAL S.A. - Zawiadomienie Spółki Vasto Investment s.a.r.l. o zmniejszeniu udzi...
 205. 13:03 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 206. 13:03 KBC KUPON JUMPER FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cert...
 207. 13:03 KBC KAPITALNY START FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 208. 13:03 KBC NOWA EUROPA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 209. 13:03 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej ...
 210. 13:03 KBC KLIK POLSKA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certy...
 211. 13:01 Zmiany w Kodeksie Pracy
 212. 12:53 GPW SA - Indeksy - sesja
 213. 12:53 Asseco Business Solutions do końca '12 może sfinalizować przejęcie
 214. 12:53 Tabela kursów średnich NBP nr 157/A/NBP/2012
 215. 12:53 Spółka zależna Introlu ma umowę o wartości 7,98 mln zł netto
 216. 12:53 ING OFE informuje
 217. 12:48 KBC INDEX ŚWIATOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu prz...
 218. 12:48 PELION SA - Skup akcji własnych (136/2012)
 219. 12:48 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadając...
 220. 12:48 KBC KAPITAŁ 50 PLUS FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 221. 12:48 KBC KAPITAŁ PLUS IV FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na c...
 222. 12:33 KBC HIMALAJA FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfik...
 223. 12:33 INTROL S.A. - Energomontaż Chorzów Sp. z o.o., INTROL S.A. ? zawarcie umów przez jednostkę zależn...
 224. 12:33 KBC GERMAN JUMPER FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na cer...
 225. 12:33 KBC INDEX MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu prz...
 226. 12:32 Kłamstwa w CV – nawet szefowie korporacji tak robią. Czego nie pisać, żeby się nie pogrążyć?
 227. 12:22 Kolejny stołek dla żony ministra skarbu
 228. 12:18 Warsztaty, budowa obiektów kultury i centrów informacyjnych
 229. 12:18 APLISENS S.A. - Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 20...
 230. 12:07 W jaki sposób mądrze skorzystać z możliwości taniego przeszkolenia swoich pracowników?
 231. 12:07 Ryanair ląduje na oparach paliwa?
 232. 12:03 P.A. NOVA S.A. - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2012 roku (24/2012)
 233. 12:03 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (119/2012)
 234. 12:03 GINO ROSSI S.A. - Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego....
 235. 12:03 ARCUS S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Arcus S.A. po ZWZA. (25/2012)
 236. 12:03 Męka inwestora
 237. 11:58 Krowa w gaju oliwnym
 238. 11:53 Jak przestrzegać zasady konkurencyjności w projektach programu Kapitał Ludzki
 239. 11:53 Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR
 240. 11:53 Wartość indeksów branżowych z godz. 11.15
 241. 11:53 Złotowe depozyty międzybankowe - WIBID,WIBOR
 242. 11:53 Bank Handlowy stać na wypłatę wyższej procentowo dywidendy w przyszłym roku - prezes
 243. 11:53 Pseudobony nie od Shella
 244. 11:50 NBP wprowadził do obiegu nową dwuzłotówkę
 245. 11:48 BUMECH S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie BUMECH S.A. (60/2012)
 246. 11:45 Jak przeprowadzić montaż finansowy inwestycji
 247. 11:35 Zapłacą za 14, a nie 33 dni zwolnienia
 248. 11:35 Młodzi Chińczycy wydają 40 proc. zarobków na dobra luksusowe
 249. 11:33 KDM SHIPPING - WARSAW STOCK EXCHANGE ADDS KDM SHIPPING PUBLIC LIMITED TO WIG-UKRAINE AND WIG-CEE ...
 250. 11:33 RADPOL S.A. - Nabycie akcji RADPOL S.A. przez firmę inwestycyjną w ramach realizacji programu sku...
 251. 11:33 DM WDM SA - Zmiany w składzie Zarządu Emitenta (22/2012)
 252. 11:20 Polska odnotowała drugi największy w UE spadek produkcji przemysłowej
 253. 11:18 GINO ROSSI S.A. - Wprowadzenie do obrotu praw do akcji zwykłych serii H. (65/2012)
 254. 11:18 TELESTRADA S.A. - Raport kwartalny skonsolidowany Telestrada S.A. za II kwartał 2012 r. (58/2012)
 255. 11:15 Unijna gospodarka zaczyna się kurczyć
 256. 11:08 MSW: łatwiej o obywatelstwo polskie (komunikat)
 257. 11:08 Backlog Asseco Business Solutions na 2012 r. ma wartość 112,9 mln zł
 258. 11:08 Cena ropy Brent w Londynie na X - 112,30-112,32 USD za baryłkę
 259. 11:08 Polska nie wykorzystuje środków z elastycznej linii kredytowej MFW
 260. 11:08 Inflacja w Wielkiej Brytanii w lipcu 2,6 proc. rdr, wyższa od oczekiwań
 261. 11:03 TELESTRADA S.A. - Raport kwartalny jednostkowy Telestrada S.A. za II kwartał 2012 r. (57/2012)
 262. 11:02 Spór o ESM mało znaczący?
 263. 10:52 Polak 50+ poszukiwany przez zagraniczne firmy
 264. 10:48 CEZ, a.s. - Określenie ceny obligacji private placement (41/2012)
 265. 10:41 Sprzedajesz działkę? Dołożą ci VAT-em lub PIT-em
 266. 10:40 PKB Francji w drugim kwartale tego roku wzrósł o 0,3 proc.
 267. 10:38 Cena maksymalna arkusza blachy w ciągu roku wzrosła o 1,1 proc. - PUDS
 268. 10:38 W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 28.372,90 mln zł - NBP
 269. 10:38 Millennium DM obniżył cenę docelową ING do 85 zł, nadal zaleca "akumuluj"
 270. 10:19 Dane o PKB wyznaczą kierunek
 271. 10:18 IGROUP - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Z...
 272. 10:03 SOPHARMA AD - Current report 80 re insiders transactions (80/2012)
 273. 10:02 Spowolnienie w Eurolandzie na horyzoncie
 274. 09:53 Rewolucja w urlopach tacierzyńskich
 275. 09:38 Wskaźnik Przyszłej Inflacji w VIII spadł o 0,2 pkt. - BIEC
 276. 09:38 OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 10.08.2012
 277. 09:38 NORDEA OFE wartość jednostki rozrachunkowej - korekta
 278. 09:38 Złoty pod wpływem danych z eurolandu i inflacji w Polsce
 279. 09:38 Wyniki B. Handlowego lepsze od konsensusu dzięki zarządzaniu pozycją własną (opinia)
 280. 09:28 Uczelnie wytropią absolwenta
 281. 09:24 Zagranica przyciąga
 282. 09:18 PRAGMA FAKTORING S.A. - Zawarcie znaczącej umowy faktoringu (118/2012)
 283. 09:12 Miesiąc wolnego dla ojców, więcej przywilejów dla matek
 284. 09:11 Pomoc domowa na umowie
 285. 09:09 W konsolidacji
 286. 09:08 GPW: Komunikat - MADKOM
 287. 09:08 Notowania ciągłe - kursy otwarcia - akcje z WIG20
 288. 09:08 WIG 20 na otwarciu wyniósł 2325,25 pkt (+0,58%)
 289. 09:08 POLSAT OFE informuje
 290. 09:08 Zysk netto grupy B.Handlowego w II kw. '12 wyniósł 230,7 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)
 291. 09:07 Informacje ze spółek
 292. 09:05 Rosną ceny miedzi na giełdzie w Londynie
 293. 09:05 Kupujący stracili zapał
 294. 09:04 AT-WIG20
 295. 09:03 KRKA - Acquisition of treasury shares (26/2012)
 296. 09:02 Mniej pełnopłatnych zwolnień dla sędziów
 297. 08:56 Michał Tusk nakłamał i na tym zarobił
 298. 08:53 Kolejna porcja danych
 299. 08:49 Lepsze dane sprowokują realizację zysków?
 300. 08:35 PKB Niemiec w drugim kwartale tego roku wzrósł o 0,5 proc.
 301. 08:33 Inicjatywa po stronie popytu
 302. 08:23 Akcjonariusz NTT System chce, by spółka przeznaczyła cały zysk za 2011 rok na dywidendę
 303. 08:23 Wyniki B.Handlowego w II kw. 2012 roku vs. konsensus PAP (tabela)
 304. 08:23 Zysk netto grupy B.Handlowego w II kw. '12 wyniósł 230,7 mln zł, wobec konsensusu 210 mln zł
 305. 08:18 KSG AGRO S.A. - KSG Agro completed harvesting of the early crops (25/2012)
 306. 08:18 RELPOL - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
 307. 08:10 Polska ma teraz wymarzone warunki do rozwoju
 308. 08:07 Rezygnujemy z diesla, bo gospodarka hamuje
 309. 08:05 Złoty broni 4,10 EUR/PLN, inflacja CPI w kalendarzu
 310. 08:05 Złoty broni 4,10 EUR/PLN, inflacja CPI w kalendarzu
 311. 08:05 Zagranica znów atrakcyjna
 312. 07:53 Przegląd prasy gospodarczej, wtorek, 14 sierpnia
 313. 07:53 Kalendarium rynku NewConnect 14.08 - 11.10.2012
 314. 07:53 Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 14 VIII - 6 IX
 315. 07:53 Wyniki Asseco Business Solutions w II kw. 2012 r. vs konsensus PAP
 316. 07:53 Kalendarium rynku kapitałowego GPW 14.08 - 19.12.2012
 317. 07:48 HANDLOWY - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2012
 318. 07:48 MOL - 47_MOL_2012 FIRST HALF-YEAR REPORT OF MOL GROUP (47/2012)
 319. 07:29 Prof. E. Chojna-Duch: Obniżenie stóp procentowych nieodzowne
 320. 07:08 Geotermia kosztowniejsza od gazu łupkowego
 321. 07:03 ESPI TEST NAZWA SKROCONA - Test (2/2012)
 322. 06:56 Koniec z przywilejami i 100 proc. pensją podczas L4
 323. 06:45 Ekwador/ Prezydent: decyzja ws. Assange'a możliwa w tym tygodniu
 324. 06:43 Lipna prywatyzacja uzdrowisk
 325. 06:25 Sędziowie, prokuratorzy i celnicy bez pełnopłatnego L4
 326. 05:05 Pomoc domowa ucieknie z szarej strefy
 327. 05:05 Bankomat wypłaci nawet bez karty
 328. 03:30 Żaby ważniejsze niż ludzie
 329. 02:15 Gudzowaty sprzedał polsko-niemiecką rurę